Något vi svenskar bör veta innan vi lurats in i NATO

USA: En ledande terroriststat, CIAs internationella brott och USAs hemliga allians med talibaner och krigsherrar

CIA

Denna artikel avslöjar den amerikanska imperialismens rötter i de ekonomiska, politiska och strategiska behoven hos den dominerande sektorn i den amerikanska härskande klassen, med Council on Foreign Relations, CFR, i spetsen. Sedan slutet av andra världskriget har USA agerat genom ombud för att antingen ni omintetgöra vänsterrevolter eller för att störta ”fientligt sinnade” regeringar, t.ex. de stater som Washington och de multinationella företag de tjänar anser utgör ideologiska konkurrenter.

”Vi ska ha en världsregering, oavsett om vi gillar det eller inte. Frågan är bara om världsregeringen kommer att uppnås genom samtycke eller genom erövring” – CFR-medlemmen James Paul Warburg, inför Förenta staternas kommitté för utländska relationer 1950.


USA:s samarbete med Tyskland före, under och efter andra världskriget belyses av denna bok:

Simpson, C. 1988. Blowback: America’s recruitment of Nazis and its effects on the Cold War. New York: Weidenfeld & Nicholson.

”Efter kriget skapade den amerikanska regeringen sin underrättelsetjänst genom att rekrytera tiotusentals före detta nazister. Många nazistiska kollaboratörer från Östeuropa, ledare för fascistiska grupper och regeringar i Östeuropa och ledare för pro-fascistiska emigrantgrupper från Östeuropa blev snart politiskt aktiva i USA och fick anmärkningsvärd tillgång till de mäktigaste underrättelsecheferna, politikerna, affärsorganisationerna och mediemogulerna i Amerika.

En av de viktigaste nazistiska tillgångarna som CIA lade beslag på var Reinhard Gehlen, en krigsförbrytare av stora mått som under andra världskriget var chef för underrättelsetjänsten på östfronten (Fremde Heere Ost). Enligt de frisläppta amerikanska regeringsdokumenten ”samarbetade Gehlen-organisationen direkt efter kriget med arméns underrättelsetjänst, men blev sedan CIAs ansvar, och de fortsatte samarbetet till 1956.” Vad hände 1956? ”Gehlens organisation blev Bundesnachrichtendienst (BND), Västtysklands underrättelsetjänst utomlands” i samband med att CIA överlät Gehlen-organisationen till västtyskarna.

CIA säkerställde alltså att en av de värsta nazistiska krigsförbrytarna, och hans organisation, blev den västtyska underrättelsetjänsten utomlands.. USAs styrande elit skapade inte bara CIA genom att värva tiotusentals nazistiska krigsförbrytare, utan de säkerställde även att det land vars naziregering hade störtat hela världen in i ett utrotningskrig fortsatte att styras av samma nazister efter kriget!”


Mer nyligen, bekräftade en hemlig US Army Special Operations Field Manual, som läckte i december 2008, att penetrationen och mobiliseringen av kriminella nätverk och terroristnätverk är en grundläggande pelare i USAs okonventionella krigsföring (UW), definierat som: verksamhet som bedrivs av, med eller genom irreguljära styrkor till stöd för en motståndsrörelse, ett uppror, eller konventionella militära operationer ”.

De informerar läsaren rätt och slätt att UW etablerar ett ”lackmusprov” som är krigföring ”av, med eller genom ställföreträdare” och att de föredrar ”icke-konventionella trupper”. ”Icke-konventionella trupper” är individer eller grupper av individer som inte är medlemmar av den reguljära armén, polisen eller annan intern säkerhetsstyrka. De är vanligtvis inte sponsrade av staten och inte bundna av oberoende nationers lagar och gränser. Dessa trupper kan inkludera, men är inte begränsade till, specifika paramilitära styrkor, kontraktsarbetare, individer, företag, utrikespolitiska organisationer, motstånds- eller upprorsrörelser, utvandrare, transnationella terroristiska motståndare, desillusionerade transnationella terroristmedlemmar, svarta börshajar, och andra sociala och politiska ”oönskade personer” (Unconventional Warfare, s. 1-3)

Läs mer: http://www.bakom-kulisserna.biz/news/usa-en-ledande-terroriststat-cias-internationella-brott-och-usas-hemliga-allians-med-talibaner-och-krigsherrar1/

———–

Som trogna läsare av maktpolitik vet om är det vissa mycket viktiga teman som utforskas här, bl.a. de som rör skärningspunkten mellan företags- och militärmakt och hur dessa makter interagerar på det nutida politiska planet för att undergräva demokrati och rörelser för social rättvisa. Faktiskt är det så att det som har kommit att identifieras som den korporatistiska ”djupa staten” ofta omnämns: dvs. det objektiva gränssnittet mellan politiska eliter, multinationella företag, militären, underrättelsetjänster och organiserad brottslighet. Dessa kopplingar är en del av det krig som Washington fört i årtionden mot vänsterrörelser för social rättvisa i allmänhet och demokratiska och socialistiska gräsrotsrörelser i synnerhet.

I Belgien har RTBF, den nationella TV-kanalen av regeringen i Vallonien-Bryssel, tagit ett modigt steg att börja dokumentera CIA-finansierat terror i Europa med den franska filmen av Emmanuel Amara från december 2010: ”Les armées secrètes de l’Otan – 1950-1990 Le scandale des armées secrètes de l’OTAN”. Dokumentären kastar nytt ljus över en serie mord, människohandel och övergrepp, vilka kan tillskrivas NATO’s hemliga arméer. Det nya ljuset ger oss en möjlighet att bättre förstå Europa där vi bor. Ett Europa som delvis är baserad på lögner. Ett ”demokratiskt” Europa som i namnet av frihet, engagera sig i manipulation, politiska mord och statsterrorism.

Den historia som här beskrivs väcker tvivel om hela vår förståelse av ”kriget mot terrorn”. Hur kan vi utkämpa ett krig mot en fiende som våra egna regeringar i hemlighet finansierar för kortsiktiga geopolitiska intressen? Om ‘kriget mot terrorn’ ska få ett slut kan det inte vinnas genom att utkämpa nästa meningslösa oljekrig. Det kommer att vinnas genom att ställa hemlighetsfulla regeringsstrukturer inför rätta och åtala tjänstemän som har varit medhjälpare till terrorism – oavsett om det är medvetet eller på grund av kriminell oaktsamhet. I slutändan är det bara detta som kommer att tygla ”säkerhets” tjänster som främjar den ‘fiende’ som det är meningen att vi ska bekämpa.

Låt oss avsluta med ett citat från USA-generalen Smedley D Butler som 1935 talade dessa orden:

”Jag tillbringade 33 år och 4 månader i aktiv tjänst som medlem av en av vårt lands mobilaste militära enheter – marinkåren. Jag tjänstgjorde i alla officersgrader från 2:e-löjtnant till generalmajor. Merparten av den tiden fungerade jag som ’societetsmuskel’ för storfinansen, Wall Street och bankerna. Kort sagt, jag var kapitalismens torped… Jag såg till att säkra Mexiko, speciellt Tampico, för amerikanska oljeintressen 1914. Jag bidrog till att Haiti och Kuba blev bekväma platser för National City Bank att plocka profiter från… Jag medverkade till att rensa upp i Nicaragua för bankfirman Brown Brothers 1909-12. 1916 förde jag ’ljuset’ till Dominikanska Republiken för amerikanska sockerexploatörers räkning. 1903 deltog jag i ’högervridningen’ av Honduras för att tillfredsställa amerikanska fruktbolag. Kort sagt var jag en utpressare, en gangster för kapitalismen.”

De ovanstående utdragen är ca en procent av veckans inlägg i Yrsa Häggströms Bakom Kulisserna.

Läs mer: http://www.bakom-kulisserna.biz/news/usa-en-ledande-terroriststat-cias-internationella-brott-och-usas-hemliga-allians-med-talibaner-och-krigsherrar1/

P.S.  Fundera nu igenom varför vi, lilla blåögda Sverige, blev inbjudna att deltaga, under NATO befäl, i både kriget i Afghanistan och CIA-statskuppen i Libyen?

Var det för att rättfärdiga USA:s roll som världspolis? Var det för att dölja den enda kvarvarande supermaktens massmord? Kanske båda delarna? Tänk efter!!! 

 

 

Det här inlägget postades i Energi, Maktmissbruk, Pengar, politik, VärldsGemenskap. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *