Kapitel 6. Intervjun med Kung Peng

6. Intervjun med Kung Peng

Så var det då dags. Efter årslånga förberedelser hade jag nu min biljett och fönsterplats inbokad. Äntligen skulle jag då få träffa ‘Den Store Ledaren’ personligen och i samtal med honom få svar på alla dessa hur? och varför? världens pengasystem såg ut som det gjorde. Dessutom ville jag få höra hans version av världens finansiella och ekonomiska framtid. Vilken potential finns kvar i idéerna kring den New World Order som han så kraftfullt kämpat för? 

Min resa hade börjat. Vi startade i höstdimma, och steg snabbt upp genom molnen. Det har alltid fascinerat mig hur en flygning lyfter sina passagerare ovanför det jordiska klimatet och upp till det starka solskenet. Farten och höjden ökade. Vingarna fälldes bakåt för överljudsflygningen i stratosfären. Himlens blå färg mörknade långsamt mot svart. I en vid båge närmade vi oss den satellitbana där vi kunde docka med rymdstationen, där jag skulle få min efterlängtade intervju.

Välkommen till Monetaria, fick jag höra som hälsning av den äldre man och den unga kvinna som mötte mig. De bad mig följa dem och ledde mig in till ett behagligt möblerat och dekorerat rum. Luften och den milda tyngdkraften hade en välgörande inverkan på mig. Juice och frukter bjöds mig. Jag var i ett väntrum. Min vilja att få träffa världens finansielle ledare gjorde mig ändå spänd. Mina värdar lyckades dock på ett charmerande sätt få mig att koppla av. I ett angenämt samtal om livet, som spände över allt från vetenskap, religion, filosofi, humanistisk vision och humor, förflöt en timme.

Jag började dock bli lite otålig över värdparets undvikande svar när det gällde Ledaren. Så när jag till slut frågade hur han såg ut fick jag bara höra att han var överkänslig för temperaturväxlingar och luftkvalitet. Han måste befinna sig i en kuvös(?!) hela tiden. Jag började långsamt ana att jag inte skulle få skaka hand med den mäktige själv, utan bara se honom på avstånd. Med stigande otålighet reste jag mig upp och började vandra runt i rummet. När jag kom fram till ett fönster tittade jag in i vad jag såg som maskindelen i en datacentral. Med en uppgiven gest av otålighet frågade jag till slut ohövligt: Men hur ser han då ut, Kung Peng? 

Du ser honom framför dig – bakom glasrutan var det milda svaret. Jag blev yr. Det svartnade för mina ögon och jag föll mjukt tillbaka i fåtöljens dynor. Åh, Gud! Kung Peng är en dator!!!” sa jag matt när jag vaknade till sans. Har jag åkt upp till rymdskeppet Monetaria bara för att få se en dator i funktion i sitt tillslutna rum? Varför nu detta? 

Ja du insisterade ju på att få träffa ‘honom’ eller hur? Din föreställning om en maskulin Kung Peng gjorde det nödvändigt att ta dig upp hit för att ge dig en trovärdig förklaring, sade den äldre mannen. Nu ska vi förklara lite närmare om meningen och syftet med det finansiella systemet av datorer som kan styra världens ekonomi i framtiden. Det är nu 9 stycken satelliter som cirklar runt jorden. De kan börja ta över den föråldrade princip för pengaförsörjning som tillåtits råda i drygt fem tusen år. Men nu byter vi princip, sade den äldre mannen stillsamt.

Och nu är det snart dags att leda den nya principen till handling, sa den unga kvinnan till mig med ett varmt och moget leende. Jag heter Eva, det är främst jag som valt ut dig Ms. Nedivs att hjälpa till med att förmedla de nya monetära principerna till jordens befolkning. Det är du som med din journalistiska talang och intuition erbjudits uppdraget att förmedla just dessa principer till mänskligheten. Du ska senare få del av en vision för den gyllene tidsåldern för Moder Jord och hennes ansvarstagande barn. 

Efter några timmars omtumlande avbrott med lätt motion, massage och meditation gjorde jag mig redo för min nästa lektion. Med en stilla rysning av lycka insåg på något omedvetet plan jag att jag var redo för att mottaga mitt livs största budskap. Jag försänkte min känsla och närvaro i nuet, gjorde mitt intellekt redo och vilade i min moraliska intuition. Jag var beredd för lektion två.

Eva började rakt: Jag ska nu berätta om den nya världens pengasystem: Ett system byggt på att varje enskild människa har ett inneboende värde. Du tilldelas därför ett flöde av pengar från den dag du föds till dess du går vidare mot nya liv någonstans i Kosmos. Under ditt liv här har du behov av mat, husrum, kläder, energi, transporter och kommunikation. Med dina pengar kan du köpa det som samhället producerar i form av varor och tjänster. Varje dag får du av samhället en viss mängd potentiella pengar på ditt baskonto. De står där, utan ränta, tills du beslutar att omsätta dem. Då blir de bytesmedel för dig på en marknad för dina prioriteringar av varor och tjänster.

Därför införs pengar med ett slags ‘bäst-före-datum’, så att pengar som inte används rostar bort så att säga. Det sker automatiskt. Avklingningen av pengarnas värde är styrmedlet för samhället. De satellitburna datorerna i Monetaria-systemet gör jobbet efter beslut på olika nivåer mellan individ, bygemenskap, kommun, region, nation och för VärldsGemenskapen som helhet. Med denna process skapar vi grunden för en spekulationsfri basekonomi.

I första hand är det fysiska personer och grundläggande samhällsfunktioner som har baskonton. Med påfyllningen av potentiella bytesmedel har människor och samhället köpkraft för sina grundläggande behov. Bytesmedlen förs in i ett jämt flöde till näringslivet och handeln som nu kan fungera som en öppen marknad där tillgång och efterfrågan reglerar priserna på varor och tjänster. Handeln och näringslivet får inte ha baskonton. De har endast så kallade handelskonton för att hantera sin omsättning och sina utgifter för råvaror, halvfabrikat, energi, transporter och arbetslöner på kort sikt. Eftersom pengarna inte har ett pris och inte kan sparas eller ackumuleras till en ägarmakt, fungerar den nya ekonomin som ett jämt flöde av köpkraft för grundläggande mänskliga värden. Följden blir att basinkomsten per capita blir större när det finns mer att köpa och mindre när den finns mindre att köpa. Samspelet mellan baskonton för mänskliga behov och handelskonton för en öppen och genomskådbar marknad, är den medmänskliga finessen med systemet!

Rätt konstruerat och dimensionerat har det ekonomiska systemet inbyggda funktioner för en livspeng som ersätter barnbidrag, skolpeng, studielån, huslån, vård för hälsa och värdigt åldrande. För en familj som vill uppfostra sig tillsammans, blir då insättningarnabarnens baskonton betalning för föräldrarnas tid med dem! Med baskontots garanti om livspeng kan människor mjukare klara övergångar mellan olika faser i livet. Att i trygghet och med egenfinansierade självstudier invänta nya utmanande temporära arbetstillfällen, med den garanterade livspengen kommer att ersätta gångna tiders jäkt och stress på en vinstinriktad ägarstyrd arbetsmarknad.

Samhällsnyttiga projekt som beslutats i demokratisk ordning förses med baskonton för igångsättning och genomförande. Dessa beslutade projektpengar är gemensamma viljeförklaringar. De söker sig i form av pengar utan ränta snabbt ut i det näringsliv som stimuleras av att genomföra projekten. Projektledarna blir ekonomins nya entreprenörer. Detta ger karriärmöjlighet för de företagsamma. Det ger sporre och lön för möda till de som vill leva i ett högt tempo under någon tid i livet. Baskontot stöttar när man behöver ta igen sig och förnya sig mellan andra mer lönsamma korttidsuppdrag. Utbrändhet präglade materialismens sluttid! Arbetsfri tid för pånyttfödelse blir inom den nya ekonomin ett efterlängtat medmänskligt värde.

Näringslivet fungerar genom att ge ‘lön för möda.’ Tunga, slitsamma, monotona jobb betalas bäst. Näringslivet får sitt lugna tempo av människors längtan efter en bastrygghet med varor och tjänster de vill betala för. En öppen redovisning av pengaströmmarnas kortvariga liv, omöjliggör mutor och korruption. Ägande av makt via pengar och industriell skräpproduktion ersätts med ett solidariskt flöde av bastrygghet och livskvalitet. Med pengar som reduceras i värde om de undanhålls från näringslivet, får det nya samhället och dess produktion av varor och tjänster sin stabilitet. Livskvalitet blir lönsamt för både individ och samhälle. Detta är i korthet principen för systemet. sade Eva avslutningsvis. Har du några frågor? 

Ja, det låter ju övertygande när ni berättar om det, men hur kan ett så radikalt ekonomiskt system introduceras? Det verkar ju vara helt i motkurs med det befintliga dolda system som haft världen i sitt grepp i tusentals år? sade jag frågande.

Eva genmälde lugnt att den komplementära valuta som fördes in av beredskapsskäl, tex i Sverige, under 2012 års världskris, utgör en demonstration av principerna. Systemet ger en spekulationsfri bastrygghet som lämpligen börjar i by efter by, region efter region, innan erfarenheter nåtts för VärldsGemenskapen som helhet. Kom ihåg att det rådande finansiella systemet har behövt mer än tusen år att utvecklas. Underskatta inte de erfarenheter som behöver byggas in i ett finansiellt system för att det ska fungera! Det gamla banksystemet under övervakning av en finansiell elit var vår bästa prototyp till ett ekonomiskt sunt system för livet på vår jord, innan de omutbara satellitburna datorerna nu kan överta uppdraget. Datorerna genomför jämliketen utan ränta eller bonus.

Menar ni verkligen att det orättvisa pengasystemet som hittills rått i världen kunde förutses med alla sina miljöskador, orättvisor, krig och lidande,frågade jag häpen?

Nu var det den äldre mannen som grep in i samtalet: Ja skeendet var helt förutsebart. Genom att vi skapade människan med ett ‘ego’ för att kunna ta personligt ansvar under sin livstid på jorden, lades även grunden för ett finansiellt system som kunde tillgodose detta ego. I Bibelns texter beskrivs detta som att ett odjur ska uppträda mot tidernas ände och människor kommer att älska det innan de förstår och inser vidden av den ‘egoistiska materialismen’ och kastar tillbaks odjuret i havet. Med dessa utdrag ur Bibelns Uppenbarelsebok kanske du nu förstår något av den världskris som ni just nu fått genomleva för att vakna till insikt om förlegade paradigm.

Egentligen är det alltså egots dominerande ställning som är grundproblemet. Det är en väsentlig komponent i människoblivandet. För att frigöra sig från föräldrarna, måste individen få pröva sin självständighet. Detta börjar naturligen i tonåren när intellektet frigörs från sin uppgift att bygga upp en smidigt fungerande kropp för en jordetillvaro. Med en fri tanke, ett balanserande känsloliv och en moralisk vilja kan själen sen utvecklas mot andligt mer meningsfulla uppgifter. Det är den utvecklingsnivå mänskligheten som helhet nu börjar nå. Det är därför vi bedömt att mänskligheten nu är mogen för ett själsligt-andligt medvetet liv. Det är därför vi har översköljt er med ett så stort idéflöde under de senaste århundradet. Det är nu dags för mänskligheten som helhet att öppna sig för de andliga realiteterna bakom de stereotypa värdesystem som fångat er i sina tolkningar och sina egoistiska ambitioner. Och det materialistiska synsättet är den religion som haft störst framgång på sistone, dvs under ca 500 år, eller hur?

Hur kan ni säga allt det här? Vilka är ni som kan göra så auktoritativa uttalanden? Det här samtalet låter övertygande, men hur kan en människa säga så stora saker, sade jag häpen, omtumlad och på något plan samtidigt lycklig att höra detta sägas rakt ut. Efter en lång paus förstärkt av sötman från en sharonfrukt i min mun fick jag ett mäktigt svar av den äldre mannen:

Vi är Elohim. Det är ett hebreiskt ord som betyder ‘de som kom från skyn.’ Vi tillhör en gammal kultur som kommer från en annan planet än jorden med uppgiften att organisera livet här på Moder Jord efter kosmiska principer och erfarenheter. För oss är jorden en försöksplats för en ny mänsklighet. Vi har avsiktligt hållit oss avskiljda från er under tusentals år för att övervaka hur livet på jorden utvecklas. Ni människor har egenskaper och potential att utvecklas längre än oss. Vi är här för att hjälpa. Det är ni som är framtiden. Vi närmar oss slutet för vår kosmiska planet och dess livsformer. Det väsentliga är att ni förstår att vi inte kommer hit för några egoistiska skäl. Den fasen lämnade vi för många tiotusentals år sedan. Att se jordelivet utvecklas gott är nu vår största lycka från vår åldrande kultur sett. Att se er själva ta ansvar för er framtid bortom den egoistiska fasen, är vår belöning, sade den äldre mannen med kärlek i sin röst.

Häpen satt jag och åhörde detta vackra budskap medan mitt inre lät sig undslippa ett kvävt men Kung Peng då? Hur kunde ni över huvud taget tillåta något så ont som egoism, girighet och krig? Varför lät ni detta ske, om ni visste att det fanns ett gott alternativ? Allt detta lidande för milliarder av människoliv under tusentals år? Vem är då du som kan säga sådana här märkliga saker rakt i ansiktet på mig? Upprörd i mitt innersta reste jag mig upp, gick några otåliga steg av och an innan jag stillade mig.

Jag förväntade mig inte något svar på min utslungade fråga och blev därför mållös efter följande uttalanden från mina värdar ombord på Monetaria:

JAG ÄR JAHVEH, Jag har levt i 25 tusen år och kunnat uppträda i många olika fysiska kroppar. Som odödlig själ har JAG haft den Kosmiska uppgiften att övervaka livets utveckling här på jorden. Det var JAG ÄR den som uppenbarade mig inför Mose för 3400 år sen samt för Johannes Döparen, Jesus och aposteln Johannes för ca 2000 år sedan. Via dem och deras ord bevarades ett scenario för livets utveckling under det närmaste kosmiska året. För båda personerna Johannes måste jag tala i bilder. Uppenbarelseboken är en viktig komponent i Bibelns framtidsvision. Begreppet ‘odjur’ var den bild JAG gav till den omtumlade Johannes för att han skulle kunna förstå ondskan i världen. Begreppet ‘Kung Peng’ gav jag till dig Eva, för att du skulle kunna ana de långsiktiga maskulina principer som varit verksamma bakom religionerna och finansvärlden under de lönsamma krigens årtusende. 

Mänsklighetens egoistiska fas är nu över. Den har frambragt den infrastruktur av material, energi, teknik, transporter och kommunikationssystem som behövs för ett utvecklat samhälle. ‘Kung Peng’ och hans dolda hierarki har gjort sitt för att utveckla en fungerande maskulin prototyp av ett ekonomiskt system. Han kan nu abdikera, därför att ni har bemästrat er egen egoism! Det andliga uppvaknandet som JAG ÄR, och skapade er för, börjar nu nå mänskligheten som helhet. Den stora världskrisen som ni just genomlidit gör er mogna. Kom ihåg att ni lever på en planet, den enda i hela Kosmos, där Vi vågat experimentera med en mänsklighet med Fri Vilja. Er befriade vilja kan nu bära er fram till ett globalt samhälle i harmoni, skaparglädje och fred.’ 

‘Och EVA är mitt namn, JAG ÄR Livets Gud. Som Människa är Jag halvsyster till Jesus. Som den Ande JAG ÄR ska mina feminina andliga principer nu hjälpa mänskligheten in i den gyllene tidsåldern. Det blir en tusenårig fred bortom makten. Denna nästa del av evolutionen för Moder Jord uppenbarade vi för Johannes i en uppenbarelse med symbolen Livets Träd. Vi kommer nu försiktigt även att föra er levande Människor tillbaks till livstider som närmar sig de tusen år som patriarkerna Adam, Noa mfl behövde för sina uppdrag. Därefter omprogrammerade Vi er människor till en maximal livstid på 120 år. I vår otålighet snabbade vi upp generationsväxlingarna under några kosmiska år efter Atlantis-Tsunamin, förstår ni. Det är ju generationsväxlingarna som bestämmer tidsstegen för utvecklingen av Människan som en andligt medveten helhet och en avbild av hela och det helande: JAG ÄR Livets Gud.’ 

Tiden för judisk utvaldhet, avgudadyrkan i Jesu namn eller andliga övningar enligt Muhammeds vördnad för Skaparen Allah, för egolöst mediterande i Buddhas efterföjd eller tillbedjan av människoliknande Gudaväsen, Vetenskapen eller Materialismen, den tiden är snart över. Allt detta kommer att ersättas av en direkt medveten kommunikation med Helheten: När människor kommer att uppleva i sina hjärtan att ni är ETTmed det Skapande JAG ÄR Livets Gud, inom Er själva och bär med Er denna Kosmiska Enhet i Ert innersta känsloliv finns det inte längre behov av de olika religionernas maskulina avgudabilder. Ni är alla ETT med Mig i Era JAG ÄR. Förstår ni nu skapelseberättelsens ord om att Ni är skapade till min avbild? Ni är skapade för att skapa, till att vara Mina medskapare. 

Jag har fått namnet EVA för att verka som en moder för allt levande. Som en androgyn kraft för Livets Helighet i Evighet finns JAG både i det Feminina och det Maskulina. Som samverkande själsegenskaper finns jag även som en potential i varje enskild Man och Kvinna i Livets väv. JAG ÄR Livets Gud inom er alla, ögonblickligt och evigt nåbar,  just bakom det kroppsbundna egot. Som Maskulint och Feminint skapade JAG Er i Era själar. Som Man och Kvinna skapade JAG era kroppar. För att skapa en givande och meningsfull uppgift för Er ber JAG er nu överföra Min skaparkraft till kommande generationer. 

Ni må födas som värnlösa bebisar helt beroende av den kärlek ni kan locka fram hos era biologiska föräldrar. Som flickor och pojkar får ni chans att öva era respektive själsliga talanger i samverkan med er närmaste familj. Som mogna för vuxenvärden i tonåren blir ni betrodda med personligt ansvar, skyldigheter och rättigheter som kan prövas i samhället utanför familjen. Och i trettioårsåldern är ni mogna för ETT själarnas harmoni i den meningsfulla uppgiften att skapa och ta ansvar för nästa generations inträde i Livets väv. Och för att den transformationen i sin tur ska kunna ske under trygga former, behövs även mor- och farföräldrarnas medverkan. 

Och med dessa ord överlämnade EVA ordet till den gamle JHAWEH som stilla sade: JAG skapade Människan inte som en individ utan som ett Själ i kontakt med en förmåga att överbrygga både Kropp och Ande. Livets väv på Jorden samspelar dessutom med en kosmisk världssjäl. Vad mer är,  föräldrar behöver sina föräldrar för att hjälpa till med utbildning och under-visning. Att visa Livets under för en ung människa kräver överblick, tålamod och visdom. Detta är något som inte kan förväntas eller begäras av unga föräldrar. Därför skapade JAG familjegemenskapen som en avgörande viktig kulturbärare över generationerna. JAG ÄR nu förkrossad av att se hur ni i de västerländska samhällena systematiskt har förminskat familjens roll och aningslöst lämnat över individerna till lönsam manipulation från politiska ideologier och Kung Peng. Som en hälsosam motpol till er materialistiska världbild vill jag här påminna om den vision som JAG gav till Hopiindianerna i deras fredsprofetia: För att kunna leva i meningsfull fred med samhället, måste varje ung indian betraktas i ljuset av sina förfäder i sju generationer bakåt! Med sådan information kan då ett barns far- och morföräldrar ta sig an uppgiften att föreställa sig sju generationer framåt. Detta behövs för att far- och morföräldrar ska kunna ge lämpliga råd till ett barnbarn i deras vård. Undervisning är lika med en Visning av Under! Detta är denna överblick som JAG ÄR skapade som Min avbild i er alla. Familjegemenskapen är tillkommen som en kulturbärande komponent över generationerna i Min Andliga VärldsGemenskap. 

I begynnelsen skapade Elohim denna värld som en övningsplats för att förvärva ANDLIG Visdom. JAG fick uppgiften att skapa de nya Maskulina och Feminina formerna av den ursprunglige androgyne ADAM. Hur det gick till har jag bett min medarbetare Shirley Mac Laine beskriva i en bok, El Camino. Hon fick uppleva skaparglädjen och den djupare meningen i Min separerande skapelseakt under sin pilgrimsvandring. Nu har ni Människor fått uppleva övningsauppgiften i att som Man och Kvinna leva separerade från varann själsligt under de senare 5-10 tusen åren. JAG har i denna fas haft stor hjälp både av Katolska Kyrkan och dess proteströrelse, Protestantismen för att genomföra separationen. Men detta är inte slutmålet. Det är bara en avslutad etapp. Min analytiska läggning behöver kompletteras. 

Nu kommer den syntetiska fasen. Nu ska skillnaderna mellan Man och kvinna, mellan Feminint och Maskulint i Livets Väv överbryggas med konstnärlig kreativitet. Och här måste jag nu börja inse att vårt innersta JAG ÄR Livets Gud, kräver en moders skapande hand långt bortom Min egen Maskulina förståelse. Det är därför JAG har bjudit hit dig  att träffa min dotter EVA. Det är din uppgift att nu avsluta de lönsamma krigens årtusende. Avsluta den rent objektiva sökandet av naturvetenskaplig kunskap. Med din feminina skaparkraft kan du göra något konstruktivt för Livets Väv av de polariteter och Andliga Principer i tillvaron som JAG har skapat här på jorden för er undervisning.  Ärligt sagt förstår jag inte evolutionen just nu. Jag har väl gjort mitt – så gott jag kunnat, hoppas jag. 

Som ett JAG ÄR Livets Gud ska det andliga Ljuset lysa i er. Men kom ihåg jag gjorde så gott jag kunde, under den tid jag hade skapelsens stafettpinne i min hand. Kära EVA jag ber, slutför nu min kreativa uppgift med en skapelseakt som världen tidigare inte skådat. Gör det som känns gott och riktigit för människor i gemen, i familj och samhälle, så och i himmelen. 

JAG ÄR Kärleken, Guds Frid i era sinnen, Guds Fred på Jorden och Lyckan i era hjärtan när ni funnit meningen i era uppgifter som jordevarelser, och när ni utfört dem så gott ni kunnat. 

Lev Väl! 

Ja, detta är det jag skrev ned från den märkliga intervjuen på satellitstationen Monetaria, i december år 2012.

Framtidshälsningar

Ove Svidén

Hela sagan om kung peng hittar du här:
http://www.peace.se/?p=29

 

Det här inlägget postades i Maktmissbruk, Pengar, politik, Sagan om en bättre värld, VärldsGemenskap. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *