Pax Mare Baltikum Summit in Stockholm City Hall, 2019?

World Peace Foundation

Dear President Trump
The White House
Washington DC

Have A Peacemaking, Creative New Year 2019,
wishes we at World Peace Foundation in Stockholm
to You, Your Family and Your White House Administration!

The coming year can be perfect for a bold
Pax Mare Baltikum Summit Event in Sweden.

How? Mails and letter will follow …

Ove Svidén, philosophizing scenario writer

Publicerat i Ansvar, Ascension, Brage, BRI nya sidenvägen, Europa, Framtid, Fred, Fria Sidor, GESARA, Kina, NESARA, Pax Mare Baltikum, Pengar, politik, Putin, Trump, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Ett extraval kan återinföra myndighetsansvaret i Sverige

– Den här processen har pågått alltför länge, men den tar slut senast 23 januari, sa talman Andreas Norlén på pressträff nyss. Han ger mer tid för partiledarna över helgerna men snabbar sedan på processen mot extraval. Det blir ingen omröstning om statsminister före jul. Låsningarna är fortsatt hårda.

Talmannen kommer att lägga sitt tredje förslag till statsminister den 16 januari, om det faller sitt fjärde förslag den 23 januari. Därefter blir det med automatik extraval, med valdag senast 21 april.

Partierna anser att det behövs mer tid, därför ger talmannen dem ytterligare veckor men pekar sedan ut datum för voteringarna som kan resultera i extraval.

Därmed sätter talmannen ytterligare press på partiledarna. Extraval har kommit betydligt närmare.

Skälet till låsningarna ligger i första hand på Centerpartiet som röstat nej i alla omröstningar, både till Löfven och Kristersson.

Centerpartiet har sagt att man kräver en blocköverskridande regering, även om de berörda partierna inte är intresserade. Om Annie Lööf inte ger sig, och antingen släpper fram Kristersson eller Löfven, blir det extraval.

Om Centerpartiet driver fram extraval, trots att det varit uppenbart att vi skulle få det valresultat vi fick och därtill med högt valdeltagande, måste partiet ställas till ansvar för sitt agerande.

Väljarna borde straffa C hårt för veligheten. Lööf visste långt före valdagen att valresultatet med stor sannolikhet skulle bli som det blev. Deras agerande präglas därför av gränslös inkompetens. Man har låst den demokratiska processen i många månader helt i onödan. Och C driver fram ett extraval bara därför att man inte gillade väljarnas dom. Det antyder en arrogans som är häpnadsväckande och som väljarkåren behöver betygsätta i det eventuella extravalet.

Publicerat i Ansvar, DÖ DecemberÖverenskommelsen, korruption, Maktmissbruk, migration, politik, Socialdemokrati, Terrorism, Val 2018, VärldsGemenskap | 1 kommentar

Ingen regering före jul, tror Ledarsidorna.se

Publicerat i DÖ DecemberÖverenskommelsen, korruption, Ledarsidoena.se, Maktmissbruk, Socialdemokrati, Val 2018, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Regeringsbildning: Låt Sverige lära av Schweiz direktdemokrati

Dags att byta valsystem för att undvika upprepade regeringskriser

Dags att byta valsystem för att undvika upprepade regeringskriser. Riksdagen, plenisalen. License: CC BY-SA 3.0. Wikimedia Commons
Riksdagen, plenisalen. License: CC BY-SA 3.0. Wikimedia Commons

DEBATT. Sveriges riksdag håller på att omvandlas till ett utpressningsfält och taktiska maktspel håller på att etablera sig för att få genom statsministerkandidat och budgetförslag i riksdagen. Det är därför angeläget med en diskussion om förändring av dagens valsystem för att undvika upprepade regeringskriser.

Text: Hedi Bel Habib, fil doktor och forskare

Sverige har haft en lång tradition av minoritetsregeringar

Sverige är generellt ett väldigt stabilt land jämfört med hur det ser ut på andra håll i Europa. Detta trots att Sverige i regel har regerats av minoritetsregeringar som för sitt parlamentariska stöd förlitat sig på partier utanför regeringen. Majoritetsregeringar har Sverige haft i endast under tio av de 73 år som gått sedan krigsslutet 1945, men eftersom stödet som minoritetsregeringar haft från andra partier har varit relativt ovillkorat fanns det inga problem med att bilda regering.

Den senaste regeringen (2014–18), som hade mindre än 40 procent av riksdagsmandaten, tillhör dock en av de svagaste sedan 1930-talet. När borgarna nu kräver stora eftergifter för att samarbeta med en S-ledd regering är det ett historiskt ovanligt läge som kräver reflektion och analys av det nuvarande valsystemets förutsättningar att gynna regeringsstabilitet.

Se mer:  https://newsvoice.se/2018/12/valsystem-regeringskriser/

Publicerat i Ansvar, DÖ DecemberÖverenskommelsen, Kvinnofrid, Maktmissbruk, NewsVoice, Pengar, Socialdemokrati, Val 2018, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Socialdemokraterna vill bevara enpartistatens makt

Socialdemokraterna efterlyser ny Decemberöverenskommelse med Alliansen

Publicerat i korruption, Maktmissbruk, Media, MORDOR Ondskans Rike, politik, Rasism, Socialdemokrati, Val 2018 | Lämna en kommentar

Svenska regeringskrisen: Schweiz har ett alternativ

Regeringskrisen är helt unik i Sveriges historia

Christer Nilsson - Foto: Johan Arvidsson
Christer Nilsson – Foto: Johan Arvidsson

DEBATT. Situationen är unik i vår parlamentariska historia.


Svenska folket borde förtjäna en bättre konstitution,

Andra länder har varit smartare

Schweiz är ett smart land. Här är regeringskriser och långbänkar hos talmannen okända företeelser. Regeringens sammansättning styrs nämligen av den Magiska formeln som definieras av sifferserien 2-2-2-1 och har använts sedan 1959. Bakom döljer sig en regering (förbundsrådet) bestående av två ledamöter vardera från de tre största partierna plus en från det fjärde största partiet.

Varje år byts ordförande (Presidenten) i denna sjumannaregering enligt ett rullande schema. Politiker är rätt anonyma i detta land där politik inte är ett yrke (som i Sverige!) utan ett förtroendeuppdrag där deras maktutövning begränsas av Västeuropas lägsta skatteuttag.

Swisha Christer NilssonÄr det då ett land utan opposition? Icke! Medborgarna utgör oppositionen. 50,000 namnunderskrifter mot ett ifrågasatt regeringsförslag utlöser automatiskt en folkomröstning. Denna Harmonidemokrati förklarar varför det gått så osedvanligt bra för detta land.

Den Magiska formeln hade varit något för talmannen Andreas Norlén att testa, dvs. en regering med två sossar, två moderater, två från SD och en från centern, medan Björklund, Sjöstedt, Lövin, Fridolin och Busch Thor hade hamnat utanför. Det skulle ha blivit ett slimmat kabinett, oförmöget att ställa till med populistiska utspel och politiskt korrekta och korkade lagförslag som medborgarna starkt hade ogillat.

Text: Christer Nilsson, historiker, författare

Se mer i Christer Nilssons debattartikel i NewsWeek:  https://newsvoice.se/2018/12/regeringskrisen-unik-sverige/

Relaterat

Publicerat i Ansvar, NewsVoice, Nya Tider, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Ashtar hjälper och övervakar din andliga uppstigningJag är Ashtar, och jag kommer nu att släppa den här kanalen till den som tjänar.

Hela min frid och kärlek vare med er alla.

Ashtar ut.
 
Översättning: Bodil

YOU MAY ALSO LIKE…

Publicerat i Ascension, Ashtar, Fred, Människa, Sananda, spirituell tillvaro, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Svensk pressfrihet möjliggör denna text om förintelsen

g, december 13, 2018
Hem Åsikter Debatt Deklarationen mot antisemitism som bevisar judiskt inflytande

Det var länge sedan “förintelsen” handlade om minnet av judar som dog i andra världskriget. ”Förintelsen” är istället en fråga om sionistisk makt och politik. Myten, lögnen, om “förintelsen” tjänar en rad specifika syften; att rättfärdiga sionistiska övergrepp i Palestina; att karva in en skuld i den västerländska folksjälen över “förintelsen” som ett resultat av vår antisemitism; att erhålla stöd i väst för bidrag, finansiellt, politiskt och militärt för sionismen och att tvinga in den sionistiska agendan i länders lokala lagstiftning som gör judars död under andra världskriget viktigare och mer unika än någon annans i världshistorien.

Det går bra för den judiska lobbyn. Varje år flyttar man fram sina positioner, steg för steg, land för land, organisation för organisation. Under tisdagen den 6:e december 2018 antog europeiska ministerrådet, med 28 medlemsstater, en deklaration för att skydda judiska intressen i EU. Deklarationen understryker vikten av att minnas och utbilda befolkningarna om “förintelsen”. Den uppmanar också alla medlemsländer att anta International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) definition av antisemitism. Särskild vikt ska, enligt deklarationen, ägnas antisemitism på nätet. Deklarationen hyllas av den Judiska Värlskongressen.

Initiativet till detta togs av Göran Persson 1998 i något som kallas Stockholmsinitiativet och som ett resultat av detta har vi i Sverige bl.a. propagandaorganisationen Forum för Levande Historia, vars enda uppgift är att tvinga på svenska folket den falska myten om judarna som särskilt lidande under andra världskriget och särskilt myten om ”förintelsen” och gasugnarna.

Publicerat i Ascension, judiska lobbyn, korruption, Maktmissbruk, Mind Control, politik, Rasism, sionism, Socialdemokrati, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

VÄXANDE ANTISEMITISM

Nio av tio europeiska judar upplever att antisemitismen har ökat under de senaste fem åren. Sverige sticker ut bland de länder där flest upplever en ökad antisemitism. I Sverige är dessutom sju av tio förövare bakom trakasserierna muslimska extremister eller vänsterextremister.EU:s byrå för mänskliga rättigheter har tagit fram den största enkätundersökningen någonsin i sitt slag. Över 16.000 judar i tolv EU-länder, där majoriteten av Europas judar bor, har fått en enkät om antisemitism. De vittnar om trakasserier, hot, våld och förolämpningar i vardagen.Förövarna
När det gäller vilka som är förövarna bakom hatet mot judarna under de senaste fem åren, uppges muslimska extremister stå för 40 procent i Sverige, vilket är mer än genomsnittet i Europa som ligger på 30 procent. Den näst största gruppen som utövar trakasserier mot judar är vänsteraktivister (Someone with a left-wing political view) som står för 27 procent i Sverige, medan snittet i Europa är 21 procent. Tredje största gruppen är kollegor på arbetsplatser, 20 procent i Sverige och med ett snitt på 16 procent i Europa. Därefter kommer gruppen högerextrema (18 procent i Sverige), tonåringar (16 procent), bekanta (16 procent), kunder eller klienter (5 procent).

Rödgröna får underkänt
På frågan om regeringen tar säkerhetsbehov för det judiska gruppen på allvar, hamnar Sverige sist av alla 12 länderna. Bara 21 procent anser att svenska regeringen gör det, 74 procent att den inte tar ansvar. Det kan jämföras med genomsnittet i de 12 länderna där en majoritet på 54 procent upplever att det egna landets regeringen gör tillräckligt. I Danmark anser hela 78 procent att regeringen som regerar med stöd av Dansk Folkeparti tar judars säkerhet på allvar.

Så ser det växande hatet ut
Antisemitismen ökar mest i Storbritannien, Tyskland och Sverige. Bland de svenska judar som besvarat enkäten uppgert 82 procent att antisemitism är ett ganska eller väldigt stort problem, jämfört med 60 procent 2013. En majoritet av alla som besvarat enkäten, 90 procent, uppger att antisemitismen är särskilt problematisk på nätet.

Nästan 30 procent uppger att de utsatts för trakasserier av något slag. Men en stor majoritet, nästan 80 procent, säger att de inte rapporterar allvarliga incidenter till varken polis eller någon annan organisation eller institution, eftersom de upplever att detta inte gör någon skillnad.

Över en tredjedel uppgav också att de undviker att delta i judiska evenemang eller besöka judiska platser på grund av rädsla.

Störst är problemen i Frankrike, där 95 procent av de tillfrågade nu upplever antisemitism. 88 procent vittnar i studien om vandalisering av judiska byggnader, begravningsplatser och institutioner. Hela 91 procent säger att de upplevt verbala hot på offentliga platser.

Publicerat i DÖ DecemberÖverenskommelsen, Fria Sidor, judiska lobbyn, Maktmissbruk, sionism, Socialdemokrati, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Roosevelts bluff: Perl Harbor bakom USA:s krig mot Japan

Hem Historia Andra Världskriget Pearl Harbor – falskspelet att lura det amerikanska folket

Pearl Harbor – falskspelet att lura det amerikanska folket

I åratal pågick debatten skenbart i kongressen, i media, i radio, i publika forum, i hemmen och bland politiker om USA skulle gå med i andra världskriget eller inte. I verkligheten hade USA redan två år innan Pearl Harbor attackerades den 7 december 1941, genom en exekutiv order av Franklin D. Roosevelt dragit in USA i kriget. Det enda man väntade på var rätt tillfälle. Då en majoritet av USA:s befolkning var emot att gå med behövdes en händelse som 9/11 för att få med majoriteten. Tyskland vägrade låta sig dras in i fällan och gå till attack alla de gånger USA hade beskjutit dem till havs men Roosevelt och de som styrde honom bakom kulisserna siktade in sig på en tysk allierad – Japan – som man under lång tid utsatt för ekonomiskt embargo. Kunde man provocera Japan till en attack skulle en kraftig mobilisering och vändning av den amerikanska opinionen kunna ske. Arkivdokument har visat att det var detta som man hade som en av de centrala metoderna att dra in USA i kriget. Den amerikanska allmänheten fördes bakom ljuset och hade ingen aning om vad som pågick.

Se mer:  http://friasidor.is/pearl-harbor-falskspelet-att-lura-det-amerikanska-folket/

Publicerat i Fria Sidor, korruption, Maktmissbruk, MORDOR Ondskans Rike, politik, Terrorism | Lämna en kommentar