Konsten att vara frisk i ett sjukt land

 

Att vakna andligt gör själen frisk,
men det klassas ofta som en sjukdom som behöver medicineras bort
i det materialistiska, ateistiska och alltför jämlikade Sverige.

Varför och hur gick Sverige i baklås?  
Varför tvångsomhändertas över trettio tusen barn per år? Sex gånger fler per capita än i det jämförbara grannlandet Tyskland?
Svar:  Människohandeln via LVU/HVB-Systemet är så lönsam!

Att agera för  Barnets Bästa förordas av FN:s Barnkonvention sedan 1950.
Men, är det verkligen för barnets bästa, om endast några få procent av alla LVU-drabbade familjer får tillbaks sina barn efter ett grymt, brutalt tvångsomhändertagande?

Vart försvinner resten, huvuddelen, av de LVU-klassade barnen?

* Till sexuella övergrepp, från fosterfamiljer, föreståndare av HVB-hem, som inte vill förlora en listig sidointäkt? Eller till adoption, medicinska försök eller organtransplantation?

* Till Socialsekreterare som både har rätten att göra en orosanmälan, och med polisens transporttjänst gömma barnen i ett HVB-hem där samme kommunanställde  är delägare i vinsten?

* Till Pedofil-ringarna i Samhällets topp?
  (Geijeraffären på riksnivå på 1970-talet, mörkares effektivt, se: Wikipedia)

Fins det liknande ringar i dag på kommunal nivå i Sverige? Pedofiler gömmer sig i samhällets topp. Påven Franciskus måste inför en tribunal i Bryssel år 2014 erkänna att 8 000 pedofiler finns bland präster, Biskopar och Kardinaler inom Katolska Kyrkan.

Är det ett dolt ekonomiskt/politiskt/juridiskt/etiskt/moraliskt  samspel mellan Förvaltningsdomstolar, Polisen och Socialförvaltningarnas anställda som är det smarta systemfelet bakom det korrupta LVU/HVB-Systemet, och som därmed ligger bakom den Lönsamma Kommunala Människohandeln i Sverige?

Hur många pedofiler gömmer sig i maktpyramidens topp inom landets korrupta kommuner? (Fd Riksrevisionens modiga chef Inga-Britt Ahlenius sa i TV-programmet: Min Sanning,  att det var just i kommunerna som korruptionen är allra värst)

Hur många socialsekreterare och enhetschefer mår i dag illa inom Kommunens Socialförvaltning? Får de ofullständigt stöd uppifrån, motarbetas de, eller får de rent utav falskt underlag för sitt arbete från socialnämndens ordförande eller socialchefen? Har de politiska rötäggen i toppen kanske något kriminellt att dölja?

Efter att under några år ha granskat Romernas situation i Europa, överväger Europeiska Rådet (Council)  nu även att granska RättsOsäkerheten  i Sverige.

Hur ska Sverige klara Europeiska Rådets framtida granskning
av det smarta LVU/HVB-Systemet? 

Källa: Filosofens blogg:  www.peace.se/blogg/    Kategori LVU
Femtio mödrar och fem fäder till tvångsomhändertagna med LVU, har har under 21 år berättat sin historia för mig. Sedan 2010 har jag systematiskt byggt upp bloggen med mina inlägg och fått god hjälp från hundratals stödjande kommentarer om de kränkande, hämmande och ibland livshotande följderna av ett tvångsomhändertagande av barn från sina föräldrar. Sverige har ett allvarligt systemfel att hantera, innan vi är i närheten av den Humanitära Stormakt som propagandakanalen SVT/Pravda lockar oss tro att vi är.

Det här inlägget postades i LVU, Maktmissbruk, Människa, MOR, politik. Bokmärk permalänken.

14 kommentarer till Konsten att vara frisk i ett sjukt land

 1. lurad kommun agerar skriver:

  Lurade Södertälje kommun på miljoner – döms

  En 28-årig kvinna i Södertälje döms till fängelse i tre år och fyra månader för att ha lurat kommunen på mångmiljonbelopp. Totalt åtalades 32 personer misstänkta för grova bedrägerier mot Södertälje kommun, samt i vissa fall även mot Arbetsförmedlingen, om sammanlagt 6,8 miljoner kronor. 24 av dem döms av tingsrätten.
  Den 28-åriga kvinnan satt i ledningsgruppen för ett hemtjänstföretag som lämnade in felaktiga kostnadsräkningar och åtalades senare för att ha debiterat kommunen för arbete som inte utförts. Utöver henne döms två personer till fängelse i ett respektive två år.
  De misstänktas advokater hade begärt ersättning på över 80 miljoner kronor, men får nöja sig med 60 miljoner.
  I ett annat jättemål med anknytning till Södertälje dömdes förra sommaren ägarna till ett assistansbolag för att ha lurat till sig 30 miljoner kronor från Försäkringskassan.
  Källa: Dagens Nyheter, 5 okt

 2. Polisens uppdrag: skydda korrupta och våldaktsmän skriver:

  Polisen skickar specialenheter till Gotland
  Ilskan efter den misstänkta gruppvåldtäkten har eskalerat
  Ilskan på Gotland efter den misstänkta gruppvåldtäkten har eskalerat.
  Läget bedöms som akut och under natten och morgonen har polisen skickat specialenheter till ön.
  – Jag kan bekräfta kommenderingen, säger Gert Rosvall, stationsbefäl Visby.
  Allvarliga hot och trakasserier efter den uppmärksammade anmälan om våldtäkt i Visby på Gotland har fått polisen på ön att begära hjälp från Stockholm.
  – Jag kan bekräfta det men det är Stockholmspolisen som leder detta, säger stationsbefäl Gert Rosvall i Visby.

  ”Det är helt sjukt”
  Under onsdagen släpptes de fem män som misstänktes för övergrepp på en rullstolsburen kvinna. Ilskan tilltog snabbt på nätet, mot männen men också mot polisen och åklagaren i fallet som också ska ha fått nattlig påhälsning.
  – De som varit inblandade i utredningen som åklagare, polis och utredare har blivit kontaktade, säger Mikael Pettersson, RLC-befäl vid Stockholmspolisen.
  – Det är de boende på ön som ligger bakom det här.
  Redan under natten och tidiga fredagsmorgonen anländer polisens specialkommendering för att sätta i gång med sitt arbete som är del av en större polisinsats. Jobb som är kopplat till utredningen såväl som direkta insatser.
  – Det är helt sjukt det vi ser nu, och ganska kaosigt. För det är så många personer som hotats, säger en källa om situationen.
  Skickar poliser från specialenheter
  Enligt källor skickar Stockholmpolisen personal med specialkompetens på våldsamma situationer, som demonstrationer och våldsamt upplopp. Det handlar bland annat om civila och uniformerade poliser från specialenheter, samt chefer över kommenderingen.
  Polisen uppger att specialenheten ska stanna till mitten av nästa vecka.
  – Jag kan inte säga så mycket, men det finns inte jättemånga poliser på Gotland och skulle det bli någonting så måste vi kunna hjälpa till. Det är en personalförstärkning för att möta eventuella opinionsyttringar, säger Mikael Pettersson.
  De fem män som greps som misstänkta för den anmälda våldtäkten och sedan släpptes ska enligt uppgifter inte längre vara kvar på Gotland på grund av hotbilden mot dem.
  Polisens presstjänst i Stockholm hänvisar i nuläget till polisen Gotland.

 3. 72% av alla suicider är män skriver:

  Lågt intresse för mäns självmord

  HÄLSA. Män är klart överrepresenterade i självmordsstatistiken. Trots det ägnas ojämlikheten endast liten eller ingen uppmärksamhet alls i de dokument som ska styra vårdens agerande.

  Förra året avled 1 179 svenskar i bekräftade självmord. 72 procent av dem var män.
  Men denna könsskillnad får ytterst lite uppmärksamhet i de nationella och regionala handlingsprogram eller utbildningsinsatser som ska styra vårdens agerande.

  Det visar en genomgång som Dagens Medicin gjort.
  Ullakarin Nyberg, suicidforskare och överläkare inom norra Stockholms psykiatri, ser på denna ojämlikhet med ”djup oro”.
  – Vi är helt enkelt dåliga på att hitta fram till männen och tolka deras symtom på rätt sätt, säger hon till tidningen.
  I det nationella programmet för suicidprevention, som började tas fram för tio år sedan och som senare klubbades igenom av riksdagen, tas inte några särskilda könsspecifika insatser upp.
  En av upphovsmännen till programmet, Sven Bremberg, medger utan omsvep att detta är en ”brist”.
  – Det är ett resultat av en allmän ofullkomlighet. Ingen motarbetade på något vis att vi skulle lyfta könsaspekten på självmord. Men jag tror vi präglades av hälsodebatten att kvinnor har en sämre situation än män, säger han till tidningen.

 4. Myndigheter är rädda för FN:s Bankonvention skriver:

  Sveriges anställda på myndigheter och kommuner vill inte ha Barnkonventionen som lag, därför att då de ska inte kunna missahandla, trakassera barnen så lätt som de kan göra nu. Flera tjänstemän och kommunanställda är rädda för att åka i fängelse för barnmisshandel. Här ser vi vad tjänstemän hittar på ofentliga lögner till journalsiterna, för att avfärda Barnkonventionen. Därför det är absolut nödvändigt att införa Barnkonventionen som lag i Sverige nu. Då kan det bli bättre för Sveriges barn i deras relation till myndigheter!

  http://www.aftonbladet.se
  Splittring om Barnkonventionen

  POLITIK. Flera tunga juridiska instanser är kritiska till förslaget att göra barnkonventionen till svensk lag. Kammarrätten i Stockholm varnar för att föräldrars bestämmanderätt över barn riskerar att försvagas.

  Barnombudsmannen ser däremot förändringen som historisk.
  Tanken med att göra barnkonventionen till lag är att stärka barns rättigheter. Konventionen skulle bli ett skarpare juridiskt verktyg för myndigheter och domstolar, anser en statlig utredning.

  Förutom barnombudsmannen (BO) tillstyrker även Bris, Amnesty och diskrimineringsombudsmannen förslaget att inkorporera barnkonventionen i svensk lag. Enligt BO innebär förslaget att barnen får en stärkt rätt i lagstiftningen och barnens rätt blir en tydlig vägledning för rättsväsendet.
  Men flera tunga juridiska instanser anser inte det utan avstyrker förslaget.

  För otydligt
  – Jag tycker inte att det här är ett bra förslag, jag tycker att barnkonventionen är för otydlig för att vara en bra lag, säger justitieombudsmannen Stefan Holgersson till Sveriges Radio.

  Kammarrätten i Stockholm avstyrker också förslaget. Skälen till det är flera. Ett är att konventionen innehåller för många vaga formuleringar och saknar den precision som svensk lagstiftning innehåller och som krävs för en enhetlig och förutsägbar tillämpning. Samma kritik har hovrätten över Skåne och Blekinge, som också avstyrker förslaget.

  Vårdnadshavares rätt
  Kammarrätten ifrågasätter också utgångspunkten för att göra konventionen till lag. ”Vilka brister har identifierats och av vem?” frågan rätten i sitt remissvar. Sverige har redan en omfattande barnrättslig lagstiftning och det finns inget att vinna på att ge konventionen status som nationell lag, anser kammarrätten.
  Principen om att barns rätt ska sättas i främsta rummet riskerar att krocka med andra intressen, som till exempel reglerad invandring. Kammarrätten påpekar också att konventionen talar om rättsligt skydd för barnet ”såväl före som efter födseln”. Man saknar också en analys av risken för att vårdnadshavares bestämmanderätt för barn försvagas i svensk rätt.

  Migrationsverket påpekar i sitt remissvar att ”förslaget kan få flera konsekvenser för minderåriga sökanden som motverkar intentionen med förslaget, framför allt ur ett rättssäkerhetsperspektiv”. Verket konstaterar att utredningen ”förenklar de intressekonflikter som kan uppkomma vid tillämpningen av konventionen och andra intressen i relevant lagstiftning, till exempel intresset av att upprätthålla reglerad invandring”.
  Senast den 15 oktober ska remissinstanserna lämna in sina yttranden till Socialdepartementet.

  • Ove Svidén skriver:

   Svenska myndigheter gillar inte FN:s Barnkonvention, som entydigt försvarar en stöttad familj, som den bästa platsen för ett tvångsomhändertaget barn att komma tillbaks till. ”Vad behövs en familj till när vi har ett starkt Parti som kan administrera barnhemmen!”

   Alexandra Kollontaj och hennes extrema socialism irriterade Lenin som inte ville ha henne i sin närhet i Moskva. Han gjorde henne till Sovjets Ambassadör i Oslo och sedan Stockholm 1930-45 där hon fick chansen att påverka Alva och Gunnar Myrdal i frågan om att föra bort barnen från familjen vid unga år.

   Kollontaj var övertygad socialist och feminist och förespråkade äkta arbetarmakt, kvinnors frigörelse och det konventionella äktenskapets avskaffande. (Wikipedia)

  • Mirza Ramic skriver:

   Sveriges krossade föräldrar vill inte ha Barnkonventionen som svensk lag pga
   att Sverige är ett ansvarslös land där socialtjänstens barnhandel visas som en GUD.
   Med Barnkonventionen som svensk lag, kan Sverige bli ett helt terroriserat land mot föräldrar och deras barn. Om Staten blir motpart till familjen förlorar landet sin livskraft!

 5. Sverige-bland minst korrupta? skriver:

  Vilken värld lever vi i, om ett sånt här genomkorrupt land som Sverige rankas ”bland minst korrupta länder”…..eller är statistiken är på något sätt politiskt manipulerad av svenska tjänstemän och deras uppdragsgivare politiker, som är kanske största specialister på sådana där saker just i Sverige. De vet vilka uppgifter och lögner de ska leverera ut i världen.

  Sverige fjärde bästa rättsstat
  PUBLICERAD 12:00
  Sverige hamnar på fjärde plats i en ny mätning av världens ledande rättsstater. På första plats kommer Danmark, följt av Norge och Finland. Bottenplatserna innehas av Venezuela, Kambodja och Afghanistan.

  Stefan Lisinski
  Det är oberoende organisationen World Justice Project, WJP, som på torsdagen presenterade sitt årliga ”Rule of Law Index”, alltså en mätning av rättssäkerheten i olika länder. Totalt är det 113 stater som har undersökts,. WJP har gjort en särskild lista över de 24 stater som tillhör EU, EFTA och Nordamerika. Även i denna kategori hamnar Sverige på fjärde plats. Bulgarien har bottenplatsen, medan Ungern och Grekland ligger strax ovanför.

  Danmark ligger stadigt i topp, följt av Norge och Finland. Det betyder att fyra nordiska länder ligger i topp. Island finns inte med i undersökningen. Nederländerna, Tyskland och Österrike hamnar också högt. USA ligger på 13 plats, strax efter Estland och Tjeckien.

  WJP:s rättsstatsindex baseras på 44 olika indikatorer, som exempelvis öppenhet i styrelseskicket, frånvaro av korruption, grundläggande rättigheter och hur medborgarna uppfattar ordning och säkerhet i landet. Just ordning och säkerhet uppfattas som Sverige starka sida, trots de senaste årens kritik av polisens bristande förmåga att lösa vardagsbrott. På denna punkt hamnar Sverige på andra plats.

  Fakta. Hela topplistan över rättsstater
  (De 24 länder som tillhör EU, EFTA, Nordamerika)
  1. Danmark
  2. Norge
  3. Finland
  4. Sverige
  5. Nederländerna
  6. Tyskland
  7. Österrike
  8. Storbritannien
  9. Kanada
  10. Belgien
  11. Estland
  12. Tjeckien
  13. USA
  14. Frankrike
  15. Polen
  16. Portugal
  17. Spanien
  18. Slovenien
  19. Rumänien
  20. Italien
  21. Kroatien
  22. Grekland
  23. Ungern
  24. Bulgarien

 6. JO vill inte ha Barnkonvention som svensk lag skriver:

  JO om Barnkonventionens rättsliga ställning
  Barnkonventionen uppfyller inte de krav som bör ställas på bra lagstiftning och bör därför inte bli lag enligt JO. Problem kan uppstå vid kollisioner med annan, tydligare lagstiftning.

  Jag har den 4 oktober 2016 yttrat mig över Barnrättighetsutredningens betänkande Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19). I mitt remissvar avstyrker jag förslaget om att inkorporera barnkonventionen som direkt gällande lag. Lagstiftaren bör enligt min bedömning i stället överväga att göra ändringar och förtydliganden i den lagstiftning som behandlar frågor som rör barns rättigheter. Det huvudsakliga skälet mot att göra barnkonventionen till lag är att den i vissa delar är mycket allmänt hållen samt att dess begrepp och principer är föremål för så olika tolkningar att den sammantaget inte kan anses uppfylla de krav som bör ställas på bra lagstiftning. Jag ifrågasätter därför om förslaget som det ser ut kommer att i avsedd omfattning stärka barnens ställning.

  I remissvaret tar jag också upp risken för att barnkonventionen som direkt tillämplig lag kan komma i konflikt med andra lagar. I frågan om vilken tolkningsmetod som ska användas vid lagkonflikter anförs i remissvaret att det kan finnas olika uppfattningar om huruvida barnkonventionen i alla delar ska ses som en konvention om mänskliga rättigheter. Jag vill nu klarlägga att detta inte är ett ifrågasättande av barnkonventionens ställning som en konvention om mänskliga rättigheter utan endast ett påpekande om att konventionen i vissa delar är så otydlig och föreskriver åligganden av så allmän karaktär att det kan vara svårt att hävda att den vid lagkollisioner generellt ska ha företräde framför andra lagar.
  Stefan Holgersson
  Justitieombudsman

 7. Stoppa ökande människohandel i Sverige! skriver:

  Olika slags människohandel i Sverige florerar, därför att olika tjänstemän och kommunanställda tjäner på det på olika sätt och att antal av psykiska sjukdomar, inkl. brottslighet, pedofiler och sjukligt pengagiriga ateister ökar.
  BROTT. Antalet fall av misstänkt människohandel som Migrationsverket upptäcker fortsätter öka – från 195 fall 2015 till 338 fall förra året.
  Nu fokuserar polisen på att kartlägga kopplingen mellan människohandel och människosmuggling.
  Främst är det människor som kommer till Sverige för att söka asyl som utsätts. Många faller offer för människohandel på väg hit men väl framme fortsätter ofta handeln.
  – De som blir utsatta är ofta i desperata situationer. Vi har ett samhälle med många människor i en situation där de inte kan skydda sig, säger Ninna Mörner samordnare på Plattformen Civila Sverige mot människohandel.
  Personerna som utsätts lever ofta under hot. Människohandlarna kan exempelvis hota att straffa offrets barn eller att sprida inspelat material från övergreppen i offrets hemby.
  – En kvinna från Nigeria valde att vittna och då blev hennes son i Nigeria dödad. En kvinna från Bulgarien som trodde hon skulle få jobb blev iställetgrovt våldtagen. Förövarna hotade med att visa filmen från övergreppet i kvinnans hemby, om hon inte samarbetade och sålde sig eller stal åt dem, säger Ninna Mörner.
  Särskilt fokus
  Kajsa Törnqvist Netz, som samordnar Migrationsverkets arbete mot människohandel, tror att den stora ökningen beror på två saker.
  – Jag bedömer att det beror på ökad kunskap hos vår personal men också på att det kom så många under 2015, säger hon.

 8. Förbjud barngifte skriver:

  Ville omhänderta gravid flicka – blev dödshotade
  Publicerad 8 jan 2017 kl 14.30

  I slutet av december 2016 försökte socialkontoret i Mönsterås omhänderta en 14-årig flicka, gravid i sjunde månaden. Något som ledde till dödshot och att kontoret fick flyttas på grund av säkerhetsåtgärder.

  Flickan är gift med sin 21-årige kusin, och ärendet har nu väckt stor uppmärksamhet i kommunen.
  Det var i mellandagarna, mer specifikt den 28 december, som Kvällsposten berättade om socialtjänsten i Mönsterås som tvingades flytta hela sitt kontor. Anledningen var ett beslut som myndigheten gett ett gift par, vilket ledde till tumult och dödshot.
  – Det ledde till stim och rent av tumult. Polis tillkallades och tog med sig någon person, sa Claus Kempe, som är informations- och säkerhetsskyddschef på Mönsterås kommun, till tidningen då.
  Men några fler detaljer ville han inte gå in på den gången.
  – Vi hade ett resonemang med polisen och kom fram till att hotbilden kvarstår. Då valde vi det enklaste alternativet att flytta på de 20-talet anställda, fortsatte Claus Kempe.
  Nu skriver tidningen Barometern att händelsen som föranledde bråket är ett fall av barnäktenskap. Det handlar om en 21-årig syrisk medborgare som gift sig med sin 14-åriga kusin. En flicka som nu är gravid i sjunde månaden.
  Enligt Barometern råder det dock delade meningar om flickans egentliga ålder.
  – Det står att hon är född 2002. Men hon är född 2000. Det är vanligt att det är fel i papperen från Syrien, säger mannens pappa, som talat med tidningen.

  Dödshotade socialen
  När socialen i Mönsterås försökte skilja på paret och omhänderta flickan blev det storbråk på socialen. Flickan tvångsomhändertogs ändå och togs med till en barnpsykiatrisk mottagning. Misstänkta för dödshoten är flickans make och svärfar.
  Men Barometern skriver att att ärendet varit föremål för utredning under en längre tid. Familjen kom till Sverige i december 2015, från just Syrien, och placerades i Småland. Tidigt fick familjen veta att barnäktenskap inte är tillåtet i Sverige, men trots att maken flyttade till en annan stad fortsatte han och flickan att träffas.
  Flickan bodde kvar hos sina svärföräldrar, ett beslut som socialen grundade på det faktum att hon trots allt är kusin med maken. Familjen säger till Barometern att det inte har förekommit dödshot, men socialtjänsten ser allvarligt på det inträffaden.
  Efter händelsen ska de nu bygga en sluss in till handläggarna. Besökare kommer att få prata i en mikrofon med receptionisten. Säkerhetsåtgärder som är till för att skydda personalen.

  132 gifta barn hittade
  Kvällsposten söker socialchefen i Mönsterås kommun, Christina Samuelsson. Till Barometern säger hon att enskilda ärenden inte kan kommenteras.
  I Sverige är det dock förbjudet med barnäktenskap – Migrationsverket har identifierat 132 gifta barn i 80 kommuner i Sverige, barn som i de flesta fall har placerats med sina vuxna makar. Mörkertalet bedöms dock vara stort, skriver tidnignen.
  Kommunerna har agerat olika i frågan. Kalmar har valt att låta flickorna bo med sina män, medan exempelvis Göteborg valt att tvångsomhänderta flickor i flera fall.
  Den 21-årige mannen är anhållen för olaga hot och hot mot grupp. Utredningen pågår och mannen förnekar brottet.
  christer.el-mochantaf@expressen.se

 9. Stoppa barnmisshandel inom kommunal verksamhet 2017! skriver:

  Barnen uppmuntras av alla skolanställda till sex, redan från 8-9 års ålder, och i flera fall av dagisanstälda, olika slags kuratorer, psykologer och skolsköterskor och andra offentligt anstälda på politiska uppdrag. Genom att lärarna, politikerna, journalister, STV´s, Bolibompas och andra olika anställda på stv, och olika andra konsulter från Ubildningsförvaltningar, Skolverket, Skolinspektionen RFSU och UR tvingas alla elever i Sverige till att lära sig om sex och att det är normalt i barndomen. Det är ju normalt att barnen gör sex på olika statliga och kommunala foster-HVB-hem utan förhinder, eftrsom det är ju ”normalt” och tillåtet. Varför inte får de barnen gifta sig då, utan bara göra sex med varandra, lyssna och titta på sex förmedlat från olika slags anställda inom offentliga sektor? Därefter de alla anställda inom offentliga sektor har mage att komma och omhänderta de alla barnen som gjorde sex så som skolanställda, kommunanställda, RFSU och Skolverket lärde upp dem att göra. Du vet kanske inte, men barnen tvingas titta på skolorna nu för tiden på grov pornografi, fula ord, fula omoraliska historier och även om mord och dödandet. De lär sig sällan bra och fina saker på skolorna.Det är sådan pervers Skolverkets och Utbildningsdepartamentets skolpolitik som gör barnen sjuka och försämrar deras skoilresultater sam förstör deras skolgång och deras liv. När förmedling av sex, pervers sex, självmord, droger, fula ord, feministisk/socialistisk politik på skolorna ska upphöra och svenska skola ska bli en normal och trevlig skola för barnen, då tror jag att barnäkenskap och pedofili ska förbjudas i Sverige också. Jag ser samband här mellan pedofili, sexundervisning på skolorna, LVU vångsomhndertagande till kommunal barnhandel och barnäktenskap. LVU-pedofil barnindustri är oerhört utvecklat och omfattar alla samhällets sektorer i Sverige där det finns barn. De tänkte ut och upfann massor av metoder och instrument, för att få in barnen i kommunal barnhandle.

 10. Sosse-skribenter vill ha yttrandefrihet skriver:

  När det gäller korrupta förhållanderna, i detta fallet inom journalisternas och deras släktningarnas/väners kår, då kräver sossarnas journalister och deras skribent yttrande frihet i Sverige. Det är eftersom deras nuvarande Ledare (sossarnas Gud: Löfven) kritiserade deras kompis/släktning med ett brett nätverk i Sverige; en journalist för att hon uttalade sig inte positivt om Sverige utomlands, utan negativt. Frågan gällde flyktningmottagande, mest populära, lättaste och minst farliga området att kritisera Sverige för. I ett annat fall sossarna brukar ju strunta i yttrandefrihet och även ofta bestraffar kritikerna med isolering, uteslutning och förtal, ofta omhändertar deras barn och förstör familjernas liv! När ska vi höra en till offentlig person som ska kritisera känsligare områderna som är ruttna i Sverige, men som uppvisas som förebild uomlands, till ex., olika slags offentliga tjänster, till ex.,barn-sjuk-och äldreomsorg. Eller, till.ex., allvarliga saker ,som man kan råka riktigt illa ut för, om en offentligt person skulle kritisera dem utomlands….svenska Rättssystemet, polisväsendet och djuptrotat korruption och cynism i sosse-mentalitet och samhället mf.områden som beehöver förändring.

  Folk måste få tala fritt, även om de säger dumheter
  Publicerad 19 jan 2017 kl 12.02
  Allt Kajsa Ekis Ekman skriver kokar egentligen ner till att vi bör stävja det fria samtalet, filtrera internet, inrätta faktavakter och för fan se till att folk inte sitter i utländsk medierna och babblar strunt om fosterlandet, skriver Stig-Björn Ljunggren.
  Kajsa Ekis Ekman använder mycket elegant en av debatteknikens bästa skamgrepp när hon hävdar att den som försvarar folks rätt och möjlighet att fritt säga felaktigheter i tjeckisk webb-tv, egentligen krattar manegen för pogromer, terror, fascism och framtida attacker av Breiviktyper. Debattknepet bygger på tanken att vi genom att yppa vissa åsikter indirekt förorsakar katastrofer som vi inte avsett. Eller försökt dölja att vi vill ska inträffa. Idéer är som ett virus, de sprids dels av medvetna smittbärare, dels av dem som inte vet att de infektiösa. Katerina Janouch är en medveten smittbärare, Stig-Björn Ljunggren en omedveten. Detta är ett rätt vanligt sätt att komma åt meningsmotståndare. Pastorer bör förbjudas fördöma homosexualitet i sinn predikan, inte för att det skadar församlingen, utan för att det indirekt bidrar till våld mot HBTQ-personer; Hårdrock låter klämmigt, men gör ungdomen mer benägen att bli knarkare; Jesus skapade med sin bergspredikan ett utopiskt ideal som givit oss Gulag och Förintelsen.

  Så där kan vi hålla på. Jag är ingen anhängare av denna typ av argumentation om den används som en anklagelse mot ett öppet samtal. Folk måste få tala fritt, även om de säger dumheter. Hur ska vi annars få dem att bättra sig? Och hur ska den som står för det som är rätt och riktigt hålla sig alerta? Det absurda i detta resonemang framträder om vi använder oss av Kajsa Ekis Ekmans metod på henne själv.

  Allt det hon skriver kokar egentligen ner till att vi bör stävja det fria samtalet, filtrera internet, inrätta faktavakter och för fan se till att folk inte sitter i utländsk medierna och babblar strunt om fosterlandet.

  För om vi inte gör det, kommer vi att drabbas av ännu mer terror och elände.
  Som sagt, ett sådant resonemang vore absurt. Min lösning på problemet är därför en större tolerans för ett rationellt upplyst samtal där felaktigheter korrigeras genom debatt. Vilket vi alla, till och från, kommer att ha nytta av.

  Stig-Björn Ljunggren
  Fil.dr i statsvetenskap
  S-märkt
  Debatt
  debatt@expressen.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *