Illuminati och de 300 KOMMITTÉ

21 Illuminati-målen och De 300 kommittée av Dr. John Coleman (ca 1993)

Tror, att du kommer att känna igen dig i dagens politik.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/4A/4A92FD2FB4DAE3F773DB0B7742CF0F65_Coleman.-.CONSPIRATORS.HIERARCHY.-.THE.STORY.OF.THE.COMMITTEE.OF.300.R.pdf

Från: Conspirators ‘Hierachy: The Story of the Committee of 300

1. Att upprätta en världsregering / ny världsordning med ett enhetligt kyrkligt och monetärt system under deras ledning. En världsregering började inrätta sin kyrka 1920-talet och 30-talet, för de insåg behovet av en religiös tro som är inneboende i mänskligheten måste ha ett utlopp och därför inrättade en ”kyrklig” organisation för att kanalisera det tro på den riktning de önskade.

2. Att åstadkomma en fullständig förstörelse av all nationell identitet och nationell stolthet, vilket var en primär övervägande om begreppet en världsregering skulle fungera.

3. Att konstruera och åstadkomma förstörelse av religion, och mer särskilt den kristna religionen, med ett undantag, deras egen skapelse, som nämnts ovan.

4. Att fastställa förmågan att kontrollera varje person genom hjälp av sinnekontroll och vad Zbignew Brzezinski kallade techonotronics, vilket skulle skapa mänskliga liknande robotar och ett system av terror som skulle göra att Felix Dzerzinhski’s Red Terror ser ut som barn i lek.

5. Att få slut på all industrialisering och att avsluta produktionen av kärnkraftsproducerad elkraft i det de kallar ”det postindustriella nolltillväxtsamhället”. Dator- och serviceindustrin är undantagna. Amerikanska industrier som återstår kommer att exporteras till länder som Mexiko där det finns gott om slavarbete. Som vi såg 1993 har detta blivit ett faktum genom passering av det nordamerikanska frihandelsavtalet, känt som NAFTA. Arbetslösheten i USA, i kölvattnet av industriell förstörelse, kommer antingen att bli opium-heroin- och / eller kokainberoende, eller bli statistik för att eliminera det ”överskott av befolkningen” -processen vi känner till idag som Global 2000.

6. Att uppmuntra och så småningom legalisera användningen av droger och göra pornografi till en ”konstform”, som kommer att accepteras allmänt och till slut bli ganska vanligt.

7. Att åstadkomma avfolkning av stora städer enligt rättegången genomförd av Pol Pot-regimen i Kambodja. Det är intressant att notera att Pol Pots folkmordsprogram utarbetades i USA av en av Club of Roms forskningsstiftelser och övervakades av Thomas Enders, en högt anställd vid statsministeriet. Det är också intressant att utskottet för närvarande försöker att återinföra slaktarna i Pol Pot i Kambodja.

8. Att undertrycka all vetenskaplig utveckling förutom de som Illuminati anser vara gynnsamma. Särskilt riktad är kärnenergi för fredliga ändamål. Särskilt hatade är de fusionsexperiment som för närvarande hånas och förlöjligas av Illuminati och pressens sjakaler. Utveckling av fusionsfacklan skulle blåsa Illuminatis uppfattning om ”begränsade naturresurser” direkt ut genom fönstret. En fusionsfackla, korrekt använt, kan skapa obegränsade och ännu outnyttjade naturresurser, även från de vanligaste ämnena. Fusionsfackelanvändningar är legioner och skulle gynna mänskligheten på ett sätt som ännu inte ens avlägsnas av allmänheten.

9. Att orsaka med hjälp av A) begränsade krig i de avancerade länderna, med svält och sjukdomar i länderna i tredje världen, tre miljarder död år 2050, människor som de kallar ”värdelösa ätare”. 300-kommittén (Illuminati) gav Cyrus Vance i uppdrag att skriva ett papper om detta ämne om hur man skulle få fram ett sådant folkmord. Uppsatsen producerades under titeln ”Global 2000 Report” och accepterades och godkändes för förevarande president James Earl Carter och Edwin Muskie, då statssekreterare, för och på uppdrag av den amerikanska regeringen. Enligt villkoren i Global 2000-rapporten ska USA: s befolkning minska med 100 miljoner år 2050.

10. Att försvaga nationens moraliska fiber och demoralisera arbetare i arbetarklassen genom att skapa massarbetslöshet. I takt med att arbeten minskar på grund av den politiska posttillväxtpolitiken för nolltillväxt som infördes av klubben i Rom, föreslår rapporten demoraliserade och avskräckta arbetare som använder sig av alkohol och droger. Landets ungdomar kommer att uppmuntras med rockmusik och droger att göra uppror mot status quo, vilket undergräver och så småningom förstör familjenheten. I detta avseende gav kommittén Tavistock Institute i uppdrag att utarbeta en plan för hur detta skulle kunna uppnås. Tavistock ledde Stanford Research att genomföra arbetet under ledning av professor Willis Harmon. Detta arbete blev senare känt som ”Aquarian Conspiracy”.

1. Att hindra människor överallt från att bestämma över sina egna öden med hjälp av en skapad kris efter den andra och sedan ”hantera” sådana kriser. Detta kommer att förvirra och demoralisera befolkningen i den utsträckning som står inför alltför många val, apati i massiv skala kommer att resultera. När det gäller USA är en byrå för krishantering redan på plats. Det kallas Federal Emergency Management Agency (FEMA), vars existens jag först slutade 1980.

12. Att införa nya kulter och fortsätta att öka de redan fungerande som inkluderar rockmusik-gangster som Rolling Stones (en gangstergrupp som är mycket gynnad av European Black Nobility), och alla Tavistock-skapade rockgrupper som började med Beatles.

13. Fortsätta att bygga upp den kristna kult-kulturen som inleddes av det brittiska East India Company-tjänsteman Darby, som kommer att missbrukas för att stärka den sionistiska staten Israel genom att identifiera sig med judarna genom myten om ”Guds utvalda folk”, och av att ge mycket väsentliga pengar till vad de felaktigt tror är en religiös orsak till att främja kristendomen.

14. Att pressa på för att sprida religiösa kulter som Moslem Brotherhood, Moslem Fundamentalism, Sikhs och för att genomföra mind control-experiment av typen Jim Jones och ”Son of Sam”. Det är värt att notera att den sena Khomeini var en skapelse av den brittiska militära underrättelseavdelningen 6, MI6. Detta detaljerade arbete beskrev den steg-för-steg-process som den amerikanska regeringen genomförde för att sätta Khomeini vid makten.

15. Att exportera ”religiös befrielse” -idéer runt om i världen för att undergräva alla befintliga religioner, men mer särskilt den kristna religionen. Detta började med ”jesuitens befrielseteologi”, som avslutade Somoza-familjen i Nicaragua, och som idag förstör El Salvador, nu 25 år i ett ”inbördeskrig”. Costa Rica och Honduras är också inbäddade i revolutionära aktiviteter, initierade av jesuiterna. En mycket aktiv enhet som är engagerad i den så kallade befrielseteologin är det kommunistorienterade Mary Knoll Mission. Detta redogör för den stora medieuppmärksamheten på mordet på fyra av Mary Knolls så kallade nunnor i El Salvador för några år sedan. De fyra nunnorna var kommunistiska subversiva agenter och deras aktiviteter dokumenterades i stor utsträckning av regeringen i El Salvador. Den amerikanska pressen och de nya medierna vägrade att ge något utrymme eller täckning till massan av dokumentation som den Salvadoranska regeringen hade, vilket bevisade vad Mary Knoll Mission nunnor gjorde i landet. Mary Knoll är i tjänst i många länder och placerade en ledande roll när det gäller att föra kommunismen till Rhodesia, Moçambique, Angola och Sydafrika.

16. Att orsaka en total kollaps av världens ekonomier och skapa totalt politiskt kaos.

17. Att ta kontroll över all utrikes- och inrikespolitik i USA.

18. För att ge det yttersta stödet till överstatliga institutioner som FN, Internationella valutafonden (IMF), Bank of International Settlements, Världsdomstolen och, så långt det är möjligt, göra lokala institutioner mindre effektiva genom att gradvis fasa in dem ut eller föra dem under FN: s mantel.

19. Att penetrera och undervisa alla regeringar och arbeta inifrån dem för att förstöra suverän integriteten hos de nationer som representeras av dem.

20. Att organisera en världsomspännande terroristapparat [Al-queda, ISIS, ISIL, etc.] och förhandla med terrorister närhelst terroristaktiviteter äger rum. Det kommer att erinras om att det var Bettino Craxi, som övertalade den italienska och den amerikanska regeringen att förhandla med de röda brigadernas kidnappare av premiärminister Moro och general Dozier. Som en återställande placerades Dozier under strikta beställningar att inte tala om vad som hände med honom. Skulle han någonsin bryta den tystnaden, kommer han utan tvekan att bli ”ett hemskt exempel på”, på det sätt som Henry Kissinger hanterade Aldo Moro, Ali Bhutto och general Zia ul Haq.

21. Att ta kontroll över utbildningen i Amerika med avsikt och avsikt att helt och fullt förstöra den. År 1993 blir den fulla kraften av denna politik uppenbar och kommer att bli ännu mer förstörande i takt med att grundskolor och gymnasieskolor börjar undervisa om ”Outcome Based Education” (OBE).

Se denna dokumentär om Illuminati:

jim Marrs utforskar den sanna historien om Illuminati, deras livssyn och mekanismer för att i hemlighet ta kontroll över världens regeringar.

http://bit.ly/UnexplainedExperiences

Det här inlägget postades i Bakom Kulisserna, CIA, City of London, Illuminati, judiska lobbyn, korruption, Maktmissbruk, Mind Control, Opiumhandeln, Pedofili, sionism. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *