Kapitel 5 ur Sagan om Kung Peng

5. Sagan om Kung Peng och Moder Svea

Det var en gång en rädd liten gumma. En dag skulle hon korsa gatan i den lilla stad hon bodde. Men vid korsningen stod ett gäng ‘busar’ som oroade den lilla gumman. Men gumman var både klurig och vis. Hur bar hon sig åt för att med säkerhet komma över till den andra sidan, tror ni? Jo hon tog mod till sig och gick fram till den största busen i klungan och frågade med sin lilla pipiga röst om han kunde hjälpa henne. Han lyfte på kepsen, rätade på ryggen, tog gumman under armen, och stolt inför de andra i gänget ledde han den lilla gumman över gatan. Den stora busen skyddade den lilla gummans säkerhet och han stärkte därmed även sin ställning bland de mindre busarna. Och hon hade valt rätt buse som sin beskyddare. Genom tilltro till den störste var hon trygg för alla de mindre busarna…

Det här kapitlet kommer att visa hur Moder Svea betett sig på liknande sätt för att kunna leva tryggt. Hon har visat underdånighet för världens största busar ända från de Brittiska och Franska bankhusens tid till Hitler och den tidigare president George W. Bush i det stora Amerikat. Så här gjorde Moder Svea i från sin spelade svaghet, inlärda hjälplöshet och fina uppfostran i Herrans Tukt och Förmaning, hunsad både av Svenska Kyrkan, Parlamentets demokratiska stölder och Kung Pengs. Men listig var hon nog, den goda lilla gumman i sitt rike bland de blåögt aningslösa. Hör här:

Som ni kommer ihåg från föregående kapitel, så hade Moder Sveas Rikskansler Axel Oxenstierna vunnit första ronden för en Rikets Bank i statens händer. Men i svaghetstillståndet Efter Gustav den tredjes död, öppnades en ny möjlighet. En Marskalk Bernadotte från Napoleons armé inbjöds att bli kung i Sverige. Han sågs som den bästa garantin för landet att förbli fritt efter förlusten av Finland 1809 i kriget mot Ryssland. Samtidigt fick landet, utan att veta det, in en modern regent med de rätta kontakterna med den finansiella eliten. Och vad var mer naturligt för Kungen, Karl den XIV Johan, än att bjuda in sina vänner bankirerna som tack för hjälpen, såsom Kung William av Oranien gjort drygt hundra år tidigare. Och på det sättet kunde Sveriges Riksbank nu rekonstrueras efter mönster av Bank of England. Nu skulle också Riksbanken kunna låna ut tio gånger mer pengar än de egentligen hade en säkerhet av guld i sitt valv. Och finpappersbruket i Tumba kunde börja sin lönsamma produktion av pappersvalutor för världens olika krig.

Åren gick, och krig följde på krig. När tider av fred hade blivit för långa för den otåliga Kung Peng, omsatte han sin längtan att äga hela världen mot en ny motsättning i världen att profitera på. När han hade kommit på det kalla krigets idé i början av 1900-talet blev hans planer mer strategiska än förr. För att bygga upp en maktkamp mellan två Supermakter sände han frimuraren Lenin till Moskva för en statskupp. I en plomberad järnvägsvagn från Schweiz genom Europa via Sverige och Finland sändes den nödvändiga krigskassan. I Sverige fylldes den på med ytterligare 50 miljoner dollars från en bankir Jacob Schiff (en av Rotschilds närmaste) i New York som sänt över dem till ‘Svenska Banken’ som det står i min källa. När jag ‘slog en forsk’, det vill säga gick igenom Riksbankens liggare för år 1917 fann jag inget spår av transaktionen. Varför då? Min förvånade fråga besvarades av arkivarien med orden: ”Pengarna sändes antagligen via någon privat bank, sannolikt Stockholms Enskilda Bank.” Jasså, jahaa… är det så det går till. De mest känsliga transaktionerna med det privata kapitalet går vid sidan av Riksbanken för att inte solka ned räkenskaperna i statens affärer. Och man kan ju förmoda att de rubler Lenin behövde i form av sedlar trycktes upp i Tumba Pappersbruk och stillsamt lastades ombord i Tumba, in i den plomberade järnvägsvagnen i Lenins specialtåg. Tänk så smidigt Kung Peng utnyttjar sina internationella kontakter och resurser.

Under 1930-talet fanns uppgiften i Guinness Rekordbok om världens största svindlare, Ivar Kreuger. Tio år efter kraschen ändrades ordalydelsen en aning, när allt ståhej var över: Ivar Kreuger är den man som utsatts för världens största svindel. Minsann en märklig ordvändning! Sen försvann rekordnoteringen helt i nästa upplaga av Guinness bok. Och det här är Kung Pengs version av det hela: Som ni vet tar jag det här med finansiellt ansvar, konkurrens och ägande på allvar. Den där uppkomlingen Ivar Kreuger hade en monopolidé. Genom att få monopol på att tillverka och sälja tändstickor i ett land kunde han till slut ackumulera ett så stort kapital att han kunde ge förmånliga lån till regeringar i de länder han samverkade med. Kreugers tillgångar var stora, men så var även hans lån inom det etablerade bankväsendet. Hans omsättning var i klassen fem gånger större än Sveriges BNP. Han började bli en maktfaktor i den internationella politiken. Han måste stoppas sa Kung Peng och gav uppgiften vidare till J.P Morgan and the Wall-Enberg Brothers.

När Kreuger hjälpt Tyskland i ett svårt läge med ett lån, 30 miljoner Mark tror jag det var, så gick det tvärs emot våra planer att forcera fram ett andra världskrig mellan de allierade och axelmakterna. Med en enda mening kunde Morgan stoppa honom: ‘Vi kan tyvärr inte förlänga era lån längre, Mr Kreuger’. Han var finansiellt död innan skottet brann av i Paris. Vem som sköt? Ointressant fråga. Han stoppades, och det var vår enda ambition med en uppkomling utanför den innersta kretsen.

Kung Peng fortsatte: ”Jag har hört att två bröder i anden, Wall-Enberg och Tor Bon, gjorde sig en stor vinst på affären. De bodde ju några hundra meter från varann på Södra Djurgården i Stockholm och kunde ostört i sin morgonpromenad till 7:ans spårvagn från Bellmansro till Norrmalmstorg, komma överens hur de med småspararnas pengar skulle bekosta den tidens största svindel. Tor ledde hetskampanjen i sin tidning Dagens Nyheter. Utgången var given för den utpekade svindlaren. Kraschen effektiv. Bankmän i Stockholms Enskilda Bank och i Skandinaviska Banken anlitades sen för att ‘rädda så mycket som möjligt av Kreugers värdepapper kvar i Sverige.’ Ja, ja de där bankmännen är duktiga på att omskriva sina manipulationer i nationalromantiska termer. Och Tor blev indragen i Skandinaviska Enskilda Bankens styrelse. I sina memoarer rubricerar han kapitlet om dessa 27 år med termen: ‘Ett misstag’. Som aningslös publicist insåg han tydligen aldrig hur viktigt det var att historien om Kreuger inte ändrades under de decennier som följde. Men Wall-Enberg dynastin visste precis vad de gjorde, sade Kung Peng med förnumstig min och en glimt i ögat.

Och kan man tänka sig, de värdelösa aktierna i ASEA, LM Eriksson, Atlas Diesel, Vabis, Bofors, och vad de nu hette började stiga i värde i de nya ägarnas kompetenta händer. Häradshövdingens son, Marcus, hade en verklig talang för att hitta de lämpligaste företagarna i sitt fögderi. Han uppfostrade dem med charm, intuition, erfarenhet och tillit, under oket av en hemlighet om hur förvärvet av dessa guldaktier verkligen hade gått till. Det hörde till banksekretessens alla hemligaste hemligheter. Och det ska ni veta, en familjebank är inte starkare än de band mellan generationerna som för principerna vidare. De hemliga samtalen mellan publicisten och häradshövdingen, fick inte läcka ut ens i den närmaste familjekretsen. Tor ersattes av sin son Gerhard i bankens styrelse.

Bankdynastiernas kvinnor överöstes med gåvor och lyx för att leva oklanderligt rent utåt utan kännedom om affärslivets osmakliga hemligheter. För att dölja sina solkiga själar, klädde kvinnorna upp sina gossar bankdirektörer i vit skjorta. En ren vit nystruken skjorta varje dag var det yttre tecknet på den renhet som den inre bankhemligheten krävde. (Det var en klädstil som alla finansvalpar och skojare inom den ekonomiska sektorn så småningom anammade.) Med en prydlig slips talade han sen om att han hade stängt kommunikationen mellan sin hjärna och sitt hjärta. I den strama utstyrseln försökte även Marcus plikttroget vara det ‘bindestreck’ mellan två generationer som han sade sig eftersträva.

Kritiken mot familjeföretaget från vänsterhåll var hård vid den tiden. När banken insåg att de inte kunde föra familjetraditionerna vidare ensamma längre, föreslogs på våren 1971 en sammanslagning med de två vinnarna av Kreugerkraschen, Skandinaviska Banken och Stockholms Enskilda Bank. Sen kom då den oundvikliga stund då sonen Marc skulle överta rodret i familjeföretaget. ‘Boy-Boy’ hade av ‘Dodde’ blivit uppfostrad i tidens anda i en frihet, otänkbar för tidigare generationer av stramhet och plikt. Sonen fick steg för steg vara med i det ena styrelsearbetet efter det andra, men den verkliga hemligheten blev han ‘förskonad’ från till in i det sista. När det väl skedde gick det till så här ungefär, när Marcus förde in sin son Marc i bankens allra heligaste hemlighet:

Jo, min son, det är något jag och pappa inte har sagt till dig ännu om händelserna för ca fyrtio år sen nu. Det gäller om det hemliga samarbetet med JP Morgan och Bonnierpressen för att få in Kreuger i fällan. Den börskrasch som har visat sig så lönsam för vår Bank och som du nu ska ärva ansvaret för… Och ju mer Marcus berättar ju mer lättad blir han att få avbörda sig familjehemligheten. Han blir rent av entusistisk över hur han och pappa häradshövdingen lade upp sin strategi, fullföljde operationerna, blev engagerade som utredare och sen lade beslag på de värdelösa Kreugeraktiena och ‘räddade dem från att försvinna utomlands.’ Ja, det vill säga de hamnade i våra egna privata händer. Marcus skrockade förnöjt över sin och sin pappas driftighet och strategi. Det han inte såg var sonens brottningskamp med sitt inre samvete. Först nu förstod Marc att han skulle ärva pengar som skulle ge honom blod på händerna. Ohanterligt mycket blod. Marc som hela tiden trott att den egna bankfamiljen stod över de insider-affärer som degenererade bankirdynastier i utlandet lekte med. Kreugerkrashens bankbedrägeri med småspararnas pengar var det Marc måste bära vidare som ett bindestreck till nästa generation. Näe, så jävlar anamma att han skulle lockas in i samma fälla som Amshel Mayer Bauer hade lockat in hela världens bankirväsende år 1773. I desperation och under deprimering sökte Marc desperat en lösning under de veckor då strategin för den nya utvidgade Skandinaviska Wall-Enbergs Bank, SEB, utvecklades. Bolagsstämman som konfirmerade sammanslagningen hölls den 15 November 1971. Två dagar efter hade Marc ännu inte hittat en bättre lösning på sitt personliga samvetsproblem än att med ett jaktgevär i Nackaskogen söka sig en evig frid i sitt manipulerade liv.

Ja såna veklingar passar inte in i min plan för en New World Order, sade Kung Peng kallt. Det han inte visste var att Moder Svea stillsamt noterade Marcs samvetsbeslut och jämförde det med Raol Wallenbergs modiga kamp för judarnas rätt i ett härjat Europa under det andra världskrigets slutskede. Beslutsamt och vist begrundade Moder Svea hur nya generationer av bankpojkar skulle kunna leda in världens bankväsende på fredligare banor bortom tiden för Kung Pengs herravälde. Moder Svea såg med sin feminina klarsyn en tid randas ‘Bortom Makten.’ Hon såg det som en tid av fred och internationell samverkan som kommer ersätta skräckväldet under Kung Pengs sista dagar. Men Moder Svea beredde sig samtidigt på att Kung Peng skulle göra ett sista försök att få det fredsälskande Sverige på knä och få dem in i den monetära världsordning som alla övriga länder i världen föll för.

Och så här förberedde Kung Peng sin ‘hostile takeover,’ dvs sitt fientliga övertagande av de dolda svenska pengasystemet:

1. Först öppnar jag Sveriges gränser för kapitalrörelser med den korrupta västvärldens ekonomier. Jag lockar finansminister Faelt att göra sina sista drag i regeringen. Riksbankschef blir han som belöning. Sen lockar jag de skyddade svenska bankerna in i en euforisk investeringslusta i några vikande marknader. Nordbankens aningslösa vitskjortor kommer att falla direkt.

2. Den Bild-sköne borgerlige statsministern och stenrike oligarken kan Jag med hjälp av en vacker kvinna locka i kontakt med de Italienska bankfamiljerna. Så kan han med lån med hög ränta (11%) från Italienska Staten snabbt höja landets statsskuld. (På tre år höjdes den från 35% till 85% av BNP). Lydig gosse. Som belöning får han sen mitt uppdrag att undersöka lämpliga investeringsstrategier för det utbombade Jugoslavien. Under täckmantel av ett fredsuppdrag tex. Och sen får han ett smickrande adelsskap av min bäste Agent, den stenrika Drottning Elizabeth och hennes lojala Lorder i Överhuset.

3. Valutan, ja där går det att göra nåt. Mr Soros får uppdraget att sköta jobbet att plundra landet på 180 miljarder kronor. Genom sedvanlig segdragning inom regeringen får näringslivet den tid som ger dem möjlighet att kompensera sig. Och genom sin insider-position får de högersinnade fackföreningarna reda på devalveringen i tid för att göra sig en rejäl hacka på affären. Och på det vanliga sättet är det de aningslösa småspararna som får betala kalaset.

4. Sen ska jag plundra landet på sina lönsamma storföretag. Vi ger storbolagens chefer 30% påökt. Det finns få saker som gör en storföretagare så lydig som en lönehöjning. I olika presskonferenser ombeds han sen förmedla mina lögner tills han är förbrukad för våra syften och nedbruten av samvetskval. Genom att även fördela fallskärmar till fackföreningspampar och professorer i sakfrågorna, sprids i media ryktet att ‘strukturrationaliseringarna’ är gagneliga för landet. Ja, mina agenter på fältet kan verkligen kollra bort media så att de lydigt förmedlar ‘nyheterna’ på rätt sätt för mina syften, sa Kung Peng

5. Parallellt med det ovanstående bryter jag ner ungdomens livsglädje med våldsfilmer, porr och narkotika (drugs). Den övriga delen av landets patienter bryts ner med mediciner (drugs). Sverige och den svenska vårdmentaliteten är en guldgruva för de internationella drug-företagen. Med sitt svenska förtroendekapital kan tex Astra utnyttjas för att ‘förnya’ det nedsolkade Monsanto, tex. Det blåögda Sverige är fantastiskt för mig och min strategi.

6. Med hemliga avtal mellan storindustrin och fackföreningarna har jag dessutom lagt ett extra ‘strukturproblem’ på ungdomen. Först ska ju de som har ett jobb få sina löneökningar, eller hur? Det är ju regeringens plikt att prioritera fackföreningarna och ge dem sina dolda favörer. Det är ju med fackens reella pengar som en Socialdemokratisk Regering sitter kvar sin totalitära maktposition! Ungdomen utanför ska låna sig fram till en yrkesubildning för de jobb som kommer att avvecklas i takt med automatiseringen och utflyttningen av industrin till låglöneländerna. En del lämnas på detta sätt helt vid sidan av arbete under tiden mellan skolan och förtidspensioneringen. Ungdomens håglöshet är ett bra grogrund för ett lönsamt krig i egoismens kölvatten, sa Kung Peng:

7. För att testa Sverige vill Jag också nämna sänkningen av Estonia. Via mina agenter gav jag uppdraget till svenska regeringen att sända ryskt försvarsmateriel till NATO med passagerarbåt över internationellt vatten. Det är lika förbjudet nu som när vi sprängde Lusitania för att få med USA i första världskriget. Vi ville nu också pröva hur mogna Sverige var att hantera en komprometterande affär. Att dölja bevisen på bildäck och de omkomna i en gravvård av sten var den lösning den nya regeringen kom upp med. Jag nöjd med komplotten att låta borgarna lägga fällan med Estonia, och sen fick sossarna sköta mörkningen, sa den onde Kung Peng:

8. En annan grej har ju varit att släppa fångar fria från de statskupper mina agenter har arrangerat runt om i världen. Genom att förse de kriminella med falska identitetshandlingar, biljett, lite pengar och förhållningsorder, så har de sänts till Sverige som ‘flyktingar.’ På det sättet är nu Sverige det terrorist-tätaste landet i världen. Jag har skapat den situationen. Här lever även Mina Agenter, av Mig finansierade terrorister tryggt. Men några bombmattor behöver Jag ju inte lägga över landet. Det finns ju ingen olja där, sade Kung Peng i en osedvanlig gest av generös medmänsklighet.

9. Men det som gör mig mest stolt ändå, sa Kung Peng: är nog hur jag bundit upp Socialdemokratin till ideologin om tillväxt. Jag har aldrig utlovat tillväxt annat än för en inre cirkel av 300 familjer i världen. Nu har t o m svenskar på vänsterkanten fått för sig att tillväxt är förenligt med deras fördelningspolitik! Jag har sett till att Landet regeras under en treenighet av Marknad, Tillväxt och Den Heliga Räntan. Med mina finansiella floskler lockas svenskar nu allt djupare in i en manipulativ ekonomisk värld, bortom den ärlighet som var en dygd och förutsättning för det svenska välståndsundret. Och nu har jag tom lurat in dem i ett pensionssystem baserat på spekulation, där pensionärerna är fullvärdiga outsiders i ett land där aningslöshet är en ärftlig folksjukdom.

10. Jag vill även nämna hur långt det gått med förskingringen av Riksbankens makt. När Jag lockade in Sverige i EU, fanns i de finstilta delarna av avtalet att landet inordnar sig helt under Europeiska Central Bank Systemet. Det innebär en effektiv nollställning av Sveriges grundlag: ‘Endast Riksbanken har rätt att ge ut sedlar och mynt.’ Det låter ju myndigt och sunt. Men denna rätt är ju enkelt överspelad i den tid när endast 2-3% av BNP går till varor och tjänster och resten till spekulation via bankkartellens digitala hantering av ettor och nollor till de mest värdiga insiders via mina stordatorer, sa Kung Peng. Och efter ett år av goda vinster för Sveriges Rikes Bank och när dess styrelse tänkte dela ut överskottet till ett vällovligt ändamål, sade ECB-chefen Wim Duisenberg rakt på sak att vinsten tillkommer Den Europeiska Centralbanken. Så det så! Och vad sade svensken efter den smällen? Ingenting! Ingenting alls som vanligt.

11. När riddar Solstråle anklagade Sveriges Riksdag för grundlagsbrott genom att överlämna Sveriges ekonomi i ECBS händer, i form av en anmälan till Högsta Domstolen, blev domstolsjuristerna bekymrade, gjorde en förundersökning, och meddelade sen på ren byråkratiska att anmälan inte föranledde ett åtal. På telefon(!) fick Solstråle det kollegiala beskedet ‘att han inte hade tillräckligt med bevis!!!’ Dvs Riksdagen kan numera bryta mot grundlagen, om ingen ser det, eller har pengar nog att driva målet emot dem! Och konstitutionen säger inget om att landet helt tagits över av Kung Pengs geniala banksystem, nu också i EUs korrumperade förklädnad. Leve Kung Pengs frihet att använda EU:s pengar för sina sjuka ändamål!

12. Och vi ska inte glömma den politiska tavlan av statsminister Göran MysPys att stödja alliansen: I juni 2001, kommer president Bush överraskande till Sverige för ett litet ‘samtal.’ Göran är på sitt bästa humör efter ordförandeåret i EU och de lovord han fått i Europa. Han säger i tidningsintervjun dagen efter strålande till alla som vill höra President Bush betraktar oss svenskar som allierade! Utan en politisk kommentar från opposition eller allmänhet har Göran sålt ut hela landets alliansfrihet, neutrala tradition och fredsvilja på ett bräde. Och efter den simulerade terroristattacken den 11 september skickar Göran Mys Pys sitt överenskomna stöd till President W Bush. Presidenten tackar nu Sverige via sin ambassadör i Stockholm för det moraliska stödet till alliansen (och dess indirekta syfte att plundra Moder Jord på sina sista mineralresurser av petroleum.) Och på ambassadörers diplomatiska språk blir så Sverige indirekt tackat för det moraliska stödet att, bomba, lemlästa och förslava den arbetskraft som behövs för att få fram oljan, naturgasen och andra mineraler från Mellanöstern till marknaderna i Väst. Tack Sverige för att ni svalt våra propagande så helhjärtat. Slutstriden för min New World Order kan börja. 

Kung Peng skrockade belåtet när han tänkte på hur flyktingar från alla hans lönsamma krig i tysthet lades som en börda på det svenska samhället. Befolkningen kunde och vågade inte se orsakssambanden i sin väluppfostrade underdånighet. Att kritisera den skyldige var en nationell otänkbarhet. Att ta strid för sin moraliska övertygelse låg inte för svensken. Landet fortsatte rakt mot sin välplanerade undergång.

Moder Svea lyssnade eftertänksamt och vist på hur den macho-stinne Kung Peng nu lade grunden till sin egen förintelse. I sitt segerrusiga tillstånd hade Kung Peng totalt förbisett ketchup-effekten från en förbannad svensk. De blåögde hade länge stängt sig inne i ett totalitärdemokratiskt och helmaterialistiskt land. Det andliga uppvaknandet rubriceras som utbrändhet. När svensken nu med sin inlärda hjälplöshet, med ett institutionaliserat vårdbehov och en politiskt kvävd jagstyrka nu börjar ana att ‘hän’ lurats från början till slut, kommer han/hon att vråla ut sin besvikelse i kommande valrörelser. Vilket parti kommer att kunna ta hand om den förbannade svenskens heliga urkraft? Världen har trampat på vår innersta fredsvilja! En sån förolämpning går vi inte på mer. Nu jävlar anamma ska alla falska vitskjortor få se på FAAAN för sina finansiella lurendrejerier…

Moder Svea satt godmodigt med sin stickning och såg fram emot hur hennes söner skulle gå bärsärkargång i bankpalats, kyrkor och korrumperade politiska kabinett, medan döttrarna förberedde sig för en ny feminin världsordning under Gudinnans beskydd och kärleksfulla ledning. Den tid när ljuset ska komma från norr börjar äntligen randas.

Må min herre leva i en intressant tid, sade Moder Svea på kinesiskt vis, avslutnings-vis, till Kung Peng. Och med glimten i ögat bad hon sina jämlika medsåtar stå på sig under det svåra decenniet framöver. Då avgörs om freden kan bestå i vårt lilla hörn av världen. Med vårt land som förebild under ett decennium av krig runt omkring, bör vi kunna utveckla och demonstrera de värdemoraliska, filosofiska, politiska, och ekonomiska sammanhang på vilka en fungerande fred kan byggas. Riksdagen behöver borgfred. Landet behöver Enhet! Efter tusen års söndring och härskande vill människor ha Världsgemenskap. Nu vill vi hjälpa till att skapa, med-skapa, den tusenåriga freden för Dig kära Gudinna!

Om tio-tjugo år bör det även stå klart om freden har en chans för hela vår jord, och vilka ‘störande element’ som i så fall måste förflyttas till en annan planet för fortsatta, mer drastiska uppfostringsåtgärder. Alla själar är ännu inte mogna för den gyllene tidsåldern hos mig på Moder Jord….

I nästa, avslutande kapitel återges en unik intervju med Kung Peng, ombord på Monetaria, år 2012. Där visas hur de blåögda svenskarna får de råd de behöver för hur de ska leva vidare som en förebildlig fredsnation. Det kapitlet låter läsaren förstå Uppenbarelsebokens ord om att ‘Odjuret Kung Peng’ har gjort sitt och människorna nu kan slänga det tillbaks i havet…. 

Missa inte den storyn.

6. Intervjun med Kung Peng

Så var det då dags. Efter årslånga förberedelser hade jag nu min biljett och fönsterplats inbokad. Äntligen skulle jag då få träffa ‘Den Store Ledaren’ personligen och i samtal med honom få svar på alla dessa hur? och varför? världens pengasystem såg ut som det gjorde  ….

Hela sagan om kung peng hittar du här:
http://www.peace.se/?p=29

Det här inlägget postades i Maktmissbruk, Media, migration, Pengar, politik, sionism, Terrorism. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *