Om Rättsrötan i Sverige, Polen och EU

DOMARE I POLEN
I veckan hotade EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans att Polen skulle bli av med rösträtten i EU för att utnämningar i domarkåren politiserades. Timmermans höll tyst om att systemet i Sverige ända sedan Sverige blev medlem i EU 1995 är mer politiserat än det polska systemet (vissa mindre reformer mot minskat politiskt inflytande i Sverige gjordes 2008 när Domarnämnden skapades, men det svenska systemet är långt ifrån så distanserat från politiken som de nya reglerna i Polen skulle vara). Tidigare har EU också klagat på ändringar i den polska författningsdomstolens befogenheter och sammansättning. I Sverige finns inte ens någon författningsdomstol! Men EU håller helt tyst om det.

I Polen är fortfarande många domare utsedda under den kommunistiska diktaturen och regeringen har önskat sig göra av med dem, bland annat genom tvångspensioneringar. Den som idag är 65 år var vid kommunismens fall 38 år, men många håller sig kvar långt efter 65-årsdagen. Till saken hör att domare hittills utsetts av äldre domare, de gamla kommunistdomarna har alltså kunnat fortsätta att utöva inflytande även efter sin pensionering och till och med död, genom att nya domare utsetts inom de kretsar som varit lojala mot den tidigare diktaturregimen.
Sejmen (parlamentet) behandlade tidigare i månaden tre förslag till ändringar i lagstiftningen om domstolarna. Ett av förslagen gick ut på att göra sig av med de gamla kommunistdomarna genom tvångspensioneringar. Dock var förslaget rent formellt utformat som att regeringen skulle kunna avskeda de aktuella domarna. Just det förslaget har president Andrzej Duda lagt in sitt veto mot.
I Sverige är det regeringen som utser alla högre domare. Det polska förslaget gick ut på att parlamentet skulle få den makten genom en särskild kommitté. Den lagen har accepterats av Duda. Först 2008 infördes i Sverige något som helst inflytande vid sidan av regeringens när det gäller domartillsättningar, det var inrättandet av Domarnämnden, som består av fem domare, två andra jurister och två från ”allmänheten”, varmed förstås två riksdagsledamöter. De två juristerna som inte är domare är för närvarande Advokatsamfundets beryktade vänsterinriktade generalsekreterare Anne Ramberg och vice riksåklagaren (utsedd av regeringen). Alla de fem domare som ingår i Domarnämnden är utsedda av regeringen. Det politiska inflytandet på Domarnämndens sammansättning är alltså bergfast. Domarnämnden har till uppdrag att förbereda domartillsättningar, men det är sedan regeringen som fattar beslut. Innan Domarnämndens tillkomst utsågs högre domartjänster oftast genom val av någon högre departementstjänsteman. Det var näst intill obligatoriskt att en ledamot i Högsta Domstolen eller Högsta Förvaltningsdomstolen hade flera års tjänstgöring i regeringskansliet bakom sig. Domarledamöterna i Domarnämnden är alla personer som kommer från denna gamla praxis.
I Polen finns ett motsvarande organ till Domarnämnden, Nationella juristrådet, som föreslogs bli tillsatta av parlamentet (till skillnad från nu när de utses av domarkåren). Också mot det förslaget lade Duda in sitt veto.
I Sverige tillkommer att rättegångar på lägre nivå (i tingsrätter och motsvarande) har politiskt valda domare i majoritet (nämndemän), medan de i hovrätterna också finns med, men där utgör bara en minoritet.

Frans Timmermans och hans kollegor skulle göra betydligt större nytta om de tog itu med Sveriges politiserade domstolsväsende, istället för att kritisera Polens försök att rensa upp i de kvarvarande resterna av kommunistdiktaturen.

2. PRENUMERATIONSAVGIFT FÖR VECKANS CONTRA
Veckans Contra är gratis för den som så önskar. Att producera och distribuera ”Veckans Contra” är dock inte gratis. Vi uppskattar därför om prenumeranter på ”Veckans Contra” betalar 50 kronor per år som prenumerationsavgift till Contra på plusgiro 85 95 89-4. Skriv ”Veckans Contra” som meddelande till betalningsmottagaren!

Se mer:  http://mailman.levonline.com/mailman/listinfo/veckanscontra
Veckans Contra <veckanscontra@mailman.levonline.com>

Det här inlägget postades i Europa, LVU, Maktmissbruk, Pengar, politik, sionism, Terrorism. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Om Rättsrötan i Sverige, Polen och EU

 1. Jocci77 skriver:

  Avskyr svenska rättssystemet, där regeringen som inte har mycket juridisk kunskap ska sitta och besluta vem som får visa bristande omdöme i att splittra familjer
  Tacka vet jag om det fanns ett domarråd där man har juridisk kunskap på högre nivå än ”hobby” nämndemän som nu vilka är korrumperade med socialnämnd och socialtjänst och oftare fäller mot än för den enskilde vårdnadshavare som får kämpa med näbbar och klor för att ”vinna” sitt barn tillbaka. Det är precis som ett lotteri, men värre där man som förälder har 1 chans på 10 att vinna mot de sociala. DET ÄR INTE RÄTTVISA.
  Att bara 2% av alla fall som kommer in i Högsta Förvaltningsdomstolen blir prövade och hörsammade är DIKTATUR och ORÄTTVISA. Om det vore rättvisa skulle åtminstone 40-50% av alla fall prövas där!

  Med tanke på Socialens falska och lögnaktigs bedrägerispel borde det vara lätt att vinna över dem, eftersom de bryter mot alla paragrafer som finns, samt tillåts använda hörsägen vilket aldrig skulle gå för sig i en mordrättegång!
  Är inte våra barn som förhoppningsvis ännu lever, förtjänta av rättssäkerhet, vilket ALDRIG kommer att vara rådande när socialen är älskarinnor med både regeringen och rättsväsendet!?!.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *