Den grymt smarta missbrukade lagen om vård av unga:

Varje år tvångsomhändertas omkring fyrtio tusen barn i Sverige.

Det betyder att tusentals sörjande mödrar förlorat meningen i sina liv.

Tvångsomhändertagande med LVU, enligt Lagen om Vård av Ungdom under ett till fem år kan innefatta en halv till en miljon drabbade släktingar kring LVU/HVB-rörelsen i hela landet.

Tvångsomhändertagandet från ett par socialtjänstemän samt två poliser är ofta traumatiserande för resten av livet, för både barn och föräldrar. 

Varför får LVU-terrorn fortgå decennium efter decennium?
Varför är det sex gånger fler tvångsomhändertaganden i Sverige än i 
Tyskland, räknat per capita?

Jo;  Den Kommunala människohandeln är en lönsam storindustri, som omsätter en à två procent av Sveriges BNP per år.     DÖ,   alla sjuklöver-partier som med DecemberÖverenskommelsen:   har enats om att tysta ned saken!

Barn och föräldrar utsätts för tvångsmedicinering, vissa adopteras bort till betalande fosterföräldrar, andra försvinner i familjehem, eller lönsamma Hem för Vård och Boende, HVB. Många Socialsekreterare har rätten att tvångsomhänderta barn efter en orosanmälan, och är själva delägare i de HVB-hem där barnen blir placerade.  En extra bonus i det smarta LVU-Systemet!

Majoriteten tvångsomhändertagna barn missbrukas sexuellt, av HVB-ägarna eller i pedofilcirklar.   Vissa LVU-barn eller invandrade föräldrar utväljs till och med som organdonatorer.    Ofrivilligt.

Du kan ändra på LVU-situationen, med Ditt val den 9 september.
Följ processen här i 
Filosofens blogg:  www.peace.se/blogg/ ….

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-03-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:135
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer…

Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är en lag som enligt 1 § LVU är avsedd att komplettera socialtjänstlagen (2001:453) när det gäller insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom upp till 20 år om det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne och, när den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv.

Beslut om vård med stöd av 4 § LVU meddelas av förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden.

An unofficial translation is available from the Government Offices

Inledande bestämmelse

1 § Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i samförstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453). Insatserna ska präglas av respekt för den unges människovärde och integritet.

Den som är under 18 år ska dock beredas vård enligt denna lag, om någon av de situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne och, när den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv.

Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men inte 20 år, om sådan vård med hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan vård och det kan antas att behövlig vård inte kan ges med den unges samtycke.

Vissa andra åtgärder får vidtas utan samtycke enligt 22 och 24 §§.

Vid beslut enligt denna lag ska vad som är bäst för den unge vara avgörande. Lag (2012:777).

Det här inlägget postades i Ansvar, DÖ DecemberÖverenskommelsen, Hälsa, LVU, Människa, migration, Pengar, politik, Socialdemokrati, Terrorism, VärldsGemenskap. Bokmärk permalänken.

5 kommentarer till Den grymt smarta missbrukade lagen om vård av unga:

 1. Ove Svidén skriver:

  En halv miljon kränkta svenska mödrar kräver att få tillbaks sina LVU-barn!
  Tänk om en landsomfattande årlig prövning görs av alla LVU-ärenden?

  Kan samhället reparera det trauma som mor och tvångsomhändertagna barn utsatts för? Kan det göras på ett rättssäkerhet sätt så att den unge själv är medskapare av den familj som är bäst för dess framtid? Kan Sverige uppfylla kraven i FNs Barnkonvertion: att verkligen göra det som är bäst för barnet?

  När kan Sverige ansluta sig till de länder som tar upp FN:s Barnkonvention som lag i det egna landet?

 2. Ove Svidén skriver:

  Bästa Sverigedemokrat Jimmie Åkesson;
  För ett par veckor sedan överlämnades fyra exemplar av boken: ”LVU, Profitable Municipal Kidnapping in Sweden” till SD-kansliet. Kan vi ha ett samtal i Stockholm under närmaste dagar, om hur SD kan vinna extra stort i valspurten, på idén om att lämna tillbaks tvångsomhändertagna LVU-barn ’till sina rätta familjer’.

  Sen augusti 2000 har jag skickat ett drygt hundratal brev över Atlanten för att informera Rockefellerfamiljen och Vita Huset om en lönsam fred som börjar på familjenivå. Redan inom ett år som President hade Barack Obama fått sitt Nobels Fredspris i Oslo!

  Redan en vecka efter sin ankomst som President i Vita Huset, utfärdade Donald Trump en Exekutiv Order där han anklagade 1500 pedofiler för sin ljusskygga verksamhet. Nu, 18 månader senare är 40 000 åklagade och två tusen har tagits till rättegång.

  Observera: Ambassadör Mark Brzezinski erbjöd sig att med kurirpost skicka över min engelska LVU-bok till Vita Huset år 2015, för kännedom till President Barack Obama. I mitt tolfte brev till Obama bad jag honom överföra de ärenden han inte hann genomföra, till sin efterträdare: Trump. (Om nya pengasystemen NESARA och GESARA)

  Nu väntar jag ett nytt ”Presidents Putin and Trump Summit” i höst. Det kan komma att inkludera ärendet: ’Pax Mare Baltikum’. I bästa fall har båda Presidenterna och Sverige nytta av mitt förslag om Stockholms Stadshus som en bra plats för handslaget.

  Framtidshälsningar, Ove Svidén, World Peace Foundation
  ove@peace.se 08-25 86 43

 3. Thomas Söderström skriver:

  OJ, äntligen hittade jag någon som seriöst tagit höjd för detta och sätter ord på aktiviteter samt känslor.

  Jag önskar att få 10-15 minuter med dig som har erfarenhet av pågående LVU-placeringar där allt gått fel. Antingen för att stämma soc eller om jag kan få tips om hur jag kan få tillbaka min dotter. Allt som hände runt LVU placeringen var runt mamman, allt blev sedan avskrivet både i domstol samt hos polisen.

  Nämnden hade så bråttom att ta beslutet innan utredningen var klar, nu är katastrofen ett faktum och det är här jag behöver få din hjälp att ta detta till domstol eller om du har andra tips som man kan arbeta med.

  Socialtjänst-barn och ungdom. Enheten för familjehemsvård och familjerätt i Norra Stockholm Kista/Rinkeby lyckas med att på 1 år rasera världen för 12 – årig flicka det som tagit föräldrar (allt på pappans sida) , släkt och närstående 11 år att bygga upp i samband med LVU placering

  Man lyckades (enligt syskon/släkt och närstående) att med hjälp av falska anklagelser (sexuellt utnyttjande av närstående, misshandel i hemmet, allt på mammans sida) som sedan fullständigt sågats , och lags ned i både polisutredning, domstolar och juridiska ombud, få till en LVU placering ”Trots vilda protester från alla anhöriga!”

  Man lyckades få politikernämnden att ”svälja” hela deras argumentation som byggde på rena falska anklagelser ta beslut om LVU (BUP eller annan psykologisk instans var ej inkopplade utan politikernämnden gick helt på de falska anklagelserna som beslutsunderlag) Domstolar/kammarrätten likaså.

  Följande ”Bokslut” om vad Socialtjänst-barn och ungdom. Enheten för familjehemsvård och familjerätt i Kista-Järfälla Norra Stockholm har lyckats åstadkomma (enligt familj, syskon, släkt och övriga anhöriga att se på det)

  – Självskadebeteende (ev försök till självmord) hos utsatt omhändertaget barn enligt LVU

  – Krossa moderns hela värld då hon falsk anklagades för misshandel och helt ensam fick ”fajtas” mot sociala myndigheter, polisutredning samt domstolsförhandlingar. Soc Vittne blev ”utkastat” från förhandlingarna och hela utredningen lades ned

  – Fullständigt ”hängt ut” halvbroder (lite enstöring, intelligent, omhändertagande samt ensam individ utan större socialt närverk) och anklagats för ev sexuellt utnyttjande, polisutredningar och som då utmynnade i att allt lades ner

  – Fullständigt sågat all kommunikation för fadern vad gäller kontakt med skola, LVU familj, flickan själv samt andra viktiga instanser i och kring flickans värld

  – Trots önskemål från flickan att delta på både släktträffar/födelsedagar samt övriga högtider har man stängt ner alla delar med hänvisning till att flickan ej ”vill träffas” Helt stick i stäv med vad 14 vuxna närstående fick sig önskat från flickan vid tillfälle ”av en slump” alla möttes vid midsommar

  – Kränkt alla övriga syskon (6 stycken) då det har stängts ner alla möjligheter till regelbundna kontakter med systern

  – Kränkt pappan på alla delar vad både kontakt med flickan samt vara delaktig i flickans värld

  – Kränkt flickan själv då hon haft flera önskemål om att träffa släkt och vara med på ”syskonevent” vid dessa tillfällen har man antingen lagt ner eller sett till att det blivit ”dubbelbokat” med annan aktivitet.

  – ” Få information om vad som kommer att hända och få hjälp att förstå” omhändertaget barn blev helt förkrossad då hon insett att detta raserade hennes värld och att självskadebeteende då började och man ”MÖRKLADE” detta för vårdnadshavarna och kom fram vid möte med mamma

  Hos IVO har detta nu ett diarienummer som heter – XXXX-XXX

  Vad gör jag, hur går jag vidare, vem kan hjälpa mig att sätta dit detta gäng som håller ihop och sitter o hånflinar när jag ställer mina krav att träffa min dotter? Har gjort 4 JO anmälningar, 14 IVO anmälningar, anmält till skolinspektionen, DO samt BO. INTE NÅGON HAR SERIÖST återkopplat eller hjälp oss i vår situation

 4. Put just a tiny amount of money in and let it grow until
  the is a person in his teens. He was unable to beat his nerves and
  the superior play of McDowell. However the setting
  may be an essential feature within the photo. http://Taenammedicos.co.kr/xe/board_Bfpi08/234163

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *