Brage på bettet: vi bevittnar nu en en väl planerad statskupp i USA. Ett nationellt undantagstillstånd är på väg i USA.

LÅT MIG CITERA NÅGRA AKTUELLA RUBRIKER UR VÄRLDSPRESSEN: 
(”goods trade deficit” – underskott i handeln med varor)
* US goods trade deficit widens to largest level on record
* US goods trade deficit widens to the highest level ever recorded
* US goods trade deficit widens to largest level in american history 
VAD HÄNDER???
USA:s handel med varor håller på att kollapsa – mitt framför ögonen!!! USA:s handel med omvärlden kraschar. De två senaste rapporterade månadernas handelsresultat är en amerikansk ”megakatastrof”. USA:s underskott slog ett nytt historiskt rekord i september månad 2018 (rapporten kom den 25:e oktober). UNDERSKOTTET I VARUHANDELN HAMNADE STRAX ÖVER 76 MILJARDER DOLLAR. Månaden innan – augusti 2018 – rapporterades också katastrofsiffror – underskottet var över 75 miljarder dollar.
I Juli månad 2008 rapporterades ett jättelikt amerikanskt underskott i handeln med med varor. Detta hände under den dramatiska finanskraschen på Wall Street för tio år sedan. Detta amerikanska bottenrekord är nu äntligen slaget. De två senaste rapporterade månadernas underskott i varuhandeln motsvarar i årstakt ett underskott på över 900 miljarder dollar. Hur ska man kommentera detta?DRA INNI HELVETET!!!  Det  får bli min kommentar.  
OM DE TVÅ SENASTE MÅNADERNAS VÄRLDSHANDEL FORTSÄTTER ETT HELT ÅR INTRÄFFAR FÖLJANDE.
* KINAS HANDELSÖVERSKOTT (varor och tjänster) – cirka 360 miljarder dollar/år.
* TYSKLANDS HANDELSÖVERSKOTT (varor och tjänster) – drygt 200 miljarder dollar/år.
* RYSSLANDS HANDELSÖVERSKOTT (varor och tjänster) – omkring 180 miljarder dollar/år.
SKILLNADEN MELLAN DE TVÅ VÄRLDARNA ÄR STÖRRE ÄN MELLAN SVART OCH VITT.
Det finns tre ”ekonomiska supermakter” i världen – Kina, Tyskland och Ryssland. Det finna en ”konkurs-supermakt” i världen – USA. Detta konkursbo innehar emellertid ensamrätten att trycka dollar. Den stenrika ”eliten” i USA har nu insett att de nått vägs ände. 
HUR FÖRBEREDER SIG KINA INFÖR DOLLARNS KOLLAPS?
Forbes: U.S. exports of machinery used to manufacture semiconductors to China are up just under 70% on the year, 152% for the month of August alone, when compared to the previous August, …
Kina köper på sig stora lager av maskiner för halvledartillverkning, reservdelar till sin väldiga flygflotta liksom vissa medicinska produkter – från USA. En enkel analys av de kinesiska inköpen pekar alla i samma riktning. Kina förser sig med allt som är nödvändigt för att lindra effekterna av en kommande amerikansk finansiellt kollaps. Trots denna köprush ökade underskottet i USA:s varuhandel till nivåer som aldrig skådats i landets historia. Det är precis exakt som jag skrev ovan – USA:s handel med omvärlden har kraschat. 
 
Alla som är vakna ser att USA går i konkurs. Alla som sover – sover. Det är som vanligt med andra ord – men världen förändras oberoende av om vi sover eller ej. Skeendet pågår på alla fronter. För tio år sedan studerade fler amerikanska studenter utomlands än motsvarande antal kinesiska studenter. I dag studerar omkring fem gånger fler kinesiska studenter utomlands jämfört med USA. Ryssland ”tripplar” antalet studenter från andra länder på några få år. Studentutbytet mellan Kina och Ryssland formligen exploderar. Nyss avslutades en enorm informationssatsning i Kina om utbildningen vid över 30 olika universitet/högskolor i Ryssland. En ny statskonfederation är på väg att skapas – Österns Förenta Stater – Kina + Ryssland. De två ländernas ekonomier är nästan kusligt ”komplementära”. De två länderna passar ihop som hand i handske. 
Amerikanska utlandsstudenter väljer engelskspråkiga länder. Dominerande motiv för valet av utbildningsort är kulturellt utbyte och spännande fritid. De kinesiska studenterna är extremt motiverade och oerhört fokuserade. Svåra främmande språk är inget hinder. De kinesiska studenterna har normalt en tydlig målsättning med sina studier utomlands. Omkring 1,5 miljoner unga kineser finns idag utspridda på universiteten över hela världen. Alla satsar mycket hårt på sin utbildning. Kinas framtidsdröm ”Made in China 2025” finns inte bara i hjärnan hos den unga befolkningen utan hos hela det kinesiska folket. 
Kineserna är ett mycket stolt folk och de har lärt sig sin historia väl. Västvärldens vedervärdiga agerande i Kina under många århundraden.är ett mycket välkänt kapitel. Det vilar en historisk revanschlust hos många folk i öster. Det är inte att undra på att Kinas geniala strategiska plan ”den nya sidenvägen” – ofta kallat BRI (Belt and Road Initiative) – börjar samla de asiatiska folken. Detta gigantiska freds- och industrialiseringsprojekt förändrar nu hela Asien på nolltid. Flera miljarder människor i öster börjar marschera i takt – alltmedan ett storskaligt ekonomiskt och politiskt kaos har förlamat och splittrat USA. Den finansiella ättestupan – ”The Fiscal Cliff” – rycker allt närmare. 
SNIPP SNAPP SNORUM.
Nästan alla internationella avtal sägs upp. En hel serie av handelsavtal sägs upp ett efter ett. Klimatavtal som tagit årtionden att enas om sägs upp. Militära avtal.som länge bidragit till världsfreden sägs upp. Säkerhetspolitiska avtal som världens ledande nationer enats om sägs upp. Alla dessa avtal sägs upp ”ensidigt” av USA: Samtidigt utlöses ett handelskrig som inte bara riktar sig mot Ryssland och Kina. Även så kallade allierade nationer utsätts för många olika former av strafftullar. Västeuropas ledande energibolag hotas öppet med amerikanska sanktioner. Trumps angrepp mot Tysklands nya gasledning från Ryssland – Nord Stream 2 – är extremt provocerande för många länder i EU. Trumps upprepade hot mot den tyska bilindustrin är ytterst ofattbara och mycket uppseendeväckande. USA:s politik tvingar i praktiken EU att utveckla handelssystem som blir oberoende av dollarn. USA:s s k handelskrig fungerar även som en politisk katalysator i öster. Kina och Ryssland smälter samman som en legering – en strategisk allians av guds nåde skapas,
Handelskriget har på kort tid fått det amerikanska handelsunderskottet att explodera. För några dagar sedan – den 25:e oktober – slog rapporten ned som en bomb. Det nya amerikanska bottenrekordet i varuhandeln med omvärlden slog ett nytt historiskt amerikanskt bottenrekord. En ödesmättad tystnad brer ut sig i världen.Många miljoner människor börjar förstå det på gränsen ofattbara – dollarns kollaps
SER NI INTE?
Ett nationellt undantagstillstånd är på väg i USA. Ett militärt maktövertagande i USA är målet. För att lyckas måste ett totalt kaos skapas. The Fiscal Cliff skapar de perfekta förutsättningarna. Många stora politiker och ekonomer i världen har redan förstått. Medelmåttorna är fortfarande förvirrade –  men de vaknar en efter en. Världens mest kända freds- och konfliktforskare Johan Galtung kommer att få rätt ännu en gång. Statsbildningen United States of America – liksom USA:s imperium – kommer att kollapsa senast år 2020. Imperiet håller redan på att kollapsa. NATO befinner sig i verkligheten i upplösning. Det vapenskrammel vi lyssnar till är bara vapensvammel. 
NATURLIGTVIS VET DE VAD DE GÖR – OVER THERE
Massmedias uppgift är att spela med i skådespelet. Det ska se ut som om Amerika ska bli ”great again”. I själva verket  betraktar vi en väl förberedd statskupp i USA. Allt vapenskrammel är en avledande manöver. Handelskriget betyder full fart mot det finansiella stupet. FED:s räntehöjningar är rena glidvallan mot ättestupan. Den stenrika ”eliten” som stal för mycket vet att dollarns fall är nära förestående. De har att välja mellan att låta dollarn krascha spontant av sig själv eller att försöka kontrollera skeendet. FULL RULLE MOT THE FISCAL CLIFF – DET ÄR PLANEN. En tyst amerikansk diktatur är målet. 
HUR KOMMER DETTA ATT SLUTA?
Alla amerikanska trupper kommer att ”kallas hem” för att återställa ordningen i landet. Uppdraget lyckas inte. Det blir ett fruktansvärt kaos. New York blir fattigdomens huvudstad i väst. FN måste naturligtvis flyttas från USA: Statsbildningen splittras. Ingen enda person tror mig när jag påstår att Alaska kommer att återförenas med Ryssland – men så blir det. Jag känner det tydligt. De stater som blir kvar i USA blir en militärdiktatur modell Franco-Spanien – precis som Johan Galtung förutspått. 
VET RYSSLAND OCH KINA OM ATT USA:s MAKTHAVARE MEDVETET STYR MOT ”T”HE FISCAL CLIFF”?
Frågan är enastående korkad. Självklart har bägge länderna förstått, men både Ryssland och Kina vill undvika ett totalt sammanbrott av världsekonomin när förtroendet för dollarn kraschar. Naturligtvis vet dessa länder att alla former av amerikanska statsobligationer – s k bonds – snart kommer att bli värdelösa. Att en  lavin av bankkollapser sätts igång är oundvikligt. Kina och Rysslands ledare vet allt detta. Den svåra frågan är när och var denna process kommer igång. Tro mig – lavinen startar i södra Europa eller i dess närhet. 
Ett är absolut säkert – det blir inte en massiv utförsäljning av US-bonds från Kina eller Tyskland som utlöser lavinen av bankkollapser i väst. Kina fortsätter att smygsälja US-bonds och köper allt guld de kan komma över i hela världen. Denna handel har pågått under mycket lång tid. Kinas officiella uppgifter om innehav av guld och US-bonds är den minst trovärdiga information man kan finna. Den kinesiska statens innehav av guld är minst tio gånger högre än de officiella siffrorna. Precis samma gäller Kinas innehav av US-bonds – fast åt andra hållet. Kinas innehav av bonds är mycket mindre än de officiella uppgifterna. Även om den förljugna världens alla språkrör upprepar dessa lögner ett hundra gånger blir de aldrig sanna. Kina har omvandlat sina bonds till rent guld under många år. Det är den nakna sanningen. Denna handel måste naturligtvis ske i tystnad. Självklart vet CIA varje detalj i denna guldhandel – men även de föredrar tystnad.
Tyskland kommer aldrig att våga ta steget att börja sälja ut sina bergskedjor av bonds. Landet har fastnat i Bond-fällan. Det ser just nu ut som om det blir Saudiarabien som kommer att utlösa lavinen – på CIA:s order. USA har under årtionden betalat för den saudiska oljan med värdelösa amerikanska dasspapper – bonds. Idag har CIA total kontroll över landet. CIA misslyckades med kuppen i Turkiet – men de lyckades med palatskuppen i Riyadh i april i år. Det är inte många länder i världen som ligger på bergskedjor av bonds – men det gör Saudiarabien. Trump har skaffat sig den knapp som han kommer att trycka på när tiden anses lämplig. Det är inte en ”nuclear button” utan en knapp som utlöser The Fiscal Cliff. Med andra ord har makteliten i USA redan skaffat sig en perfekt finansiell startknapp – de kan utlösa den finansiella ättestupan och skylla på andra stater. 
När The Guardians chefredaktör läste Wikileaks dokument om händelserna i New York den 11:e september 2001 utbrast han – ”om detta kommer ut kommer USA att skakas i sina grundvalar på en enda minut – värre än någonsin i amerikansk historia”. Kommer dessa miljoner elektroniska dokument som tankats från olika dataservrar någonsin att släppas? Naturligtvis kommer den nakna sanningen att publiceras – förr eller senare. Den amerikanska makteliten som styrde i Washington gjorde ett misstag utan like vid planeringen av terrordådet i New York – de kommunicerade via nätet. Det är mycket som talar för att en tyst diktatur år nära förestående i USA. 
SER NI HELHETEN?
Massor av mellanstatliga avtal sägs upp ett efter ett. Det perversa handelskriget skapar ett skenande handelsunderskott i USA. FED:s planerade räntehöjningar i en nation som håller på att gå i konkurs talar ett övertydligt klarspråk. CIA:s lyckade kupp i Saudiarabien. Maktelitens dödliga rädsla för att sanningen om ”nine-eleven” ska publiceras. Allt detta borde räcka för att förstå. Lägg till den maniska skrämselpropagandan mot både Ryssland och Kina. USA:s folk måste känna sig hotade av en yttre fiende för att den planerade maktkuppen ska kunna lyckas. Hetsen mot Putin måste fortsätta hela vägen fram till stupet.
Den republikanska politikern ”Ron Paul” som under flera årtionden arbetat inom den amerikanska toppolitiken, har skrivit förordet i en nyss publicerad bok om dollarns kommande fall och hur man kan skydda sig och sin familj och sina kära vänner från den finansiella katastrofen. Ron Paul bedömer boken som det bästa som skrivits i detta ämne. Där berättas det i detalj hur personer inom finanseliten gått till väga för att helt lagligt komma undan alla finansiella placeringar som har anknytning till dollarn. Att den stenrika eliten redan har lämnat den sjunkande dollarskutan borde räcka för att förstå vad som komma skall. 
Att ställa upp på sådan rådgivning är mycket tveksamt. Därför nämner jag inte bokens titel eller författarens namn. Den som vill få goda finansiella råd får leta information själva. En absolut övertygad religiös hjärna bekymrar sig mera om att inte fler träder fram och ber om förlåtelse. Detta klarade den omtalade tyska CIA-agenten Udo Ulfkotte av. Han hann be om förlåtelse innan han mördades. Detta var mycket stort. Han bad både Gud och människor om förlåtelse för att han föll för dollarns mutkraft. Han sålde sin själ för en silverpenning – men han ångrade sig när livets tystnad hann ifatt honom på äldre dagar. Att be om förlåtelse är miljarder gånger viktigare än att hinna omplacera sina förmögenheter i tid före dollarns fall.
Bombhoten i USA mot höga politiker och flera tidigare presidenter är det senaste utspelet i teatern. Precis allt talar för att den sista akten i skådespelet har börjat. Vi bevittnar en väl planerad statskupp i USA. Inom kort får vi bevittna epilogen i detta amerikanska drama. Klockan slår snart tolv – dramat är över.
VI BEVITTNAR EN MAGISK HÄNDELSE I HOMO SAPIENS HISTORIA.
Världsfreden är på väg till vårt enda hem i universum – ”Terra Mater” – Moder Jord. Detta övergår allt mänskligt förstånd.
Brage Norin – Skogså Tankesmedja.
Det här inlägget postades i Brage, CIA, Fred, korruption, Maktmissbruk, MORDOR Ondskans Rike, NATO, Pengar, politik, VärldsGemenskap. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Brage på bettet: vi bevittnar nu en en väl planerad statskupp i USA. Ett nationellt undantagstillstånd är på väg i USA.

 1. Brage Norin skriver:

  ALLT GÅR SOM EN BLIXT. 27:e okt 2018 rapporterades::
  Angela Merkel och Putin hade ett separat möte vid sidan av det gemensamma mötet mellan Turkiet, Ryssland, Tyskland och Frankrike som organiserades i Istanbul för några dagar sedan – ett möte som handlade om återuppbyggnaden av Syrien efter ISIS nederlag. Observera att USA inte ens fanns på åskådarplats. Merkel och Putin hade mycket att prata om – och de behöver inga tolkar eftersom Putin behärskar det tyska språket perfekt.

  år 2017 ökade handeln mellan Tyskland och Ryssland med hela 22,8% jämfört med året innan. Handeln mellan länderna fortsätter att öka mycket snabbt. Under perioden januari – augusti 2018 ökade handeln mellan länderna med 24% jämfört med motsvarande period 2017. Rysslands export till Tyskland ökade under denna period med hela 35%. Inom ett år öppnas gaskranarna till Nord Stream 2. Vad betyder det? Det betyder att Tyskland har gjort ett historiskt val. Västeuropas ekonomiska underverk Tyskland har vänt sig österut.

  Tyskland har två gånger tidigare hotat imperier. Landet smulades sönder i det första världskriget för att det Brittiska Imperiet kände sig hotat. Målet med det andra världskriget var att Tyskland och Ryssland skulle kriga ihjäl varandra. Därmed skulle portarna öppnas för det ”amerikanska århundradet”. Det blodiga krigsprojektet lyckades halvvägs. Tyskland lades i ruiner – men Ryssland blev en militär supermakt. Kriget övergick därmed till ett s k kallt krig. Det amerikanska århundradet inleddes. Dollarn ersatte det brittiska pundet som världens härskarvaluta. Detta var krigets verkliga huvudsyfte.

  Det blir ingen ny Adolf Hitler som kommer att få uppdraget att krossa Tyskland ännu en gång. Det tyska folket kan snart börja andas. Tyskland kommer att bli en ekonomisk supermakt i Västeuropa även i en den nya värld som nu håller på att formas. Krigens tid är snart över på jorden. Det uppkommer inga fler militära supermakter på jordens yta  Världsfredens århundrade är äntligen på väg.

  Det är en historisk sensation vi bevittnar. Det blir tredje gången gillt för Tyskland – som nu ännu en gång hotar den rådande världsordningen. Den ”transatlantiska alliansen” är på väg att kastas i historiens papperskorg. Hela Västeuropa är på väg att knyta banden österut. ”Den qamla världen” är på väg att återförenas – ännu en gång i historien.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *