THE 9D ARCTURIAN COUNCIL, CHANNELED BY D. SCRANTON

You’ve Surpassed Atlantis & Lemuria ∞The 9D Arcturian Council

you have surpassed atlantis and lemuria - the 9d arcturian council - channeled by daniel scranton, channeler

YOU’VE SURPASSED ATLANTIS & LEMURIA ∞THE 9D ARCTURIAN COUNCIL, CHANNELED BY DANIEL SCRANTON

“Greetings. We are the Arcturian Council. We are pleased to connect with all of you.

We have been experiencing the ripple effect that humanity has been creating throughout the entire galaxy and universe. We are all connected to one another, and so when there is an improvement in the vibration of the human collective consciousness, we not only notice it, we feel it. We benefit from the movement forward that you are making. So by helping all of you, we help ourselves, and even though this is not our primary motivation for helping you, it is a nice bonus.

We want you to all to start feeling the ripple effect that you as individuals are having on the entire human collective. If you could just notice yourselves and acknowledge yourselves for the beautiful work you are doing, you could relax a bit more. We see so many of you thinking that you’re not contributing enough and feeling the repercussions. Now, we also want you to feel the reverberation of that ripple effect. You raise your consciousness as a collective, and that then affects the rest of us here in all of the higher dimensional planes of existence, and then we can give you more because we have just become more of ourselves.

This universe is a beautiful place, and it is a beautiful place in spite of what is dark and negative within it. You all have the ability to affect the changes you want to see and feel, and if you could get that immediate feedback, then we are certain we would see even more acts of kindness and selflessness on your world. That is why we are delivering you this transmission. We want you to know how effective you are and that the changes are rippling out and rippling back to you.

Your eyes can deceive you. You have optical illusions, magic tricks. You know that you don’t see the full spectrum of what is out there in front of you. So believe us when we say that you cannot always see the positive results that have been occurring on your world and throughout the universe, because of your willingness to give more of yourselves, to be of service, and to process what is no longer serving you out of your chakra systems. We want you to know it and feel it, but you have to be feeling for it in order to experience it. You’re not necessarily going to see it in the outside world and how many negative experiences there are in it.

So please do feel for the change in humanity’s overall vibration, because it has just taken you higher than you have ever been before, and we are including Atlantis and Lemuria, which were just pockets of life on Earth at those times. You represent what is holding the light for humanity, and there are more of you coming to the knowing of who you really are every single day. That is having an effect on everything throughout this universe.

We are the Arcturian Council, and we have enjoyed connecting with you.”

Publicerat i Ascension, Hälsa, Kvinnofrid, Ny Andlighet, Tro | Lämna en kommentar

Sankt EU: är Katolskt

Se upp för en katolsk Europeisk Union

Den här hade jag en gång publicerad på nyapolitiken.biz men den är fortfarande lika aktuell. Folk har kanske glömt den och nya läsare har tillkommit så jag publicerar den igen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Abel och Bente Struksnæs
Kristen informationstjenste
http://endtime.net/svensk/KEU.htm?fbclid=IwAR1KdEdEbb2_jA4WME9Hz1lm5L7MbvDBgT8qZPg5jcCeFMFMlrBWuwwqjRA

EU började som en kol- och stålunion. Denna union – eller plan – fick namnet Schumanplanen, eftersom den uppkallades efter Robert Schuman. Stegvis omdanades kol- och stålunionen till en politisk allians, som benämndes Europeiska Gemenskapen (EG; artikel 211-219 TEC). I dag känner vi igen den under beteckningen Europeiska Unionen (EU). Vad blir nästa namn – ”Europas Förenta Stater”?

Visste Du att mäktiga katoliker banade väg för EU, t. ex. den franske ultraeuropén och strategen Jean Monnet, den franske utrikesministern Robert Schuman, den västtyske kanslern Konrad Adenauer, den italienske premiärministern Alcide de Gasperi med flera. De tre sistnämnda var dessutom ledare för sina länders katolska partier, kristdemokraterna.

Lars Bergquist, Sveriges ambassadör i Vatikanen, har sagt: ”Vi skall komma i håg att EU en gång grundades av mycket hängivna katoliker, så som (tysken) Adenauer, (fransmannen) Schumann och (italienaren) De Gasperi. Alla satte upp Europas enhet som mål.” (Sydsvenskan, 16. okt., 1991, under rubriken ”Vägen till EU går via Rom”). Detta skedde direkt efter det att Hitler, Mussolini och Franco hade misslyckats med samma målsättning.”

En artikel i The Sunday Telegraph, 25. Augusti, 1991, bär överskriften: ”Nu ett Heligt Europeiskt Imperium. Under en stor bild på påven står det skrivet: ”I honom har vi den mest politiske påven i modern tid.” Det är helt tydligt att flera inser Vatikanens inflytande i den Europeiska Unionen.

EU har varit präglat av katolska ledare. Jacques Delors har suttit längst i chefsställning. Han är katolik. Observera följande upplysning: ”Unionens förhärskande religion är romersk katolicism och dess andliga överhuvud är påven, till vilken alla utövande romerska katoliker är skyldiga trohet, politisk så väl som andlig. Några av nutidens europeiska ledare, som utövar den katolska tron, är Jacques Delors och nederländske premiärministern Ruud Lubbers, båda utbildade av jesuiter, liksom kansler Kohl and Spaniens premiärminister Filipe Gonzales. De är ivriga katoliker. Dessa fyra ledare är frukten av den romersk-katolska samhälleliga rörelsen… Den katolska samhälleliga rörelsen anser, att det inte finns någon ädlare uppgift än att förena vår världsdel. I två interna kommissionsrapporter, framlagda i februari, 1993 till EU-ordföranden Jacques Delors, heter det att: ‘gamla religions-motsättningar ligger till grund för den strid, som rasar kring Maastrichtfördraget om europeisk enhet; och religion _ eller åtminstone något slags speciell ny europaandlighet inspirerad av Brüssel’… Från första början var den Europeiska Gemenskapen en idé från Vatikanen för att återkatolisera Europa”
(Maastricht, Magna Carta, Monarchy & Morality, s. 3, Michael de Semlyen).

Tidigare ledaren Romando Prodi och nuvarande Jose Manuel Barroso, är
katoliker. Den sistnämnde är nu ledare för Europakommissionen. Nuvarande ”utrikesminister” Herman Van Rumpay är en hängiven katolik. Han utbildades vid Jesuit-skolan Sint-Jan Berchmans College i Brüssel, och han har studerat filosofi och ekonomi vid det katolska universitetet i Leuven” (Kristeligt Dagblad, DK, den 20. Nov., 2009).

Hela EU-systemet är uppbyggt efter katolskt mönster.

 

Se mer:  https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/10/22/se-upp-for-en-katolsk-europeisk-union/

 

Publicerat i Bakom Kulisserna, Okategoriserade, Tro, Vatikanen | Lämna en kommentar

Brages sista bragd: Han såg Petrodollarn och Amerika kollapsa före andra

Hur kan någon människa hoppas på Trump!

USA krigar för att behålla petrodollarn! Utan olja och gas står sig ett modernt samhälle slätt. Ingenting fungerar.

Vi bevittnar den finala akten i ”Imperiets svanesång”. Vi skådar dödsryckningarna hos det amerikanska krigarimperiet. Själva imperiet har i praktiken redan rasat samman. Frågan om vad som händer med USA återstår att se, skriver Brage Norin i sitt sista inlägg till mig.

Inlägget skickades 21 april kl 12:14. Sen blev det tyst. Inte så konstigt med tanke på att han gick ur tiden den 7 maj. RIP! Sov i ro!

KAOS ÖVERALLT. ETT NYTT GLOBALT PUSSEL ÄR PÅ VÄG ATT LÄGGAS

EN SERIE POLITISKA METEORITNEDSLAG HAR SKAKAT VÄRLDEN

USA:s agentnät i Nordkorea utplånades hösten 2017. Hela Asien skakade till.
+ USA:s 16-åriga krig i Afghanistan slutar i ett förödande amerikanskt nederlag.
+ USA:s gigantiska ansträngning att krossa Syriens regim har misslyckats totalt.
+ USA:s bestialiska massmord i Irak ha slutat i en moralisk jättekatastrof.
+ USA:s plan att omvandla Libyen till en vasallstat har slutat i ett fiasko.
+ USA:s politik i Libanon är ännu ett grymt politiskt misslyckande.
+ USA:s försök till statskupp i Turkiet gick käpprätt åt helvetet.
+ USA:s försök att bli kvitt Mohammed bin Salman blev nästa storfiasko.
+ USA har på nolltid förlorat två nyckelallierade – Saudiarabien och Turkiet.

ÄNNU VÄRRE:
+ USA har påskyndat ”en strategisk allians av Guds nåde” – Kina och Ryssland
+ USA har krossat ”den transatlantiska alliansen” – alliansen mellan USA och EU.
+ USA har på några få år förlorat nästan hela sitt politiska inflytande i Afrika.
+ Många rapporter visar att förtroendet för USA har skadats svårt i hela världen.

GALENSKAPERNA BARA FORTSÄTTER:
+ Egypten hotas med sanktioner om landet köper ryska stridsflygplan.
+ Den franska flygplanstillverkaren – jätteföretaget Airbus – hotas av stämningar.
+ Skräcklarm om Boeings otroliga nonchalans mot flygsäkerheten skakar världen.
+ Europas ledande energibolag hotas gång på gång på grund av Nord Stream 2.
+ Den tyska bilindustrin hotas ständigt och jämnt av amerikanska handelstullar.
+ USA trycker nya bergskedjor av dollar UTAN att finna köpare för US-bonds!!!

VARFÖR SER INGEN DET JAG SER?
USA drar sig tillbaka. Målet är en militärdiktatur i USA. Det är ju därför som handelsavtal, militära nedrustningsavtal, säkerhetspolitiska avtal, avtal som reglerar frekvensfördelningar i eterrymden, urgamla internationella avtal som rör posttrafiken i världen – rubb och stubb sägs upp.

Vi bevittnar den finala akten i ”Imperiets svanesång”. Vi skådar dödsryckningarna hos det amerikanska krigarimperiet. Själva imperiet har i praktiken redan rasat samman. Frågan om vad som händer med USA återstår att se.

Kommer världens mest kända freds- och konfliktforskare professor Johan Galtung att få rätt ännu en gång? Han förutspår att krigarimperiets kollaps blir en upprepning av det Spanska imperiets sammanbrott. Efter ett blodigt inbördeskrig övergår USA till en tyst och brutal diktatur.

En helt ny tidsålder är på väg. Vad som än händer är vi på väg mot världsfred. En värld i fred är en underbar värld jämfört med en värld i krigstillstånd. Jubla och var glad. Även om födslovåndorna blir svåra är framtiden mycket ljus. Även om terrorn kommer att piska oss ännu en stund syns fredens ljus redan i tunneln. Homo Sapiens har äntligen lärt sig sluta kriga.

Det övergår mitt förstånd att någon människa kan hoppas på Trump. Varför ser så få det extremt snabba sönderfallet i USA? Varför förstår vi inte att USA tok-trycker luftpengar – fullt medvetna om att det ekonomiska systemet kraschar. USA styr medvetet mot ättestupan – The Fiscal Cliff. Naturligtvis förstår Wall Streets finansiella ”elit” att dollarns respirator snart kommer att stängas av. De kör vidare i full rulle tills systemet kraschar. Allt är ju så enastående övertydligt.

Det militärindustriella komplexets mål, finanselitens mål, den israeliska lobbyns mål – alla har samma mål i sikte – en militärdiktatur i USA. Planen kommer emellertid inte att gå som maktens demoner hoppas på. De kommer att begå sitt sista STORA misstag.

PLANEN KOMMER ATT LYCKAS – MEN INTE MED ETT STARKT USA

United States of America kommer att splittras. USA kommer att omvandlas till ett helvete på jorden. Det är i detta nationella nödläge som beslutet att sälja tillbaka Alaska till Ryssland fattas. En mycket sargad statsbildning reser sig så småningom ur askan. Dollarn överlever men förvandlas till en nationell valuta bland alla andra – typ Mexikanska pesos. Så kommer det att gå.

Jag fattar inte varför inte fler lämnar USA innan det är för sent. Orkestern i Washington spelar för att ingjuta hopp. Det gjorde även orkestern på Titanic. In i det sista hoppas människorna. Kanske är det vår flockinstinkt som förlamar oss.

Brage Norin – Skogså Tankesmedja

P.S. Vem ska nu läsa statistik och sammanfatta vad som händer? D.S.

Publicerat i Brage, City of London, Framtid, Fred, Historiska läxor, Kina, Maktmissbruk, MORDOR Ondskans Rike, NESARA, Pengar, politik, Putin, SaudiArabien, Trump, Vatikanen, Xi | Lämna en kommentar

Nancy Pelosi, talmannen som är Washingtons starkaste kvinna

Pågående kupp: Nancy Pelosi, maffian och den svarta adeln

Kanske har fler än jag funderat på vem Nancy Pelosi är, förutom att hon fungerar som talman för Representanthuset. Känd som en stridbar person men med ett svart förflutet. Låt oss göra en djupdykning i personen bakom namnet.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


http://themillenniumreport.com/2019/01/coup-in-progress-pelosi-the-mafia-and-the-black-nobility/

Nancy Patricia Pelosi är en amerikansk demokratisk partipolitiker som tjänar som talman för Förenta staternas representanthus sedan januari 2019, den enda kvinnan som har gjort det. Först valdes hon till kongressen 1987, hon är den högst rankade kvinnan i USA: s historia.

Född: 26 mars 1940 (ålder 79 år) flicknamn D’Alesandro, Baltimore, Maryland, USA
– Wikipedia

PELOSI-KONSPIRATIONEN:
New World Order globalist, kabbalist, som använder Deep State för att utföra en kupp bakom kuppen.


Hur gick det verkligen till när en allvarligt senil och ofta knasig Nancy Pelosi nådde till Representanthusets ordförandeskap … egentligen?

Den svarta adeln, det är svaret!

Californiens representant Nancy Pelosi installerades nyligen som Representanthusets talman av hennes Deep State-mästare för att så småningom bli USA:s första kvinnliga talman.

Hon hade rykte om sig från början av sin politiska karriär för att vara den avgörande domstolsgycklaren för amerikansk politik.

Alla känner till gycklaren precis som de känner till stadens dåre.

De kommer att göra eller säga nästan vad som helst, oavsett hur dumt det låter, som ett sätt att få alla att underskatta dem.


NYCKELPUNKT: Det går inte att säga att Nancy Pelosi omedvetet valts ut för denna avgörande roll på grund av hennes ålderdom, ökande mentala hälsa och temperament. Dessa specifika egenskaper utnyttjas sedan av hennes Deep State-hanterare för att främja agendan för New World Order för att undergräva den amerikanska republiken. Med andra ord är Pelosi en supermedicinerad globalist vars receptbelagda läkemedel bokstavligen håller henne på NWO-reservationen.


Låt dig inte luras av den listiga Pelosi.

Listig som en räv

Italienska namn som slutar med ”i” är ofta namnet på dem vars förfäder kommer från norra Italien.

De största städerna i denna region på den italienska halvön – Venedig, Genua, Milano, Turin, Florens och Bologna – är där världens första företag bildades i slutet av 1200-talet.

Venedig och Genua är också där den svarta adeln etablerade de första bankhusen som effektivt styrde världen i århundraden … fram till idag. [1]


NYCKELPUNKT: Verklig makt byter aldrig händer. Det verkar så, men det gör det aldrig på riktigt. Det som förändras är platsen och familjen och miljön, men den verkliga källan till äkta makt förblir densamma.


Poängen är att dessa människor inte är dumma; de skapade den mest geniala modellen för affärer och handel världen någonsin har känt till – SAMARBETE. Om Satan själv skulle utforma den perfekta enheten för att genomföra sina diaboliska system skulle det vara dagens företag (t.ex. Monsanto, Facebook, Google, etc.)

Naturligtvis tog britterna detta demoniska koncept till en helt ny nivå genom införandet av det ökända brittiska Ostindiska kompaniet år 1600. Det hände för att Svarta Adeln valde London att bli deras nya huvudsäte för bankväsendet när de medvetet beslöt att använda det engelska språket för att kolonisera den då kända världen.


NYCKELPUNKT: Många explosiva exponeringar har skrivits om den brittiska kontrollen av och svepskälet mot den amerikanska regeringen och det är helt sant. Finansdistriktet i staden London inrättades i huvudsak av den svarta adeln och gjorde därmed krontemplet till sitt brittiska högkommando. Londonbankirerna är bara den senaste och mest kraftfulla inkarnationen av bankhusen Svarta Adeln. Så här styr The British Crown, Privy Council och ‘City of London’ effektivt Amerika. Och därför är CROWNGATE den största kriminella konspiration i amerikansk historia.


Med denna kritiska kunskap borde det vara lätt att förstå att den svarta adeln var den ultimata efterträdaren för det babyloniska brödraskapet i det gamla Mellanöstern. Och att efterföljarna till den Svarta Adeln är Illuminatibankirfamiljer, inte bara i London och i Paris, utan också i Frankfurt och München, Zürich och Luxemburg, New York och i San Francisco *).

* San Francisco är också hem för Wells Fargo, Charles Schwab Corp. som det var för Bank of America.

Rothschilds och Rockefellers är bara två av bankfamilj institutionerna som faktiskt är fronter för Svarta Adels-familjerna som i mycket föredrar att hålla sig helt i det fördolda fritt från insyn. Morgans och Mellons är två andra amerikanska front bankirfamiljer.

Tillbaka till Nancy Pelosi

Nancy Pelosi föddes i Baltimores Little Italy. Att hennes far, mor och bror var mäktiga politiker i Baltimore-området var ingen ödesolycka. De placerades där med målmedveten design av sina Svarta Adelns sponsorer. Och de kanske inte ens vet vilka de var.

Det finns mycket få oplanerade händelser inom det amerikanska politiska livet. Eller annars, hur blir en mentalt stimulerad italiensk-amerikansk katolsk kvinna Representanthusets första kvinnliga talman – två gånger!Sådana viktiga maktspel kan bara hända genom att strängar dras av marionetter högst upp i den globala livsmedelskedjan – den svarta adeln.

Verkligen, hur annars blir en grundligt korrupt och demens-drabbad 78-årig ultra liberal demokrat talman – två gånger på ett decennium?!?!

Hennes babblande och snubbliga politiska framträdanden borde ha diskvalificerat henne från att inneha ett offentligt ämbete – PERIOD; och ändå befordras hon istället till den tredje mest kraftfulla positionen inom amerikansk regering.


NYCKELPUNKT: Många politiska forskare och historiker har påpekat under årens lopp att talmannen i kammaren faktiskt är den starkaste positionen inom den amerikanska federala regeringen eftersom den positionen effektivt kontrollerar den offentliga handväskan. På detta sätt kan till och med POTUS och USAs riksåklagare försvaras och praktiskt taget avsättas.


Hur, berätta för mig, blev Pelosi plötsligt vald av den demokratiska majoriteten när så många i valkommittén skrek för ett nytt ledarskap. Även de galna liberalerna kunde förståeligtvis inte ha henne längre. Pelosi fick dem alla att se skyldiga ut … som om de progressivt galna någonsin bryr sig om hur de upplevdes av kroppspolitiken. Men det är precis så illa Pelosi fick demokraterna till att se det ut som, vilket hon fortfarande gör.

Hur fick Nancy Pelosi 50 demokrater som inte stödde henne för talmansposten till en fantastisk seger? (video)

Mer än något annat år visade 2018 den råa makten som Pelosi-klanen besitter. Hur hon säkrade sitt val – med så många hatare här, där och överallt – är en studie i politik med utpressning och bestickning, utpressning och tvång.

Vad låter det som?

Det stämmer – MAFFIAN.

MAFFIAN

Under de senaste två årtusendena har två av de mäktigaste organisationerna på planeten varit den romersk-katolska kyrkan … … … och MAFFIAN. Och båda står solitt bakom Pelosi, likt de stod fyrkantigt bakom den politiska familjen D’Alesandro i Baltimore.

”San Fran Nans far var en kongressledamot, då borgmästare i Baltimore – han tvingades lämna ett val till guvernörsposten när han fängslades efter att ha tagit pengar från en karriärbrottsling. Hon [Nancy] hängde runt med mördare, tjuvar och folk som använde regeringsombud för att köpa sina förmögenheter”.
(Källa: Pelosi är bara där på grund av maffian)

Följande är en video som ger den historiska berättelsen som dokumenterar förbindelserna mellan Nancy D’Alesandro Pelosi och maffian. Men först är här en mycket informativ länk med hårda bevis som kopplar Pelosis blodfamilj till Baltimore Mobben: Kongresskvinnan Nancy Pelosis far Thomas D’Alesandro Jr.

Helt chockerande har till och med hennes egen dotter tillhandahållit anekdotiska bevis för den taktik som Nancy använder som är en häpnadsväckande liknande mobb.

Nancy Pelosi’s daughter: ‘She’ll cut your head off, and you won’t even know you’re bleeding’

Väldigt få är medvetna om, men när italienarna invandrade till Amerika under förra seklet, blev många fångar i de stora maffiafamiljerna när de anlände till staten (inte alla av dem utan ett stort antal som var desperata efter att få leva). Så småningom föll många av dessa frihetssökande invandrare in i ett av två läger – de gick med i Maffia-klanerna som dominerade regionen i Italien varifrån de kommit. Eller, de förknippade med den Vita Kragen Maffian som grundades i USA. Den senare gruppen befolkades av politiker, advokater, revisorer, utvecklare och andra affärsmän.


Nancy Pelosis far – Thomas D’Alesandro Jr. – föll in i den senare gruppen. Som följer:


Kärnan i denna nya berättelsen, som var avsedd att få rubriken ”Pelosi the Mafioso”, är att hon verkligen fungerar som Californiens Mobb-chef, bara i det aktuella fallet, iklär hon sig en politisk Maffia-roll. Och det är exakt så hon driver talmansrollen, som denna exponering av en av hennes CA-kamrater påpekar: Pelosi kör sitt talmanskap som om hon iklär sig en Maffia roll.


NYCKELPUNKT: På italienska betyder ordet MAFIA en förkortning för ”Mazzini Autorizza Furti, Incendi e Attentati” som översatt blir ”Mazzini Authorizes Theft, Arson and Kidnapping.” (Mazzinis auktoriserade stöld, mordbrand och kidnappning”.

Giuseppe Mazzini kom från Geneve, var en hårdför Jacobin och fanatisk globalist som implementerade sina agendor som om ”ändamålen helgar medlen”, oavsett hur våldsamt eller destruktivt det var. (MAFFIA: Den nutida grundaren Guiseppi Mazzini var en grov globalist)

HISTORIA: MAFFIAN har härskat som den högsta när den valde att etablera en butik i Amerika och därefter. Den mycket nyare sicilianska maffian var faktiskt en eftersläntrare till terroristspelet och modellerades efter de ursprungliga MAFFIA-familjerna i norra Italien som bildades för att terrorisera sina fiender, för att de mäktiga bankfamiljerna skulle kunna behålla sina dominans. Den venetianska maffian – Mala del Brenta – var i själva verket en av de första som starkt organiserade sig, även om deras Wikipedia-sida inte lämnar det intrycket.


De ”MAFFIA-liknande brödraskapen” i hela Mellanöstern, som bildades före dem i norra Italien, var de ursprungliga terroristgrupperna som har opererat under årtusenden. De norra italienska bankirerna förbättrade helt enkelt konsten att terrorisera, eftersom de hade pengar att göra det. Att ta ner tvillingtornen i sitt eget fotavtryck krävde trots allt en stor bit av förändring (ja, vi känner till den israeliska-saudiska förbindelsen, men de var bara förrövare respektive provryttare för den kraftfulla svarta adeln).


NYCKELPUNKT: Den italienska maffian och den khazariska maffian har alltid varit sammankopplade. De italienska bankirerna av den svarta adeln var främst judiska; emellertid var det mycket inbördes ingiften med de inhemska katolska adelsmännen. Dessa rent politiska giftermål ägde rum regelbundet för att upprätta en hemlig kultur där domstolens judar kunde frodas under radarn, vilket de gjorde särskilt i Rom och i de rika nordliga enklaverna.


Den viktiga punkten här är att Pelosi representerar ett hårt försök av den svarta adeln att öppet ta kontrollen över militärarmén i den nya världsordningen, även känd som USA. Se USA: Military Arm Of The New World Order.

Denna observation bör kvalificeras genom att Pelosi tydligt representerar den kommunistiska sidan av den globalistiska kabbalen i New World Order, som endast existerar på grund av den obegränsade finansieringen från Svarta Adelns Rothschild förrövare som George Soros. Det finns likaså en fascistisk sida av samma hemliga sällskap Svarta Adeln, som också har funnits sedan dess början.

Den nakna verkligheten är att pengar kontrollerar flödet av terrorism över hela planeten och att pengar utfärdas av den svarta adeln, precis som den operativa sidan av statssponsrad terrorism utförs av Operation Gladio. Som en uppenbar skapelse av NATO – ”North Atlantic Terrorist Organization” – inrättades Gladio inledningsvis för att terrorisera Europa efter andra världskriget … och terrorisera det har de gjort även om deras operationer snart blev globala.

”Gladio” härstammar från gladius – det primära svärdet av antika romerska fotsoldater som också användes av gladiatorerna.

Densamma Nato-inriktade ”spänningsstrategi” exporterades sedan till det amerikanska Försvarsdepartementet, där den faktiskt kodifierades av Obama när han undertecknade NDAA-lagstiftningen år 2015, före genomförandet av den svarta operationen Jade Helm. En hel del andra dåliga saker hände under Obama-tiden som skilde de korrupta kvinnorna åt för deras oöverträffade laglöshet och brottslighet (t.ex.Hillary Clinton, Valerie Jarrett, Samantha Power, Susan Rice, Loretta Lynch, Sally Yates, Janet Napolitano, Cheryl Mills, etc. .).


”FALSE FLAGS” är LAGLIG PROPAGANDA som produceras av Försvarsdepartementet


Både Hillary Clinton och Nancy Pelosi identifierades som kvinnliga frontkvinnor för agendan för den nya världsordningen under den mörka perioden. NWO:s beslutsfattare högst upp valde att sälja globalismen tillsammans med andra kvinnliga ledare; i Europa var Angela Merkel, Theresa May och Christine Lagarde de tongivande kvinnorna. Se bara hur snabbt Merkel på egen hand förstörde Tyskland innan hon förstörde Europeiska unionen. Men Frau Merkel kunde bara ha åstadkommit denna bragd med hjälp av Gladio som arbetade för hennes på heltid, medan den svarta adeln fyllde hennes kistor.

Baltimore, Maryland

Det råder ingen tvekan om att Maryland var den stat som den romersk-katolska kyrkan i huvudsak tog över så snart den identifierades som den enda säkra tillflyktsorterna för katoliker i de 13 kolonierna.

”En av de ursprungliga tretton kolonierna i Storbritannien, Maryland grundades av George Calvert, en katolsk konvert som försökte ge en religiös fristad för katoliker som förföljdes i England.” [2]

Baltimore, i synnerhet, var navet för katolsk verksamhet i början i Maryland.

”Maryland har varit historiskt framträdande för den amerikanskt-katolska traditionen eftersom den engelska kolonin Maryland var utsedd av George Calvert som en fristad för engelska katoliker. Baltimore var platsen för den första katolska biskopen i USA (1789), och Emmitsburg var hem och begravningsplats för den första amerikanskt födda medborgaren som kanoniserades, St Elizabeth Ann Seton.

Georgetown University, det första katolska universitetet, grundades år 1789 i det som då var en del av Maryland. [127] Basilikan National Shrine of the Antumption of Virgin Mary i Baltimore var den första romersk-katolska katedralen som byggdes i USA, och ärkebiskopen i Baltimore är, om än utan formellt företräde, USAs kvasiprimat, och ofta en kardinal . Bland invandrare från 1800- och 1900-talen, från östra och södra Europa, fanns många katoliker. ”[1]

Det är här familjen D’Alesandro inrättade sin butik – Baltimore, Maryland – så att dottern Nancy kunde tränas för högt ämbete. I själva verket är hennes annars osannolika uppstigning i kammaren en tydlig indikation på att Svarta Adeln har tagit öppen kontroll över U.S. Corporation. Maryland bosattes av katolikerna så att jesuiterna skulle befinna sig nära makten i Amerika. Jesuiternas Georgetown University är den främsta juridikskolan och skolan för internationella relationer i Washington, DC, som många av eliterna har deltagit i sedan grundandet. På samma sätt grundades många katolska välgörenhetsorganisationer i Maryland, särskilt av dem som var olagliga invandrare, ekonomiska invandrare och krigsflyktingar.

Välkommen till 2019!

Detta är året när Pelosi planerar att göra sitt STORA drag ifall hon inte får höra att hon måste vänta fram till år 2020.

Oavsett, MSM-media hjälper henne redan på varje steg på vägen. Hur annars publiceras artiklar som den här, utom som en del av en livlig strategi bakom en fullständig statskupp. Se: Varför fantaserar MSM om Pelosi-som president?


NYCKELPUNKT: Bank of America grundades i San Francisco (Pelosis distrikt) år 1904 och var tidigare känt som Bank of Italy. Under många år var Bank of America den största banken i USA, eftersom den var den primära finansieringskällan (ofta smutsiga pengar, särskilt narkotikapengar) för många framgångsrika politiker i hela Californien och utanför. BANK AV AMERIKA: När Black Nobility Banks tog över Amerika


Som en fråga om dokumenterat faktum har Pelosi haft STORA pengar som stödjer hennes politiska karriär på varje steg på vägen. Om en kriminalteknisk revisor skulle dra med en fin tandborste igenom alla hennes kampanjfinansieringsformer, skulle de säkert hitta källor till donationer som inte kunde spåras – MED SYFTE. På liknande sätt, borde en nära redovisning utföras av hennes olika affärsinvesteringar – av vilka hon och hennes man har många – dessa skulle spåras tillbaka till väl dolda Svarta Adels-intressen, skalbolag, offshore-skatteparadis, penningtvätt verksamheter, investeringsbedrägerier, etc. .


Historien om den Svarta Adeln

De främsta städerna i norra Italien som var hem för de ursprungliga bankirerna i Svarta Adeln i Venedig och Genua.

Båda dessa makt- och 1200-tals maktcentran, tillsammans med Milano, Turin, Bologna och Florens, såg den största ackumuleringen av rikedom i mänsklig historia i kölvattnet av Marco Polos resor till öst och det efterföljande öppnandet av handelsvägar som [ORIGINAL ] Silkesvägen.

Denna orimliga rikedomen samlades efter de åtta stora korstågsexpeditionerna ägt rum under den föregående 200-års perioden, vilket innebar att en enorm mängd rikedom fördes tillbaka från det heliga landet till Italien och någon annanstans, men särskilt till Rom. För det här var vad korstågen verkligen handlade om – stor stöldi en verkligt storslagen skala.

Den springande punkten här är, att den svarta adeln har funnits länge. Deras pengar är de ”äldsta pengarna” på planeten så de har haft mycket tid på sig att koncentrera både makt och rikedom på ett sådant sätt att deras toppositioner alltid har varit orörliga. Med andra ord, sedan de först bildade sina bankhus och andra företag, har deras makt och inflytande bara ökat och aldrig minskat. Dito gäller för deras enorma rikedom.

Paul, Nancy and Paul, Jr. Pelosi — Californienss version av “The Sopranos”

Paul Pelosi, makten

Georgetown högste och jesuittränade Paul Pelosi har den perfekta bilden för att fungera som frontman för Svarta Adeln. Allt pekar på den stora sannolikheten att hans äktenskap med Nancy D’Alesandro fick dig att veta var (och inte i himlen).

Många som väljs ut för att studera utlandstjänstgöring vid Georgetown University är livslånga jesuittoperativer och / eller agenter i Vatikanen. I den egenskapen tjänar de faktiskt den svarta adelns intressen, den romersk-katolska kyrkans finansiella arm.

Paul Pelosi äger ”ett San Francisco-baserat fastighets- och riskkapitalinvesterings- och konsultföretag”, vilket ligger rätt i linje med hans hustrus behov av en regnmakare. Detta är det främsta skälet till att Pelosi omvaldes till talman; hon hotade med att hindra regnet från att falla i form av så många kampanjbidrag till de ekonomiskt fastspända demokraternas kandidater. I själva verket är det här varifrån Nancy Pelosis verkliga makt och inflytande kommer från – PENGAR!

Kom ihåg – Följ alltid pengarna, så ser du vem som verkligen kontrollerar alla politiska partier eller icke-statliga organisationer, företag eller småföretag, familjer eller klaner. Nancy har en massiv pengamaskin bakom sig, även om den är väldigt tyst, för att dra i spakarna i Californien såväl som inom de andra 49 staterna.

Naturligtvis faller äpplet inte långt från trädet, som det ser ut i karriären för Pelosis son Paul, Jr. Att investeringsföretaget som han grundade debiterades med värdepappersbedrägeri bör inte överraska någon som vet hur den svarta adeln inrättar det globala spel casinot som kallas aktiemarknaden. Hela detta av Gud övergivna system är så riggat att det är ett under att folk fortfarande spelar något på marknaderna. Men så är det, hur den finansiella maffian ständigt skinnar amerikaner som verkligen arbetar för att leva.

FLASHBACK: Företag som grundades av sonen till Nancy Pelosi anklagad för värdepappersbedrägeri

FEMINISM: Den centrala pelaren för kulturmarxism

Förra århundradet såg inte bara hur bolsjevikrevolutionen förstöra Ryssland och kulturrevolutionen förstörde Kina,utan kulturmarxismen användes också för att lura och förnedra samt fördärva det amerikanska samhället.

Den kulturella marxismens centrala pelare är femininism; faktiskt är den falska feminismen. Nancy Pelosi, Hillary Clinton, Kamala Harris, Maxine Waters, Elizabeth Warren, Dianne Feinstein, Kirsten Gillibrand och Alexandria Ocasio-Cortez representerar kulminationen på denna form av fullständigt falsk feminism.

Du vet alltid att om det slutar på ”ism”, då är den verkligen en bluff och exakt motsatsen till vad som visas.

Nåväl, feminismen är lika bedräglig som den blir som de främsta leverantörerna av denna transparenta bluff. Dessa så kallade kvinnoförsvarare främjar abort i partihandeln (tillåter en mamma att döda sitt ofödda barn) medan Planned Parenthood säljer fostrets kroppsdelar, organ och vävnader. Hur mycket mer ondskefullt och otydligt kan det bli än så?

ABORT: Det mäktigaste vapnet i Arsenal of Culture Marxism

Vem bevittnade inte Hillary Clintons nakna skandalösa kampanj under valkampajen 2016? Nivån på direkt korruption och baskriminalitet nådde nya höjder … och av en kvinnlig kandidat, inte desto mindre. Hon inte bara kallade hårt arbetande amerikaner till höger ”beklagliga” och ”oåterkalleliga”, hon kallade alla Berniacsför en ”hink med förlorare”.

Det borde vara uppenbart nu att när det nu finns så många riktigt galna kvinnor i ledningen för Demokraternas parti kunde detta ha skett bara genom mycket noggrann planering. Och så var det.

Dessa snyggt sinnesstyrda femi-nazister är tänkta att vara förebilder för Amerikas flickor och unga kvinnor. De lär sig att vara som Nancy Pelosi och Alexandria Ocasio-Cortez. Pelosi är i synnerhet en politiker så blottad på integritet och saknar en moralisk kompass att det gör ont att till och med titta på henne. Hennes politik representerar inte bara hybris höjder, hennes kulturmarxistiska personlighet återspeglar det perfekta äktenskapet med arrogans och okunnighet. Titta bara på den moraliskt korrupta delstaten Californien!

Nancy Pelosi och Alexandria Ocasio-Cortez

Pelosi och det amerikanska ordförandeskapet

Enligt varje indikation fifflar Nancy Pelosi hårt för sin politiska karriär för att anta ordförandeskapet (presidentskapet) i Förenta staterna genom en extraordinär politik list och slug strategi.


NYCKELPUNKT: Ingen som läser denna exponering bör ta lätt på det faktum att talmannen i parlamentet är nummer två i raden genom successionsordningen om POTUS avlider, avgår eller avsätts av någon anledning. Pelosi är därför mycket närmare tronen än någon frihetsälskande patriot någonsin skulle vilja se.


Eftersom hennes hanterare alltid har visat hur hänsynslöst ambitiös hon är, vet de att det inte finns något som Pelosi inte kommer att göra för att bli POTUS.

Se: Pelosi planerar verkligen att bli POTUS (Video):

Ända sedan rep. Pelosi omvaldes till talman har hon hävdat sig på ett sätt som det amerikanska folket aldrig tidigare sett. Kort sagt har hennes officiella (miss) beteende inte varit något annat än för att döda. Hennes reaktioner på presidentens mycket rimliga krav på att förhandla om ett snabbt och snyggt slut på den pågående regeringsnedstängningen har varit chockerande barnslig och vanligtvis avvisande … medan 800 000 plus regeringsarbetare fortfarande är överflödiga.

Pelosis många pinsamma svar på Trumps förfrågningar är helt klart ett försök att visa landet och världen att hon är redo för att bli POTUS. Men med varje misslyckat försök att projicera styrka, presenterar hon istället profilen för en bedräglig sociopats snabba beslut att störta Trump och inrätta en globalistisk tyranni.

Här är bara ett exempel på de olika bluffar och intrigerna som dyker upp varhelst Pelosi går i dessa dagar, som alla präglas av extremt Trump sinnesrubbningssyndrom.

Publicerat i Bakom Kulisserna, City of London, Maktmissbruk, MORDOR Ondskans Rike, Nancy Pelosi, Pedofili, Trump, Vatikanen | Lämna en kommentar

SANS och måtta

SANS:   KULTUR * SAMHÄLLE * VETENSKAP * FILOSOFI
EXISTENTIELLT MAGASIN I UPPLYSNINENS ANDA
Ring mig på 08-25 86 43
så kan vi bestämma en tid och plats för 
ett filosoferande befriande samtal 
som för oss samman …
Framtidshälsningar
Ove Svidén    08-25 86 43
ove@peace.se       www.peace.se
Filosofens Blogg: www.peace.se/blogg/    se mer i kategori LVU
och  Peace Philosophers Blog:   http://www.peace.se/blog/
Publicerat i Bakom Kulisserna, BENJAMIN FULFORD, David Icke, Filosofi, Fria Sidor, Global Research, Kvinnofrid, LVU, Maktmissbruk, Mind Control, Putin, Trump, Xi | Lämna en kommentar

Brexit nästa

Sionismens sammanbrott: Drottning Elizabeth ger klartecken till Brexit

Av  | 15 oktober, 2019
https://newsgram.se/sionismens-sammanbrott-drottning-elizabeth-ger-klartecken-till-brexit/?fbclid=IwAR3ArYJ2f0FOaEaBMufhHzBr5ALx70blhGxWHXVM43PSYC_QZSqJBOJxRUI

I snart hundra år har sionisterna dominerat världspolitiken. Mycket tyder på att det sionistiska projektet för att uppnå världsherravälde är på väg att kollapsa. För på måndagen gav drottning Elizabeth order till hennes premiärminister Boris Johnson att föra Storbritannien ut ur EU – oavsett om det blir en mjuk eller hård Brexit.

Någon gång i framtiden kan det mycket väl bli på det viset att den 31 oktober 2019 kommer omnämnas i historieböckerna som Storbritanniens befrielsedag. För på måndagen höll drottning Elizabeth II sitt tal vid det brittiska parlamentets öppnande. Hon gav order till hennes regering att den ska arbeta för att infria det brittiska folkets önskan att lämna Europeiska Unionen (EU) den 31:a oktober.

Ända sedan det brittiska folket röstade ja till Brexit i en folkomröstning om Storbritanniens EU-medlemskap 2016 har det pågått en maktkamp mellan globalister och nationalister inför öppen ridå. In i det sista såg det ut som att globalisterna skulle gå segrande ut ur striden. Då överraskade den nye premiärministern Boris Johnson, Tories, alla genom att förklara att en hård Brexit utan avtal med EU är att föredra framför att stanna kvar i unionen. En märkbart rörd Johnson lyste upp när han hörde drottningen säga de magiska orden.

Min regerings prioritet har alltid varit att säkra Storbritanniens utträde från Europeiska Unionen den 31 oktober.

Drottning Elizabeth II förklarade att den brittiska regeringen kommer arbeta för att införa ny ordning för att sköta fiskeri, jordbruk och handel utifrån de möjligheter som uppstår i och med att Storbritannien nu lämnar EU. Dessutom försäkrar hon att EU-medborgare som skött sig kommer få stanna kvar i Storbritannien.

Åtgärder kommer vidtas för att säkra säkerhet, stabilitet och nya möjligheter för de finansiella och juridiska sektorerna, sa drottning Elizabeth II inför det brittiska parlamentet.

Efter alla dramatiska turer runt Brexit kan drottningens tal tolkas som att hon ställer sig på folkets sida i maktkampen mellan globalister och nationalister. Ofta talas det om globalisterna i samhällsdebatten. Alltså den lilla klick av människor som har mest makt och rikedom i världen. I västvärlden finns det tre falanger bland dom som kallas för globalister. Dessa falanger är Windsors, Vatikanen och ZOG. Windsors utgörs av europeiska kungligheter och aristokrati som i vissa fall har anor tillbaka till tiden då Romarriket gick under. Kristendomens maktcentrum Vatikanen i Rom sköter det andliga medan sionister kontrollerar opinionsbildningen genom ägande av banker och massmedia. Några experter menar att den allra mäktigaste falangen – sionisterna – nu har besegrats.

Är C300 en kompromiss mellan konkurrerande falanger?

Det kan vara vanskligt att försöka beskriva de nätverk som har stort inflytande på världspolitiken – då en stor del av beslutsprocessen äger rum bakom lykta dörrar. Men de tre falangerna som är beskrivna ovan anses vara de nätverk som finns representerade i globalisternas högsta officiella beslutande organ Committee of 300(C300). Omkring 76 procent av ledamöterna ska ha koppling till sionistiska intressen. Det är ett oproportionellt stort inflytande. Nu när sionisternas planer på världsherravälde är på god väg att kollapsa kommer C300:s sammansättning förändras. När världen får en ny geopolitisk ordning kan resultatet mycket väl bli att sionisterna ersätts med kineser i C300. Ingen vet riktigt vilken deal USAs president Donald Trump förhandlade fram med drottning Elizabeth II under sitt statsbesök i Storbritannien i somras. Allt tyder på att hon fått höra från Trump att han ämnar städa ut ZOG-falangen i USA och att Windors får ha kvar sitt inflytande på amerikansk jord på villkor att drottningen går med på utrensningen.

Riskerar tvåhundra års kamp att gå till spillo?

De senaste månaderna har sionisterna råkat ut för en rad dråpliga bakslag. I somras försökte Israel lura in USA i ett krig mot Iran genom att angripa två oljetransportfartyg utanför Persiska viken och därefter lägga skulden på Iran. Men USA startade inte något krig mot Iran, även om det var nära. Därefter skakades en hel värld av arresteringen av Jeffrey Epstein som blottlade Israels underrättelsetjänst Mossads sätt att rigga påverkansoperationer i västvärlden. Minderåriga barn användes för honey trapping. Detta för att kunna utpressa makthavare i bland annat Washington DC och London. Den senaste missräkningen för sionisterna är turerna runt USAs tillbakadragande av militära trupper från Syrien. När det blev känt deklarerade Turkiets president Recep Erdoğan att man skulle gå in i nordöstra Syrien och upprätta en turkisk fredszon. I torsdags lade USA och Ryssland in sina veton i FNs säkerhetsråd mot en EU-stödd resolution som fördömde Turkiets offensiv i nordöstra Syrien. Det är första gången som detta händer sedan säkerhetsrådet bildades 17 januari 1946. Eftersom USA och Ryssland lagt veto tillsammans betyder det att kurderna är Israels proxy’s i Mellanöstern medan Erdoğan sparkade ut sionistiska intressen som leddes av George Soros och Gülenrörelsen från landet. Det är därför som Recep Erdoğan får stöd från Donald Trump och Vladimir Putin samtidigt som EU offentligt tvingas försvara Israels allierade kurderna i Syrien.

Publicerat i Bakom Kulisserna, BREXIT, City of London, judiska lobbyn, Pengar, politik, sionism | Lämna en kommentar

Häxcirklar av terror i samband med e-handel

 

VitaLiv:    www.vitaliv.se     mail: se@vitaliv.no
Jag beställer ett erbjudande för att slippa ledvärk
Prövar det under några månader
Produkten visar sig inte fungera. Värken kvar. Betalningspåminnelse
Posten returnerar nya försändelsen till den där ’djävla firman’ åt mig,
olika firmor kopplas in och kräver inbetalning, samma dag som betalningspåminnelsen skickas, från: faktura.se@arvato.com annars: Hot om inkasso!

Jag polisanmäler det fräcka Inkasso-Hotet till ekobrottsmyndigheten och får följande ¨svar:

  1. Vidarebefordrat brev:
Ämne: Undeliverable Mail: ”Polisanmälan ekobrott”
Datum: 4 oktober 2019 15:42:34 CEST

Hur får man stopp på Terrorn om inkasso om nu Ekobrottsmyndigheten inte hinner eller vill befatta sig med sånna här petitesser som Polisens E-brevlåda Stockholm besvarade så här:

Detta är ett automatsvar från Polismyndigheten. Vi har mottagit ditt e-brev. Brevlådan öppnas under kontorstid varje helgfri måndag till fredag. Om ditt ärende är akut, ring 112 eller uppsök närmaste polisstation.

Allmänheten varnas för all e-handel som kan leda till en spiral av Terror utan slut mellan aktörer, firmor och ansvarsbefriade myndigheter som inte samarbetar.

Men med Lennart Hylands Morokulien fungerade samarbetet , och Skavlans TV-program för ihop de Nordiska brödrafolken se här!

E-mail till ove@peace.se den 11 oktober

Hei!

Da du bestilte prøvepakkene, inngikk du samtidig avtale om abonnement.

Siden du ikke registrerte din oppsigelse innen 16/06/2019 (FlexRepair) og 24/07/2019 (Omega 3) , som var siste frist for å levere oppsigelse, ble neste forsendelse sendt til deg på begge abonnement:

– Abonnementpakke FlexRepair med faktura 257890 sendt 20/08/2019
– Abonnementpakke Omega 3 med faktura 263509 sendt 03/09/2019

Det er beklagelig at det har tatt lang tid med denne forsendelsene. Dette skyldes forsinkelse i tollen. 

Dessverre er det blitt utstedt en betalingspåminnelse, men betalingspåminnelseavgiften er nå slettet og vi har bedt Arvato utsette forfallsdatoen i 30 dager fra dagens dato.

14 dagers angrerett gjelder kun prøvepakken. Det er ikke returrett på abonnementpakker.

Vi har likevel vurdert det slik at vi i dette tilfellet vil godkjenne retur av begge ovennevnte abonnementpakker. Fakturaene vil bli kreditert så snart vi mottar pakkene i retur. 

Du har blitt informert om abonnementet på følgende vis: 
– ved bestilling på nettsiden
– i bekreftelsesmailen som du fikk etter online bestillinger / eller sms bekreftelsen for telefon bestillinger
– på faktura som fulgte med i prøvepakken

Til informasjon har vi nå nye rutiner for nye forsendelser til Sverige for å unngå forsinkelser på fremtidige forsendelser.

Begge abonnement er nå stoppet for ytterligere forsendelser.

Tack kära Kära Systrar och Bröder på bägge sidan Kölen.
Framtidshälsningar Ove Svidén

Publicerat i Ansvar, Internet, korruption, Maktmissbruk, Människa, Okategoriserade, Pengar, Terrorism | Lämna en kommentar

Åsa Harryson ryter till om det korrupta LVU/HVB-systemet

Åsa Harryson

http://systemetfelisverige.simplesite.com/

072-237 0672

http://systemetfelisverige.simplesite.com/?fbclid=IwAR349bymbURpYTd3FbuBOmIvWKgcb0_4VVhUAHU-aPZE0PUDw_GdohMVycQ

Den allmänna oron över Sverige har inte kommit utan anledning – för Sverige har ett Kriminalitets – och skuldskapande system! Det är just därför som Sverige står inför en totalkollaps……..

PS! DET HÄNDER MER PER CAPITA HÄR I SVERIGE ÄN I NÅGOT ANNAT LAND I VÄRLDEN….. Men det finns saker att göra om vi gör det nu! Jag ska försöka mig på att förklara för er vad det är för krafter som styr vårt land rakt ned i avgrunden.

 

1. Systemet i Sverige är uppbyggt på att kommunerna inte ska behöva följa vare sig sin egen Socialtjänstlag eller Sveriges rikes lag. Givetvis har de själva insett att de sitter skyddade oavsett hur de än gör, på grund av att

2. Tjänstemannaansvaret inte existerar i Sverige. Palme plockade bort Tjänstemanna-ansvaret den 1 Januari 1976. Jag vill nog gå så långt att jag antar att mordet sannolikt hade med samhällsutvecklingen att göra som blev efter att tjänstemannaansvaret plockades bort. För att kommunerna ska kunna kriminalisera barn och ungdomar ( för att det skapar en del jobb) så har

3. Staten inrättat en rättspraxis på Länsrätter och Kammarrätter som innebär att det inte krävs någon bevisning för vad kommuner påstår och för fram mot föräldrar och barn vid till exempel LVU och LVM mål. Vem tror ni då att de tror på? En ensam förälder/par eller två handläggare ifrån Socialtjänsten?

4. Domare och Lagmän anmäler inte heller ärenden där kommuner har hanterat fel eller maktmissbrukat. Dessa är förmodligen tystade ifrån högre ort för att det finns högre krafter som har intresse av att bevara ett icke fungerande system på grund av att det skapar vissa jobb samt inte gagnar viss politik. Advokaterna vågar inte heller att försvara sina klienter för bra och vågar inte heller gå på för hårt. De riskerar då att inte få rekommendationer och färre klienter.

5. På grund av de ekonomiska fördelarna politikerna erhåller då de sitter kvar så att de erhåller inkomstgaranti/pension, så väljer de att följa det som partiledningen vill istället för det som kan rädda landet. Man vill sitta kvar så att man får de ekonomiska fördelarna.

6. Denna pension gör att man inte följer sitt hjärta och det man vet kan rädda vårt land, utan de följer då vad partiledningen tycker och vill, för att få sitta kvar så pass länge att man får sin pension. På grund av detta så finns det ingen som kan rädda vårt land.

7. Media är statsbidragsfinansierade och vågar därför h​eller ej gå för hårt ut. Jag har försökt med några hundra journalister nu, men ingen vågar säga det jag ska säga till er nu.

8. Barnen som omhändertas i Sverige skickas inte sällan runt på 10 – 20 olika ställen och de lär sig absolut ingenting på de ställen de kommer till. De lär sig vare sig att hantera pengar eller livet. Man blandar dessutom kriminella ungdomar med sådana som aldrig provat sådant, så att dessa också blir upplärda. Barnen lär sig också ofta att missbruka på behandlinghemmen.

9. De missar ofta många år av skolan eftersom de skickas runt så mycket. De här barnen känner sig alltid utanför och kastade åt vargarna, vilket de också är. Stat och kommun är den sämsta vårdnadshavare ett barn kan få, och statistiken visar också att nästan 80 % av dessa barn går in i kriminalitet, blir psykiskt förstörda och Socialbidragstagare.

10. Dessa barn får ofta börja sina liv med stora skulder, trots att det inte ens är deras eget fel att de fått skulderna. Det är enbart cirka 3 % av fallen som är felhanterade som någonsin får någon uppmärksamhet genom JO och andra myndigheter. Man skapar på det här sättet en ny underklass i Sverige. Men den underklassen som kommunerna skapar nu kommer vi andra inklusive kommunerna själva få anledning att frukta konsekvenserna för att man skapat.

 

Kommunerna bara fortsätter och fortsätter med kriminaliseringen av barn

 

11. kommunrevisorerna också har ett hårt tryck på sig att släppa igenom det som Socialnämnden vill ha igenom. Jag skrev till Riksrevisionen och begärde att kommunrevisorerna behöver granskas i våra kommuner och hur de har anställts då det verkar existera mycket jäv och svågerpolitik inom professionen. Denna jäv och svågerpolitik håller på att förstöra vårt land. Men det stannar tyvärr inte där……

12. Hade det inte funnits ett system i detta att skapa kriminalitet så hade cirka 50 % av barnen återlämnats till sina föräldrar igen, då man inser att man inte klarar av vården, utan att göra dem kriminella. Men det görs inte! Nej, det är

13. Enbart cirka 5 % av dessa barn som någonsin lämnas tillbaka igen. Detta trots att man ofta ser resultaten framför sig på att barnen blivit förstörda och kriminella av placeringarna. Givetvis så skapas det vissa jobb av den här barn och ungdomskriminaliseringen, men kostnaderna som kommer utav detta är betydligt större, än kostnaden som skulle bli om dessa personer gick arbetslösa. Dessutom så kan det ju vara trevligt för oss andra att kunna gå ute på kvällarna utan att utsättas för våld. Men det kommer bara att vara historia, om det här får fortsätta som nu.

14. Det här får fortsätta för att regering och riksdag skyddar jobben åt vissa grupper i samhället. Det är dock inte statens sak att skydda jobben åt vissa grupper, utan de kan säga till dem som de säger till alla andra – det vill säga – starta eget! För inte vill väl vi andra att vårt land ska få förstöras av kriminaliteten samt att sjukvård och äldrevård ska bli/vara minimerad ?

15. Polisen i Sverige säger inte ifrån till Socialtjänsten trots att kommunerna skapar kriminalitet så att Polisen får mer att hantera än de klarar av.

16. Polisen lämnar ogärna ut polisregistret på ditt barn trots att det är under 18 år. På det sättet kan man som förälder inte se vad ens barn sysslar med i olagligheter och på så sätt då inte heller hjälpa barnet på rätt väg igen.

17. Social-utredningarna innan man omhändertar barn ska enligt lagen vara sakliga, opartiska och rättssäkra, vilket de väldigt sällan är.

18. Att Socialtjänstemän och de som sitter i Socialnämnden faktiskt har rätt att vara och inte sällan själva är familjehem eller delägare i HVB-hem och sitter på dubbla stolar. De kan på det sättet också vara med och besluta vilket barn de vill ha i sitt hem.

19. Att kommunerna enbart får lite böter som straff om de har maktmissbrukat eller felhanterat barn, vilket de struntar i eftersom detta inte drabbar dem som enskilda personer.

20. Att Socialtjänstemännen har rätt att ta del av tidigare utredningar ifrån tidigare kommuner. Detta gör att ett tidigare felhanterat ärende oftast fortsätter att bli felhanterat på grund av att det har vinklats fel i första kommunen. Den nya Socialtjänsthandläggaren blir då färgad av den gamla utredningen och kan inte hålla sig saklig, opartisk och rättssäker då man får förmoda att denne respekterar andras arbete inom professionen.

21. Att staten till och med tillskjuter pengar till kommunerna för att barnhandeln ska gå runt då de placerar ADHD barn på familjehem och HVB och SIS-hem. Detta gör de trots att de vet att föräldrar är extra viktiga för utvecklingen i ett ADHD barns liv, om de inte ska bli kriminella och hamna snett. Därför är också fängelserna idag fulla av människor med ADHD som sitter där för att de inte fick rätt hjälp av kommunerna utan på detta sätt hänvisades in i det kriminella livet – och de blir på grund av vår sjuka system ordning bara fler och fler. Nu är det dessutom på förslag att höja straffen i Sverige, vilket då alltså kommer att slå emot sjuka människor för att de inte har fått rätt hjälp.

22. Man är också dålig på att integrera kriminella in i samhället igen. Det kostar pengar och då vill man inte vara med längre eftersom kommunerna går med ett underskott på EN MILJARD. Men detta är ett arbete som borde vara minst lika viktigt som att integrera invandrarna. Vilket borde vi då prioritera? Integration eller det kommunala kriminalitets-skapandet? Med de här ungefärliga siffrorna så inser man snart hur det kommer att gå för Sverige:

23. Minst 40 000 barn omhändertas varje år. Jag har dock fått uppgifter på att det ska ha omhändertagits mellan 80 000 – 85 000 barn i år. Varje barn kostar minst 87 000 kronor i månaden. Det ska finnas 1 – 1,5 miljoner barn omhändertagna i landet. Kostnaderna för detta bör därför ligga på minst ETTUSEN-MILJARDER OM ÅRET UTAN RÄTTEGÅNGSKOSTNADER OCH KRIMINALITET SOM MEDFÖLJER. Omhändertagningarna ökar med 1 000 – 1 500 per år. Det är nästan 80 % av dessa som efter att ha haft staten som vårdnadshavare går in i kriminalitet, droger, blir psykiskt förstörda och socialbidragstagare. Ofta blir familjen runt omkring också långtids-sjukskrivna och får sina liv förstörda både ekonomiskt och på andra sätt. Så när är det dags att inse att vi måste omforma det system som skapar så mycket kriminalitet?

Jag har skrivit en bok som heter Kampen om Sverige-Sveriges moment 22! (VULKAN) Den kan du bara googla fram och köpa via nätet eller om du hellre beställer den via mig så går det också bra. Men jag behöver skriva flera………

Om du kan tänka dig att stödja mig i arbetet med att få ut tillräckligt med information till myndigheter och privatpersoner om systemet så att vi kan förändra framtiden i Sverige så är jag oerhört tacksam för alla bidrag små som stora. Du kan i sådana fall sätta in bidraget på kontonummer 8480-6 903 362 510-5 Swedbankkonto. Jag har nämligen en hel del bra idéer som skulle kunna förändra och förbättra Sverige men det behövs medel för att jag ska kunna göra detta.

Publicerat i Bakom Kulisserna, LVU, Palme, Socialdemokrati, The New Totalitarians | Lämna en kommentar

Varning för internationell e-handel av mediciner & kosttillskott

En dröm om att slippa artros i handleder, armbågar och knän via en aggressiv marknadsföring av ett kosttillskott ledde mig till en retur via Nordpost som hjälpte mig sända den avbeställda varan som inte visar sig fungera, till en returadress 405 70 Göteborg.

Härmed Polisanmäler jag: se. Vitaliv.no och Avarto Finance AB deras lurendreieri för ekobrottsmyndigheten inför 80 mediakontakter om det falska pyramidspelet – via stulna mailadresser och avslutade telefonabonnemang?

Allmänheten varnas för den ”djävla firman” som den hjälpsamma posttjänstemannen sa det …

P.S. Your message:
From:    ove@peace.se
Subject: Kommunikationen mellan VitaLiv och dess faktura-firma fungerar tydligen inte  / Ove Sviden   /  EKOBROTT???

P.P.S.

När jag återkom från posten, väntade en Ny faktura från Avarto Finance AB på 1182 kr (60kr påminnelseavgift). Samtidigt får jag läsa den hotfulla texten:

”Vi ber Er kontrollera detta och betala in på nedanstående postgironummer (493 94 04-2) för att undvika att ärendet överlämnas till inkasso.”

(Arvato faktura nummer 257890, belopp: 1182.00 kräver inbetalning senast 2019-10-01, dvs samma datum som påminnelse brevets skickades: 2019-10-01 ) Terror!!!

ETT RÅD: ’PRENUMERERA INTE PÅ MEDICUNER ELLER KOSTTILLSKOTT VIA INTERNET,  om du då och då är bortrest en vecka eller två på semester….

P.P.S.
Thank you Valentina of Jupiter Laboratories Ireland Ltd.
at Lilliput Road, Brackmills. Northhampton NN4 /7DT United Kingdom

You packed 3 + 1 of Joint Fuel (SKU-109) items that I paid to JUPITER
via HANDELSBANKEN Internet Bank: 998 + 199 SEK on August 29, 2019
and received in a very wringgelled package at my doorstep a week later.

But please remember your food additive did give no cure whatsoever to my
regular autumn arthritis as promised in your advertisements!

So, for heavens sake do not regard my payments as a subscription for future deliveries.

I have learnt my lessons for not involve in Internet shopping of fake hopes….
I sincerely hope that I will not also need to sue Jupiter Laboratories to the Police
as I had to do last week for the Internet Scam of VitaLiv: se@vitaliv.no
and Arvato Finance AB/ Vitaliv AS at the same e-mail address.

Police, honest producers and consumers are warned!
Allmänheten och Ekobrotts-Myndigheter varnas !!!

P.P.P.S.   Varför får jag svaret att jag missar framtida bonus från  VitaLiv AS om jag avbryter ’prenumerationen’ med mitt första telefonsamtal?
Varför får jag inget svar en månad senare, när jag igen försöker ringa VitaLiv?
Varför får jag svaret: ’Abonnemanget upphört’ när jag försöker ringa det nya nummer som Arvato Finance AB anger att Kosttillskottsföretaget VitaLiv AS har senast bytt till?
Skumt! Brottsligt??

Framtidshälsningar
Ove Svidén World Peace Foundation Philosophizing President and scenario writer Email: ove@peace.se Website: www.peace.se
Peace Philosophers Blog: http://www.peace.se/blog/
Filosofens Blogg: www.peace.se/blogg/. Kategori: LVU

Publicerat i Ansvar, Bakom Kulisserna, Internet, korruption, Maktmissbruk, Media, Pengar, Terrorism, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

www.contra.nu/veckans contra

1. SAKPOLITIK ELLER SKÅDEPOLITIK
För fyrtiotre år sedan, 1976, ansågs det allmänt att en moderat statsminister, justitieminister eller finansminister var politiskt otänkbara. Eftersom Thorbjörn Fälldins Centerparti var det största borgerliga partiet var det inte så märkligt att han blev statsminister. Men han lyckades slingra sig ur det självklara valet till justitieminister, ”batongmormor” Astrid Kristensson, genom att leta fram den ”opolitiske” Sven Romanus. Kristensson blev senare Landshövding i Växjö. Moderatledaren Gösta Bohman fick inte bli finansminister utan fick istället den nyskapade posten ”ekonomiminister” med de centrala budgetfrågorna placerade hos folkpartisten Ingemar Mundebo.

Först femton år senare, 1991, kunde moderaterna få revansch genom att då ha blivit större än de tre andra borgerliga partierna tillsammans. Moderaten Carl Bildt blev statsminister och hans partikamrat Gun Hellsvik justitieminister. Ann Wibble på Folkpartiets högerkant blev finansminister.

År 1976, handlade det inte om sakpolitik utan om att Socialdemokraterna (och särskilt LO) spred myter om Moderaternas politiska inställning och bakgrund, vilket gjorde att vare sig Centerpartiet eller Folkpartiet vågade släppa in partiet på riktigt, trots att partiets röster behövdes för att få majoritet i Riksdagen. Trots utfallet i riksdagsvalet var det förlorarna i form av Socialdemokraterna som satte upp begränsningar för vad som var ”politiskt anständigt”.

Efter riksdagsvalen 2014 och 2018 var situationen likartad. Det handlade inte om vägval i sakpolitiska frågor utan om ”politisk anständighet” som den här gången inte drabbade Moderaterna utan Sverigedemokraterna. Men trots allt fattades en hel del beslut (både under mandatperioden 2014-2018 och den nu pågående mandatperioden) i form av ”tillkännagivanden”, där Riksdagen framförde önskemål om att Regeringen ändrar sin politik. Undantagsvis genomför Regeringen faktiskt Riksdagens tillkännagivanden, men det var också vanligt att ”tillkännagivandena” blir liggande i en skrivbordslåda på regeringskansliet år efter år utan åtgärd eller i bästa fall förpassas till en statlig utredning.

Centern och Liberalerna (tidigare Folkpartiet) lät sig nöjas med detta och träffade till och med 2019 avtal med S och MP om att stödja Regeringens politik i avgörande frågor för att det för tillfället ”oanständiga” partiet inte skulle ha något inflytande. Det påminner faktiskt lite om situationen 1976, men då vågade Centern faktiskt satsa på en borgerlig regering eftersom den egna partiledaren utsågs till statsminister.

Vägvalet 2019 nästan krossade Liberalerna som parti, eftersom meningarna i partiet var högst delade. Den nya partiledaren Nyamko Sabuni har dock nu börjat lätta på underkastelsen under Socialdemokraterna. Hon säger, hör och häpna, att politiken inte längre ska styras av Sverigedemokraternas inställning utan av sakfrågorna. En partiledare i regeringsunderlaget kan alltså i klartext säga att Regeringens politik för närvarande styrs av Sverigedemokraterna, det vill säga politiken ska vara tvärtom även om den egna ideologin råkar komma fram till samma slutsats som Sverigedemokraterna i en sakfråga.

Det är verkligen på tiden att låta riksdagsmajoriteten och inte Sverigedemokraterna (det vill säga Regeringens motvilja mot partiets ställningstaganden, oavsett vilka de vara må) styra de politiska vägvalen.

Nyamko Sabunis nya hållning kan bli Liberalernas räddning.

Denna text finns också på följande URL:

https://www.contra.nu/veckans–contra/sakpolitik-eller-skadepolitik/

Publicerat i JÖKen:, Maktmissbruk, Media, politik, Socialdemokrati, The New Totalitarians, Val 2018, Veckans Contra | Lämna en kommentar