Så kom World Peace Foundation igång för 15 år sedan

Sagan om krigen och scenarier för fred

På Juldagens morgon år 2001 vaknade jag med en idé om att skriva scenarier om fred. Fredsviljan i landet, får bli min utgångspunkt. Med små framtidsbilder om den fred som är möjlig och önskvärd skulle jag sen kunna drömma fram ett ännu mer Fredligt Sverige bortom det krig världen just nu håller på att dras in i. Att skriva scenarier om teknik, ekonomi och samhälle har varit mitt yrke under tjugo år. Med min doktorsexamen, med titeln SCENARIOS, från Ekonomiska Institutionen vid Linköpings Universitet borde jag nu ha hunnit utveckla en blick för de dolda finansiella sammanhang som styr krig och fred i världen, eller hur? Scenarioskrivande är en metod, en litterär konstform som kan använda vetenskapens begrepp bortom deras dolda antaganden och begränsningar; en filosoferande lek med viljans och känslans möjligheter bortom samtidens tankemönster.

Redan för ca trettio år sedan anfäktades jag av en stor fredsidé. Inbjud FN att bo och verka i Sverige. Med vårt land som en neutral buffertzon och med det svenska försvaret som insatsstyrka, borde FN kunna utvecklas i frihet, långt bortifrån storstaden med de amerikanska finanshögkvarteren. Nåväl, jag tog modet till mig och skrev ett brev till dåvarande FN-ambassadör Sverker Åström om min idé. Han svarade diplomatiskt att det inte var aktuellt att flytta FNs verksamhet från New York.

Men situationen har kanske förändrats nu efter den dramatiskt simulerade terrorattacken den 11 september, och FNs stöd för militära motåtgärder byggd på samma illusion. Oh, får man tänka och säga så? Tänk om det verkligen är så att den bild av skeendet som byggs upp med modern film-teknik och välregisserade media-tolkningar är falsk? Var kan man i så fall i frihet och fred få diskutera och debattera alternativen? I ett neutralt Sverige? I ett andligt hörn av världen, Tibet(?) för att nu nämna två ytterligheter. I sin egen kammare? I lugn och ro i fängsligt förvar under militärt beskydd och sekretess övervakad med stormaktsterror? Det var ju så de allierade ledarna hanterade avvikande tankar i de föregående två världskrigens inledningsskede. Vilken yttrandefrihet har vi kvar i Sverige? Hur länge till? Nu börjar det brännas.

På juldagens kväll 2001 somnade jag in med en befriande idé:
I en tid när Harry Potters mystiska upplevelser och Sagan om Ringen blir till film, är kanske sagans idévärld nåbar för de sökande sinne som fastnat i materialismens fantasilöshet. Med religionernas och sagans arketyper kan det andliga uppvaknandet förklaras och dess medvetandehöjning bli räddningen för de människor som fastnat i ¹odjurets¹ nätverk (som Bibeln förklarar det).

I Bibelns framtidscenario, Uppenbarelseboken, får vi uppleva hur ett odjur med sju huvuden och tio horn kommer att dyrkas av mänskligheten. Föreställ er att odjuret på själsnivå motsvaras av människans egoism. Tänk er sen att dess fysiska form är det ekonomiska systemet i världen som exploaterar människors egennytta. Pröva sen tanken att hjärnan bakom detta system är en ond elit som arbetar bakom en banksekretess om ännu inte avslöjats för oss aningslösa löneslavar. Här har vi nu den fysiska, själsliga och andliga arketyp som skapats för oss människor för att vi ska mogna under en epok av materialism och lönsamma krig.

Men bibelns odjur blir ju kastad tillbaks till havens djup innan tidens ände. En liknande föreställning finns i Hopiindianernas fredsprofetia. Den talar om att världen under ett århundrade ska utsättas av Den Store Andens tre skakningar. Den första gör han med vänster hand. Den andra är kraftigare och görs med hennes högra hand. Den skakningen avslutas med De två kalebasserna av aska (De svampformade molnen från atombomberna vid andra världskrigets slut?)

Därefter kommer en tid där skalbaggarna (bilarna?) översvämmar jorden och där männen börjar bry sig om barnen och bära håret i hästsvans!? Sen när en vit buffalo har fötts (vilket skedde år 1994 i USA) är det dags för den Store Andens treje vredesutbrott. Men skakningen med bägge händerna (Det Tredje Världskriget?) är villkorat. Om mänskligheten har kommit till besinning och vaknat upp andligen så kan mänskligheten slippa den prövningen. Och villkoret är ett Andligt Uppvaknande för mänskligheten som helhet. Och – detta är enligt Hopi-profetian de färgade folkens historiska uppgift – att lära de vita människorna andlighet. (Jag hörde denna historia berättas av Grace Growing Medicine Eagle, en Nord-Amerikansk indiankvinna från Tsalagi-nationen. När jag vidareberättade det för en ung svenska, född i en romersk familj, nämnde hon med uppspärrade ögon att detsamma hade hennes mormor berättat innan hon dog!)

Nu kan vi ana vår egen sagas dramatiska höjdpunkt.

Människans öde läggs i våra egna händer! Inga Religioner, Politiker eller Organisationer ska få stå emellan människan och upplevelsen av en Skapande Gud. Kan du tänka dig en Icke-Våld lösning som börjar på ett personligt plan först, i familjen sen och vidare i den lilla arbetsgruppen? Eller stödjer du alliansens alternativ med ett eskalerande krig mot terrorismen? Önskar du vara med på alliansens vinnande sida av ett utdraget världskrig där man jagar livet ur några få utvalda människor som utpekas med medias hjälp som terrorister, och får med sig en massa oskyldiga barn och civila vuxna på köpet i en lönsam etnisk rensning?

Föredrar du en icke-våldsväg där vi i mogen samverkan skapar den fred som vi innerst inne vill ha och drömmer om på alla plan?

Jag visste väl det. Det är Sveriges historiska uppgift att leda världen in på fredens väg och gå i fronten för den rörelsen sade Fransciscanermunken Broder Bernard i sitt anförande i Bromma kyrksal våren 1996. Kära JAG ÄR, JHWH, Herren Gud, Store Ande, Uppvaknande Gudinna, Allah, samt alla dina Avatarer, Profeter, Änglar och Uppstigna Mästare och Kosmiska Jag. Gör oss människor till era villiga medskapare för fred på Jorden! Tack för att ni finns till hands som ett Högre Jag i mitt innersta (ja just det, alldeles bakom det personliga egot).

Kära JAG ÄR, med Din och sagans hjälp tror jag att jag kan skriva sådana scenarier, att de når in i den svenska folksjälens djup bakom vetenskapens dogmer och trosföreställningar, bakom det materialistiska samhällets avgudadyrkan av tillväxten, penningens välsignelser och Svenska Kyrkans politiska uppgift att uppfostra människor i Herrans tukt och förmaning.

Oh, vad jag tar i! Men bästa flygingenjörn då, så kan man väl inte säga! Inte? Jomenvisst, med mitt personliga jag söker jag ett öppet avtal med Dig, JAG ÄR Skaparen för att utforma världsfreden i ett antal hanterbara steg. Som medskapare kan vi nog fixa det här tillsammans. Om du tar det långsiktiga ansvaret, och jag gör så gott jag kan inom min kvarvarande livstid så kan vi komma en bit på väg. (Kära läsare, Har du svårt med den här dialogen råder jag dig läsa Neal Donald Walsh kanaliserade trilogi Samtal med Gud.) I dessa och andra kanaliserade böcker erbjuds samtalet, ett sätt att tala sig samman, som ett nytt förhållningssätt till den kosmiska helheten för oss människor som vågar ta sig an vår egen andliga utveckling. Med sagans hjälp och med den kanaliserade litteraturens stilgrepp, kan det andliga uppvaknandet få mening i våra själar. Här och nu! Och Bibeln hör ju till den kanaliserade litteraturen. Vi har de manualer vi behöver för att ta ansvar för livet på vår Jord. JAG ÄR EVA, Moder Jord.

Du Gud, Du inspirerade mig ju att ta hand om fredsbiten!
I samband med visionscirkel på Gimleskolan, läsåret 1997/98. När eldsjälen Bima bad deltagarna att sträcka sig upp efter den största idé vi nånsin kunde greppa, så stimulerades jag att föreslå: En Tusenårig Världsfred. Det var ju att ta i. Men på något sätt kände jag att jag hade Bibelns stöd för idén. Som erfaren systemingenjör kände jag dessutom att denna stora idé måste delas upp i några mindre, mer hanterbara delar. Därför sade jag: Och på hundra års sikt vill jag att Sverige förblir i fred, Det kan demonstrera för världen hur människor kan leva i fred och vara lyckliga ändå så att säga (utan det stora underhållsvärdet i tidningar, film och TV av våld, agenter, terrorister och stormaktsterror).

Vad gör vi då på tio års sikt? Skapar en vision om freden. Och vad gör jag under det närmaste året då? Jag skriver ett scenarioutkast för en Peaceful New World Order. I kraft av min position som VD för ARISEeeig (ett företag registrerat i Bryssel enligt EU rekommendationer) erbjuder jag mig att göra en scenariostudie åt några finansmagnater. Mitt konsulterbjdande blir hövligt erkänt, men jag får inget uppdrag. Men en person, en filmproducent Billy som jag satt upp på fördelingslistan nappade direkt. Som ordförande för World Peace Foundation hjälpte han mig sen fram till ett styrelseuppdrag inom WPF i New York. Han hade visionen om att göra tolv storfilmer om Andligt Uppvaknande. Han såg och trodde på min scenario-talang. (Begreppet scenario kommer ju från teaterns värld och är en skiss till en pjäs, med en idé om intrigen). Tillsammans drömde Billy och jag fram en filmtitel: Sound of Peace. Min beskrivning av fredsviljan i Sverige, gjorde att han föreslog att filmen skulle göras i Sverige. Tänk att få investera 50 miljoner dollar för att göra en storfilm om världsfred här i Sverige. Vilken utmaning.

I juni år 2001 fick jag sen veta att Billy inte lyckats med att få fram några Hollywoodpengar, trots sina ansträngningar. Han kände sig tvingad att dra sig ur projektet och avsade sig uppraget som ordförande. Chun Dam Master, grundaren av World Peace Foundation i New York County faxade ett meddelande till mig med inledningsorden: Dear Dr. Ove Svidén, President, World Peace Foundation! Till en krets av ett femtiotal Adviser Friends skriver jag sen ett antal öppna e-brev till Chun Dam Master och framför, lite framfusigt kanske, hur jag skulle vilja utforma presidentfunktionen. När jag per fax frågade om min position som President (dvs ordförande) också har en lön eller åtminstone ett arvode och resbudget, får jag reda på att så inte är fallet. Jag minns min stora besvikelse när faxet kom på kvällen. Jag minns också att nattens andliga arbete gjorde att jag vaknade upp med en idé om att jag var världens första president som inte var betald att utföra ett uppdrag. Jag var fortfarande fri. Jag vill vara fri. Så vill jag även skapa en världsfred. Tillsammans med dig, det JAG som ÄR bortom tid och rum.

JAG ÄR fri. Din inre frid är min väsenskärna, en evig vilopunkt.

Ja, och Du kommer när jag bäst behöver Dig. Som till exempel år 1967 när jag i min ateistiska besvikelse och i desperation knäppte mina händer i en bön om hjälp vad jag skulle göra med mitt liv. Du ska bli projektledare var Ditt raka svar. Med en ljusupplevelse och en röst gjorde Du mig alldeles paff. Sysslar Du med sådana konkreta saker var mitt förvånade svar. Och sedan skall du bli President! sade rösten stillsamt. Jag bävade för uppgiften men hann fråga: Hur ska jag klara det?  Du ska få de idéer du behöver var det lugnande svaret. Jaså, är det sååå det fungerar!?

Och med de idéerna lät Du mig filosofera i 35 år på problemet president för vadå? ett land? ett företag eller en internationell organisation? Du lämnade mig helt ensam med min stora idé – i mer än tre decennier. Jag förstod ju omedelbart att jag måste hålla den innombords till att börja med. Som familjeförsörjare och flygingenjör ville jag ju inte bli tokigförklarad innan jag börjat uppdraget. Jag beslöt mig för att lämna president-projektet tills jag är pensionerad. Men som en liten förberedelse läste jag 40 poäng statskunskap på lediga stunder. Utifall att.

Nåväl, nu vet jag. Telefaxet från Chun Dam Master blev ju en bekräftelse av det löfte jag fick vid det andliga uppvaknandet. Jag minns att en tid efter händelsen 1967 då ställde jag en försiktig fråga: Hur får man goda idéer? svaret kom omedelbart i mitt inre: Gör något åt de idéer du redan har fått!  Jaha, det är så man umgås med den andliga idévärlden. Agera idéerna intuitivt, gör något i idéns rikning och omvälden, naturen, samhället talar om det du behöver veta för att förstå sammanhangen. Var kreativ! Eller snarare, skapa en fungerande lösning med de kunskaper du har. Var intuitiv, observera vad som händer och du kan lära dig något nytt. Inte som en passiv intellektuell kunskap, ett memorerande av något en annan auktoritet fattat förut, dvs en förut fattad mening, utan en egen skapad insikt, dvs en sanning som jag själv prövat för mig och mitt liv.

Redan i augusti år 2001 började jag inse följande: att hur vacker president-titel jag än hade i New York, så måste jag hitta en självständig position i Sverige. I samband med en sk Demokrativecka anordnad av Peace Quest International i Stockholm, introducerades jag för en vital 81 åring, med unika andliga insikter, Jade Ekström. Jag fascinerades av hennes kontakter, erfarenheter och perspektiv på intenationell finansvärld och politik. Hennes stora erfarenheter från Mexico av Icke-Våld utbildning och undervisning av barn imponerade. Likaså är hennes arbete inom Advisory Board of Planetary Citizen, en organisation inom Förenta Nationerna, viktiga för det vi satte igång med gemensamt. Jag är intensivt tacksam för hennes spontana vilja och feminina kraft att grunda en stiftelse tillsammans med mig. Den 10 september (dagen innan tvillingtornens kollaps i New York) lämnade jag in min ansökan om en stiftelse i Stockholm. Och efter några månaders byråkratiskt fram och tillbaka, är nu Insamlingsstiftelsen World Peace Foundation registrerad vid Länsstyrelsen i Stockholms Län den 13 november 2001.

Tänka sig, efter en höst när vi människor dramatiskt fått uppleva att hela världen dragits in i ett nytt krig, så har Jade och jag skapat oss en position för att reflektera, filosofera, och med mina scenario-sagor skissa på den fredliga värld som kommer därefter. Vilken fred önskar vi? Nu är det dags att drömma fram något nytt bortom de politiska låsningar och önskedrömmar om ekonomisk tillväxt som gör de aningslösa materialisterna lyckliga. Vad är det som händer bakom fasaden av det som synes hända? Vilka dolda finansiella mekanismer agerar för det dolda spelet om krig och fred i världen? Varför når demokratierna inte till roten av det onda i samhället? Är politiker köpta för att säga fred, men profitera på krig? Hur går det till, egentligen?

När en vän för ca 20 år sedan frågade ett medium, en andligt medveten medmänniska, om Sverige riskerar bli indragen i nästa världskrig fick hon efter en fundersam paus svaret till sig. Nej, men ni måste ta emot många flyktingar. Är det infördingarnas framtid att bli minoriteter i eget land? De 10-20% svenskar, födda utomlands eller födda av utländska föräldrar som nu bebor Sverige börjar ses som en börda för landet. Invandrarfientliga partier växer upp på flera ställen i Europa, även i Sverige. Oh Gud, vad göra?

Etno-svenskarna! Ja, de har i många fall sökt sig till Sverige för att få ett mer fredligt samverkan med sin omgivning. De har flyttat hit med alla sina personliga upplevelser, oförrätter, och övergrepp och post-traumatiska stress att berätta om, för ett land som vill ta sig an fredens problem och visa vägen mot en världsfred bortom alla religiösa, politiska, kulturella gränsdragningar. Kan vi med etno-svenskarna göra freden till en lönsam affärsidé för landet? Ja!!! Jag vill tro det.

Efter de uppskakande händelserna den 11 september 2001 skrev jag och överlämnade till regeringskansliet den 13 september: (Dagen innan, den 12 september på eftermiddagen överlämnade jag det i förkortad form – endast de två första raderna):

Statsminister Göran Persson!
Låt dig inte lockas med i någon allians mot terrorismen! Terrordåden i USA är bara en dimridå för något ännu värre.

Jag anar följande strategi bakom händelseförloppet. Amerika vill skapa ett korståg mot terrorismen. Hela västvärldens militära resurser kan nu mobiliseras av alliansen. Det är ett svepskäl för ambitionen att införa en New World Order, baserad på den dolda kraften hos den existerande Finansiella Eliten. Genom att skuldbelägga och geografiskt ange terrorns hemvist från allra första början med falska spår, döljs den långsiktiga ambitionen från Eliten. Sverige, bered dig på att ta emot ett stort antal flyktingar från MellanÖstern. Moder Svea, undervisa flyktingarna i fredlig samexistens. För bok om landets omkostnader och fakturera den Finansiella Eliten. På detta sätt kan Sverige bli erkänt som Ljuset från Norr Inom ett decennium kan landet Sverige få ett internationellt erkännande som neutralt i samma mening som Schweitz blev så efter Wienkongressen år 1815. Jag tror att de flesta svenskar längtar efter denna lösning. Med vänliga framtidshälsningar
Ove Svidén
President, World Peace Foundation, New.York.

Jag fick ett artigt svar från en medarbetare med orden Statsministern tackar för dina synpunkter, men har tyvärr ingen möjlighet att träffa dig för samtal på grund av ett mycket pressat tidsschema.

Det jag inte visste då breven skrevs, var att även Ryssland skulle ställa upp på alliansens sida. Nu har terrorbalansens två supermakter och övriga stormakter anslutit sig. Med bombmattor över oskyldiga, först i Afghanistan, söker man hitta lämpliga terrorister att bekämpa. Med 582 miljoner dollar som lätt maskerad muta och ett nobelpris som tröst, har FN godkänt användning våldet (i självförsvar till att börja med).

Är det någon Svensk som inte ser det paranoida i denna nya terrorbalans?

Är det ingen som ser att alliansen har valt fel metod för att hitta spindeln i ett terroristnätverk? De bombmattor som läggs över oskyldiga civila skapar bara hat och förstörelse av liv och egendom. Och det är just det som gör krig lönsamma. Förstörelsen är förutsättning för lönsam långivning. Att jaga terrorister är alltså bara ett svepskäl.

Av tradition och äkta rädsla tyttar sig svenska politiker till den starkaste aktören. Män inser snabbt att när en Amerikansk president säger till folket att de som inte är med oss är emot oss då är det bäst att falla in under ledarens vidsom. Det är en nu en maskulin instinkt omsorgsfullt upptränad under årtusenden. Mönstret från andra världskriget upprepar sig. Göran Persson anade inte den dolda meningen av besöket från President Bush i juni 2001. Ett arrangerat brev från Göran Persson att stötta i alliansen kom som en betingad reflex från en lydig svensk statsminister den 12 september! Vi är i krig … och vi är tacksamma för Sveriges stöd i vår sak, sade Charles Heimbold Jr., Ambassador of the United States, i ett tal i Stockholm den 30 Januari, 2002.

De enda som vågar säga emot användningen av övervåldet tycks vara kvinnorna. Vänsterpartiet allra tydligast. Men Gudrun Schyman blir förlöjligad i borgerlig press för sin feminina klarsyn. Socialdemokratiska kvinnoförbundet förklarade även sin avsky för våldet, men blev snabbt tystade av sin Partikongress. Borgerliga småpartier sluter upp om tillväxtmålet och alliansen och blundar därmed för alliansens våldsamma metoder. Miljöpartiet förordar icke-våldslösningar och nätverket Enhet förordar att Genom Inre Frid skapar vi Yttre Fred.

Kära mödrar, medkännande kvinnor och män.
Vid valet år 2006, har vi en god chans att visa vår sanna fredsvilja. Pröva din inställning till kriget med hjälp av friden i ditt inre! Våga lägg din röst på det parti som samvetet bjuder dig att följa. Skapa en borgfred mellan partierna till att börja med. Prioritera fredsfrågan i Sveriges Riksdag. Utan fred och frihet i Sverige, är reformpolitiken ganska meningslös, eller hur? Bilda ett Fredsutskott i Sveriges Riksdag! Låt detta utskott hitta fram till parlamentariska lösningar för freden.

Med varma framtidshälsningar från sagoberättaren och scenarioskrivaren

Ove Svidén
Ordförande, Insamlingsstiftelsen World Peace Foundation, Stockholms Län

P.S.
Insamlingsstiftelsen World Peace Foundation, skall målmedvetet verka för global fred. Inre frid, fred i familj, skola, arbetsliv, i Sverige och i Norden är steg på vägen. Forskning, undervisning och utbildning för fred och icke-våld är våra metoder. Vår budget bestäms av de pengar vi kan samla in för freden. Din fredsvilja ger oss kraft att verka.

Genom att kombinera stilgreppet, med sagor kring mänsklighetens hemska historia, kan scenarierna, framtidsbilderna, göras korta och locka fram kreativiteten hos läsarna. Sagor är inte fakta från historien. De är bilder av ett bakomliggande moraliskt kraftspel. Scenarier beskriver inte en ofrånkomlig framtid utan avser att visualisera nya möjligheter. Tillsammans kan de hjälpa läsaren till en ny själslig balans i samtiden. Det är en sann njutning att få skriva dem.

Framtidshälsningar
Ove Svidén
Ove@peace.se

Det här inlägget postades i Framtid, Människa, Sagan om en bättre värld, Tro, VärldsGemenskap. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *