Glad Midsommar önskar Veckans Contra

22 juni 2017

Det går ej att svara på detta veckobrev. Mejl skickas till redax@contra.nu

Vi beklagar att Veckans Contra blivit försenad denna vecka samtidigt som vi tillönskar alla läsare en glad midsommar!

INNEHÅLL
1. Ett steg i rätt riktning. Men bara ett.
2. Prenumerationsavgift för Veckans Contra

3. Veckans citat: Bidragsstaten
4. Contras anslagstavla: Våld, islamister, åka tåg igen
5. Veckans fråga: Theresa May
6. Veckans länktips: Fristad
7. Contras hemsida
8. Prenumeration på Veckans ContraBilagor
9. Kattens länktips
10. TV-tipset

1. ETT STEG I RÄTT RIKTNING. MEN BARA ETT.
Sedan Decemberöverenskommelsen (DÖ) 2015 har Alliansen drivit linjen att det inte spelar någon roll vad väljarmajoriteten eller riksdagsmajoriteten tycker. Det är regeringen som ska få som den vill. Och bara om regeringen först lyssnar på vad Vänsterpartiet har att säga. Resultatet är en rad beslut som väljarna och Riksdagen misstycker till.

Alliansen har till och med avstått från att rösta på sina egna förslag. Vid ett tillfälle gick det så långt att den moderate riksdagsledamoten Finn Bengtsson hotades med repressalier om han röstade för en moderat motion i Riksdagsomröstningen om densamma (motiveringen var illojalitet mot partiet, men partiet backade när det fick klart för sig att det var svårt att hävda illojalitet från en person som röstade för partiets egna förslag).
Nu har Alliansen äntligen satt ner foten och sagt att man inte kommer att rösta för en budgetproposition som innehåller tre angivna skattehöjningar, höjd småföretagarskatt (3:12), höjd marginalskatt i form av ändrade regler kring brytpunkterna i skatteskalan och införandet av en ny flygskatt, det sistnämnda en beställning från Miljöpartiet, ett förslag som en rad socialdemokratiska kommunalpolitiker i Norrland är starkt emot. I alla tre fallen finns det en klar riksdagsmajoritet mot skatterna eftersom Alliansen och Sverigedemokraterna alla säger nej.
Statsminister Stefan Löfven säger att Alliansens besked hotar att föra landet i kaos och menar att det är självklart att Alliansen ska avstå från att rösta för sina egna förslag för att inte ge ”Sverigedemokraterna inflytande”. Att hans eget parti slog sig samman med Sverigedemokraterna för att stoppa en höjning av jobbskatteavdraget 2013 håller han naturligtvis tyst om. Han håller också tyst om sitt tidigare uttalade intresse för att förhandla med Allianspartierna i sakfrågor för att lösa det besvärliga parlamentariska läge som Sverige befinner sig i. Nu om någonsin kunde ju sådana förhandlingar leda någon vart.
Alliansen kryddar sina krav med att man hotar att rösta om misstroende mot någon ansvarig minister, dock inte statsministern. En riksdagsmajoritet kan avsätta en enskild minister. Avsätter den statsministern måste hela regeringen avgå. Förslaget är alltså ett sätt att visa att regeringen faktiskt är skyldig att följa riksdagsmajoritetens beslut.
Det kan låta gott så. Men det kryddas med en oenighet inom Alliansen om hur deras förslag ser ut rent praktiskt. Eftersom det handlar om budgeten vore det självklara ”offret” för ett avgångsbeslut finansminister Magdalena Andersson. Men Annie Lööf säger uttryckligen att det inte ska gälla Magdalena Andersson, möjligen näringsministern Mikael Damberg (småföretagarskatten) eller infrastrukturminister Anna Johansson (flygskatten). För marginalskatten finns ingen sekundärt ansvarig att ta till.
Alliansen tog sig samman för att visa att den vill göra något för att uppfylla sina vallöften. Men det hela hotar att falla ihop som en sufflé om man inte kan komma överens om vad förslaget faktiskt innebär.

2. PRENUMERATIONSAVGIFT FÖR VECKANS CONTRA
Veckans Contra är gratis för den som så önskar. Att producera och distribuera ”Veckans Contra” är dock inte gratis. Vi uppskattar därför om prenumeranter på ”Veckans Contra” betalar 50 kronor per år som prenumerationsavgift till Contra på plusgiro 85 95 89-4. Skriv ”Veckans Contra” som meddelande till betalningsmottagaren!

3. VECKANS CITAT: BIDRAGSSTATEN
Hans Li Engnell skriver på fristad.eu:

En del av framgångsfaktorn för Alliansen i valet 2006, när de fyra borgerliga partierna lyckades bryta 12 års socialdemokratiskt maktinnehav, var den så kallade arbetslinjen. På ett tämligen enkelt och pedagogiskt sätt förklarades för väljarna att det alltid ska löna sig att arbeta. Därför gjorde Alliansen det mindre förmånligt att gå på a-kassa och vara sjukskriven samtidigt som skatten på arbete sänktes. Inkomstgapet mellan den som arbetade och den som inte gjorde det växte därför att det var meningen att det skulle växa. Om detta uppstod en strid som lever än i dag genom debatten om den så kallade ”pensionärsskatten” (som är ett retoriskt påhitt från den dåvarande rödgröna oppositionen). I dag sitter Socialdemokraterna vid makten. Skatten på den arbetande befolkningen har stegvis höjts igen samtidigt som väldigt få steg har tagits för att skära i de förmånliga och kontraproduktiva bidragssystemen. Tvärtom byggs de ut. Den 2 juli införs nämligen ett nytt bidrag: det så kallade studiestartsstödet…Som mest kan studiestartsstödet ge den enskilde 9000 kr skattefritt i månaden, men det finns möjlighet att öka detta ytterligare genom att ansöka om ett föräldratillägg. Det är även möjligt att ansöka om ledighet för vård av barn eller för närståendevård, vilket i praktiken innebär att en närvaroplikt inte existerar. Vanligt CSN-stöd kräver att man fullföljer de studier man påbörjat. Det går inte att vabba sig genom universitet…

I en tid när antalet fattigpensionärer växer och allvarliga frågetecken sätts för välfärdens framtida finansiering väljer alltså regeringen med stöd av Moderaterna att införa ett oerhört generöst och kravlöst bidrag som mångfalt överstiger försörjningsstödet…

4. CONTRAS ANSLAGSTAVLA: VÅLD, ISLAMISTER I SVERIGE, ÅKA TÅG IGEN
På Contras anslagstavla diskuterades under den gångna veckan bland annat våldet i samhället, islamister i Sverige och återigen konsten att åka tåg.
Gå in på Contras hemsida, www.contra.nu och klicka på ”Diskutera”.5. VECKANS FRÅGA: THERESA MAY
Theresa May gjorde en dundertabbe när hon utlyste nyval och tappade tory-partiets egna majoritet. Kommer hon att vara premiärminister vid kommande årsskifte? Det är veckans Contra-fråga. Under sommaren brukar vi ”Veckans fråga” ligga ute två veckor, så det blir ingen ny fråga denna vecka, utan denna får ligga kvar.

Veckans fråga hittar Du på http://www.contra.nu6. VECKANS LÄNKTIPS: FRISTAD
Hans Li Engnell. Stockholmsbaserad socionom och libertarian av jämtländskt ursprung med studier i såväl historia som kinesiska på resumén. Avlägset medlemskap i Moderata ungdomsförbundet, därefter och därefter partipolitiskt obunden. Syns emellanåt i Frihetsfrontenkretsar. http://www.fristad.eu

7. CONTRAS HEMSIDA
Aktuell information om Contra finns alltid på Contras hemsida http://www.contra.nu och på Contras Facebook-sida https://www.facebook.com/pages/Contra/1286358705838788. PRENUMERATIONER PÅ VECKANS CONTRA
Vill Du anmäla en ny prenumeration, skicka e-post till prenumerera@contra.nu Avbokningar görs på avboka@contra.nu Adressändringar kan också göras direkt hos leverantören Levonline enligt de anvisningar Du får i länken till Levonline i mejlet. I Levonlines system ingår att prenumerationen upphör automatiskt efter en viss tid om Din adress inte hålls tillgänglig för inkommande mejl.

Prenumerationen är gratis. Men vi uppskattar en frivillig prenumerationsavgift på 50 kronor per år till Stiftelsen Contra, plusgiro 85 95 89-4, bankgiro 5682-0392 eller via PayPal-knappen på Contras hemsida.

Antalet mottagare av Veckans Contra är 738.

BILAGOR

9. KATTENS LÄNKTIPS
Lobbygrupper får betalt av myndigheter för att lobbyister utbildar dem i sina politiska hjärtefrågor. Sedan ger lobbygruppen myndigheten certifikat på att den hyser dom rätta, politkorrekta åsikterna. För våra skattepengar. :-/
https://timbro.se/smedjan/genuspromenaden-genom-institutionerna/

Katten såg denna film. En klar tankeställare till våra svenska ungdomar. De skulle få sig en resa till Lettland tillsammans med dylik hjälporganisation betald. Så de lär sig uppskatta Sverige.

Katten såg denna pik till Socialdemokraterna. Träffande refräng ”Fy på sig sosse, vad du luktar skit”. Så kanske det är med sossar och kommunister. De skapar en kö. T.ex bostadskö. För att sedan själva slinka förbi den och få centralt belägen lägenhet utan kö. Eller fixa in sina kompisar utan kö. Men så är det väl när man ”haver begärelse efter sin nästas egendom”. OBS Gruppen är vänsterextremistisk! 😉
Katten lyssnade till en konversation mellan en tolk i lettiska och svenska. En lettisk mekaniker hade jobbat 3 år i Sverige och åkt hem, för att jobba där lite. Kanske för att återvända till Sverige om något år. Nu fjåmpade sig Försäkringskassan. Helt otroligt klantiga! Mekaniker hade barnbidrag för ett av sina glin från svenska Försäkringskassan. För ett år sedan hade han slutat på den svenska verkstaden och det svenska företaget hade anmält detta till Försäkringskassan. TROTS DETTA hade Försäkringskassan under ett helt år betalat ut detta barnbidrag till den lettiske mekanikern. När tolken frågade varför man gjort något så vansinnigt, svarade de räddhågsna tanten i luren, att ”man ju var skyldig att själv meddela Försäkringskassan sin flytt.” Noga skall det vara, även om man dränerar Svea Rikes statskassa! Ett redigt dumskalle-system. Tur var väl att mekanikern var ärlig och hade sparat alla pengarna. Han hade förberett sig på att returnera rasket. Men säg mig… hur många oärliga finns det då, som snor pengarna istället? Och märker att man kan få barnbidrag för ännu ett år, bara man valsar ihop en story tillsammans med en oärlig arbetsgivare?

Vi har ”religiös polis” inom invandrartäta områden, visar det sig:

Bra insats av Kling och Klang!

Man tvingas väl läsa Expressen, i alla fall tycks det som. De var först på plats i London. Ännu en terrorhandling. Men nu hoppade det ut en lirare, som skrek att han hatade alla muslimer och ville döda dom.

Tja…vad skall man säga? Katten är på kristen grund pacifist och talar gärna med muslimer om sin kristna tro. Katten har fått muslimer att bifalla, när den på gator och torg erbjudit sig be till Jesus för muslimerna. Men det kräver vänskap från Katten mot muselmanen. Katten kan, då muslimen förstår sig vara omtyckt, även berätta att den inte tror Muhammed ens funnits som person. Att Muhammed är ett påhitt. För det finns för lite historisk dokumentation om Muhammeds levnad. Inga tidsnära manuskript. Det tidigaste som finns, är en biografi 250 år efter dennes förmodade levnad. Lika trovärdigt som om någon idag skulle försöka skriva en biografi över general Grant från Amerikanska Inbördeskriget, anno 1861-65. Fragment från innan år 68 e Kr finns som beskriver Jesus. Från grotta nr 7 vid Döda Havet. Det är tvärt om med vad kristna tror på. Direkt tidsnära manuskript och väldiga mängder. Katten gillar skarpt Jay Smith, som beskriver just denna svaga länk för islam. Jay, har man hört på maken (!), debatterar även på Speakers Corner i London med muslimer om detta. Ho! Katten tar av sig sin sombrero och utropar ”Honom skall vi hava!”. Som matadorerna i Disneys Ferdinand, kring Jul. Här talar Jay Smith om detta:
https://youtu.be/fMJRsd8SrhU Men det Katten nu undrar över, är hur muslimerna nu skall uppföra sig. Det skulle passa ganska bra om muslimska organisationer ville ta itu med sin egen extremism också. För vad kommer hända, om något fyllo skaffar vapen också. Och vill göra avräkning? Givetvis tillönskar Katten frid över de muslimer den känner och dem som blev påkörda i tisdags natt i London.

Hoppsan dåsan! Katten undrar lite stilla, om det är politiskt inkorrekt media den råkat läsa här. Det skulle onekligen bli kuriost, ifall detta gick att läsa på SVT:s eller SR:s hemsida.

Jajjamänsan! Kommunalt anställda uppmuntrar till judehat och islamistisk extremism:

10. TV-TIPSETNya Moderaterna
SvT2 25 juni kl 20:00
SvT2 30 juni kl 23:35

Elitstyrkans hemligheter (SAS)
Del 2
SvT1 25 juni kl 23:25
Del 3
SvT1 28 juni kl 23:20
SvT1 2 juli kl 23:40

Moderater i motvind
Axess 24 juni kl 23:50
Axess 25 juni kl 17:00

Sovjetisk konst i utopins tjänst
Del 1
Axess 23 juni kl 16:50
Axess 24 juni kl 08:00
Del 2
Axess 25 juni kl 21:30
Axess 26 juni kl 09:50
Axess 27 juni kl 23:30
Axess 28 juni kl 19:00
Axess 29 juni kl 15:10
Axess 30 juni kl 17:00
Axess 1 juli kl 08:00

Magnus Sandelin: Från al-Qaida till Jihadi Cool
Axess 23 juni kl 22:00
Axess 24 juni kl 16:30
Axess 25 juni kl 09:50
Axess 26 juni kl 16:50

Nätets troll och tomtar
Axess 23 juni kl 17:45
Axess 24 juni kl 13:50
Axess 25 juni kl 20:00
Axess 26 juni kl 22:00

Uppdrag granskning sommar: Matbluffarna
SvT1 24 juni kl 08:00

Geopolitik: Charly Salonius-Pasternak
Axess 23 juni kl 09:40
Axess 23 juni kl 15:40

Diktatorn. Långfilm med Charlie Chaplin.
SvT2 23 juni kl 21:00

Geopolitik: Noah Feldman
Axess 24 juni kl 15:10
Axess 25 juni kl 00:50

Natten då Berlinmuren föll
Kunskapskanalen 24 juni kl 21:00
Kunskapskanalen 27 juni kl 20:10
Kunskapskanalen 28 juni kl 23:10
Kunskapskanalen 29 juni kl 18:35

Geopolitik: Jonathan Fenby
Axess 25 juni kl 10:20

Geopolitik: Elisabeth Kendall
Axess 25 juni kl 10:40

Humaniora måste locka en elit
Axess 26 juni kl 16:00
Axess 22 juni kl 15:30

Andra världskrigets agentskola
SvT2 27 juni kl 18:00
SvT2 28 juni kl 18:00

Uppdrag Bryssel
Del 1
SvT1 27 juni kl 18:30
SvT1 28 juni kl 05:15
SvT1 28 juni kl 10:00
Del 2
SvT1 28 juni kl 18:30
SvT1 29 juni kl 05:15
SvT1 29 juni kl 11:00
Del 3
SvT1 29 juni kl 18:30
SvT1 30 juni kl 05:15

EUs kärna efter Brexit med Christine Ockrent
Axess 27 juni kl 21:00
Axess 28 juni kl 15:40
Axess 29 juni kl 09:00
Axess 30 juni kl 18:00
Axess 1 juli kl 18:30
Axess 2 juli kl 20:00
Axess 3 juli kl 23:10

En studie om Boko Haram
Kunskapskanalen 28 juni kl 15:00

Uppdrag granskning sommar: Den svenske terroristen Mohamed Belkaid
SvT1 28 juni kl 20:00
SvT1 29 juni kl 11:45
SvT2 1 juli kl 08:30

Spioner och spionage under Kalla kriget
Axess 28 juni kl 20:50
Axess 29 juni kl 07:30
Axess 30 juni kl 18:30
Axess 1 juli kl 21:40
Axess 2 juli kl 15:00
Axess 3 juli kl 18:30
Axess 4 juli kl 23:30

När Sverige blev rikt
Del 1 1830-1880
Axess 30 juni kl 20:00
Axess 1 juli kl 16:50
Axess 2 juli kl 08:40
Axess 3 juli kl 15:30
Axess 4 juli kl 10:10
Axess 5 juli kl 19:10
Axess 6 juli kl 23:00

Jonas Sjöstedt talar i Almedalen
SvT2 2 juli kl 19:00

Opinion Almedalen
SvT2 2 juli kl 20:00

_______________________________________________
VeckansContra mailing list
VeckansContra@mailman.levonline.com
http://mailman.levonline.com/mailman/listinfo/veckanscontra

Det här inlägget postades i Brage, Maktmissbruk, Media, Pengar, politik. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *