Kan och vill vi skapa en ”ny” människa utan kön?

 

fredag, juli 13, 2018
Hem Människan Genus Det farliga experimentet

Det farliga experimentet

Del 1 och 2

Föremål för experiment

Det finns mycket som är galet med dagens samhälle. Nästan ingenting vi får lära oss är sant. Detta har förödande konsekvenser på samhällsutvecklingen. Inom ett område är det kanske speciellt förödande. Förnekandet av könsskillnader mellan pojkar och flickor. Det är en utopi, en teori, som påtvingas försvarslösa barn som inte vet annat än att lyssna på vuxna auktoriteter. Det är dock ett farligt experiment – med barnen som insats.

Fria Sidor är långt ifrån experter inom detta område. Det finns många på nätet med mer gedigen kunskap. Samtidigt, hur svårt kan det vara? Är det inte ganska uppenbart att det är vansinne, med oöverblickbara konsekvenser, att beröva barn deras helt nödvändiga utveckling, enligt sin inre biologi, till kvinna eller man. Det är sant att det finns variationer runt genomsnittet och att avvikelser kan förekomma och mot dessa avvikelser ska samhället vara just det – tolerant.

Dagens maktelit står för raka motsatsen – en intolerans mot den överväldigande majoritet av pojkar och flickor som behöver mycket stöd under lång tid från omgivningen för att utveckla sin könsidentitet. Dagens idé att varje foster är ett oskrivet blad där man sedan fritt kan välja lite som man vill, efter behag, från dag till dag och helt bortse från hjärnan, hormonerna och miljoner års utveckling av gener stämmer inte alls med naturen. Idén riskerar istället att göra de allra flesta barn förvirrade och osäkra på om de signaler kroppen sänder är riktiga.

I verkligheten pågår denna identifikation livet ut i en ständigt pågående process som bör ske naturligt utan inblandning från klåfingriga politiker eller genusexperter.

Fria Sidor tror att detta är förödande för kommande generationer barn och vill uppmärksamma alla föräldrar på dessa skillnader så att de kan förstås och omgivningen kan vara till stöd istället för att stjälpa. Kanske är detta vår tids största ”dolda” katastrof som kan komma att visa sig när dagens unga växer upp.

Lika men ändå inte – det är helt o.k.

Det är viktigt att både pojkar och flickor har personer i sin omgivning de kan identifiera sig med. Ibland är det en person som blir viktigare men inte sällan tar denna utveckling spjärn mot olika individer. Här ingår det naturligt att barnet möter olika personer och då även de som har en annan könsidentitet eller partnerpreferens.

Detta är ett ganska komplicerat område när vi ska titta på kroppen och den mentala utvecklingen. Det är ändå värt att försöka forska om det eftersom vi idag i samhället har gått bort oss fullständigt och riskerar att skapa psykiska problem hos kommande generationer barn om vi fortsätter på den inslagna vägen. Varje flicka eller pojke som har problem att utveckla sin könsidentitet är en tragedi och ett misslyckande för mycket.

Pojkar behöver manliga förebilder för att må bra – det är ingen lek utan allvar

Lika viktigt för flickor som för pojkar – stöd naturen istället för att motverka den

Lås oss titta lite på grundläggande biologi men bara innan vi börjar, för sakens skull, påpeka det självklara att vi alltid talar om genomsnitt och att det är generaliseringar. Varje individs hjärna, kropp och utveckling är unik. Återigen, det finns andra områden Fria Sidor kan mycket bättre. Det hindrar oss inte från att dra vissa uppenbara slutsatser.

Den kvinnliga hjärnan

Den kvinnliga hjärnan är annorlunda än mannens, inte sämre, men annorlunda. Den skiljer sig framför allt inom 7 områden. Anterior cingulate cortex som styr oro. Den är större hos kvinnan. Prefrontala cortex som styr känslorna. Den är större och utvecklas tidigare hos kvinnan. Insula som styr magkänslan. Den är större hon kvinnan. Hypotalamus som styr sympati. Utvecklas tidigare hos kvinnan. Amygdala, ”odjuret” inom oss, är mindre hos kvinnan. HPA-axeln som styr fertilitet, mjölkproduktion och omvårdnad. Sätter igång modersfunktionen. Hippocampus styr minnet. Är större och mer aktivt hos kvinnan. (Källa The Female Brain: Louann Brizendine)

Det finns väsentliga skillnader mellan mäns och kvinnors hjärnor som gör oss i genomsnitt lite olika

Vanligaste hormonerna som påverkar kvinnan

Östrogen, Progesteron, Testosteron och Oxytocin.

Kvinnans utveckling

Fosterstadiet: Flickfostret duschas inte i testosteron som hos pojkarna. Detta gör att flickan utvecklar fler delar som avser kommunikation, magkänsla, emotionellt minne och förmågan att undertrycka aggression och tolka känslor.

1-2 år: Stora mängder östrogen. Utvecklar verbal och emotionell förmåga. Stort intresse för umgänge med andra flickor.

Puberteten: Östrogen, Progesteron och Testosteron. Mer östrogen gör att kvinnors hjärnor i genomsnitt utvecklas 2 år tidigare än pojkarna. Stort intresse för sexuell attraktion, intresse för kärlek och undvikande av föräldrarna.

Ung kvinna: Östrogen, Progesteron och Testosteron. Fokus på relationer och att hitta en partner, kärlek och karriär.

Havandeskap: Stor ökning av Progesteron och Östrogen. Stresshormoner undertrycks. Hjärnan krymper och hormoner från moderkakan och fostret påverkar hjärnan och kroppen. Fokuserar på hemmet och omhändertagande och att skydda fostret.

Amning: Oxytocin och Prolactin. Fokus på barnet. Undertryckta stresshormoner, sexuella känslor undertryckta av barnet. Fokus på att klara ”dagen” och trötthet.

Barnaåren: Oxytocin, omväxlande Östrogen, Progesteron och Testosteron. Mindre intresse för sex än mannen. Oro för barnen. Ökad förmåga för aggression, stress, oro och kontaktskapande. Intresse för välmående, utbildning, självutveckling och barnens säkerhet.

Pre-menopaus:  Hoppande och oregelbundna hormoner. Fluktuerande intresse för sex, oregelbunden sömn, oro, huvudvärk och irritation. Minskad känslighet för Östrogen. Fokus på dagen och hantera upp- och nedgångar.

Menopaus: Låga doser Östrogen och Progesteron. Den sista förändringen på hjärnan orsakad av hormoner. Intresse för hälsa, välmående och nya utmaningar.

Post-menopaus: Låga doser Östrogen och Testosteron, lågt Oxytocin. Lugn. Mindre känslig för stress, mindre känslosam. Fokus på vad man själv vill och mindre fokus på andra. (Källa The Female Brain: Louann Brizendine)

Där har vi en bra sammanfattning av hur en typisk utveckling ser ut för det kvinnliga könet. Mannen och kvinnan har också många likheter och olika populationer överlappar i olika egenskaper. Det är dock bevisligen så att mannen och kvinnan skiljer sig åt fysiologiskt och biologiskt inte bara kroppsligt utan också vad avser hjärnan och dess utveckling och egenskaper.

Låt oss börja här och reflektera över den djupa tragedi som ligger i att flickor och pojkar idag inte får växa upp i samklang med det deras hjärnor, hormoner och biologiska utveckling i hög grad har predisponerat dem till. Har dagens makthavare och experter den minsta aning om vad det experiment man nu håller på med kommer att göra med de barn som växer upp idag där könet i hög grad förnekas? Tar de något ansvar för detta experiment om det visar sig i framtiden inte ha varit så bra?

Kanske någon gång i framtiden kommer människan att framställa en ”ny” människa utan kön. Till dess bör vi ta hänsyn till biologin annars riskerar vi att göra hela generationer olyckliga. Makthavarna borde veta bättre. De är trots allt vuxna människor.

Tror du också dagens experiment är fel kan du faktiskt påverka i din vardag genom att fråga hur ditt eget barn får stöd i att utveckla sin könsidentitet?

I nästa del ska vi titta på mannen.

Experimentet med barnen som insats

Del 2

I Sverige pågår ett gigantiskt experiment som förmodligen kommer sluta illa. I vinstpotten ligger en möjlighet att göra några lobbyister nöjda. Insatsen är en hel generation pojkar och flickor som nekas rätten till en tydlig könsidentitet. Ingen vettig människa spelar detta spel med dessa risker för så små vinster, men svenska politiker har valt att göra det. Det är tyst även hos Sverigedemokraterna.

Sällan har behovet av en ny kraft i svensk politik varit tydligare än i frågan om barns rätt att få stöd när de ska finna sin könsidentitet, den kanske mest grundläggande identitet vi människor har. Politiker från alla riksdagspartier springer i korridorerna hos lobbyn och visar upp sig i Prideparaden, men den stora majoriteten flickor och pojkar har ingen politiker som företräder dem.

Fria Sidor anser att alla ska få stöd att finna sin könsidentitet. De flesta barn och ungdomar söker ständigt efter sin identitet. Det kan vara en jobbig process och ibland förvirrande. Det handlar om mer än att jämföra med sina kompisar vem som först får behåring. Det handlar om grundläggande frågor som vem är jag, och hur relaterar jag till det motsatta könet? Detta är något som alla barn och ungdomnar brottas med. I själva verket är det en process som pågår livet ut.

Vem är jag egentligen – ska jag känna efter eller fråga lobbyisterna?

Angry Woman With Hood

Vi människor är komplexa varelser. Det bevisas av att vi byggt ett samhälle där vi förnekar att könet finns. Naturen och biologin finns där, vare sig politikerna vill det eller inte. Där ute finns en ny generation unga som finner sin väg från flicka till kvinna och pojke till man, trots politikernas ständiga klåfingrighet och strävan att förvirra allt för dem.

Inte maskulinum, inte femininum utan neutrum.

Det finns bevisligen yttre fysiska skillnader mellan mannen och kvinnan, något som förmodligen inte ens svenska politiker kommer förneka. Ändå är det så, om vi får tro vetenskapen, att det också finns avgörande skillnader mellan mannens och kvinnans hjärna. Det har sin grund i något som heter evolutionen och har under miljoner år förfinats till ett fantastiskt system där hjärnans utveckling styrs av olika hormoner och processer som påverkar utvecklingen på det mest fascinerande sätt vi kan föreställa oss.

Hjärnan är en fantastisk skapelse – här är nervbanorna

Låt oss titta lite närmare på mannen. Bara först, det självklara, som ändå alltid behöver påpekas, för att undvika missförstånd. Vi talar alltid om genomsnitt och i generella termer. Varje individs hjärna, kropp och utveckling är unik. Ber också om förståelse för att alla facktermer och förklaringar kanske inte är helt enligt skolboken, om man skulle fråga en läkare.

Den manliga hjärnan

Den manliga hjärnan är annorlunda än kvinnans, inte sämre, men annorlunda. Den manliga hjärnan skiljer sig framför allt på 8 områden.

Medial Preoptic Area (MPOA) Främre hypotalamus som bl.a. styr delar av sexuell strävan. 2,5 ggr större hos mannen. Temporal Parietal Junction (TPJ) delar av hjässan hjälper att lösa akuta problem och är mer aktiv, sätter in snabbare hos mannen  Dorsal Premammillary Nucleus (DPN) del av hypotalamus som bl.a. handlar om revir, försvar och aggression. Är större hos mannen och har ett eget system att upptäcka hot från andra män som är unik för mannen. Amygdala, alarmsystem för hot, rädsla och fara. Känslomässiga impulser. Större hos mannen. Ventral Tegmental Area (VTA) kopplat till motivation- och belöningssystemet. Mer aktivt hos mannen. Mirror-Neuron System (MNS) kopplat till empati. Mindre hos mannen. Anterior Cingulate Cortex (ACC) styr oro. Är mindre hos mannen. Prefrontala Cortex (PFC) styr känslor. Är mindre hos mannen och utvecklas 1-2 år senare. (Källa: Louann Brizendine The Male Brain)

Vanligaste hormonerna som påverkar mannen

Testosteron, Vasopressin, MIS, Prolaktin, Oxytocin och Östrogen.

Mannens utveckling

Fosterstadiet: Med början efter 1 månad duschas fostret i testosteron och arbetar sedan tillsammans med MIS att göra hjärnan mindre feminin. Pågår från månad 1 till 12. Pojken har en Y-kromosom, flickan inte.

Pojkåren: Fortsatt inverkan från MIS. Låga doser testosteron mellan 1 år och 11 år. Lågt östrogen. Utvecklar kopplingar i hjärnan som stimulerar utforskande. Utvecklar kopplingar i hjärnan som stimulerar ”vild” fysisk aktivitet och ”att brottas på låtsas”. Vill leka, brottas och utforska tillsammans med andra pojkar, inte flickor.

Puberteten: Tjugofaldig ökning av testosteronnivåerna. Ökade mängder vasopressin. Låga mängder MIS. Utvecklar kopplingar i hjärnan för att bli attraherad av kvinnor. Upplever andra ”män” som fientliga. Lägger sig senare och sover längre. Utvecklar stort intresse för tävling, blir mer social, intresse för kvinnliga kroppsdelar, inlemmas i en manlig hierarki, utmanar auktoriteter.

Oj, vilken tur att testosteronet och vasopressinet kickat in!

Ung man: Högt testosteron, stort intresse för sex, hierarkier, tävling, revirtänkande. Sex först, kärlek sedan. Utvecklar förmåga att känna igen fertila kvinnor och aggressiva hannar. Letar sexpartners. Fokus på arbete, pengar och karriär.

Förälder: I samband med havandeskap går testosteronnivåerna ner och nivån på prolaktin ökar. Kan uppleva manligt ”havandeskap” och ökad empati. Sexlusten undertrycks. Ökad förmåga att höra barnskrik. Utvecklar förmåga att ”känna” barnets behov. Fokus på att skydda barnet och modern och att försörja familjen.

Konstigt, mina hormoner gör mig mjuk

Mitt i livet: Sakta avtagande nivå på testosteron. Fortsatt men långsamt avtagande fokus på sex, tävling och att attrahera kvinnan. Fokus på barnen och att lyckas på jobbet.

På ålderns höst: Sakta sjunkande nivåer testosteron. Vid 85 är den ca: hälften av nivån vid 20 års ålder. Kan fortfarande föröka sig men har ett fortsatt långsamt avtagande fokus på sex och att attrahera kvinnan. Högre relativa nivåer av östrogen och högre nivåer oxytocin. Intresse för hälsa, välmående, äktenskap, blir mer lik kvinnan. Blir mindre aggressiv och är mer tillgiven. (Källa: Louann Brizendine The Male Brain)

Fast vi är nog ganska lika när allt kommer omkring – i alla fall nu på äldre dar

Som vi ser pågår denna biologiska process livet ut där vi ständigt påverkas av vår kropp, hjärna och hormonerna. Det är inget vi kan göra något åt även om vi skulle vilja. Självklart drömmer lobbyisterna och våra politiker om att en dag skapa en helt könlös människa. Kanske lyckas man någon gång i framtiden. Till dess har man valt den för dem näst bästa lösningen – att helt enkelt förneka att det existerar ett kön på biologisk grund. Det är ett experiment med en hel generation svenska barn som insats.

Det här inlägget postades i Fria Sidor, Maktmissbruk, Människa, Neutralitet, Sagan om en bättre värld, spirituell tillvaro, VärldsGemenskap. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *