Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin

Sheldan Nidle

för

Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin

1 september 2015

Originaltext: www.paoweb.com

 

10 Kan, 17 Uo, 12 Manik

Selamat Balik! Vi befinner oss i en storslagen övergångstid! Den mörka kabalen fortsätter att försvagas. Avtal finns på plats som i klartext fastställer dess hädangång! Det mörka tvingades underteckna avtal som beskriver hur den amerikanska Federal Reserve ska upphöra och hur RV (revalveringen av US-dollarn) ska genomföras. Dessa dokument förklarar dessutom hur GCR (den globala revalveringen) ska förflytta världen över till en modifierad guldmyntfot och föra över er värld i en ny riktning med guld- och silverunderstödda valutor. Denna rad med valutor styrs av ett nytt banksystem som först föreslogs av Kina och Ryssland. Detta mycket transparenta system blir det verktyg, genom vilket man för över mängder med pengar, vilka möjliggör genomförandet av en mängd välbehövliga humanitära projekt och projekt inom infrastrukturen. Med detta kommer ett välstånd som gradvis skall användas till att fasa ut pengar som värdeinstrument. Teknologier kommer att introduceras vilka förflyttar ert medvetande bortom enbart begreppet ”pengar”. Ni behöver uppfatta er verklighet på ett mer andligt sätt. Allteftersom ert medvetande växer och ni står på gränsen till ”kontakt” kommer ni att upptäcka en ny verklighet som helt förändrar det ni nu anser som möjligt.

Vi känner vördnad inför hur snabbt ni nu omvandlas. Medan ni snabbt rör er mot första kontakt, kommer ni att bevittna ett antal fantastiska saker. Himlen började det här årtusendet med en tidsplan. På bara 15 år har ni utvecklats fram till den punkt där en världsomspännande storbrand inte längre är möjlig. Dessutom har ni besegrat den mörka kabalens ansträngningar att övertyga er om att dess arméer verkligen gör det rätta. Ni har kraftfullt skapat en rad övertygelser som gör det svårt för någon nation att använda någon typ av ursäkt för att starta antingen ett regionalt eller globalt krig. Dessa nya övertygelser beror på det växande nät av medvetenhet som omger er. Varje dag växer ni i medvetande allteftersom antingen Himlen eller våra medicinska team förändrar er struktur. Dessa omvandlingar av era chakran eller era större nervsystem är orsaken till att det mörka inte kan försinka er utveckling. Himlen uppger för oss att ni befinner er bortom den punkt där denna storslagna omvandling kan stoppas. Endast en rad förseningar vad beträffar ert finansiella system är fortfarande möjliga. Detta håller nu på att uppnå en punkt där till och med detta inte längre kan fördröjas av det mörka!

Ni befinner er faktiskt nära en första kontakt. De större regeringar som kontrolleras av den mörka kabalen håller på att förlora förmågan att styra globala händelser. Ljuset och dess många beståndsdelar är mycket nära att driva dessa gamla skrävlare åt sidan. Den allra viktigaste händelsen kommer snart att vara den faktiska växlingen vid RV (revalveringen av US-dollarn) och förverkligandet av dess konsekvens, den Globala Valutarevalveringen (GCR). Detta är bara de första stegen som kommer att leda till en valuta med ädelmetall som grund och ett reviderat nytt banksystem. Kom ihåg att tillsammans med detta kommer en hel massa nu beslagtagna teknologier. Bland dessa finns en slags processor, beredare, som förändrar hur ni får till er mat, kläder och tak över huvudet. Sättet hur ni förser er med elektrisk energi som driver ert liv kommer likaledes att förändras. Ni håller på att befrias från det uråldriga behovet att odla, bryta malm, ja, även att fiska. Ni kommer att kunna skapa ett samhälle som befinner sig på yttersta randen till att avsluta ert långa beroende av pengar. Ni står på randen till en storslagen ny verklighet. Ni är nära den sortens globala samhälle som vi är helt vana vid.

För närvarande kan Första Kontakt verka nästan otrolig. Ändå är de saker som ni har uppfunnit under de senaste hundrafemtio åren högst anmärkningsvärda. Hur som helst så blev de flesta av dessa beslagtagna av världens större regeringar på orubblig begäran av den mörka kabalen och dess herrar Anunnaki. Denna process höll er nere i en takt som med glädje utnyttjades av den mörka kabalen. Men även med denna sorts kontrollerad utveckling förflyttade ni er från ”stålåldern” till dataåldern på drygt 50 år. Nästa steg kommer att bli helt storslaget. På mindre än tio år har ni förflyttat er bortom dataåldern till en mycket andligt orienterad tidsålder. Medvetandetillväxten kommer att ifrågasätta alla de gamla tillvägagångssätten. Ni håller på att skapa en rad elektroniska subkulturer som kraftigt förändrar gapet mellan en typisk tonåring och en som befinner sig i ett tidigt skede av sin högskoleutbildning. Dessa generationsluckor håller på att öka och speglar hur snabbt ni börjar plocka upp och använda er av era nya medvetandenivåer. Detta är blott en början av det som ligger framför er.

 

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Er värld befinner sig nu i en övergångsperiod, nu när Himlens heliga dekret manifesteras. Överallt kväser Ljuset och dess många mäktiga delar det mörka och dess vilsegångna tillvägagångssätt. Vi ser hur de som så arrogant tänkt kringgå Himlen faller inför dem som modigt har utfört sina gudomliga befallningar. Snart kommer ni att glädjas, eftersom alla era välsignelser och era nya styresformer i nåd kommer att triumfera över det mörka och alla dess grupper av hantlangare. Dessa skurkar kommer att fängslas och hållas skilda från allmänheten så att de inte kan påverka skapandet av den här nya verkligheten. Dessutom kommer bedragarna att fråntas sin orättmätigt erhållna rikedom och förnekas all form av samverkan med sina tidigare kollegor. I och med den här isoleringen, kommer ni äntligen att kunna skapa enheter som kan skapa nya regeringsformer. Den här utvecklingen kommer att arrangera om er värld och göra Himlens gudomliga plan möjlig!

Det som nu sker är den stund då ni ska befrias från de sista tretton årtusendenas slaveri. Sedan kommer ni helt klart att bli den ständigt kärleksfulle Skaparens barn. När era förfäder först kom hit var de fria Varelser med full potential. Dessa varelser kände varken till död eller alla de rädslor och bekymmer som nu dominerar era liv. Varje liv levdes i Kärlek och i allt väsentligt som en del i den gudomliga livscykeln. Dessa Varelser ägde LjusKroppar och var i ständig kontakt med odödliga Änglar och heliga Guider. Varje dag fylldes med glädjeämnen och känslor av extas som gavs från Himlen och den här fysiska världen. Nu är ni nästan klara med ett begränsat medvetande som har ockuperat era liv med rädslor och tyst desperation. Den kommande tiden är en tid som vi noga har förberett er inför. Vår undervisning är stommen i det som ni kommer att möta.

För många tusen år sedan fastställde Himlen hur ett Ljusets Brödraskap och Systerskap skulle bildas av mänsklighetens heliga själar. Guider valdes ut för att övervaka och vid rätt tidpunkt genomföra en ceremoni för att förändra dessa utvalda personer till odödlighet. De laddades med hjälpande, utgivande nåd och förböner för de dödliga själar som gått över och/eller för dem som krävde särskild vägledning. Detta gjordes för att göra varje liv något mera uthärdligt och för att visa att Skaparen inte på något sätt hade övergett dem. Såsom Uppstigna Mästare har vi många heliga plikter för att visa att varje liv verkligen är heligt för Skaparen. Dessa välsignade handlingar är en del i en positiv uppsättning handlingar som barmhärtigt förflyttar mänskligheten framåt. De kommande stegen innebär att återigen anknyta er till det heliga och det gudomliga. Den här operationen kommer att sluta med er återgång till fullt medvetande. Hosianna! Hosianna!

 

Idag fortsatte vi med vår veckouppgift, nämligen att informera er om det som sker runt detta högst magnifika blå/gröna klot. Gaia gör sig redo för att göra om den här verkligheten på ytan medan du förvandlas till en mycket vacker och gudomlig fjäril! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

 

Översättare: Inga och Cagga Levander

Det här inlägget postades i Framtid, Maktmissbruk, Pengar, Sagan om en bättre värld, Tro, UFO, VärldsGemenskap. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *