Mike Quinsey: Uppstigningen till ett nytt medvetande

Mike Quinsey

13 juli 2018

Webbsida: Tree of the Golden Light

Under en längre tid har ni nu kunnat konstatera att tiden går allt snabbare och snabbare. Det är en positiv indikation på en fortsatt förändring på jorden, och i takt med att vibrationerna ökar färdas ni djupare in i ett nytt rymdområde. Att tiden går allt snabbare kommer även fortsättningsvis att vara er erfarenhet. Med höjningen av vibrationerna följer också en mer fredlig samexistens med mindre negativitet och mycket mer harmoni mellan alla levande varelser. Ni har redan sett exempel på djur med den mest osannolika vänskap, en vänskap som helt klart är ett exempel på den bibliska berättelsen om lejon som ligger ner bland lammen. Så vad är det ett tecken på? Jo, helt klart måste det vara en följd av den vibrationshöjning som ger mer harmoni och fred på jorden.

 

Många av er vet att ni är redo att ta plats inom de högre vibrationerna och är redan de som utstrålar kärlek till alla livsformer, oavsett deras historiska relation till mänskligheten. Dessutom är ni medveten om att ni har förmågan att föra in fred i situationer där konfrontation råder, att er blotta närvaro kan bidra till att skapa fred. Så småningom kommer andra att finna den inre stillheten och ha ett lugnande inflytande när allt runt omkring kan vara turbulent. Detta händer redan och växer i omfattning, och när tillväxten blir mer allmän kommer man att läggas större vikt vid att skapa fredliga relationer och att skapa fredliga situationer på alla nivåer.

 

Äntligen börjar det komma en övertygelse om att det vimlar av liv i universum, till och med på er lägre vibrationsnivå. Jorden har ansetts vara något av en plantskola där livet kan upplevas och växa med ingen eller ringa hjälp utifrån. Men sanningen är den att era aktiviteter noggrant har övervakats så att planen för er utveckling kan fortgå utan störningar från andra källor. Eftersom ni har fått fri vilja att uppleva efter eget önskemål har ni haft absolut frihet, förutom att bli styrda längs en förutbestämd väg. Det har varit känt att så småningom skulle ni hitta vägen hemma, och er framgång i samband med den senaste cykeln har get er befogenheten att flytta in i ett område med högre vibrationer, vilket är vad ni nu gör. Det är svårt att lämna gamla vanor bakom sig men det är precis vad ni måste göra och lägga er uppmärksamhet på allt som är nytt, på allt det som erbjuds er och som kommer att skynda på ert fulla inträde i Den Nya Tidsåldern. Det finns mycket som väntar på er, men först måste ni föra in fred till Moder Jord och till allt som vistas på henne. Var säkra på att den bryter ut i djurriket och resulterar i de mest ovanliga vänskapsband vilka inte kunde ha kommit till stånd för bara en kort tid sedan. Inser ni nu hur kraftfulla de nya vibrationerna är och ändå är detta bara början.

 

Oavsett vad andra grupper gör för att hålla fast vid de gamla sätten att betjäna sig själva, blir de gamla sätten svåra att behålla och så småningom helt omöjliga. Framtiden för dessa ”fasthållare” kommer att följa en annan väg på en annan jord som har förberetts för dem, en jord med en vibration som är lämplig för deras fortsatta utveckling. Som tidigare påpekats kan ni inte bo i en viss vibration, såvida ni inte är i samklang med den, eftersom ni skulle känna er obekväm med att bo på en högre nivå än era egna vibrationer, och oavsett detta så måste ni höja er själva genom egna erfarenheter. Många frågar: ”Hur går det till?”, och det enkla svaret kommer alltid att vara: ”Genom att lära dig att sprida Universell Kärlek via dina tankar, dina handlingar och ditt tal tills det blir din livsstil.”

 

Övergången från ett fysiskt liv på jorden till att leva det i din eteriska kropp har fascinerat människor eftersom de inte är säkra på vad som faktiskt händer. Så jag har funnit följande utdrag från en Metraton-förmedling och tror att det kan vara av enormt intresse:

 

”Vad händer när du dör”

 ”Döden är inte någon erfarenhet att vara rädd för. Det du kallar ”döden” är en återfödelse in i er större verklighet och är på många sätt ett riktigt utsökt vackert uppvaknande. I själva verket är födelsen in i den fysiska världen mycket mer traumatisk än återkomsten till ”änglavärlden”. Faktiskt kan övergången från det fysisk beskrivas som ”att komma hem”.

”Kära Människa, döden kan i många fall ske i en gradvis process. För dem som går över vid slutet av en sjukdom sker ofta övergångsprocessen under ett fram och återgående, en fragmenterad, gradvis överföring av medvetandet. Här kan övergångar ut ur och tillbaka in i den fysiska kroppen pågå under en period av några dagar före den slutliga övergången. Under denna gradvisa processer är personen i ett upphöjt tillstånd och ser ofta änglar, guider och nära och kära som redan har gått över.”

”Det finns ingenting att frukta. Den enda rädslan för döden finns hos de levande. De flesta av er kommer omedelbart att inse att ni går över när ni passerar. Ni kommer att vara ganska glada över att inse att ni fortfarande är medvetna, även om ni är döda i fysisk mening. Många av er kommer att vara glada över att förstå att ni fortfarande är ”du”. Den inre iakttagaren och observatören av erfarenheten kommer att vara densamma som du nyligen hade under det nyligen genomförda fysiska livet. Du kommer att ha kvar full kännedom om ditt fysiska liv och dessa minnen kommer att finnas i fokus och omedelbart tillgängliga under en period. Du kommer att kunna kommunicera med andra som var viktiga för dig under det genomförda fysiska livet.

”Det finns sällsynta tillfällen där man kan dö under en plötslig oväntad omständighet, till exempel en olycka där döden uppstår så plötsligt att det uppstår en mycket kort förvirringsperiod. Men det här är sällan och det finns guider på andra sidan som har specialiserat sig på denna tjänst och som finns tillgängliga och hjälper dig att förstå vad som håller på att hända.

”Så Mästare, var medvetna om att det verkligen finns guider som kan hjälpa var och en av er att fullständigt förstå er situation under övergången. De flesta av er kommer att gå in i världen efter det fysiska under full klarhet. Och när man går in utan att vara desorienterad hälsas man mycket ofta över av familj och vänner som har passerat före er. Det finns en känsla av komfort och ett euforiskt igenkännande av denna värld som utstrålar en känsla av välbefinnande.

”Vila i frid” som finns inristat på många gravstenar, är något av ett humoristiskt missförstånd. Den ”andra sidan” är extremt aktiv! Du kommer att kunna vila om vila är önskvärd eller nödvändig. Vilofasen är en fas under vilken du upplever en stor expansion och en extatisk atmosfär uppstår. Ofta finns det en känsla av att flyta omkring i ett fält av vitt ljus upplyst med extraordinära levande färger. Under den här fasen kommer du att befinna dig i ett lycksaligt tillstånd och lättare anpassa dig till förståelsen för den separation som har uppstått. Men du kommer fortfarande att kunna fokusera tanken på jordeplanet. Du kommer att upptäcka att tanken snabbt tar dig till vem som helst och var du än fokuserar.

 

”Du kan besöka vänner och släktingar, se tillbaka i det förflutna, hälsa på barndomsvänner och till synes resa genom rymd och tid. Du kan återkomma till din barndom; besöka dig själv som ungt barn omgivet av familjen på julen, eller gå runt i din gamla gymnasieskola så som den såg ut årtionden tidigare. Du kommer att inse att det inte finns någon ”tidsfördröjning” mellan manifestationen och den igångsättande idén eller tanken såsom det finns i det fysiska livet. Du kommer med glädje att utforska dessa ”drömliknande” fenomen, men i ett mycket verklighetstroget scenario och extremt tydligt.”

 

”Det finns sätt att bli bekanta med ”efter det fysiska livets” realiteter och dimensioner medan du lever på jordeplanet. När du växer i ljuskoefficient och är på väg att slutföra din ”jordcykel” finns det också avancerade ”träningar” tillgängliga på ”andra sidan”

 

SLUT PÅ UTDRAGET FRÅN METATRONS MEDDELANDE.

 

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullkomning Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag, mitt gudomliga Jag, och varje själ har samma förbindelse med Gudomen.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey

Översättare: Inga och Cagga Levander

 

 

Det här inlägget postades i Ascension, Ny Andlighet, VärldsGemenskap. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *