Människans Existens och fredens möjlighet

Konferensen i Stockholm den 10 och 20 september 2015, fyllde nästan Z-salen i ABF-huset. Det betyder att ca två hundra deltagare, sökare, och andligt medvetna ljusarbetare sökte sig dit. För att kolla läget, jämföra hur kollegor uppfattar det andliga uppvaknandets framsteg i landet, och hitta nya vänner att samverka med.

Antoon Geels hoppades på att vi kan LAGA VÄRLDEN med icke-våld och medkänsla. Han gav oss en avstamp i religionshistorien samt som religionspsykolog och Emeritus från ett långt forskarliv inom Teologin i Lund.

Thomas Wiehe inledde, inflikade och avrundade konferensen med sin sång och reflektioner om filosofi, meditation och mystik i indisk ock kristen tradition.

Kajsa Ingmarsson, öppnade våra sinnen för Modern Mystik som en dold väg till inre klarhet. Som framgångsrik romanförfattare tog idéfödet slut en dag, tills hon öppnade sig för det andliga uppvaknandets väg.

Rune Östensson talade om Medvetandefältets och livets gåta med inspiration från Martinus Kosmologi.

Bengt Wadensjö, biskop emeritus talade om Gud som ett svallande hav av nåd frid och kärlek. Hans bok i ämnet låg på bokbordet med en instruktion att priset var två hundra konor och pengarna kunde läggas intill högen av kvarvarande böcker. Jag noterade under en lunchpaus hur en bok togs av en läsare och fyra hudralappar låg kvar! Efter ett långt liv i kyrkans tjänst hade författaren sin starka tillit kvar till både medmänniskor och skaparen.

Leah Allén talade som skribent och andlig rådgivare om den Inre Friden som vägen till den Yttre FREDEN

Anders Liljas, professor i biofysik i Lund talade om hur medvetandet skapar materien. Hans inlägg hade den dubbeltydiga titeln: Mot Bättre Vetande, vilket avspeglar naturvetarens dilemma att söka sig bortom de förut fattade meningarna i sin utbildning under unga år mot en examen.

Rita Borenstein, Talade om Minnena om Livet mellan Liven. Hon hade som legitimerad sjuksköterska förundrats över hur sjukvården saknar den andlighet som kan hela.

Anna Lena Wikström är en sierska som ser naturens andeväsen. Hon är född och uppväxt i en liten norrländsk by som tidigare var en samisk kultplats. Anna Lena visade oss sin andliga naturbegåvning på det sätt att hon förmedlade sin brokiga väg från öppet barn, sierska, medium, diakon och psykoterapeut. Hennes slutsats var att världen behöver en förändring, som inkluderar det intuitivt andliga bortom alla formella utbildningar, yrken, religioner och spontana andliga yttringar.

Ingrid Krianon avslutade serien av inlägg som alla började med att på något sätt beskriva det egna andliga uppvaknandet som barn! Ingrids inlägg gick via Brobygget mellan Svenska Kyrkan och nyandligheten som mötte varann i Sunne år 2005. Ingrids stora vision för fred var: att det materialistiska Sverige har lett fram till en törst för andlighet som kommer att explodera under det kommande året. Sverige kommer att bli en förebild för världen hur landet Lagom kommer ut ur sin materialistiska/ ateistiska formsvacka.

I det avslutande samtalet med panelen av föreläsare kunde IngaLill Wener och hennes brobyggare samt LO Landin, Kreaprenör, sammanfatta tidsandan med ett stort behov av ett nytt andligt inspirerande ledarskap i världen. Moder Jord behöver befrias från den Svarta Kabalen, A New World Order, en värld styrd av pengar och den falska motsättningen mellan Gud Skaparen och hennes medskapare: den andligt sökande Människan!

Det här inlägget postades i Människa, MOR, Sagan om en bättre värld, Tro, VärldsGemenskap. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *