Tallkottkörteln och tredje ögats roll i vår Medvetandehöjning

Budskap från ”Teamet”

Utanför Din Dimensionella Box

via   Peggy Black    16 maj, 2015.

originaltext: www.morningmessages.com

Vi finns här och omsluter ditt hjärta och din intelligens. Vi fortsätter att framföra vår djupa tacksamhet för din vilja och ditt mod att uppleva de tredje och fjärde dimensionernas täta verklighet och frekvens. Som fysisk varelse är detta ditt fokus men också din chans att komma med i ett medvetandeskifte.

Som flerdimensionell varelse är du kapabel att röra dig bortom dessa begränsade frekvenser. Om du läser våra ord är du medveten om att det finns andra högre dimensioner. Detta begrepp är verkligt som en mental konstruktion, som en abstrakt idé för dig. Det viktiga är nu att du börjar tillåta dig att uppleva och utforska möjligheterna hos den här sanningen.

Dina dagliga aktiviteter i den fysiska verkligheten förbrukar i allmänhet det mesta av ditt fokus och din medvetenhet. Vi uppmanar dig att börja utvidga din tanke till möjligheten att du kan börja förflytta dig till högre dimensioner. Den här aspekten hos evolutionen, den medvetna omvandlingen till en ren energifrekvens, ligger bortom dina upplevda begränsningar. Vi observerar att det finns många som i det här ögonblicket upplever de högre världarna och de högre dimensionerna.

Vi firar detta med er och tackar för att ni förankrar den här förmågan inom massmedvetandets matris. Ni gör den här möjligheten och den här medvetenheten tillgänglig för alla.

Vi ser att våra ord möter en djup vetskap och förståelse för denna sanning, men den fysiska illusionen verkar så solid och är så förankrad i era kretsar, i ert nervsystem och era trosuppfattningar. Man kan säga att ni har investerat mycket i er verklighet, i er berättelse och i förbindelserna med andra varelser som ni samverkar med.

Vi föreslår inte att ni helt ska dra er tillbaka från er tredimensionella upplevelse; vi uppmanar er bara att börja undersöka möjligheten att förflytta eller skifta er medvetenhet och ert gudomliga medvetande till de högre världarnas ljus och frekvens.

Många av era visa män och shamaner har också kommit med den här inbjudan. Vi fortsätter och bjuder in dig att koppla upp dig till kvantfältet genom att använda din fantasis portal. Detta är en övning för att ta bort ditt fokus och din uppmärksamhet från den till synes solida verklighet som du kallar ditt liv. Tillåt dig själv att stänga av din tro på det du tycker är verkligt. Lek med detta, utforska den här övningen. Det är från de högre dimensionerna som enastående lösningar till tre- och fyrdimensionella problem kan upptäckas.

Det har getts många förslag och metoder om hur man får tillgång till de högre dimensionerna. Vi rekommenderar alltid att använda ljudvibrationer. Ljud och ljudvibration förändrar alltid medvetandet. Andning och andningstekniker gör att ni kan resa medvetet, precis som meditation och många former av yoga ger stöd åt ert skifte.

Vi vet att det finns droger som har förmågan och skiftar din verklighets- uppfattning. Men vi vill att du ska veta, att du har den här förmågan inom dig utan hjälp av någon ört eller drog Vi rekommenderar starkt att du ansluter dig till din egen inneboende förmåga, eftersom du är en flerdimensionell varelse och har all utrustning inbyggd för att resa bortom din egen tid och rum.

Det är viktigt att du kan stänga av dina övertygelser om vad som är verkligt. Börja med att föreställa dig eller anse att du har förmågan att resa i de högre verkligheterna. Börja med att förstå att du är konstruerad för att använda den här förmågan. Även om du har en fysisk kropp, så har du även en energikropp. Det är energikroppen som reser. Anslutningen till den här energiaspekten kan förstärkas genom din villighet, ditt fokus och din önskan.

Det finns åtskilliga portaler i den fysiska kroppen som ger tillgång till de högre dimensionerna. Den vi först vill påminna er om är hjärtportalen. Du kan rikta din uppmärksamhet på energin i ditt hjärta och med din andning låta ditt medvetande skifta. Du kan också fokusera på hjärtats energi medan du badar i ljudvibrationer med kvalitet. Båda dessa enkla förslag kan få din medvetenhet att färdas till en högre dimension.

En annan portal eller dörröppning eller bro till de högre dimensionerna är tallkottkörteln. Detta lilla organ är beläget ungefär mitt i hjärnan. Tallkottkörteln ligger även nära de sensoriska och emotionella centrana i hjärnan, vilket kan förklara varför en andlig upplevelse i en högre dimension väcker starka känslor och förnimmelser vilka man ofta kommer ihåg under resten av sin livstid.

Vi rekommenderar starkt att du tar reda på mer information om tallkottkörteln; detta lilla tallkottsformade organ är en mycket viktig aspekt för din fysiska och dimensionella förbindelse.

Du kan även placera ditt medvetande på det så kallade ”tredje ögat” och samtidigt som du utför en andningsteknik eller lyssnar på ljudfrekvenser av hög kvalitet kan du få dig själv att resa.

Liksom alla nya färdigheter, kräver dessa övningar och förändringar i din uppfattning av det som är verkligt och möjligt en viss hängivenhet, övning och tålamod. Du skiftar och omvandlar gamla begränsande uppfattningar. Du ägnar dig åt möjligheten att det du har ansett som verkligt kanske inte är lika tillförlitligt som du har fått lära dig.

Eftersom du är empatisk och känslig för känslor, uppfattningar och vibrationer hos det kollektiva, är förmågan att gå bortom dessa begränsningar en del av din egen personliga tillväxt och utveckling såsom gudomligt väsen från stjärnorna. Börja med att undersöka sanningen hos alla program, koder och genetiska data som du bär på.

Inse att du är en stor, obegränsad och gudomligt medveten varelse. Du är flerdimensionell till din natur och det är meningen att du ska resa, resa och energimässigt uppleva alla de högre dimensionerna. Universum, galaxen, och alla dimensioner är dina. Tid och rum är en konstruktion hos din fysiska verklighet. Den existerar inte i de andra världarna och dimensionerna.

Vi gläder oss åt att återigen erbjuda er den här inbjudan. Vi har uppmuntrat er att titta på möjligheten av parallella verkligheter och erfarenheter; vi har uppmuntrat er att koppla upp er med ert framtida jag och till förmågan att resa i tiden. Vi har talat om ert galaktiska arv, och inbjudit er att hävda er Stjärnsådda förståelse för vem ni verkligen är.

Vi är medvetna om och uppskattar att mycket information och många tekniker kommer fram som erbjuder allt fler verktyg och metoder för att nå de högre dimensionerna. Använd din urskillningsförmåga när det gäller det som erbjuds, även vad gäller dessa ord som vi här ger dig, och försäkra dig om att de genljuder som din personliga sanning.

Vi fortsätter att påminna dig om ditt obegränsade jag och uppmuntrar dig att ofta leka utanför din dimensionella box.

Vi finns tillgängliga på din begäran. Vi är tacksamma över att kunna dela med oss av dessa påminnelser om din storslagenhet.

Teamet

© 2015 Peggy Black All Right Reserved. Du kan sända det här meddelandet vidare och distribuera det så länge inget ändras och du nämner författaren och inkluderar denna copyright och webbadress. www.morningmessages.com
88 fria meddelanden finns tillgängliga.

P.S. Klickar du på Om i ramen under porträttet ovan så hittar du min cybernetiska/ psykologiska beskrivning av tallkottskörtens centrala roll i själen, mellan kropp och ande. Materialistens vanföreställning att Människor bara är fysiska kroppar vid sidan av varann, kompletteras med cybernetikens återkoppling av vilja, känsla och kritiska tankar från sinnesorganens impulser. Det Tredje Ögat når upp till ett medvetande om framtidens gudomliga idéer för Skaparen, skapelsen och oss medskapande kreativa med-människor!  Ove Svidén

Det här inlägget postades i Framtid, Människa, MOR, Sagan om en bättre värld, Tro, VärldsGemenskap. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Tallkottkörteln och tredje ögats roll i vår Medvetandehöjning

  1. Ove Svidén skriver:

    Nu börjar ’tidsandan’ bli spännande må jag säga.
    Löftet från 1967 om att: ’få de idéer som jag behöver’ gör mig yr av skaparglädje.
    Samtidigt känner jag mig osedvanligt trött och aktiv under sömnlösa nätters idéflöde.

    Precis de tre symptom som Anna Berg kanaliserade i sin andra bok: ’Mästaren Predikar’. Som länk till Jesus/ Sananda blev hon förvarnad om det som skulle komma i samband med det Andliga Uppvaknandet i Guds Eviga Nu.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *