Ett totalitärt Europa nu vid vår tröskel

10.02.2018 14:48Av Julian Rose

Global Research, November 09, 2017
https://www.globalresearch.ca/a-totalitarian-europe-now-on-our-doorstep/5617176

I tysthet, utan att de flesta människor märker något, fullföljer Europeiska Kommissionen en strategi som ofelbart leder EU in i den första fullt operativa modellen av en centraliserad ‘en-stats’ överstatlig myndighet: ‘En ny världsordning’; den mångåriga neokonservativa ambitionen som ligger de globala hemliga sällskapen och den Amerikanska geopolitiska hegemonin varmt om hjärtat.

 

Huvudingrediensen i denna strategi är etablerandet av ett ‘Finansdepartement i EU’ som, enligt Donald Tusk, EU-rådets President, kommer att träda i kraft i juni 2018, under den officiella titeln: Europeiska Finansfonden. Detta kommer att resultera i den övergripande kontrollenheten för alla EU-medlemmars statsfinanser.

Planen kommer att innebära en utökat makt för krafterna inom de stora bankerna för att konsolidera deras kontrollerande inflytande över affärerna inom EU.

 

Genom att kombinera ett ‘Finansdepartement inom EU och en konsolidering av bankernas makt’, kommer ett stort steg att uppnås i ‘sammanslagningen av allting’ rånet; att samlas under detta enda paraply under en Totalitär Superstat. Vi pratar här om individuella länders finansiella policys; militären; polismyndigheten och underrättelsetjänsten som alla kommer att styras ifrån en central kontrollenhet i Bryssel. Detta kommer att följas av mer av samma saker – som täcker de allra flesta områden av administrativ kontroll som tidigare var i händerna på individuella länder.

 

Institutionen som  ligger i framkanten av detta maktövertagande är den Internationella Regleringsbanken, baserad i Basel, Schweiz, (bilden nedan), som har global räckvidd och fungerar som en tratt för förvärv och distrubution av enorma summor inom det globala och internationella flödet av pengar.

Internationella Regleringsbanken står under kontroll av uppskattningsvis åtta tusen förvaltare av hedge-fonder med en vanlig ambition att styra världen. Majoriteten dyrkar Lucifer och arbetar med vad jag i en tidigare artikel har kallat ‘anti-livs’ energier. De informerar Världsbanken och den Internationella Valutafonden (IMF) om hur mycket pengar som kommer att finnas tillgängligt år för år och hur parametrarna för utgifterna kommer att bli.

I nästa led kommer de centrala bankerna: Europeiska Centralbanken, USA´s Federala Reservbanker, Banken av England etc. Och under dessa kommer de första nivåerna av engagemang inom de nationella regeringarna och, ytterligare i förlängningen, bankinstitutionerna i varje land. Således är regeringarna och de finansiella statskassorna förpassade till fjärde platsen från toppen av maktpyramiden, som kontrollerar det mesta av våra dagliga liv.  Regeringarna, i alldeles för många fall, är bara vektorer för befordrandet av företagens ambitioner.

Etablerandet av Europeiska Unionens Finansdepartement kommer att innebära att en all-Europeisk myndighet ges kontrollen att samla in skatter från alla medlemsstater  – och ersätter den redan försvagade rollen som de nationella finansdepartementen har att administratera ekonomierna i sina suveräna stater.

Baserade i Basel, kommer de att ha makten att införa en hel rad extra skattepålagor för medlemmarnas invånare, varav ett syfte kommer att vara att grunda ett program för ett komplett militärt enande – en ‘En EU Armé . En mycket betydande del av denna process kommer att involvera etablerandet av en ‘Östeuropeisk Armé’, som kommer att bli känd som ‘Östeuropeiska Styrkorna’.


Denna armé kommer att samarbeta med NATO och skifta blockets geopolitiska centra av militär makt och strategi till den mest östliga geografiska gränsen av EU. Denna nyckelroll kommer Polen att ta hand om, som just har har utökat sin försvarsbudget till 2.5% av BNP och har som följd av detta utökat sin militära personal.

NATO har skapat en institution för detta geopolitiska skifte, ‘Kompetenscentret’ i Krakow; öppningsceremonin involverade inbjudna ledande Polska försvarschefer för att anmäla sig till en  ‘Ny Promemoria för Förståelse’ som kommer att involvera Polen som ansvarig för det militära kontraspionagets byrå för alla ärenden relaterade till aktiviteter i Ryssland – och i förlängningen  – Kina. Rumänien har också blivit inviterade för att spela en roll i denna internationella utövning av spioneri.

Vi behöver ta en paus här för att fullt förstå konsekvenserna av dessa manipulationer. Vad som pushas fram här, vilket få är medvetna om, är en stor omfördelning av militär och geopolitisk makt inom Europa – och även utanför Europa.

I praktiken, Amerikanska, Brittiska Franska och Tyska (NATO) kommer att dra sig tillbaka från att utföra det pågående smutsiga hantverket att ‘knuffa på den Ryska björnen’ – i ett försök att provocera Ryssland att utföra någon form av allvarlig aggression – och lämna över detta jobb till Polen, vars medborgare har blivit fullt förberedda för denna uppgift genom en ändlös ström av antirysk propaganda av regeringen.

Detta är strategiskt. Det sedan länge fastställda målet har varit att dra in Ryssland  i någon form av allvarlig aggression som skulle kunna ge de västliga styrkorna en anledning eller ett alibi för att inleda  vad som skulle se ut att vara en ‘legitim’ permanent krigs-anledning’ gentemot den Ryska Federationen. Målet är att bryta isär och förstöra den Ryska Federationens sammanhållning och samstämmighet och att expandera den västliga hegemoni-makten och kontrollen, och även vidare österut: ett nyckelsteg närmare det kommande införandet av den Nya Världsordningen.

Polska medborgare har, både medvetet och omedvetet, tillåtit sig själva att bli ett redskap i detta   nya ‘kalla krig’, genom att ensidigt misslyckas med att kritisera den USA/NATO-inspirerade propagandautövningen som tvångsmässigt eftersträvas av den uppköpta Polska regeringen. En utövning som förtalar Ryssland som ‘ett stort hot mot världens stabilitet’, när det i verkligheten inte finns det minsta trovärdiga bevis eller någon som helst tyngd som väger till fördel för detta argument.

Som USA-ledda invasioner – och decimering – av mer än 30 länder sedan andra världskriget tydligt visar – och tillsammans med allierade – att de är de största hoten mot stabilitet i världen.

Vi bevittnar en rökridå med höga insatser. Enkelt uttryckt, Ryssland har agerat som en stor bromskloss för den västerländska ambitionen att etablera en despotisk centraliserad regim långt utanför de nuvarande gränserna av EU. En regim uppbackad av ett vidsträckt nyliberalt bank-konglomerat och det industriella militär-komplexet som utför deras smutsiga arbete på marken och i luften.

Polen står nu inför ytterligare kriser efter andra världskrigets ockupation. Ännu en gång från västerlandet. Det första västerländska intrånget sattes i rörelse genom utförsäljning av nyckelindustrier till företagsintressen ifrån utlandet – och vad jag kallar ‘CocaColarisation’ av landet genom Amerikanska intressen. Men detta hamnar i skymundan jämfört med den nuvarande krisen som landet står inför.

Polackerna står på randen till att tvingas ge upp sin självständighet. Genom att göra det kommer de att bli en bricka i händerna på de krafter som vill införa den globala Nya Världsordningen. En regim vars nya högkvarter kommer att ligga i Europa och använda Polen för sina strategiska syften – och Rumänien – för sin ‘krigsteater’. Emedan USA, UK, Tyskland och Frankrike drar sig tillbaka för att undgå att hamna i frontlinjen av detta, deras alldeles eget krigförande, geopolitiskt motiverade  incitement för att gå i krig.

Det finns ett kritiskt behov av att höja rösterna mot detta desperata utövande av internationell  terrorism. En som, om den fortskrider, i högsta grad kommer att höja riskerna för att framkalla en en större militär konfrontation.

Det är av största vikt att inse att allt detta inträffar utan någon konsultation eller kommunikation med medborgarna  – som kallblodigt manipuleras att bli kanonmat åt den krigshetsande lilla minoriteten av tyranniska mäklare för krig.

 

Notera: Jag riktar min tacksamhet till UK Column (www.uk column.org) för deras bakgrundsmaterial som ger den huvudsakliga informationen till denna artikel.

 

Julian Rose är en tidig pionjär inom Brittiskt organiskt lantbruk, författare, internationell aktivist och social entreprenör. Han är  President av den Internationella  Koalitionen för att Bevara den Polska Landsbygden. Julian är författare till två hyllade titlar: Till Livets Försvar och Kursändring i Livet. Du hittar mer information på hans hemsida www.julianrose.info

Originalkällan till denna artikel är Global Research

Copyright © Julian Rose, Global Research, 2017


Kommentera Global Research Artiklar på vår Facebook sida

Bli medlem hos Global Research

 

Läs mer: https://www.bakom-kulisserna.biz/news/ett-totalitart-europa-nu-vid-var-troskel/

Det här inlägget postades i CIA, Global Research, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *