Tre komplementära scenarier om världens framtid:

1. DEN ANDRA STORA VÄRLDSDEPRESSIONEN ÄR PÅ VÄG

Det var en gång en president i Kina som erbjöd Väst nästan gratis arbetskraft. Alla giriga affärsmän insåg snabbt att detta historiska erbjudande var fullständigt oemotståndligt. Kinas strategi var lysande. Landets tillgångar på mineraler var begränsade men Kina köpte gruvfyndigheter i hela världen. Allt från brytning, transport och förädling sköttes av kineserna själva. Efter ett tiotal år hade Kina tillgång till både extremt billig arbetskraft och billiga råvaror. Landet kunde därigenom producera nästan allt till priser som var helt ofattbara.

Genom tusentals ”Joint Venture Agreements” –  lärde Kina ”know how” på nolltid. Kina blev på kort tid världens mekaniska verkstad. Affärskedjorna i väst gjorde astronomiska vinster. Köpruschen visste inga gränser. Men den kortsiktiga girigheten i väst innebar naturligtvis att handelsbalansunderskotten sköt i höjden. USA drabbades värst. Statskonkurser i land efter land är oundvikliga – de kommer som ett brev på posten. Välfärdssamhällena i väst är därför snart ett minne blott. De giriga affärsmännen i väst är fokuserade på kortsiktiga vinster. Kineserna tänker mera långsiktigt. Detta blev västvärldens fall. Den andra stora världsdepressionen är på väg. Den finansiella härdsmältan drabbar snart hela västvärlden som en gigantisk tsunami.

Det höll inte att trycka dollar i all oändlighet. Bergskedjorna av amerikanska statsobligationer blir även de snart värdelösa. Hela EU dras med i dollarns fall. Tyskland drabbas hårt. EU splittras nu steg för steg. Den ekonomiska unionen är ett historiskt fiasko. Italiens banker är på väg att kollapsa. Spanien är lika dödsdömt. Grekland är oåterkalleligt i statskonkurs. Inga åtgärder har förbättrat den grekiska ekonomin. Nya flyktingvågor är på väg mot södra Europa. Miljoner flyktingar i Nordafrika väntar just nu på bättre väder över Medelhavet.

FOLK FLYR IN I SIN FANTASIVÄRLD

Vi orkar inte se verkligheten när den är så skrämmande. Kanske är det vår självbevarelsedrift som påverkar hjärnans tänkande. Några få ser skeendet klart, men en stor majoritet kör vidare som om ingenting har hänt. Obekväm information stängs av automatiskt. Vi vandrar vidare som enögda cykloper i tron att allt är som förr.

VAD HÄNDER?

Den STORA bankkrisen inleds i södra Europa. Den första statskonkursen leder automatiskt till en dominoeffekt. Inom en månad efter att lavinen satts igång faller dollarn. Alla pensionspengar i USA och alla försäkringsbolag av olika slag vilar på lösan grund – amerikanska statsobligationer. Det amerikanska folket är ruinerade.

Ett fasansfullt inbördeskrig i USA är nära förestående. De rika stal för mycket – och de fattiga blev för många. Över hälften av USA:s unga generation under 25 år tvingas bo hos sina föräldrar. Cirka 100 miljoner amerikaner överlever inte utan matkuponger. Amerikanerna har lånat sig till döds. Även utbildningssystemet i USA är på väg i konkurs. Studielånen har skenat till skyarna. Precis allt går åt helvetet och det går fort.

USA:s utrikespolitik är ett monumentalt fiasko. Efter det amerikanska militära nederlaget i Vietnam upphörde den allmänna värnplikten i landet. USA:s nya satsning på ”proxy-armeer” har blivit ett gigantiskt misslyckande. Taktiken att bygga upp armeer med legosoldater (som under falsk flagg strider för USA) har misslyckats fullständigt. CIA tappade kontrollen. USA:s Afghanistanpolitik havererade. Den gigantiska uppbyggnaden av ISIS i Irak och Syrien blev nästa storfiasko. Precis allt CIA planerat har gått fel. Landet är nu så splittrat som en nation kan bli. Splittringen ventileras helt öppet – även inom säkerhetstjänsten.

Greklands konkurs skakade EU. Brexit skakade världen. Något som är oändligt mycket större kommer snart att bli verklighet. En katastrof väntar Wall Streets finansvampyrer. Det finansiella stupet blir slutet för den sista supermakten på jorden. Hela den s k fria västvärlden dras med i stupet. Mordors fall skapar en ny värld. Äntligen kan vi se slutet på de tusenåriga krigens epok. Det är glädjande tider för mänskligheten – men det blir tyvärr kolsvart före gryningen.

USA:s fall är nära förestående. Turkiet börjar inse att en ny världsordning väntar. Saudiarabien börjar göra sig av med amerikanska statspapper. USA:s förlamande grepp över EU är snabbt på väg att brytas. Mänsklighetens största industriella satsning någonsin – den nya sidenvägen – kommer ännu en gång att knyta samman jordklotets största landmassa. Europa och Asien återförenas. Det är snart dags att säga – God Natt USA, din tid är över. Hela skeendet var faktiskt förutbestämt. Att släppa lös girigheten helt utan tyglar var som att släppa ut en demon ur flaskan. Kraschen var given på förhand.

Brage Norin – Skogså Tankesmedja. Umeå

CV:  Doktor – teoretisk fysik – Umeå Universitet 1978
Undervisat i 30 år i Energiteknik och Fysik vid Luleå Tekniska Universitet
Forskat om småskalig förbränning av biobränslen och kol i cirka 20 år
Utsedd till hedersmedborgare i Shanxiprovinsen i Kina 2000
Honorerats med ett eget laboratorium ”Brage Laboratory” i Shanxi-provinsen


2. Kinas President XI talade den 1/7 2016 – orden går till historien. 

XI Jinping: Russia and China will form an alliance. NATO will be completely powerlessChinese President XI Jinping on Friday the 1st of July, noted the strategic need for an alliance between Russia and China, which will determine the future world order.

“The world is on the brink of radical changes. We see how the EU is gradually crumbling and the US economy is collapsing. This will end in a new world order. So, in 10 years we will have a new world order unlike anything before in which the key will be the Union of Russia and China,” said XI.

Observera ordvalet: ”Världen är på randen till dramatiska förändringar. Vi ser hur EU faller sönder och hur USA:s ekonomi kollapsar.” Dessa ord kommer från världens mäktigaste politiska ledare – Kinas president. Orden är HÅRRESANDE.

Man måste vara politiskt förvirrad om man inte inser hur nära USA befinner sig det finansiella stupet. EU:s söndring är övertydlig.

Wall Streets vampyrer faller, dollarn faller, amerikanska statsobligationer faller – skeendet går allt snabbare.

Varför är vi så blinda??? Varför fortsätter vi som om ingenting har hänt???

I flera års tid har jag varnat för skeendet. Jag har varnat för att dollarns fall med stor sannolikhet sker redan i år 2016. Jag är nöjd om en enda person har insett allvaret. Det är INTE dags att skuldsätta sig. Aktier är livsfarliga. Pengar på banken är inte säkra. En liten gård på landet med litet mark är tio gånger säkrare än en insatslägenhet i stan. Fastighetskraschen är oundviklig. Den slår till snabbt och förödande. Greklands öde visar vad som väntar.

Sorry – Brage Norin Skogså Tankesmedja.

 

———- Vidarebefordrat meddelande från en meditationsgrupp i Uppsala ———-
Från: Rolf Lagercrantz och Cagga Levander <cagga.levander@telia.com>
Datum: 1 juli 2016 11:07
Ämne: Swedish, Sheldan Nidle Update, June 29, 2016

 

3.  Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin

Originaltext: www.paoweb.com

11 Kan, 17 Kayab, 12 Manik

Dratzo! Någonting underbart är nära att ske. Den mörka kabalens tusen år gamla värld faller samman. Omröstningen som får Storbritannien att lämna Europeiska Unionen är en tydlig del i det som håller på att ske runtom i den här världen. Det mörka har i hemlighet vacklat under de gångna månaderna medan de som vill att en ny värld ska träda fram har konstruerat överenskommelser och organisationer för att ”föra in det nya”. Detta har skapat underlag för en ny global omställning av världens valutor, vilka allmänt ska backas upp med guld eller silver. Det mörkas aktiemarknader och börser faller i värde medan dessa nya finansiella instrument, såsom CIPS, BRICS och AAIB får effekt, Dessa ska ersätta gamla organisationer såsom SWIFT och IMF.  Äntligen är tiden inne för ett formellt erkännande!  Snart kommer ni att få se kärnan i ledarskapet för de gamla finansiella systemen och regeringarna offentligt arresteras och sändas iväg till en välförtjänt isolering. De kan då inte längre lägga sig i, eller på något underligt sätt försena detta nya system att framträda globalt. Helt fantastiskt, men detta är bara början på ännu flera händelser som är förutbestämda att radikalt omskapa er värld!

Dessa saker kräver nytt styrelsesätt. För decennier sedan föddes NESARA som ostört fått vänta tills världen fullständigt förberetts för att omvandlas. Det nya banksystemet behöver en rad inledande justeringar för att vara redo att förändra till det bättre. Denna struktur behöver även ett nytt internationellt verktyg för att klara av sin dagliga affärsverksamhet och fritt överföra stora summor från en del till en annan i den här verkligheten. Den här strukturen är CIPS (Cross-Borders Inter-Bank Payment System). Det blandas nu med SWIFT för att erbjuda ett internationellt system som är konstruerat för att få slut på de massiva hindren i det förflutna, vilka förorsakade onödiga förseningar och tvivelaktiga svepskäl vid större finansiella transaktioner. Den nya organisation som kommer att ersätta efterkrigstidens IMF, blir en kombination av BRICS-gruppen och AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank). På det här sättet kan de betungande lån som IMF tidigare påtvingat världen äntligen rättas till. I själva verket är dessa saker början på införandet av ett finanssystem, som kommer att få välstånd att spridas internationellt och nya regeringar att dyka upp som blommor på en sommaräng.

Det här välståndet kommer att åstadkommas på att antal olika sätt. Det viktigaste är den fördel som uppstår hos dem som tillbringat tid med att förbereda tillkomsten av denna nya valutadevalvering. Välståndet ska även spridas genom att få slut på de stora bördor som regeringar och banker påtvingat folken inom världens olika nationer. Dessa underliga skatter, lån och pålagor kommer både att lyftas bort och betalas tillbaka av många regeringar och banker. Dessutom ska alla underliga avgifter som använts av banker antingen tas bort eller begränsas till mera vettiga transaktioner. Ni kommer inom kort att få leva i en värld som fritt låter er förvalta och använda de pengar som ni äger. Ta er den här tiden till att lära er om den makt som skapas genom pengar och inse samtidigt hur ett antal tills nu undangömda teknologier  är kapabla att avskaffa det gamla behovet av varje form av pengar. Denna läxa är en läxa vilken vi känner ert växande medvetande frikostigt kan skänka er. Med ert nya välstånd kommer ni att se hur ett annorlunda uppbyggt samhälle kan skapas.

Den här nya världen kommer att bli övergången mellan en värld fylld av begränsade resurser och en värld som baseras på ändlösa möjligheter. Denna nya verklighet i förändring kommer att få ta emot de Uppstigna Mästarnas välbehövliga lektioner och bli en verklighet där början på en massiv första kontakt med oss blir en underbar realitet. De här händelserna krävs innan vi kan förflytta er in i mentorernas tid. Mentorerna står i nära förbindelse med era medicinska team för att förse er med en individuell dossier så att varje individ inleder med en ”ren spelplan”. Ni kommer under den här processen att göras redo inför det som ligger framför er, KristallLjusKammaren. Det ultimata målet för denna operation är att föra er tillbaka till att bli fullt medvetna galaktiska människor. Genom att göra detta kommer Atlantidernas obetänksamma procedurer att läggas tillrätta och alla människor på detta stora klot kommer att återförenas. Så snart detta är genomfört kommer ni snabbt att tränas i lämplig etikett och snabbt få tillåtelse att komma samman och skapa er nya stjärnnation. Ett underbart öde ligger framför er!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Ni har precis hört vad de Kinesiska Äldre och de Kungliga, tillsammans med sina partners i VästEuropa håller på att åstadkomma. Alla dessa faciliteter som planerats för er glob genom era heliga förbundna är bara början på hur Himlen arbetar med oss för att skapa en ny, bättre verklighet för er. Den mörka kabalen kontrollerade länge den här verkligheten och önskade djupt att förlänga sitt begränsade mandat och göra det som Himlen strikt hade förbjudit. Med er hjälp har vi fått fram en ny plan, vilken är en plan som Himlen verkligen ville skulle gälla för er. Vi håller på att vinna med den här planen och har för avsikt att börja manifestera de första stadierna av denna underbara vision! Detta är en tid då vi kan se hur vårt förenade partnerskap kommer att blomstra, fyllt med det behag och den ödmjukhet som kommer att bli denna nya eras signatur för Gaias mänsklighet. Må er fortsatta Kärlek och ert Ljus föra med sig början på en ny tid med växande frihet och överflöd för alla.

Med den här ökande Kärleken och det här ökande Ljuset öppnas vägen för er att växa i medvetenhet och känna hur var och en av er står i relation till den andre. Detta växande Ljus-samhälle kan uppnå mirakler. Ni kommer att använda er tidigare beslagtagna teknologi för att fullfölja Himlens ädla mål. Ni brukade ignorera det naturliga flödet av ebb och flod på den här heliga globen, och detta flöde kommer nu att bli er sanna drivkraft, när ni omvandlar den här världens enorma förgiftning och återställer livskraften hos alla ekosystem! Ni kommer med glädje att göra detta gudomliga arbete och bevisa det som Himlen visste. Ni är i själva verket ett heligt Kärleksfullt folk. Nu kommer det förflutnas härjningar att läggas tillrätta och ni kommer med helig medkänsla att ta på er det väktarskap som ni länge underlåtit att acceptera. Detta kommer att kombineras med de begrepp som vi Uppstigna Mästare inom kort kommer att undervisa er om.

Allt detta kommer att bevisa och få er storslagenhet att lysa igenom. Alltsedan ni först hörde våra budskap och sedan längtade efter att kunna följa dem, har ni på nåd och onåd varit utlämnade åt de mörka. Dessa kärlekslösa Själar gör våra medarbetare nu redo för att inte längre förorsaka er något ont. Var ”justa” och vänliga mot dessa nya utvecklingar. Inse att ni befinner er mitt i en övergång som oförnekligen kommer att förändra er till det bättre. Lämna alla de välbehövliga detaljerna till Himlen. Låt de mörka personernas öde vila i de kärleksfulla händerna hos dem som vet vem de verkligen är. Se bara positivt på det som så välvilligt ges er. Många fantastiska händelser håller på att ske! Gläds över detta och använd era nya förmågor till att framkalla det som Himlen så gudomligt önskar. Vi är alla enade och på en helig väg som så vackert har påbjudits av Himlen. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

I den här rapporten kan ni se precis hur nära vi alla är början på en ny och omvandlad verklighet. Var snäll mot dig själv och sök inombords efter hur du bäst kan bidra i dessa nya tider. Detta kommer att bli en period med verkligt underbara mirakler. Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander

Vilken av de tre scenarierna är närmast sanningen?
Den som lever får se!

Som filosoferande skapare av denna blogg ser jag den materialistiska/ politiska texten lika värdefull som det andligt kanaliserade materialet via den aktiva Meditationsgruppen i Uppsala.

Och allt når mig via samtidens viktigaste globala uppfinning: INTERNET

Så kommer Moder Jord, och alla hennes medborgare
nu att kunna uppnå Medveten VärldsGemenskap!

Om du klickar på ’Om’ under mitt foto ovan ser du hur jag filosoferar mig fri ….

Det här inlägget postades i Framtid, Människa, Sagan om en bättre värld, Tro, UFO, VärldsGemenskap. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *