Folkmordet i Srebrenica

Sverige är inte utan skuld för folkmordet

Debatt.   I Bosnien stod Sverige inte upp för fred och rättvisa utan stödde en strategi som pressade offret för en aggression och tillät folkmordets styrkor att rulla vidare, skriver Markus Balázs Göransson.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

På årsdagen för folkmordet i Srebrenica har vi anledning att reflektera över Sveriges politik under Bosnienkriget mellan 1992 och 1995. Det är en bister sanning att Sverige genom en rad felbeslut bidrog till den händelseutveckling som kulminerade i mordet på åttatusen män och pojkar i juli 1995 i Srebrenica i östra Bosnien. 

Du läser nu en av dina fria artiklar GP.se 05:00 – 11 jul, 2019

Våra misstag var många. Vi stödde fredsplaner som belönade etnisk rensning, skickade matpaket istället för försvarsmateriel till människor under belägring och prioriterade diplomati över vapenmakt för att bemöta ett angreppskrig. 

Ett av de största felbesluten var att vi stödde ett internationellt vapenembargo mot det forna Jugoslavien. Embargot var avsett att ha en mildrande effekt på krigföringen men slog nästan ensidigt mot Bosnien. De serbiska angriparna hade tillgång till Jugoslaviens mäktiga vapenarsenal men den bosniska regeringen tvingades att förlita sig på handeldvapen och ammunition köpt på den svarta marknaden. 

Vapenembargot var moraliskt förkastligt men förvägrade också en internationellt erkänd stat rätten till självvärn och bröt därmed mot folkrätten. Trots det lade Sverige flera gånger ned sin röst när FN:s generalförsamling röstade för att undanta Bosnien från embargot.

Med sin militära övermakt tog serberna tidigt kontroll över huvuddelen av Bosniens territorium och kunde från sin styrkeposition rensa stora delar av landet på icke-serber. Tiotusentals människor dödades eller fördrevs från mindre städer och byar. Andra städer belägrades. I Sarajevo, Srebrenica och Tuzla dödades tusentals människor med granater och krypskytteeld eller dog av sjukdomar. 

Vapenembargot var moraliskt förkastligt men förvägrade också en internationellt erkänd stat rätten till självvärn och bröt därmed mot folkrätten. Trots det lade Sverige flera gånger ned sin röst när FN:s generalförsamling röstade för att undanta Bosnien från embargot. Svenska regeringsföreträdare uttalade flera gånger sitt stöd till att bibehålla embargot, till synes oberörda av att de därmed förordade ett flagrant brott mot FN-stadgan.

Liksom andra västeuropeiska länder stödde Sverige istället att fredsbevarande FN-trupp skickades till Bosnien. Det var en insats som lovade mycket men misslyckades grundligt. Soldater som i många fall saknade stridserfarenhet sattes in för att bevara en fred som inte fanns. De hade varken ett tydligt mandat, tillräckligt politiskt stöd från sina hemländer eller tydlig styrning från insatsledningen. Den brittiske krigsreportern Martin Bell har kallat FN:s insats i Bosnien för ”sannolikt den mest ad hoc, provisoriska och mest ogenomtänkta i dess historia. Den var inte bara dåligt planerad, utan oplanerad.”

Den 11 juli rullade bosnienserbernas pansarvagnar in i staden och FN-soldaterna tvingades att se på medan männen och pojkarna skiljdes från kvinnorna och flickorna.

Till Srebrenica förlades 450 dåligt utrustade holländska soldater. De var få till antalet, hade svårt att få in materiel till den belägrade staden och hade föga att sätta emot bosnienserbernas övermakt. Däremot utgjorde de utmärkta gisslankandidater. När FN förberedde sig för att flygbomba styrkorna som anföll Srebrenica i juli 1995 hotade serberna att döda 55 tillfångatagna FN-soldater. Bombningarna avlystes. 

Den 11 juli rullade bosnienserbernas pansarvagnar in i staden och FN-soldaterna tvingades att se på medan männen och pojkarna skiljdes från kvinnorna och flickorna.

Den internationella strategi som Sverige slöt upp kring i Bosnien ströp landets försvarsförmåga, ersatte den med kraftlösa FN styrkor, kringskar omvärldens handlingsutrymme och uppmuntrade serbernas folkfördrivningskrig. Med mycket få undantag undvek omvärlden att svara på serbernas aggression med avskräckande militärt våld, trots att en sådan taktik hade varit effektiv när hot om flygbombningar hade hjälpt till att bryta belägringen runt Sarajevo i januari 1994. 

Ulf Henricsson som var chef för de svenska FN-styrkorna i Bosnien har kritiserat den svenska regeringens starka tilltro till diplomati och hävdat att ”de djupt tragiska händelserna i Srebrenica hade aldrig behövt inträffa om det militära hotet varit trovärdigt.” 

Men sådana ord har inte föranlett någon rannsakande diskussion i Sverige. I Bosnien stod Sverige inte upp för fred och rättvisa utan stödde en strategi som pressade offret för en aggression och tillät folkmordets styrkor att rulla vidare. Det är ett mörkt kapitel i Sveriges nutidshistoria.

Markus Balázs Göransson

biträdande lektor i krigsvetenskap på Försvarshögskolan och fil. dr. i internationell politik.

Publicerat i Ansvar, Europa, Historiska läxor, korruption, Maktmissbruk, Neutralitet, politik, Rasism, Terrorism, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Samtiden: Öststaterna frigjorde sig för trettio år sedan. Sverige?

Viktor Orbán stod upp mot nomenklaturan i Moskva 1989, och han står upp mot den nya i Bryssel 2019. Faximil ur Fokus.

FÖR ATT FÖRSTÅ ORBÁN MÅSTE MAN FÖRSTÅ UNGERN

SOMMARLÄSNING. Det är i sommar 30 år sedan Europas östliga länder började frigörelsen. Den då 26-årige Viktor Orbán spelade en lika central roll i att avvisa överstatlighet då, som han är nu. Men om motståndarna då satt i Moskva, sitter de nu i Bryssel.Det är så lätt, inte minst för svenskar, att döma aktörer i utlandet efter svenska mått – ”in Sweden we have a system”, som Margot Wallström brukar säga. Det är värsta sortens arrogans att sätta sig på höga hästar, när det egna landet inte varit ockuperat och man helt saknar referensramar om vad ockupation betyder.

Därför är det utmärkt att Erik Zsiga i Fokus kan vidga beskrivningen och förståelsen av Ungern.

”Den 16 juni 1989 hölls en postum begravning för de avrättade ledarna för revolutionen 1956. Vi befann oss då en bit utanför Budapest, men tv-apparaterna stod på vart vi än kom.

En 26-åring talade vid begravningen. Han representerade unga demokraters allians, Fidesz … För första gången i bred offentlighet krävdes fria val, enpartistatens avskaffande och att de sovjetiska soldaterna skulle lämna landet.

26-åringen var Viktor Orbán. Idag är han Ungerns premiärminister och partiledare för det Fidesz som har omvandlats till ett konservativt statsbärande parti. Det vi trodde var en begravning framstår idag, 30 år senare, lika mycket som födelsen för en politisk kraft. Talet gjorde Orbán tjänd. Under sommaren var han sedan central i de ungerska rundabordssamtalen mellan oppositionen och den kommunistiska regimen …

Flera lager av nomenklatura hade alldeles för mycket att förlora på förändring. Att utvecklingen snabbt kunde ta en sämre vändning hade i början av sommaren blivit tydligt i värdens största kommunistiska stat. Då krossade den kinesiska ungdomens frihetslängtan under stridsvagnarna på Himmelska fridens torg …

Kanske berättade Orbáns begravningstal mer om honom och den demokratirörelse han företrädde, än vad samtiden i väst förstod. Alla noterade att han talade om att införa en ’europeisk medborgardemokrati’ och uppmanade kommunistregimen att lämna makten. Men om man hör talet idag är det gripande att han också kontrasterar med den ’asiatiska återvändsgränden’ som Sovjetunionen sägs ha tvingat in Ungern i. Och att han faktiskt trycker mer på nationell oavhängighet än politisk frihet.

Det är kanske så vi idag ska förstå Polens och Ungerns trilskande med EU. Modet hos Orbán och hans vänner den sommaren bidrog till att få hem makten från Moskva. Han har ingen lust att flytta denna makt från Budapest till Bryssel. EU kanske aldrig var mer än ett instrument för att nå de nationella målen.”

Ja, så bör vi nog se det.

Och jag tror flertalet i Sverige, när vi röstade om medlemskap 1994, såg EU som ett handelspolitiskt projekt – inte som ett överstatligt. Det är den europeiska politiska klassen i väst som vill förvandla EU till en superstat, men det finns ingen efterfrågan på en sådan. De europeiska folken vänder sig emot det.

Att Ungern och Polen går i spetsen för upproret mot en ny nomenklatura i Bryssel är inte så konstigt – de har färskast minne av hur förödande en sådan utveckling är.

Vi som vill värna en demokrati som är djupt förankrad i en folklig gemenskap och inte bara är en formalitet som man kan gå runt, bör noga lyssna på dem som har erfarenhet av att styras på distans.

Det är så förbaskat onödigt att några makthungriga politruker i Bryssel ska få förstöra ett harmoniskt samarbete mellan självständiga nationer i Europa. Låt oss återgå till det som var Europasamarbetets ursprungliga mål – förenkla handel och kontakter mellan oss i Europa. Idéerna om superstat bör kastas på soptippen, där Sovjetstaten redan ligger.

P.S. Min vän Ivan, Kapten i Jugoslaviska Säkerhetstjänsten såg korruptionen under de senaste åren i Sovjetsamhället.

Ivan Romanov von Birhan bedömer att Sverige nu befinner sig där Ryssland befann sig år 1987, två år innan Berlinmurens fall och fyra år innan kollapsen av Sovjet.

Publicerat i Ansvar, Europa, Framtid, Historiska läxor, korruption, Maktmissbruk, politik, SAMTIDEN, Socialdemokrati, The New Totalitarians, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

BALTOP och det neutrala och alliansfria Sverige?

Tal 4 juli: USAs krigshets – Norden plattform för krig mot Ryssland

Jag återger nedan talet av Agneta Norberg, ordförande i Sveriges Fredsrådoch medlem i styrelsen för Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space.


Sedan 1946 har Sveriges Fredsråd verkat för att samla fredsorganisationer och enskilda aktivister som arbetar för fred och nedrustning och för att förebygga väpnade konflikter.
Alltsedan Sveriges fredsråd bildades har kampen mot kärnvapen löpt som en röd tråd genom vårt arbete.Vi ser idag hur viktigt detta arbete är inför Sveriges minst sagt tveksamma hållning till ett avtal mot kärnvapen och om nedrustning. Tidigare var ju Sverige ett av de ivrigaste och kraftfullaste länderna i kampen mot kärnvapen.

Vi MÅSTE ha ett avtal mot att använda kärnvapen. De är inte vapen utan mer att betrakta som utrotningsmedel.

NATO är världens största kärnvapenmakt med USAs, Frankrikes och Storbritanniens kärnvapenarsenaler.

USA är det enda land som har fört ett kärnvapenkrig och det enda land idag som har kärnvapen utplacerade utanför sitt lands territorium. USAs kärnvapenbomber, som kan lastas på flyg, B-61 Mod. 12, är utplacerade i Tyskland på Buechelbasen, i Turkiet på Incirlik-basen, i Italien på Aviano– och Ghedi Torrebaserna, i Belgien på USA-basen Kleine Brogeloch i Nederländerna på Volkel Air Base. En gång per månad tränar basens personal att lasta kärnvapenbomberna på flygplanen. Förutom detta är USAs kärnvapenbestyckade u-båtsflotta den största i världen. 18 av USAs u-båtar är lastade med Trident D-5 ballistiska missiler. De utgör ett existentiellt hot mot allt levande på jorden. Två Trident -ubåtar patrullerar idag under isen i norra ishavet och 11 i Stilla havet . De patrullerar ljudlöst världens hav under 77 av årets dagar. Hawaii och Diego Garcia är ubåtshamnar för översyn och för besättningen att kunna lämna u-båten.

 

Och idag i det neutrala och alliansfria Sverige?

Havsstridsövningen BALTOP avslutades nyligen – 20 juni – en ofantlig Nato-övning i Östersjön. Så här säjer den svenska försvarsmakten på sin hemsida om denna stridsövning: “Det svenska deltagandet i BALTOP bidrar till stabilitet och säkerhet i Östersjö- området”.18 länder deltog med 12.000 soldater, 40 örlogsfartyg, 40 stridsflyg och 40 helikoptrar. Övningen pågick i två veckor och svenska fartyg t.ex. HMS Nyköping och HMS Karlskrona var del av den brittiska Joint Expeditionary Force – JEF. Den brittiska fartygschefen gav de svenska styrkorna stort beröm berättade fanjunkare Thomas Peterssonvid en intervju.
Inte långt dessförinnan, alltså den 4 juni, avslutades Arctic Challenge Exercise 19, en flygstridsövning som sträckte sig över hela norra Norrland från Bodö i Norge, Luleå i Sverige och Rovaniemi i Finland. Stridsövningen pågick från 22 maj till 4 juni. 115 stridsflyg från 9 länder deltog. Detta var 4e gången som denna stridsövning genomfördes. Två övningar genomfördes varje dag under denna tid.

⦁ (Här kan jag påminna om att vi var ett antal kvinnor som protesterade mot ACE den 2 juni 2015. Vi klippte upp stängslet runt Kallax och kröp in på flygfältet med en banderoll- NU RÄCKER DET. Vi arresterade och ställdes inför rätta vid Luleå Tingsrätt och dömdes till böter)

Delar av USAs och brittiska enheter hade varit i Luleå/Kallax över en vecka innan övningen satte igång. USAs F-16-plan från South Carolina landade den 16 maj och de brittiska Typhoon-planen anlände den 20 maj. En av USAs officerare yttrade vid en intervju före stridsövningen: “Up there in the North you have a fantastic open space with the opportunity to train over very large areas and it is something we are looking forward to”.

AWACS – Air Borne Warning and Control stations -deltog även denna gång. De är luftburna spionstationer-ombyggda B -52 plan- fulla med electronisk utrustning.

Jag vill även påminna om att under hösten, 2018, genomfördes NATO-stridsövningaen Trident Juncture med 50 000 soldater från 31 länder . En övning som även gick in på svenskt territorium.
Den 2 juli publicerade tidigare majoren Ann Wright, som numera är fredsaktivist, en artikel i The Peace Report där hon framhåller att Norden blivit en ny krigsarena för USA eftersom landmassan ligger så nära Ryssland.

De flesta i Sverige känner överhuvudtaget inte till att dessa krigsförberedelser pågår och det beror på att media ingår i dessa planer.

På grund av sin tystnad och försåtliga antiryska propaganda håller massmedia oss i total ovisshet och osäkerhet om vad som pågår.

Detta måste sägas igen och igen: Ryssland är världens största land till ytan och har alla naturtillgångar de behöver inom sitt lands gränser. Ryssland är totalt omringad av USA/Natos militärbaser. Ryssland har militära rustningar ungefär lika stora som Frankrikes och enligt senaste informationer planerar de nedrustning.
Slutligen vill jag säja:

Sverige ska upphöra att vara ett landområde för installationer och stridsövningar för USAs krigföring mot Ryssland! 


Stoppa FRAs avlyssningssamarbete med NSA på Lovön!
Underteckna förbudet mot kärnvapen!

Publicerat i Ansvar, Bakom Kulisserna, BALTOP , Europa, Fred, korruption, Maktmissbruk, NATO, Pax Mare Baltikum, politik, Socialdemokrati, Sveriges Fredsråd, The New Totalitarians, Trump, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Benjamin Fulford Report on Rothschild’s finansiella slut

Stor seger när tre maktobelisker faller: Washington, London och Rom

Related imageImage result for obelisk in londonImage result for obelisk in rome
Källa:  Bakom Kulisserna den 8 juli 2019
Veckobrev 2019-07-08 Benjamin Fulford https://benjaminfulford.net/     Washington DC,         London  och Rom I förra veckan uppnåddes en stor seger för mänskligheten när den… Läs mer ›
Publicerat i Bakom Kulisserna, BENJAMIN FULFORD, City of London, Fred, G20, GESARA, korruption, Pedofili, Putin, QFS, sionism, Trump, VärldsGemenskap, Vatikanen | Lämna en kommentar

Avgångsvederlag, bra pension eller stolt ansvar

Lönsamt avgångsvederlag, falsk pension för lydigt arbete eller stolt personligt ansvarstagande?

Sjuklöverns partier strävar att överleva två mandatperioder
så att 7-klöver-politikerna ska kunna erhålla maximal pension?

Landets President bör ha rätten att landsförvisa de tre värsta
partipolitiker som har skadat Sverige med sin ansvarslösa  makt.

Svenska folket bör 2022 få rätten att välja en president
vid sidan av valet till Riksdag, Kommun och Landsting
med en Konstitutionell Kung eller Regerande Drottning,
som ärvt sina viktiga långsiktiga stilbildande neutrala uppdrag.

Efter valet 2026 kan Presidentens främsta uppgift bli att:
leda Regeringen för den Kungliga Republiken Sverige!

Vill du som jag, bli av med den totalitära demokratin,
ledda av en anonym DecemberÖverenskommelse
eller en vänstervriden JÖK?

Public Service: SVT/Pravda drog ju själva åt vänsterskruven.
Filosoferar Ove Svidén

P.S. Sverige är i nu position att göra något unikt lagom.
Internationellt!  Låt oss åtminstone få försöka ….

Publicerat i Ansvar, BRI nya sidenvägen, DÖ DecemberÖverenskommelsen, Europa, Fred, JÖKen:, Maktmissbruk, Pax Mare Baltikum, politik, Sagan om en bättre värld, The New Totalitarians, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Benjamin Fulfords dramatiska Rapport. 3 Juli 2019

Benjamin Fulfords veckobrev
2019-07-03

https://benjaminfulford.net/

 

kina

Nu när en fredsöverenskommelse har uppnåtts i princip på Koreahalvön, kommer USAs militär som bara tog över ordförandeskapet för G20, att driva på en verklig fredsprocess i Mellanöstern, berättar Pentagon-källor. Fred bryter också ut i andra problemområden, såsom Ukraina och på gränsen mellan Indien och Pakistan. Allt detta händer när USA och Kina kallar in väktare i sitt handelskrig och börjar förhandlingar med att bilda vad som den kinesiska regeringen kallar ”en ny modell för globalt samarbete”.

”Dialogen måste genomföras på grundval av jämlikhet och ömsesidig respekt. Legitima farhågor från båda sidor måste lösas”, är hur den officiella kinesiska Xinhua-nyhetssajten beskrev situationen.

Förhandlingarna kommer att omfatta diskussioner om att inrätta ett framtida planeringsorgan för att arbeta i harmoni med det kinesiska ”Belt and Road Initiative” för multitriljoner dollar, säger källor inom den brittiska kungafamiljen.

Den andra stora händelsen i förra veckan var överenskommelsen mellan britterna och ryssarna om hur ett Europa efter EU skulle ledas, brittiska och ryska källor är överens. Denna överenskommelse återspeglades av Rysslands officiella återvändande till Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE). Den här gruppen bestående av 47 demokratier, är äldre och större än EU-28 och omfattar stora aktörer såsom Turkiet och Ryssland.

Dessutom, eftersom Ryssland blev utsparkat  efter att de annekterat Krimhalvön, innebär detta ett faktiskt erkännande av uppdelningen av Ukraina.

Det faktum att den tyska förbundskanslern Angela Merkel sågs skakande så mystiskt vid två offentliga tillfällen, gör att vi undrar om hon drabbats av någon form av elektromagnetiskt vapen för att tvinga henne att ge upp det tysktdominerade EU.

Det som är säkert är att Tyskland gick med på att återuppta Ryssland i PACE. De kommer  förmodligen också att vara överens om ett ”no-deal” för Brexit.

Pentagon-källor säger också att en finansiell svart svan händelse är konstruerad för att …
… sätta stopp för det fiat-baserade finanssystemet och ersätta det med ett Quantum Financial System (QFS) med stöd av en korg bestående av verkliga varor. ”Handelskrig, [problem med] Deutsche Bank, ett no-deal Brexit och Irans spänningar är avsedda att förorsaka en börskrasch och avsluta fiat-valutan för att införa QFS, säger källorna.

Man behöver inte ha en Pentagon-insiderkälla för att inse att det nuvarande systemet är matematiskt utdömt. För det första, är mängden pengar som det dagligen handlas med genom datorsystem på datorer, bokstavligt talat tusentals gånger större än de underliggande verklighetsbaserade tillgångarna är, som de ska utgå ifrån. Just nu sker
80 % av börshandeln med datorprogram, vilket betyder att Artificiell Intelligens (AI) redan kontrollerar de flesta av de kommande beslutsförfarandena för börsnoterade företag. Det ger verkliga effekter.

Först och främst skapar det en likadan tillgångsinflationsbubbla av det slaget som ledde till att de japanska kommersiella fastighetspriser sjönk med 95 % i värde efter att deras bubbla sprängdes.

Amerikanska pensionskassor antar exempelvis att deras investeringar kommer att ha en avkastning på 7,15 % från år till år. Men även om aktiemarknaden ökar i värde med mer än den procentsatsen för varje år så växer realekonomin med bara högst 2 %. Eftersom aktiekurserna inte speglar den underliggande verkligheten, betyder det att alla pensionsfonder går i konkurs i den verkliga världen och människor kommer att drabbas av fattigdom i pensionsåldern om det nuvarande systemet fortsätter. Tillgångsinflödet innebär också att exempelvis i USA har 74 % av befolkningen inte råd att köpa sig ett hus.

Related image

 

Related image

Bank for International Settlements (BIS) Basel, Schweitz

Utlösaren för en ny Lehman-liknande chock denna gång kommer sannolikt att bli en finansiell skräptunna på 3 biljoner dollar, kallad Collateralized Loan Obligations, säger centralbankernas Centralbank. ”Det som är bra idag behöver nödvändigtvis inte vara bra för i morgon”. Mer grundläggande, kan penningpolitiken inte vara drivkraften för tillväxt, säger Bank for International Settlements (BIS) i sin senaste rapport. 

Med andra ord inser även BIS att något sådant som en realitetsbaserad meritokratiskt ledd framtida planeringsbyrå skulle göra ett bättre jobb för att hantera ekonomin, än att man använda sig av AI:er för att fördela fiat-pengar och skapa ekonomiska bubblor.

Att man tillåtit detta misslyckande från finansoligarkerna beror givetvis på att det pågår så mycket ödesdiger kohandel på marknaden idag.

Den största verkliga råvaran förblir oljan, och det är här som USA fortfarande har sina starkaste kort. Detta tweet från den amerikanska presidenten Donald Trump uttrycker det snällt: ”Kina får 91 % av sin olja från Strait, Japan 62 %, och många andra länder på samma sätt. Så varför skyddar vi fraktvägarna till andra länder (under många år) för en nollkompensation? Alla dessa länder bör skydda sina egna fartyg”.

Pentagon-källor säger att detta tweet har redan orsakat att Kina, Japan och Indien har skicka ubåtar för att ”patrullera den [persiska] Gulfen och jaga israeliska [ubåtar].”

Image result for mark milley+ mark esper

Mark Esper och Mark Milley

Det var självklart Pentagon som stod bakom tweetet. ”Med Mark Esper som försvarsministern och Mark Milley som ordförande för de gemensamma cheferna för personalen, ser det ut som om armén leder Pentagon efter det att marinen hade sin rond med [generaler som Jim] Mattis och [John] Kelly,” noterar Pentagon-källorna. Det betyder att marinen har etablerat ett säkert brohuvud mot Khazar-maffian och armén tar  nu mer övergripande över viktiga administrativa uppgifter.

 

Som vi nämnde i början av den här artikeln har den amerikanska militären nu tagit över ledningen för G20. Det beror på att deras saudiarabiska koloni har tagit över ledningen för G20 från Japan. Detta innebär att den amerikanska militären kommer att samordna sin agenda via sin skriptläsande falska kronprins Mohammed bin Salman (MBS).

Pentagon är naturligtvis rasande över att ha manipulerats av radikala sionister för att invadera Irak och är fast beslutna om att inte låta sig manipuleras till att utkämpa ett krig mot Iran. Pentagon-källorna noterar att ”vid G20 fanns det ingen koalition mot Iran, men Indien avbröt ett avtal på 500 miljoner dollar för att köpa anti-tank missiler från Israel.”

Image result for gruppbild g20

Det faktum att man placerade Trump mellan MBS och den turkiska presidenten Recep Erdogan på G20-gruppbilden var tänkt att visa, att Turkiet tillsammans med Saudiarabien, skulle arbeta tillsammans för fred i regionen under det kommande året, säger Pentagon-källorna.

Ryssland kommer att arbeta tillsammans med Turkiet, Egypten, Saudiarabien och Iran för att tvinga israelerna att acceptera verklig fred, säger ryska FSB-källor. I förra veckan fick Israel en varning när deras GPS-system gjordes dysfunktionellt av ryssarna, vilket gjorde att de flesta av deras vapensystem blev värdelösa.

Image result for Ehud Barak

Ehud Barak och Benjamin Netanyahu

Israels folk börjar slutligen också vakna. Den tidigare israeliska premiärministern Ehud Barak tillkännagav sin återkomst till politiken i förra veckan och sade: ”Det här är inte tillfället att befinna sig på staketet. Netanyahus regim, med sina radikala messianska vandaler och dess korrupta ledarskap, måste störtas.”

Eftersom Barak brukade vara premiärminister Benjamin Netanyahus militära befälhavare, känner han av personlig erfarenhet till vilken farlig fanatiker den mannen är. Genom att hänvisa till ”radikala messianska fanatiker” bekräftade han vad denna författare länge har hävdat, vilket är att Israel drivs av fanatiker som försöker starta ett artificiellt Armageddon.

Image result for kaesong industrial complex
För att återgå till Asien säger kinesiska källor att återföreningen av den koreanska halvön börjar med att fördjupa de ekonomiska förbindelserna genom att koppla samman järnvägar och vägar, återöppna Kaesong Industrial Complex och låta sydkoreanska turister besöka norr, bland annat.

Image result for joko widodo,

 Joko Widodo

Också i Indonesien blev president Joko Widodo officiellt bekräftad som vinnaren i landets val genom att säkra 55,5 procent av de totala rösterna, vilket avslutade khazarernas försök att tillgripa sig landets guld. Som ambassadören för Red Dragon berömde förut, ”555 kommer att slå ut 666.”

 

Naturligtvis, bara för att satanisterna förlorar, betyder det inte att kriget är överhuvudtaget över. Nyheten från Italien om att en borgmästare, läkare och socialarbetare säljer barn till sexuella rovdjur är bara toppen av isberget. Endast i USA försvinner mer än 40 000 barn varje år.

 

Dessa människor, som koncentreras högst upp i den västerländska maktstrukturen, kämpar bokstavligen för sina liv. De vet vad som händer med dem om allmänheten i stort upptäcker vad de har gjort med deras barn.

Image result for kassym-jomart tokayev elected kazakhstan presidentDe kommer också att kämpa hårt för att skydda sitt system för skuldslaveri. I förra veckan tillkännagav nyligen den nyvalde kazakstanske presidenten Kassym-Jomart Tokayev att han istället för att räkna ut bankerna skulle han skriva av folks skulder. Det var osannolikt av en slump att stora explosioner förstörde en militärbas där runt tidpunkten för tillkännagivandet. Föreställ dig för hur de skulle reagera på ett världsomspännande jubileum.

Kampen mot högteknologiska oligarker som driver Google, Facebook, etc. kommer också att drabbas mycket tufft. För att hjälpa till med att vinna detta, kommer man snart att frikostigt meddela det för de stora högteknologiska aktieägarna och toppledarna, säger hemliga sällskapskällor. Det beror på att rättsliga åtgärder av enskilda regeringar inte kommer att räcka för att få dessa transnationella brottsliga företag på slagsidan. De måste stoppas från att snedvrida sanningen och ersätta den med en falsk AI-kontrollerad verklighet.

 

Pentagon tar över G20, kommer att driva för fred i Mellanöstern och en världsfederation

kina

Related image

Related image
Image result for mark milley+ mark esper

Image result for gruppbild g20

Image result for Ehud Barak

Image result for kaesong industrial complex

Image result for joko widodo,

Image result for kassym-jomart tokayev elected kazakhstan president

Publicerat i Ascension, BENJAMIN FULFORD, CIA, Europa, Fred, G20, Kim Jong-Un, Kina, korruption, Maktmissbruk, Mind Control, Pengar, politik, QFS, Trump, Xi | Lämna en kommentar

Pedofili: en skamlig sjukdom eller politisk rättighet?

Pedofiler ser upp till människor som härskar över andra

Pedofilen vill se rädda människor omkring sig

Fega pedofiler leker sex med försvarslösa barn

Politiska pedofiler söker makt i hierarkins topp

Påven Francis tvingades 2014 erkänna
att Katolska Kyrkans präster, biskopar
och kardinaler innehöll 8000 pedofiler.

Men då ljuger nog Påven om antalet.

President Trump åklagade 1500 pedofiler i Washington DC med en Executive Order under sin första vecka i Vita Huset.
Nu vid Midsommar 2019 hade antalet åklagande
passerat hundra tusen pedofiler, satanister och
Wall Street Banksters. En första rättegång har nu
prövats framgånsrikt i GITMO-Domstol senaste veckan.

År 2006 tvångsomhändertogs 16 000 barn med LVU:
Lagen om Vård av Unga, i Sverige.
  När Statsminister
Fredrik Reinfeldt avgick som mångmiljonär hade antalet tvångsomhändertaganden med LVU/år ökat till 36 000.
Bankfiffel och riggad revision och LVU döljer falskspelet?

LVU tvångsomhändertaganden är en storindustri
som omsätter 1-2 %av landets BNP per år.

Pedofilerna samarbetar med socialtjänst, polis,
åklagare, advokater, domare för sin sexuella böjelse.

Ägaren till ett HVB-Hem för Vård och Boende
kan själv vara pedofil liksom socialtjänstens personal
och polis som har rätt både att tvångsomhänderta samt
vara delägare i de HVB-hem som anlitas i kedjan.

Min vän Ivan från Jugoslavien, som såg Sovjet
kollapsa, bedömer att Sverige nu är så korrupt som
Ryssland var 1987, två år innan Berlinmurens fall…

Men Gud ske lov, ett andligt uppvaknande är på gång,
även i det materialistiska och ateistiska lyckoriket Sverige!

P.S. Första gången som jag kom i kontakt med pedofili
var i Sai Babas Ashram i södra Indien. Vishetsläraren
lurade in sina egna pojkelever i sexuella lekar.
Ove Svidén

Publicerat i Barnets Bästa, Maktmissbruk, Människa, Pedofili, Pengar, politik, Vatikanen | Lämna en kommentar

NEWSVOICE: Putin möter Trump i G20-mötet i Osaka

G20-toppmöte: Trump kritiseras för sin inställning till Putin

1

Den amerikanska presidenten Donald Trump och den ryska presidenten Vladimir Putin träffades under fredagen på G20-toppmötet i Osaka (Japan). Sista gången presidenterna sågs på ett toppmöte var i Helsingfors under sommaren förra året. Putin påpekade att amerikanska och ryska tjänstemän har ändå samrått med varandra under det gångna året och mötet den 28-29 juni är ett tillfälle att följa upp dessa diskussioner.

Agendan under mötet skulle enligt Trump innefatta bland annat handel och nedrustning, men han ville inte gå in på detaljerna. Relationen med Putin var enligt honom mycket god, ”många positiva saker kommer att komma ut ur denna relation” och ”vi har mycket att diskutera” sa Trump.

Det är första gången presidenterna träffas sedan Mueller-rapporten. Journalisterna var angelägna om att få veta om Trump skulle ta upp Rysslands påstådda påverkan av det amerikanska valet.

President Donald Trump skrattade och pekade finger skämtsamt mot sin ryska motpart samtidigt som han med ett leende varnade Putin att inte blanda sig i valet. ”Snälla blanda dig inte i valet”, sa Trump. På frågan om han skulle ta upp det med Putin under mötet, sa presidenten “Ja, det kommer jag självklart”. Även Trumps assistenter, inklusive statssekreteraren Mike Pompeo, log åt den skämtsamma kommentaren.

Det var knappast den allvarliga konfrontationen som Trumps kritiker hade hoppats på. Den ansträngda relationen med Ryssland, skyllde Trump på demokraterna och utredarnas överdrivet misstänksamma inställning och mål att hitta länkar mellan hans kampanj och ryska tjänstemän.

Även om Mueller-rapporten inte hittade några bevis på att Trump samarbetade med Kreml under valet, har hans möte med Putin orsakat ännu mer kritik bland den amerikanska presidentens största kritiker, efter att Trump berättade för en reporter att han skulle ha en “bra konversation” med Putin och “Vad jag säger till honom, har du inget med att göra”.

I en intervju med Financial Times före mötet hade Putin sagt att han var försiktig optimistisk om de bilaterala samtalen, samtidigt som han erkände att förbindelserna mellan USA och Ryssland har blivit “mer dramatiska och explosiva”.

Text: Sanja R. Juric

Publicerat i G20, politik, Putin, Trump | Lämna en kommentar

President Trumps möte med blivande kejsaren i Korea

USA OCH NORDKOREA

Här traskar Trump in i Nordkorea

Publicerad 30 juni 2019 kl 21.42

UTRIKES. Donald Trump blev idag den förste amerikanske presidenten någonsin att beträda nordkoreansk mark, rapporterar en rad medier.

Gilla artikeln på Facebook

Det historiska mötet mellan Donald Trump och Nordkoreas ledare Kim Jong-Un ägde rum vid gränsen mellan Nord- och Sydkorea på söndagen.

Duon skakade först hand med varandra, var och en på varsin sida om gränsen.

– Trevligt att träffa dig igen. Jag trodde aldrig att jag skulle möta dig på det här stället. Ett steg framåt så blir du den förste amerikanske presidenten att korsa gränsen, sade Kim Jong-Un under det välregisserade uppträdandet.

Därefter klappade Trump den nordkoreanske diktatorn på axeln och tog klivet in i Norkorea.

– Jag frågade honom om han ville att jag skulle gå över linjen och han svarade att det vore en ära för honom. Jag visste inte vad han skulle säga men det var en ära för mig att göra det, sade Trump inför ett pressuppbåd efteråt.

Den amerikanska presidenten säger också att han skulle vilja bjuda in Kim Jong-Un till Vita huset i Washington.

Efter Trumps korta besök i Nordkorea tog sig de två ledarna till den demilitariserade zonen för ett möte på tu man hand.

Publicerat i Kim Jong-Un, Trump | Lämna en kommentar

Nya Tider: President Putins moraliska vision

Lionel Barber och Henry Foy, DIGITAL UTGÅVA

Dagen innan G-20 mötet i Osaka och president Putins möte med president Donald Trump ägde en längre intervju, eller snarare ett samtal mellan den ryske presidenten och två toppjournalister från den brittiska tidningen Financial Times, rum.

Publicerad på Nya Tider: 29 juni, 2019, 18:04

Lionel Barber och Henry Foy, från Financial Times, intervjuar Rysslands president Vladimir Putin. Foto: Stillbild Rossia24

UTRIKES

Vladimir Putin avslöjar sitt moraliska manifest för Financial Times – som politiker och man

DIGITAL UTGÅVA

Publicerad: 29 juni, 2019, 18:04

  • Svenska

Läs även

  • Svenska

Läs även

Publicerat i City of London, Putin | Lämna en kommentar