Om

JAG är Filosofen bakom Andan i denna Blogg

JAG ÄR i balans i Kropp, Själ och Ande!

Min fysiska kropp bär runt hjärna och sinnesorgan i omvärlden. Själen består av vilja, känslor och tankar i tidens dimension. Med Egots hjälp, händer, fötter, tunga och röst kan jag agera i världen. Med ett andligt JAG som ÄR når mitt medvetande upp till en kosmisk idévärld bortom tidens begränsningar. Tillsammans, i filosoferande samtal, kan vi medmänniskor skapa en meningsfull framtid. Om vi vill!

Genom att titta in på denna blogg, eller prenumerera på den, kan du lära Dig filosofera Dig Fri från Samhällets Förut Fattade Meningar. Om du vågar!

Och här kan du se två intervjuer med mig:
https://www.youtube.com/watch?v=g1ltsJmLps8  1h 12 min English, och 30 min svenska

P.S. Jag heter Ove Svidén, och finns på adress:  ove@peace.se
Jag inkarnerades som människa den 10 mars 1937 kl 12.15 i Stockholm
Som 30-åring fick jag en idé om hur Sokrates filosoferade.

År 2000 hade jag skapat avhandlingen: I AM Philosophising
Du hittar den lätt i min hemsida:
http://www.peace.se/?p=163

Min blogg hittar du på adressen:  www.peace.se/blogg

Att styra i tiden, en cybernetisk modell

Postat den 20 april, 2012 av Ove Svidén

Att styra innebär lärorika återkopplingar på olika tids-nivåer alltifrån nervsystemets snabbverkande synapser i hjärnan, till samverkan mellan tanke, vilja och känsla inom människoindividen samt till mer långsiktiga samhällsförändringar under månader, år och årtusenden.

Vad gör flygföraren när han styr flygplanet?
Vad innebär det att ta dynamiskt ansvar för att köra bil i trafiken?
Hur styr projektledaren sitt industriprojekt i tiden?
Hur kan politiker styra landet ansvarsfullt via kommun och riksdag?
Hur styr religionerna värdegrunden på hundra års sikt?
Hur styr de andliga idéernas cykler under tusentals år?

Efter 40 års filosoferande har jag, Ove Svidén, kommit fram till  följande cybernetiska människobild, som ett svar på ovanstående frågor:

P.S. Pröva tankemodellen ovan på dig själv:

Är det sinnesorganens perception av signaler från omvärlden som ger underlag för Ditt analytiska tänkande?
Är det med en känsla för det önskvärda, möjliga och lämpliga som motiverar Dig att handla här och nu?
Kan en intuitiv impuls från idévärlden få Dig att ändra på det du känner och planerar på erfarenhetens grund?
Kan nattens drömvärld stimulera Dig till att vilja något helt nytt i framtiden?
Om tanken finns i hjärnans och nervsystemets mikrosekund-snabba elektriska kretslopp/loopar, finns då känslans biokemi i blodomloppets hög- och låg-tryckskretsar?
Är det i tallkottkörteln som förnuftets känsla och tanke möts?
Är det även där, mitt emellan hjärnhalvorna i Tallkottkörteln som viljan blandar sig i leken, den kära lek som gamla vishetsläror kallar det tredje ögat!

Är det i det cybernetiska korset tallkottkörteln/Det Tredje Ögat som återkopplingen av vilja, tanke och känsla sker och där själens tidsgestalt lever?

I så fall kan vi ge ett nytt cybernetiskt ljus till Antikens filosofiska insikt om att själen består av vilja, tanke och känsla!  Pröva Själv!

P.S. Vill du veta mer om hur de stora filosoferna gjorde det,  gå till:
The Art of Philosophizing ( http://www.peace.se/?p=191 )