SAP, en stolt början – som nu håller på att DÖ

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP)

Val-Manifest.

Till

Sverges arbetare!

Den storartade uppmarschen i våras, hvarigenom den svenska arbetareklassen vittnade inför samhället om det djupa allvaret i sitt kraf på medborgarrätt, har satt märken i hela vårt politiska lif. Själfva Första kammaren erkänner att den gamla ordningen blifvit ohållbar. De små, ömkliga strecksänkningarnas tid är förbi. Den allmänna rösträtten, förut endast arbetareklassens fältrop, står nu på alla partiprogram, ehuru förvisso med mycket olika grad af ärlig mening. Och det nya regeringsskiftet har ägt rum med uttryckligt syfte att lösa rösträttefrågan efter linien: allmän, lika och direkt rösträtt, men med vissa kringskärande ”garantier”.

Det gäller nu att väl begagna hvad som vunnits, så att statsmakterna i sin fortsatta behandling af rösträttsfrågan alltjämt måste känna, att utan ärlig allmän rösträtt blir det icke fred i Sveriges land.

Arbetareklassen har i främsta rummet sin sammanhållning, sin organisation, att tacka för att dess rättfärdiga kraf nu ändtligen tyckas börja något beaktas. Till den fortsatta, afgörande kampen måste därför som första villkor för en lycklig lösning, organisationen ännu ytterligare förstärkas och ännu långt mer utsträckas öfver landet. Vi voro öfver hundra tusen majdagarne 1902; till 1904 böra minst dubbelt så många stå beredda och på det kraftigaste sätt som förhållandena bjuda, visa sin oryggliga vilja att hädanefter ha sitt ord med i sitt eget fädernesland.

Men nu närmast tillkommer det den förtrupp bland Sveriges arbetare som i trots af våra eländiga ”streck”-stadgar redan äger politisk rösträtt, att i valrörelsen och vid valen på en gång så kraftigt och så klokt som möjligt tillvarataga både sitt eget och sina ännu utestängda bröders bästa.

SAP:  Under femtio år en ärlig förebild för Världen

Med Olof Palme: Mot Nya Djärva Mål, utan andlig förankring …

… under exponentiell Materialistisk, Ateistisk välståndsökning

Men senast nu Göran Persson på Torp:  DecemberÖvernskommelsen!

Det här inlägget postades i Maktmissbruk, politik, Sagan om en bättre värld. Bokmärk permalänken.

9 kommentarer till SAP, en stolt början – som nu håller på att DÖ

 1. Omoraliska socialister med nya feministiska normer skriver:

  Socialister bara lockade väljarna till sig med fina mantror och i början. Just för att luras. Ateister ville införa steg för steg de där ”nya normer” som härskar redan nu för fullt, efter 70-års styre. Och det blir ännu värre framöver om de inte stoppas 2018 av SD proteströstande väljarna.

 2. Ove Svidén skriver:

  Ja, Den Totalitära Demokratin får nu chansen att visa sin kraft:

  Ett fungerande parti som växer av väljarnas stöd.

  Mot en allians av sju f.d. partier som alla går bakåt i väljarstöd, och som svikit alla sina demokratiska ideal under en DecemberÖverenskommelse som ger knapptryckar-kompaniet till vänster och höger trygg pension ända fram till 65 års ålder om de lovar att hålla tyst samt lyda den korrupta Parti-Juntan i toppen, dolt i ett moln av politiskt snömos, fiffiga belöningar och smarta bonusarrangemang.

 3. Anita skriver:

  Jag fick nyss länken till denna blogg.
  Vet inte om jag ens vill läsa den. Mitt land Sverige är inte längre mitt land Sverige. Här händer konstiga saker hela tiden, som alla förstått. Ja, alla. Men hur och varför och lösning etc förstår inte många.

  Jag är familjemedlem i en otroligt sjuk vårdnadskonflikt just nu. Finns inte ord för hur jag ska beskriva vad som händer. Men lite kort: ett litet barn far illa, FN:s barnkonvention gäller inte än i Sverige. Totalt korkade och imbecilla (ursäkta uttryck) har makt som attan i sina s.k. socailtjänst-jobb att bestämma hur barn ska misshandlas och ingen talar med barnen.

  Tack för mina rader

  • Ove Svidén skriver:

   Jag har följt upp LVU/HVB-System frågan i 21 år nu. Under de första tjugo åren trodde jag inte det var sant det som hände. Nu vet jag bättre.
   Tvångsomhändertagandena av barn är en lönsam kommunal storindutri i blandekonomins land där korrupta myndigheter samverkar smidigt med de familjehem och HVB-hem där de kidnappade barnen blir till kontanter i fickorna av de som har rätten att beordra det kränkande tillslagen och vara delägare.

   Hur kan man förklara detta för ett barn och förälder som fått sina liv förstörda?

 4. Mirza Ramic skriver:

  Kosta Wallin

  KÄRA MEDLEMMAR i RFTS!
  Nu har jag en tid läst genom våra trådar och kommentarer till dessa. Våra korta och långa berättelser har berört mig väldigt starkt! Inte sällan har jag fått kalla kårar av era ord och den enkla frågan: Är det sant? Hur är det möjligt i ett demokrati? Inte sällan, har jag hamnat i en väldigt obehagligt känsla av den enorma maktlöshet vi befinner oss i. Makthavarnas korridorer ser allt längre och längre för oss, som på ett eller annat sätt har drabbats, är drabbade och för dem som kommer att drabbas. Min tillit mot rättsväsendet har redan smulats sönder. … och vad är en människa utan tillit? Våra berättelser är skrämmande, så skrämmande… Hur kan en ”människa” utsätta för denna tortyr en annan människa och i synnerhet ett barn?

  Men jag såg ganska snabbt att felet faktiskt är ett systemfel! Ett system, skapat av makthavarna, ganska så medvetet. Det felet har makthavaren delegerat nedåt i hierarki. I vårt fall: Barnminister – Socialministeriet – Kommun – Socialnämnd – Socialtjänst – och just det, verktyget, alltså socialsekreterarna. Eftersom detta är med delegeringar, innebär detta i praktiken obegränsat makt för socialsekreteraren. Jag vill förtydliga: de har inte beslutsrätt, utan makten att styra ett beslut. Efter det kommer uppgraderingen till version 2.0 alltså Förvaltningsrätten. Denna obalans av makt och rättsäkerhet leder till detta lidande vi är utsatta för.

  Om vi ägnar en tanke om grupperingen VI och DE. Vilka är i gruppen VI: utsatta föräldrar och barn, maktlösa, rättslösa, utan rätt att tala och försvara. Vilka är i gruppen DE: socialsekreterare, usla partiråttor till socialnämndledamöter, juristdomare och outbildade samhälluslingar till nämndledamöter i Förvaltningsdomstolarna. Ser ni redan makalösa obalansen? Tror ni de kan förintas med intelligens? Mitt bestämda svar är NEJ!

  Vi går tillbaka till våra berättelser. Våra berättelser är illustrerade med bevis och fakta. Allt ofta läser vi om maktmissbruk, tjänstefel, lögner, förvriden fakta, grov förtal, ärekränkning, egenmäktigt förfarande, mutor med mera. Varför misslyckas vi ändå? Svaret är obalansen mellan grupperna VI och DE. Orsaken till det är allt för milda hållningen mot DE och allt för hårda hållningen mot OSS (gruppen VI) av staten.

  Låt mig förtydliga ovanstående obalans ord för ord enligt lagen. Denna lag så gärna staten vill (kräver) att vi skall ha tillit och följa. Jag tar fram Brottsbalken (1962:700) kapitel för kapitel, där vår situation är aktualiserad.
  Brottsbalk (1962:700)
  1 kap. Om brott, 1 §, 2 §
  2 kap. Om tillämpligheten av svensk lag, 1 §, 4 §
  3 kap. Om brott mot liv och hälsa, 5 §, 6 § 1-2 st.
  4 kap. Om brott mot frihet och frid, 1 § 1-2 st., 1a § 1-3 st., 4 § 1-2 st., 4b § 1-2 st.,
  5 kap. Om ärekränkning, 1 §, 2 § 1-2 st., 3 § 1-2 st., 5 § 1 st.,
  7 kap. Om brott mot familj, 3 §, 4 § 1-3 st., 5 §
  9 kap. Om bedrägeri och annan oredlighet, 1 § 1 st., 4 § 1-2 st., 5 § 1 och 3 st.
  10 kap Om förskingring, annan trolöshet och mutbrott, 5 § 3 st., 5a §, 5b §, 5c §
  14 kap. Om förfalskningsbrott, 1 §, 3 §, 4 §, 13 §
  15 Kap. Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga, 1 §, 2 §, 5 §, 6 §, 8 §, 10 §,
  20 kap. Om tjänstefel m. m., 1 §, 3 §, 4 §, 5 §,
  Många av ovanstående paragrafer passar som hand i handske på socialsekreteraren!

  Läs Brottsbalken (1962:700) här:
  Brottsbalk (1962:700) (BrB) | Lagen.nu
  Brottsbalken är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige och behandlar den allmänna straffrätten. Den är uppdelad på tre avdelningar, den första innehåller allmänna bestämmelser, den andra innehåller en uppräkning av de olika brotten och den tredje innehåller regler för att döma någon till en på…
  LAGEN.NU

 5. Mirza Ramic skriver:

  Bortförda barn genom socialtjänst systemet belastas skattebetalarna åtminstone ”50,000 SEK i månad för ett barn,” hur många av dessa barn har funktionella föräldrar, jag satte 50 till 60% -Så socialtjänst system ÄR EN BAS för plundring på skattebetalarna?

 6. Omoraliska socialister med nya feministiska normer skriver:

  Som du skrev förut, socialnämnden med socialsekreterare bara utför socialisternas politiska uppdrag. Boven är dock besluttsfattare och uppdragsgivare, pedofiler med administrativ makt som belönar sina anställda psykopater flitigt jobbande på Kommuner. Mest speciell folk , särskild de som kallas för ”chefer” och ”handläggare”mfl.anställs på socialisternas kommuner- det är riktiga känslokalla psykopater som kan göra vad som helst. Mänskligare folket bli sjuka av sitt psykopatjobb på Kommunerna. Många anställda på kommuner och myndigheter sjukskrivs. Andra , de som riktiga känslokalla brottslingar, jobbar i 20 år utan heder och utan samvete- de är riktigt farliga psykopater och brottslingar. Sådana är de flesta Sveriges anställda i offentliga sektor och de alla skattepengarparasiter som kallas för ”chefer”.

 7. Omoraliska socialister med nya feministiska normer skriver:

  Vi hoppas att SD ska värna om familj och om barndom bättre än socialister, och att familjer och barnen ska få 50000 kr/mån.från staten, i stället för av socialnämnderna anställda psykopater och pedofiler,de alla anställda som samhället har ingen nytta av, utan skada, RFSU, Kommunhus, sk.fosterhem ,Förvaltningsrätten, IVO, JO, DO, Skolinspektionen, Boende för vård och omsorg och övriga samvetslösa barnmisshandlarna och bedragare.

 8. Arbetslön på Rädda Barnen: 95500 kr./mån.m.m. skriver:

  LÖNER OCH ARVODEN PÅ RÄDDA BARNEN
  Det är Rädda Barnens styrelse som bestämmer vilken lön generalsekreteraren ska få. Lönen revideras årligen och ökar i takt med organisationen i övrigt, cirka 3 procent per år.
  Rädda Barnens generalsekreterare
  Generalsekreterarens lön är 95 500 kronor i månaden. Ingen övertid utgår. Det finns inga särskilda pensionsförmåner eller andra förmåner. Generalsekreteraren omfattas inte heller av lagen om anställningsskydd.
  Generalsekreteraren ansvarar på uppdrag av styrelsen för att leda Rädda Barnens verksamhet i Sverige och internationellt.
  Generalsekreterarens övriga uppdrag
  Rädda Barnens generalsekreterare, Elisabeth Dahlin, har följande övriga uppdrag:
  Ordförande i Världens Barn
  Ledamot i styrelsen för Radiohjälpen
  Suppleant Pressens Opinionsnämnd
  Medlem i IKEA People & Planet Positive Advisory Group
  Medlem i insynsrådet på myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA)
  Medlem i New Wave Groups Advisory Board för CSR-frågor
  Alla uppdrag är oavlönade förutom det i Pressens Opinionsnämnd och MIA. För PO utgår en ersättning på 1051 kr och för MIA utgår 975 kr per närvarat möte (ersättningen från MIA efterskänks till Rädda Barnen).
  Rädda Barnens styrelse
  Rädda Barnens ordförande får ett arvode om 20 000 kr/månad. Vice ordföranden får 10 000 kr/månad. Ansvarig för internationellt samarbete får ett arvode om 10 000 kr/månad. Ledamöterna i arbetsutskottet och utskottsordförandena i Kapitalförvaltnings- och Medlemsutskottet får 1 000 kr/månad. Styrelsens övriga ledamöter och suppleanter får inte något arvode. Ledamöterna får ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
  Arvoden samt bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Rädda Barnens styrelse.

Lämna ett svar till Omoraliska socialister med nya feministiska normer Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *