Gott nytt år 2016 önskar oss den Galaktiska Federationen

 

 

Sheldan Nidle

för

Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin

29 december 2015

Originaltext: www.paoweb.com

12 Akbal, 16 Mol, 12 Manik

Selamat Jalwa! Världen gläds allteftersom leveranserna äntligen börjar manifesteras! En ny era för mänskligheten på ytan tar sin början. Under den första delen av det kommande gregorianska nya året kommer ni att få se en rad häpnadsväckande händelser. Ny regeringsform kommer att förändra er världs internationella mönster och tillsammans med ökningen av det globala välståndet kommer den att driva ert tidsålderslånga begrepp om skuldslaveri ner i historiens papperskorg. Detta är bara en av många grundläggande föreställningar som ni kommer att överge. Ni kommer åter att ta till er en tro på att ni äger en inre kraft, och detta i kombination med en kollektiv förmåga att stödja varandra, kommer omsorgsfullt att få ordning på vart och ett av alla era regionala samhällen. Den här ökningen hos den personliga förmågan kommer att göra det möjligt för er att snabbt lösa de flesta av era nuvarande problem. Dessa problem omfattar de nuvarande energi- och resurssvårigheterna och svårigheter inom mat-, bostads- och fördelningssektorn i många delar av er värld. Kort sagt, ni är på väg att återupptäcka hur er värld fungerar. Detta är bara början på det som ni snabbt kommer att åstadkomma. Den här världen kommer dessutom att bevittna frihetens och jämlikhetens pånyttfödelse!

Den här processen att väcka till liv gammal kunskap kommer att ske löpande. Syftet med det mesta inom er nuvarande världs utbildning är helt enkelt att skapa en värld fylld med en gemensam mängd realiteter som präntas in i var och en av er. Syftet är att skapa lydnad inför ett monetärt system och en hierarki som försätter massorna i ett ogynnsamt läge. Den här processen kommer att överges globalt. I dess ställe kommer ett system, vilket betonar individens makt och ger er möjlighet att uppnå era drömmar. Detta blir till en början revolutionerande, eftersom varje samhälle behöver påbörja en kraftfull process för att förändra själva sin kärna. Detta kommer inte att bli lätt eftersom de flesta fortfarande tänker i gamla mera bekanta banor. Regeringen måste förklara hur de nya tillvägagångssätten fungerar och uppmuntra utvecklingen av dessa idéer om frihet och jämlikhet. Så snart vi formellt blir erkända har vi för avsikt att underlätta era Uppstigna Mästares arbete och plantera viktiga nya frön. Dessa kommer att lyfta fram de nya möjligheter som ges er genom ert välstånd och er växande frihet.

Denna nya uppsättning samhällen som ni kommer att bygga är bara en av alla era kommande prestationer. Gaia förgiftas för närvarande genom strålning; förorenas genom utsläpp från era bilar och fabriker. Dessutom är ni mitt i en stor utrotning av er flora och fauna. Dessa fasor eskalerar ytterligare genom en världsomspännande enormt felaktig spridning av era naturresurser. Er konstanta rovdrift och slaktande av denna mark och dess levande resurser förvärrar ytterligare den här felaktiga fördelningen. Ni kommer att ha börjat lösa de här problemen innan vi landar. Vid den tidpunkten kommer vi att bedöma era framsteg och snabbt färdigställa det ni har påbörjat. Gaia önskar att ni rättar till det som nu är fel med era samhällen och börjar bevisa att ni har tagit ställning för att skapa en ny värld. Detta för att ni bättre ska förstå det heliga sambandet mellan det här globala samhället och Gaia.

Den här nya uppsättningen verkligheter kommer att klargöras helt genom det som era Uppstigna Mästare ska lära er om ert heliga ursprung och om det som har hänt med er alltsedan ni genom Atlantis präster / vetenskapsmän störtades ner i det begränsade medvetandets minnesförlust. Under de senaste tretton årtusendena förvrängde Anunnaki och deras hantlangare i hög grad den här historien. Vi önskar avlägsna eventuella kvarvarande tvivel som ni kan ha när ni möter era mentorer. Det är viktigt att ni fullständigt förstår det som felaktigt hände med er. Denna, er underliga resa, har kastat en stark skugga över hur ni tänker och agerar i den här världen. Det är viktigt att fullständigt korrigera de lögner och osanningar som ni nu bär på. Ni vet hur det mörka fungerar. Den del som skall tilläggas är en rad sanningar om er och en grundlig omvärdering av hur verkligheter faktiskt fungerar. Den här kunskapen förbereder er inför att lättare gå in i det fulla medvetandets underbara världar.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer nu med vad som utlovar att bli ett mycket glatt tillfälle för alla! Det mörka börjar blekna bort från scenen. Vi välsignar hela Himlen för denna högst barmhärtiga tidpunkt. Det som ni ska göra härnäst är att visa alla i Himlen vilken verkligt modig och tapper grupp själar ni är! Det gångna året började på ett vanhedrande sätt och slutade mycket magnifikt. Ni befinner er på en väg som låter er återigen träda in i Ljusets världar och sola er i triumfens glädjeämnen! Nu är den tid då ni kan använda er underbara nyfunna fokusering till att föreställa er hur den här världen ska förändras. Vi förbereder en rad speciella presentationer för att vägleda er att inse vem ni verkligen är och för att känna till vad som hände med er under de senaste tretton årtusendena. Denna mängd fakta kommer till slut att låta er förstå den fulla omfattningen av er historia och hur den relaterar till ert storslagna öde.

Dessa mängder med sann historia kommer att hjälpa er att få en större förståelse för det som Anunnaki gjorde och hur deras hantlangare fungerade. Vi har länge önskat att fritt få förklara detta för er. När vi började våra olika uppdrag fick vi denna berättelse berättad för oss i detalj. Den ska inte bedömas; bara berättas. Många av de artefakter som ni har grävt upp under de senaste århundradena har manipulerats av det mörka. Det är dags att ta bort den här slöjan och sola sig i Ljuset av de stora sanningar som de här sakerna representerar. Ni är ett storslaget folk som har överlevt en mycket mödosam resa. Vi finns här för att avslöja ett antal sanningar och för gatt förklara vad en rad så kallade ”hemliga tecken” betyder. De omtvistade ursprungen hos många saker kommer att avslöjas. Det är det här som kan börja släppa er fria och in på den gudomliga vägen till er upplysning.

I denna anda, låt oss upprepa en stor sanning. Ni är en mycket helig grupp Själar. Vi har förmånen att övervaka och vägleda er. Detta är något som vi inte tar lätt på. För länge sedan utsåg Himlen oss till att övervaka er och använda metoder enligt Guds nåd och barmhärtighet för att förflytta er mot Ljuset. Den här uppgiften har tagit oss årtusenden att fullfölja. Ibland har var och en av oss fötts, levt och dött bland er. Vi kommer att använda den här världsliga kunskapen för att uppnå våra heliga mål. Vi vet i detalj vad Anunnaki och deras hantlangare har använt för att manipulera sanningen. Vi vet vad som behövs för att förflytta er mot era betydelsefulla tider, då det mörkas makt snabbt ska försvinna. Den här processen tillåter att Himlen förändrar er tillbaka till fullt medvetande och förnyar er förening med era andliga familjer och rymd-familjer.

Idag vet vi att ni befinner är på gränsen till en stor seger som kommer att avsluta er massiva okunskap om hur dessa fysiska och andliga universum fungerar. Ni kommer även att göras redo inför mötet med era familjer från Inre Jorden. Ni ska lära er hur den här världen är ansluten till den övre sfär som styr inre Jorden, och börja känna till vad ni förväntas göra och vara beredda att göra det! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander

Det här inlägget postades i Framtid, Människa, Sagan om en bättre värld, UFO, VärldsGemenskap. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Gott nytt år 2016 önskar oss den Galaktiska Federationen

  1. Hej igen

    Jag vill bara tipsa om att det finns en svensk sida med översatta kanaliseringar, bland annat av Sheldan Nidle (Galaktiska Federationen), Sananda och många andra..
    Jag har själv översatt åt dem under ett år, samt hjälpt till med webbpublicering efter det. Så titta gärna till http://www.st-germain.se där man kan hitta mycket annan information också.

    Gott Nytt År!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *