Ingemar Wärnström: Ett förslag till ryskt världsfredsprojekt

Öppet brev till president Putin och Rysslands ungdom

Om en förbisedd fredsmöjlighet och ett förslag till ryskt världsfredsprojekt.

Ingemar WärnströmSAMHÄLLSFILOSOFI. Ondskan finns. Den ligger bakom alla krig och all terrorism. Men är den vad vi trott? Under många år har jag försökt lösa dess gåta. Kan den lokaliseras? Kan vi besegra och stoppa den? Jag tror mig ha funnit svaren. Vi kan stoppa den och därmed bli hela människor. Och framför allt följer då fred i världen för första gången någonsin. Att krossa ondskan är vårt examensprov som människor.

Text: Ingemar Wärnström | Read this article in English

Världen har inte kommit till av en slump, vilket den mekanistiska vetenskapenhävdar. Den är i högsta grad en medveten skapelse av universums intelligens som i alla tider och kulturer kallats Gud.

Den mekanistiska vetenskapen är vår civilisations kunskapssystem. Den är en dogmatisk form av vetenskap som hävdar att bara materian är verklig medan allt annat är vidskepelse.

Einstein sa något annat:

Beträffande materian har vi haft fullständigt fel. Det vi kallar materia är energi, vars vibration har sänkts så att den är synbar för sinnena. Det finns ingen materia”.

Livet är inte mekaniskt, det är intelligent och anpassar sig ständigt till omgivningen. Det lyder inte mekaniska eller matematiska lagar och kan inte studeras med mekanistisk vetenskap.

Max Planck, nobelpristagare och en av kvantfysikens skapare sa:

”Jag betraktar materian som en funktion av medvetandet. Vi kan inte nå längre än till medvetandet. Allt vi talar om, allt vi ser som existerande förutsätter medvetandet. . . Om vårt medvetande kan existera utanför hjärnan och den fysiska kroppen så måste det ha uppstått någon annanstans. Ingen materia som sådan existerar. All materia uppstår och existerar enbart med hjälp av en kraft som sätter atomens partiklar i vibration och håller samman detta atomens mikroskopiska solsystem. Vi måste förutsätta att bakom denna kraft finns ett intelligent medvetande som är upphov till all materia.”

Tydligare bild av Gud kan vetenskapen inte ge. Han är det medvetande som skapat varje liten atom och som håller dess elektroner i rotation. Han har total kontroll över allt som sker, överallt i universum.

Den mekanistiska vetenskapen fungerar skapligt inom teknologin men är oanvändbar för allt levande. Om atomens elektroner hålls i rotation av universums intelligens så är också atomen levande, liksom allt i universum. Inga ”döda partiklar” existerar.

Världen är en levande tankeprodukt, skapad av universums intelligens.

Om Gud skapade världen, vem skapade då Gud, är en vanlig invändning. Gud har aldrig skapats, han hör hemma i en dimension bortom tiden, och har alltid funnits. Hanär universums innersta egenskap – rent medvetande – källan till allt liv. Människans själ är också ansluten till denna källa. Vår kropp kan dö, den kan gå ur tiden, men vår själ kan inte dö, den är oberoende av tiden.

Människans medvetande uppstår inte i vår hjärna utan är en återspegling av universums medvetande, filtrerat genom hjärnan. Vi upplever det som vårt eget, menbara ett enda medvetande existerar i universum. Det, liksom livet självt, har alltid funnits, det genomsyrar allt och kan varken skapas eller dö. Universum är levande och kan inte utforskas med mekanik, vilket Big Bang-teorin gör.

Bibeln har ändrats för att passa maktens syften. Men även om den inte alltid är korrekt, så är den ändå en källa av stor visdom, en bättre kunskapskälla än den mekanistiska vetenskapen, vars hypoteser är till för att slippa erkänna en intelligent skapare.

Vår andliga utveckling förutsätter att vi lever många liv. Människans själ utvecklas bara under de tidsperioder den lever i en fysisk kropp på Jorden. När kroppen dör, återgår själen till den tidlösa dimensionen för att summera sina erfarenheter och förbereda sig för ett nytt liv på Jorden, i en ny kropp. Vi behöver erfarenheter som fattig och som rik, som man och som kvinna, som förtryckt och som förtryckare, som färgad och som vit, för att mogna till hela människor, vilket är livets syfte. Livserfarenheterna blir så småningom till kärlek, ödmjukhet och visdom.

Se mer:  https://newsvoice.se/2018/06/01/oppet-brev-rysslands-ungdom/

Det här inlägget postades i Ansvar, Ascension, Människa, NewsVoice, spirituell tillvaro, VärldsGemenskap. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *