Blir den tysta statskuppen slutet för folkstyret?

Verkligheten av idag – i Sverige – LÄS!

26 Februari 2015, 15:18 av Lars Bern

Jag har tidigare skrivit om hur de politiska partierna i Sverige gradvis förvandlats från folkrörelser till exklusiva yrkesföreningar för den nya politiska yrkesklassen. Denna klass består av karriärister som i stort sett saknar yrkeserfarenhet och någon betydande bildning. Journalisten Anders Isacsson döpte dem en gång mycket riktigt till den politiska adelsklassen, som likt den gamla adeln skaffade sig toppositioner i samhället utan andra meriter än sin klasstillhörighet.

På femtio år har partierna gjort sig av med nästan alla sina medlemmar och verksamheten har gått över från medlemsavgifter till att finansieras med skattepengar. Konsekvensen av den här utvecklingen är att den tidigare folkligt förankrade idédebatt som formade partipolitiken har tystnat. De partiaktiva ser mest politiken som en enkel karriärväg till feta skattefinansierade maktpositioner. I den här miljön gäller det att minimera riskerna som skulle uppstå om man tillät vanligt folk att påverka politiken. De politiska adelsmännen har numer starkare gemensamma intressen över partigränserna att bevaka, än de intressen som är folkets.

Resultatet av den här utvecklingen är att politikerklassen format vad de kallar den demokratiska värdegrunden. Låt er inte förledas av namnet, detta har inget med demokrati att göra. Det handlar istället om att begränsa den politiska spelplanen till den riskfria politik som de här makthavarna har eget intresse av, och att tysta andra åsikter än de som släpps fram i den s.k. åsiktskorridoren. Debatten mellan partierna handlar inte längre om idéer hur samhället bäst skall formas. Den begränsas stegvis till en allt tunnare fasad, där man bjuder någon enstaka procent upp och ner för att ge sken av olika ståndpunkter. I vissa frågor gör man inte ens det, utan där tystats alla avvikande åsikter.

Skapandet av en för den politiska adeln gemensam politisk doktrin har kommit att helt diktera det politiska livet. Folkets möjlighet att öva inflytande över politiken har smält ihop och demokratin dör. Den här olyckliga utvecklingen är ett resultat av en noga vald politisk strategi från politikerklassens sida.

Den tredje statsmakten

En grundpelare i det tidiga folkstyret var en yrkeskår av kritiskt granskande journalister som symboliskt kallades den tredje statsmakten. Vi som är gamla minns med saknad de tre O:na (Ortmark, Orup och Olivecrona) inom Public Service. Precis som folkrörelsepartierna finansierades tidningarna ursprungligen av läsarna. Och precis som med partierna klippte politikerna av banden med allmänheten genom att göra tidningarna beroende av politikerstyrd skattefinansiering.

De etablerade medierna i form av Public Service och de stora papperstidningarna SvD, DN, Aftonbladet, Expressen och GP har förvandlats till megafoner för makthavarna som aldrig vågar ifrågasätta värdegrunden. Detta gör man så nitiskt att man utan skam använder sig av flagranta lögner och uppdiktade historier för att försvara den. Den tredje statsmakten är bortkuppad.

Politiserad vetenskap

Gamla tiders fria självständiga vetenskapsmän var likt den tredje statsmakten en jätterisk. Den fria akademiska forskningen med oavsättliga professorer har därför raderats ut och ersatts med politiskt styrda anslag och en anslagsjagande och politikerfjäskande forskarkader som aldrig skulle komma på tanken att ifrågasätta värdegrunden. Man biter inte den hand som föder en.

På vissa områden räcker inte systemet med bakbundna forskare, så politikerna har inrättat helt politiskt styrda organ förklädda till forskningsinstitutioner. Det handlar dock inte om vetenskap, utan om att skriva ihop förmenta forskningsrapporter med politiskt förutbestämda slutsatser. Exempel på en sådan institution är Stockholm Environment Institute (det finns många fler) som en gång bildades av miljöminister Birgitta Dahl. Uppgiften var att försörja henne med påstådda vetenskapliga argument. Till ledare för dessa kvasipolitiska institut utnämner man sedan någon pålitlig meningsfrände och ger denne en professorstitel utan någon riktig vetenskaplig meritering.

Den idag mest kände politiske professorn är Johan Rockström som i många år var chef för det nämnda institutet och som har rollen som landets officielle klimatalarmist. Han saknar dock alla meriter som forskare på klimatområdet. Rockströms uppgift är att sprida den ofta helt ovetenskapliga skrämselpropaganda om miljö och klimat, som behövs för att motivera den förda politiken enligt devisen; Ju mer rädsla man skapar ju större blir bytet. För den politiska adeln handlar det bl.a. om ökat skatteuttag via nya skattebaser.

Symptomatiskt är att Rockström utnämnts till Löfvens innovationsråd. Att han skulle kunna tillföra något av värde för en innovativ utveckling av landet är inte sannolikt. Han satt även i Reinfeldts framtidskommission, vilket med stor tydlighet visar att politikerklassen oberoende av politisk tillhörighet, jobbar efter samma program och med samma torpeder för att skrämma folket till underkastelse.

Falska folkrörelser

Det tredje och kanske viktigaste instrumentet för dagens politiker när de skall tvinga på oss sin gemensamma värdegrund är det som vilseledande brukar kallas folkrörelser eller NGO:s (Non Governmental Organisations). Detta är organisationer vars uppgift är att med aktivism förleda medborgarna att tro att värdegrunden har en folklig förankring. Flera av dessa NGO:s är idag multinationella miljardföretag i politisk lobbyverksamhet som leds av direktörer med löner som vilka storbolagschefer som helst.

Verksamheten är ett utstuderat bedrägeri eftersom flertalet organisationer inte skulle överleva många dagar utan bidrag från skattemedel, andra politiskt styrda anslag eller pengar från inflytelserika ekonomiska särintressen. Politikerna slussar betydande skattemedel till en rad främst vänsterorganisationer via biståndsbudgeten och SIDA. Precis som de politiska partierna lever dessa helt odemokratiska organisationer inte på några medlemmar och de representerar inte någon folkopinion. De är snarast politiska agentbyråer betalda för att manipulera folkopinionen med hjälp av desinformation. Politiskt korrumperade medier ser till att skapa legitimitet åt denna ljusskygga verksamhet och politikerna har därtill lyckats städsla självaste kungahuset och kyrkan för att hjälpa till. Kungen och kronprinsessan är den politiska adelns underdåniga marionetter i de här sammanhangen och kyrkan har förvandlats till en vänsterpopulistisk lobbygrupp.

På allt fler håll i världen genomskådas numera verksamheten inom flera av västvärldens NGO:s. De stora internationella organisationerna som kungliga WWF, Greenpeace, Oxfam m.fl. är i flera utvecklingsländer stämplade av deras säkerhetstjänster som just agenter för västerländska politiska och ekonomiska intressen. I Indien t.ex. ser man på Greenpeace på liknande sätt som man ser på CIA. Inställningen är densamma i övriga länder i den s.k. BRICS-gruppen.

Folkstyret satt ur spel

På det sätt jag beskrivit här har en renodlad politisk yrkesklass genomfört en statskupp där man målmedvetet steg för steg satt folkstyret ur spel. Den folkligt förankrade idédebatten är död och politiken cementerad till yrkespolitikernas gemensamma värdegrund. Det slutliga belägget för denna kupp som berövat folket dess inflytande var Decemberöverenskommelsen efter det senaste valet. För att behålla skenet av folkstyre använder man det raffinerade systemet med korrumperade medier och lobbyorganisationer förklädda till folkrörelser som iscensätter en folkopinion som inte finns i verkligheten.

Problemet för yrkespolitikerna är att ur folkdjupet har det vuxit fram en ny politisk folkrörelse – Sverigedemokraterna. Ursinnet från yrkespolitikerna över detta folkliga tilltag är inte att ta miste på, men rädda är de! Och de gillar inte vad folk tycker! Plötsligt börjar det dock gå att på allvar diskutera delar av den cementerade värdegrunden.

Finns det kanske hopp för vår demokrati?

Kommentar nr 16 – per eriksson

Välskrivet och givetvis helt sant – det är utom allt tvivel att de etablerade svenska partierna har mer gemensamt med varandra, över partigränserna, än de har med sina respektive väljare.

Decemberöverenskommelsen visade på ett surrealistiskt och kusligt sätt att nästan ingenting längre skiljer dessa skattefinansierade kamratklubbar åt.

Inte nog med att man har kapat och köpt radio, tv och papperstidningarna, även parlamentarismen har den politiska eliten fryst ner – låt vara att landet formellt fortfarande är en demokrati men i realiteten har Sverige mycket små likheter med de flesta övriga västerländska demokratier och mer och mer påminner landet om kroniskt korrupta halvdemokratier som Mexico och Venezuela.

Om svenskarna på 1980 talet och till och med på 1990 talet hade kunnat skåda in i framtiden, till 2010 talet så hade de inte trott sina ögon dvs de hade sett ett vulgärt samhälle som inte längre riktigt fungerar och där ansvarstagande och ledarskap är avskaffat, lagarna åtföljs inte, polisen är livrädd för att utföra klassiskt polisarbete, skolor brinner nästan dagligen, tusentals bilar sätts årligen i brand, landets försvar i praktiken nerlagt, svenska skolor presterar resultat på ulandsnivå, personrån och våldtäkter i antal som påminner om ett land i inbördeskrig och varje tätort invaderad av regeringssanktionerade tiggare med tillhörande slum – och kåkstäder.

Civilsamhällets förfall är i perfekt symmetri med den usla kvaliteten hos våra folkvalda – utan att moralisera, folk gör som de vill mellan lakanen, men tidstypiskt är den före detta statsministerfruns historia med sin Säpo vakt, den före detta statsministerns relation med sin pressekreterare och hennes abnorma löneförhöjning och den gifte före detta finansministerns relation med en popstjärna.

Bakom denna glättiga, ytliga och tragikomiska Potemkinfasad så monteras välfärdssystemet ner och Sverige närmar sig alltmer det vi förknippar med det sämsta hos Latinamerika.

Källa:
http://antropocene.se/2015/february/blir-den-tysta-statskuppen-slutet-for-folkstyret.html

Det här inlägget postades i Framtid, Maktmissbruk, politik. Bokmärk permalänken.

8 kommentarer till Blir den tysta statskuppen slutet för folkstyret?

 1. Därför tiggeriet och fattigdom förbjuds i Sverige de facto skriver:

  Svenska tiggarna och bostadslösa göms numera nånstans av Socialnämnden, Polisen, Kronofogden och Psykiatrinm i god samverkan. Så ungefär ”rottas” de ut, de ”fula” romska tiggarna från centralplatser så att de inte syns. Nu ser man dem ängstligt gömda nånstans i osynliga hörnet där de hoppas att barmhärtighet kommer. Sveriges ytliga fasad är putsad- fattigdom och tiggeriet ”avskaffat”. Ungefär som från den där bron, före Kungens besök, eller som i Moskwa på Sovjettiden, när Olympiska spelet anordnades.

  Allt för att de rika socialister inte ska ha det besvärligt.

 2. Jan-olof skriver:

  Detta ämne är högaktuellt, men systemet har havererat sedan lång tid tillbaka. Det är inte bara på internet som vi ser att det gått fel. På något vis är det slut med det många en gång trodde på D.V.S. Demokratin. Inte svårt att förstå varför våldsmekanismerna eskalerar i vårt samhälle när man skär ner på samhällsresurserna. Det blir en fight för överlevnad och de svaga trampar man ner. Makteliten tycks rusa med express-fart i samhälles-systemets tunnel, sökande efter mer å mer makt och ser inte människorna längre som medborgare. Om denna process blir en never ending story vad blir då kvar av oss i detta land? Kanske inte svårt att inse vad som skulle hända om man gör samma ”experiment” med en flock djur. Kaos-teorin säger att det inte behövs mycket förändring för att skapa stora konvulsioner. Självklart blir man upprörd över hur vårt samhälle har havererat och samtidigt har det varit så mycket larm och skrik om att det inget finns kvar av landet eftersom man sålt ut det mesta dragit ner på polis, militär, sjukvård, omsorg, och ansvar hos berörda myndigheter. Resultatet är ett land på glid där allt går med lösa boliner med effekter av anarkism bland folket även inom de politiska redskapen institutionerna.. What is next ?

 3. Därför tiggeriet och fattigdom förbjuds i Sverige de facto skriver:

  Enligt vad jag känner till, det är inte såpass extrem situation på djupet i övriga demokratiska EU eller västvärldens länder, så som det är i Sverige. Sverige är extremt politiserad och besatt av kondom- och sexleksaksäljande politisk och statlig företag RFSU och deras hbtq feminister. Feministiska -socialistiska politiska företag, sådana som Socialerna/ Kondomsäljarföretag RFSU/Skolverket/DO/JO/BO i samarbete med övriga kommunanställda drabbar vuxna och svenska barn, särskild pojkar, som redan är sjukaste (psykiskt) och begår mest självmord samt drogar ner sig och inte får högskole/gymnasiebehörighet mest i hela världen. Inget land i världen har sådan barnhat (särskild pojkhat) i sig som som socialistiska Sverige, inte ens de länder där barnaga inte bestraffas. Frågan är: utvecklades den lagligt förbjudna barnaga i Sverige till någon annan sorts barnmisshandel, som är ännu värre. Och finns det något nytt svenskt ord på den ny sorts barnmisshandel? Feministerna upfann ju flera nya svenska ord på sistone, så vad heter det nya ordet som står för den nya sortens allmän samhällestyrd pojkförnedring och feministisk daglig barnmisshandel?

 4. incognito skriver:

  Några utklipp från ”Diktaturens nya ansikte”
  http://www.bgf.nu/korrekt/cs.html

  ”…det svenska demokratiska samhället. Här finns inga uttalade hot mot yttrandefrihet och demokratiska rättigheter. Tvärtom lovprisas dessa ständigt från olika makthavare i samhället. Ändå är det påtagligt att medborgarnas styrs av en ständigt närvarande rädsla. En rädsla för att på olika sätt stötas ut ur samhället, inte längre få höra till det skikt som förfogar över resurserna, som tillsätter tjänster och uppdrag, som bestämmer vilka som är värda att lyssna till, och vilka som för evigt ska dömas till tystnad.”

  ”Men är detta den främsta förklaringen till att det i dag i vårt land i stort sett saknas självständiga tänkare, enskilda individer som genom kunnande och intellekt kan formulera en avvikande hållning, respekteras och ges utrymme att argumentera för sina ståndpunkter? Är det enda förklaringen till att åsikter, som för endast tio eller tjugo år sedan allmänt omfattades av ett stort medborgarkollektiv, idag knappast får lov att uttalas? Är det enda förklaringen till att värderingar och synsätt som för inte länge sedan framstod som bisarra och utan större förankring idag dominerar opinionbildningen? Sker en sådan utveckling verkligen av sig själv?”

  Det har pågått länge som framgår utav länken och artikeln

  • Vem att fråga om ödet för våra bortförda barn? skriver:

   Du kan hitta svaret kanske i den här videon
   Vem att fråga om människors liv och deras rättigheter?

   Vem att fråga om ödet för våra bortförda barn?
   Svaret kan hittas på Mars men inte på jorden
   eftersom dagens politik formar främmande hjärnor
   Kanske några som har kommit från Mars?
   https://www.youtube.com/watch?v=AhAmelfLvzw

 5. Incognito skriver:

  I den totalitära demokratin i Sverige råder en fruktansvärd misär
  Hur blir det för oss själva som har fått barnen kidnappade och tvättade av staten och socialen. Jaa, kika gärna på länken för att se hur det är i detta land… Bara toppen på ett isberg.

  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/mittnytt/berra-dog-i-misar-1

 6. Incognito skriver:

  Vem kan tillfrågas om ödet för våra bortförda barn?

  Sant är att allt mer å mer har det eskalerat till att rättsstaten har fallit. Staten den totalitära demokratin har fallit ner på en nivå med metoder psykisk och fysisk tortyr och visst kan man likna LVU och vårdhem, Familjehem och hanteringen av de äldre i samhället med vad som ibland utspelade sig i koncentrationslägren, men det är kanske bara förnamnet på något som är värre ? Det behövs någon stark organisation och en tribunal eller Haag-domstol för att sätta stopp för det som har eskalerat till det totalt omänskliga.
  Den människofientliga process som nu bedrivs och som mörkas – utnyttjas politiskt är farligt för samhället och dess möjlighet att överleva. Att det bara skall vara pengar som räknas och inte människovärdet visas så tydligt genom den profit och gräddfil makteliten har och samtidigt försummar sitt folk och behandlar dom som kossor, snälla och fogliga leds in i båset för att slaktmasken skall utlösas..

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *