Sverige, ett inhumant välfärdsland.

 

SWEDEN    The Inhumane Land

Part 1            Another State Kidnapping in the Swedish Utopia

by C.C.M.Warren, M.A.(Oxon), Retired Professional Educator

 • 

Do not visit or vaccation in Sweden if you have children, you value their safety, and you want to keep your family intact. People are often surprised when I tell them this because they have heard the fable that socialist Sweden is a veritable paradise, the social Utopia that Marxists of all stripes have long dreamed about. Not so. Indeed, this has led family rights lawyer and director of international relations for the American-based Home Schooling Legal Defence Association, Michael Donnelly, to declare Sweden to be ”the darkest of regimes for families in Western Europe”.
 •  

I’ve said it before, and I’ll say it again: democracy without liberty always leads to totalitarianism and is the most recongisable by the fact that this breed of ”peoples’ democracy” demands ever more centralisation. This is the totalitarian nightmare called statism.

Hela Warrens artikel finns publicerad på Peace Philosophers Blog: www.peace.se/blog
den 10 april 2015.

 

Det här inlägget postades i LVU, Maktmissbruk, politik. Bokmärk permalänken.

7 kommentarer till Sverige, ett inhumant välfärdsland.

 1. Frågan är: vem tar del av välfärden skriver:

  Och hur definierar man välfärden? Jag ser att bara kommnanställda, tjänstemän, rika och alla deras släktningar med vänner får ta olika sorts bidrag. Vanliga folket får ingen så kallad välfärd, utan långtidsarbetslösa och de som inte har tur, vanligtvist ensamma kvinnor , svenskar med invandrarbakgrund, tonåringar utan korrupta kontakter , andra utsatta personer ,sjuka fattiga och alla och dessa personernas barn får ingen välfärd: varken socialbidrag, bostadsbidrag , jobb, utbildningsplats eller sjukpenning. Utan i samband med ansökan bli hotade, förnedrade och får avslag på ansökningar om ”välfärden”, upp till sista instansen- olika tjänstemän vid regeringen och olika domstolar.Och de utsatta eller otursamma svenska medborgarna får leva på släktningarnas pengar , eftersom det finns alltid någon i släkten som hjälper till från sin pension eller arbetslön. Inte ”svenska välfärden” ska ge bidrag till fattiga arbetslösas barn!

 2. Mirza Ramic skriver:

  Om dagens socialtjänst politik i Sverige

  Mirza Ramic
  23:19 (prije 0 minuta)

  prima socialdemokrat.
  https://www.youtube.com/watch?v=rlq9g65OMS4
  Područje privitaka
  Pregled videozapisa Donia Manifestation 2015 na YouTubeu

  Donia Manifestation 2015

 3. Lärdom för svenskarna om hur rejäl välfärd ser ut skriver:

  Lite information, om hur en riktig välfärdsstat ser ut. Det är en rik stat som gör allt för alla sina medborgare, inte bara för de rika kommunanställdas arbetslösa släktingarna och politikernas och tjänstemannens kompisar. Samtidigt som även långtidsarbetslösa och fattiga svenska pensionärer, mest gamla svenska kvinnor, de som har inkomst under EU fattigdomsgränsen. Inte tala om att svenska barnen inte får vården gratis och fattiga barnen får ingen statlig bidrag för att överleva barndomen. Tillägg också att barnen riskerar bli kidnappade av kommunanställda och inspärrade nånstans hos kommunala barnhandlarna.

  Välfärdsstaten Brunei:bara för Brunei medborgare.
  Brunei har bland de högsta BNP per capita-inkomsterna i världen. Privatpersoner betalar ingen inkomstskatt. De goda oljeinkomsterna gör att staten kan erbjuda medborgarna förmåner i form av bidrag, subventioner och pensioner.
  Utbildning är obligatorisk och avgiftsfri i tolv år från fem års ålder. Skolorna är uppdelade efter de tre officiella undervisningsspråken malajiska, engelska och kinesiska. Medan de malajiska och engelska skolorna är statliga är de kinesiska privatskolor som inte får statsbidrag. Från grundskolans högstadium och uppåt sker en stor del av undervisningen på engelska.
  Staten sysselsätter omkring en tredjedel av Bruneis arbetsstyrka. De statsanställda utgjorde tidigare hälften av de arbetande, men regeringen har minskat statens roll som arbetsgivare till förmån för den privata sektorn. Nära en tredjedel av arbetskraften utgörs av gästarbetare från bland annat Filippinerna.

  Brunei har bland de högsta BNP per capita-inkomsterna i världen. Privatpersoner betalar ingen inkomstskatt. De goda oljeinkomsterna gör att staten kan erbjuda medborgarna förmåner i form av bidrag, subventioner och pensioner.

 4. Jan-Olof skriver:

  Jaa, vad skall det bli när man programmerar människor med att staten alltid gör rätt… Skrämmande hur det går till och varför skall vi godkänna allt detta som kränker och förstör så många familjer ?

  http://www.allehanda.se/angermanland/ornskoldsvik/den-utan-skuld-kan-kasta-den-forsta-stenen

  http://www.allehanda.se/angermanland/ornskoldsvik/komministern-obegriplig-manniskosyn

  • Ove Svidén skriver:

   Ja, den värsta mobbingen kan ske i kyrkan, i Guds namn!

   Jag vet en präst som i sin predikan omnämnde att Martin Luther skrivit en bok, efter sina 95 teser som han uppspikade på kyrkodörren. Han hoppades att hans proteströrelse mot Påvens makt i Vatikanen, även skulle tas upp positivt av det Judiska folket. Men de valde att fortsätta att längta efter ’sin’ Messias.

   Luthers nidskrift hette: ’Mot Judarna och deras lögner’.
   Martin Luther, 1543: Von den Juden und ihren Lügen

   När en församlingsmedlem anmälde prästen som vågade säga sanningen, vetenskapligt korrekt, beslöt domkapitlet att avsluta hans förordnande samt sluta betala prästens lön! Han fick gå till socialförvaltningen och tigga för sitt uppehälle … ( Ja så kan även Svenska Kyrkan gömma sig under sekretessbestämmelserna för sin systematiska vilja att undertrycka sanningen om alla sidor av mannen bakom den Evangeliska Lutherska tron, Sveriges statsreligion fram till år 2000).

 5. Abort är ett ord för dödstortyr av de minsta nyfödda och av barnen i livmodern skriver:

  Alla sors kommunister: socialister, feminister, RFSU-ister vill inte att läkarna och sjuksköterskor precis som alla andra socialisternas anställda och socialisternas väljarna ska ha heder, samvete, ansvar för egna kroppar, bli barnkära, empatiska och moraliska värderingar. Därför de gör stor motstånd mot LVU-tvångsomhändertagande av barn och samvetsfrihet i vården. Först och främst, det finns det bara kanske enstaka kommunanställda eller anställda på Landstinget som inte skulle kunna låta något främmande barn dö (abort, LVU tvångsomhändertagande av barn) för sin egen feministiska politikens och vinnings skull.
  Det ska diskuteras även en sak, om man ska tortera nyförlösta friska barn som kämpiar för sitt liv. Man ska inte heller förgifta dem med injektion. Det visar sig ju att barnen torterades till döds på ett bord i timmar. Och läkarna med sjuksköterskor gjorde inget åt saken.

  Levande foster dilemma vid aborter

  Sjukvårdspersonal mår dåligt av att foster i vissa fall lever efter aborter. Fostren andas och rör på sig sedan de kommit ut.

  18 maj 2011 kl 13:20
  Efter att personalen slagit larm till Socialstyrelsen om sin vanmakt ska frågan nu utredas.

  – Det känns fruktansvärt att låta fullt friska foster ligga och dö framför våra ögon, men vi kan ingenting göra. Eller rättare sagt: Vi får inte göra någonting. I så fall bryter vi mot lagen, säger en sjuksköterska till Dagens Medicin.

  Att foster lever efter en abort är ovanligt, enligt tidningen.

  Sjuksköterskan berättar för Dagens Medicin att hon i år varit med om att två foster levt upp till en timme efter aborten. Den ena aborten utfördes i 18:e graviditetsveckan, den andra i vecka 22.

  Hon understryker att hon inte har något emot abortlagstiftningen.

  – Men det känns oetiskt att låta ett liv självdö på det här viset. Det är inte rätt mot kvinnan och det är inte hennes ansvar heller, utan det är sjukvårdens hantering som är problemet, säger sjuksköterskan till tidningen.

  Pia Teleman, ordförande i Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG), berättar att Sverige ”inte har som rutin att döda fostret före aborten”.

  – I vissa länder dödas fostret med hjälp av en injektion av kaliumklorid i fostrets hjärta, säger hon till tidningen.

  Kristina Gemzell Danielsson, professor i gynekologi på Karolinska institutet i Solna, berättar att medicinska aborter i Sverige är ”mycket säkra”, även om de utförs sent.

  – Medicineringen framkallar sammandragningar och det är de som dödar fostret. Att foster överlever en abort är extremt ovanligt och i teorin ska det inte kunna hända så tidigt som i vecka 18. Samtidigt går det aldrig att vara hundraprocentigt säker inom medicinen. Det man kan spekulera i är om fostrets datering i dessa fall varit korrekt, säger hon till Dagens Medicin.

  Jan-Henrik Stjerndahl är docent och överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg samt i Socialstyrelsens vetenskapliga råd i obstetrik och gynekologi. Han menar att ett ännu svårare dilemma kan uppstå om man först dödar fostret och därefter aborterar det.

  – Att aktivt döda fostret med hjälp av en spruta i fostrets hjärta kan uppfattas av både patient och personal som mer oetiskt än att introducera ett värkarbete. Resultatet blir visserligen detsamma, men en abort genom ett värkarbete blir ett mer indirekt dödande av fostret, säger han till Dagens Medicin.

  Pia Teleman har förståelse för att det kan upplevas som obehagligt att fostret rör sig efter aborten.

  – Ganska lång tid efter det att fostret är aborterat kan det ha vad vi kallar autonoma reflexer, nervbanorna kan ju fortfarande fungera ett bra tag efter att fostret är ute och hjärnan egentligen inte fungerar. Det är klart att det upplevs som väldigt obehagligt att det finns rörelser och till och med ljud, säger hon till TT.

  Rörelserna och ljuden betyder dock inte att fostret har liv, tycker hon.

  – Vi tycker ju inte det. Autonoma reflexer är inte lika med liv, säger Teleman.

  – Men självklart är det ett etiskt problem för den som står där och inte kan tolka det, och det är jättebra att man efterlyser riktlinjer, och Socialstyrelsen är rätt instans för det, säger hon.

  Hon betonar att de flesta aborter i Sverige utförs innan fostret är 18 veckor.

  – Vi har fri abort till vecka 18 och det tycker SFOG att vi ska ha. Det är oerhört viktigt att vi arbetar för säkra aborter, fria aborter och aborter som kan göras så tidigt som möjligt, just för att undvika såna här situationer, som ju var väldigt vanliga förr, säger Pia Teleman.

  Efter att sjukvårdspersonalen slagit larm kommer Socialstyrelsen nu att undersöka vilka medicinska metoder det finns som gör att foster inte rör sig efter att de aborterats, och om de är lämpliga att använda.

  – Vi ska be ett vetenskapligt råd att titta på den här frågan, säger Anders Printz, chef för avdelningen för regler och tillstånd vid Socialstyrelsen.

  På vissa kliniker i Sverige förekommer att man går in och ger foster injektioner som medför att de inte visar några rörelser när de aborterats. I vissa länder dödas foster med en injektion av kaliumklorid i hjärtat före abortering.

  – Vi har inte bestämt vilken metod som ska studeras. Men vi behöver titta på vilken praxis som skulle vara bäst för att genomföra det här på ett bra och säkert sätt, och på ett sätt som gör att personalen slipper uppleva starka obehag därför att aborterade foster visar tecken på rörelse, säger Anders Printz.

  Socialstyrelsen kommer också att ta upp frågan med sitt etiska råd.
  – Där handlar det säkert om att prata om hur man ska förhålla sig till personalens oro, vilken betydelse den får för hur vårdpersonal agerar mot kvinnor som genomgår aborter och hur vi kan hantera den oron på ett bra sätt, säger Anders Printz

 6. Omänskliga socialisternas Socialtjänsten i samarbete med Kronofogden och Polisen skriver:

  Vi läser idag om hur empatiberövade, giriga och omänskliga socialisternas kommunanställda och andra diverse tjänstemän agerar. Det syns ju att korrupta brottslingar anställer sina likasinnade släktningar på alla offentliga tjänster, för att kunna samarbeta i utövandet av människotortyr och stölder – även från tiggarna!

  Aftonbladet avslöjar: De vräktes trots upptäckt av tbc-smitta
  Stockholms stad kände till att en rumänsk kvinna insjuknat i tbc.
  Ändå vräktes människorna i tältlägret där hon bodde.

  Nu försvåras spårningen av flera misstänkt smittade.
  – Man har medvetet riskerat människors hälsa genom att fortsätta med avhysningen, säger Eliot Wieslander på föreningen Läkare i världen.
  Förra onsdagen fördes en kvinna i ett läger för EU-migranter i Högdalen i södra Stockholm till Karolinska universitetssjukhuset. Där konstaterades att hon hade smittsam tuberkulos, tbc.
  Kvinnan bodde i en trång husvagn tillsammans med andra EU-migranter. Åtminstone tre personer som vistats i kvinnans närhet har enligt uppgift till Aftonbladet visat tecken på tbc.
  Kronofogden meddelade i förra veckan att flera läger, bland annat det där den sjuka kvinnan bott, skulle avhysas tisdag morgon.
  För att förhindra smittan att spridas vädjade organisationen Läkare i världen till Kronofogden och Stockholms stad att de skulle skjuta upp avhysningen en vecka tills alla misstänkta fall hunnit spårats.
  ”Medvetet riskerat människors hälsa”
  Organisationen varnade för följderna om smittade hamnar på härbärgen eller andra tältläger i Stockholm.
  Ändå genomfördes avhysningarna i går.
  – Vi upplever att man medvetet har riskerat människors hälsa genom att fortsätta med avhysningen, säger Eliot Wieslander, biträdande generalsekreterare i föreningen Läkare i världen.
  Wieslander betonar att smittorisken för utomstående är minimal.
  – Man blir inte smittad på tunnelbanan. Det är andra EU-migranter, som bor trångt och under samma dåliga sanitära förhållanden, och deras barn hemma i Rumänien, som är i riskzonen.
  När avhysningen började, runt klockan nio i går morse, hade alla boende redan lämnat platsen.
  De hade fört husvagnarna till en parkeringsplats en bit bort, i hopp om att slippa avhysning. Senare i går beslagtogs flera vagnar ändå av Kronofogden. Vart de boende begett sig är oklart.
  ”Inte fått någon information”
  Ewa Larsson (MP) är vikarierande socialborgarråd i Stockholms stad. När Aftonbladet nådde henne förnekade hon först att hon fått kännedom om att den smittade kvinnan bott i lägret:
  – Jag har inte fått någon information om att den här personen skulle ha koppling till Högdalen.
  Vi har tagit del av dokumentation där du informeras om detta.
  – Det är väldigt många människor som mejlar till mig och jag får många brev på Facebook. Jag hinner inte ta del av allt.
  Men du har själv svarat den här personen.
  – Vi är flera som svarar. Jag har ställt frågan till vår förvaltningschef, som gav beskedet att den här personen inte hade koppling till Högdalen.
  Är det lämpligt att vräka människor som kan vara smittade med tbc?
  – Jag litar på smittskyddsläkaren, jag har inget annat att säga.
  Åke Örtqvist är smittskyddsläkare i Stockholms läns landsting. Han vill inte kommentera det aktuella fallet, men säger att det alltid ska göras en smittspårning när någon smittats med tbc.
  – Det är grunden för att bryta smittkedjan, säger han.
  Rumänien EU EU-migranter
  Staffan Lindberg
  6 maj 2015 05:38

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *