Tvångsadoption en sista utväg

Tvångsadoption en realitet i Sverige

by anne skaner

Adoption handlar om ett ömsesidigt medgivande. Internatilla adoptioner enligt MIA o adoptionscentrum, sker alltid som en sista utväg där barnet inte kan få eller har möjlighet till uppväxt i sitt hemland. Detta regleras bl.a via Barnkonventionen. Många barn som utlandsadopterats har trots bättre sociala villkor i Sverige sökt sina rötter i det gamla hemlandet. När Ulf Kristersson (M) var socialborgarråd i Stockholm debatterade han livligt frågan om att underlätta svenska adoptioner och diskuterade även tvingande sådana.

I SVD den 11 mars 2014 skriver han igen om detta, då i rollen som medlem i Alliansregeringen. ”I november 2012 var drygt 9 000 barn placerade i familjehem, som fosterfamiljer numera formellt kallas. Knappt 2 500 av dem hade varit placerade i fem år eller mer. Mer än vart tredje av dessa långtidsplacerade barn – exakt 904 – var under ett år gamla när de blev placerade.”

DN 2012-11-21 skrev han ”I dag finns omkring 250 barn under fem år som har varit placerade i svenska fosterhem i mer än tre år. –  I de här fallen bör man pröva frågan om adoption. I dag är den vägen ofta avstängd trots att det inte finns något i svensk lagstiftning som utesluter nationella adoptioner, säger socialförsäkringsminister Ulf Kristersson, som leder gruppen som nu slipar på de sista detaljerna i Moderaternas nya barnrättspolitik. Före jul ska en första delrapport överlämnas till partistyrelsen.”

I sammartikel säger Lena  Bervå  ordförande i Föreningen socionomer inom familjehemsvården att hon tycker att idén om att oftare överflytta vårdnaden är bra vid långa placeringar. Däremot är hon kritisk till fler nationella adoptioner.”

Debatten om inhemska adoptioner tonades ner o har nästan dött ut. Idag vårdnadsöverflyttar socialtjänsten men glömmer bort – Att vårdnadsöverflyttning innebär att den biologiska familjen förlorar alla rättigheter ang barnet. Om den familjen så önskar kan de också begära att få adoptera barnet utan att de biologiska familjen kan säga nej. Familjehemmet ger sig själv medgivande till adoption.

Vare sig Ulf Kristersson eller ens Adoptionscentrum som också var aktiva i debatten nämnde att möjligheten redan fanns. Jag har ett färskt exempel på där Tingsrätten trots moderns nej kan godkänna att familjehemmet får adoptera. Mamman är anmodad att yttra sig, men hennes icke godkännande spelar ingen roll eftersom barnen är vårdnadsöverflyttade.

I det här fallet handlar det inte om en hen med missbruksproblem etc utan en adopterad kvinna som själv farit oerhört illa under tonåren. Barnen var inte i den ålder Ulf Kristersson skriver  utan betydligt äldre. Enligt familjehemmet vill barnen bli adopterade, men en annan utsaga säger att de vill bo kvar på samma villkor och umgängesrätt med mamman. Trots domstolsbeslut vägras den biologiska mamman umgänge.

Det här inlägget postades i LVU, Maktmissbruk, Människa, MOR. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Tvångsadoption en sista utväg

 1. Feministernas skolanställda förtrycker och skuldbelägger pojkar skriver:

  De kommunanställdas barnmisshandel, hot och tvång mot barnen är lagligt i Sverige, då bli också de också tvångsadopterade lagligt byte om de kommunanställda så behöver. Det finns massor av barnlösa och homosexuella par som behöver ha barnen, av ett eller annat anledning. Men Barnhandlare tjänar ju på att sälja barnen. Eller bli tvångsadoption gratis, tror du?

 2. Sivan skriver:

  Jan Kristersson läser socialstyrelsens statistik som ”fan läser bibeln”!
  Antalet familjehemsplacerade barn är väsentligt högre än de ”drygt 9 000” han anger i artikeln 11 mars 2014. Ta själv del av fakta: http://www.socialstyrelsen.se/…/Att…/19165/2013-6-40.pdf
  ”Av de cirka 20 800 barn och unga som hade heldygnsinsats den 1 november hade ungefär 15 300 vård med stöd av SoL, cirka 5 200 barn och unga fick vård enligt LVU.
  Familjehem var den vanligaste placeringsformen bland barn och unga med insats den 1 november 2012 oavsett kön. 61 procent av de SoL – vårdade och 69 procent av de LVU -vårdade barnen och ungdomarna var placerade på familjehem den dagen.”

  15 300 x 61% = 9.333
  5 200 x 69% = 3.588
  9.333 + 3.588 = 12.921
  12.921 – 9181 = 3.740 ??

  Vilket skäl Ulf Kristersson har till att sprida informationen att antalet placerade barn är färre än vad socialstyrelsens statistik visar, kan vi bara spekulera i …

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *