Land ska med lag byggas – inte med partibok!

Familjen blev anmäld till socialtjänsten av en skolsköterska i början av nya skolåret.
Från och med  starten på den nya skolan i S. kommun blev den nya eleven hämtad av skolsköterskan mitt under lektionen, därefter instängd i rummet hos skolsköterskan, avklädd, fysiskt undersökt, förhörd med ledande frågor och genom att skolsköterskan försökte intala barnet, hur dåliga dennes föräldrar är och hon uttalade även olika negativa saker om eleven, av typen att elev är si och så. Därefter förföljde och trakasserade skolsköterskan de andra barnen på liknande sätt, under hela skolåret. Utan att övriga skolanställda reagerade emot det, eller underrättade föräldrarna!
Efter ha utkvitterad skolvårdsjournalen, så fick föräldrarna veta, att skolsköterskan utfört allt enligt socialens uppdrag, som hon fick direkt, efter att elev bytte skolan i början av årskurs tre i september 2014, efter att familjen hade vunnit ett ärende mot E.  kommunens socialtjänst. Familjen hade bostäder i två kommuner.
Men, det ser nu så ut att socialtjänsten inte nöjde sig med att första ärendet blev avslutat, så de ringde nya skolans skolsköterska samt spred lögner och rykten vidare till henne. Några fraser om det skrevs in i elevens skolvårdsjournal. Det skrevs dock inte om att socialen förlorade sitt ärende mot familjen, och att därmed de negativa skriverierna om familjen i skolvårdsjournalen, är lögn.
S. kommuns skolsköterska U.  tog sig åt socialernas uppgift ivrigt och satte genast igång förföljelse, kränkningar, tvångsförhör på lektionstid, fysiska  undersöknkngar och störde därmed  systematiskt elevens skolgång, försökte intala eleven olika saker, mobbade, orsakade elevens utfrysning i klassen och gjorde eleven ledsen och maktlös. Hon spred falska rykten och skvaller bland personalen och skolelever och drog in även lärarna i sitt uppdrag och därmed förstörde deras bra relation till eleverna. Förutfattade meningar och falska misstankar började florera. Därefter fortsatte U. med sina skriverier i elevernas skolvårdsjournaler om att ”eleven verkar vara allmänt ledsen och olycklig”. Det skedde på skolan. Men eleven klarade sig genom året ändå, eftersom eleven är så pass begåvad, frisk, trevlig och ett intelligent barn. Med föräldrarnas och andra släktningarnas stöd och hjälp kunde barnet ändå genomföra sin skolgång, och få massor av nya kompisar, medaljer, diplom och andra  roliga saker på barnaktiviteter utanför denna skola, besatt av djävulens socialtjänst.
Och på slutet av året gjorde U. naturligtvist den planerade ”orosanmälan” till den uppdragsgivabde socialtjänsten, med anledning att ”elev ska byta skola till nästa skolår och det är inte bra”.
Kommunanställdas förföljelse slutar ju aldrig. Ärender följer efter varandra. Och efter ett vunnet ärende dyker upp en ny anmälning, med en ny anledning.
Socialutredningar tar aldrig slut på detta sättet. Elevernas skolgång och välbefinnande kan förstöras av ’stakning’ (förföla ett villebråd), kränkningar och smutskastning som kommunanställda håller på med mot familjer som de hackar på. Man borde vitebelägga socialnämnden , dagisar och skolorna som gör sådär mot eleverna.
P.S. Känner ni igen mönstret? Vad är det för mekanismer som förföljer ett utsett offer över kommungränserna? Jo det är de partistyrda nämndemännen i landets korrupta förvaltningsdomstolar som har gett sina ’partivänner ’ tipset om hur man kan oros-anmäla sina fiender via lagen, och då speciellt med LVU-lagens förmenta juridiska skydd. 
Efter de två världskrigen har övriga länder i Europa insett att förvaltningsdomstolar som styrs av partipolitiskt tillsatta nämndemän och juridiska amatörer  inte är rättssäkra. Det är därför som Europarådets domare och ordförande i Bryssel nu börjar granska den kommunala människohandeln i ett yrvaket Sverige, som ännu inte lärt sig något av de lärorika läxorna från krigens Europa.
Ove Svidén, medborgarvittne
Det här inlägget postades i LVU, Maktmissbruk, MOR. Bokmärk permalänken.

18 kommentarer till Land ska med lag byggas – inte med partibok!

 1. Anonym skriver:

  Hej!
  Jag fick veta, att Försäkringsbolag inte ersätter advokat/ jurist-kostnaderna, om en försäkrad privatperson har en tvist mot kommunanställda/myndigheter!
  På detta sättet har privatpersoner dels svårt att anlita en försvarare för sig själv och till barnen när de får en ” Kallelse till utredning” från någon skola, Socialförvaltningen, eller likn..
  Då förstår man ju för att juristerna/advokater inte vill ta ärenden, av ekonomiska skäl om privatpersoner inte kan betala arvode på minst 1600 kr/timme.
  Däremot tar advokaterna gärna statliga uppdrag som ”offentliga försvarare”, när barnen eller föräldrar redan är utkörda hemifrån, med lagstöd om LVU- tvångsomhändertagande, eller LVM, utan ha haft försvarare och därmed olagligt, och av oklara grunder.
  Privatpersoner räknas inte som människor med människors rättigheter.
  Men vem bryr sig om detta i Sverige, om privatpersonernas saknar rättssäkerhet? Viktigast av allt är ju tjänstemsnnens och kommunanställdas välbefinnande och ekonomiska situationen i socialismen. En människa är ju inte en individ utan bara en ressurs eller skattebetalare.
  Hälsningar. Anonym

  • kamp krigare skriver:

   Mitt bekräftelse i 100% rätt till dig som har skrivit kommentar anonym den 22 juni, jag hamnade utanför.

 2. Nåt är fel:journalföring och korruption inom Landstinget skriver:

  Vi läser om hur patienter klagande på Läkarkåret förklaras för psykiskt sjuka. Patienten och unga är inte i centrum. Anställda inom Landstinget är i centrum. Nåt är fel i vårdjournalföring, eftersom felaktig eller kränkande information, förtal eller ryktesspridning som skrivs i medborgarnas/ särskild ungarnas olika vårdjournaler får inte raderas även om patienter inte håller med skrivelserna.
  Det går inte heller polisanmäla kränkningar och förtal. IVO bestämmer långsamt och vanligtvist ger rätt till felande tjänstemän.
  Vem vinner på sådan journalföringssystem? Brottslingar anställda inom Landstinget.Sådan journalföring förstör Socialnämndernas, skolornas, dagisarnas, kommunernas , vårdcentralernas, sjukhusets, BUP’, Landstingets , IVO, polisens , domstolarnas och Läkarkårets ansiktet och tjänstekvalitet till medborgarna. De alla kan bli inblandade i ett ärende så som detta, om till ex., en ungdom bli felbehandlad av en läkare. Hela kedjan av olika tjänstemän följer med felande läkare, mot lidande patient. Mot klagande och felbehandlad ungdom. Samhällets förtroende till tjänstemän och kommunanställda bryts ner.

  Lina, 25, anser sig felmedicinerad

  Lina Bihari Andersson har i sex år behandlats för en sjukdom som hon är övertygad om att hon inte har.
  Bara i år har Lina Bihari Andersson, 25, förts akut till sjukhus över tio gånger på grund av en svår och ovanlig allergisjukdom.
  I sex år anser hon sig ha felbehandlats av Sahlgrenska – och menar att hon än i dag förvägras rätt hjälp.
  – En vän till familjen som är överläkare har sagt till mig att Sahlgrenska hade gjort mig en större tjänst genom att skicka mig till Tjernobyl än att ge mig de mediciner som de har gett mig. De låter en 25-årig kvinna dö mitt framför ögonen på dem, säger Lina.

  Sedan 2009 har Lina Bihari Andersson från Mölndal behandlats för den kroniska tarmsjukdomen ulcerös kolit, men hon är själv övertygad om att den diagnosen inte stämmer. Misstankarna fattades tidigt eftersom de mediciner hon har ordinerats aldrig riktigt har hjälpt. Men enligt Lina så har hon aldrig fått något gehör från läkarna för sin oro.
  – I sex år har jag behandlats med de starkaste medlen som finns för ulcerös kolit, men det fanns hela tiden indikationer på att jag inte fick rätt behandling. En vän till familjen som är överläkare har sagt till mig att Sahlgrenska hade gjort mig en större tjänst genom att skicka mig till Tjernobyl än att ge mig de här medicinerna som de har gett mig, berättar Lina.
  Gick upp 20 kilo
  Under 2014 förvärrades Linas tillstånd radikalt. Det började med svullnader och en rad andra allergiska reaktioner.
  – Plötsligt kunde jag gå upp 5-6 kilo åt gången i ren svullnad. Under en av mina ulcerös kolit-behandlingar påtalade jag att något var fel, att jag hade massa utslag, massa allergier och att jag svullnade upp flera kilo emellanåt. Men det skrattade läkaren bara bort, berättar Lina.
  I stället fick hon en ny medicin för ulcerös kolit – en medicin som enligt Lina utlöste en allergisk chock. Bara i år har hon fått åka ambulans till sjukhuset med akuta allergisymptom 14 gånger, berättar hon.
  – Jag blev ju bara sämre och sämre av medicinerna. Jag har ju i själva verket en sjukdom som gör att jag har ett överaktivt immunförsvar – och samtidigt har jag ätit starka mediciner för en sjukdom jag inte har. Det har försämrat mitt immunsystem ännu mer.
  I november ifjol blev Lina så dålig att hon tvingades ta beslutet avbryta sina utlandsstudier.
  – Jag gick upp 20 kilo på två månader, men hade fortfarande inte ett gram fett på min kropp. Det gick inte att känna igen mig, berättar hon.
  Hon reste tillbaka hem till Sverige och Mölndal för att kunna få en korrekt diagnos, men hennes utredning drog ut på tiden.
  – Ingen ville ta ansvar för mig. På Sahlgrenska var de otrevliga, kallade mig tjock och förvägrade mig mediciner, berättar hon.
  ”Livshotande allergiska chocker”
  Till slut fann dock Lina en läkare på allergologen på Sahlgrenska som tog hennes oro på allvar. Han tror att hon lider av den ovanliga sjukdomen Mastcellsaktiveringssyndrom.
  – Sjukdomen innebär att man får kraftiga, livshotande allergiska chocker mot precis vad som helst, när som helst. Han behandlar mig för det nu och hjälper mig extremt mycket, men det verkar vara han mot hela sjukhuset. De övriga avdelningarna vägrar erkänna att de har haft fel, berättar Lina.
  På Facebook har Lina valt att dela med sig av sina upplevelser på Sahlgrenskas endorkinmottagning och mag- och tarmavdelning i ett mycket kritiskt inlägg. Texten har blivit väldigt uppmärksammad och ledde också till att Sahlgrenska kallade Lina till ett möte. Ett möte som hon dock lämnade otillfredsställd:
  – Där satt två vårdchefer helt utan varken argument, ursäkter, förklaringar eller en vårdplan för mig. De hävdade att jag kanske fortfarande har ulcerös kolit – men vill ändå lägga över hela min behandling på allergologen. Det kändes som att det här mötet bara var för syns skull, säger hon.

  ”Självklart alltid tråkigt”
  GT har kontaktat Sahlgrenska för en kommentar, men sjukhuset vill inte uttala sig i Linas enskilda fall.
  ”Vi uttalar oss generellt inte i enskilda patientärenden, däremot är det självklart alltid tråkigt när en patient inte känner sig nöjd med vården hos oss. Vi uppmuntrar patienterna att i dessa fall kontakta oss för att framföra sina synpunkter. Patienten kan även kontakta patientnämnden eller göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. Vårt mål är alltid att erbjuda bästa möjliga vård och vi tar gärna emot synpunkter som kan hjälpa oss att förbättra vården ytterligare”, hälsar Maria Taube, verksamhetschef för Medicin Sahlgrenska, via sjukhusets pressjour.
  Lina Bihari Andersson har redan gjort en anmälan till Patientnämnden och planerar även att i framtiden göra en anmälan till IVO.
  Av Sanna Wikström
  Publicerad 28 jun 2015 00:49

 3. Vad är Sverige om inte en diktatur ? skriver:

  Tyvärr är det nog försent då de krafter som nu förstört landet har fått fortsätta så länge , och därför liknar man sverige mer å mer med en sovjetstat eller någon högerdiktatur…
  Endast spillror och kosmetiska effekter av det som en gång kallades demokrati – rättsstat – föregångsland finns eventuellt kvar.

  Inom de flesta samhällssektorer helgar ändamålet medlen, människan försvinner och har blivit en förbrukningsvara.
  Samhällsstrukturen har politiskt – socialt -ekonomiskt förändrats till ett monsterliknande system där individerna krossa totalt.

 4. Personliga tjänstemannens egenskaper avgör deras beslut skriver:

  Mänsklig faktor (politiska åsikter, främlingsfientlighet, eller intelligens samt andra tjänstemannens åsikter, erfarenhet, relation till sitt arbete eller kollegor, till ”vanliga köttberget”, kommunanställdas & tjänstemannens dålig eller bra karakter och inställning till barnen mm personliga tjänstemannens egenskaper) verkar överväga Sveriges lag och tjänstemannens förståelse att de ska tjäna just till de vanliga utsatta medborgarna klagande på myndigheterna. Dock ganska många medborgarnas erfarenhet som var i kläm hos kommunanställda /tjänstemän, runt 1-2 proc.bevisar att det finns rättvisan ändå, att det finns hopp om ärliga tjänstemän och kommunanställda. Det finns myndigheter, där även nästan 10 proc. av medborgarna får rätt i sina ärender mot kommunanställda. Därför Sverige är inte en diktatur, det finns kamp mellan de onda och de trevliga bland tjänstemän. Det finns kanske 10 proc. av kommunanställda och tjänstemän som kan och vill jobba för svenska samhällets skull, inte bara för sina korrupta, likgiltiga, pengargiriga, empatilösa, rädda , inkompetenta eller brottsliga kretsar. Det finns riktiga bra och kompetenta människor bland tjänstemän och kommunanställda också. Och även de 10 proc. är starkare än de 90 proc. som bara bollar medborgarna och särskild barnen till varandra i sitt eget system och skördar människooffer. Glöm aldrig Raoul Wallenberg. Han räddade hundra tusentals medborgarna och särskild barnen från döden , helt ensam. Jag ser också bra och demokratiska krafter växa. För 10 år sen var det bara 1 proc. av mobbade och lidande barnen som fick rätt i sina ärender mot skolanställda och mot kommunanställda. Nu för tiden 10 gånger fler av mobbade och i skolsystemet trakasserade barnen får rätt mot kommunanställda. Det betyder att Skolinspektionen utvecklas för bättre skola , dvs.att de bra tjänstemän på Skolinspektionen och i Regeringen bli fler. Raoul Wallenberg borde vara tjänstemannens/ kommunanställdas och av alla LVUade och av kommunanställda förföljda barnens hjälte , hopp och förebild.

 5. Även Hitler bygde sitt land med lagar skriver:

  Jodå, hitler var en riktig djävul, allt som gjordes på den tiden då nazzarna styrde var lagligt. Så måste vi själva inse att föreningen sverige för inbördes beundran också bara accepterar sina våldsamheter mot oss dödliga oavsett om det är högern eller vänstern som styr… Farligt som tusan va ?

 6. Löfven: våra små ska ha stora drömmar skriver:

  Kära Stefan Löfven, våra små har stora drömmar som krossas en efter en av vissa sorts skolanställda och särskild av socialen. Om du bara låter kontrollera skolanställda och socialnämnden, så som de kontrollerar våra småttingar, så socialnämnden och skolanställda ska sluta sova och drömma om guldgruvor, men däremot svenska barnen ska börja kunna leva som fria människor med stora drömmar . Vem annars ska förverkliga barnens drömmar, om inte barnen själva. Socialen får jaga eget ”barnets bästa” utan barnen och utan att krossa deras barndom och drömmar. Det bli bättre för Sveriges framtid.

 7. Socialtjänsten försämrar elevernas skolgång skriver:

  Omhändertagna barn har sämre betyg

  Från Lärarnas tidning 2011-11-09 11:59
  Barn som tagits omhand av samhället har mycket sämre skolresultat än andra barn, visar ny statistik som tagits fram av Socialstyrelsen och Skolverket.
  Oacceptabelt, anser de båda verkens överdirektörer.
  86 procent av alla svenska barn är behöriga att läsa vidare på gymnasiet efter grundskolan. För barn som tagits om hand efter 12 års ålder och omplacerats är den siffran 55 procent.
  Dessutom är variationerna stora mellan de kommuner som har många barn omhändertagna. I bästa fall är 83 procent av barn placerade före 10 års ålder behöriga att läsa vidare på gymnasiets nationella program och i sämsta fall är det 52 procent. För barn placerade första gången efter 12 års ålder är motsvarande skillnad mellan kommunerna 74 och 29 procent.
  ”Landets kommuner har ett tydligt ansvar att förbättra de oacceptabelt låga skolresultaten för placerade barn. Men ansvaret vilar också på staten”, skriver överdirektörerna på Socialstyrelsen och Skolverket, Håkan Ceder och Helén Ängmo, på Svenska Dagbladets debattsida.
  Förra året var nästan 25 000 barn och unga placerade eller omhändertagna utanför det egna hemmet.
  De båda myndigheterna har tagit fram statistiken genom att samköra register för 8 000 barn, födda i Sverige mellan 1982 och 1993, som varit placerade utanför hemmet under hela årskurs nio.

  TT

 8. Feminister gör oroanmälningar till socialen mot traditionella familjer skriver:

  Jag läste i en tidning idag om feministernas/kommunisternas/socialisternas agressiva och hotfulla reaktioner mot människor som tycker om traditionella familjenormer. Feminister/kommunister/socialister bl.annat kan mordhota antifeminuster och det förekommer att de hotar med att anmäla antifeminister och deras barn till socialen(dvs. kartlägga , förhöra och utreda). En sak är klar:Det pågår förföljelse av kristna i Sverige.Kristna elever förföljs på skolorna också. Till exempel, om elever vill få dispans från sexundervisning pga.religiösa skäl, skolrektor troligtvist ska anmäla kristen elev till socialen som ska förhöra, förfölja och därmed hota elev med tvångsomhändertagande hemifrån. Svenska kyrkor töms på kristendom och på kristna också. De säljs och står mestadels stängda samt tomma. Satanister , feminister, socialister, ateister och kommunister står säkert för mestadels av orosanmälningar om till socialen. Det är ju väl sådana personer som håller på med att trakassera och tvångsköra gråtande barn hemifrån,från dagisar och från skolor.

  Vänsterhets mot företag som kampanjar för kärnfamiljen
  Publicerad 14 juli 2015 kl 13.33
  INRIKES.Klädbutiken ”Nordic Wear” har sedan igår utsatts för en hätsk kampanj från vänsterextremister sedan man tagit ställning mot den homosexuella rörelsen och lagt upp en bild på sin Facebooksida till försvar för kärnfamiljen.
  – Bilden är ett ställningstagande för den traditionella kärnfamiljen, säger en företrädare för företaget till Fria Tider.
  Nordic Wear: ”Barnen hamnar i kläm”
  Politisk extremism
  Politiska extremister är individer som använder våld, hot, andra lagbrott och/eller liknande för att uppnå sina politiska mål.
  Säkerhetspolisen definierar skillnaden mellan icke-extremister och extremister som ”dem som tror på politisk dialog och demokrati och dem som inte gör det”.
  © Facebook
  Denna logotyp lade företaget upp på sin Facebooksida.
  Den stiliserade bilden föreställer en mamma, pappa och två barn där föräldrarna tillsammans håller upp ett paraply som skyddar familjen från ett regnbågsregn. Under bilden har företaget skrivit texten; ”Tyvärr säljer vi inte paraplyer. Men hade vi gjort det, hade de fungerat såhär!”.
  Reaktionerna från vänsterextremister och den homosexuella rörelsen i Sverige lät inte vänta på sig och många är riktigt upprörda över att ett företag, knappa två veckor innan ”Pride” inleds i Stockholm, vågar ta ställning mot rörelsen.
  ”Nordic wear, jag sitter här och blinkar bort arga tårar och konstaterar att ni är sämst, och att jag hoppas att ni går i konkurs”, skriver en upprörd kvinna som kommentar till bilden.
  Andra framför dödshot mot personerna bakom företaget och en person, som fått stöd från femton andra, tycker att personerna bakom företaget samt deras familjer och barn ska kartläggas.
  Nordic Wear är bland annat återförsäljare åt det tyska klädmärket Thor Steinar – ett företag som av bland andra vänstertidningen Aftonbladet anklagats för att ha ”kopplingar till” nynazismen. Anledningen är att många nynazister i Tyskland tycker om klädmärket.
  I kommentarsfältet länkar flera personer till en artikel i Aftonbladet från förra året då riksdagsledamoten Robert Stenkvist (SD) anklagades för att ha en ”nazi-keps” på sig sedan han synts med en Thor Steinar-keps i Almedalen.
  Administratörer bakom Nordic Wears Facebooksida har anklagat vänsterextremister som anmält sidan till Facebook för att vara ”homofascister” – Facebook har hittills svarat med att budskapet om att stå upp för kärnfamiljen inte bryter mot deras regler.
  I ett mail till Fria Tider skriver företrädaren Carl från Nordic Wear att bilden är ”ett ställningstagande för den traditionella kärnfamiljen” och att ”homosexuella äktenskap är ologiskt och farligt”.
  Han konstaterar även att försäljningen ökat kraftigt tack vare den stora spridning som bilden har fått.
  Svar på tre skriftliga frågor ställda till Nordic Wear:
  Hur ska bilden tolkas har ni tänkt er? Är ni emot homoäktenskap och är det till stöd för kärnfamiljen?
  ”Bilden är ett ställningstagande för den traditionella kärnfamiljen. Vi menar att barn har rätt till en mor och en far och att homosexuella äktenskap är ologiskt och farligt, eftersom det undergräver fundamentet varpå samhället vilar, dvs den traditionella familjen.”
  Reaktionerna på FB-inlägget har inte låtit vänta på sig, var det väntat och hur ser ni på alla upprörda kommentarer?
  ”Vi trodde inte att ett sådant ställningstagande skulle uppmärksammas på det här sättet. Vi har i skrivande stund tagit emot över 600 anmälningar för bilden. Samtidigt har vi fått ett stort stöd och försäljningen har gått upp kraftigt.”

  Vänstertidningarna Aftonbladet och Metro har tidigare kallat er nazister och de produkter ni säljer nazistiska, hur ställer ni er till det?
  ”Vänstermedia kallar alla som inte håller med dem för nazister eller liknande. Det är klart att det kan kännas lite tråkigt, men ordet är numera så urvattnat att ingen bryr sig.”

 9. Sveriges elever förhörs på skoltid av skolanställda eller av socialen skriver:

  Eleverna förhörs av skolanställda,skolsköterskor, lärarna eller socialen, på skolorna, utan att informera om det för föräldrarna.
  Här läser vi om liknande fall från 2011, men här fick Socialnämnden kritik för det.
  I andra fall, när elever förhördes av skolanställda på samma sätt, på olika skolor, i olika kommuner, då Skolinspektionen och BEO tyckte att inget misstag begåtts och att varken elever eller skolgången tagit skadan av det.
  Frågan är:varför Sveriges tjänstemän, landstigsanställda och kommunanställda tvångshämta svenska barn till förhör från klassrummet för att smutskasta för dem deras föräldrar. Är det enligt någon sorts förbättrat och feminist-försvenskat Barnkonvention – tvångshämta eleverna från lektionen, för att tortera dem i månader och år, tills friska och glada bra elever bli ledsna, sjuka och bli rädda för att gå till skolor. Intressant,varför Skolinspektionen, Skolverket och BEO är intresserade för sånt där läge på skolor. Kanske de vill uppnå att svenska skola bli sämst i världen.

  Publicerat onsdag 8 juni 2011 kl 12.17
  Socialtjänsten kritiseras för hämtning av barn
  Socialtjänsten i Härnösand får hård kritik av Socialstyrelsen för en händelse förra våren då man hämtade ut en nioårig pojke från hans klassrum och förhörde honom om påstådd barnmisshandel utan att i förväg informera föräldrarna.
  Enligt pojkens pappa kom två socialarbetare till pojkens skola och hämtade honom mitt under en lektion. Den oroliga läraren ska ha bett att få följa med som stöd för pojken men fått nej.
  I ett enskilt rum på skolan frågades sedan nioåringen ut om påstådda missförhållanden i hemmet, om barnmisshandel och alkoholmissbruk.
  Pojken fick sedan återvända till klassrummet utan något stöd i efterhand. Först senare samma dag informerades föräldrarna.
  Föräldrarna anmälde och nu har socialstyrelsen utrett frågan och riktar skarp kritik mot socialnämnden.
  Hanteringen präglas av allvarliga brister, både ur rättssäkerhets- och barnperspektiv, skriver socialstyrelsen i beslutet.
  Föräldrarna måste informeras i förväg och hur man sedan agerar får avgöras från fall till fall men att ta kontakt med barnet utan föräldrarnas godkännande eller vetskap och att hämta ut honom från lektionen inför ögonen på sina klasskamrater är inte godtagbart, enligt socialstyrelsen.
  Händelsen är även anmält till justitieombudsmannen, JO, och polisen av föräldrarna eftersom socialnämnden senare av misstag skickade ut sekretessbelagda handlingar i ärendet till media.
  Enligt pojkens pappa har hela familjen och framförallt pojken drabbats av det som hänt.
  Radio Västernorrland har gett Socialtjänsten i Härnösand möjlighet att kommentera men man har avböjt tills rätt personer har hunnit läsa domen vilket inte sker förrän nästa vecka.

 10. Mirza Ramic skriver:

  Ja min väns elever förhörs på skoltid av skolanställda eller av Social-Otjänsten Gestapo som är en produkt av den galna politik som odlar fram den falska bild av SD, som Propagandakanalen SVT/Pravda anser sig ha rätt att hävda för de lydiga, indoktrinerade svenskarna.

 11. Ove Svidén skriver:

  FN:s Barnkonvention har credot: ’För barnens bästa’.
  Det används ofta som argument av Socialtjänsten i Sverige.
  Varför är då Sverige världsbäst på myndighetsförtryck?
  Jo, det kan tänkas att orosanmälda, kränkta, förhörda barn tvångsomhändertas från fungerande familjer för något helt annat skäl. Det kan vara en lömsk fasad för en smart korrupt verksamhet att tillhandahålla underåriga barn för sexmissbruk, adoption, organtlansplantation och läkemedelsförsök av samvetslösa läkare, och ända upp till pedofilringarna inom Polisen, bland höga Politiker eller Katolska Kyrkans tusentals sex-frustrerade Präster, Biskopar och Kardinaler som inte klarade av celibatets krav…

  Den smarta Lönsamma Kommunala Människohandeln i Sverige är en sidoeffekt av att vi inte har erkända bordeller där prostituerade får sälja sina kroppar till ett överenskommet pris. Nej, I Sverige har vi en lag som söker förbjuda sexköp i stället. Lyckas det? Ja, så länge vi accepterar en snabbt ökande mängd tvångsomhändertaganden. Är förra årets 35 tusen tvångsomhändertaganden tillräcklig antal kränkta och traumatiserade barn? Var förvaras de? De göms i familjehem eller Hem för Vård och Boende där Socialsekreterarna kan vara delägare, med intresse av vinsten. Moment 22!

  Hur får vi stopp på eländet?
  Vi har blivit fällda minst tjugu gånger i Europadomstolen för Mänskliga Rättigheter.
  Men Sverige är ett rikt land, med lydiga skattebetalare. Våra korrupta, ansvarbefriade myndighetspersoner betalar böterna, och kan sen fortsätta som vanligt igen, med den lönsamma Kommunala Människohandeln som om ingenting hänt…

  Men inte efter inbördeskriget och valet 2018, tror filosofen dock, med stöd av bloggens alerta kommentatorer…

 12. Mirza Ramic skriver:

  KRAM till MR:Ove Svidén

 13. Mirza Ramic skriver:

  Börjar mer och mer anse att tjänstemannaansvar skall återinföras! ELLER kommer Hitler att återinföras i Sveriges demokrati ?

 14. Skolsköterskor och socialen samarbetar med pedofilhärvor skriver:

  Kammarrätten ger rätt till Förvaltningsrätten, i ärende enskild medborgare v/s kommunanställda. Därmed de skatteparasiter och socialistiska pedofilkramare anställda på Kammarrätten är inte ens rädda för att motsätta sig till Sveriges lag och går mot Socialstyrelsens bestämmelser. Kammarrätten bestämde nyss, augusti 2015, att socialtjänsten med skolanställda får terrorisera eleverna på skolor och förstöra deras skolgång samt tvångsförhöra dem mitt på lektioner framför alla skolkamrader och lärarna, stänga in dem mitt på lektioner i något rum och förtala deras föräldrar genom att kalla föräldrarna för olika slags missbrukare. Flera gånger om månad. När eleverna ber dem att sluta trakassera och förtala, skolanställda och socialen måste bara fortsätta de där sadistiska förhör, i månader och i år, tills eleverna får psykiska sammanbrott, bli rädda för att gå till skolan och förs vidare till BUP. Därefter får socialen tvångsomhänderta de förstörda eleverna enligt LVU. Vad säger Sveriges lag? Enligt Sveriges lag och enligt Socialstyrelsens beslut, man får inte tvinga eleverna till förhör mitt på lektioner och man får inte förtala medborgare samt man får inte göra och utreda ogrundade anmälningar samt man får inte ställa ledande frågor. Kommunanställda får inte psykiskt misshandla och tortera barnen. Gentemot skolsköterskans, Kammarrättens och Socialförvaltningens beslut, man ska lyssna på barnen, och man får inte psykiskt misshandla och förtala barnen och deras föräldrar. Till exempel, så som i detta fall, om elev sa sluta trakassera honom med dumma frågor och sluta förtala föräldrar tiotals gånger och sluta säga till honom olika saker om föräldrar som inte är sant, då socialen med kollegor måste sluta med det.
  Föräldrar måste polisanmäla misstankt pedofili alla de i härvan inblandade personerna på Kammarrätten, socialnämnden och skolan som gör medvetet eleverna sjuka, för att senare kunna tvångsomhänderta dem och om de håller på med olagliga saker och sådana olagliga beslut samt olagliga utredningar , man kan ju misstänka och utreda, om de alla inte inblandade medvetet eller omedvetet, i någon pedofilhörvan eller om de är mutade. Annars hur de skulle kunna ta sig på en elev på detta brutala och olagliga sättet och kunna fatta galna beslut? Polisen och åklagarna måste ta sig på allvar åt pedofilhärvor i Sverige. IVO måste untersöka pedofilkontakter som cirkulerar bland skolsköterskor, lärarna och socialtjänster.

 15. Vårdanställda får driva Sveriges tonåringarna tills döden skriver:

  Vi läste i tidningarna igår, om hur Sveriges Polis golvade ner, grovt misshandlade och satte sig på en svensk tonåring som protesterade mot IS vid Turkiets ambassad. Idag läser vi om hur vårdpersonalen riskerar livet på en annan svensk tonåring:
  Tala om elakhet och dåliga tjänster av socialisternas anställda. Någon vet, varför socialisternas anställda och förtroendevalda fick regeringens mandat för att tortera, vanställa och vanvårda vanliga svenska folket. Det finns kanske inte många som litar på svenska tjänstemän, kommunsnställda och vårdanställda. De skämmer ut sig totalt både i Sverige och i världen. De skämmer ut socialiska politiker. Ingen tar ju socialisterna på allvar nu för tiden och hellre lika bra ska proteströsta på SD om några år. Sossarna med sina anställda tror inte på det, eftersom de är verklighetsfrånvarande, men de gräver nu sin egen grop.

  Vendela, 18, höll på att dö – lämnades av ambulanspersonalen
  Marie Karlsson höll på att förlora sin odotter Vendela när hon blev akut sjuk i typ 1-diabetes. ”OM vi hade kommit in till sjukhuset några minuter senare hade hon varit död”.
  Vendela Karlsson, 18, höll på att mista livet i diabetes.
  Ambulanspersonalen trodde att hon hade magsjuka och åkte ifrån henne.
  – Jag såg hur hon höll på att dö framför mig, säger hennes mamma Marie Karlsson.
  Jönköpingsbesöket kunde ha slutat riktigt illa för Vendela Karlsson, 18, från Borås. Jnytt var först med att skiva om händelsen.
  Det var i början av maj som hon besökte en vän över helgen. Hon hade tidigare klagat på att hon ofta var kissnödig och törstig men under natten blev hon riktigt dålig. Vid femtiden på morgonen var hon så illa däran att hennes vän ringde ambulansen.
  – Jag fick ett sms från honom om att Vendela var trött och konstig, men att jag inte behövde oroa mig för att ambulans var på väg, säger hennes mamma Marie Karlsson.
  Ambulanspersonalen ska ha gett henne diagnosen magsjuka och åkte därifrån utan henne.
  Hittade dottern alldeles livlös
  Vid halv tiotiden fick Marie Karlsson ett nytt sms där det stod ”Hämta mig mamma”.
  – Jag försökte ringa men ingen svarade. Jag var i Borås så jag ringde en jag känner i Jönköping och bad henne åka dit och titta till Vendela. När hon kom dit berättade hon att Vendela hade svårt att andas och att jag måste komma.
  Marie Karlsson och hennes sambo kastade sig i väg i bilen. När de kom dit var dottern alldeles livlös.
  – Hon låg i kom när vi kom dit. Det gick inte att prata med henne och man såg bara hennes ögonvitor.
  Hon berättar att hon ringde SOS, men menar att hon först inte blev tagen på allvar.
  – Jag skrek och var panikslagen. Operatören ville veta vad som hade hänt, men jag visste ju inte. Jag sa åt henne igen att skicka en ambulans för min tös ligger här och håller på att dö. Först när min sambo hade sagt till henne två gånger att skicka en ambulans gjorde hon till slut det.
  Anmält till IVO
  Och det var i sista stund. När Vendela Karlsson kom in till sjukhuset var hennes tillstånd kritiskt. Hennes kroppstemperatur var nere i 34 grader och blodsockret var högt. Hon hade fått typ 1-diabetes. Det är en sjukdom som oftast utvecklas när man är barn eller i tonåren.
  – Om vi hade kommit in några minuter senare hade hon varit död. Jag är så förbannad på ambulanspersonalen som inte tog henne på allvar på morgonen och bara lämnade henne, och på SOS som behandlade mig jätteilla. De minuterarna hade kunnat vara avgörande, säger hennes mamma.
  Nu har de anmält händelsen till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
  Helena Dovier, kommunikationsansvarig för verksamhetsområde medicinsk vård i region Jönköping, vill inte kommentera det inträffade.
  – Vi kommenterar inte enskilda ärenden.
  ”Glad att hon lever”
  Inte heller Ulrika Bergvall, pressjour på SOS Alarm, vill kommentera det aktuella fallet.
  – Rent allmänt kan jag säga att det kan komma två-tre samtal i samma ärende och våra operatörer ska alltid utgår från nollpunkten och säkerställa samma saker vid varje tillfälle.
  Vendela Karlsson blev kontaktbar igen efter två dagar. Då kom hon inte ihåg något av vad som hänt. Hon flyttades över till sjukhuset i Borås och fick vara kvar ytterligare några dagar.
  – Jag är så glad att hon lever, hon är mitt allt, säger Marie Karlsson.
  Av Therese Aronsson

Lämna ett svar till Mirza Ramic Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *