En ”ny universell agenda” enligt FN och Påven

2030 Agenda: Denna månad lanserar FN en plan för en ny världsordning med hjälp av Påven

05.09.2015 19:46 Inskickat till Bakom Kulisserna av Tyler Durden  2015/09/03

Visste du att FN planerar att lansera en ”ny universell agenda” för mänskligheten i september 2015?  Denna fras kommer inte från mig – det är faktiskt rätt. FNs nationer kommer formellt att vid en konferens senare i denna månad godkänna detta.  Hela planen kommer att åta sig att arbeta mot 17 mål för en hållbar utveckling och 169 specifika mål för hållbar utveckling, och ändå har det varit nästan en total medial blackout om detta här i USA. 
Detta FN-dokument lovar att den här planen ”förändrar vår värld till det bättre fram till år 2030″, och ändå är det väldigt få amerikaner som har hört om Agenda 2030. Istället är de flesta fullt upptagna med det senaste skvallret om hur våra marionettpolitiker har slagit runt. Men nu är det dags att vakna upp!

Som jag diskuterade tidigare i en artikel tar Agenda 2030 principer och mål, som anges i Agenda 21, till en helt ny nivå. Agenda 21 fokuserar sig mest på miljön men dagordningen för år 2030 behandrar så gott som alla områden som berör mänsklig verksamhet. Det är verkligen en plan för global styrning.

Och senare i den här månaden, kommer nästan varenda nation på den här planeten att underteckna den här nya agendan. För allmänheten på den här planeten, kommer man att berätta att den här agendan är ”frivillig” och ska göra slut på fattigdom och klimatförändringar, men det är inte allt.

Tyvärr, finns det så mycket positivt snurr runt denna plan som de flesta människor kommer inte att kunna se igenom det. Bara att kolla in ett utdrag som offentliggjordes på  FN:s officiella hemsida igår … så förstår du

FN:s generalförsamling godkände idag en resolution att skicka förslagen om ” Dagordningen för år 2030 för en hållbar utveckling” till medlemsstaterna senare i den här månaden för beslut som kan bidra till att förverkliga… drömmen om en värld i fred och värdighet för alla”, i enlighet med generalsekreterare Ban Ki-moon.

”Idag börjar en ny era. Vi har rest lång väg tillsammans för att nå den här vändpunkten”, förklarade herr Ban, när han återberättar den väg som det internationella samfundet har tagit i över 15 år sedan man antagit landmärket för millennieutvecklingsmålen för att utforma en ny uppsättning som syftar till att säkerställa det långsiktiga välbefinnandet för vår planet och dess folk.

 

Men världens ledare förväntas anta texten vid ett toppmöte 25-27 September i New York, sade FN-chefen. Agenda 2030 siktar högt, i syfte att sätta människan i centrum för utveckling; främja mänskligt välbefinnande, välstånd, fred och rättvisa på en sund planet och driva respekt för de mänskliga rättigheterna för alla människor och jämställdhet.

 

Vem drömmer inte om en värld i fred och värdighet för alla?

Det låter så underbart och icke hotande

De får det att låta som om vi alla är på väg in i en global utopi där fattigdom och ojämlikhet slutligen kommer att utrotas. Detta står att läsas i det officiella dokumentet för Agenda 2030.

Denna agenda är en handlingsplan för oss människor, vår planet och vårt välstånd. Det syftar också till att stärka världsfreden och ger större frihet. Vi inser att vi bör utrota fattighdomen i alla dess former och dimensioner, inklusive extrem fattigdom som är den största globala utmaningen och är ett absolut krav för en hållbar utveckling. Alla länder och alla berörda parter, ska samarbeta i partnerskap för att kunna genomföra denna plan.

Vi är fast besluta om att befria mänskligheten från tyrannisk fattigdom och vi vill läka och säkra vår planet. Vi är fast beslutna om att vidta djärva och transformativa åtgärder som snarast behövs för att styra in världen på en hållbar och motståndskraftig väg.
Härigenom ger vi oss av på denna kollektiva resa, lovar att ingen kommer att hamna på efterkälken. De 17 målen för en hållbar utveckling och de 169 delmålen som vill tillkännager idag visar på den omfattning och ambition som ställs på denna nya universella agenda.

Om det är frågan om en ”universiell agenda” hur ser vi på dem som inte vill vara en del av den?

Hur kommer man att försäkra att ”ingen kommer att hamna på efterkälken” ifall det finns nationer eller grupper som inte är villiga att underteckna planen?

Det centrala för Agenda 2030 är en uppsättning med 17 hållbara utvecklingsmål…

Mål 1 Utrota fattigdomen i alla dess former överallt

Mål 2 Uppnå ett slut för hunger, uppnå en tryggad livsmedelsförsörjning med förbättrad kost och att främja ett hållbart jordbruk

Mål 3 Se till att uppnå ett hälsosamt liv för alla och välbefinnande för alla i olika åldrar

Mål 4 Uppnå rättvis utbildning av hög kvalitet och främja för möjligheterna till livslångt lärande för alla

Mål 5 Uppnå jämställdhet för alla flickor och kvinnor

 

Mål 6 Säkerställa tillgänglighet och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla

Mål 7 Säkra tillgången för prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla

Mål 8 Främja för en hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla

Mål 9 Bygga upp motståndskraftig infrastruktur, främja för en hållbar industrialisering och innovation

Mål 10 Minska ojämlikheten inom och mellan länder

 

Mål 11 Planera för säkra och hållbara städer och boplatser

Mål 12 Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Mål 13 Vidta brådskande åtgärder att bekämpa klimatförändringen och dess effekter

Mål 14 Bevara och nyttja haven och andra marina resurser på ett hållbart sätt

Mål 15 Skydda och återställa samt främja en hållbar användring av jordens ekosysten, förvalta skogar, bekämpa ökenspridning och stoppa och vända markförsörelser och stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Mål 16 Främja för ett fredligt inkluderande samhälle för en hållbar utveckling, ge tillgång till rättvisa för alla, samt bygga effektiva, ansvarsfulla och inkluderande institutioner på alla nivåer

Mål 17 Stärka med medel för genomförandet och vitaliseringen av det globala partnerskapet för en hållbar utveckling

 

Återigen, låter detta för många ganska bra.

Men vad betyder dessa många slagord faktiskt för eliten?

Till exempel, vad betyder ”hållbar utveckling” egentligen, och hur säkerställer FN denna plan och hur uppnås den globalt?

Detta är något som diskuterades i en färsk WND-artikel…

 

Men vad betyder ”hållbar utveckling”?
Patrick Wood, ekonom och författare till boken Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation,” säger, att det framgår tydligt att FN och dess anhängare ser en hållbar utvecklig som något mer är bara vägen till en renare miljö. Den ser det som fordonet för att skapa en långsiktig, ny internationell ekonomisk världsordning, eller ”New World Order”.

 

Woods nya bok tar också upp den moderna teknokratirörelsen beskriven av Zbigniew Brzezinski, David Rockefeller och Trilaterala kommissionen i början av 1970-talet.

 

Och Wood har helt rätt. Miljön är ett perfekt verktyg för eliten att användas för att man ska kunna ta in deras version av utopi, eftersom nästan alla tänkbara former av mänsklig verksamhet påverkar miljön på något sätt. I slutändan, hoppas de att den centrala planen strikt reglerar praktiskt taget allt som vi gör, och vi kommer att få höra hur nödvändigt det är att ”rädda planeten”.

De kommer däremot aldrig att öppet kalla den för ”Den nya världsordningen” eftersom ”hållbar utveckling” låter så mycket trevligare och accepteras lättare av den allmänna befolkningen.

Naturligtvis skulle det inte finnas mycket utrymme för individuell frihet eller god gammaldags kapitalism i världen som eliten försöker upprätta. I själva verket har FNs tjänstemän i huvudsak offentligt medgett detta…

 

” Detta är förmodligen den svåraste uppgiften vi någonsin har gett oss in på, i vilket ingår att avsiktligt förändra den ekonomiska utvecklingsmodellen, för första gången i mänsklighetens historia”, sade Figueres, som leder FNs ramkonvention om klimatförändringar, när han berättade om detta för reportrar i februari i år.

”Detta är för första gången i mänsklighetens historia som vi ställer oss bakom uppgiften att avsiktligt, inom en definierad tidsperiod, förändra den ekonomiska utvecklingsmodellen som har regerat i minst 150 år, sedan den industriella revolutionen,” sade Figueres.

 

 

Hur planerar de att ”avsiktligt förändra den ekonomiska utvecklingsmodellen”?

Hur kommer detta nya system att se ut?

Hur kommer de att uppnå denna ”utopi” som de lovade oss?

Tyvärr säljer de bara samma lögner som redan sålts till människor i tusentals år. Paul McGuire, som är medförfattare till en ny bok med titeln ”The Babylon Code: Solving the Bible’s Greatest End-Times Mystery, kommenterade detta helt nyligen…

Djupt inne i varje man och kvinna finns en längtan om en bättre väld, en värld utan krig, sjukdom, död och smärta. Vår nuvarande värld är en grym värld där varje liv slutar med döden. Från tidernas begynnelse har mänskligheten strävat efter att kunna använda vetenskap och teknik för att kunna skapa en perfekt värld, något vissa skulle kalla en ”Utopi” eller paradiset. När den mänskliga rasen började organisera sig, kom en vetenskaplig eller teknokratisk elit till makten genom att lova massorna att de kunde bygga denna perfekta värld. Det forntida Babylon representerade det första historiska försöket att bygga detta paradis på jorden.

I forna tider var Babylon det allra första försöket till att skapa en ”global regering” och sedan dess har den globala eliten försökt att återskapa det Babylon de började med.

Löftet är alltid detsamma – eliten svär att de äntligen har listat ut hur man skapar ett perfekt samhälle utan fattigdom eller krig. Men i slutändran för alla dessa försök till utopi, urartar dessa till extrema former av tyranni.

Låt dig inte luras – Agenda 2030, är en plan för den nya världsordningen. Det är bara att läsa dokumentet själv, och föreställa sig hur vår värld egentligen hade sett ut om de hade fått råda.

De vill i grunden förändra vår planet. Den frihet som du njuter av idag är helt enkelt inte acceptabel. Enligt eliten, är det det farligt att ge människorna dess frihet, eftersom de tror, att de förstör miljön och förorsakar samhällskaos. Deras sätt att tänka, är det enda sättet för att uppnå den typ av harmonisk utopi för att reglera och kontrollera vad alla tänker, säger och gör. Deras lösningar innebär alltid en mer central planering med mer kontroll i sina egna händer.

 

Källa: http://www.zerohedge.com/news/2015-09-03/2030-agenda-month-un-launches-blueprint-new-world-order-help-pope

Det här inlägget postades i Energi, Framtid, Pengar, politik, VärldsGemenskap. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *