En Andligt Styrd Ny VärldsGemenskap

Sheldan Nidle

för

Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin

2 oktober 2018

Originaltext: www.paoweb.com

 

Selamat Jalwa (Var rättfärdiga) Allt är som tidigare. Medan den mörka kabalen fortsätter att som vanligt vara arrogant går vi kraftfullt framåt och hjälper våra jordallierade att hålla sig långt före kabalen. Kabalens dagar är räknade och det är de smärtsamt medvetna om. Eftersom våra jordallierade fortsätter att genomföra nästa steg i våra strategier, vilka är konstant under anpassning, är segern säkerställd. Dessa handlingsplaner är oerhört komplexa och innehåller en mängd variabler. Kom ihåg att detta är ett globalt företag. Vi inser att den tid det tar för att montera ner den nuvarande maktstrukturen tär på ert tålamod. Vi ber om ert fortsatta tålamod och förtroende medan denna gemensamma planering genomförs. Allt kommer att manifesteras i rätt gudomlig tid. Var säker på och vänligen acceptera att den tid närmar sig då era välsignelser börjar fördelas. Var beredda att använda det välstånd som utlovats er till att uppfylla alla era drömmar.

 

Hela processen att förändra detta planetariska samhälle har blivit mycket mer komplicerat än förväntat. Anunnaki tänkte sig ursprungligen er värld som ett rike där de som befinner sig vid makten var helt oövervinnliga. Således ansåg sig den nuvarande uppsättningen underhuggare såsom varelser som kunde övervinna allt som kunde tänkas minska eller göra slut på deras maktposition. En föraktlig uppsättning föreställningar var djupt inetsade i mänsklighetens psyke. En av många anledningar till att vi har haft så svårt att stödja våra partners i Ljuset var den starka närvaron av dessa vansinniga uppfattningar. Men dag för dag minskar dessa övertygelser nu när Himlen med kraft sprider positiva och medvetandehöjande energier över mänskligheten. Vi har kunnat följa hur våra jordiska partners triumferande har förvandlat denna negativa ideologi och genomfört en stor mängd arresteringar bland denna globala skock inställsamma sykofanter. Avsikten med denna operation är att se till att välståndet omedelbart leder till GESARA i er sedan länge lidande värld. Steg för steg blir detta ett oundvikligt faktum!

 

När ni betraktar er planet ser ni hur dessa förändringar sker. Den nakna sanningen är att er värld inte längre kan fungera som den gjort tidigare. Ett skarpt och desperat behov av förändring kan observeras överallt. Vattenkrisen är en av de mest uppenbara. Större delen av er värld saknar en helt säker vattenförsörjning. Resurser att tillhandahålla vatten saknas på grund av politiska skäl och förmodade kostnader. Välsignelser kommer vilka ger er möjlighet att använda dessa medel för att lösa denna monströsa humanitära kris. Det här är ett av många infrastrukturproblem som ska lösas. Många andra, som vägar, broar och återställande av krigshärjade länder kräver medkänsla, mod och spetskompetens. Vi vet att många människor står beredda, ivriga på att visa de lösningar som behövs för att lyckas. Det handlar om att skapa en solid grund för alla människor genom att producera tillräckligt med mat för att för alltid utrota svälten.

 

   Förändringar på jordens yta påverkar också Moder Jords inre riken. Även den centrala solen, kristallkärnan i er planet, blir varmare. Denna energiökning är en förberedelse inför Gaias förflyttning till fullt medvetande. Dessa förändringar i jordens kristallina kärna återspeglas i de ekologiska förändringar som förekommer på många platser i den inre jorden. Dessa övervakas av folket i Agartha och administreras av dess styrelse. De bestämde sig för att öka frekvensen i sina ritualer och skicka specialiserade forskargrupper till Gaias yta för att föreslå mer fruktsamma lösningar. Era supporters från Agartha och era heliga hemliga medarbetare är väl förberedda och rustade för att börja en serie händelser som kommer att resultera i Ljusets triumf. Himlen välsignar alla som stöder Gaias omvandling och alla som outtröttligt har arbetat med att upprätta det distributionssystem som är grunden för ett nytt finansiellt system. Himlen välsignar och stöder även de som omarbetar världens valutasystem och framför allt de som arbetar med att införa ett globalt nätverk av gemensam rättspraxis. Dessa olika områden är nu samplanerade och på plats för att omvandla och lysa upp er mörka och förvrängda verklighet. Låt aldrig alla tidigare förseningar förminska och fördunkla er vision om ett nytt och heligt rike för hela mänskligheten. Finalens festligheter och firande är i sikte! Halleluja!!

 

 

Namaste! Vi är era uppstigna Mästare! Vi kommer med storslagna välsignelser! Vi ser att ni var och en växer i medvetande och elegant använder era nya färdigheter för att hjälpa processen framåt mot er definitiva frihet. Nu kommer ni att se att många för er okända träder fram och tillsammans hjälper Gaia och förvandlar denna ”globala by” där ni bor och skapar en fantastisk ny verklighet. Det här är den verklighet som kommer att välkomna er storslagna familj. Kom alltid ihåg att allt detta är en gudomlig välsignelse. Vi tackar de modiga och magnifika förmågor som gör detta möjligt. Vi tackar även var och en av er som länge har hållit den här visionen och frikostigt delat med er av era energier till allt som vi gör.

 

Det här åtagandet har tagit åtskilliga årtusenden att utveckla. Ni och era avkommor kommer att få glädje av denna delikata frukt. Var alltid tacksamma mot Himlen och beredda att lovprisa alla de som har färdats långt för att hjälpa er i denna heliga sak. Vi Mästare välsignar den här uppgiften och är fullt medvetna om att denna betydelsefulla förändring ska genomföras helt fredligt. Den är gryningen till ett större skifte och signalerar slutet på kabalstyret. Ni kommer att presenteras för ett rent och transparent sätt att regera! Det här är återfödelsen av en ny era och medför en oöverträffad glädje inför hur himlen förvandlar er verklighet.

 

  Vibrerande andliga energier kommer att finnas tillgängliga för att ändra er befintliga verklighet och för att förbereda er inför era kristall-ljuskammare. Deras speciella levande ljus kommer att återge er det som Atlantierna berövade er. Ni kommer att berika den här stora sammankomsten av Mästare och slutföra det arbete som påbörjades i det antika Lemurien för länge sedan. Ni kommer att bevittna återfödelsen av detta solsystems stjärnnation och använda era överlägsna nya krafter till att kraftigt intensifiera de meditationer och böner som vi utför varje dag till stöd för Gaia och hennes systervärldar. Vår Sol innehåller en mäktig Ande som i glädje välkomnar er till det här nya riket. Det mörker ni har levt under har tjänat ett syfte. Ni kommer att använda den förvärvade visdomen, samma som vi har förvärvat, för att sprida Ljusets kraft till universums alla hörn. Som varelser i det gudomligas tjänst väntar vi med glädje på det som Himlen så starkt önskar. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

 

 

Idag fortsatte vi våra meddelanden om vad som utvecklas runt om i er värld. Er verklighet skiftar och förbereder sig inför att transformeras av Ljuset. Under denna process förbereds ni för att möta era andliga familjer och rymdfamiljer. Ni kommer då att få möjlighet att bli fullt medvetna Ljusvarelser! Ni Kära, var medvetna om att Himmelens otaliga leveranser och oändliga välstånd verkligen är era! Så må det bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (På Sirius språk, var Ett! Och var i Glädje!)

 

Översättare: Inga och Cagga Levander

 

Det här inlägget postades i Ascension, Framtid, Fred, GESARA, Hälsa, Människa, Sheldan Nidle, spirituell tillvaro, VärldsGemenskap. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *