Några lärdomar av svenska bankkrisen för 25 år sen

 

Svenska bankkrisen 1990-96

Text: Jan Norberg

http://www.finanshistoria.n.nu/svenska-bankkrisen

När Soros tog Sverige

För de läsare vilka inte minns den svenska finanskrisen så finns det anledning att påminna om George Soros roll i den. Han kunde med sitt kapital för globalisternas räkning genom spekulation mot den svenska valutan sänka Sverige och tvinga Riksbanken till en 500% ränta i början av 1990-talet. Dvs mycket av George Soros förmögenhet kommer från direkt fientliga handlingar mot bla Sverige. George Soros spekulerar fortfarande en hel del, bl a så har Soros under senare år köpt en hel del kolaktier i USA och naturligtvis tjänat storkovan.

George Soros förtjänar verkligen epitetet statsfiende om man kan sin moderna historia. Något som inte så många verkar känna till idag.

Orsakerna till bankkrisen – samhällskrisen

Hur uppstod tillgångsbubblorna på den svenska fastighetsmarknaden och aktiemarknaden som orsakade den svenska bankkrisen 1990 – 1993 ?

Under 1970-talet hade svensk ekonomi liksom stora delar av världsekonomin hamnat i låg tillväxt med stagflation. Stagflation innebär att man har hög inflation samtidigt som man har hög arbetslöshet. Ekonomin stod och stampade. Under samma period växte framför allt den japanska ekonomin mycket fort och en del andra Asiatiska länder började få en stark tillväxt (Tiger-ekonomierna).

1977 devalverade regeringen kronans värde mot omvärlden och införde en så kallad fast växelkurs. 1981 och 1982 genomförde regeringen ytterligare devalveringar. Dessa devalveringar gjorde den svenska exportindustrin mycket konkurrenskraftig gentemot omvärlden. Den svenska skogen, järnmalmen, stålindustrin och verkstadsindustrin började växa kraftigt. Fler personer kom i arbete, statens inkomster växte liksom företagens vinster och allt ledde till en positiv spiral för hela samhället. Antalet tjänstemän i privat och statlig verksamhet ökade under 1980-talet. På grund av detta fanns en stark efterfrågan på kommersiella fastigheter med kontorslokaler redan innan avregleringarna på finansmarknaden 1985.

Vinsterna i export industrin fördubblades både år 1983 och 1984 och förblev höga fram till 1989. Vinsterna blev så stora att företagen fick ett stort överskott på kapital efter att de gjort alla investeringar. Dessa pengar placerades i kommersiella fastigheter, på penningmarknaderna och på aktiemarknaderna. Samtidigt fick befolkningen stora reallöneökningar vilket gjorde att de också fick mera pengar att spendera på boende och aktiehandel. Regeringen införde också skatterabatter för pensionssparande i aktie- och räntefonder. Bankerna ordnade med allt mer lätthanterliga sparformer för befolkningen i form av fondsparande och andra sparformer som gjorde att kapital flyttades över till spekulerande i fastigheter och aktier. Regeringen förde också en expansiv penningpolitik genom bland annat löften om höga bidrag till hushållen i valkampanjerna.

Samtidigt genomförde regeringen med finansminister Kjell-Olof Feldt och riksbankschef Bengt Dennis en avreglering av den svenska finansmarknaden år 1985 (Novemberrevolutionen). Bankerna fick minskade krav på säkerhet vilket innebar att fastigheter och andra tillgångar såsom aktier kunde belånas till ett högre andel av värdet. Riksbankens möjligheter att styra kreditgivningen hade tagits bort. Bankerna började därför att låna ut mycket mera pengar till företag, finansinstitutioner och vanliga hushåll. Belåningsgraden på fastigheter ökade från 75 % till 85-90 % av fastigheternas köpeskilling. Kommersiella fastigheter kunde belånas upp till 100 % av priset. Många finansbolag startades under denna period och de lånade pengar av bankerna som de sedan investerade i fastigheter och aktier. Mängden aktörer med starkt intresse av att tjäna stora pengar medförde stora risker. Många av de anställda i dessa finansbolag var de så kallade “finansvalparna”. Unga män med benägenhet att ta stora risker.

osv ….

historia.n.nu/svenska-bankkrisen

När Soros tog Sverige

Det här inlägget postades i George Soros, Historiska läxor, Maktmissbruk, Okategoriserade, Pengar, politik, Socialdemokrati, The New Totalitarians, VärldsGemenskap. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *