MIGRATIONSÖVERENSKOMMELSEN

 

Contra: Efter slutet på DÖ kommer istället MÖK.

Vi brukar inte komma med positiva synpunkter på våra ledande politikers utspel. Men den här veckan ska vi göra det. I alla fall till en viss del.

Åtminstone två förslag i de stora partiernas överenskommelse om migrationspolitiken är riktigt vettiga. Man kan bara fråga sig varför de kommer först nu när de ekonomiska konsekvenserna av migrationen riskerar att spränga alla gränser. Och om de verkligen kommer att genomföras. Det finns tiotusentals sysselsatta i flyktingindustrin som kommer att sätta alla byråkratiska krokben de kan för att behålla sin födkrok.

Det första självklara förslaget är att ta bort retroaktiva barndagar för invandrare. En svensk som får barn har rätt till 480 dagar med varierande grad av ersättning från staten. En flykting eller invandrare som kommer till Sverige får också 480 dagar, även om barnet är så gammalt som sju år. Kommer någon med flera barn kan det bli fler dagar och många invandrarkvinnor försörjer sig hyfsat på föräldrapenningen i många år. För barn födda till och med 2013 gäller att dagarna ska tas ut senast när barnet slutar första klass i skolan. För barn födda 2014 eller senare gäller att dagarna ska tas ut senast när barnet fyller 12 år och dessutom får högst 96 dagar sparas efter fyraårsdagen. Djävulen sitter i detaljerna och än är det inte känt hur de nya reglerna kommer att tillämpas för barn som redan är här födda senast 2013. Lyckas man ta bort de orimligt generösa villkoren för dem som inte varit med och betalt en krona till systemet är en hel del vunnet. Talesättet ”die dummen Schweden” blir åtminstone lite mindre verklighetsbetonat.

Det andra självklara förslaget är att personer som fått avslag på en asylansökan inte ska få bo kvar på förläggningar och inte heller ska få bidrag från staten till sitt uppehälle. Det har nämligen varit så orimligt att det bara varit att bo kvar, varvid staten har fortsatt att betala bidrag, även till dem som fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd (gäller i stor utsträckning människor som kommer från västra Balkan – Serbien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Albanien, Makedonien och Kossova). Det här ska det nu bli slut på och polisen ska få till uppgift att se till att personer som fått avslag förvisas från landet. Återstår att se om det blir verklighet av detta förslag. Polisen har nämligen haft uppgiften i decennier och det har hela tiden varit si och så med verkställandet.

Det finns dock andra självklarheter som inte ingår i den politiska överenskommelsen.

Ensamkommande minderåriga kommer även framöver att hanteras särskilt förmånligt och kostsamt. Ändå görs det bara undantagsvis någon kontroll om personen ifråga uppfyller kravet på att vara under 18 år. Om vederbörande är under 18 placeras han (det är sällan en hon) i ett så kallat HVB-hem som skapats för att ta hand om ”värstingar”. Det är en särskilt dyrbar vårdform med bland annat närvaro av vårdare dygnet runt. En plats kostar 750.000 kronor om året. En invandrare över 18 år kostar i storleksordningen 150.000 kronor per år. Merkostnaden för beräknade 40 000 underåriga är alltså 24 miljarder kronor! Det mesta helt i onödan. Varför ska en sexton- eller sjuttonåring ha tillgång till en dygnetrunt-dadda?

Det finns ett inslag i partiernas migrationsöverenskommelse som höjer och inte sänker kostnaderna. Alla kommuner ska tvingas vara med och ta emot flyktingar. Nu är det klar övervikt för små kommuner i avfolkningsbygder, ofta med tomma bostäder (som ibland är semesterbyar eller militärförläggnngar). Kostnaden för dessa underutnyttjade bostäder är några tusenlappar i månaden (även om det finns framgångsrika företag som skär emellan och tar 10 000 eller kanske t o m 20 000, men då är det bara klantig upphandling och nya sköna vinster för flyktingsindustrin). Nu ska alltså även kommuner som Danderyd vara med och ta emot flyktingar. Det är kommunen med landets dyraste bostäder. Under 20 000 i månaden lär vara svårt att få husrum för i Danderyd. Det är svårbegripligt varför skattebetalarna ska ställa upp och betala tio gånger så mycket som de behöver bara för att det ska finnas flyktingar i varje vrå av landet.
Källa:  Veckans Contra nummer 44 2015
Veckans Contra <veckanscontra@mailman.levonline.com>

Det här inlägget postades i LVU, Maktmissbruk, MOR, Pengar, politik. Bokmärk permalänken.

5 kommentarer till MIGRATIONSÖVERENSKOMMELSEN

 1. Ove Svidén skriver:

  * RSS rss-flöde
  den 4 november 2015 kl. 09:00 Pressmeddelande
  Allt fler ensamkommande barn söker asyl i Sverige – antalet kan mer än fyrdubblas i år jämfört med förra året. För att kommunerna ska klara att ordna boenden till alla föreslår Socialstyrelsen nu vissa undantag från föreskrifterna om hem för vård eller boende (HVB).
  – Den rådande flyktingsituationen har lett till ett akut behov av fler platser på HVB för barn och unga. Genom att tillfälligt möjliggöra en större flexibilitet vad gäller kraven på kompetens och bemanning vill vi underlätta kommunernas arbete med att få fram fler boenden, säger Socialstyrelsens rättschef Pär Ödman.
  Förslagen till regeländringar bygger på synpunkter som framkommit i samtal med bland annat Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och länsstyrelserna. Ändringarna innebär att kommunerna får göra undantag från kraven på att boendets föreståndare ska vara högskoleutbildad och att lokalerna ska vara bemannade dygnet runt. IVO föreslås få göra samma undantag när de prövar tillstånd till privata HVB.
  Undantagen föreslås gälla HVB där det bor barn och unga från 16 år, under förutsättning att boendet inte bedriver behandling eller tar emot personer med psykisk funktionsnedsättning. Det ska alltid finnas personal med beredskap för att komma till boendet om det uppstår behov.
  – Kommunerna ska kunna garantera barnens säkerhet och trygghet. Men de nya ändringarna ger dem större utrymme att hitta lokala lösningar. Vi kommer att följa utvecklingen noga, säger Pär Ödman.
  När det gäller Socialstyrelsens allmänna råd om att varje barn bör ha ett eget rum kan kommunerna göra undantag redan i dag. Detta eftersom det handlar om en rekommendation och inte en bindande regel.Planeras gälla från årsskiftet
  Regeländringarna skickas på remiss i dag med målet att de ska kunna träda i kraft den 1 januari 2016. De föreslagna ändringarna är tillfälliga i avvaktan på den översyn Socialstyrelsen just nu gör av HVB-föreskrifterna i sin helhet. Det arbetet ska redovisas för regeringen senast den 1 april 2016.

 2. Mirza Ramic skriver:

  Steven Woods
  1 h · Har redigerats
  Ännu pågår The Swedish Lie… Att att ett barns liv är en utgift ifrån statskassan och kommunens socialtjänsten semester kassa eller julfest. Underbart Sverige glöm inte solen lyser i Thailand där kan ni väl Sverige fortsätta sitt arbeten med att köpa och sälja andra personers barn… Så kan kanske dom få extra i kassan i socialen budgeten för sin verksamheten.
  Saab gått i förlust… Ett minus i skatter och vinst
  Volvo säljas till Kina… Ett stort förändring ekonomisk…
  Men att får intäkterna så kan väl Sveriges kommun och socialen budgeten går med vinst… Ta bara ett nytt barn det är bara föräldrar bekostnad. Så det är REN kapital vinst…
  Så fira nu Sverige underbart ni har kommit på hur ni kan får pengar gratis och inte är en belastningen utan bara vinst.
  Wahoo SWEDEN WINS GOLD….

 3. Mirza Ramic skriver:

  Steven Woods
  38 min
  Socialtjänsten försäljning av barn fyller kommunens semester kassan så dom kan försätta med pedofiler nätverk inkomster och vinst.
  Vi stödjer inte barn arbete eller trafficking I någon form någon sin.
  Men detta betalades av dig och ditt barn! Inte av dom själva dvs kommunen och staten.
  Var aktiva att sätta stop på denna kommun och socialen verksamhet.
  Rösta NEJ och tar ifrån dom makten dom begår ett brott mot mänskligheten och skall inte ser på annat sätt.
  Human rights apply too Us all. But not in SWEDEN. ( due to money )….

Lämna ett svar till Mirza Ramic Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *