Antalet tvångsomhändertagna med LVU ökar snabbt

INFORMATION från SKL

2014-10-07

Statistik för social barn- och ungdomsvård år 2013

Åldergruppen som berörs av statistiken är 0 – 20 år och siffrorna baseras på de uppgifter som kommunerna lämnar till den officiella statistiken vilken publiceras årligen av Socialstyrelsen och SCB.

Heldygnsinsatser

Med heldygnsinsatser menas insats med placering utanför det egna hemmet, oftast i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB). Fler pojkar än flickor fick heldygnsinsats under 2013, 62 %, vilket är en fortsatt ökning av pojkarnas andel. Flickor är i något högre utsträckning placerade i familjehem och pojkar på HVB.

Antal 0 – 20 år med heldygnsinsatser enligt SoL och/eller LVU
någon gång under året, andelen placerade av åldergruppen 0 – 20 år samt kostnader för vården.

År

antal

Andel i befolkningen (%)

Kostnad Mkr

År 2013

32 600

1.40

10 921

År 2012

29 600

1,28

10 359

År 2011

26 200

1,13

10 254

År 2009

23 400

1,01

9 051

År 2007

21 500

0,94

8 294

Andelen barn och unga som placerats enligt SoL i relation till placeringar enligt LVU, ligger kvar på samma fördelning som föregående år, 75 % respektive 25 %.

Andelen barn och unga som placeras i familjehem fortsätter att minska jämfört med tidigare år och uppgår 2013 till 60 %. Andelen placerade tonårspojkar med annan vårdnadshavare än förälder har ökat. Sammantaget ger statistiken god grund för antagandet att ensamkommande flyktingbarn står för en stor del av ökningen av placerade barn och unga.

Källa:  Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50,  info@skl.se
Org nr: 222000-0315 www.skl.se

P.S.    Antalet LVU tvångsomhändertagna med LVU för 2014
uppskattas till över 35 000,  
(en medlem i nätverket MOR, Medkänsla, Omsorg och Respekt:  ’Tror  den ligger  på 36500  om inte  mer.’ )

Det här inlägget postades i LVU, Maktmissbruk, MOR, Pengar, politik. Bokmärk permalänken.

38 kommentarer till Antalet tvångsomhändertagna med LVU ökar snabbt

 1. Socialen omhändertar även allt fler "ensamkommande flyktningbarn" skriver:

  Från dagens tidning:
  Barnhandel på kommunerna växer på alla sätt från alla håll, så att det knakar.

  Sämre boenden för flyktingbarn!

  Fakta: HVB och flyktingbarn
  Hem för vård eller boende (HVB) är en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran.
  I Sverige finns i dag nästan 500 HVB-hem.
  En majoritet riktar sig mot ensamkommande flyktingbarn och ungdomar.
  Hittills i år (till april) har 1 502 ensamkommande barn och unga sökt asyl i Sverige.
  Förra året landade totalsiffran 7 049, en ökning på över 80 procent jämfört med 2013.
  Prognosen för i år ligger på 7 800 barn.
  Källa: IVO, Migrationsverket
  MIGRATION. Kvaliteten i många nystartade HVB-hem för ensamkommande unga flyktingar är sämre än i andra HVB.
  Trycket på kommunerna är så hårt att de inte hinner fixa fram bra boenden i tid – och krav ställs nu på att fler aktörer måste ta ansvar för barnen.
  Antalet HVB-hem för ensamkommande ökar i snabb takt när allt fler ensamkommande flyktingbarn och ungdomar söker sig till Sverige. I slutet av 2013 fanns 378 HVB för ensamkommande, i slutet av 2014 hade siffran stigit till 490. I dag utgör HVB för ensamkommande en majoritet av alla HVB (hem för vård eller boende).
  Men kvaliteten på hemmen för ensamkommande varierar.

  Hög andel
  När Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskade 18 nystartade HVB för ensamkommande fann man brister i över hälften. Det är en hög andel jämfört med tillsyn av andra HVB, där i stort sett alla uppfyller kraven.
  – Vi kan se att det är ett väldigt högt tryck på kommunerna att klara av den här insatsen för ensamkommande ungdomar. Det är inte så att man medvetet låter bli att göra rätt, snarare handlar det om att man inte hunnit, säger Birgitta Hagström, avdelningschef och sakkunnig på HVB hos IVO.
  Bristerna rör bland annat bemanning och kompetens hos personalen. Ibland har även registerkontroller och riskanalyser saknats. Men framför allt håller inte planerna för ungdomarnas vård och behandling den kvalitet de ska.
  – Därmed är det naturligtvis svårare att ge ungdomarna den vård och behandling de behöver. En del drabbas sannolikt inte alls, men det finns ju också de som är svårt traumatiserade av de upplevelser de har med sig, säger Birgitta Hagström.

  Ett systemfel
  Bristerna är ett tecken på att situationen i dag är snudd på omöjlig att hantera för kommunerna, enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
  – De här barnen står på socialtjänstens trappa inom två dygn. Det är svårt att rigga en adekvat lösning på så kort tid, säger Elisabeth Melin, handläggare på SKL.
  Hon anser att hela systemet för hur barnen ska tas emot måste göras om.
  – Om staten skulle ta över ansvaret under den första tiden skulle det innebära flera fördelar. Bland annat skulle det bli lättare att planera boendekapaciteten och man skulle också kunna handla upp större volymer och på så sätt pressa kostnaderna för boendet, säger Melin.

 2. Jan-Olof skriver:

  Jaa, vad skall det bli när man programmerar människor med att staten alltid gör rätt… Skrämmande hur det går till och varför skall vi godkänna allt detta som kränker och förstör så många familjer ?
  Jag tror dock att det är lika hemskt förfärligt för svenska familjer som drabbas och att göra åtskillnad blir bara fel !

  http://www.allehanda.se/angermanland/ornskoldsvik/den-utan-skuld-kan-kasta-den-forsta-stenen

  http://www.allehanda.se/angermanland/ornskoldsvik/komministern-obegriplig-manniskosyn

  http://www.flickr.com/photos/xaoz/?saved=1

 3. Demonstration i Strasbourg den 22.april 2015 skriver:

  Peaceful Demonstration before and during the debate by PACE on Forced Adoption. Parents who have lost children to forced adoption particulary welcome.

  Committee of Legal Affairs & Human Rights Meeting
  Monday 20 April 2015 from 2-3pm
  Social services in Europe: legislation and practice of the removal of children from their families in Council of Europe member States
  Rapporteur for opinion:
  Ms Olena Sotnyk (Ukraine, NR)
  Rapporteur for the Committee on
  Social Affairs, Health and Sustainable Development:
  Ms Olga Borzova, (Russian Federation, NR),
  [AS/Jur (2015) …Doc.13730]
  Consideration of a report tabled by the Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development
  Consideration and approval of the Committee’s opinion

  Permission being sought for at least some of us to attend as observers.

  Social Affairs Committee Meeting:

  Wednesday, 22 April
  2015, from 2 to 3.30 pm
  [Room 7]
  8. Social services in Europe: legislation and practice of the removal of children from their families in Council of Europe member States
  Rapporteur: Ms Olga Borzova, Russian Federation, NR
  [Doc 13730, amendments]
  Consiideration of amendments

  Permission being sought for at least some of us to attend as observers.

  MAIN EVENT

  PACE Spring Plenary Session:
  Wednesday, 22 April
  2015, from 5pm to 8.30 pm

  Debate17.1. Social services in Europe: legislation and practice of the removal of children from their families in Council of Europe member States

  Presentation by:

  Ms Olga BORZOVA, Russian Federation, NR ; Rapporteur, AS/Soc (Doc. 13730)
  Ms Olena SOTNYK, Ukraine, NR ; Rapporteur for opinion, AS/Jur (Doc. )

  Votes on a draft resolution and a draft recommendation (Doc. 13730)

  Please note this is not intended to be a Facebook virtual event. It is completely understandable that not everyone can attend but please only sign up if you can physically be in Strasbourg on 22/04. If you can’t please sign and share the associated petitition to show support.

  Facebook
  Jonathan Ritchie
  den 10 april kl. 21:44 ·
  I have not yet heard from the Secretariat of the Committee on Social Affairs, Health & Sustainable Develepment regarding our request to attend their Committee meeting on 22nd April as observers.
  Please could the Russian speaking participants in the demonstration write to Olga Borzova requesting permission to attend the meeting if she feels it is appropriate due to your close personal interest in the subject.
  http://www.assembly.coe.int/…/AssemblyLi…/MP-Details-EN.asp…

  • Ove Svidén skriver:

   Ja från och med juli 2011, godkände Sveriges Riksdag en liknande ordning, en lag som tillåter forsterhem och familjehem att adoptera ett LVU-barn utan medgivande från de biologiska föräldrarna.

   England är Europas föregångsland när det gäller snabb-adoption.

 4. USA politiker kan inte hjälpa för 1 amerikansk familj mot Barnevernet i Norge skriver:

  https://youtu.be/N1UucuCQsRE
  Här video om en ung ensamstående amerikansk mor som förlorade sin frisk nyfödd bäbis i Norge.

 5. Marcus skriver:

  Vård av unga – LVU
  År 2013 omhändertogs drygt 32 000 barn och ungdomar för att få vård utanför hemmet, i till exempel familjehem eller HVB-hem. Drygt tusen av dessa ungdomar placerades hos SiS. Medelåldern hos ungdomarna som placeras hos oss är drygt 16 år.

  Majoriteten av de ungdomar som kommer till något av våra särskilda ungdomshem är omhändertagna enligt LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). En liten andel har ansökt om frivillig vård enligt SoL (socialtjänstlagen).
  Grunder för omhändertagande
  Grunden för ett omhändertagande enligt LVU kan vara
  att den unge lever ett destruktivt liv med exempelvis missbruk eller kriminalitet (3 §, de så kallade beteendefallen) eller
  att den unges föräldrar inte kan ge det stöd som han eller hon behöver för att få en bra uppväxt (2 §, de så kallade miljöfallen).
  Missförhållandena ska riskera att skada den unges hälsa eller utveckling och frivillig vård ska inte räcka till i det enskilda fallet.väg.
  Majoriteten av ungdomarna på de särskilda ungdomshem blir omhändertagna på grund av eget beteende enligt 3 § LVU.
  Socialtjänsten utreder – förvaltningsrätten beslutar
  Socialtjänsten gör en utredning om vilket behov av vård den unge har. Därefter lämnar man en begäran om tvångsvård till förvaltningsrätten som fattar beslut om omhändertagandet .
  I akuta lägen kan socialnämndens ordförande besluta om ett omedelbart omhändertagande, med förvaltningsrätten måste bekräfta det i efterhand.
  Målsättningen med vården på de särskilda ungdomshemmen är att den unge ska kunna återvända till sitt eget hem eller eget boende. Därför ska socialnämnden följa upp vården och var sjätte månad ompröva om den unge fortfarande behöver vård eller om vården ska upphöra.
  Ungdomarnas problem
  Ungdomarna som kommer till oss har tidigare ofta fått behandlingsinsatser inom öppenvården eller vård i familjehem eller på privata HVB-hem. Det är när sådana insatser inte fungerar som socialtjänsten ansöker om en placering hos SiS.
  Det är en grupp ungdomar med mycket svåra problem som får vård hos oss. Utagerande beteende, våld, missbruk och kriminellt beteende är vanliga orsaker till placering. Många ungdomar kommer från familjer med problem, och majoriteten har haft problem i skolan.
  Vårdtid
  Majoriteten av ungdomarna som kommer till oss är akutplacerade för att bryta ett destruktivt beteende. De stannar några veckor och går sedan vidare, till exempel till HVB-hem eller familjehem.
  Många ungdomar blir placerade för att socialtjänsten vill ha en utredning innan man beslutar om fortsatt vård och behandling. Utredningstiden är åtta veckor.
  Ytterligare en grupp får vård och behandling hos oss under längre tid.
  Den genomsnittliga vårdtiden är ungefär fem månader. Vården hos oss är en liten del av de insatser som ungdomarna behöver. Vi arbetar därför för att, tillsammans med socialtjänsten, bygga vårdkedjor.
  Individuell behandling
  Ungdomarna bor på små avdelningar med maximalt åtta platser. Varje pojke och flicka får en behandlingsplan som utgår från hans eller hennes problem och förutsättningar. Vi utformar behandlingsplanen tillsammans med den unge, familjen och socialtjänsten.
  Behandlingsmetoderna används utifrån den enskildes behov. Exempel på metoder är Aggression Replacement Training (ART), kognitiv beteendeterapi (KBT) och Funktionell familjeterapi (FFT).
  Alla ungdomar på våra institutioner har rätt att få skolundervisning.
  Ungdomarnas delaktighet
  Ungdomar som är omhändertagna och får vård mot sin vilja befinner sig i en mycket speciell situation. Ibland kan det vara svårt att få dem att känna sig delaktiga i deras vård och behandling, men det är viktigt, inte minst för att behandlingen ska ge resultat.
  Ungdomarna deltar i planeringen av den egna behandlingen. I brukarforum på institutionen har de möjlighet att säga vad de tycker om verksamheten på avdelningen. De får också information om hur de ska göra för att klaga på vården och överklaga beslut.
  Vad tycker ungdomarna?
  För att få en bild av vad ungdomarna ser som sina problem, deras uppfattning om behandlingen och hur det gick efter utskrivningen intervjuar personal på institutionerna ungdomarna vid inskrivning och utskrivning .
  Intervjuerna visar att en majoritet av ungdomarna är nöjda med sin tid hos oss:
  7 av 10 av de utskrivna ungdomarna uppger att de varit med i planeringen av sin behandling, att de haft en behandlingsplan och att de har kunnat komma till tals om sin vård.
  8 av 10 anser att personalen har tagit sig tid för samtal.
  6 av 10 anser att de har fått ganska mycket eller mycket hjälp med de problem de verkligen velat ha hjälp med.
  7 av 10 tycker att de har fått ganska mycket eller mycket hjälp med problem de har haft i skolan.
  Drygt 7 av 10 skulle kunna rekommendera en person i samma situation en placering på samma institution.
  Särskilda befogenheter
  För att kunna genomföra vården har vi rätt att använda särskilda befogenheter, till exempel brevgranskning, kroppsbesiktning och urinprov. Till de särskilda befogenheterna räknas också avskiljning och vård i enskildhet.
  Avskiljning iinnebär att vi, om den unge uppträder våldsamt under en begränsad tid kan avskilja honom eller henne från den övriga gruppen. Majoriteten av de ungdomar som kommer till oss blir aldrig avskilda.
  Om den unge har speciella vårdbehov eller om det finns särskilda säkerhetsskäl kan institutionschefen besluta att den unge ska vara i en särskild del av institutionen tillsammans med enbart personal , något som kallas vård i enskildhet.
  Tillsyn
  Det är Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som tillsynar verksamheten vid SiS särskilda ungdomshem. IVO gör både anmälda och oanmälde besök. Då intervjuar man ungdomar och personal och granskar SiS dokumentation.
  Skolinspektionen tillsynar skolverksamheten på de särskilda ungdomshemmen.
  Vad kostar vården?
  Vår verksamhet finansieras av statsanslag och av de vårdavgifter som kommunerna betalar. Statens finansierar 1/3 av ungdomsvårdens kostnader.
  Kommunerna betalar en avgift för placeringen hos oss. Avgiften varierar beroende på typ av plats.

 6. Socialen upfostrar unga till brottslingar skriver:

  Exakt, tjänstemän är så pass ignoranta, att de inte ens förstår själva hur de förräder sina kollegors brottsliga barnhandel mellan raderna i sin egen text. De skriver ju själva att majoritet av ungdomar som hamnar i deras ungdomafängelse, levereras från olika socialernas hem (HVB, fosterhem, tidigare de varit alla tvångsomhändertagna med LVU när de flesta var bäbisar eller små barn) där de upfostrades till drogmissbrukarna, görs till psykiskt sjuka och lärde sig prostituera sig eller annan destruktiv /brottslig verksamhet. De bodde ju hos flera kommunanställda och var under socialernas tillsyn i flera år, före innan de bli till gravt psykiskt störda.

 7. Mattias skriver:

  Mattias Gascoigne har gjort ett inlägg i Riksföreningen mot tvångsomhändertagningar av barn i Sverige

  Mattias Gascoigne
  den 19 april kl. 00:54

  EN UPPMANING TILL REGERINGEN:
  LÄGG NER ALLA UTREDNINGSHEM OMGÅENDE!

  DOM FYLLER INGEN FUNKTION I ETT MODERNT SAMHÄLLE SOM VÅRT 2015! SYFTAR ENDAST TILL ATT TERRORISERA OCH TRAKASSERA FÖRSVARSLÖSA MÄNNISKOR, OCH STJÄLA DERAS BARN PÅ ETT LEGALT SÄTT!
  DAGENS UTREDNINGSHEM HAR STORA LIKHETER MED UTREDNINGSHEMMEN I TYSKLAND PÅ 30 OCH 40 TALET, INTE MINST DET ÖKÄNDA HADAMAR, DÄR MAN BÅDE UTREDDE OCH GASADE ALLA BARNEN I KÄLLAREN SOM INTE BLEV GODKÄNDA!
  SKALL VI HA SÅDANA HÄR FRUKTANSVÄRDA INSTITUTIONER I VÅRT SAMHÄLLE?
  DET ÄR EN SKAM, EN STOR FET ÄCKLIG VARBÖLD, ATT MAN SYSSLAR MED SÅDANT I VÅRT MODERNA SAMHÄLLE!
  FÖRBJUD ALLA UTREDNINGSHEM NU!! RAKT UPP OCH NER!
  INGENTING ANNAT!

  • Ove Svidén skriver:

   Ja, Tyskland var den stora förebilden för oss svenskar i mer än fyrtio år under början av nittonhundratalet: Kulturellt, litteratur, musik, arkitektur, socialt, politiskt och Evangeliskt Lutherskt. Det svenska språket har germanska rötter.

   Och genom att vi var så renrasiga, var vi en förebild för NationalSozialismen. Vi slapp bli invaderade och ockuperade som våra nordiska grannländer.

 8. Mirza Ramic skriver:

  Ja dagens Tyskland har 10 gånger fler invandrare än Sverige
  men dom använder inte den smutsiga barn kidnappning från sina föräldrar
  Tyska domstolar skyddar sina medborgare, de tyska polis arbetar i tjänst hos folket
  Tyska jurister skyddar sina kunder med alla möjliga åtgärder
  Föräldrar respekteras som nummer ett, de som kidnappar barn får strängaste straff, oavsett från vilka politiska uppsättningar dom kommer.

 9. Mirza Ramic skriver:

  Ronald Heino socialtjänsten har kvar sin gamla profil som går tillbaka till socialdemokraternas politik som var då nära allierad med Sovjet kommunismen. Då skulle samhället fostra barnen till Karls Marx socialistiska perfekta samhälle. Familjen var av sekundär betydelse. Det är därför ännu idag i socionomutbildningar där studenterna ska ifrågasätta sunda värderingar som ofta är kristna. Redan på ubildningsstadiet så ifrågasätts familjens grundvärdering för att barn och föräldrar ska leva tillsammans. Detta gamla socialist-tänkande ligger kvar i Sverige.

  Ronald Heino
  det är så på socionomutbildningar att ifrågasätta sunda värderingar. Sverige är ett uland i sunda värderingar om familjen. Barn och föräldrar ska få stöd inte splittras genom LVU. Sverige är ett sjukt land och på gränsen till DOM. Om inte Sverige byter familjepolitik så kommer ondska mer at ta över samhället, och till slut: krig.

 10. Mirza Ramic skriver:

  https://www.youtube.com/watch?v=gDbcAg72UA8
  Den normala politik skulle ta på allvar den här videon,
  men kan inte när det finns en smartare socialotjänst
  som förstör barns liv?

 11. Förklaring av varför barnen far illa pga.socialtjänsten skriver:

  LVU tvång mot barnen och tortyrmetoder av familjer under socialutredning samt av barnen under socialtjänsternas tillsyn upfanns troligen av feminister(företrädare av RFSU, FI, MP, V, S, M).
  Vi kan läsa en avslöjande artikelserie om Sveriges feminister(röd/bruna) idagens tidningar.
  DN: Svenska feminister mördar barn
  Publicerad 20 april 2015 kl 09.49
  MEDIA.Svenska feminister som av ideologisk övertygelse hellre mördar sina barn än låter dem få träffa sina pappor – det är något som vänsterliberala Dagens Nyheter nu uppmärksammar i en artikelserie.
  Det är den prisbelönte polskfödde journalisten Maciej Zaremba som står bakom en ny artikelserie i DN där han granskat rättsfall där feminister sexutnyttjat, misshandlat, torterat och i vissa fall till och med mördat sina egna barn.

  Den första artikeln i serien, som publicerades igår, handlar om treåriga Matilda och sexåriga Tanja som mördades av sina mammor för att förhindra att deras pappor skulle få träffa dem.

  Matildas mamma Anita, som dömdes för mord i september 2013, hade innan mordet hotat med att mörda dottern och trots att pappa Thomas slagit larm till socialtjänsten ingrep inte myndigheterna. Tillslut gjorde Anita, med moraliskt stöd från sin lika feministiskt övertygade mamma, allvar av hoten och mördade sin treåriga dotter.

  När en polisman i samband med mordet ställde en fråga till Anita svarade hon kort ”jag pratar inte med en man”. En liknande feministisk inställning präglade även Anitas mamma som på inspelningar av samtal mellan Anita och Thomas hörs framföra sitt hat mot män. Anledningen till att Thomas spelade in samtalen var att han fått det rådet av sitt juridiska ombud så att han inte skulle beskyllas för att ha sagt saker han inte sagt.

  Se även:
  Fi-topp torterade sin dotter
  Socialen tog hans barn och hotade honom till livet – ”jag ska skjuta kuken av dig”

  Det andra fallet som Zaremba uppmärksammar är flickan Tanja som mördades i maj 1996 av sin feministiska mamma och lika feministiska mormor. De båda feministerna tog därefter sina egna liv. Innan mordet hade Tanja under en längre tid sexutnyttjats och torterats med klädnypor, isbitar och upphettade glödlampor.

  Anledningen till att Tanja mördades var att hon, av förklarliga skäl, hellre ville vara hemma hos sin pappa än sin mamma och mormor. Trots att det var mamman som torterade och sexutnyttjade sin egen dotter påstod hon för polisen att det var pappan som var det hemska monstret och försökte få honom dömd till fängelse.

  Polisen trodde inte på mamman. Inte åklagaren heller. Men istället för att myndigheterna omhändertog Tanja och gav pappan ensam vårdnad för att skydda henne från hennes vid det här laget uppenbart sjuka mamma, fick hon följa med mamma hem där hon senare blev mördad.

  ”Inför Tanjas önskan finns det endast en lag: kärlekens /…/ därför kallar jag det vi gör /…/ för en kärlekshandling”, skrev Tanjas mormor i ett ”avskedsbrev” innan Tanja mördades.

 12. Sveriges socialtjänstemän upfostrar barnen genom grov misshandel skriver:

  Statlig tjänsteman ( domare )och socialtjänsten inkl.andra inblandade kommunanställda och tjänstemän får rätt att grovt misshandla barnen för upfostringssyfte. Nu kan vi också jämföra : vad gör statliga, kommunala tjänstemän och kommunala vårdnadshavare med hemifrån förrymda barn; och vad skulle göra om barnets biologiska föräldrar hittar sina barn? Statliga(kommunala) vårdnadshavarna (feministiska henar) golvar ner barnen, skriker som galningar på barnen med skrämmande röster massor av order, handfängslar, sätter sig på barnets rygg, hotar med vapen och dunkar barnens huvud på stengolvet. Jag tror inte att sämsta drogberusad och galen förälder skulle kunna nånsin göra sådan horribel misshandel på sitt barn och desutom oförskämt mitt på dagen framför hundratals vittnen?
  Och desutom statliga/kommunala barnvårdnadshavarna anmäler och åtalar samma barn för hot och våld mot tjänsteman…

  Ove, vad tror du, inte är de kommunala feminster riktiga störda barnhatarna? Feministerna är henar kopplade till RFSU. De som ofredar Sveriges barnen med sex-porr-analsex lektioner f.om ÅK 4. Kommunanstllda (skolsköterskor, fröken, lärare , rektor, etc)och anställda på Skolinspektionen och på alla andra institutioner utför feministernas socialistiska uppdrag som någon god sak för ”barnets bästa”, med BBIC i fokus, som de kallar det. De alla röd/bruna gör sådär mot Sveriges barn, mot svenska samhället i ”jämställdhets namn”. Och antal av psykiskt sjuka feminiserade svenskar ökar.

  Vakterna på Malmö C slipper åtal
  Det blir inget åtal mot vakterna som gjorde ett våldsamt ingripande mot två pojkar på Malmö Central i februari.
  – Ordningsvakterna hade rätt att göra det här ingripandet, säger åklagaren Ulf Hansson till Sydsvenskan.

 13. Man måste förbjuda barnmisshandel och barnaga i Sverige skriver:

  Vi läser i dagens tidningar om att barnaga och livsfarlig barnmisshandel är inte alls förbjudna i Sverige. Det är fullt lagligt.
  Intressant, varför socialistpolitikerna lurar svenska folket i media och svenska politiker ljuger till omvärlden om att barnaga och barnmisshandel är brottsligt.
  Vad kan vara syftet med denna politiska lögn, att Sveriges politiker och deras tjänstemän mkt.civiliserade och barn-människovänliga eller?

  GW om beslutet: ”Det är fullt i sin ordning”

  De två pojkarna blev omhändertagna av ordningsvakter på Malmö central i början av februari i år. Fotograf: Skärmdump från Sydsvenskans film
  Programledaren och kriminologen Leif GW Persson menar att åklagare Ulf Hanssons beslut var väntat.
  Ordningsvakternas ingrepp borde inte åtalas, enligt GW.
  – Det är fullt i sin ordning. De har laga befogenhet för det de gör. Det de gör är invändningsfritt, säger han.

  Han har tidigare uttryckt liknande tankegångar och då fått kritik, bland annat från Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin som menar att han ”saknar barnperspektiv”.
  – Jag såg att jag fick någon skopa där. Det är inte mig hon ska vara arg på, det är lagstiftaren, säger Leif GW Persson.
  Lagen ger ordningsvakter möjlighet att ingripa mot minderåriga, konstaterar Leif GW Persson.
  – De kan utgöra ett hot mot någon yngre, någon svagare eller sig själva, säger han och fortsätter:
  – Sedan att de inte är straffmyndiga, det är en annan sak.

  ”Sorglig historia”
  Han tycker att flera i debatten kring vakternas ingripande på Malmö Centralstation den 6 februari uttalat sig förhastat.
  – Det gjorde väl i stort sett alla. De här vakterna skulle rullas i tjära och fjädrar, sammanfattar han debatten som varit.

  Däremot menar Leif GW Persson att de båda bröderna som allt handlar om – och andra barn i liknande situation – borde få hjälp.
  – Det där är en sorglig historia. Förmodligen ingår de i människohandel, där man plockar upp gatubarn. De har inga papper. Hur har de hamnat här? Vore jag Rädda Barnens generalsekreterare skulle jag kasta mig över den biten. I avvaktan på att hon får den insikten får hon gärna skälla på mig.

  Leif GW Persson

  Det var i början av februari i år som tidningen Sydsvenskan publicerade en video, där man såg hur ordningsvakten bryskt omhändertog en pojke. På videon sågs hur vakten bland annat satte sig på pojken och tryckte ner hans ansikte mot ett hårt stengolv.
  Ingripandet rörde upp starka känslor och många både kritiserade och försvarade vakternas agerande.
  Av Maria Rydhagen
  Publicerad 20 apr 2015 15:51

  • Degraderade knarklangare verkar bete sig trevligare med barnen,än kommunanställda från Socialnämnden skriver:

   Vi kan läsa idag vad som hänt med föräldralösa barnen från Marocko i Sverige, vars ”vårdnadshavare” utsedda av Socialnämnden, som tog stora pengar från skattebetalarna, för att ta hand om de LVU-ade och av socialtjänsten ”omhändertagna” barnen.
   Vi läste och såg video, om hur de barnen blev brutalt misshandlade på kommunens ”vårdnadshavarens” order-Socialtjönsten i samarbete med ordningsvakter och poliser.
   Nu får vi läsa att föräldralösa barnen känner sig tryggare och bättre som bostadslösa, bland gatubrottslingar, än bland barnhandlarna-dvs. Socialtjänstemän och övriga kommunanställda på HVB(socialernas ”hem för vård och boende”).
   Här ser vi vilket ”hem” och vilken ”vård och omsorg” Sveriges tjänstemän erbjuder till LVU-ade barnen.
   Vilken trevlig människa skulle kalla det här för ”omsorg och vård av barnen”?

   Kommunanställda och övriga tjänstemän skämmer ut Sverige och kör i botten välfärden,samtidigt som de stjäl och frodas själva på våra skattepengar.
   Socialnämnden borde avskaffas överhuvudtaget.De är samhällets parasiter och brottsliga familje-och barnmisshandlarna

   Barnen som inte finns
   Flera hundra flyktingbarn och ungdomar lever på Stockholms gator. De begår brott och är själva offer för kriminalitet. Journalisterna Federico Moreno och Katia Wagner har följt de enda två poliser som jobbar med barnen ingen vill ta ansvar för.
   Idag finns mellan 200 och 300 ensamkommande barn, främst från Nordafrika, i några av de farligaste områdena i Stockholms innerstad. Idag finns mellan 200 och 300 ensamkommande barn, främst från Nordafrika, i några av de farligaste områdena i Stockholms innerstad.
   10 maj 2015 kl 06:00, uppdaterad: 10 maj 2015 kl 14:23
   Sjuttonårige Nabil rättar till Cristiano Ronaldo-frisyren han särskilt bad om hos frisören, och knäpper jackan som han snott i en klädbutik i stan.
   Han står i hörnet mellan Åhléns och Drottninggatan. Om någon timme förvandlas den här platsen till en av Stockholms värsta platser för barn och unga att vistas på kvällstid. Här uppehåller sig narkomaner, langare och andra kriminella. Och nordafrikanska ensamkommande pojkar, som Nabil. Barn och ungdomar som inte passar in i det svenska mottagarsystemet och som därför allt oftare syns driva runt på stan. Det är en grupp pojkar mellan 9 och 18 år som i antal ökat kraftigt de senaste två åren och som inte överensstämmer med den bild många har av hur barn och unga ska vara. Av myndigheter och i debatten framställs de ofta som antingen offer eller som förövare. Bägge sidor förmedlar en förenklad bild. Ingen av dem hjälper barnen.
   En uppenbart påtänd man ställer sig några centimeter från Nabils ansikte och frågar om knark. Det är en hotfull situation men 17-åringen skakar bara nekande på huvudet och tycks ganska oberörd.
   När mannen gått därifrån säger Nabil:
   – Jag känner att jag inte har något kvar att leva för.
   Några timmar tidigare en bit därifrån, inne på polisens slitna kontor vid Centralstationen, gör sig Christian Frödén klar för ännu ett nattpass.
   Utanför har det blivit kyligt fastän kvällsmörkret ännu inte riktigt hunnit lägga sig. Bara någon dag har gått sedan den stora båtolyckan på Medelhavet, där omkring 700 flyktingar miste livet i sina desperata försök att ta sig till Europa.
   Christian Frödén ser inte ut som en polis. Klädd i slitna jeans, tunn jacka och med en Konsumpåse i ena handen. Kollegan Mikael Lins går bredvid i svart luvtröja.
   Deras arbete med ensamkommande flyktingbarn som begått brott i huvudstaden har pågått ungefär ett år nu. Större delen av tiden har de jobbat i det tysta. Tills barnens situation uppmärksammades tidigare i år när en mobilfilm visade hur en vakt brottade ner en marockansk pojke på Malmö centralstation.
   Pojken, vi kallar honom Sami, flydde från Malmö till Köpenhamn. Och därifrån upp till Stockholm. Några dagar senare hörde en flyktingkille vi lärt känna av sig till oss. Han hade träffat Sami. Det visade sig att elvaåringens nya hem var innerstadens värsta drogmiljöer.
   Vårt samtal med Sami var omvälvande. Hans oro, hans svårigheter att koncentrera sig, den lilla barnkroppen som tagit stryk av det hårda livet på gatan, det desperata sökandet efter pengar. Sami förväntades skicka pengar till sin pappa i Marocko, en press som inte är ovanlig bland ensamkommande. Han sken upp när han fick prata i telefon med pappan. Såg lättad ut för en stund. Men snart ville han återigen tillbaka ut och söka efter pengar.
   Christian Frödén och Mikael Lins var med när Sami slutligen omhändertogs i Stockholm efter att ha levt på gatan i nästan två veckor. Det var de två som ordnade så att pojken kunde skickas till ett särskilt anpassat boende med extra personal.
   Gripandet var en omtumlande upplevelse, säger Christian Frödén. Dagen efter var han på utbildningsdag med kollegor, men kunde inte vara riktigt närvarande i det skämtsamma polistugget. Upplevelsen av den gråtande pojken med låsta fötter skavde i honom. Han tänkte på sin egen son som är i ungefär samma ålder. Det hela hade först gått lugnt till. Men så blev Sami orolig och våldsam. Det krävdes flera poliser för att ta kontroll över honom. Ju fler poliser, desto mindre våld, påpekar Christian Frödén.
   Han och Mikael Lins har i stort sett jobbat ensamma med den här stora gruppen barn och ungdomar på Stockholms gator det senaste året. Det var förra sommaren som de fick uppdraget att arbeta uppsökande specifikt mot de ensamkommande som uppehöll sig i city och i många fall var på väg in i kriminalitet. Kunskapen då var väldigt liten. Det som var tydligt var att nord–afrikanerna var den ungdomsgrupp som begick flest brott och använde droger mest. Dessutom blev de själva utsatta för brott.
   – Vi insåg tidigt att de är både offer och förövare och att de är väldigt aktiva, säger Christian Frödén.
   Så ser det ut också nu, ett år senare. En stor del av de stölder, rån och narkotikabrott som sker i city begås av de här pojkarna.
   – De är ofta gatubarn från Marocko som har livnärt sig på det sätt de kunnat. Till skillnad från afghanska ensamkommande, som ofta växt upp i familjer, skyr de nordafrikanska pojkarna kontakt med vuxna och med myndigheter, säger Christian Frödén.
   Mikael Lins nickar.
   – De är otroligt gatusmarta. Samhället förstår ofta inte de här barnens behov. Det primära är inte att få en säng och mat att äta.
   Nabil, han med Cristiano Ronaldo-frisyren, är ett av de omkring 200 barn från Nordafrika som utan föräldrar tagit sig till Sverige de senaste två åren och som rör sig i Stockholms innerstad på nätterna. Resan har varit lång och farlig. Nabil berättar att han hållit sig fast under en lastbil på en färja från marockanska hamnstaden Tanger till spanska sydkusten. Plankat sig fram genom Europa på bussar och tåg. Madrid, Lyon, Dortmund. Ända till Sverige, så långt från fattigdomens Marocko han kunnat ta sig.
   Nabil säger att han måste skaffa pengar till sin mamma, hon ligger på sjukhus i hemlandet och har inte kunnat försörja honom på flera år. Det var därför han hamnade på gatan i Marocko och blev ett av landets 80 000 gatubarn.
   De flesta av de marockanska barnen har levt på gatan i Spanien innan de fortsatt resan upp över kontinenten. Många pratar flytande spanska.
   Nu är Nabil trött och vilsen. Vart han än vänder sig möts han av stängda dörrar. I fjol avgjorde Migrationsverket 335 fall med ensamma marockanska barn och ungdomar, bara 16 av dem fick stanna i landet. Av de afghanska ensamkommande fick 97 procent bifall på sina asylansökningar, av de irakiska fick nästan 75 procent stanna, för att nämna några andra nationaliteter.
   Så Nabil vet. Han kommer inte att få stanna i Sverige heller. Han säger att han har svårt att sova på nätterna. Sedan några veckor har han tappat kontakten med sin mamma, hon har flyttats till ett sjukhus i en annan stad, där det inte finns släktingar som kan hjälpa honom att hålla telefonkontakt. Och här finns ingen som hjälper honom med en sådan sak.
   Han knyter näven för att visa hur han vaknar med en ångest som han måste slå mot väggarna för att bli av med.
   – Jag snor inte ens något längre, jag svär. Vad ska jag med pengarna till nu?
   Många av dem poliserna stöter på har rymt från boenden som ligger långt ifrån Stockholm. Det händer att Christian Frödén och Mikael Lins själva sätter sig i bilar för att köra hem pojkarna. Lika ofta saknar de resurser att ordna transporter. Krasst sett kan man säga att barnens knarkmissbruk förbättrar deras möjligheter att över huvud taget få något slags hjälp.
   – De har också ofta klart för sig hur systemet fungerar, säger Mikael Lins.
   Så när barnen överlämnas till socialtjänsten vet de att myndigheten inte kan låsa in dem. Det är ganska vanligt att de helt enkelt går därifrån. Även små barn på åtta, nio år kan alltså snabbt åter befinna sig i den dåliga miljö där de två poliserna först fann dem.
   – Det är otroligt frustrerande. Vi måste hitta nya sätt att jobba med de här barnen och ungdomarna, där myndigheterna samarbetar mycket bättre, säger Christian Frödén.
   Han och Mikael Lins sätter sig i en civil polisbil och kör ett varv på Klarabergsgatan. Det har hunnit bli mörkt och allt färre människor syns till i city, där det sker fler brott per år än i hela Örebro län.
   På en av de smalare gatorna bakom Åhléns får Christian Frödén syn på något. Han gör en hastig u-sväng nära ett garage där narkomaner brukar tända på.
   Christian Frödén har känt igen tre ensamkommande i 18-årsåldern, som begick flera brott för ett år sedan. Han stannar bilen, och de två poliserna stiger ur och hälsar på killarna som verkar känna igen bägge.
   – Vi kollar om de är drogpåverkade för att få bort dem så tidigt så möjligt, vi gör ofta så. Det kan gå snabbt utför för dem som hamnat i dåliga miljöer, säger Christian Frödén.
   I början av hans och Mikael Lins arbete vid Sergels torg lärde de känna en grupp ensamkommande från Afghanistan. Pojkarna hamnade i en spiral av drogmissbruk och kriminalitet som eskalerade. Till slut var de fast i rökheroin. Två av killarna råkade ta en överdos.
   Utanför en kiosk hänger en löpsedel som vittnar om flyktingarna som drunknat i Medelhavet.
   Två av killarna som poliserna nu stoppat är marockaner. Den tredje, vi kan kalla honom Saif, kommer från Libyen.
   – Jag kom till Europa via Italien. Vi var 400 i en fiskebåt från Tripoli. Kan du tänka dig?
   Det är inte ovanligt att flyktingbarn utnyttjas av kriminella runt om i Europa. I Italien är det känt att maffian tjänar stora pengar på barn och ungdomar som lyckas ta sig till kontinenten. En granskning gjord av tidningen L’Espresso avslöjade att flyktingpojkar prostituerar sig vid tågstationen Termini i Rom för att skicka hem pengar till sina familjer.
   ”Vet du hur mycket jag tjänar på flyktingarna? Mer än på knarket”, hördes en av maffiaorganisationens toppar säga i ett samtal som avlyssnades av italienska polisen.
   Saif tar en tugga av en chokladkaka. Han har en tunn sportjacka och skakar lätt i kylan utanför Continentalgaraget på Mäster Samuelsgatan.
   – Libyen var kaos. Jag var tvungen att lämna landet. Där var mitt liv inte värt något. Därför tog jag chansen även om jag visste att möjligheten att ta mig över havet vid liv var väldigt liten. Nu funderar jag på att åka härifrån, till Tyskland, säger han och ser på medan Mikael Lins tar en av killarna åt sidan för att kolla om han är drogpåverkad.
   De unga vi träffar säger att poliserna är schysta, men jobbiga. Det är precis vad Christian Frödén och Mikael Lins vill. Skapa förtroenden, men också störa så att barnen inte fortsätter hänga i de här områdena. Men det är ett kortsiktigt arbete, påpekar poliserna. Trots övertidsarbete hinner de inte hantera alla de möter på Stockholms gator.
   – Vi träffar ensamkommande som missbrukar narkotika, som inte bor någonstans och inte har någon inkomst, säger Christian Frödén.
   För många är det nog en chock att läsa att Sverige i dag är ett land där barn kan lämnas åt sitt öde. Men ingen tycks ta ansvar för att hundratals barn lever så.
   Christian Frödén och Mikael Lins arbetar nära socialsekreterare från Ungdomsjouren. Men det krävs mycket fler och tydligare insatser, menar de.
   Ofta skulle flyktingbarnen behöva komma ifrån gatan för att avvänjas från sitt kriminella leverne, anser citypoliserna. De liknar livet på gatan vid missbruksproblem.
   Fler låsta platser i en ny form är nödvändigt, tror de. Boenden som är anpassade för de här barnens specifika behov. Men Statens institutionsstyrelse, SIS, hävdar att det inte är lösningen på problemet. Också på låsta boenden är det svårt att ta hand om barnen, som ofta har en större problembild än vad socialtjänsten angett. Det finns helt enkelt inga givna modeller.
   Detta är en av anledningarna till att det försvinner så många ensamkommande i Sverige. Sedan 2007 har tusentals barn och ungdomar försvunnit medan de varit myndigheternas ansvar. 1 252 har aldrig återfunnits. Barnombudsmannen har nu krävt en nationell samordning.
   Klockan är kvart över elva när vi skiljs från pojkarna utanför garaget och kör vidare till McDonalds på Vasagatan. En plats som blivit träffpunkt för ensamkommande från Nordafrika. Också här hälsar pojkarna igenkännande på poliserna när vi stiger in. En av dem är 15 år men ser yngre ut. Han bor på ett boende i Uppsala. Han kan inte ta sig hem den här kvällen eftersom tågen norrut står stilla på grund av ett tekniskt fel. Pojken, som känner Christian Frödén och Mikael Lins sedan tidigare, frågar på tyska om de kan skjutsa hem honom.
   Så blir det inte. För samtidigt kommer ett larm om en man som blivit skjuten i benen i en förort. De två poliserna måste lämna pojken och i stället åka iväg för att vakta vid sjukhuset dit den skjutne förts.
   – Vi hinner inte med som vi skulle vilja, säger Christian Frödén.
   De ensamkommande nordafrikanska pojkarna är numera en självklar del av den europeiska stadsbilden. Madrid, Rom, Berlin, Oslo. Stockholm. När de blivit misstänkta för flera brott här i Sverige, drar de vidare, ofta till Norge eller Tyskland.
   Många av dem som Christian Frödén och Mikael Lins möter bär med sig svåra upplevelser. Ärrade kroppar från ett våldsamt liv på gatan, och ibland från ångestdrivet självskadebeteende. Det är vanligt att de röker hasch, många vittnar om att de tar droger för att döva jobbiga minnen och en påfrestande vardag.
   Deras självbild skiljer sig starkt från det synsätt som svenskar har av barn. De identifierar sig inte ens riktigt som barn utan som unga vuxna som måste försörja sig själva och ofta någon som är kvar i hemlandet.
   – Vissa kan tycka att det här är unga vuxna som valt sin egen väg . Men det är att göra det alldeles för enkelt för sig. De är gatubarn som aldrig haft något stöd och som överlevt tack vare kriminalitet. Kan man då säga att de har ett eget val? säger Christian Frödén.
   Enligt honom och Mikael Lins pekar mycket de har sett på att människohandel förekommer inom gruppen ensamkommande flyktingbarn, att äldre personer styr barnens brottslighet. De har själva gjort flera anmälningar om misstänkt människohandel, men det är ofta svårt att styrka då de drabbade nästan aldrig vill samarbeta med polisen och kanske inte ens ser sig själva som exploaterade.
   – Det har hänt att jag stulit åt andra. Inte nu längre alltså, men det har hänt. Oftast är det äldre killar som betalar några hundringar om man stjäl åt dem. Mobiler, jackor, såna saker, säger Nabil i hörnet mellan Åhléns och Drottninggatan.
   För några timmar sedan fanns det en öppen plats här i närheten där han kunde finna lite ro. På dagtid går han in i Kulturhuset, uppför rulltrapporna till biblioteket, och söker upp syntarna. Det är först då, när han spelar piano, som Nabil kan slappna av.
   – Sången från ”Titanic”, den gillar jag att spela, säger han.
   Federico Moreno
   Katia Wagner
   sondag@svd.se

 14. Mirza Ramic skriver:

  Med en regering som inte har något intresse för att rätta till misstag
  med en regering som fördjupar folkets lidande, kan du inte uppnå någonting
  de tjänar själva, regeringarna vars intressen i förstörelsen av grundläggande mänskliga rättigheter,vars intressen förtryck av barn och deras föräldrar
  med dem vi är på väg in i en ny era av terrorism och fascism.

 15. Pedofila kommunanställda tycker om LVU-lag om tvångsomhändertagande av barn skriver:

  Idag läser vi kodad språk i svensk socialistisk tidning, mellan raderna, om en LVU tvångsomhändertagen och på ett socialernas LVU- hem placerad flicka, som blev våldtagen av sin kommunal vårdnadshavare. Denna vårdnadshavare var troligen en kommunal politiker på socialnämnden, samtidigt som han anställdes av likasinnade tjänstemän som nämndeman på kommunens Tingsrätt eller Förvaltningsrätten där han röstade för flickans LVU tvångsomhändertagande och sen placering på en socialernas hem(HVB) där han själv likaså ”jobbade med barnen”.
  Om det skulle handla om en ”vanlig” eller fattig privatperson, då läsare skulle få mer information. Men nu kommunanställda med deras anställda lyckas ju sekretessbelägga sig själva på alla möjliga sätt. För att kunna driva om och om igen med LVU tvångsomhändertagande av barn och med pedofili.
  Nämndeman tros ha våldtagit flicka på gruppboende

  Publicerad i dag 08:18

  En man som misstänks för att ha våldtagit en tonårig flicka på ett gruppboende är politiskt aktiv i sin hemkommun och dessutom nämndeman, rapporterar P4 Skaraborg.
  Mannen arbetade på boendet som vikarie men slutade kort efter händelsen. När det inträffade anmäldes hade han börjat som vikarie på ett liknande boende.
  Mannen har suttit anhållen sedan i måndags och i morgon ska åklagaren besluta om han ska begäras häktad.
  Mannen nekar till brott.

 16. Sivan skriver:

  Det du skriver för 2013 stämmer: ”Andelen barn och unga som placerats enligt SoL i relation till placeringar enligt LVU, ligger kvar på samma fördelning som föregående år, 75 % respektive 25 %” – Men NÅGOT SOM HAR ÄNDRATS DRASTISKT senaste 10 åren är andelen SoL resp. LVU, som hamnar i Familjehem resp. HVB-hem.

  Från 1998 och fram till ca 2009 kom 75% av SoL till familjehem och till 25% till HVB. Nu finns en mycket tydlig trend mot att alltfler frivilligt placerade kommer till HVB, 2013 var andelen 57% till familjehem och 43% till HVB. Från 2010 har antalet SoL-placerade i HVB-hem ökat med mellan 22%-33% årligen. Inte konstigt att många lycksökare dras till den här verksamheten. Vilken annan bransch har en sådan tillväxt?
  Troligen förklaras den ökningen av att de ensamkommande placeras med SoL och kommer till HVB.

  MEN VARFÖR KOMMER FLER LVU-ade BARN TILL FAMILJEHEM ??
  Från 1998 och fram till ca 2010 kom ca 65-67% av LVU till Familjehem och 33-35% till HVB. Nu finns en mycket tydlig trend mot att alltfler LVU-ade kommer till familjehem. 2013 var andelen 70% till familjehem och 30% till HVB.
  Antalet LVU-ade barn och unga i familjehem har från år 2000 i snitt ökat med 3-4% årligen (från 2.640 barn till 3.920 barn placerade den 1/11). En tillväxt som inte drar till sig lycksökare, utan affärsmän som vet att planera sin verksamhet på lång sikt.

 17. Mirza Ramic skriver:

  Hej Siv
  ”””Nu finns en mycket tydlig trend mot att alltfler frivilligt placerade kommer till HVB”””,
  Soc maffia lögn,våra barn lider i sos händer ?

  Det är, en annan äcklig lögn av social maffian,
  Så vad gör maffian kidnappar frivilligt våra barn!!!

 18. Mirza Ramic skriver:

  Soc fascisterna ljuger för folk i ögonen som är en
  gäng bögar och häxor som bygger framtiden för sina barn
  på blod från andras barn!!!!!!!!!!!!!

 19. Johannes Alfred skriver:

  Hej Sivan,

  här finns förklaringen till att så många små barn LVU – as för att sedan komma till familjehem.
  http://www.expressen.se/nyheter/lakarnatverket-ska-skydda-lakarna/

 20. Mirza Ramic skriver:

  Mattias Gascoigne
  6 tim · Har redigerats
  DEN KALLA NATIONEN!
  Sverige har blivit kallt, Empatin har gått i ide.
  Vi bryr oss inte om varandra längre.
  Vi har blivit giriga.
  Vi har utplånat alla former av medmänsklighet, och ersatt det med en kall och hård institution som kallas Socialtjänsten.
  Vi har skippat våra ömmande hjärtan, och ersatt det med en lag istället.
  Socialtjänstelagen.
  Vi har slutat bry oss om dom svaga, dom som har farit illa, dom som verkligen skulle behöva vår hjälp.
  Istället tar vi deras barn.
  När vårt samhälle skulle domineras av glädje, frid, omtänksamhet och godhet, sålde vi oss istället för pengar, och blev känslokalla.
  Många har gjort sig en skön slant på att sko sig på andras olycka, man har gett till dom som redan hade mycket, och man har tagit från dom som nästan hade inget.
  Kylan är här, den har förfrusit oss, och gett oss mental och emotionell kallbrand.
  Den har sorterat upp oss i olika grupper, med olika värde, där den som har fickorna fulla av kalla mynt, kan plundra hur den vill, på dom svagas bekostnad.
  Vi har inte ens någon Rättssäkerhet i vårt kalla land längre.
  Vi har förfrusit oss alla, ända in i själen.
  Domstolarna dömer Domar som är uppgjorda på förhand, Förvaltningsrätten och Kammarrätten borde båda avskaffas, eller byta namn till ”Skamrätten”!
  Det finns ingen rättvisa längre, ingen medmänsklighet, inga känslor.
  Alla bara tänker på pengar.
  Till och med alla sår på våra lemlästade kroppar har frusit till is.
  Vi är nedkylda.
  Vi har blivit den nedkylda Nationen.
  Om vi skall överleva som folk, kan det inte fortsätta så.
  Vi måste börja tina, igen.

 21. Feministerna & socialister utrotade ordet "moder". Inforde "hen" och "vårdnadshavare" skriver:

  Hela samhället och dess institutioner genomsyrade av feminismen, där finns inte plats för heliga moderskapet, heliga samhälletsbärare barnfamilj. Det etsatts av finansiellt oberoende vårdnadshavare. En av möjliga statliga / biologiska vårdnadshavarna….När vi såg senast orden ”mor och far ” i socialisternas dagis- skolornas dokumentationen? Biologisk Vårdnadshavare ska gå tjäna pengar, inte sköta om barnen,om de är egna barn. Men Statlig Vårdnadshavare ska få lön för barntortyr till de bli korrekta socialister eller klassas som kriminella&psykisk sjuka, om deras biologiska vårdnadshavarna är för jobbiga och gnälliga. Så som nazi-kommunisterna säger i alla tider: sådana medborgarna vi inte behöver, de får lika gärna dö eller flytta härifran. De som är inte med oss, är mot oss.

 22. Ove Svidén skriver:

  Min ryska vän Ivan, säger att det är partibok som gäller, för att få bli familjehem eller föreståndare för ett privat HVB-hem, med god tillgång till underåriga barn utan några mänskliga rättigheter som skydd.

  Och i DecemberÖverenskommelsen ingår nu att all sju edsvurna partier ska hålla tyst om saken. Största möjliga tystnad – under två hela mandatperioder – för att få den eftertraktade pensionen med bibehållen riksdagslön ända till 65 års ålder. Det smarta LVU/HVB-Systemet kan tjäna många syften, och förstöra livet för trettiofem tusen barn per år…

 23. Vid LVU tvångsomhändertagande myndigheterna "vet om barnets bästa" bättre än själva barnet skriver:

  Man kan kolla på Youtube, om hur LVU tvångsomhändertagande av barnen ser ut. Denna 15åring flicka kördes med tvång av polisen från Mexiko till USA. Svensk Pravda kallar det för ”barnarov”. När samma sak sker med svenska barnen, socialisterna kallar det för LVU tvångsomhändertagande för barnets bästa. Men barnarov är rätta ordet för det.

  Polis rövade bort flicka till USA
  MEXIKO. En 14-årig flicka, som mexikansk polis felaktigt skickat till USA, har återförenats med sin familj efter en vecka.
  – Du kan ställa alla frågor du vill i morgon. Just nu vill jag vara med mina föräldrar, sade Alondra Luna Nunez till reportrar vid hemkomsten på flygplatsen i Guanajuato.
  Den 16 april togs hon av polis i sin hemstad och flögs till Texas, där en amerikansk kvinna hävdat att Nunez var hennes försvunna dotter. Händelsen filmades och bilderna på den skrikande flickan som tvingas in i en polisbil spreds som en löpeld över Mexiko.
  Den amerikanska kvinnan har letat efter sin dotter sedan 2007. När hon efter åtta års sökande hittade Nunez, som hon sade hade samma ärr mellan ögonbrynen som hennes egen dotter hade, underrättade hon amerikansk polis. En mexikansk domare beordrade att Nunez skulle skickas till USA, trots familjens protester.
  Fallet ska nu utredas av myndigheterna.
  TT-AFP
  23 april 2015 08:13

 24. Video på hur LVU tvångsomhändertagande ser ut.Askaffa LVU tvångslag mot barnen! skriver:

  Här kan ni få kolla på video,om hur LVU tvångsomhändertagande av oskyldiga barn ser ut. Med gråt, våld mot flickan, grov misshandel, lögn, osanning, misstag, handfängsel-fverkligen inte för barnets ”bästa”, även om det kallas så. Här Mexikanska socialtjänsten med polisen kör en tonårsflicka med tvång från hennes pappa till nån främmande kvinna som påstår vara ”mamman”. Avskaffa LVU lag-kommunal och statlig kidnappning av barnen, mot barnens och mot föräldrarnas vilja. Inget som är bra med våld och tvång mot barnen och med vilken som helst sort av barnmisshandel.
  Video:
  https://youtu.be/nHB4ch51XE0

 25. Socialförvaltning brister i LVU-barnomvårnaden och lägger skulden på Utbildningsförvaltningen skriver:

  När socialen sköter sig så dåligt med av de LVU-omhändertagna barnen som de har ansvaret för i stället för barnets föräldrar, så att misskötta barnen dör, då Socialnämnden ska lägga skulden på alla utom sig själv. Socialsekreterarna bli fläckfria i vilket fall som helst för de är ju direkt underordnade till Socialnämndens och Kommunernas högsta politiker och inför deras uppdrag gällande LVU-barnomhändertagande. Även någon skolrektor eller nån annan kan få ta skulden för att anställda på Socialförvaltningen dödar LVU-barnen. Eller så föräldrar kan få ta skulden också. Socialen vet ju,att Sveriges domstolar ska ge rätt till Socialnämnden.Även över döda barnens kroppar.
  Frågar: varför Sveriges domstolar ger nästan ALTID rätt till Socialtjänsten, oavsett vad det än gäller.
  I följden Sveriges domstolar , BEO, Skolinspektionen, DO, JO ,IVO ger ju också nästan alltid rätt till vilka kommunanställda / tjänstemän som helst i ärenderna mot privatpersoner. Enligt statistiken.
  Det ligger i systemfelets natur i att inte skipa rättvisan, utan nåt annat. Olika materiella och politiska INTRESSEN?

  Förtalsutredning av Yaras rektor läggs ner
  Publicerad 14 apr 2015 14:15
  Förundersökningen om grovt förtal av Yaras rektor Johan Johansson i Karlskrona läggs ner.
  Det har vice chefsåklagare Ulrika Grenerfors i dag beslutat.
  – Jag upplever att Johan mer eller mindre blev offentligt avrättad i massmedia utav sin arbetsgivare, har rektorns fru Karin tidigare sagt.
  Rekommendera25 Tweeta4
  Efter mordet på åttaåriga Yara i Karlskrona den 30 april förra året upptäcktes en rad brister och missförhållanden i kommunen.
  Rektorn på Yaras skola, Johan Johansson, fick skulden och stängdes av från sin tjänst. Vid en presskonferens den 12 maj förra året berättade kommunens företrädare om hans avstängning och pekade ut honom som ansvarig för att skolan inte larmat tillräckligt om Yaras situation.
  – Det är tydligt att skolan har brustit i sin anmälningsplikt. Rektorn är den som står ansvarig, sa Maria Persson, chef för barn- och ungdomsförvaltningen, på presskonferensen.
  Anmälde kommunen för förtal
  Avstängningen visades senare var felaktig eftersom Johan följt alla riktlinjer, varit i kontakt med socialtjänsten och berättat om Yara. Anklagelsen gjorde att han hamnade i en djup depression som i sin tur ledde fram till en självförvållad bilolycka. Johan drabbades av så svåra skador att han sannolikt aldrig kan komma tillbaka till sitt tidigare liv med familjen eller jobbet.
  Karin anmälde kommunen för förtal och arbetsmiljöbrott. Beslutet fattades efter överläggningar med Lärarförbundet.
  – Jag upplever att Johan mer eller mindre blev offentligt avrättad i massmedia utav sin arbetsgivare, sa Karin till Kvällsposten.
  Starkt kritisk
  Även Skolledarförbundets ordförande Matz Nilsson har varit starkt kritisk till kommunens hantering sedan de stängde av Johan. Kritiken handlar bland annat om att kommunen inte haft tydliga riktlinjer om hur kommunikationen mellan skola och socialtjänst ska ske och inte utbildat sina ledare i det.
  – Nu ser vi vilka förödande konsekvenser det fått. Inte bara för flickan utan även för rektorn och hans familj. Det är upprördhet och vrede jag känner inför en kommunledning som letar syndabockar i stället för att ta sitt ansvar, har Matz Nilsson sagt.
  Fick en offentlig ursäkt
  Men de uttalanden som gjordes vid kommunens presskonferens är enligt vice åklagare Ulrika Grenerfors inte att bedöma som förtal och nu läggs förundersökningen ner.
  Johan och hans familj har tidigare fått en offentlig ursäkt från en förvaltningschef i Karlskrona.
  – Det är ett steg i rätt riktning. Men jag vill också att kommunen tar ett fortsatt ansvar för Johans och familjens situation, sa Karin till Kvällsposten.
  Kvällsposten har sökt henne för en kommentar.
  Av Fredrik Samuelson
  fredrik.samuelson@kvp.se

 26. Flera olika kommunala aktörer tjäner stora pengar på LVU i barnindustri skriver:

  Idag vi läser om några av dem allierade till kommunanställda som parasiterar på barnhandel och har intresse för LVU barnens tvångsomhändertagande.
  Vi vet också att enligt statistiken, 7 skolanställda av 10 anmäler barnen till socialen: skolsköterskor, rektorer, lärarna. De alla får del av olika slags kommunala ekonomiska belöningar….. Sådana pengar som staten levererar till kommuner för barnhandel, från våra fickor, det finns flera kriminella som frestas av detta upplägg.

  Ettorna hyrs ut till flyktingar för 46 500 kr/mån

  MÖLNDAL. Den här enrumslägenheten på drygt 20 kvadratmeter för ensamkommande flyktingungdomar kostar 46 500 kronor per månad – och det är skattebetalarna som står för notan.
  Bakom upplägget står bland annat fastighetskungen och börs vd:n Erik Selin, 47, och hans vice vd Sharam Rahi, 41.
  – Jag har inte tagit ut en krona ur företaget, säger Erik Selin.
  Ensamkommande flyktingbarn är en miljardindustri i Sverige.
  Varje barn eller en ungdom kostar skattebetalarna 2 000-7 000 kronor per dygn. På tre år har Migrationsverket betalat ut 12,4 miljarder kronor till kommuner som antingen ordnar boenden till ungdomarna i egen regi eller som anlitar privata företag. I år räknar Migrationsverket med att kostnaden för ensamkommande barn och ungdomar kommer att uppgå till åtta miljarder kronor.
  Mölndal fick 276 miljoner.
  Birgitta Korpe, verksamhetschef för ensamkommande i Mölndal är kritisk till bolagens stora vinster.
  Den kommun som 2014 fick mest pengar av Migrationsverket var Mölndal utanför Göteborg.
  Kommunen fick 276 miljoner kronor – motsvarande 756 000 kronor per dag. Och i Mölndal anlitar man nästan uteslutande privata bolag för att ge ensamkommande barn och ungdomar boende och omvårdnad.
  Birgitta Korpe är verksamhetschef för ensamkommande barn och ungdomar i Mölndal.
  – Vi göder stora privata företag, vi har inga andra alternativ säger hon.
  Korpe berättar att de största vinsterna gör företagen när de hyr ut utslussningslägenheter, det vill säga lägenheter som flyktingungdomar får bo i när de fyllt 18 år och har fått asyl.
  – Företagen kan göra extrema vinster, säger Korpe.

  Hur mycket är hyran för en lägenhet?
  – Allt från 1 200 till över 2 000 kronor per dygn och barn. Konceptet bygger på att barnen när de fyllt 18 år är självgående och har sysselsättning eller går i skolan.
  Enligt Birgitta Korpe är kostnaderna mycket små för tillsynen av ungdomarna.
  – Företagen har bara tillsyn några gånger i veckan, säger Birgitta Korpe.
  Expressen inne i en av de enkelt möblerade lägenheterna där ensamkommande flyktingbarn får bo.
  Hyr ut studentlägenheter
  Ett av de företag som anlitas av Mölndals kommun är Steget Vidare AB. De hyr ut ett 30-tal lägenheter till kommunen – främst studentlägenheter på drygt 20 kvadratmeter.
  Många lägenheter ligger i stadsdelen Björkekärr i Göteborg, i ett miljonprogramsområde från tidigt 70-tal.
  När Expressen besöker några av lägenheterna visar det sig att de är nergångna och slitna. En person som bor i en av lägenheterna säger till Expressen att det vid flera tillfällen luktat mögel i bostaden.
  Steget Vidare hyr lägenheterna av Sveriges största fastighetsbolag – börsnoterade Balder.
  Steget Vidare får betala cirka 3 000 kronor per lägenhet och månad till Balder.
  1 550 kronor per dygn

  FAKTA
  ERIK SELIN, 47 ÅR
  Gör: Vd och största ägare i det börsnoterade fastighetsbolaget Balder. Nyligen rankad som 33.e rikaste personen i Sverige, enligt Veckans Affärer. Äger aktier för cirka nio miljarder kronor.
  Bor: Lyxvilla i Billdal utanför Göteborg. Huset köptes 2007, för 18 miljoner kronor.
  Bil: BMW 750i
  Övrigt: Äger ett privat stall – Stall Sellin
  Sedan hyr Steget Vidare ut lägenheterna till Mölndals kommun för 1 550 kronor per dag – eller motsvarande 46 500 kronor per månad och lägenhet, enligt Mölndals kommun. Det innebär ett hyrespåslag på 1 450 procent jämfört med vad Steget Vidare får betala.
  Med 30 lägenheter får Steget Vidare 16,7 miljoner kronor i hyresintäkter per år, betalar drygt en miljon kronor i hyra till Balder – och gör en bruttovinst på 15,7 miljoner kronor på hyrorna.
  Expressen kan nu avslöja att männen bakom upplägget är börsnoterade Balders storägare och vd, Erik Selin och Balders vice vd, Sharam Rahi, 41.
  Steget Vidare ägs i dag till 100 procent av Vale Fastighetsförvaltning – tidigare Klivet Vidare AB.
  Erik Selin och Sharam Rahi grundade Klivet Vidare den 3 december 2012 tillsammans med sina vänner Pontus Teiler, 44, och Nubar Kino, 40. Då var Selin styrelseordförande och ägde 25 procent av aktierna. Sharam Rahi ägde också 25 procent enligt stiftelseurkunden och de övriga två resterande aktier.

  Balders vice vd Sharam Rahi är en av hjärnorna bakom lägenhetsupplägget.
  Foto: Jan Wiriden
  Sharam Rahi har också representerat Klivet Vidare som delägare i Steget Vidare. Detta framgår av ett bolagsprotokoll i april 2014 som Expressen har tagit del av.
  Balder tjänar alltså pengar genom att hyra ut lägenheterna till Steget Vidare AB, sedan tjänar Steget Vidare 43 500 kronor per månad och lägenhet när de hyr ut lägenheterna till Mölndals kommun. Och det är skattebetalarna som står för notan.
  33:e rikast i Sverige
  Erik Selin är i dag enligt Veckan Affärers senaste förmögenhetslista den 33:e rikaste personen i Sverige och äger aktier i Balder för drygt 9 miljarder kronor.
  Balders vice vd Sharam Rahi, som själv kom till Sverige som flykting från Iran för 25 år sedan, äger aktier för motsvarande 240 miljoner kronor.
  Styrelseordförande i Balder är Christina Rogestam, 71.
  Rogestam var tidigare riksdagsledamot för Centerpartiet – och generaldirektör för Statens invandrarverk, numera Migrationsverket. Och även hon äger aktier i Balder via bolag – för motsvarande tio miljoner kronor.
  Steget Vidare och Vale Fastighetsförvaltning gjorde förra året sammanlagda vinster på 16 miljoner kronor på en omsättning på drygt 60 miljoner kronor.
  Vill inte svara på frågor

  FÖRETAGEN SOM DRAR IN MEST KOMMUNPENGAR
  Här är företagen som fick mest pengar av kommunerna till ensamkommande barn och ungdomar för 2014.
  De tre toppbolagen omsätter sammanlagt drygt 550 miljoner kronor på ensamkommande barn per år vid full beläggning.
  1) ATTENDO INDIVID & FAMILJ AB
  Ingår i Attendo koncernen, som ägs av riskkapitalbolaget IK Investment Partners med flera ägare, bland dem: Alfa Laval, Intrum Justitia, Ellos och Hemglass.
  Antal platser enligt IVO: 372. Vid full beläggning och 2 000 kronor per barn får Attendo 744 000 kronor per dygn.
  Omsättning Attendo (2013): 521 miljoner kronor, rörelseresultat: 68 miljoner.
  Vd: Cecilia Addamshill.
  2) BAGGIUM VÅRD OCH BEHANDLING AB
  Ingår i Humana koncernen som ägs av riskkapitalbolaget Argon Capital via ett Luxemburg registrerat företag. En storägare är också Humanas vd Per Granath, 61.
  Antal platser enligt IVO: 221. Vid full beläggning får Baggium 442 000 kronor per dygn.
  Omsättning (2013): 242 miljoner kronor, rörelseresultat: 29,5 miljoner.
  Vd: Claus Forum.
  3) ALERIS OMSORG AB
  Ägs av familjen Wallenbergs maktbolag Investor.
  Antal Platser enligt IVI: 170. Vid full beläggning får Aleris 340 000 kronor per dygn.
  Omsättning (2013): 1,1 miljarder kronor.
  Vd: Ann-Marie Svensson.
  När Expressen ringer på dörren till Steget Vidares kontor i Björkekärr öppnar en av bolagets anställda, men stänger lika fort och vill inte svara på några frågor.
  På bolagets huvudkontor i Mölndal vill heller ingen lämna några kommentarer.
  – Pontus Teiler sitter i möte och jag hinner inte svara på frågor nu, säger delägaren Nubar Kino.
  Några dagar senare skickar Teiler ett mejl där han hänvisar till företagets hemsida och till Bolagsverket. Han skriver också:
  ”Vi, jag och Nubar, har bestämt oss för att inte medverka i någon intervju med er”.
  I en intervju, publicerad på sajten Svenskt Näringsliv 2012, går Pontus Teiler och Nubar Kino till attack mot de som är kritiska till vinster i välfärden.
  Teiler säger att han tycker vinsterna fått oproportionerligt mycket utrymme i debatten.
  ”Är vårt engagemang, hårda arbete och vår eventuella vinst mindre värd”, säger Pontus Teiler i intervjun.
  När Expressen frågar efter Vales (tidigare Klivet Vidare) aktiebok lämnar bolagets styrelseordförande, Pontus Teiler, bara ut aktieboken för den 3 januari 2013. Där framgår att det är Teiler och hans sambo samt Nubar Kino och hans hustru som äger bolaget.
  Senare återkommer Teilers kollega och delägaren Nubar Kino i ett mejl till Expressen och skickar med en ny version av aktieboken. Nu framgår det i stället att Erik Selin och Sharam Rahi har varit delägare från starten 2012 till den 15 december 2014. Då ska Selin och Rahi ha sålt sina aktier till Kino och Teiler enligt denna version av aktieboken.
  KOMMUNERNA SOM TOG EMOT MEST PENGAR
  Här är kommunerna som fick mest pengar 2014. I toppen finns Mölndal, som hyr lägenheterna av Erik Selins fastighetsbolag.
  1 Mölndal 274,1 miljoner kronor
  2 Stockholm 213,9 miljoner
  3 Malmö 176,8 miljoner
  4 Sigtuna 139, 3 miljoner
  5 Solna 109, 8 miljoner
  6 Uppsala 89 miljoner
  7 Skellefteå 74,8 miljoner
  8 Göteborg 65,8 miljoner
  9 Örebro 46 miljoner
  10 Linköping 31 miljoner

  Totalt betalade Migrationsverket ut 4,9 miljarder kronor under 2014 till svenska kommuner för omhändertagande av ensamkommande barn och ungdomar.
  Prognosen för 2015: 8 miljarder kronor.
  Källa: Migrationsverket

  ”Aldrig tagit ut en krona”
  Expressen träffar Erik Selin och Sharam Rahi under ett kort möte på Balders huvudkontor i centrala Göteborg. Selin säger då:
  – Jag är delägare i Steget Vidare och i Klivet Vidare och de andra delägarna är kompisar till mig, men jag har aldrig tagit ut en krona från företaget.
  Erik Selin och vice vd Sharam Rahi vill dock inte ställa upp på någon intervju och svarar vare sig på mejl eller i telefon när Expressen vill ha fler svar.
  Inte ens när vi träffar Erik Selin utanför hans kontor på Kungsportsavenyn i Göteborg vill han ge några kommentarer.
  Selin går mot kontorsentrén och försvinner in på kontoret utan att svara på en enda fråga.
  Av Michael Syrén
  Publicerad 05 maj 2015 05:13

  SÅ GÖR BOLAGET MILJONVINSTERNA
  Steget Vidare AB hyr ut enrumslägenheter till ensamkommande flyktingungdomar.
  Mölndals kommun hyr enrumslägenheterna för 46 500 kronor per lägenhet och månad av Steget Vidare.
  Tio barn i tio lägenheter kan skötas av en personal enligt Birgitta Korpe, verksamhetschef för ensamkommande barn och ungdomar i Mölndal.
  Steget Vidare hyr ut 30 lägenheter. 30 lägenheter ger bolaget intäkter på 1 395 000 kronor per månad vid full beläggning.
  En personal kostar företaget cirka 50 000 kronor per månad. Tre personer kostar 150 000 kronor.
  Steget Vidare betalar 3 000 kronor per månad och lägenhet. 30 lägenheter kostar bolaget 90 000 kronor per månad.
  Vinst 30 lägenheter: 1 155 000 kronor per månad.

  • Ove Svidén skriver:

   Och vad mera är med kreativ bokföring döljer vinnarna av den lönsamma kommunala människohandeln vart pengarna går. Så detta kan vara det verkliga skälet till Statsminister Fredrik Reinfeldts fräcka uttalande att vi svenskar skulle öppna våra hjärtan …

   Verkligheten är kanske att Reinfeldt ville ha fortsatt klirr i den egna kassan när han väl lämnat partipolitiken.

   Och en misstanke smyger sig på: Var han mutad/hotad/köpt av en svensk pedofilring?

  • Ove Svidén skriver:

   Såg ni att: 7 skolanställda av 10 anmäler barnen till socialen: skolsköterskor, rektorer, lärarna. De alla får del av olika slags kommunala ekonomiska belöningar….. Det finns flera kriminella som frestas av detta upplägg.

   Ser ni vad som sägs: Kommunens smarta ekonomer betalar för att någon LVU-anmäler ett barn !!! Fasansfullt; så listigt….

 27. Socialen och kommunanställda-elak bunt av giriga mobbarna skriver:

  Vi läser i tidningar idag igen om socialnämnden och övriga kommunanställda som mobbar ut och avskedar medarbetarna som kritiserar dålig verksamhet och inte vill participera i korrupt kommunal brottsliget och barnhandel.

  Sara slog larm – fick sparken
  Sara Shirmohamad blir chockad när hon läser i Expressen om hur stora vinster som hennes tidigare arbetsgivare gjort.
  Sara Shirmohamad, 30, arbetade som behandlingsassistent på företaget Steget Vidare i Mölndal.
  Hon slog larm till ledningen om att personalen uttryckte sig kränkande om vissa ungdomar och att tillsynen var bristfällig.
  Hon berättar att hon kände sig mobbad och utfryst – och fick sparken en vecka senare.
  – Min uppfattning är att företaget mest tänker på vinster och vissa ungdomar brydde man sig knappt om, säger Sara Shirmohamad.
  Vi avslöjade i veckan hur flera företag tjänar miljontals kronor på att hyra ut utslussningslägenheter till Mölndals kommun utanför Göteborg.
  För en enrumslägenhet fakturerade bolagen kommunen från 37 500 kronor per månad upp till 68 850 kronor. Och det är skattebetalarna som står för notan.
  Ett av bolagen är Steget Vidare AB som till 100 procent ägs av Klivet Vidare AB (nyligen namnändrat till Vale fastighetsförvaltning).
  Klivet Vidare grundades bland annat av fastighetsmiljardären och börs vd:n Erik Selin där han också var delägare tillsammans med börsnoterade Balders vice vd Sharam Rahi samt Pontus Teiler och Nubar Kino.
  Steget Vidare och Klivet Vidare AB gjorde 2013 sammanlagda vinster på drygt 16 miljoner kronor (efter finansnetto) och tar ut 46 500 kronor per månad av Mölndals kommun för sina utslussningslägenheter.
  Arbetade tidigare för FN
  Sara Shirmohamad arbetade på Steget Vidare som behandlingsassistent – men anställningen blev kortvarig.
  Sara är utbildad socionom och har en mastersexamen i socialt arbete från Göteborgs universitet.
  Efter utbildningen arbetade hon med flyktingar för FN i Mellanöstern, men i vintras återvände hon till hemstaden Göteborg.
  Via en vän fick hon kontakt med företaget Steget Vidare. Sara ville fortsätta att arbeta med flyktingar och fick timanställning i Steget Vidare och i Klivet Vidare med en lön på 145 kronor per timma, före skatt.
  – Det var ju ingen bra lön för mig som hade studerat i fem år på universitetet och hade erfarenhet från FN men jag tog jobbet, säger Sara.
  Nästan omgående reagerade hon över hur lite utbildning personalen hade. Men värst tyckte hon det var när vissa i personalen behandlade flyktingungdomarna dåligt. Och ungdomar från Afghanistan stod längst ner på skalan, berättar Sara.
  – En del i personalen misstrodde alltid dessa ungdomar och det fanns de som ironiserade över dem och ibland pratade man nedlåtande om ungdomarna. När jag påpekade detta för chefen sa han att personalen måste få prata av sig, säger Sara.
  Hon berättar också att flyktingungdomarna i utslussningslägenheterna inte fick speciellt mycket stöd.
  ”För stora skillnader”
  Birgitta Korpe, omsorgschef för ensamkommande barn och ungdomar i Mölndal har tidigare berättat för oss att tillsyn av ungdomarna skulle göras några gånger per vecka – och att detta arbete ingår i bolagens arbete när de hyr ut utslussningslägenheter.
  Men Sara berättar att vissa ungdomar bara fick besök av Steget vidares personal 15-20 minuter varannan vecka.
  – Vi kontrollerade att det var städat i deras lägenheter, men inte mycket mer. Under mina två och en halv månad träffade jag inte ens alla ungdomar i utslussningslägenheterna.

  Steget vidare hyr ut lägenheter i Björkekärr
  Foto: Tomas Ohlsson
  Men allt var inte dåligt. Hon berättar att en del flyktingungdomar fick Lisebergskort, blev bjudna på restaurang någon gång och fick läxhjälp och hjälp med att handla mat.
  – Men skillnaderna var stora. När jag kritiserade personalen för detta så blev jag själv utfryst, mobbad och trakasserad. En del började också skämta om min dialekt och min etnicitet, säger Sara.
  Vänder kritiken
  Sara Shirmohamad försökte ta upp de allvarliga missförhållandena med en av delägarna i Steget Vidare, Pontus Teiler.
  Som en säkerhet spelade Sara in det en timme långa samtalet och vi har tagit del av inspelningen.
  På inspelningen hör man hur Sara berättar för Pontus Teiler att hon tycker personalen inte behandlar ungdomarna med respekt. ”Om du har en inställning att du vill skita i någon bör du kanske byta jobb. Vi jobbar med människor och inte med bilar”, säger Sara till Pontus Teiler.
  Pontus Teiler säger bland annat: ”Har det skitit sig och skurit sig så har det skurit sig”.
  Pontus Teiler vänder under samtalet kritiken mot Sara i stället: ”Vi har hört från personalen att Sara inte funkar så bra, att det inte klaffar hela vägen”, säger han.
  En vecka efter hennes samtal med chefen fick Sara Shirmohamad sparken från Steget vidare.
  – Jag kontaktade då facket som hörde av sig till min chef och då återkallade de uppsägningen. Dagen efter sa de upp mig igen.
  Fick sms av chefen
  När vi för några veckor sedan besökte miljonprogramsområdet med utslussningslägenheterna så arbetade Sara på kontoret i området där flera lägenheter finns.
  Hon visar för vår reporter ett sms som hon fick från sin chef. I sms:et står:
  ”Expressen var utanför HK idag igen, de blev hänvisade att återkomma i nästa vecka för intervju med Pontus och Nubar. Vi ska inte gå in i någon diskussion med de, vidare hänvisa till verksamhetschefen. Igår ville de komma in på Klivet samt filma och intervjua. Deras avsikt eller intresse kretsar kring vinster och dygnsavgifter.”
  När Sara Shirmohamad får veta hur stora vinster som hennes tidigare arbetsgivare gör blir hon först tyst, sen säger hon:
  – Jag är chockad, verkligen chockad. Är det så mycket. Då borde de verkligen göra mer för ungdomarna och anställa mer kunnig personal.
  Av Michael Syrén
  Publicerad 09 maj 2015 05:23
  STEGET VIDARE AB
  Steget Vidare AB – ägs av Klivet Vidare AB (nu namnändrat till Vale fastighetsförvaltning) till 100 procent.
  Klivet Vidare grundades av – börsnoterade – Balders vd miljardären Erik Selin, Balders vice vd – Sharam Rahi, Pontus Teiler och Nubar Kino. Selin och Rahi var delägare under hela 2013 till december 2014 enligt Klivet Vidares aktiebok (25 procent vardera)
  Steget Vidare/Klivet Vidare driver HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn – och ungdomar.
  De erbjuder också Mölndals kommun utslussningslägenheter till ensamkommande flyktingungdomar. Pris: 46 500 kronor för en enrumslägenhet.
  I hyran ingår även – som Expressen skrivit tidigare – en viss tillsyn. Enligt Birgitta Korpe, Mölndals omsorgschef för ensamkommande barn – och ungdomar ska tillsyn göras två till tre gånger per vecka.
  Steget Vidare AB har i kontrakt med Mölndals kommun 28 platser och ett 30-tal utslussningslägenheter som bolaget hyr av Balder AB för 3 000 kronor per månad.
  Mölndals kommun – skattebetalarna – får betala 46 500 kronor per månad och lägenhet. För 28 lägenheter får Steget Vidare/Klivet Vidare AB intäkter på 1 302 000 kronor per månad.
  Enligt Birgitta Korpe kan en anställd person sköta tio ungdomar i tio lägenheter. En anställd kostar med sociala avgifter och moms företaget cirka 50 000 kronor per månad. För 30 lägenheter krävs tre anställda som totalt kostar 150 000 kronor per månad.
  Steget Vidare/Klivet Vidare hyr 30 lägenheter för 90 000 kronor per månad av Balder
  Vinst: 1 062 000 kronor per månad för utslussningslägenheterna. På 30 lägenheter gör de en vinst på 1 155 000 kronor.
  Steget Vidare gjorde 2013 en vinst (efter finansnetto) på 10, 2 miljoner kronor. Klivet Vidare AB gjorde 2013 en motsvarande vinst på 6,3 miljoner kronor. Totalt: 16, 5 miljoner kronor i vinst.
  Steget Vidare hade 2013 en nettomarginal på drygt 22 procent, Klivet Vidares (i dag Vale) nettomarginal var samma år över 41 procent. Och bolagen hade sammanlagt ett eget kapital på drygt 15 miljoner kronor.
  Innan Selin och Rahi kom in i verksamheten fanns inte Klivet Vidare och Steget Vidare gjorde 2011 en vinst på 231 000 kronor (efter finansnetto).

 28. Socialen och kommunanställda jobbar med olagliga LVU/HVB-hem skriver:

  Vi läser vidare i dagens tidningar om socialtjänsternas olagliga verksamhet och deras brottsliga samarbetspartner inom kommunernas LVU-barnhandel.

  Flyktingföretag kan ha brutit mot lagen
  Positivum är ett av de företag som det nu pågår en förundersökning mot. Fotograf: Tomas Ohlsson
  GÖTEBORG. De har avslöjats för sina dyra lägenheter för ensamkommande flyktingungdomar.
  Nu utreder polisen två av företagen för att ha brutit mot lagen då de bedrivit hem för flyktingbarn utan tillstånd.
  – Det är inget jag känner till, säger Marie Östh Karlsson, kommunstyrelsens ordförande i Mölndals kommun som anlitar båda företagen.
  Caremore och Positivum är två av de företag som hyr ut dyrbara utslussningslägenheter för ensamkommande ungdomar, en verksamhet som GT granskat under de senaste dagarna. I ett fall hade en etta i Mölndal genom kostat skattebetalarna 68850 kronor per månad.
  I dag kan vi avslöja att både Caremore och Positivum, samtidigt som de anlitas av flera kommuner i Västsverige, utreds av åklagare.
  En granskning som Institutionen för vård och omsorg, IVO, gjort visar att företagen inte haft tillstånd för att ta hand om ett stort antal ensamkommande flyktingbarn som de fakturerat kommunerna för. Sex stadsdelar i Göteborg fick nyligen kritik av myndigheten för att de placerat barn på hemmen, ett i Frölunda och ett i Kållered, utan att kontrollera om tillstånd fanns. Mölndals kommun utreds för samma sak.
  ”Det är olagligt”
  – Det är olagligt och vi har fått polisanmäla företagen, säger Maria Björklund, enhetschef på IVO avdelning sydväst.
  Hon ser allvarligt på att en så viktig verksamhet som behandling av ensamma flyktingbarn bedrivs utan tillstånd.
  – Är inte en verksamhet prövad och kontrollerad så kan man inte garantera att barnen har det bra. Det är ganska tuffa prövningar vi gör innan vi ger tillstånd, säger Maria Björklund.
  När det saknas tillstånd kan inte heller hon och hennes kolleger göra någon kontroll av hemmen så hon kan inte uttala sig om hur det är där.
  – Det vi kan göra är att polisanmäla och det har jag aldrig hört att vi behövt göra tidigare, säger Maria Björklund.
  Kan bli böter
  Enligt kammaråklagare Niklas Högdén i Göteborg pågår nu två parallella förundersökningar i fallet. Han leder den ena.
  – Förundersökning pågår, säger Niklas Högdén.
  Fälls de två företagen kan det bli tal om böter.
  Caremores ägare säger till GT att de är en seriös aktör och att det är en tolkningsfråga om det krävs tillstånd eller inte.
  – Det var ju en bedömningsfråga om vi fick lov att göra den vården eller inte. En ren tolkningsfråga.
  Men IVO har ju gjort en polisanmälan?
  – Det var de tvungna att göra. Det var inte bara oss de anmälde, det var ett annat företag också och det var en tolkningsfråga.
  Rickard Krogh, från Positivum som är det andra anmälda företaget, säger att de försökt hjälpa kommuner i akut behov av hjälp med HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn.
  ”Vi blev lite ledsna”
  – Vår intention var bara det bästa. Vi blev lite ledsna. Tack för det liksom.
  Samtidigt är det viktigt att ha ett tillstånd och det är till och med ett lagbrott att inte ha det.
  – Vi såg inte att vi gjorde fel. Det anser de och det ska prövas nu. Vi visste inte att vi gjorde fel, säger Rickard Krogh.
  En av de kommuner som, enligt IVO, anlitat de tillståndslösa HVB-hemmen för ensamkommande barn hos Caremore och Positivum är Mölndals kommun som också anlitat samma företag för de dyra utslussningslägenheter GT tidigare kunnat avslöja.
  Att det pågår förundersökningar mot de båda företagen samtidigt som Mölndals kommun anlitar dem är nytt för kommunstyrelsens ordförande Marie Östh-Karlsson.
  – Jag kan inte svara i detalj på det. Vi ska ha de ensamkommande där de ska vara, säger hon.
  Vad säger det om er kontroll av den här verksamheten att ni satt unga på HVB-hem som enligt myndigheterna bedrivs olagligt?
  – Att vi får titta på den igen.
  Var detta nytt för dig, att det pågick en förundersökning?
  – Ja, det var nytt för mig.
  Av Daniel Olsson
  Av Michael Syrén
  Publicerad 11 maj 2015 04:55
  FEM STADSDELAR FÅR KRITIK
  Stadsdelen Centrum får kritik
  Placerade åtta ungdomar i ett av boendena trots att de visste att de då saknade tillstånd.
  Stadsdelen Lundby får kritik
  ”Nämnden konstaterar att det är olyckligt att kontroll av tillstånd inte skett innan placering av den aktuella ungdomen” Har nu tillfört det i rutinerna
  Stadsdelen Majorna-Linné får kritik
  ”IVO konstaterar att nämnden har placerat ungdomar i den aktuella verksamheten utan att förvissa sig om att verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter”
  Stadsdelen Norra Hisingen får kritik
  ”framgår att nämnden placerat barn i Positivum AB utan att förvissa sig om att verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheterna enligt lagar och andra föreskrifter om socialtjänst.”
  Stadsdelen Örgryte-Härlanda får kritik
  ”Nämnden har dock missat att kontrollera om de olika boendena har HVB-tillstånd”
  Stadsdelen Centrum får kritik
  Det framgår av underlaget i tillsynen att nämnden placerat barn i verksamhet som saknar tillstånd.
  Mölndals kommun – utredning pågår

 29. Resultat av LVU tvångsomhändertagande av barn skriver:

  Våld (socialnämndernas och andra myndigheternas) beslut LVU om tvång mot barnen orsakat våld eller hämnd. Eller så det är lätt att anklaga och förtala föräldralösa (dvs. familjehemsplacerade ) barnen som är under socialtjänstens välde – för vad som helst, även för mord.
  Senaste nyheter om socialernas beslut och familjehem. Jättemånga olika kommunanställda och tjänstemän samverkade, tillsammans, för att uppnå denna RESULTAT.

  Vi får dock höra varken tonåringarnas eller deras släktningarnas röst……
  Fosterpappan: ”Hela livet slås i spillror”.
  En av stugorna vid det familjehem i Halland som de två 13-åringarna rymde ifrån tidigare i veckan har polisen spärrat av i utredningen om mordet på en man i 65-årsåldern i Varberg.
  I flera år har den halländske fosterpappan tagit emot barn och ungdomar i sitt hem.
  Tidigare i veckan hände det som inte får hända: två familjehemsplacerade 13-åringar rymde och misstänks nu för att ha mördat en 65-årig man i Varberg.
  – Du kan ju förstå att det är en katastrof, säger fosterpappan till GT.
  Familjehemmet ligger avsides och består av flera röda träbyggnader, en större huvudbyggnad och flera mindre inredda stugor. När GT kom dit under onsdagen hade polisen spärrat av ingången till en av stugorna – en liten röd friggebod en bit upp i terrängen.
  Avspärrningen sattes upp efter att polisen först sökt igenom friggeboden efter bevis i utredningen av mordet i Varberg.
  Är kortfattad
  Fosterpappan som tagit emot familjehemsplacerade barn och ungdomar under många år beskrivs av sin omgivning och andra fosterfamiljer i området som seriös. Han är mycket kortfattad när GT når honom:
  – Vänd dig in mot dig själv: hela ditt liv slås i spillror, säger han.
  Fosterpappan varken vill eller kan kommentera det inträffade i sak och hänvisar till den stränga sekretess som råder för alla de familjer som engagerar sig och tar emot familjehemsplacerade barn.
  – Jag har ett viktigt uppdrag men får inte prata med dig. Jag har en sekretess och bryter jag mot den blir jag straffad, säger han, men tillägger för egen del:
  – Du kan ju förstå att det är katastrof. Det räcker ju.
  Kommer från Göteborg
  De två 13-åringarna var placerade i Halland av socialtjänsten i två olika stadsdelar i Göteborg. De stadsdelarna fick först under onsdagen reda på att pojkarna rymt och var föremål för en mordutredning.
  Lisbeth Nilsson är avdelningschef för individ- och familjeomsorgen vid stadsledningskontoret i Göteborg.
  – Vi kan bekräfta att de är från Göteborg och att de har varit familjehemsplacerade i Halland, säger Lisbeth Nilsson.
  Placerade av tvång
  Den ansvarige för familjehemsplaceringarna i en av de två aktuella stadsdelarna i Göteborg säger att de fick kännedom om det inträffade först under onsdagen.
  – Vi har barn placerade i familjehem enligt två olika lagar, dels en tvångsmässig placering enligt lagen om vård av unga, dels en frivillig placering enligt socialtjänstlagen.
  Vad som var aktuellt för de nu 13-åriga pojkarna vill hon inte uppge av sekretesskäl.
  Familjehem är den moderna benämningen av äldre tiders fosterhem och är ett kommunalt finansierat uppdrag. Det är socialnämnderna i landets kommuner som fattar beslut om placering av barn och ungdomar i familjehem. Ofta sker placeringarna i en annan kommun en den som den unga är uppväxt i.
  Båda pojkarna nekar till brott enligt deras juridiska ombud.
  Av Daniel Olsson
  Publicerad 11 jun 2015 12:45

 30. Arbetslön på Rädda Barnen: 95500 kr./mån.m.m. skriver:

  Rädda Barnen och journalister tycker inte om att nutidens flyktningar i Stockholm, från Syrien och andra krigsdrabbade områden informerades om att polisen och socialen få misshandla och slå flyktningar och barnen.Det finns många mkt.barnvänligare länder där de flyktningar och barnen vill komma för att söka asyl. Intressant,varför Rädda Barnen med socialen /polisen vill att de barnfamiljer söker asyl i Sverige…..det är ju väl inte för att de ska ge asyl till hela familj….Men för att ta emot,sen utvisa och härbergera barnen på olika socialernas hem- det tjäner ju flera på, särskild de som vill uppvisa för omvärlden sin egen hypokrit politisk ”humanitet” och andra,som tjäner pengar på familjesplittning.
  Vi läser i dagens tidningar om det idag.
  De senaste veckorna har hundratals flyktingar kommit med tåg till Stockholms central. Men enligt Migrationsverket är det många som väljer att inte söka asyl i Sverige.
  Dagens Nyheter har pratat med ett flertal poliser som berättar att det finns personer som varnar flyktingarna att ta kontakt med myndigheter i Sverige.
  – De här personerna står och ropar och håller i skyltar som varnar flyktingarna för att de blir slagna om de tar kontakt med polisen. Flyktingarna uppmanas att springa när det kommer en polis, säger av dem till Dagens Nyheter.
  Varnar i Facebook-grupper
  Men det är inte bara med skyltar som flyktingarna varnas. Även på sociala medier cirkulerar informationen. Enligt en polis varnas flyktingarna även i Facebook-grupper.
  Polisens presstalesperson bekräftar för Dagens Nyheter att det sprids den här typen av information på Stockholms central. Men vem eller vilka som ligger bakom vet man inte.
  – Jag vill inte måla upp någon speciell gruppering, men vi vet att det förekommer desinformation och den sprids väldigt lätt, säger Lars Byström till Dagens Nyheter.
  Rädda Barnen, som finns på plats på centralen, tycker att uppmaningen är allvarlig och uppmanar i stället flyktingarna att söka asyl i Sverige.
  – Det är fullkomligt oacceptabelt. Som vi har förstått riktar sig de här ryktena framför allt till barn och det gör oss väldigt bekymrade. Det oerhört viktigt att barnen som kommer hit ensamma direkt får kontakt med trygga vuxna, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen till Dagens Nyheter.
  Av Johanna Cardell
  Publicerad 12 sep 2015 23:29

 31. Josefine, Elsa och Tuva skriver:

  Vad tycker feministpartiet om dagens sjukvård och hur vill dom förbättra den?

  Tycker ni att staten ska ta hand om sjukvården eller kommunerna?

  vi ät tre elever som går på en skola i Göteborg och vi skulle gärna vilja ha svar innan tisdag för att vi ska ha en debatt där vi representerar er.

  • Ove Svidén skriver:

   Staten, inte landsting eller kommuner bör vara ansvariga för sjukvården.
   Enligt fd GD för Riksrevisionsverket i programmet Min Sanning: Inga Britt Ahlenius, är korruptionen mer utbredd och svårhanterlig på lokal nivå än på den statliga.
   Detta är ett svar från Ove Svidén, författare av boken LVU Lönsam Kommunal Människohandel(via LVU/HVB-Systemet), Bokus.
   Lycka till med er presentation/debatt på tisdag.

Lämna ett svar till Josefine, Elsa och Tuva Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *