Sveriges kommuner följer inte besluten av FN:s Flyktingkommissarie

Till Högsta Domstolen
Box 2066, SE-103 12 Stockholm: hogsta domstolen@dom.se

Anmälan av två svenska regeringar för att inte respektera FN:s Flykinkommissarie (UNHCR-Kiev) beslutsbrev om skyddat boende för familjen Natalia Petrova och hennes tvillingdöttrar Maria Umarova och Nelly Umarova, när de vistas i Sverige på sin väg mot friheten.

Med fyra tidigare brev mellan åren 2009-13 till ICC, Internationella BrottmålsDomstolen i Haag som grundval, åklagar jag härmed Svenska regeringar, till höger och vänster, sedan år 2010, för att inte ha efterföljt UNHCR, FN:s Flyktinkommissarie i Kiev, krav på ett skyddat boende i Sverige under den tid som Natalia Petrova och hennes tvillingdöttrar Maria och Nelly Umarova uppehåller sig eller ’har behandlats’ av det smarta svenska LVU/HVB-Systemet:

Natalia, Maria och Nelly har på det grövsta kränkts och misshandlats fysiskt, psykiskt, själsligt och Kristet Ortodoxt, av den materalistiska/ ateistiska välfärdsstaten, i stället för att skyddas i FN:Stadgans anda, skriven för alla världens människor med moral och samvete bortom ras, religion och kulturella skillnader.

Ovanstående internationella brottsmål har en speciell politisk dimension genom att tvillingdöttrarnas far finns i Tjetjenien (Chechnya) och den Ryska Modern arbetar som grävande krigsjournalist och erkänd dokumentärfilmare. Tre av Natalias journalistvänner har mördats i tjänsten. Medan Natalia, Maria och Nelly fick stöd av UNHCR-Kiev att flytta till Väst-Europa via Kindergulag im Sozial-Staat Schweden, som Tidingen Der Spiegel redan år 1983 i en stort upplagd mittuppslags-artikel kallade vårt grymt effektiva LVU/HVB-System. Västtysklands ledande tidskrift liknade alltså svenska statens makt över individerna med Stalin-tidens Sovjetiska arbetsläger i Sibirien!

Med hänsyn till den kränkande behandling som familjen måst utstå från korrupta advokater och socialtjänstemän, samt från brutalt polisvåld, stöld av knivar, datorer och mobiltelefoner i jakten på vapen, som familjen Natalia, Maria och Nelly utsatts för när de brutits ned systematiskt från sin av FN-garanterade ekonomiska standard (som Migrationsverket utlovar via Regeringens undertecknande av FN:s Stadgar och Barnkonventionen). Men den internationellt vackra nationella fasaden efterföljs inte på kommunal nivå av polis, åklagare, och förvaltningsdomstolar, i effektiv dold samverkan med den lokala Kommun-Juntan och deras invigda socionomer, ekonomer och jurister som systematiskt förnekat, och hånfullt förlöjligat de drabbade. Vissa rötägg har av kommunen betalda tjänstebilar för att kunna besöka de HVB-hem som de är delägare i, och har rätten att förskriva de LVU-tvångsomhändertagna till. Juntan har alltså med början från en enkel orosamälan kunnat skicka barnen till kränkande rasistisk mobbing i skola och en social misär som de undermåliga flyktingförläggningar erbjudit åt familjen, för de tre LVU-tvångsomhändertagandena fram till 18-årsdagen.

Veckan efter födelsedagen kom Högsta Förvaltningsrättens BESLUT i Mål nr 454-16 den 2 februari 2016: Högsta Förvaltningsdomstolen avskriver målen om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) för båda barnen Maria Umarova (mål nr 9408-15) och Nelly Umarova (mål nr 9030-15) från Kammarrätten den 21 januari 2016. SKÄLEN FÖR AVGÖRANDENA: ”är att tvillingarna fyllde 18 år den 26 januari. Natalia är inte längre vårdnadshavare för sina barn och därmed inte heller behörig att föra deras talan i målet. Målet ska därför skrivas av.”

(Underförstått: Juntan i Kommunen behåller de kidnappade barnen för sin egen lönsamma människohandel, med sexslavar för pedofiler, sexfixerade HVB-hemsföreståndare, adoption till fosterfamiljer, medicinska försök, organhandel mm, snarare än göra det bästa för Maria och Nelly som just avslutat barndomen – utan att den oroliga modern får veta var de göms, samt utan att få den upprättelse, fysiska eller psykiska vård, som de eller deras mor förgäves begärt under alla fem LVU-åren)

Eftersom den inblandade Kommun-Juntan inte förstått att de själva kunde ha räddat ansiktet med att anordna en födelsedagsfest för den lilla familjen när de inte längre har ett legalt stöd för att tvångsomhändertaga myndiga svenska medborgare, tvingas jag därför att vända mig till ICC i Haag och Europeiska Rådet med denna mångfaldiga anmälan av Regeringen Reinfeldt och Regeringen Löfven i Sverige.

Det femte brevet är på engelska, gemensamt till ICC Brottmålsdomstol & Europeiska rådet återges i bilagan nedan:

Framtidshälsningar

(signatur)
Ove@peace.se     www.peace.se
Filosofens blogg: www.peace.se/blogg/ kategori LVU

P.S. Mina mogna 21 års studium av det svenska LVB/HVB-Systemet beskrivs bäst av ett hundratal inlägg i Filosofens blogg: www.peace.se/blogg, kategori LVU.

Mina erfarenheter finns även publicerade i bokform: På nätbokhandeln: adlibris.com hittar du alla tre av böckerna under författarnamnet: Ove Svidén. Boken Lönsam Kommunal Människohandel kan du även hitta som E-bok för endast 22 kronor. Det alternativet kan vara attraktivt för dig som har tid och möjlighet på jobbet att sätta dig in i den grymt sjuka LVU-frågan.

The book: Profitable Municipal Kidnapping in Sweden, 2014, has a more solid legal content by including four letters to ICC, the international Criminal Court in the Hague. Den boken skickades i ett tiotal exemplar till bokhandeln vid entrén till FN-byggnaden i New York. Det kan hända att den har hjälpt till att stimulera intresset bör LVU-frågan för de ambassadörer som en bekymrad GeneralSekreterare Ban Ki-moon inbjöd till ett möte om myndighetsförtryck i början av året. (Ett signerat exemplar av boken har även överlämnats som gåva av en personlig vän Helena, adelsdam från Polen som väl känner sin landsman och före detta presidenten: ordföranden Donald Tusk i Europeiska rådet sedan 1 december 2014)

 

In their webpage, ICC instructs the reader of how to submit information about alleged crimes, by writing a letter in English or French to:

International Criminal Court
Office of the Prosecutor
Communications
Post Office Box 19519
2500 CM The Hague
The Netherlands.

Or send by email: otp.informationdesk@icc-cpi.int

The situation in Sweden 2016

My previous four letters on Kidnapping in Sweden are all filed under
ICC reference No: OTP-CR-600/09

This is my fifth letter to ICC on the deplorable lack of Human Rights i Sweden.

My present case is about a Russian Mother Natalia Petrova and her twin daughters Maria and Nelly Umarova with a father staying back in Chechnya. They were welcomed to Sweden with a support letter from UNHCR-Kiev in 2010 for a protected living as long as they need to stay in our ’neutral oasis.’ But the local commune, its social workers, police, prosecutor and lawyers formed a cruel junta to kidnap the thirteen year old twins from their offended, injured and violated mother, rather than protecting the small family!

Since coming to Sweden the small family have in the crudest and meanest way possible been maltreated, offended, violated physically, mentally, spiritually, and Christian Ortodox, by the extremely materialistic, atheistic Swedish welfare state. They have not in any way been protected in the spirit of the UN Charter, carefully designed for free human beings with a conscience and morals beyond race, religion and cultural differences. Why? The simple answer is: these human qualities of the soul does not exist in Sweden after fifty years of extreme socialism (in mixed economy liaison with an extreme Wallenberg capitalism beyond anything alike in Europe)!

The above criminal offense has a special political dimension to it, as the father is from Chechnya and The mother is from Russia, acting as a bold war-journalist and recognized film maker. Three of her professional colleagues have been murdered on their posts. While Natalia, Maria and Nelly, with the outspoken support from the UNHCR office in Kiev were sent to the Kindergulag im Sozial-Staat Sweden, as the country was vividly described in a feature article of the German magazine Der Spiegel already in 1983. The corrupt juntas of Swedish communal authorities have since the 1920:s developed race improvement procedures beginning with sterilizing mothers to hinder unwanted elements into the population. Since the 1970:s the procedures have been refined into an effective and Profitable Mixed-Economy Municipal Kidnapping System (LVU/HVB-System). Therefore Der Spiegel in Germany could with a journalistic elegance compare the brutal Swedish Totalitarian Democracy with Stalin’s power over individuals in the Soviet prison camp system in Siberia.

Furthermore, Sweden was designed to become an icon of racial purity, that even Adolf Hitler hesitated to invade. Finally he decided to use the assigned troops on the Eastern Front instead, during the WW II. And it should also be mentioned that Mussolini’s efficient Corporate State based upon strong Labor Unions, is the basis for the unholy marriage between LO and Socialdemokraterna, since SAP the original Workers Union, was split in an alleged Labor Union- and a Political- branch some hundred yeas ago. And on top of all that, not before year 2000 there was a split between a Protestant State Church and the Swedish Government. (But as Sweden is called the Middle Way by the author Michael Childs since 1936, The Swedish priests of Svenska Kyrkan are still civil servants paid over the National Budget as decided by its Parliament)!

It must also be mentioned that many of the social workers, CPS-officials that have the right to assign a child to foster care, also are shareholders in the privately owned HVB-Homes to which the children and teenagers are sized, kidnapped and sent to for Care and Custody. An author: Sofia Rapp, who in her teens were exposed to 11 HVB- or foster homes mentioned, that in ten of these, she has been sexually abused by the owner! Furthermore, the Swedish LVU/HVB-system produces some 40 thousand under age ’objects’ for the sex market per annum. This in more than six times more per capita in a comparable North European country: Germany. The difference between the counties north and south of the Baltic Sea, is that the problem is intensely discussed in Germany, while in Sweden mainstream media and Political Parties have agreed upon keeping it silent. Brave New World Sweden !!!

Under a long row of SociaDemocrat governments it was generally agreed that the Benevolent State owns the children from some three years of age. Thus a materialistic Pedophile Ring of Politicians, Judges, Police and lawywes in hifh positions, assumed the availability of under age children and early teenagers below age of consent. They are well educated and organized from early age for a ’sexual debut’ in the grown up world around them. The first pedofphire ringattempt in this direction ended in the so called Geijer Affair with an eager Minister of Justice who did not observe the proper limits of the Law. He was discretely freed from prosecution by muddling the delicate matter though by the skillfully corrupted Swedish Legal system of the 1970:ies.

To understand the above we must also mention Aleksandra Kollontaj, a colleague to Lenin in the October 1917 Coup d’Etat in Russia. Lenin saw her socialist ideas too extreme and did not want her too close i Moscow. Thus he made her a Soviet Ambassador first in Oslo, and then afterwards i Stockholm between the years 1930-45. Thus her materialistic child rearing ideas in nurseries at a distance from family as soon as possible, reached the iconic frontier couple Alva and Gunnar Myrdal in Sweden; crucial to the socially extreme part of our mixed economy from the very start.

The other side of the coin is having a large pool of LVU-children outside parental responsibility. It was demonstrated during the latter years by the Fredrik Reinfeldt eight years at the helm of the right wing: The Nya Moderaterna, the power eager Youngsters wanted to be even more radical than the young Socialist left. So, in a case of a family of four seeking asylum in Sweden this could happen: Father and mother are tied up in negotiating with the immigration office. A Social worker notices a social tension among the immigrant kids. The child or children are taken away by a LVU-decision from their parents. Some parents do not qualify for an immigrant status and are efficiently transported by the police with a no return ticket to the airport, allowing the parents back to the country they left without their offspring!   Voilá: single child without parental protection ready for the lucrative pedophile market, trafficking, sex abuse, adoption, medical experiments or organ transplants by a hostile take over by a Profitable Municipal Kidnapping scheme in Sweden. Brave New World, Sweden, as the author Aldous Huxeley would have phrased it in the 1930:ies !!!!

 

Yours sincerely

Ove Svidén   World Peace Foundation
Email: ove@peace.se       Website: www.peace.se       Phone: +46-8-25 86 43
Vesslevägen 40, apt25, SE-167 67 BROMMA/Stockholm, Sweden

 

 

 

 

Det här inlägget postades i LVU, Maktmissbruk, Pengar, politik. Bokmärk permalänken.

21 kommentarer till Sveriges kommuner följer inte besluten av FN:s Flyktingkommissarie

 1. Kommunanställda behöver inte följa Sveriges Lag skriver:

  Alla senskar har vant sig för länge sen, att kommunanställda och andra tjänstemän följer varken FN beslut eller Sveriges Lag. Skulle vara konstigt om någon från de korrupta nätverken skulle förmedla tjänsterna enligt Kommunallag eller Sveriges Lag. Då skulle de inte vara korrupta i så fall.

 2. Karl Gustaf skriver:

  Den svenska statens egentillverkade avsynare
  Med anledning av den trumeld av förtal som Maciej Zaremba har utsatts för framförs följande.
  Jag har under lång tid observerat en hel del av de mönster som utspelas när rakryggade naturer tillvaratar sin yttrandefrihet och ifrågasätter, exponerar samt kritiserar skeenden i Sverige. Många av de orädda naturerna som vågar stå upp för sin sak, utsätts dock inte sällan för förtalskampanjer av vilka jag här väljer att kalla för; den svenska statens välfostrade ”vakthundar”.
  Maciej Zaremba skall till följd av dessa förtalskampanjer inte vara annat än stolt och bära skällandet från ”vakthundarna”, med omsorg och stolthet då var uppriktig och ärlig person som inte stämmer in i de fega, uppblåsta och bombastiska ”vakthundarnas” vanföreställningar, inte sällan framställs som en bråkig, stollig och konfliktskapande person.
  Den dagen skällandet från ”vakthundarna” omvandlas till något gott bör därför Maciej Zaremba och andra kritiker av det svenska samhället i stället tvivla på sig själva, då inövad svada och viljelös foglighet råkar symbolisera tecken på bättre förstånd och välintegrering på svenskhetens förväntningar, villkor och krav medan uppriktighet, självständighet och anständighet antyder bevis på inskränkthet och att man är svårare att integrera.

  Majoritetsbefolkningens överkänslighet när någon kritiserat och yttrat sig negativt över inhemska problem som har med svenska myndigheter och den svenska staten att göra är märkbar. Orsaken kan givetvis ha att göra med de vanföreställningar och förvrängningar av verkligheten som inpräntats i majoritetsbefolkningen sedan barnsben. Så länge regeringen är god eller åtminstone ville det bästa, går det väl an med föreställningen att inte behöva bekymra sig om någonting. Men ve, när i stället för den gamla, i och för sig välmenande regeringen, kom en ny och mindre samvetsgrann; då utgjorde den ovannämnda viljelösa fogligheten och den barnsliga tron den svåraste olycka, man någonsin kunde föreställa sig.
  Något av väsentlig art i den svenska kulturen har varit att döma andra länder som odemokratiska och korrupta för att underförstått antyda att problemen inte finns här, rikta bort den allmänna och kritiska uppmärksamheten/tänkandet, använda icke-svenskars kultur, seder och religion på ett förnedrande sätt mot dem själva med nedsättande omdömen för att på så sätt bygga upp sitt grundlösa självförhävelse, självförtroende och självbild.
  Att det hör till den svenska politikens slugaste knep att inge folk vanföreställningen att den svenska staten är god är påtagligt för den som inte avsiktligt blundat härför. Envar bland majoritetsbefolkningen har med anledning av detta dessa verklighetsfrämmande föreställningar och lögner, gemensamt i sin sociala miljö- som de enda sanna och möjliga vilket gör att en hård polemik (fakta som motbevisar den förljugna självbilden, bedrägliga överlägsenheten och uppblåstheten) mot dessa falska föreställningar utlöser en psykologiskt motiverad, fientlig motreaktion.
  Den fientliga motreaktionen visar i stort sätt på att majoritetsbefolkningen mycket duktigt uppfostrats till att betrakta den svenska staten som majoritetsbefolkningens gemensamma spädbarn.
  Den Svenska staten har till följd av detta inte bara fostrat majoritetsbefolkningen till blint lydiga och känslomässigt styrda robotar, utan även inplanterat en tillit och blind lojalitet som förutsätter att man mer eller mindre agerar faktaresistent. På detta sätt har den svenska staten inte ögonen på sig vilket kan exemplifieras genom majoritetsbefolkningens enorma tendens att rikta sin frustration och kritik på symtom (t.ex. icke-svenskar) och inte de egentliga orsakerna bakom olika samhällsproblem (makthavare).
  Majoritetsbefolkningen i Sverige har uppenbart fostrats till att löjligt enkelt döma andra länder för att vara korrupta, rättsosäkra, omänskliga, odemokratiska, ociviliserade med mera samtidigt som självkritiken mot det egna, bländar. Detta har fått svensken att intala sig själv om att vara mycket självkritisk. Vilket självbedrägeri!
  Många bland majoritetsbefolkningen är därför intet annat än sorgliga produkter och blinda redskap som har fått som livsuppgift att skydda dess praktblomma mot exponering, ifrågasättande och kritik från ifrågasättande personer. Kraftnaturer som många gånger kommer från marginaliserade grupper.
  Under diskussioner jag har haft med många bland majoritetsbefolkningen angående exempelvis den totala rättslösheten avseende Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) (men som egentligen borde hetat ”Lag om frihetsberövande och tvångsvård av barn och unga personer”, men som myndigheterna bytt namn på för att de på goda grunder hade fått alltför dålig klang i allmänhetens öron), har jag noterat gemensamma tänkesätt.
  Då jag samtalar med folk från majoritetsbefolkningen avseende rättslösheten kring LVU, får jag nästan alltid höra liknande argument: ”det är säkert fel på den enskilde”, underförstått = ingripandet måste ha varit befogat från statens sida, (”ingen rök utan eld”) eller i värsta fall ”inkompetens” (om det nu visar sig att beslutet varit felaktigt) detta fram tills den dag de själva drabbas eller någon anhörig råkar illa ut. Ja, först då kommer ”vakthundarna” till en uppfattning om att deras tidigare uppfattning var en ren illusion baserad på nonsens på styltor.
  Sanningen är att fostran som börjat redan på dagis, framkallat känslig allergi mot att höra på kritik mot det egna. Den obenägna förmågan att ifrågasätta det moraliska i det egna beteendet och den därav självgodheten, förleder ”vakthundarna” alltför lätt att begå svåra misstag.
  Örjan Wallqvist, som var socialdemokrat och chef på TV2, kommenterade svensk TV på följande sätt:
  ”Svenskar är intellektuellt primitiva och underutvecklade. TV fungerar så att det framkallar känslor och ett intellektuellt liv – och därmed skapar det opinion; det är ett opinionsbildande medium. TV är ett väldigt kraftfullt media för indoktrinering.”
  Verklighetsbilden blir därigenom alltmer verklighetsfrämmande genom uppfostringsmaskinerna som ingjuter önskat förhållningssätt hos befolkningen i olika samhällsfrågor vilket i sin tur kraftigt påminner om strukturerna i Sverige på 70-talet då det fanns två statskontrollerade tv-kanaler. De två statskontrollerade tv-kanalerna kritiserade då aldrig regering eller statsminister då invånarna identifierade sig själva med staten.
  De omtalade symptom som många bland ”vakthundarna” visat sig bära på är långt ifrån enskilda. Indikationen har visat sig finnas bland många hos majoritetsbefolkningen – och går ut på att icke-svenskar alltid förväntas känna en evig tacksamhet vilket i praktiken innebär att icke-svenskar förväntas ha en pådyvlad munkavel- och aldrig kritisera eller uttrycka sina åsikter och känslor, utan alltid stänga dem inne, agera fogligt efter önskningar och tyckanden, kort sagt böja på alla fyra. Minst sagt alltså ifrågasätta och kritisera myndigheter och stat. Detta är svenskens definition av ”tacksamhet”.
  Observera denna överkänslighet samtidigt som invandrartäta områden, minoriteter, marginaliserade grupper, minoriteternas hemländer och framför allt muslimer, med mera svartmålas, generaliseras, smutskastas, förtalas och objektifieras dagligen under mask av yttrandefrihet, och till och med en viss välvilja och välmening, ja till och med en viss omsorg som legaliserar det hela.
  Förtrycket mot andra från Sveriges sida är dock inget nytt för oss som inte slagits blinda av propagandan på hemmaplan (förtryck mot samer, tattare, afrikaner, romer, tvångssterilisering av romer, utvecklingsstörda med flera, rasbiologin, häxprocessen på kvinnor, Geijeraffären, involverandet i världens största folkmord som inget kan jämföras med alls (slaveriet) med mera är exempel som visar på att avsaknaden av självkritik mot det egna är fullständigt irrationellt och minst sagt vanvettig).
  Förakt och förtryck mot andra har varit en viktig beståndsdel i den svenska kulturen som aldrig får förglömmas av de drabbade. Det komiska är att många bland majoritetsbefolkningen i Sverige som ovan nämnts förväntar sig att andra länder, folkgrupper och raser ska ta ansvar och erkänna dess små sår och därigenom känna en förlamande skuld för sina mörka sidor, samtidigt som Sverige själv i princip aldrig utreder sina egna öppna sår på grund av sin förlamande känsliga allergi gentemot fakta om sitt eget förflutna på grund av att det kanske inte passar in i den otroligt förljugna självbilden.
  I stället behöver korrekt historia om Sverige ständigt påminnas bland framförallt minoriteter.
  Att icke-svenskar inte tillerkänns rättigheter i praktiken på samma sätt som majoritetsbefolkningen – samtidigt som Sverige och dess så kallade folkföreträdare sprintar på världsturné och predikar om, allas lika värde, opartiskhet, tolerans, humanitet, demokrati, öppenhet, rättssäkerhet, yttrandefrihet, åsiktsfrihet, medborgerliga rättigheter, frihet, mänskliga rättigheter, objektivitet, rättvisa och jämställdhet med mera visar på att hyckleri och fabulering fortfarande sitter högt upp på dagordningen.
  Gå nu därför ut och berätta för omvärlden vilket hyckleri som pågått genom att utåt låtit påskina att rättigheterna som finns i lag gäller alla lika mycket, för så är icke fallet och detta är något som bekräftas tydligare och tydligare för var dag som går.
  Texten visar kort sagt att svensken praktiserar ett moralsystem för sig själv och samtidigt predikar ett helt annat för andra.
  ”Karl Gustaf ”

 3. Kommunanställda tycker inte om vuxna flyktingbarnen skriver:

  Varför anmäler de kommunanställda sig själva ”för bristande utredningar och bristande omsorgskapaciteter” till Socialstyrelsen eller IVO , vad gäller LVU-tvångsomhändertagande av flyktningbarnen?
  Kanske det är bara en stabil siffra av barn de korrupta behöver ha i sina fosterhem, HVB-hem och andra institutioner? Eller är ”flyktingbarnen” för gamla för dem helt enkelt, och inte intressanta för pedofilnätverket samt farliga. Någonting borde ligga bakom de kommunanställdas förljugna ”Ex-Sarah anmälningar” till Socialstyrelsen(IVO).

  Otillräckliga utredningar, dåligt med lokaler och felutbildad personal, eller vad ligger bakom?
  61 kommuner tycker att de brister så allvarligt i omsorgen av ensamkommande flyktingbarn att de Lex Sarah-anmält sig själva, visar Aftonbladets genomgång.
  – Kommunerna har ett oerhört ansträngt läge, säger Birgitta Hagström på IVO.
  Birgitta Hagström, IVO.

  Fakta: Lex Sarah och ensamkommande
  Lex Sarah
  Både personal och den som bedriver verksamheten är skyldiga att anmäla misstankar om felaktigheter inom den egna socialtjänsten eller vården av funktionshindrade.
  Lagen kom till sedan undersköterskan Sarah Wägnert avslöjade missförhållanden på ett vårdhem i Solna.
  Ensamkommande flyktingbarn
  Totalt sökte 35 369 barn. Av dessa kom 23 480 från Afghanistan, 3 777 från Syrien och 2 058 från Somalia.
  Källa: Migrationsverket
  Under hösten slog antalet ensamkommande flyktingbarn som kom till Sverige alla tiders rekord. Under året sökte sig drygt 35 000 barn ett nytt liv här.
  Den stora tillströmningen har satt många kommuner under hård press, då det är deras ansvar att ordna bostad, omsorg och skola för barnen.
  Detta märks nu i anmälningsstatistiken hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Myndigheten ansvarar för att se till att lagar och regler följs i arbetet.
  I oktober hade tio kommuner anmält sin egen verksamhet för brister. Aftonbladets genomgång visar nu att det formligen exploderat i anmälningar sedan dess.
  Brister i utredningen
  Mellan september 2015 och tolfte februari i år har det kommit in 68 anmälningar till IVO. Bakom anmälningarna står 61 olika kommuner. Några har anmält sig själva flera gånger.
  – Kommunerna har ett oerhört ansträngt läge på grund av den stora tillströmningen av ensamkommande barn. De har gjort så mycket de någonsin mäktat mer, och ofta lite till. När de gör en Lex Sarah-anmälan signalerar de att ”nu har vi nått vägs ände och kan inte längre förhålla oss till lagstiftningens krav”, säger Birgitta Hagström, avdelningschef på IVO, med särskilt ansvar för ensamkommande flyktingbarn.
  Anmälningarna handlar enligt Hagström vanligtvis om att kommunerna brister i arbetet med att utreda de ensamkommande barnens behov, men också om kommunernas bristande möjligheter att hitta rätt personal och lokaler för ändamålet.
  – Varje barn som hamnar i samhällsvård ska utredas så att man identifierar problem och behov och därefter kan planera en insats och en placering, i det här fallet HVB-hem eller familjehem. Det hinns inte med, säger hon.
  ”Vi togs på sängen”
  Aftonbladet har varit i kontakt med en rad av de kommuner som anmält sig själva. Helsingborg är en dem.
  Lars Elowson är verksamhetchef på socialförvaltningen i kommunen. Han framhåller att kommunerna är skyldiga att anmäla sin egen verksamhet enligt Lex Sarah, om man misstänker att man misslyckats med att följa rådande lagar och regler.
  – Det som hände för oss är samma som för många kommuner, nämligen att vi fick en oerhörd tillströmning av ensamkommande. I januari i fjol hade vi avtal med Migrationsverket om 45 ensamkommande och en boendekapacitet för det. Men sedan började det komma 25 barn i veckan under hösten, säger han.
  Elowson menar att Helsingborg, liksom övriga Sverige, togs på sängen av den snabba förändringen.
  – Vi hade inte kapacitet att kunna följa alla lagar och regler och samtidigt se till att barnen fick tak över huvudet, mat i magen och någon som kunde titta till dem. Där bröt vi mot ett antal förordningar och regler.
  De dubbla anmälningar som Helsingborg har gjort mot sig själva har besvarats av IVO. Myndigheten konstaterar i svaret ”att det är kommunens skyldighet att leva upp till regelverken”. Någon ytterligare åtgärd krävs dock inte.

 4. Bert Karlsson avslöjar kommunal barnhandel skriver:

  Bert Karlsson har fått nog – stämmer Skara
  Publicerad 13 feb 2016 kl 12.15

  Flyktingkungen Bert Karlsson har fått nog.

  Nu ska han stämma Skara kommun på en miljon kronor.
  – De har förstört alla möjligheter för oss att bedriva en verksamhet för ensamkommande flyktingbarn, säger Karlsson.
  Men kommunen sågar Skaraprofilens argumentation vid fotknölarna.
  – Han har nog inte förstått det här, säger omsorgschefen Lena Bjugård Bränfeldt.
  Bert Karlssons flyktingimperium växer i en rasande fart. En granskning som GT gjorde i höstas visade att hans bolag Jokarjo AB då tjänade mer pengar än någonsin. Då hade Skaraprofilen 37 anläggningar – med över 5000 flyktingar.
  Nu har Bert Karlsson slutgiltigt tröttnat på hur han säger sig bli behandlad av Skara kommun – och planerar därför att stämma kommunen på en miljon kronor.
  – Jag ska testa. De har haft en socialchef som har förstört alla möjligheter för oss att bedriva en verksamhet för ensamkommande. Vi har tappat en miljon på det.
  Anledningen till Bert Karlssons ilska – han menar att Skara kommun inte ger hans bolag några ensamkommande flyktingbarn.
  – Jag har sju barn på ett boende som har plats för 36 personer. Jag är billigast i Sverige och ändå så skriker de efter platser. Du förstår ju hur jävla snett det är. Nu ger jag upp och gör jag asylboende för vuxna utav det i stället.
  ”Tjänar så jävla mycket pengar”
  Bert Karlsson menar att kommunens agerande beror på girighet.
  – De vill ha det själva, de tjänar ju så jävla mycket pengar. De tar ju ut 1900 kronor och vi tar ut 1300. De vill inte ha konkurrens.
  När GT ringer upp Lena Bjugård Bränfeldt, omsorgschef i Skara kommun, försöker hon inte ens dölja sin uppgivenhet inför Bert Karlssons resonemang – hon har hört det många gånger förut.
  – Han har skrivit insändare till varenda tidning, säger hon.
  ”Vi använder inte privata aktörer”
  Bjugård Bränefeldt menar att Bert Karlsson inte verkar ha begripit hur kommunen jobbar med ensamkommande flyktingbarn.
  – Vi använder inte privata aktörer. Alla ensamkommande flyktingbarn, med några få undantag, sköts av det kommunala, utom några som är så små att de är familjehemsplacerade, säger hon.
  Kommunens hållning bottnar i ett beslut taget av den politiska ledningen och är ingenting omsorgschefen kan påverka, säger hon.
  – Om vi ska gå ut med ett upphandlingsförfarande då är det ju ett politiskt beslut. Det är inte aktuellt, men då får han söka som alla andra. Men det uppdraget har inte jag, säger Lena Bjugård Bränfeldt.
  Men flyktingkungen har bestämt sig – han kommer att agera.
  – Jag kommer jävlar i mig se om det är förenligt med kommunen att agera på det här sättet, säger Bert Karlsson.
  Gustav SandströmGustav Sandström
  gustav.sandstrom@gt.se

 5. Ove Svidén skriver:

  Sverige får svidande kritik från FN

  Publicerad 30 mar 2016

  Sverige får svidande kritik på flera punkter från FN:s kommitté för mänskliga rättigheter: Bland annat gäller detvåld mot kvinnor och barn, behandlingen av samerna och rasistiskt våld. Kritiken kommer samma dag som FN-chefen Ban Ki-moon besöker statsminister Stefan Löfven, S, i Stockholm.

  FN:s generalsekreterare anländer under onsdagseftermiddagen till regeringshögkvarteret Rosenbad under eftermiddagen för samtal med statsministern.

  På samtalsagendan står Syrien, flyktingfrågan, implementering av de globala miljömålen, jämställdhet, kvinnligt deltagande i fredsprocesser och humanitära frågor.

  Generalsekreteraren anländer till Sverige från Genève och FN:s flyktingorgan UNHCR:s konferens om syriska flyktingar. UNHCR är starkt kritiska till EU:s nya flyktingavtal med Turkiet och vill inte längre bistå i de grekiska mottagningscentren.

  Stark kritik
  Samtidigt kommer stark kritik mot Sverige på en rad punkter från FN:s kommitté för mänskliga rättigheter – en återkommande rapport om FN:s medlemsländer.

  Människorättskommittén kontrollerar hur väl länderna följer FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.

  Det handlar om flera områden – bland annat våldet mot kvinnor och barn, lönegapet mellan kvinnor och män och långa häktningstider.

  Kommittén varnar också för att ett stort antal försvunna ensamkommande barn riskerar att råka ut för människohandel.

  Också behandlingen av samerna kritiseras.

  Kommittén oroas också över rasistiskt och främlingsfientligt våld mot muslimer, afrosvenskar, romer och judar och det ”kroniskt negativt porträtterandet av muslimer i medierna”, skriver TT.

  Ban Ki-Moon ska under besöket också hålla en föreläsning till en av sina företrädares minne, svenske Dag Hammarskjöld, i Stockholms stadshus, där också kronprinsessan Victoria kommer att närvara.

  Kvällen avslutas med middag tillsammans med statsministern på Sagerska huset.

  KRITIKEN MOT SVERIGE
  • FN:s kommitté för mänskliga rättigheter upprepar sin kritik mot att alla rättigheter skyddade av FN:s konvention om mänskliga rättigheter inte fått fullt skydd i svensk lagstiftning. Kommittén uppmanar också Sverige att utan dröjsmål skapa en oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter.

  • Kommittén kritiserar också det faktum att Jämställdhetsombudsmannen inte kan utöva laglig prövning av diskriminering som sker i myndighetsutövning av polis, fångvård, åklagare och domstolar.

  • Sverige uppmanas vidare att öka takten i ansträngningarna att ge kvinnor rätt till heltid och att eliminera lönegapet mellan män och kvinnor. Kommittén uttrycker också oro över våldet mot kvinnor och barn och det låga antalet åtal och fällande domar när det gäller våldtäkter.

  • En annan kritik som är återkommande i kommitténs rapporter handlar om de långa häktningstiderna i Sverige. Här uppmanas Sverige att införa en tidsgräns för hur länge en person kan sitta häktad.

  • Kommittén kritiserar också att Sveriges misslyckande med att förhindra att ett stort antal ensamkommande barn som försvunnit när de kommit till Sverige och risken för människohandel med dessa barn

  • Sverige bör också se till även romska medborgare från andra EU-länder har samma rättigheter utan diskriminering när det gäller sociala förmåner.

  • Kommittén uttrycker oro över rapporter om rasistiskt och främlingsfientligt våld mot muslimer, afrosvenskar, romer och judar och det ”kroniskt negativt porträtterandet av muslimer i medierna”.

  • Och som vanligt kritiseras också behandlingen av samerna i Sverige, att det går så långsamt att anta den nordiska samekonventionen och att de begränsade resurserna till sametinget.

  Källa: TT.

  Hanna JakobsonHanna Jakobson

  Läs mer: http://www.bakom-kulisserna.biz/news/sverige-far-svidande-kritik-fran-fn/

 6. Kommunanställda förstör liv till Sveriges barn skriver:

  ”Samhället ska inte vara en dålig förälder”
  De barn som omhändertas av samhället måste få bättre stöd i skolan och mer hjälp även efter att de har fyllt 18 år. Det finns flera skäl för starkare lagreglering eftersom skillnaderna är alltför stora idag, skriver professorerna Titti Mattsson och Bo Vinnerljung i en ny SNS-rapport.
  Det finns flera skäl för en starkare lagreglering när det gäller socialtjänstens ansvar för omhändertagna barn, skriver artikelförfattarna som också pekar på stora skillnader i olika kommuner.
  Det finns flera skäl för en starkare lagreglering när det gäller socialtjänstens ansvar för omhändertagna barn, skriver artikelförfattarna som också pekar på stora skillnader i olika kommuner.
  Barnen har i många fall inte någon vuxen som kan föra deras talan.
  Under flera decennier har offentliga utredningar och forskare rapporterat om allvarliga brister i familjehemsvården. Omfattande svenska studier har funnit kraftigt förhöjda risker för en lång rad problem bland unga som växt upp i familjehem, jämfört med jämnåriga barn och unga. Det handlar till exempel om självmordsbeteende, missbruk, kriminalitet, tonårsföräldraskap, förtidspensionering och bidrags­beroende.
  På uppdrag av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) har vi skrivit rapporten ”Barn i familjehem. Förslag på åtgärder som skulle göra skillnad för samhällets mest utsatta”, som presenteras idag. Där framför vi konkreta förslag för att förbättra familjehemsplacerade barns villkor.
  Forskningen är entydig: samhällsvården av barn och unga lever inte upp till barnkonventionens rättigheter. Hälsoomhändertagandet av barn i familjehem är ett talande exempel. Sverige har visserligen fri barnhälsovård, barnsjukvård och barntandhälsovård. Men mycket talar för att barnkonventionens ”rätt till bästa uppnåeliga hälsa” är försummad för dessa barn. I en studie av 120 barn som var aktuella för samhällsvård genomgick barnen en standardiserad hälsoundersökning. Barnläkaren skrev efter undersökningen 99 specialistremisser, det vill säga minst en remiss för vartannat barn. Hälften av alla barn i skolåldern hade djupgående karies. De insatser som vi föreslår nedan utgör en basnivå för att ge dessa barn någorlunda samma livsvillkor som andra barn. Vi behöver en tvingande lagstiftning som fastslår en miniminivå för hur det ska vara när samhället tar hand om barn och unga.
  1. Erbjud alla placerade barn en hälsokontroll.
  Idag finns i den svenska socialtjänstlagen bara allmänt hållna bestämmelser om att socialnämnden ska verka för att placerade barn får den hälso- och sjukvård som de behöver. Vi föreslår därför tvingande regler för kommuner och landsting att erbjuda alla barn hälsokontroller med läkarundersökning när de placeras. Detta är idag lag i England och Finland (och i Sverige för adopterade barn och flyktingbarn).
  2. Inför färdighetstester i läsning/räkning och ge barnen stöd i skolarbetet.
  Alla data pekar på att barn i familjehem ges sämre möjligheter än andra att utveckla sin potential i skolan. Enligt svenska registerstudier hade majoriteten (60 procent) av långtidsvårdade pojkar i familjehem inga/ofullständiga/låga betyg från årskurs 9, jämfört med var femte jämnårig pojke. Glädjande nog har andra studier visat att det går att påverka dessa barns skolprestationer. Det viktigaste är att motverka tidiga skolmisslyckanden. Med införandet av färdighetstester i läsning och räkning får man underlag för att ge barnen kompenserade insatser och en chans att komma ifatt sina klasskamrater. Vi föreslår dessutom att socialnämnden ansvarar för att initiera kontakt med skolan vid en placering. I dagsläget faller detta ansvar mellan ­stolarna.
  3. Rätt till förlängd familjehemsvistelse och till ­annat stöd efter 18 år. I Sverige upphör familjehemsplaceringen vid 18 års ålder eller (i de flesta kommuner) då barnet slutar gymnasiet. I våra nordiska grannländer har dessa barn vid behov rätt till fortsatt boende i familjehemmet ytterligare några år efter 18-årsdagen, eller rätt till annat stöd i övergången till ett eget vuxenliv (till exempel ett körkort). Liknande lagstiftning finns i USA och Storbritannien. Vi föreslår att en ­sådan rätt införs även i Sverige.
  4. Ge föräldrar rätt till stöd och hjälp när samhället tar hand om deras barn.
  De flesta längre familjehemsplaceringar orsakas av att föräldrar har problem. Det vi vet pekar på att föräldrarnas situation förvärras när barnen kommer i samhällsvård, även om vi vet lite om orsak/verkan. Barnkonventionen understryker starkt barns rätt till en familj. I motsats till England och USA har svenska lagstiftare avvisat adoption som en väg att ge samhällsvårdade barn en familj. Istället ska vi satsa på att hjälpa föräldrarna så att barnen kan komma hem igen. Vi föreslår att lagen då tar steget från vackra ord till att ge föräldrarna rätt till sådan hjälp.
  Det finns flera skäl för starkare lagreglering. ­Socialtjänstens ansvar är svagt reglerat i en ram­lagstiftning med få minimistandarder. Detta leder till stora variationer mellan kommunerna. Utredningar har kommit och gått men rekommendationer till kommunerna har inte räckt.
  Barnen har i många fall inte heller någon vuxen som kan föra deras talan. Samhället har tagit på sig ansvaret för barnens dagliga vård, ofta under lång tid. Det är orimligt att samhället beter sig som en dålig förälder för våra mest utsatta barn.
  Titti Mattsson
  professor i offentlig rätt
  Bo Vinnerljung
  professor i socialt arbete

 7. Socialtjänstrnas mobbningsmetoder i kommunal samarbete skriver:

  EU-migranter blev bortkörda av poliser
  Publicerad 5 apr 2016 kl 09.09
  Protestaktionen utanför Stadshuset i Malmö avbröts i natt. De EU-migranter som lagt sig att sova i gångtunneln blev väckta av polis och fick avlägsna sig från platsen.
  – Det gick lugnt tillväga, säger Kvps fotograf på plats Fritz Schibli.
  Förra veckan stängde härbärgena både på Kontrapunkt och Johanneskyrkan. Under måndagen samlades flera EU-migranter utanför Stadshuset i Malmö för att uppmärksamma det faktum att de saknar tak över huvudet. Enligt uppgift var 50–60 demonstranter på plats under paroller som ”Bostad sökes!” och ”Förlåt att vi stör men vi behöver hjälp”.
  Väcktes
  Några av demonstranterna planerade att stanna kvar över natten och hade lagt ut madrasser för att övernatta i gångtunneln intill.
  Den aktionen avbröts dock av polis eftersom det råder campingförbud på platsen.
  Enligt Fritz Schibli var det runt tio personer som låg på madrasser i tunneln när polis kom till platsen och väckte de som sov.
  – Sedan var det ungefär 10–15 personer som var vakna och stod på trapporna.
  Polisen tog hand om madrasser
  De protesterande som lagt sig i tunneln ombads avlägsna sig från platsen och polisen tog hand om madrasser och liggunderlag.
  – Det var väl några som blev irriterade men det gick lugnt tillväga, säger Fritz Schibli.
  EU-migranternas situation i Malmö har blivit ännu mer tillspetsad sedan lägret vid Sorgenfri evakuerades i november. Även den gången gick EU-migranter och sympatisörer till Stadshuset för att protestera mot situationen. Sedan dess har bland annat Johanneskyrkan och Kontrapunkt kunnat erbjuda sovplatser men nu finns alltså inte de möjligheterna heller.
  Henrik HögströmHenrik Högström
  henrik.hogstrom@kvp.se

 8. Tjänstemän i korrupt samarbete för diskriminering skriver:

  Samma sak gäller arbetsförmedlingen, studier, studiebidrag, banktjänster, bostadsbidrag, socialbidrag, vården, tandvården, kommunala och alla andra korrupta offentliga tjänster. De tjänstemän och kommunanställda är också bra att samarbeta för att göra elakheter till utrikes föda och till deras barn och att tvinga på ”tjänster” för att förstöra människornas liv, till exemepel, om människa behöver vård, arbetsförmedlingens tjönster, studieplats, tandvård,socialvård(pga.missbruk eller annat), psykvård, dagisplats eller annan offentlig tjänst, då offentligt anställda ska aldrig förmedla det till dem, med olika slags lögnaktiga motiveringar. Men däremot om människan inte behöver det, då ska de tvinga sig på människan: håna, kränka integriteten, förtala misshandla och t.om. fängsla, om människa säger emot. Offenliga tjänster som förmedlas till icke korrupta Sveriges invånarna med utländsk bakgrund, även till medborgarna, är lika med livsförstörelse.

  Utrikes födda nekas ofta sjukpenning
  ARBETSMARKNAD. Utrikes födda nekas oftare sjukpenning än inrikes födda.
  Försäkringskassan bryter mot sina egna riktlinjer, visar en ny rapport.
  De som är födda i Mellanöstern, Nordafrika, Turkiet samt Afrika söder om Sahara får högst andel avslag om sjukpenning medan andelen avslag är lägst bland födda i Sverige och övriga Norden. Skillnaden är ännu större om man i beräkningen tar med arbetslösa som söker sjukpenning, enligt Martin Söder, utredare vid Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

  I granskningen har personer med liknande sjukdomsdiagnos jämförts, med huvuddiagnos ryggbesvär.
  – Det man oftast får avslag för är bland annat sjukdomar i rörelseorganen (som diskbråck eller ischias) och psykiska sjukdomar, berättar Martin Söder för TT.
  De som är födda i Sverige får i större utsträckning än personer födda i Mellanöstern, Nordafrika och Turkiet ett läkarintyg som baseras enbart på telefonkontakt mellan läkare och patient, visar rapporten. Något som strider mot Socialstyrelsens principer för sjukskrivning, påpekar Martin Söder.
  Försäkringskassan har enligt förvaltningslagen ett ansvar för att varje ärende blir tillräckligt bra utrett, särskilt när man överväger att göra ett avslag eller när personen i fråga har svårt att ta till vara sina rättigheter.
  Får inte röntgen
  Rapporten visar också att födda i Sverige oftare remitteras till röntgenundersökning än personer födda i Turkiet, Nordafrika och Mellanöstern. Bland de inrikes födda som får avslag genomgår 26 procent någon form av undersökning med röntgen. Motsvarande andel för den andra gruppen är 16 procent.
  På flera områden följer Försäkringskassan inte sina egna riktlinjer och riskerar att inte heller följa förvaltningslagen, enligt Martin Söder.
  Enligt förvaltningslagen ska den person som behöver det också få rätt till auktoriserad tolk i sin ansökan.
  – I flera fall har Försäkringskassan i stället låtit anhöriga till den sökande tolka över telefon, säger Martin Söder. I 17 av de 23 fall där den ansökande behöver tolk fick anhöriga hjälpa till med tolkningen.

  ISF har nu presenterat sin rapport för Försäkringskassan, som inom sex veckor ska svara på vad de tänker göra åt saken.
  Enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan, är ett skäl till skillnaden att fler utrikes födda arbetslösa och bedöms klara jobb på hela arbetsmarknaden. När det gäller ojämlikheten mellan förvärvsarbetande har hon ingen förklaring. Beviljad sjukpenning efter enbart telefonkontakt med läkare ska bara ske i undantagsfall, betonar hon, liksom att tolk ska kallas in vid behov. I år har Försäkringskassan fått 250 miljoner kronor för att anställa fler handläggare, vilket Cecilia Udin tror kan leda till en förbättring.
  – Vi behöver vara fler, bland annat för att se till att vi gör kompletta utredningar, säger hon.
  Avslag till utrikes födda
  De flesta som omfattas av den allmänna sjukförsäkringen och ansöker om sjukpenning beviljas förmånen. Det gäller både inrikes och utrikes födda.
  Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat ärenden med personer som fått avslag i sin ansökan mellan 2010-2014.

 9. Socialen orsakar barnens psykiska ohälsa skriver:

  Antal av kommunanställdas och socialtjänsternas traumatiserande och psykiskt påfrestande utredningar om barn ökar, inkl. LVU och Sol, och i samband med detta ökar barnens psykiskt ohälsa i Sverige. Inte tala om att konstant mobbning och skolanställdas övermakt på svenska skola och dagis, samt obligatoriskt sexofredande av barn i form av ”sexualundervisning”, dålig och korrupt betygssättning, negativ omdömen och förtalande dokumentation om barnen på alla instanser (inom skolhälsovården inom vården, inom skolan och dagis, i socialernas och andra till socialen relaterade myndigheternas skrivelser) programmerar negativet för barnen och förstör barnens psykisk och fysisk hälsa. Vi han tillsätta att barnen och föräldrar brukar inte få offentlig hjälp de efterfrågar inom ekonomisk-social-och vård-sektor. Däremot alla offentligt anställda , DO, JO, Skolinspektionen, Skolverket, Arbetsförmedlingen, Föräkringskassan, Kronofogdemyndigheter, Förvaltningsrätten, folkhälsommyndigheter , de från Riksdagen , politikernma, kungen med drottning och princessor med prins,polisen, IVO och olika andra myndigheter tycker om att skicka negativa beslut till barnen och till deras föräldrar. Därför psykiskt ohälsa i Sverige växer och ska fortsätta växa, ju mer övermakt de myndigheterna och kommunanställda får. Och det ser ut , att de offentligt anställda får mer och mer makt och mer och mer ekonomisk tillskott med varje allt mer negativ rapport och psykisk hälsa av Sveriges barn. Därför psykisk ohälsa bara ska fortsätta växa. Ju mindre människor-och barnrättigheter respekteras i Sverige, desto större psykisk ohälsa bli. Svenska folkets psykiskt ohälsa verkar på något sätt gynna Regering och andra offentligt anställda, om politikerna främjer den med alla medel.

  BRIS märker av ökad psykisk ohälsa
  BARN OCH UNGA. Barn och unga som mådde psykiskt dåligt var den största gruppen som kontaktade Bris kuratorer förra året. Antalet stödkontakter med Bris ökade totalt med drygt 700 till 24 081 jämfört med 2014.
  Samtalsämnet i topp för stödverksamheten rörde tillfällig nedstämdhet och oro, depression, självskadebeteende eller tappad livslust.
  Generalsekreterare Magnus Jägerskog ser det som positivt att barn och unga vågar ta kontakt med en vuxen om svåra frågor, men är bekymrad över utvecklingen.

  Växande problem
  – När det gäller barn och unga som kontaktar Bris så har den här kategorin med psykisk ohälsa och dåligt mående varit stor under flera år. Om man tittar på olika studier från bland annat Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen som granskar det här i ett längre perspektiv så ser vi en klar ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga. Den sammanlagda bilden är att det är ett allvarligt och utbrett problem, säger han.
  Magnus Jägerskog säger att det är en stor och viktig fråga och att någonting behöver göras akut för att bryta den här trenden.
  – Dels behövs det tidiga insatser för barn och unga som har det svårt, så att de kan fångas upp. Det kan röra sig om skolkuratorer, ungdomsmottagningar och det kan ju också handla om organisationer som Bris till exempel, säger han och hänvisar till larmet socialsekreterares tyngre arbetsbörda.
  Höjd kompetens
  – Det behövs politisk handlingskraft med ökade resurser så att det blir kompetenshöjningar inom det här området. Det tycker jag är två konkreta saker, säger han.
  Det näst vanliga samtalsämnet var vänner följt av skolan och familjekonflikter.
  – När det gäller de fyra kategorier som är i topp, så är det kontaktorsaker som varit höga hos Bris ett antal år. Egentligen vittnar det här om ämnen som ligger nära många barn och som upptar många barns vardag. Det är ingenting specifikt nytt för 2015, utan snarare återigen ser vi att det här är viktiga frågor, säger Magnus Jägerskog, BRIS.

 10. Skolkritiska elever med föräldrar hotas av skolan skriver:

  En praktisk exempel om hur eleverna far illa och deras liv förstörs på svenska skolor, samtidigt som svenska skolan och offentlig sektor har ingen chans att utvecklas positivt, utan alltmer förfaller pga. korruption, s.k. ”kommunal samarbete med socialtjänsten”. Alla skolkritikerna tystas mkt. snabbt med kommunal samarbetets metoder.

  Skolanställda i hela Sverige brukar anmäla kritiska elever (inkl.föräldrar) eller andra kommunanställda till socialtjänsten och därefter BEO/ Skolverket/JO/Skolinspektionen/Polisen/Åklagarmyndigheten utreder inte familjernas fall/förtal/diskriminering/mobbning/elevkränkning på skolor och dagisar, med motiveringen, att ”det är socialfall”. Och att föräldrar borde anmäla allt det här till IVO. Då bli ärendet redan eskalerat och vänt mot kritikerna (mot eleverna och även mot deras föräldrarna). I sådana där fall Socialnämnden brukar besluta om LVU tvångsomhändertagande och därefter alla skolanställda fortsätter jobba på skolorna, som om inget har hänt. Det ligger i systyemet som kallas för kommunal samarbete och är till för att skydda anställda på kommunen och inom offentliga sektor.

  Friskola anklagas för gammaldags metoder
  21:30 | 2016-04-10 Share on facebook Share on Goggle+
  Skriv ut
  LINKÖPING Gammaldags bestraffningsmetoder och en ledning som har svårt att ta kritik. Så beskriver flera familjer friskolan Småskolan i Ljungsbro.
  Bra skola. På riktigt. Så står det på skolans hemsida. Men några föräldrar hävdar att det är precis tvärtom. Deras synpunkter har nu skickats till Skolinspektionen. Småskolan som är en F-3 skola, finns sedan några år tillbaka i Ljungsbro och drivs av rektor Fredrik Påhlsson. Han är också vd för företaget Småskolan i Ljungsbro i AB, som han äger tillsammans med sin fru. Båda sitter bolagets styrelse.
  I de synpunkter som framkommer, både i skrivna dokument till kommunen och i samtal med Corren, hävdar flera familjer att skolans ledning har svårt att hantera ifrågasättande och att ta kritik. Enligt en förälder som Corren varit i kontakt fick deras deras barn plötsligt många svårigheter i skolan efter att familjen varit ifrågasättande.
  – Till slut kände vi att hela vår familj blev ifrågasatt så vi blev faktiskt rädda, säger föräldern.
  I ett av breven till kommunen skriver en annan familj att de, efter en dispyt med rektor, fick ett mejl med en lista med sex punkter över fel som familjen/barnet hade. Enligt familjen avrundades mejlet med ”utifrån detta kan avläsas att det förekommer problematik i familjen”.
  I de synpunkter som kommer fram beskrivs vissa saker som rena 1800-talsmetoder. Det handlar då om det föräldrar kallar ålderdomliga straffmetoder, som att återkommande förvisa elev att sitta på ett särskilt ställe när hen inte anses ha skött sig.

  Det finns också uppgifter om att alla barn i en årskurs två fick särskilda toa-tider när det upptäcktes att några barn hade klottrat på toa.
  En förälder säger i telefon till Corren att hen upplevde att skolmiljön var sådan att små förseelser fick oproportionerligt stora konsekvenser.
  – Det handlar mycket om plikt, ansvar och krav och att det är barnens val om de betett sig fel. Om föräldrar som valt att sluta får man veta att det är sådana som inte klarar kraven och smiter undan ansvar, hävdar föräldern.
  Gemensamt för de föräldrar Corren varit i kontakt är att de själva varit rädda för att göra fel av rädsla för att det ska drabba barnen.
  – Rektor är maktfullkomlig i sitt ledarskap. Personligen tycker jag att det känns som att också lärarna är rädda för att göra fel. Men det är som sagt bara min egen upplevelse, säger en förälder.
  Några föräldrar använder ord som sektliknande förhållande när de pratar om skolan.
  – Men det tänkte jag i och för sig på först efter att vi valt att sluta där, säger en förälder.
  Hen menar att eftersom familjen inte hade erfarenhet av någon annan skola än Småskolan så blev skillnaderna tydliga först när man kom till en annan skola.
  Från utbildningsförvaltningens håll uttrycks oro över det som föräldrarna berättat
  – Jag kan inte annat än att tro på det som de här personerna gett uttryck för, både i telefon och via mejl. Vi har därför agerat utifrån att informationen vi fått är korrekt, säger barn- och utbildningschefen Lars Rejdnell.
  Kommunen är inte huvudman för Småskolan och har därför varken befogenheter eller skyldighet att gå in och undersöka skolans verksamheten. Synpunkterna från föräldrarna har därför skickats vidare till Skolinspektionen.
  Däremot har kommunen ett insynsansvar, som mera handlar om att besöka skolan och föra ett resonemang med ansvariga. En sådan tillsyn ska nu tidigareläggas och göras under våren, enligt Lars Rejdnell.
  Sedan februari har fyra elever slutat på skolan.
  Enligt Skolinspektionen bedöms inte de skrivelser som nu kommit in som regelrätta anmälningar. Däremot kommer de att finnas med när inspektionen i vår gör en fördjupad syn och genomgång av Småskolans arbete.
  Annika Ekstedt
  013-280243

 11. Mirza Ramic skriver:

  Den primära orsaken till krisen inom socialtjänsten i Gagnef är – enligt åtta berörda socialsekreterare – den psykosociala arbetsmiljön.
  – Ledningen har inte bemött personalen eller agerat på ett professionellt och respektfullt sätt, skriver socialsekreterarna i ett öppet brev till kommunstyrelsen och socialnämnden.
  Sju socialsekreterare har, som DT tidigare berättat, sagt upp sig och fyra av totalt 17 tjänster är vakanta.

  https://www.facebook.com/mirza.ramic.756/posts/1177811995572053?pnref=story

 12. Sveriges tjänstemän får döda människor inom psykiatri skriver:

  Utredning av död på psyket läggs ned
  PUBLICERAD 12:00
  28-åriga Sinthu Selvarajah dog under ett polisingripande på en psykiatrisk klinik i Västerås. Hans familj ansåg att det handlade om övervåld – men nu läggs förundersökningen om vållande till annans död ner.
  Enligt rättsläkarens utredning kvävdes 28-åringen av sina egna spyor. Men det går inte att slå fast att polisens våld orsakade hans död, skriver chefsåklagare Lena Lithner i sin beslutsmotivering.
  Polis larmades till kliniken i december 2014 sedan patienten hade gått till attack och misshandlat personal. Enligt poliserna gjorde han våldsamt motstånd och de använde våld och pepparspray mot honom.
  Läs mer: ”Polis tog ”dödsgreppet” – 28-åring dog på psyket
  När situationen lugnat ner sig ombads personalen på avdelningen att lägga mannen i en så kallad bältessäng. Han var då livlös och hjärt-lungräddning sattes in. Mannen förklarades senare avliden.
  – Vi trodde att vi lämnat honom i trygga händer. Min bror vägde 60 kilo. När de (landstinget) ringde oss fick vi veta att fem–sex poliser hade brottat ner honom, ingenting mer. De sade ingenting om pepparsprej eller hand- och fotfängsel, sade patientens syster till DN i december 2014.
  Det har inte gått att visa att andra metoder än våld hade varit tillräckliga för att stoppa mannen, skriver Lena Lithner i beslutsmotiveringen.

 13. Mirza Ramic skriver:

  I need help but be patient whispered earth quiet. I Lets you go and your footprints remain. The trees you plant, I let flourish while the water flows out from under its roots. Donia. The name means the world and are always looking for the good in everything and everyone. Wishing a world in harmony with the universe. While walking on the beach searched the blue waves reflection in her eyes again and again. Repeatedly. Earth brown color wanted to fill her skin when the sun shines. The birds loved her shadow when the sun basking hottest. There they could pick their seeds. When she stretched out her arms came the animals to a mother. Everything she gave. She accuse no one when they hijacked her treetops, stole the birds singing and frogs ponds and nude rose-deep holes. Slowly strangled to her ability to give out love in the way she could by strangling the streams of water that led down to the mother sea. The sea gave rain water at the right time. She had a price on his head. It was great.
  Dew housings always split out Donias diamonds that sparkled in the morning sun to the service mission. The hair on her head verdant more every morning. And gave shelter and housing for both humans and animals.
  You belittle her love and began demanding that she could do tricks like she was not meant for. Searched errors. Would make her more productive and efficient. She moved hither and thither. She became lost and died. Dew hoods continues to remember. There, collect the Henns tears. None of them is forgotten. No one wanted to acknowledge any responsibility when she died as expected. She loved the rain.
  Rainbow colors appeared in her clothing and shimmered in all its colors and was arched across the sky every time the sun shines after a rain. A silent promise she wants to remind you every time she shows herself in the dress. A powerful promise. When the sun goes up or down, you can see a corner of her cloak glimpse the past in turquoise and golden yellow when she travels. Just before darkness envelops everything. The disrespectful to cut down all the green trees with fruits and tore apart many dandelion child in the pastures where the killer cows graze. They tried to wash himself of the green color of their fingers and held his peace. Now knew they suddenly do not know who’d seen to it Donia received food or release her while she lived among all mortals. They tried to hide himself in the mountain caves with anxiety and concealed a lot of paper in there. Paper that they could not sort out which data were divided on the Donias life and death. The förstog not think they needed a doctor themselves. They asked for help and protection from the big fat cows that grazed in everything they could. The cows grazing unconcernedly on the dandelion child for the förstog not much more than they would fill the stomach. They did not listen to anything other than his own ruminating. Dandelion Children continued as best they now dried to call for help because they wanted to stay home. While the eagle was hovering over the landscape and saw and heard all the misery the Indemnified managers were doing, where they stared at their documents that they thought were of paramount importance. They did not notice the eagle. The eagle looked crystal clear and needed no papers and realized that the earth needed help. Without even whispered quietly. Eagle sailed splendidly high up in the sky and called on all the birds of the heavens. It would be a party. Lake rip mom heard the call of the eagle and shouted. I’ll make sure there’s a tree for you to rest before the feast. She picked up a seed from his pocket. put it in a beautiful lake so it grew well and had strong branches that stretched herself up to meet all the birds. There they sat comfortably and she said. There are many children to save and maybe some can see if the moles have a heart? Donia had said that it is best to take one thing at a time and beat many birds with one stone when the time was ripe. The birds contented himself with looking out over the water and the thought of the good days they had before when everyone had their personal freedom with responsibility. Many older birds told of a life in a cage they managed to escape. The birds had even heard of the bird that was prisoner of the moles in their dark dens. Someone thought that maybe you would learn the moles to fly? They discussed whether it would arrange glasses to them first so they looked a little better. Maybe flying carpets would be helpful to lift them in the wind. The birds were in agreement that they must get himself a flight if there could be people of them. No one was wise who did not see the big picture reminded them of the eagle. Does not matter how many books or papers you collect high. Darkness fell and the birds fall asleep lake rip mom snoring under the tree for an enchanting sunset. Early at dawn, when Macedonia was passing with her morning robe of heaven, awakened the birds, and felt himself hungry and thirsty. They fished and picked seeds and drank from the source to the tree. A fish gave a raven to pirate mom as she ate and as she combed her long hair with fish bones while she caulked high -Förakta not a mother’s love for her child, you spindle system with your ugly yarn. Those that separates those who are united, making them naked and branched. cursed outcasts, they will wander without finding happiness and life source. When they speak, their voices blaring. Without love for everyone’s good, they will only see the pile, hiss and whine. So she threw the fish bones in the lake, dipped their feet in the lake and washed the dust off their tired feet. The birds gave himself away by the wind and start searching the moles who hid himself in caves and underground bunkers. With all their A four sheets shield. Love me as I am ,,,, it was my daughter’s last words on her Facebook wall. Died in 2012 isolated on foster care. I wonder then why social worker wrote after her death in the journal that, she held firm in his conviction to his death? How much would they take away from her? We thought we could live safely in Sweden.

 14. Mirza Ramic skriver:

  Annina Karlsson har lagt till 4 nya foton.
  27 min ·
  Jag behöver hjälp men är tålmodig viskade jorden tyst. Jag låter dej gå och dina fotavtryck blir kvar. De träd du planterar låter jag frodas medan vattnet strömmar fram under dess rötter. Donia. Det namnet betyder hela världen och söker alltid det goda i allt och alla. Önskar en värld i harmoni med alltet. När hon gick på stranden sökte de blåa vågorna speglingen i hennes ögon gång på gång. Gång på gång. Jordens bruna färg ville fylla hennes hud när solen sken. Fåglarna älskade hennes skugga när solen gassa som hetast. Där kunde de plocka sina frön. När hon sträckte ut sina armar kom djuren som till en mor. Allt gav hon. Hon anklaga ingen när de kapade hennes trädkronor, stal fågelsången och grodornas dammar och näckrosens djupa hål. Sakta ströp man hennes förmåga att ge ut kärlek på det sätt hon kunde genom att strypa de bäckar av vatten som ledde ner till moder havet. Havet som gav regn vatten i rätt tid. Hon hade ett pris på sitt huvud. Det var stort.
  Daggkåporna dela alltid ut Donias diamanter som glimmade i morgonsolen till trotts. Håret på hennes huvud grönskade mer för var morgon. Och gav skydd och bostäder för både människor och djur.
  Man förringa hennes kärlek och började kräva att hon skulle kunna göra konster som hon inte var ämnad för. Sökte fel. Skulle göra henne mer produktiv, effektiv. Hon flyttades än hit och än dit. Hon blev vilsen och dog. Daggkåporna fortsätter att minnas. Där samlar de henns tårar. Ingen av dem är bortglömd. Ingen ville kännas vid något ansvar när hon som förväntat dog. Hon älskade regn.
  Regnbågens alla färger syntes i hennes beklädnad och skimrade i alla dess färger och var välvd över himlen varje gång solen skiner efter ett regn. Ett tyst löfte vill hon påminna om varje gång hon visar sej i den klänningen. Ett mäktigt löfte. När solen går upp eller ner så kan man se en flik av hennes kappa skymta förbi i turkost eller gyllengult när hon reser runt. Just innan mörkret omsluter allt. De respektlösa som högg ner alla gröna träd med frukter och slet sönder många maskrosbarn i kohagarna där mördar korna beta. De försökte tvätta av sej den gröna färgen på sina fingrar och teg stilla. Nu viste de helt plötsligt inte vem som skulle sett till så Donia fick mat eller släppa henne fri medan hon levde bland alla dödliga. De försökte gömma sej i bergens grottor med ångest och hemlighöll en massa papper där. Papper som de inte kunde reda upp då uppgifter gick isär om Donias liv och död. De förstog inte att de behövde en läkare själva. De bad om hjälp och skydd från de feta stora kor som betade av allt de kom åt. Korna betade obekymrat vidare på maskrosbarn för de förstog inte mycket mer än att de skulle fylla magen. De hörde inte på någonting annat än sitt eget idisslande. Maskrosbarnen fortsatte så gott de nu orkade att ropa på hjälp för de ville stanna hemma. Medan örnen svävade över landskapet och såg och hörde allt elände de ansvarsbefriade ansvariga höll på med där de stirrade på sina dokument som de tyckte var av största vikt. De la inte märke till örnen. Örnen såg glasklart och behövde inga papper och förstod att jorden behövde hjälp. Utan att den ens viskade tyst. Örnen seglade galant högt uppe i det blå och kallade på alla himmelens fåglar. Det skulle bli fest. Sjö rövar morsan hörde örnens uppmaning och ropade. -Jag ska se till så det finns ett träd för er att vila innan gästabudet. Hon tog upp ett frö ur sin ficka. satte det vid en vacker sjö så det växte väl och fick starka grenar som sträckte sej upp för att möta alla fåglar. Där satt de bekvämt och hon sa. Det finns många barn att rädda och kanske några kan se om mullvadarna har ett hjärta? Donia hade sagt att det är bäst att ta en sak i taget och slå många flugor i en smäll när tiden var mogen. Fåglarna nöjde sej med att se ut över vattnet och de tänkte på de fina dagar de hade förr när alla hade sin personliga frihet under eget ansvar. Många äldre fåglar berättade om ett liv i bur de lyckats fly ifrån. Fåglarna hade även hört talas om fågeln som varit fången hos mullvadarna i deras mörka hålor. Någon tyckte att man kanske skulle lära mullvadarna att flyga? De diskuterade om man skulle ordna glasögon till dem först så de såg lite bättre. kanske flygande mattor vore till hjälp för att lyfta dem i vinden. Fåglarna var rörande överens om att de måste få sej en flygtur om det skulle kunna bli folk av dem. Ingen var klok som inte såg helheten påminde örnen dem om. Spelar ingen roll hur mycket böcker eller papper man samlar på hög. Mörkret föll och fåglarna somna medan sjö rövar morsan snarka under trädet efter en förtrollande solnedgång. Tidigt i gryningen när Donia drog förbi med sin morgonklädnad över himmelen vaknade fåglarna och kände sej hungriga och törstiga. De fiskade och plockade frön och drack ur källan vid trädet. En fisk gav en korp till sjörövar morsan som hon åt och så kammade hon sitt långa hår med fiskbenen medan hon diktade högt -Förakta inte en mors kärlek till sitt barn, du spindel system med ditt fula garn. De som skiljer dem som är förenade, gör dem nakna och förgrenade. förbannade utstötta kommer de vandra utan att hitta livets lycka och källa. När de talar kommer deras stämmor att skrälla. Utan kärlek till allas goda kommer de endast se under lugg, väsa och gnälla. Så slängde hon fiskbenen i sjön, doppade fötterna i sjön och tvättade dammet av sina trötta fötter. Fåglarna gav sej iväg med vinden och börja söka mullvadarna som gömde sej i grottor och i underjordiska bunkrar. Med alla sina A fyra ark som sköld. Älska mej som jag är,,,, det var min dotters sista ord på hennes Facebooks vägg. Dog 2012 isolerad på fosterhem. Jag undrar så varför socialen skrev efter hennes död i journalen att, hon höll fast i sin övertygelse till sin död? Hur mycket skulle de ta ifrån henne? Vi trodde man kunde leva tryggt i Sverige.

 15. C-förslag: töm alla HVB på flyktingbarn skriver:

  Centerpartiet vill tömma alla HVB på flyktingbarnen, så de ska ju inte stå tomma, de ska ju fyllas av socialens stulna barn! Socialen och kommunanställda måste ju mjölka skattepengar på ett eller annat sätt. Och hur det bli med riktigt föräldralösa och hjälpsökande barnen (flyktningbarnen) då? Och konstigaste sak är att politiska vänner verkar inte bekymra sig för att deras barn ska köras av socialen till fosterhem eller till tömda HVB, så varför de är så säkra på att socialen inte får komma och ta deras barn hemifrån? Kanske det är just politikerna som styr hur många barn socialen ska tvångsköra hemifrån? De kidnappar ju fler och fler barn ifrån familjerna med varje år. Och att man byggde flera nya HVB ”för flyktningbarnen skull” på senaste år, det ingår i politiska planer, för nu man ska ju köra ut de alla flyktingbarnen ut från HVB. Om Centerpartiets förslag ska gå igenom, tvångskörning av barnen till HVB kan eskalera.

  Centerns sparförslag: Flytta ensamkommande barn
  PUBLICERAD 08:42

  En snabb överflyttning av ensamkommande barn från hvb-hem till stödboenden. Så vill Centerpartiet minska kostnaderna för flyktingmottagandet.
  Partiet vill också införa tvåspråkiga skolklasser på försök.
  Integrationsfrågorna är en betydande del i den vårbudgetmotion som Centerpartiet lägger fram om några veckor. Partiet är ensamt bland de borgerliga partierna om att stå fast vid huvuddragen i alliansregeringens migrationspolitik.
  För att klara en fortsatt generös politik vill partiet spara på kostnaderna för mottagandet. Nyligen presenterades ett förslag om att införa en lånedel i nyanländas etableringsersättning. DN kan i dag berätta om ännu en del i Centerpartiets skuggbudget.
  Genom att fler ensamkommande barn placeras i stödboenden hoppas C-ledningen på besparingar på tio miljarder beräknat på fyra år.
  – Det blir bättre boenden för barn, mer individanpassat. Då blir det också billigare och man kan också göra stora kostnadsbesparingar, säger partiledaren Annie Lööf.
  Redan i januari ändrades reglerna så att det är möjligt att placera ensamkommande barn i stödboenden, men C tycker att det går för sakta. Nästa år ska 35 procent av ensamkommande med uppehållstillstånd bo i stödboenden, en andel som enligt C-förslaget snabbt ska öka till 60 procent.
  Enligt Annie Lööf är en av orsakerna till att förändringen går trögt är att kommunerna inte får räkna in stödboenden i de överenskomna platserna med Migrationsverket.
  – Här behöver regeringen göra en förändring i förordningen som gör det möjligt för kommunerna att räkna in stödboenden i sin kommunkvot. Då skulle den här boendeformen användas mer, säger Annie Lööf.
  Centerpartiets beräkningar bygger, precis som regeringens budget, på Migrationsverkets prognos. För tillfället kommer ett 20-tal ensamkommande barn i veckan, färre än beräknat. Även med dagens låga nivåer räknar C med en avsevärd besparing.

  För att underlätta nyanlända barns etablering i Sverige vill Centerpartiet genomföra några förändringar i skolan. C vill att elever i högstadieåldern ska tillåtas att fokusera på färre ämnen för att öka möjligheterna att få godkänt. Partiet föreslår också att tvåspråkiga klasser införs på försök.
  – Det borde vara möjligt att exempelvis läsa matte på sitt modersmål samtidigt som man läser svenska. Eleverna måsta känna att de utvecklas, att de inte står och stampar på grund av språket, säger Ulrika Carlsson, Centerpartiets talesperson i skolfrågor.

 16. Mirza Ramic skriver:

  EU måste sätta stopp för pedofil beteende mot barn och handel med barn som är oskyddade, där staten Sverige beter sig med barn som DJUR TILL SALU
  EU måste etablera neutral POLIS som är starkare än civil polis som liknar mer och mer
  korrupt polis som jobbar för maffia ?.
  Medborgare som ser kriminell politik mot barn där dom separeras med tvång från deras bio föräldrar ,folk är inte blinda att se pedofilernas barnhandel ,maffia organhandel där
  barn försvinner som plockade svampar ……………..

 17. Anonym skriver:

  Skolverket banar bred bana för en negativ syn på elevernas kunskap med orealistisk och subjektiv betygssättning för eleverna i Sverige. Kommunanställda och övriga skolanställda, som de flesta är korrupta och sköter mest om sina egna och sina kompisarnas barn, skriver oftast dåliga betyg till främmande barn eller vars föräldrar de inte tycker om. Det är tillåtet i Sverige, eftersom det inte går att överklaga eller strida emot dåliga skolbetyg i Sverige på något sätt, utan att ha inte fått ännu sämre skolbetyg för kritisk inställning till betygssättning, undervisning eller till skolsystemet. Om någon skolanställd får socialtjänsternas uppdrag att ”se till efter en eller annan elev”, då skolanställda kan jättesnabbt börja utföra socialernas uppdrag inte bara att låta de ”stämplade” elever mobba och behandla nedsättande eller kränkande, terrorisera med extra och negativ uppmärksamhet , men också genom att skriva dåliga betyg till sådana där elever och liksom ”oavsiktigt” markera ”frånvarande” tiotals gånger per år, även om eleve ha varit på skolan till 100 proc, inte varit sjuk , gjort alla uppgifter och inte gjort nåt dåligt till någon. I sambarn med detta, om elev inte ha gjort något fel i sina uppgifter, då får inte betygssättning, men såsnart gjort några fel i någon uppgift på 30 frågor, så får ”E” på en gång, som terminsbetyg , inte mer. Därefter de socialuppdrag upfyllande skolanställda markerar ”flera otillåten närvaro” på Skolbetyget, men ska ju inte markera positiva saker som 100 proc. närvaro. För skolanställdas felaktigheter man måste strida och får deras extra irriterad öga på sig, som går över elev , naturligtvist. På detta sättet fabriceras negativ Skolbetyg till vissa elever, särskild till de som är extra intelligenta, snälla och därför mobbningsoffer. På samma sätt fabriceras socialärender till eleverna som har skolkritiska föräldrar. Och hur svenska elever ska må bra i sådan skolsystem? Det är ju inte tillfällighet heller, att svenska elever behandlas orättvist och mår extra dåligt i jämförelse med andra elever i EU, enligt EU rapport. I inget land det finns så många barn som inte får slutföra eller ens påbörja gymnasium, som i Sverige samtidigt som i inget annat EU land skolanställda skriver så pass dåliga skolbetyg så som det görs i Sverige. Och undervisning samt skolresultat blir bara sämre av sådant Skolverkets/kommunanställdas beteende gentemot Sveriges elever/barn. Kommunanstäölldas/tjänstemannens /skolanställdas status är inte adekvat gentemot skolelever. Skolanställda har för mycket makt och det orsakar elevernas psykiskt ohälsa samt revolt i relation till skolanställdas orättvist beteende och deras elakheter mot vissa elever ”som ska bort från skolan”, oftast de snälla, intelligenta och mobbade av kommunanställdas och deras kompisarnas barn. Därifrån ökar psykisk ohälsa i Sverige , både för kommunanställda, tjänstemän och elever samt skolresultater sjunker.
  Regering och Utbildningsdepartamentet erkänner däremot, att de inte vet hur de ska göra, för att förbättra ungarnas situation i Sverige och på skolorna. Regering vill tydligen inte lägga ner gammaldags korrupt Skolverket, kommunala Utbildnings-och Fritidsförvaltningar och förstatliga skolan. Regering tydligen vill inte ta bort diktatorisk socialtjänsternas och andra kommunanställdas övermakt över Sveriges barn och elever, så att de ska få fortsätta terrorisera skoleever/dagsibarn, för att de de ska kunna bli firare som mnänniskor, behandlas rättvist och ska kunna må bättre samt uppvisa skolresultat…..

  Stor rapport: Unga får det bättre – men mår sämre
  Fler unga har ett jobb att gå till och får mer pengar i fickan. Samtidigt mår många fortfarande dåligt. Det visar en ny stor rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som har kartlagt ungas situation – område för område.
  – Den här rapporten är unik och visar hur det ser ut för unga överlag i samhället och på olika plan, säger Lena Nyberg generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF.
  Rapporten är en sammanställning av statistik från en rad myndigheter. Den visar bland annat att efter en period där många unga haft problem att få ett jobb och att klara sig ekonomiskt har det nu vänt.
  – Det är fler som upplever att man klara av att leva på sin inkomst och det är fler som får jobb, säger Nyberg.
  Men det finns fortfarande orosmoment, berättar hon, framförallt inom skolan.
  – Det är en för stor grupp som inte har behörighet att komma in på gymnasiet eller universitetet. Skolan måste därför få bättre verktyg för att se till alla som lämnar grundskolan och gymnasiet kan ta sig vidare efteråt.
  En annan del som är viktig att belysa ur rapporten, enligt Nyberg, är psykisk ohälsa bland unga.
  För att förbättra situationen för unga med psykiska problem föreslår Nyberg större samverkan mellan elevhälsan, skolan, hälso- och sjukvården och i vissa fall socialtjänsten.
  – Det är viktigt för att kunna bemöta problemen så tidigt som möjligt, säger Lena Nyberg.
  Rapporten lämnades till regeringen på fredagen.
  Stor rapport: Unga får det bättre – men mår dåligt
  Situationen för unga på arbetsmarknaden blir allt bättre och antalet unga 16-24-åringar som är öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd har minskat. 2011 var 18 procent utan jobb, 2015 handlar det om 13 procent.
  Det är också färre unga som varit långtidsarbetslösa, främst bland tjejer. I gruppen 16-24 som varit utan ett jobb i över 90 dagar har det minskat från 7,1 procent 2011 till 4,9 procent 2015.
  Däremot visar siffror att antalet unga som fått jobb eller börjat studera efter att ha deltagit i program med aktivitetsstöd har minskat. Från 59 procent 2011 till 53 procent 2015.
  Denna utveckling påverkar i sin tur ungas ekonomi positivt, visar rapporten. Antalet unga med låg inkomst har minskat något, samtidigt som färre har sökt ekonomisk bistånd. Även skulder och betalningsanmärkningar minskar.
  De unga som har det svårast på arbetsmarknaden är inte oväntat utrikesfödda, visar statistiken. I den gruppen uppgick arbetslösheten till 35 procent av arbetskraften i jämförelse med 11 procent bland inrikesfödda.
  Variationen är också stor beroende på vart i landet du bor.
  Många tvingas fortfarande bo hos föräldrarna
  Läget för unga på bostadsmarknaden har varit i stort sätt oförändrad de senaste åren. 2012-2013 bodde nästan fyra av tio fortfarande kvar hemma hos sina föräldrar i åldersgruppen 20-24 år. Bland unga i åldrarna 25-29 bodde sju procent hemma. Siffrorna visar också att det är fler killar än tjejer som gör det.
  Den vanligaste boendeformen är hyresrätt och 77 procent av alla unga bor så, medan 18 procent har en bostadsrätt. Siffror visar också att det har blivit lättare för unga att behålla sin lägenhet. Statistiken visar att antalet anmärkningar och vräkningar minskar bland unga mellan 2012 och 2015. Förra året vräktes totalt 157 unga, och 456 anmälningar om det gjordes.
  Dock kvarstår problem för unga att få ett eget boende. Framförallt i storstäder och universitetsstäder, men även andra kommuner kan ha det tufft. Statistik från Boverkets årliga Bostadsmarknadsenkät från 2015 visade att 219 av landets 290 kommuner uppgav att de hade brist på bostäder för unga. Det är en ökning med 39 kommuner i jämförelse med 2014.
  Det finns ingen större skillnad mellan unga svenskar och unga med utländsk bakgrund vad gäller hur många som bor kvar hemma och inte.
  Skolan: Stora skillnader – färre gymnasiebehöriga
  Fortfarande visar siffror att tjejer har bättre resultat i skolan än vad killar har, och att det är fler tjejer som läser vidare på universitet och högskola. 80 procent av tjejerna var behöriga till universitet jämfört med 63 procent av killarna. Samtidigt som fler tjejer också studerar vidare.
  Antalet unga i gruppen 16-24 år som inte gjorde klart sin utbildning (minst två år på gymnasiet) var 2014 7,1 procent. Enligt intervjuer som temagruppen ”Ung i arbetslivet” har gjort var en av anledningarna att man blivit mobbad eller att man fått bristfälligt stöd från skolan.
  Samtidigt visar statistik från vårterminen 2015 att 71 procent hade grundläggande behörighet efter gymnasiet för att kunna plugga vidare på universitet och högskola. Det var knappt 30 procent som saknade behörighet.
  Även här är det fler tjejer än killar som har behörighet när de går ut gymnasiet. Enligt Skolverket beror det på att fler tjejer läser högskoleförberedande utbildningar än vad killar gör.
  Bland unga i gruppen 19-24 år studerade 21 procent på högskola eller universitet hösten 2014. En siffra som varit i stort sätt oförändrad sedan 2011, enligt rapporten.
  Stor rapport: Unga får det bättre – men mår dåligt
  Överlag bedömer unga att de mår bra i dagens samhälle. 2015 uppgav 84 procent det i åldrarna 16-24 år.
  Men samtidigt uppger en femtedel i samma ålderspann att att de hade psykiska problem, som oro, ängslan eller ångest. Omkring hälften av unga mellan 13-18 år uppgav att de haft symtom som huvudvärk, magont eller svårt att somna.
  Antalet självmord ligger fortfarande på ungefär samma nivå i Sverige som de senaste åren. Vid mätningen 2014 handlade det om 12,4 per 100 000 unga. Siffror från samma år visar också att 178 per 100 000 personer vårdades på sjukhus i följd av självskador. Vanligast är det att unga i 20-24-årsåldern skadar sig själv eller begår självmord.
  Samtidigt visar statistiken att det finns stora skillnader mellan kön gällande hur unga mår.
  Fler tjejer uppger att de har psykiska symtom än killar. Nästan dubbelt så många tjejer i åldern 16-24 upplever oro, ängslan eller ångest jämfört med killar i samma åldersgrupp. Däremot är det dubbelt så vanligt att killar begår självmord. Statistik från 2014 visar att andelen har ökat sedan 2011. Men det är vanligare att tjejer vårdas på sjukhus för att ha skadat sig själv.
  Statistik visar samtidigt att det är vanligare att hälsotillståndet är bättre bland unga som är utrikesfödda. 92 procent i jämförelse med 83 procent, visar siffror från 2015.
  Unga med funktionsnedsättning och unga hbt-personer mår i genomsnitt sämre än den unga befolkningen i sin helhet.
  Fritid: Stillasittande – men färre dricker och snusar
  Det blir allt vanligare att unga är stillasittande på sin fritid. Drygt en tiondel av unga i åldern 16-24 år uppger att de ansträngt sig fysiskt mindre än två timmar per vecka. Mellan 2012 till 2015 har antalet ökat något, från tio till tretton procent.
  Samtidigt visar siffror att alkoholkonsumtionen minskar. En fjärdedel av unga i 16-24-årsåldern uppgav att de konsumerade mycket alkohol under 2015, och drygt en tiondel i årskurs två på gymnasiet hade använt narkotika det senaste året. Men riskkonsumtionen har minskat från 2010 till 2015.
  Antalet unga som snusar och röker har också minskat något mellan 2010 till 2015. Däremot var det fler som gjorde det bland inrikesfödda än bland utrikesfödda unga, 24 procent i jämfört med 6 procent.
  Det är i stort sätt ingen större skillnad mellan tjejer och killar när det kommer till alkoholkonsumtion. Däremot är det fler killar som snusar och använder narkotika.

 18. Mirza Ramic skriver:

  Föräldrar har absolut inga rättigheter när de behöver hjälp av polisen mot maffian beteende i skolor och socialtjänst som är tjänst för maffia kretsar som mobbar oskyldiga
  medborgare.
  Jag litar inte på svensk polis ,rättssystem som stor i tjänst för maffia som krossar oskyldiga föräldrar och deras barn.
  FÖR MIG SVERIGES SYSTEM ÄR DIKTATORS SYSTEM DÄR medborgarna har inget skydd mot tjänstemän som förbrukar makt och jävlas med föräldrar som vill inte slicka
  deras rumpor ……..SKAM FÖR SVERIGE

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *