Mike Quinsey: Sagan om en bättre värld

 

Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag

27 oktober 2017

Webbsida: Tree of the Golden Light

 

Händelser som gäller omvärdering av valutor står nu för dörren. Det brådskar med framsteg och extra insatser görs. Allt verkar vara klart, och många är angelägna om att komma igång med ett system som har krävt mycket planering och samarbete mellan de berörda länderna. Så man får hoppas att organisationen är sådan att allt faller smidigt på plats utan otillbörliga svårigheter när ”startskottet” går. Var säkra på att många människor är involverade i växlingen och distributionen av valutorna. Det finns dock tecken på smärre förseningar på någon vecka eller två, men faktum kvarstår, ”startskottet” ligger väldigt nära. Det ger signalen till enorm aktivitet, vilken kommer att eskalera alltefter som varje land gör de nödvändiga förändringarna. Illuminaternas motstånd mot förändringarna har ingen möjlighet att förhindra den deklaration som ger befogenhet till de först nominerade länderna att sätta igång.

Jag understryker att när ni nu går allt djupare in i de nya energierna så förlorar de gamla starkt sin förmåga att påverka er. I stället förorsakar de nya energierna förändringar som för er in i den Nya Tidsåldern. Detta resulterar i mycket friktion mellan de två, men de gamla energierna börjar dö ut och det finns inget sätt för dem att komma tillbaka. Mycket som verkligen kommer att föra in den Nya Tidsåldern bidar sin tid, och när tiden är inne kommer den att introduceras på ett förnuftigt sätt för att inte överväldiga er. Den lovar mycket som har hållits tillbaka, och när det släpps kommer det att höja er livskvalité till nivåer som inte tidigare upplevts. Det är trots allt era kollektiva tankegångar som banar vägen till framgång, även om de som övervakar era framsteg uppmanar och uppmuntrar er att följa en viss väg. De vet vad som behövs för att säkerställa att ni gör det på ett sätt som gynnar hela den mänskliga rasen och de fortsätter att se till att ni är fullt upplysta. Som ni redan vet är det stora förändringar på gång som kommer att påskynda er övergång till en ny era. Men behåll ett öppet sinne eftersom ni inte kan se det ultimata syftet, även om ni vet att Uppstigningen (Ascension) kommer att inträffa nu i detta liv för de flesta av er.

Spännande tider närmar sig nu när åtgärder vidtas som säkerställer fred, utan risk för krig eller de störningar som skulle kunnat orsakas av dem. Länder kommer att närma sig varandra, eftersom det kommer att vara i allas intresse att lyckas med att skapa fred och skydda folket från sådana avskyvärda handlingar som krig, vilka är som ett slag i ansiktet på den allt igenom Kärleksfulle Högsta Skaparen. Människor kommer att börja känna effekten av förändringen i energierna och höja sig. En ny känsla av samhörighet kommer att växa fram, där varje person känner kärlek till sina grannar. Man kommer att inse att ”Alla är Ett” oberoende av färg eller trostillhörighet. Plötsligt kommer kärlekens värme att acceptera de skillnader som finns mellan er, och genom att hjälpa varandra lyfts den mänskliga rasen upp till nya nivåer. Man kommer att finna att alla kan leva i harmoni och att varje själ kan njuta av sitt liv i lycka och förverkligande. När detta inträffar kommer de som inte kan höja sina vibrationer att ha tagit en annan väg som bättre passar deras behov. Evolutionen fortsätter hela tiden, och kan inte stoppas oavsett intentionerna hos dem som sätter sig på tvären.

Ni Kära, nu går nu in i en stor förändringsperiod, även om det inte är uppenbart för er. Den kommer att resultera i den fredliga existens som ni har sökt under många hundra år. Så småningom kommer ni att inse att det inte kunde ha kommit förrän ni som mänsklig ras höjt era vibrationer. Om ni inte hade gjort det skulle ni inte ha passerat märkesåret 2012, och sedan dess har allt gått raskt framåt, även om det ännu inte är uppenbart för er. Framsteg kan sakta ner men inte stoppas, och samtidigt som ni har jobbat med att lyfta er upp ur moraset har så mycket uppnåtts som ännu återstår att avslöja. Fri energi är tillgänglig, och många projekt har resulterat i konstruktion av utrustning och tillämpningar som kommer att förändra er livsstil. Så kommer det att fortsätta tills ni alla är självförsörjande, vilket kommer att visa sig vara extremt användbart allteftersom ni vandrar djupare in i de kommande kalla väderåren.

Under den närmaste tiden kommer ni att upptäcka att många unga som föddes som Indigobarn är mycket annorlunda än de äldre generationerna. De har mycket kunskap och kommer att kunna lösa problem mer effektivt och ibland på sätt som är nya och mer praktiska. De har kommit till jorden med det ädla syftet att, med tekniker som har släppts till dem, hjälpa er att ta er plats i den Nya Tidsåldern. Faktum är att många nu står redo att hjälpa mänskligheten att ta ett jättesteg, och påskynda era framsteg in i den period av stora förändringar som kommer att gynna er alla. Historien visar att det alltid finns rätt tidpunkt och rätt plats för att introducera nya innovationer, och det kan naturligtvis inte ske utan att rätta personer också är involverade.

Var säker på att alla familjemedlemmar och vänner som redan har gått över följer dina framsteg med stort intresse. De vet vad som förväntas av dig och när de kommer nära dig ger de dig all den uppmuntran de kan. För de av er som lämnar kroppen medan ni sover, möter ni på de Ljusa Planen troligtvis dem ni håller kära, och ni har utan tvekan en trevlig stund tillsammans. Men få är begåvade med förmågan att komma ihåg dessa möten, och det beror på att de inte ska hindra era dagliga erfarenheter. Ändå har några av er intrycket av ett sådant möte men kan inte återge det i detalj. Som jag tidigare nämnt, men som jag nu bekräftar för dig som inte är bekant med begreppet ”de Ljusare Planen”, går du, när du sover, ut ur din fysiska kropp med din eteriska kropp. Din eteriska kropp är en exakt avspegling av din fysiska, ja ännu mer exakt eftersom den speglar den utan att inkludera några handikapp eller förlust av lemmar. Faktum är att du kan ”tänka” din eteriska kropp i vilken ålder du vill, eftersom den svarar på tankens kraft.

Du bör nu inse att du är långt mycket större än du kan föreställa dig. Du skapar en fysisk kropp för att uppleva dualitet, och med få undantag har du upp till hundratals livserfarenheter (ö.a: fysiska inkarnationer). Vissa är väsentligt viktigare än andra och representerar ett stort steg framåt i din utveckling. Man accepterar och är överens om varje liv innan man inkarnerar, men vissa själar drar sig ur i sista stund. Det innebär att en möjlighet har gått förlorad, men som å andra sidan kan bollas över till nästa tillfälle. Poängen är att andra själar också är involverade i dina erfarenheter. Enligt ert sätt att se på saken är det ganska komplicerat att få människor att träffas vid rätt tidpunkt så att gemensam karma kan arbetas igenom. Det ingår som en del i din livsplan som har godkänts innan du faktiskt inkarnerar. Ju mer du lär dig om det kommer du att uppskatta att en inkarnation är ett rättvist och rimligt sätt att få de erfarenheter du behöver. Den är alltid planerad för att utveckla dig och föra dig framåt, och kan anpassas efter dina förmågor.

Jag lämnar dig med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp dina dagar och vägen till fulländning. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Översättare: Cagga Levander

Det här inlägget postades i Ascension, Hälsa, Människa, Ny Andlighet, Pengar, VärldsGemenskap. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *