Ansvariga mor Åsas raka ord om det korrupta social-Sverige

From: Åsa Harryson,  asa.flas@hotmail.se
Sent: Tuesday, Augu,st 20, 2019 11:00 AM
To: Ove Svidén <ove@peace.se>
Subject: Det här börjar jag att skicka ut idag så du kan publicera nu om du vill med överskriften
– Robin Hoodskatt hjälper inte Sverige så länge landet har ett kriminalitets och skuld-skapande system!

Den allmänna oron över Sverige har inte kommit utan anledning – för Sverige har ett Kriminalitets – och skuldskapande system! Det är just därför som Sverige står inför en totalkollaps……..

PS!  DET HÄNDER MER PER CAPITA HÄR I SVERIGE ÄN I NÅGOT ANNAT LAND I VÄRLDEN…..
Men det finns saker att göra om vi gör det nu!
Jag ska försöka mig på att förklara för er vad det är för krafter som styr vårt land rakt ned i avgrunden.
 1. Systemet i Sverige är uppbyggt på att kommunerna inte ska behöva följa vare sig sin egen Socialtjänstlag eller Sveriges rikes lag. Givetvis har de själva insett att de sitter skyddade oavsett hur de än gör, på grund av att:
2. Tjänstemanna-ansvaret inte existerar i Sverige. Palme plockade bort Tjänstemanna-ansvaret den 1 Januari 1976. Jag vill nog gå så långt att jag antar att mordet sannolikt hade med samhällsutvecklingen att göra som blev efter att tjänstemanna-ansvaret plockades bort.  För att kommunerna ska kunna kriminalisera barn och ungdomar ( för att det skapar en del jobb) så har:
3Staten inrättat en rättspraxis på Länsrätter och Kammarrätter som innebär att det inte krävs någon bevisning för vad kommuner påstår och för fram mot föräldrar och barn vid till exempel LVU och LVM mål. Vem tror ni då att de tror på? En ensam förälder/par eller två handläggare ifrån Socialtjänsten?
4. Domare  och Lagmän anmäler inte heller ärenden där kommuner har hanterat fel eller maktmissbrukat. Dessa är förmodligen tystade ifrån högre ort för att det finns högre krafter som har intresse av att bevara ett icke fungerande system på grund av att det skapar vissa jobb samt inte gagnar viss politik.
5.På grund av de ekonomiska fördelarna politikerna erhåller då de sitter kvar så att de erhåller inkomstgaranti/pension, så väljer de att följa det som partiledningen vill istället för det som kan rädda landet. Man vill sitta kvar så att man får de ekonomiska fördelarna. 
 6. Denna pension gör att man inte följer sitt hjärta och det man vet kan rädda vårt land, utan de följer då vad partiledningen tycker och vill,  för att få sitta kvar så pass länge att man får sin pension.
På grund av detta så finns det ingen som kan rädda vårt land.
7. Media är statsbidragsfinansierade och vågar därför h​eller ej gå för hårt ut. Jag har försökt med några hundra journalister nu, men ingen vågar säga det jag ska säga till er nu.
8. Barnen som omhändertas i Sverige skickas inte sällan runt på 10 – 20 olika ställen och de lär sig absolut ingenting på de ställen de kommer till. De lär sig vare sig att hantera pengar eller livet.
9. De missar ofta många år av skolan eftersom de skickas runt så mycket. De här barnen känner sig alltid utanför och kastade åt vargarna, vilket de också är. Stat och kommun är den sämsta vårdnadshavare ett barn kan få, och statistiken visar också att nästan 80 % av dessa barn går in i kriminalitet, blir psykiskt förstörda och Socialbidragstagare.
10.Dessa barn får ofta börja sina liv med stora skulder, trots att det inte ens är deras eget fel att de fått skulderna. Det är enbart cirka 3 % av fallen som är felhanterade som någonsin får någon uppmärksamhet genom JO och andra myndigheter. Man skapar på det här sättet en ny underklass i Sverige. Men den underklassen som kommunerna skapar nu kommer vi andra inklusive kommunerna själva få anledning att frukta konsekvenserna för att man skapat.

Kommunerna bara fortsätter och fortsätter med kriminaliseringen av barn eftersom:

11. kommunrevisorerna också har ett hårt tryck på sig att släppa igenom det som Socialnämnden vill ha igenom. Jag skrev till Riksrevisionen och begärde att kommunrevisorerna behöver granskas i våra kommuner och hur de har anställts då det verkar existera mycket jäv och svågerpolitik inom professionen. Denna jäv och svågerpolitik håller på att förstöra vårt land.

Men det stannar tyvärr inte där……

12. Hade det inte funnits ett system i detta att skapa kriminalitet så hade cirka 50 % av barnen återlämnats till sina föräldrar igen, då man inser att man inte klarar av vården, utan att göra dem kriminella. Men det görs inte! Nej, det är:

13. Enbart cirka 5 % av dessa barn som någonsin lämnas tillbaka igen.

 Detta trots att man ofta ser resultaten framför sig på att barnen blivit förstörda och kriminella av placeringarna.
Givetvis så skapas det vissa jobb av den här barn och ungdomskriminaliseringen, men kostnaderna som kommer utav detta är betydligt större, än kostnaden som skulle bli om dessa personer gick arbetslösa. Dessutom så kan det ju vara trevligt för oss andra att kunna gå ute på kvällarna utan att utsättas för våld. Men det kommer bara att vara historia, om det här får fortsätta som nu.
14. Det här får fortsätta för att regering och riksdag skyddar jobben åt vissa grupper i samhället. Det är dock inte statens sak att skydda jobben åt vissa grupper, utan de kan säga till dem som de säger till alla andra  – det vill säga  – starta eget! För inte vill väl vi andra att vårt land ska få förstöras av kriminaliteten samt att sjukvård och äldrevård ska bli/vara minimerad ?
15. Polisen i Sverige säger inte ifrån till Socialtjänsten trots att kommunerna skapar kriminalitet så att Polisen får mer att hantera än de klarar av.
16. Polisen lämnar ogärna ut polisregistret på ditt barn trots att det är under 18 år. På det sättet kan man som förälder inte se vad ens barn sysslar med i olagligheter och på så sätt då inte heller hjälpa barnet på rätt väg igen.
17. Social-utredningarna innan man omhändertar barn ska enligt lagen vara sakliga, opartiska och rättssäkra, vilket de väldigt sällan är. 
18. Att Socialtjänstemän och de som sitter i Socialnämnden faktiskt har rätt att vara och inte sällan själva är familjehem eller delägare i HVB-hem och sitter på dubbla stolar. De kan på det sättet också vara med och besluta vilket barn de vill ha i sitt hem.
19.Att kommunerna enbart får lite böter som straff om de har maktmissbrukat eller felhanterat barn, vilket de struntar i eftersom detta inte drabbar dem som enskilda personer.
20. Att Socialtjänstemännen har rätt att ta del av tidigare utredningar ifrån tidigare kommuner. Detta gör att ett tidigare felhanterat ärende oftast fortsätter att bli felhanterat på grund av att det har vinklats fel i första kommunen. Den nya Socialtjänsthandläggaren blir då färgad av den gamla utredningen och kan inte hålla sig saklig, opartisk och rättssäker då man får förmoda att denne respekterar andras arbete inom professionen. 
21.Att staten till och med tillskjuter pengar till kommunerna för att barnhandeln ska gå runt då de placerar ADHD barn på familjehem och HVB och SIS-hem. Detta gör de trots att de vet att föräldrar är extra viktiga för utvecklingen i ett ADHD barns liv, om de inte ska bli kriminella och hamna snett. Därför är också fängelserna idag fulla av människor med ADHD som sitter där för att de inte fick rätt hjälp av kommunerna utan på detta sätt hänvisades in i det kriminella livet – och de blir på grund av vår sjuka system ordning bara fler och fler. 
Nu är det dessutom på förslag att höja straffen i Sverige, vilket då alltså kommer att slå emot sjuka människor för att de inte har fått rätt hjälp.
22. Man är också dålig på att integrera kriminella in i samhället igen. Det kostar pengar och då vill man inte vara med längre eftersom kommunerna går med ett underskott på EN MILJARD. Men detta är ett arbete som borde vara minst lika viktigt som att integrera invandrarna. Vilket borde vi då prioritera? Integration eller det kommunala kriminalitets-skapandet?
Med de här ungefärliga siffrorna så inser man snart hur det kommer att gå för Sverige:
23. Minst 40 000 barn omhändertas varje år. Jag har dock fått uppgifter på att det ska ha ökat snabbt  så  att det omhändertagits mellan 80 000 – 85 000 barn i år. Varje barn kostar minst 87 000 kronor i månaden. Det ska finnas 1 – 1,5 miljoner barn omhändertagna i landet. Kostnaderna för detta bör därför ligga på minst ETTUSEN-MILJARDER OM ÅRET UTAN RÄTTEGÅNGSKOSTNADER OCH KRIMINALITET SOM MEDFÖLJER. Omhändertagningarna ökar med 1 000 – 1 500 per år. Det är nästan 80 % av dessa som efter att ha haft staten som vårdnadshavare går in i kriminalitet, droger, blir psykiskt förstörda och socialbidragstagare. Ofta blir familjen runt omkring också långtids-sjukskrivna och får sina liv förstörda både ekonomiskt och på andra sätt.  Så när är det dags att inse att vi måste omforma det system som skapar så mycket kriminalitet?
Jag har skrivit en bok som heter Kampen om Sverige-Sveriges moment 22! Den kan du bara googla fram och köpa via nätet eller om du hellre beställer den via mig så går det också bra.
Men jag behöver skriva flera………
Jag fick veta allt det här om LVU/HVB-systemet på grund av följande:
En psykotisk man började att jävelskapsanmäla 3 kvinnor han hade blivit avvisad av (som bodde grannar med honom). Han anmälde oss för samma saker. Eftersom han hade blivit vän med en Socialtjänstkvinna (alltså jäv) i Linköpings kommun så lyssnade hon mera på mannen än på de 3 kvinnorna. Då Socialtjänsten tog barnen ifrån den första kvinnan, så sade Socialtjänsten till henne att barnen klarade sig bättre utan henne, vilket hon kom att lyssna på och slängde sig framför tåget i Ryd i Linköping. OBS! Detta fall har blivit mycket hårt kritiserat och kallas Linköpingsfallet och finns att hämta på Örebro Universitet om man vill.
Man kom sedan på att den psykotiske mannen hade ljugit och skulle lämna tillbaka barnen till mamman men då hade hon redan hunnit att ta sitt liv. 
Nio år efter detta så hade den psykiskt sjuka mannen vid det laget gjort så många anmälningar även mot mig att man inte längre kunde avfärda detta utan att ta mina barn. Jag sade då till Socialförvaltningen i Linköping att nu har ni två val! Antingen så kan ni förstöra barnens liv eller så kan ni ge denna psykiskt sjuka man vård. Linköpings kommun valde då att förstöra båda mina söners liv samt att göra dem båda kriminella.
Båda mina söner har idag ett mycket gediget kriminalregister bakom sig och har även sysslat med narkotika. Har man väl provat den kriminella världen, så är man ofta både hotad och rädd för att inte fortsätta göra som de som styr den världen. Vare sig Linköping eller Mjölby kommun skötte skolgången mina söner borde ha fått. De har aldrig lärt sig att hantera pengar och har ingen utbildning. Barnen var så förstörda av sina placeringar då de kom hem att den ena gjorde en knarktillverkningscentral av min lägenhet (under tiden jag bodde på annan ort) och den andra drog en machetes under hakan på mig med hot om att han skulle skära halsen av mig om han inte fick mina pengar. Jag fick också stryk många gånger.
Mina söner har skulder som de aldrig kommer att kunna betala.
OBS! Gör man ett barn kriminellt för en mamma så kan det vara en tillfällighet, men gör man båda kriminella så är det ingen tillfällighet längre……
Två personer som fanns med i min yngsta sons ärende har nu fått sparken. Jag har fått reda på att Linköpings kommun ska ha fått betala ut stora skadestånd till sina offer, men att stämma en kommun är något som de flesta inte vågar att riskera, eftersom man får stora skulder om man förlorar.
Linköpings kommun valde att tro mera på en psykiskt sjuk man än på 3 mammor – förmodligen för att de ville utnyttja mina barn till den här kriminaliseringen av barn de sysslar med, för att skapa arbete. Istället för att erkänna att man hade placerat ett barn som hade haft det bättre hemma hos sin mor, så plockade Mjölby kommun ur friskintyg på mig inför rättsprocess. Jag fick nämligen en ny advokat efter några år. Det är Socialnämndens sak att skicka alla handlingar i det nya målet till den nya advokaten för att denne ska kunna försvara en i målet. Mjölby kommun skickade då med alla handlingar utan den handling som jag skulle ha fått hem min son på, det vill säga friskintyget. Hade det varit någon av de andra handlingarna de hade plockat bort, så hade man kunnat tro att det var ett misstag. Min advokat (Alexander Barkman på SJP Haglunds advokatbyrå i  Falköping) satt alltså i flera förhandlingar och trodde att han hade alla handlingar han behövde för att försvara mig, medan jag själv utgick ifrån att kommuner i Sverige inte var kriminella. Men jag hade tyvärr fel!Bara dessa förhandlingar lär ha kostat runt miljonen för er skattebetalare. Är du beredd att betala för sådant när det bara leder till kriminalitet och när du inte ens får en ordentlig vård som gammal? Efter cirka 30 år av felhantering och hopplös väntan, fick jag till sist ett erkännande att det inte hade gått rätt till i mitt fall, men ingen ersättning trots att jag och mina barn har förlorat hela uppväxten och allt som de hade behövt lära sig av mig för att klara av livet.
 Det är omöjligt att förstå den smärta en mor går igenom då man skadar hennes barn på det här sättet och jag ber er inte heller att förstå detta.
Då Socialtjänsten började att misstro och förfölja mig på grund av (jävet) och vänskapen som fanns mellan den psykotiske mannen och Socialtjänstkvinnan. Socialtjänsten skapade mycket problem i min familj som inte fanns. Jag var dessutom tvungen att flytta runt för att få vara ifred samt att ha posten på annan plats än den jag bodde på för att lyckas freda mig mot denna sjuka mans ständiga förföljelse av mig och mina barn. Som tur är så är jag mycket robust och råstark som person. Hade jag inte varit det så hade jag inte levt idag, och det hade inte mina söner gjort heller.
Hade det gått rätt till, så hade man aldrig kunnat omhänderta mina barn eftersom det inte fanns några flera problem än den psykiskt sjuke mannen. Då Linköping och Mjölby kommun hade hjälpts åt att göra barnen kriminella så ville de inte vara med längre. Det var samma chef som flyttade över sitt arbete ifrån Linköping till Mjölby kommun och därför följde mitt ärende med, eftersom jag då hade flyttat till Mjölby. Till råga på allt så är denna chef, som för inte så längesedan fick gå för att han inte klarade sin uppgift i Mjölby, faktiskt gift med en kvinna som sitter i Socialnämnden i Linköpings kommun. Detta bidrar till att de inte kan hantera ärenden professionellt, vilket alltså hände i mitt fall.
Det bör också tilläggas att jag anställdes av Mjölby och Motala kommun strax efter att man hade omhändertagit min yngsta son. Den ena handen visste nämligen inte vad den andra sysslade med.
Är det så här vi ska ha det i Sverige? Eller ska vi börja att samarbeta så att vi kan få ordning på vård, kriminalitet och sjukvård.
En sista fråga? Är ni på myndigheterna överhuvudtaget medvetna om hur illa det är och går till i Sverige? Om ni inte är det så har jag lite att säga er om den saken.
Ett ytterligare bevis jag har är att ni gärna får mitt tillstånd att kontrollera mina barns kriminalregister – här är deras födelsenummer 900111-4959 och 990222-2596.
Eftersom de inte är uppfostrade av mig – utan av staten och de båda har ett ganska så gediget kriminalregister vid unga år båda två så är det ju ett bevis i sig.
Vill ni ha ytterligare verifiering/bekräftelse av det här så kan ni kontakta NKMR (Nordiska Kommittén för mänskliga rättigheter telefonnummer  031 753 73 50.
Det finns även andra organisationer som fick ta hand om mina söner då de släppts ifrån sina LVU,  som skulle kunna intyga att jag talar sanning – till exempel KRIS i Falkenberg och Halmstad har sett hur förstörda mina två söner var då de kom till dem.
Det här är en riktigt ond cirkel eftersom kriminalitet skapar ännu mera kriminalitet!  
Det är bara vi/folket som kan kräva en systemförändring nu! 
Ska Sverige ha en chans så måste vi omforma hela systemet!
Nummer 1. är att återinsätta Tjänstemanna-ansvaret.
Nummer 2. är att ta bort alla ekonomiska trygghets garantier för Riksdag och regering.
Nummer 3. är att flytta alla LVU -omhändertagande till Tingsrätt och Hovrätt där det krävs bevisning för vad kommuner påstår om föräldrar, då deras utredningar oftast är för bristfälliga.
Nummer 4. Sätta lag på att kommunanställda inte ska få sitta på flera stolar samtidigt eller vara delägare i HVB-hem/alternativt själva vara familjehem.
Nummer 5. är att man behöver sätta in minst en psykolog på varje Socialkontor för att utredningarna ska kunna kompletteras med en psykologbedömning av föräldrar och barn.
Nummer 6, är att man behöver knyta pastorer/frikyrkan till det sociala arbetet/kommunarbetet med de familjer som har problem, så att dessa familjer får någon att prata med som har tystnadsplikt. I de familjer som socialen gör utredningar på så tappar familjerna förtroendet  för tjänstemännen, vilket  gör att andra krafter måste komma in i systemet. Kommunerna har heller inte tillräckligt med tid för att hjälpa. 
Ta gärna kontakt med mig om ni undrar något mera…(asa.flas@hotmail.se)
P,S.    DET HÄNDER MER PER CAPITA HÄR I SVERIGE ÄN I NÅGOT ANNAT LAND I VÄRLDEN…..
P.P.S. Hur har Åsa klarat av påfrestningarna? En stark Kristen tro och konstnärlig humoristisk kreativitet. Ge Åsa en liten budget för att nyskapa Det Sjuka LVU/HVB-Systemet. Donera gärna en peng till Åsas konto: 8480-6 903 362 510-5 på Swedbank
Framtidshälsningar från  filosofen Ove Svidén,   ove@peace.se
68946246_455741198349255_3306500471409082368_n.jpg67098334_2319268941483951_6558312157870555136_o.jpg13239207_1031749746902550_4646231969925395312_n.jpg37674699_1791431934267657_1088773019830059008_o.jpg
Det här inlägget postades i Ansvar, Barnets Bästa, Hälsa, Kastrera pedofilerna!, Kvinnofrid, LVU, Maktmissbruk, migration, MORDOR Ondskans Rike, Palme, Pedofili, Pengar, politik, Rasism, Socialdemokrati, The New Totalitarians, VärldsGemenskap. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Ansvariga mor Åsas raka ord om det korrupta social-Sverige

  1. Sondra skriver:

    Thanks for finally talking about >Ansvariga mor
    Åsas raka ord om det korrupta social-Sverige | Filosofens blogg <Loved it!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *