Se här vad Roland Huntford såg väntar Sverige

Kontrollen genom ”mental programmering” och politisk korrekthet

LÄSVÄRT !!!
Publicerat i Bakom Kulisserna, korruption, Maktmissbruk, Människa, Socialdemokrati, The New Totalitarians | Lämna en kommentar

Analys av Roland Huntfords: The New Totalitarians

Det Blinda Sverige

Image result for det blinda sverigeImage result for det blinda sverige

Källa: Bakom Kulisserna den 15 maj, 2019  LÄSVÄRT   / Ove Svidén


 

Publicerat i Maktmissbruk, Socialdemokrati | Lämna en kommentar

Avskaffa EU:s överstatlighet

Ett par hundra deltagare samlades när ett nytt europeiskt samarbetsorgan grundades med syfte att värna Europas nationalstater. Bakom intiatitivet står ett nätverk av 400 nationalkonservativa civilgrupper i Ungern och Polen. Foto: Nya Tider

UTRIKES

Paneuropeiskt initiativ vill avskaffa EU:s överstatlighet

PAPPERSUPPLAGANNya Tider v. 19

Det nya europeiska samarbetet European Civil Cooperation Council (EUCET) vill reformera EU:s institutioner så att all form av överstatlighet avskaffas. Nyligen anordnade man en konferens i Budapest, där man bland annat påtalade vikten av att ge européer förutsättning till att skaffa större familjer. Sverige var representerat genom Erik Almqvist, tidigare finanspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, som är medgrundare till EUCET.

Publicerat i Europa, Framtid, Fred, Maktmissbruk, migration, Nya Tider, politik, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Livet på Planeten Jorden snart i Balans

 

Saul via John Smallman, 4 maj 2019

Saul via John Smallman, 4 maj 2019

Livet på Planeten Jorden håller på att komma i Balans

| Saul via John Smallman

 

Livet för alla på Planeten Jorden håller verkligen på att bli mycket mer balanserat.

 

Saul Audio Blog for Sunday May 5th

 

Som alla är mycket medvetna om, så sker det enorma förändringar över hela världen inom politiken, i affärsverksamheter och i de religiösa och sociala välgörenhetsorganisationerna, eftersom deras affärer som varit mycket hemliga, nu allmänt uppenbaras genom otaliga visselblåsare för att alla ska få veta. Men eftersom detta pågått under så lång tid, så får det till följd att många människor knappt kan tro att det är sant. Människor som fått förtroendeuppdrag och placerats i dessa positioner, på grund av deras uppenbara ärlighet och rättrådighet, men som blivit förförda av maktkänslan som deras positioner gett dem, och sedan vilselett sina uppdragsgivare, blir nu slutligen tvungna att svara på viktiga frågor om processer som de hade till uppgift att övervaka, och som inte har gått framåt på det ärliga och rättrådiga sätt, de hade till uppgift att driva dem på.

Det är nu helt uppenbart att det är absolut nödvändigt att ersätta dessa korrupta och självuppfyllande organisationer, tillsammans med de som drivit dem, för de har drivit dem för att tillgodose sina egna agendor av självuppfyllande, och istället då ersätta dem med de som agerar med ärlighet och rättrådighet, som gynnar hela mänskligheten. Stora multinationella organisationer, arbetar helt klart inte för mänsklighetens eller Planeten Jordens bästa, och eftersom de nu börjar kollapsa eller falla ihop, på grund av sina moraliska och faktiskt också ekonomiska konkurser, och redan nu finns det många mindre organisationer som drivs kompetent och ärligt, vilka är bra på att tillhandahålla nödvändiga tjänster, tjänster som dessa megakoncerner så länge haft monopol på, och de är långt mer effektiva och ekonomiska.

Allas liv på Planeten Jorden håller på att komma i mer balans, eftersom nya tankar som tillgodoser alla människors behov, träder i kraft genom nya ledare över hela världen, ledare som kommer att agera mycket ärligare och med mer rättrådighet, än ni någonsin tidigare sett på er vackra planet. Många av dem är ännu inte medvetna om de nya roller de kommer att ha, men allt eftersom de vägleds i sitt framåtskridande, så kommer de att förenas med andra likasinnade individer, som förberett sig länge för dessa nya och mycket viktiga roller, ofta utan att ha vetat om det.

Sätten på vilka människor relaterar till varandra, antingen människa mot människa, eller nation mot nation, håller på gå in i en period av massiv omvandling, för att förverkligandet äntligen har påbörjats med försök att lösa problemen, och de problem som mänskligheten upplever genom bitter konkurrens, och de påföljande konflikterna som denna väg leder till fungerar inte, utan är i själva verket ganska vansinnig.

Var vid gott mod, därför att ni vaknar alla till insikten om att ni är ett, oavsett ras, etnicitet, nationalitet, hudfärg, politisk eller religiös övertygelse. Och ni är därför också Ett med er levande planet, vars vitalitet och mående direkt påverkar er. Onödigt argumenterande måste upphöra, om huruvida klimatförändringen är sann eller falsk. Er vackra planet har alltid befunnit sig i ett pågående läge av evolution, och klimatförändringar har alltid funnits. Men mänskligheten har först under de senaste decennierna blivit medveten om det, eftersom många forskare, med bästa avsikter, har gett oss vetenskapliga fakta och bevis, om att det som har observerats och registrerats under de senaste tvåhundra åren eller så, tyder mycket klart på att mänskliga aktiviteter nästan ensamt är ansvariga för den enorma klimatförändringen, som uppenbarligen sker just nu.

Utan tvekan så har mycket stora skador i planetens ekosystem åstadkommits, genom oklokt och dumt industriellt arbete, under de senaste två eller trehundra åren. Aktiviteter som ökat stort sedan slutet av andra Världskriget, då behovet av energi eskalerade exponentiellt. Men ni har nu kunskapen och den vetenskaplig kompetensen, att kunna tillhandahålla all den energi som krävs för era moderna sätt att leva, utan att ytterligare plundra tillgångarna på Planeten Jorden.

De stora industrikonglomeraten, med sina okänsliga och egoistiska agendor, för de som kontrollerar och driver dem, och som helt galet tror att de måste ha kontroll över de förnödenheter som människor behöver i sina dagliga liv, har under de senaste hundra åren gjort sitt yttersta för att undertrycka ny teknik, som kan och kommer att ge en Fri och Ren Energi, obegränsat till alla.

Tekniken FINNS tillgänglig NU, för att kunna ge energi till allt som mänskligheten någonsin behöver, och de som har kunskap och kompetens för att börja reparera den fruktansvärda industriella skada, som ofta helt ovetande förekommit på planeten, finns också. Tekniken finns också för att rensa bort och återvinna allt avfall som förorenar jorden, luften och vattnet, vilket människor och djur behöver för sin överlevnad.

Medvetenheten ökar om att ni inte kan fortsätta leva på jorden, som ni har gjort under de senaste två eller trehundra åren, med en liten minoritet som lever i extrem lyx (eller kanske bättre att säga, extrem galenskap!), medan resten är effektivt förslavade för att förse den minoriteten. Planeten Jorden är en planet med överflöd! Det finns absolut ingen orsak till att miljarder ska behöva leva i fattigdom, medan den så kallade eliten samvetslöst njuter av en totalt ojämförbar levnadsstandard.

Det här håller, under tiden vi pratar, på att förändras! Eftersom det nu äntligen finns tillräckligt många adekvat utbildade människor inkarnerade på jorden, vilka har utvecklats tillräckligt mycket andligt och är tillräckligt passionerat motiverade, för att genomföra de förändringar som krävs för att alla, utan undantag, ska få möjlighet att leva ett liv där allt de behöver finns, för att kunna leva i ett behagligt lättillgängligt överflöd, utan att någon annan berövas.

Tiderna av outsägligt lidande och samvetslös fattigdom, kommer slutligen att upphöra, eftersom ett uppvaknande mänskligt samhälle helt och hållet kommer att förstå budskapet som de heliga och mystikerna har förkunnat under tusentals år, nämligen det att det inte finns någon separation! Att allt är ett, har alltid varit och att det som varenda människa tror säger eller gör, påverkar inte bara hela mänskligheten, utan hela Guds gudomliga skapelse. Det finns ett ökande erkännande om att Kärlek är den oföränderliga naturen, i den kraftfulla avsikten med att: ”Vad som än uppstår, så kommer jag att reagera kärleksfullt och bara kärleksfullt, för Kärlek är min eviga natur.” Var de ni är och jubla över resultaten.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

Källa: John Smallman

 

Översättning: Maggan

Publicerat i Ascension, Ashtar, Maktmissbruk, Ny Andlighet, reinkarnation, Sananda, spirituell tillvaro, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Lagen om Vård av Unga: LVU i Sverige

Kriminell, kränkande, Lönsam Kommunal Människohandel

Grundidén LVU för femtio år sedan var föredömligt god:
Social Ingenjörskonst i det materialistiska Sverige.

Men Geijeraffären visade på en sexuell längtan på regeringsnivå:
Justitieministern ock Olof Palme slapp bli dragna inför domstol
genom att införa en ny lag som tog bort ansvaret från pedofiler
bland högre politiker. Efterföljaren Göran Persson överförde
kompetent LVU-frågan till en kommunal angelägenhet, då nog
media-bevakningen och politiker-korruptionen var lägre ute i landet.

LVU-tvångsomhändertagandena ökar för varje år: 16 000 fastnade i
LVU/HVB-nätet per ån när Fredrik Reinfeldt blev statsminister;
36 000 fastnade åtta år senare när han avgick som mångmijonär.
LVU-frågan har blivit en en totalitär terrorism för ansvariga föräldrar

Den svenska verkligheten blev det vi har i dag: Drygt
40 000 tvångsomhändertagna barn under 21 år, per år.
Polisvåld och HVB-hem fostrar sexslavar och kriminella
för att tillgodose sexköpare, familjehemsägare, socialsekreterare,
läkemedelsindustri och dolda pedofiler i kommunens topp
med barn stulna från sina ansvarstagande föräldrar.

Smarta socionomer kan bli delägare i de Hem för Vård och Boende
där de kan placera de LVU barn de har rätt att utpeka och oros-anmäla.
Socialsekreterare kan ta ut ett barn för sig själv redan på BB,
medan modern traumatiseras som oförmögen att vara mor.
Eller den nyfödda kan säljas vidare på adoptionsmarknaden
eller till laboratorier för tveksamma försök med mediciner.
Tvillingar har ett speciellt högt pris för dubbelblind-tester.

De statliga LVU-bidragens nivå bestäms av Landstingen och
fördelas av kommunernas social-ekonomiska tjänstemän så att de
finansiella skamgreppen ska bli svåra att genomskåda.

Jag har först upplevt denna pedofili i Sai Babas Ashram 1998 i Indien,
Jag har skrivit om det i boken: LVU, Lönsam Kommunal Människohandel,
Orden finns nu även gratis uppdaterade i Filosofens Blogg: www.peace.se/blogg/
as well as in my: LVU Profitable Municipal Kidnapping in Sweden 2013,
in the form of letters to ICC: International Criminal Court in the Hague.

År 2014 måste nuvarande Påven Francis erkänna att det fanns 8 000 pedofiler bland Katolska Kyrkans präster, biskopar och Vatikanens Kardinaler.

The latter LVU-book was also sent to The White House Library, Washington DC
In his first week in office, President Trump indicted (åtalade) 1500 pedofiles,
In May 2019 the amount of US indictments has risen to 90 000, probably
because satanists and Wall Street Banksters are now being included.

När väl ett svenskt parti tar upp den nedtystade LVU-frågan i nästa val, kan det djärva politiska partiet få minst en halv miljon nya väljare, och därmed, bli regeringsbildande redan 2022.

P.S. Jag medskapade 2014 ett litet parti kring begreppen: Medkänsla, Omsorg och Respekt. (MOR) fick bara 38 röster i Riksdagsvalet. För att bli medlem i Riksdags-Adelns Socialdemokratiserade Sjuklöverpartier behövs något mer. Och det åttonde partiet är ju effektivt baktalat av SVT/Pravda på betald arbetstid! Det är jobbigt att vara en frisk familj och visselblåsare i ett sjukt korrupt samhälle som det svenska…

Ove Svidén World Peace Foundation

Publicerat i Barnets Bästa, LVU, Maktmissbruk, Människa, Mind Control, Pedofili, Socialdemokrati, Trump, Vatikanen | 1 kommentar

Ny guldbaserad valuta efter petrodollarns kollaps

Bank of Japan ska nationaliseras, en ny era börjar

Detta är en översättning av Benjamin Fulfords veckobrev. Eftersom brevet ligger bakom en betalvägg kan jag inte ange den exakta länken till den. https://benjaminfulford.net/+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++6 maj 2019By 

 

Nu när Japan har en ny kejsare, kommer den Japanska banken att nationaliseras och Japan kommer att befrias från den khazariska maffian, säger japanska högerkällor nära kejsaren. Detta drag kommer att tvinga den politiska etableringen i Washington DC till konkurs enligt kapitel 11 och banar vägen för återställandet av Republiken Amerikas Företa Stater, säger Pentagon-källor. Frigörelsen från Japan kommer att bli en avgörande seger för mänskligheten i den pågående, oförklarliga hemliga striden om Planeten Jorden, uppger asiatiska hemliga källor och CIA.

Ingen förstår hur viktigt detta är, låt oss börja med att titta på varför staten Washington DC  och dess khazar-sionistiska  mästare är matematiskt utdömda.

bye

Sammanbrottet gällande handelsförhandlingarna i förra veckan mellan Kina och USAs regering under ledning av Donald Trump kommer sannolikt att utgöra den omedelbara utlösaren för Washington DCs konkurs. Detta, därför att utan de utlovade ”biljoner dollar” i värde för kinesiska varuinköp från USA, finns det inget annat sätt för USA att förbli kreditvärdigt.

Den amerikanska regeringen har försökt att låtsas som om allt är bra genom att backa upp aktiemarknaden med pengar från Federal Reserve Board, förfalskat arbetslöshetstalen och vidtagit andra åtgärder. Att förneka verkligheten hjälper inte. Den här stora artikeln skriven av Michael Snyder listar 19 fakta som säger ”att allt är bra” och spolar den rätt ut i havet.

finansdepartementet  brian-smith.jpg
Finansdepartementet    Brian Smith

Amerikanska Finansdepartementet kunde avsluta en 35-dagars statlig nedstängning tidigare i år genom att stjäla skattebidrag och plundra offentliga pensioner, men med dessa trix köpte man bara tillräckligt med tid för att hållas flytande fram till juli. Finansministeriet förväntar sig att dessa extraordinära åtgärder kommer att vara uttömda nån gång under det andra halvåret 2019, säger Brian Smith, biträdande sekreterare på Finansdepartementet.

De hoppades på ett stort pengainflöde bestående av kinesiska pengar, men de asiatiska hemliga källorna säger nu att man har beslutat att stoppa finansieringen av den sioniststyrda politiska apparaten i Washington DC.

Trots att den nya japanska regimen kommer att fortsätta med att köpa in alla amerikanska värdepapper som de har råd med (för att de inte vill att Kina ska ta över världen), kommer det inte att vara tillräckligt, uppger japanska högerkällor.

Netanyahu instructs IDF to strengthen forces, continue ‘massive strikes’ after Gaza rocket fire
Gazaremsan

Under tiden försöker sionisterna med sina drag att starta det tredje världskriget, men de har blivit nedbantade till attacker mot små ghetton bestående mestadels av obeväpnade civila på Gazaremsan. Du kan vara säker på att det också kommer att uppstå nya provokationer i Iran, Venezuela och på andra ställen utförda av dessa desperata sionister.

Även om regeringen i Washington DC lyckas med att använda krigsutpressning för att sparka ner burken igen i juli och får tillstånd till att låna mer pengar, hur nu det ska gå till, måste alla lånen som USA tagit betalas tillbaka med ränta senast år 2024.

Henry Kissingers, Rothschilds och andras bemödanden att betala för historiska asiatiska obligationer till astronomiska summor pengar för att rädda den gamla politiska strukturen, har alla stött på patrull. Det kommer inte att bli en ”Global Currency Reset” eller mirakel omvärdering av avvecklade valutor såsom den zimbabwska dollarn, säger de asiatiska hemliga källorna.

Istället säger källorna…

Petrodollar-systemet som är skapat av Henry Kissinger kommer att övertas av asiatiska makter och förflyttas från att ha varit oljebaserat till att vara baserad på en varukorg. Detta drag utförs av Asien, eftersom Asien består av 60 % av världens befolkning och har 46 % av BNP, medan Europa + USA och Australien har bara 25 % av världens befolkning och innehar 43 % av BNP, uppger de asiatiska hemliga källorna. Dessa siffror gör att det står klart att det är dags för Asien att styra världen, säger källorna.

Det av kineserna ledda Belt and Road Iniative (BRI) värt 8 miljarder dollar är Kinas syn på hur världen ska styras. De säger att ett win-win samarbete gällande stora infrastrukturprojekt gynnar alla och är ett så mycket bättre alternativ till det ständigt krigiska sioniststyrda väst. De har lyckats få med sig 126 länder att delta, vilket täcker en stor del av världen. Den här kartan illustrerar det stora projektet.

belt-on-road

Trots denna förskjutning i de ekonomiska och demografiska tidvattnen, kan väst fortfarande vända hela situationen, uppger Pentagon-källor. Nyckeln är att få med Ryssland, Indien och Japan med ombord. Överlämnandet av ett japanskt ägt F-35 stridsflygplan till Ryssland av Kim Jong-un, var ett viktigt drag i den här strategin. Den var en gest som hade till syfte att undanröja en välplacerad rysk misstro mot de hittills sioniststyrda staterna, uppger källorna.


Vladimir Putin

Detta steg följdes upp genom ett 90 minuter långt telefonsamtal i förra veckan mellan den amerikanske presidenten Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin. Som ett resultat av samtalet, utfärdade Rysslands regering ett uttalande som löd: ”Presidenterna har bekräftat sina ömsesidiga engagemang för att aktivera dialogen inom olika områden, bland annat i frågor som gäller strategisk stabilitet”.

  Image result for pompeo
Sergey Lavrov                                        Mike Pompeo

Detta kommer att följas upp med ett möte mellan den ryske utrikesministern Sergey Lavrov och USAs utrikesminister Mike Pompeo den 6 maj och den 7 juni.

Manchus kejserliga familjekällor, uppger för sin del, att Nord Koreas starke man Kim Jong-un valdes till att vara den person som överlämnar F-35, eftersom japanerna och koreanerna vill ha ryskt stöd till återföreningen av Korea och till återinförandet av Manchu-dynastin. Förhoppningen är att samordna det Manchu-dominerade Norra Kinesiska Militärdistriktet med denna Manchu-uppsättning, säger källorna. Man kunde bilda en rysk-, amerikansk- och mongolistisk allians för att ”hålla Kina på plats”, säger de.

Det brittiska samväldet erbjuder för sin del ett alternativ till denna typ av nollsummestänkande, där den ena sidan måste förlora makt till den andra. Samväldes-förslaget går ut på att genomföra ett massivt projekt värt multi-triljoner dollar parallellt med BRI för att inte låta sig kontrolleras av Kina utan för att få ett slut på fattigdomen och stoppa miljöförstörelsen, säger MI6-källor.

utrotning

Denna plan har fått impulser från FNs släppta rapport som visar på att människan står på randen till att förstöra världens miljö till en sådan stor utsträckning att den ”hotar mänskligheten själv”. Denna rapport är inget annat än en falsk ursäkt för ”global uppvärmning” och en ursäkt för att införa en koldioxidskatt som är kontrollerad av den europeiska aristokratin. Istället beskriver den hur hungriga människor bränner ner regnskogarna och dödar djur för att få mat. Detta skulle vara den främsta orsaken till den största utrotningshändelsen på jorden sedan dinosaurierna utraderades för 65 miljoner år sedan. Enligt rapporten, är människan på väg att radera ut en miljon arter och förorena så mycket att den gjorde planeten obeboelig.

Det skulle vara svårt att hitta några rationella världsledare som motsatte sig en massiv plan för att avsluta denna planets förstörelse. Därför vore det en bättre chans om man lyckades än det neo-Mancho empiriet utgör.

slav

En förutsättning för att denna plan ska kunna genomföras är emellertid, att man avlägsnar irrationella världsledare såsom Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Den här artikeln beskriver hur judisk rasism visar attityden hos fanatikerna som vill döda 90 % av mänskligheten och förslava resten.

5G  Image result for gavin williams+5g
Gavin Williamson

Nu när den här gruppen har misslyckats med att sätta igång ett tredje kärnvapenkrig eller att döda mänskligheten med biovapen, verkar det som att de försöker använda sig av 5G-tekniken och låta den göra jobbet. Den här hemliga avsikten är orsaken till att Storbritanniens premiärminister Theresa May avskedade sin försvarssekreterare Gavin Williamson i förra veckan när han avslöjade Mays stöd för Huaweis 5G-teknik, säger MI6 källor.

Som en följd av detta, har man vänt sig till London Metropolitan Serious Crimes Unit och anmält Storbritanniens premiärminister Theresa May dit för hennes roll när det gäller att främja 5G-tekniken, trots att det har visat sig att den är extremt skadlig, säger MI6-källor. Källan uppger att detta är ett mycket allvarligt sammanbrott för London … så illa den kan bli. Poängen var, att någon förstod hur farlig 5G var – inte på grund av dess kinesiska koppling. Det verkliga problemet är den skada som sker på kroppens mitokondriella strukturer, säger källan. Försvarsministerns avslöjande syftade till att stoppa detta, sade han.

Official Portrait Photography of the new Home Office Permanent Secretary
Mark Sedwill

Theresa May är en katastrof och måste avgå så snart som möjligt. May kontrolleras av ”Ritter von Sedwill”, en tysk agent, som figurerar som Mays chefssekreterare, nämligen Mark Sedwill, säger MI6-källorna. Sedwill använder sig av Siemens-teknik för att avlyssna alla brittiska statsråd, säger källan.

Naturligtvis är detta inte ett problem begränsat till endast Storbritannien. Ryska FSB-källor berättar för oss, att deras forskning tyder på att 20 miljoner amerikaner redan är drabbade genom tidigare generationers riktad strålning.

Publicerat i Bakom Kulisserna, BENJAMIN FULFORD, BRI nya sidenvägen, judiska lobbyn, korruption, Larouche, Maktmissbruk, Mind Control, Putin, Sananda, sionism, Trump, Xi | Lämna en kommentar

Jan Tullberg om svenska värdegrunden nu

Värdegrunden bygger på tabu och skam

Kolumn: Jan Tullberg

Publicerad 1 maj 2019 kl 16.04

Det påstås att i det moderna Sverige finns inga tabun. Men med varje tro följer att vissa irrläror ska förkastas, inte för att de är bevisligen är fel, utan för att de strider mot trons postulat. Man visar sin tro inte främst genom att instämma med tron, utan genom att ta avstånd från det förkastade. I Sverige söker man skapa en ny tro, kallad ”värdegrunden”, och med de troskraven följer stränga krav på att följa nya tabun.Tabun är i hög grad instruktioner för beteendet, men ställer också krav på emotionella reaktioner.

Man kan se tabun som regler för etikett. Vare sig man själv tror på dem eller inte bör man följa dem av hänsyn till andra. Tabun i Sverige motiveras inte med att man kränker Gud, utan att andra människor blir kränkta. Motivet är dock inte främst den hänsynen utan att man själv ska uppfattas som lojal. Det är listigt att reagera med förtrytelse eller indignation när någon bryter mot ett tabu. Redan att diskutera om ett tabu är rätt eller fel innebär att bryta mot det. Man ska visa en spontan följsamhet och ett intellektuellt övervägande indikerar en skepticism vilket ses som opassande.

Den starka svenska konformismen gör att man följer regler för etikett.

Av tradition har överklassen infört vissa nya regler med syfte att särskilja de väluppfostrade från de ouppfostrade. En långsam civilisationsprocess gjorde att många av dessa regler stegvis slog igenom i befolkningen. I modern tid blev statens ambition att påverka beteendet för hela befolkningen. Detta har ökat dramatiskt framför allt på semantisk nivå; gamla ord förbjuds och nya introduceras. Det är sällan intellektuella argument för förändringen, bara starka emotionella pekpinnar. Vi ska avvänjas från åsikter som myndigheterna ogillar och avfärdar som förkastliga fördomar och fobier.

Jag ser dessa förändringar som i grunden icke-intellektuella.

Det är inte fråga om att argumentera och övertyga, utan om att instruera. Man kräver följsamhet mot nya sociala förväntningar; om de nya förväntningarna är rimliga eller orimliga är mindre relevant. Om andra kan förväntas bli ledsna eller arga på vissa ord eller åsikter så kommer en person som är aversiv till konflikt att undvika dessa. För att nitiskt följa en etikett behöver man inte dela den känslige personens åsikter utan bara känna till dem. Om en person vill tituleras konsulent istället för försäljare så är vi följsamma, vilket är smidigt och på det hela taget acceptabelt.

Men när vi indoktrineras av statsmakten är det knappast okej att bara anpassa sig.

Vi reagerar mot det lydiga beteendet i diktaturer, men missar att se det i Sverige. Vi agerar i hög grad också som vi blir tillsagda; tanklöst upprepar människor offentlighetens floskler. Eftersom vi inte tänk igenom dem själva ställer vi inga krav på att det skall vara genomtänkt; mekanisk lydnad ger en säkrare väg till den ålagda uppfattningen. Ingen har något klokt att säga för tesen ”alla människors lika värde”, den bara upprepas. Vi vet också att rasism är förskräckligt, men vi vet egentligen inte vad det är.

Ett första problem är om det alls finns mänskliga raser.

Den som vill vara på den trygga sidan säger att de inte finns, men det råder ett starkt tryck för att anse att rasism ändå finns. Denna rasism väntas uppstå genom att vissa personer ”rasifierar” andra till en annan ras. Vi vita blir ju ofta rasifierade som vita, men det är oklart om den rasifieringen är rasism, det kanske ska kallas antirasism? Så kallade antirasister rasifierar också ofta sig själva. Är den rasifieringen rasism eller antirasism?

Den centrala rasismen är inte längre IQ-tester som visar på intelligensskillnader utan den ”strukturella” rasismen.

Samhället anses vara rasistiskt, vilket gör att vi alla har ett rasistiskt beteende oberoende av vilka ismer vi tror på. Det finns en reaktion som ligger på undermedveten nivå, vi tar längre tid att registrera vänligt beteende från en person från en utgrupp än från vår ingrupp. I botten verkar det ligga en förprogrammerad xenofobi, främlingsfientlighet. Det finns bara två huvudgrupper: medvetna skamfyllda rasister och omedvetna skamlösa rasister. Grundanklagelsen är att vi omedvetna rasister är skamlösa, medan den goda gruppen är medvetna rasister som hyser skam och skuld. Grattis.

Det är ingen stark anklagelse mot rasism och de flesta svenskar ser sig själva som icke-rasister. De kan hålla med om att ha vissa stereotypa uppfattningar, men när de lär känna en person så ser de en person, inte en kategori. Det tycks som antirasisterna är betydligt mer kategoriska. De rasifierar och de generaliserar och de har svårare att lämna generaliseringen. Att vara en medveten syndare är dessutom i mångas uppfattning värre än att vara en omedveten.

Tills sist blir det en utsaga om empati med ”den Andra” som ska ge moraliska poäng.

Som vit person vet man inte vad det innebär att ses ner på som svart. Som heterosexuell man vet man inte heller hur det är att ses ner på som kvinna eller homosexuell. Men alla vet hur det är att ses ner på. Vi har alla erfarenhet av både det som kan nonchaleras och det som sved ordentligt. Vi hyllar som regel att försöka vara svårkränkta, men ibland misslyckas vi med att värja oss. Ett gränslöst medkännande med andras kränkthet blir ärligt talat löjlig. Vi är artigt medkännande, men inte mer. Vi känner ingen personlig skuld eller samhällsskuld. Det mänskliga predikamentet är inte en dans på rosor utan fyllt med tuffa utmaningar för oss alla. Vi bär andras olyckor med viss lätthet, då det centrala är att klara av att bära våra egna.

I dagens förljugna klimat blir vissa grupper klassade som privilegierade och andra som offer för de privilegierade.

Vi privilegierade-klassade ska känna skuld och skämmas. Den finaste gruppen är den elit som hävdar att de känner skuld och skäms, inte minst å de skamlösas vägnar. Vi påstår att vi lever i ett sekulariserat samhälle, men dagens politikerklass är som medeltidens kyrkliga potentater. En modern legering av självgodhet och spelad inlevelse med samhällets olycksbarn.

Min tes är att skuldbeläggningen misslyckats, västerlänningen känner ingen skuld.

Men han känner av politikerklassens illojalitet. De revolterar mot demokratins idé, folkviljan. En påstådd skuld för klimat, migranter och globalt elände blir argument för att negligera folkviljan liksom den egna befolkningens intressen. Eliten revolterar mot demokratin och folket tycks motvilligt acceptera demokraturens påbud om lydnad till önskat beteende. Den styr oss genom tabun.

Förr var det Gud som sattes på tronen och människor skulle vörda honom och trons uttolkare.

Idag är det de nya trossatser och ett nytt prästerskap. Vi litar inte på dem heller, men vi lever i ett samhälle med arbetsfördelning. Vi har fullt upp med vårt eget arbete. Vi kan kommentera politiker som vi kommenterar fotbollsspelare, men vi sitter kvar på läktaren. Vi signalerar missnöje och nöjdhet med hur olika myndigheter sköter sina jobb, men vi backar ifrån frågan hur uppgiften ska skötas bättre. Det kräver lite mer än bedömningen att det för närvarande fungerar dåligt. Väljarnas passivitet motiveras av lättja och rädsla.

Vi vill inte ta ansvaret för politiken.

Vi lever i ett expertsamhälle och då är det ju skandal om experterna missköter sitt uppdrag. Vi litar ju på att läkaren, förutom sin ersättning, är intresserad av att göra oss friska. Men om politikerna är mindre intresserade av oss och mer intresserade av ett samhällsexperiment som gynnar den egna karriären? Vår följsamhet och rädsla för avvikelse kan i viss mån vara en social tillgång om eliten styr åt rätt håll, men det är en stor brist när kursen är fel. Politikerna är skamlösa och känner varken ansvar eller skuld för sitt fögderi. De är karska när de förmanar väljarna och förbjuder oönskade åsikter och uttryck. Vi känner ingen skuld, men vi fruktar att olydnad mot tabun kommer att bestraffas. Det råder rädsla för okvädningsord som rasist om man inte följer den konventionella etiketten. Vi är också ovilliga att erkänna denna rädsla då den verkar svag och undergiven. Vi är kanske svaga, men vill inte se oss själva på det sättet. En lockelse är att säga sig gilla läget fast vi inte gör det. Ett folk med många rädda hycklare.

 

JAN TULLBERG

Jan Tullberg är författare och docent i företagsekonomi. Han är upphovsman till boken Låsningen: En analys av svensk invandringspolitik som kom ut 2014. Fler texter av Tullberg finns att läsa på hans hemsida.

Mer av Jan Tullberg

Publicerat i Jan Tullberg, Tro | Lämna en kommentar

Develop a creative Pax Mare Baltikum Peace

Pax Mare Baltikum
A Peaceful Nordic Link to Baltikum and Central Europe?
Linking also Belarus, Poland and Germany to the future BRI:
Belt and Road Initiative beyond Russia, Iran, India and China
all the way to Japan and Australia including United Korea.

Let a future Neutral Pax Mare Baltikum show the direction:
Peaceful Neighbor Country Relations for the next century
Beyond the Petrodollar Cabal Collapse:

The Wall Street Banksters, USA Inc., BoE, BIS, Vatican Bank,
Euro and European Union were just passing nightmares.

NATO is not able to start a WW III. Thank Heavens!
Meditation efforts & spiritual ascension worldwide,
tells Humankind that we have reached a turning point:

A COSMIC EVENT is at hand!

Creative Gold Backed Currency and Fair Trade
can reunite East and West, North and South: Globally
Beyond Religions, Cultural Myths and Geopolitics!

Let us do it; Let us begin …

Welcome first to a Pax Mare Baltikum Summit
in Stockholm’s beautiful City Hall.

World Peace Foundation

Publicerat i Ansvar, Ascension, Ashtar, Bakom Kulisserna, Brage, BRI nya sidenvägen, Europa, Framtid, Fred, Kina, korruption, Kreaprenör, Larouche, Maktmissbruk, NATO, Neutralitet, Ny Andlighet, OBOR Nya Sidenvägen, Pax Mare Baltikum, Pengar, politik, Putin, QFS, Sagan om en bättre värld, Sananda, sionism, spirituell tillvaro, Trump, VärldsGemenskap, Vatikanen | Lämna en kommentar

Dan Ahlmark om Sverige sen andra världskriget

Det misslyckade (S)verige

Dan Ahlmark tar i denna krönika upp Sveriges situation efter andra världskriget och vad som skapade förutsättningarna för den välfärd som nu i rask takt raseras.

Publicerad 24 april 2019
https://nyadagbladet.se/kronikor/det-misslyckade-sverige/?fbclid=IwAR2Bx5qBuA91yBcxElOJ4jNvI4gNgqodY9DMlR7HDLoUh2zPhdr77NTJnb0

 

Vad orsakade Sveriges snabba tillväxt efter andra världskriget? Ja, huvudskälet var inte alls det, som Socialdemokraternas (S) och deras allierade i media, förvaltning och skolor har hävdat – att orsaken var deras överlägsna politik. Så var inte fallet: huvudskälet var, att Sverige inte deltog i andra världskriget. När detta var slut 1945, stod vi där med effektiva fabriker, fungerande underleverantörssystem, kompletta och erfarna arbetsteam och en väl fungerande infrastruktur. Att sälja till en förstörd kontinent med närmast omättlig hunger efter de varor vi framställde: metaller, lätta och tunga verkstadsmekaniska produkter, trävaror och så vidare krävde under en period inte särskilt stor säljskicklighet. På basis av den exportledda expansionen och andra effekter av kriget växte då Sverige, liksom svenskarnas standard, snabbt. Det är huvudförklaringen till framgångarna under decennierna efter krigsslutet.

Vänstern har då istället hävdat, att tillväxten berodde på den kompetenta ekonomiska politik, som S-regeringen förde. Tyvärr var den inte särskilt kompetent; man kan istället säga, att den delvis var misslyckad. Vi har där en intressant jämförelsemall, nämligen Schweiz med mycket jämförbara förutsättningar. Från att vi alldeles efter kriget låg något bättre eller jämsides med Schweiz beträffande BNP per capita, har vi sedan sackat efter ordentligt. Enligt Världsbanken för några år sedan hade Schweiz cirka 30 % högre BNP per capita, och kronan har fallit dramatiskt jämfört med schweizerfrancen. Skälet till misslyckandet var, att Socialdemokraternas ekonomiska politik formades av den socialdemokratiska ideologin. Visserligen hindrade svenska folket partiet att ta över ägandet av företagen, men i övrigt var rader av åtgärder ett hinder för näringslivet. Och många områden hävdades vara offentlig sektor och monopoliserades och styrdes av politiker. Offentliga monopol gällde inte bara beträffande utbildning, hälsovård med mera utan områden som radio/TV, telekommunikationer, vissa naturresurser, många transporttjänster och gällande andra – till exempel bostadsbyggande, jordbruket – genomfördes långtgående regleringar. Man införde delar av en planhushållningsekonomi, och det skadade Sverige och hindrade utvecklingen på många områden. Borgerliga regeringar skulle med all sannolikhet fört en betydligt bättre ekonomisk politik. S:s sista allvarliga försök – löntagarfonderna – att införa en mera klassisk socialism hindrades genom den borgerliga valsegern 1976.

Det område, där svensk socialdemokrati verkligen bröt ny mark, var genomförandet av funktionssocialismen. Det konsekventa genomförandet av den typen av socialism tillsammans med den ytterst omfattande utbyggnaden av offentliga sektorn (kopplad till extrem beskattning), där man hade monopol, var nyskapande. Samtidigt ledde detta till sämre förutsättningar för företagandet och lägre meningsfull tillväxt. Dessutom innebar det allvarliga inskränkningar i individers frihet och äganderätt. Men genom att Socialdemokraternas på grund av Sveriges fördelaktiga ekonomiska läge kunde först och snabbast i världen erbjuda skattefinansierade nya sociala reformer och offentliga tjänster, skapade man valsegrar och ryktet om sig själv som skapare av den moderna välfärdsstaten. Men precis som borgerliga regeringar i Europa, som – när ekonomierna återhämtat sig efter kriget – byggde liknande välfärdsstater, skulle svenska höger-centerregeringar självfallet på grund av vårt fördelaktiga ekonomiska läge ha genomfört generösa reformer tidigt. Och förutsättningen för allt var svensk arbetssamhet och plikttrohet samt företagssektorns tekniska innovationer, entreprenörskap och exportinriktning.

Den internationellt uppmärksammade ”svenska modellen” hindrade också genom sin finansiella planhushållning stora och viktiga ekonomiska tjänstesektorer som bank- och försäkringsväsende att växa internationellt. Sverige hade annars – i likhet med Schweiz – utomlands kunnat skapa en mycket större finansiell sektor än vad vi lyckats bygga sedan 90-talet. Även andra branscher påverkades av att inte i Sverige kunna delvis finansiera utländska investeringar. Men regeringen fick full kontroll genom kreditregleringen och hindrade t ex utländskt kapital som banker att komma in och svenska banker att arbeta i utlandet; utlänningar hindrades investera i svensk aktier och svenskar i utländska osv.

Den svenska modellen bröt sedan samman, när den internationella konkurrensen växte och planhushållningens negativa effekter beträffande utveckling och kostnadsnivåer blev allt tydligare. Avregleringarna, som helt enkelt tvingades fram, sköttes dock (naturligt nog) på 80-talet så valhänt av modellens skapare (S), att de ledde fram till en stor kris. Många länder påverkades av fastighetskrisen, men i Sverige tog den en särskilt elakartad vändning genom denna också vräkte omkull banksystemet. Regeringen Bildt fick ta över regeringsmakten 1991 och bemästrade krisen. Så den berömda svenska modellen dög helt enkelt inte i en normal värld med återuppbyggda konkurrenskraftiga länder, fria kapitalrörelser och fri handel. Då hade de borgerliga redan en gång tidigare – 1976 till 1982 – på grund av socialdemokraternas misslyckade så kallade överbryggningspolitik 1974 -76 efter oljechocken 1973 fått ta över regeringsansvaret för att hantera en redan inledd allvarlig ekonomisk kris. Klara misslyckanden inom den offentliga sektorn till exempel den långsiktiga och kraftiga försämringen av standarden i svenskt utbildningsväsende kan också härledas till Socialdemokraternas ideologi.

En av många aspekter av socialdemokratins samhälle, som borgerligheten inte då eller senare orkat reformera, gäller den massindoktrinering, som ständigt sker i samhället till förmån för vänsterns ideologi. De kollektiva samhällslösningarna har i Sverige stöttats av en – utanför diktaturer – internationellt sett nog unik indoktrinering av medborgarna från dagis till servicehemmet. Den indoktrineringen var bredare, djupare och intensivare än något man finner i anständiga länder. Bara diktaturer visar liknande system och beteende. Påverkan i kollektivistisk/socialistisk riktning sker inte bara genom konventionella media utan genom fackföreningar, utbildningsanstalter, av Socialdemokraternas behärskade eller genom offentlig finansiering påverkade organisationer, genom kultur- och föreningslivet osv.

Den offentliga förvaltningen på alla nivåer används, när Socialdemokraterna har makten och inte bara då, för att driva ideologiska budskap. Genom att Socialdemokraterna under ett antal decennier efter kriget förändrade eller byggde upp den offentliga förvaltningen, kunde man ge denna en gedigen socialdemokratisk besättning, som sedan trots andra regeringar delvis kunnat fortleva. Det gäller också utbildningsinstitutioner. Denna vänsterapparat är också ett skäl till att kulturmarxismen så snabbt och djupt efter murens fall kunnat influera det svenska samhället, vilket är en av orsakerna till dagens kris. Massindoktrineringen har lett till en kraftig vilseledning och snedvridning av medborgarnas värderingar och samhällssyn och är helt ovärdig ett demokratiskt land.

Den utpräglat centralistiska styrningen av de flesta av samhällets institutioner och förvaltningar är ett annat arv av Socialdemokraternas samhällsomvandling. Regionala eller lokala opinioner ignoreras för att driva igenom Socialdemokraternas centrala lösningar. Motsvarande självstyre i Sverige är kraftigt inskränkt, vilket är en allvarlig svaghet. När muren och realsocialismen föll och därmed en grundval för traditionell S-ideologi, var partiet tvunget att övergå till en blandning av socialliberalism uppblandad med kulturmarxism med dess identitetspolitik stöttad av policyn politisk korrekthet. Borgerlig valhänthet hindrade de partierna att utnyttja denna världspolitiska vändpunkt för att i grunden angripa ett ideologiskt försvagat S. I stället ledde Reinfeldts senare triangulering till, att man närmade sig vissa av S:s traditionella positioner. Så totalresultatet av 17 år av borgerlig politik imponerar inte på något vis.

Vad vi sedan upplevt är en borgerlighet, som genom en energisk brunmålning av SD skrämts av Socialdemokraternas att inte utnyttja sin majoritet. Borgerliga partier har synbarligen inte förstått S:s politik att genom massinvandring åter bygga upp en permanent väljarmajoritet liknande perioden 1932 -76 (1). De borgerliga har genom att acceptera kulturmarxistiska åsikter också varit delaktiga i att skapa de väldiga och helt oövertänkta konsekvenserna för Sverige av massinvandringen. På område efter område har denna skapat allvarliga problem. Men genom demografiska konsekvenser kommer nog slutresultatet av invandringspolitiken – förstärkt av kulturmarxismen – på sikt bli borgerliga valnederlag. Sådana framtidsutsikter kan förstärka den troliga viljan hos borgerliga partiledningar att förespråka, att Sverige ingår i ett federalt EU, vilket också vore katastrofalt. Sverige behöver idag snabbt något man inte upplevt efter kriget – en konsekvent borgerlig och frihetlig politik.

Dan Ahlmark

Publicerat i Bakom Kulisserna, politik, Socialdemokrati | Lämna en kommentar

Vill Sverige hjälpa USA-Kabalen starta WW III ?

EGEN VÄG: Sverige vägrar skriva på FN:s kärnvapen­förbud. Försvarsminister Peter Hultqvist har redan skrivit på ett eget militäravtal med USA istället.

Löfven vägrar skriva på FN:s kärnvapenförbud

Publicerad 28 april 2019 kl 15.23

Inrikes. Regeringen vill inte ratificera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen i sin nuvarande form, eftersom den skulle göra det omöjligt för regeringen att låta USA öva på att anfalla Ryssland med kärnvapen från svenskt territorium.

Gilla artikeln på Facebook

Regeringens nya utredning, som slår fast att Sverige inte bör ratificera konventionen, tar avstamp i att Försvarsmakten anser det viktigt att få ”öva” med kärnvapenbärande militära enheter i Sverige. I praktiken handlar det om att öva på att kriga mot Ryssland med amerikanska kärnvapenbärande enheter.

Att USA-allierade Nya Zeeland nyligen förbjöd kärnvapen har Försvarsmakten inte kommenterat, men till Aftonbladet säger ÖB Micael Bydén att myndigheten har gjort sin analys självständigt och inte efter påtryckningar från USA.

Röda korset är å sin sida kritisk till regeringens hållning. Framförallt att utredningen helt saknar analys av de humanitära konsekvenserna för befolkningen ….

P.S.

NATO är inte till för att försvara Europa!

NATO är till för att göra det Militäri-Industriella Komplexet rikare.
Vilkoret för medlemsskap är att det egna landet betalar minst 2%
av sin BNP till ’det sk försvaret.’ Dit har Sverige bara nått halvvägs.
NATO är en mask för att dölja de allra rikas girighet.
Det är Wall Street Banksters som vill och tjänar på krigen!
Ove Svidén

Publicerat i Europa, Socialdemokrati, Trump | Lämna en kommentar