Se på Extrema Sverige, i övre högra hörnet av VärldsGemenskapen

wvsbanner

World Values Survey

World Values Survey (WVS) är ett globalt forskarnätverk som från 2012 har sitt sekretariat på Institutet för Framtidsstudier. WVS data gör det möjligt att analysera demokratiutvecklingen i världen, människors uppfattning om mänskliga rättigheter, synen på åldrande, ungas plats i samhället, korruption, förtroende visavi samhällets organ och många andra förhållanden av betydelse för våra samhällens framtida utveckling. WVS har sedan 1981 regelbundet genomfört enkätundersökningar i närmare hundra länder. Hittills har fler än 300 000 individer från fler än 100 länder intervjuats i representativa urval.

Mer är en miljon människor laddar årligen ner WVS data. De används dels för forskning, dels som underlag i rapporter och analyser av offentliga myndigheter, organisationer och företag i de berörda länderna. En annan viktig grupp är ungdomar på gymnasie- och universitetsnivå. Stor möda har lagts ner på att göra den webbaserade databasen enkel och användbar. WVS data är publika och kan nås via www.worldvaluessurvey.org. Vill du ha direktkontakt med WVS så skriv tillwvs@iffs.se

Besök gärna WVS hemsida; där finns ett stort antal intressanta publikationer.
En broschyr som sammanfattar WVS arbete kan laddas ned som pdf-fil.

WVS är en ideell förening som styrs av en styrelse. I denna styrelse sitter bland annat generalsekreteraren Bi Puranen, som också är forskare vid Institutet för Framtidsstudier. Organisationen leds av professor i statsvetenskap Christian Haerpfer (president). Ett brett sammansatt internationellt Scientific Advisory Board fungerar vägledande i forskaretiska frågor. WVS dataarkiv är beläget i Madrid. En utförligare beskrivning av WVS organisation återfinns i WVSAs konstitution.

wvs-culture-map
Denna ”kulturkarta” är baserad på ett flertal frågor som ingår i World Values Survey. Varje land är positionerat på kartan beroende på medborgarnas värderingar och inte utifrån landets geografiska läge. Således blir Australien, Kanada, USA och Storbritannien grannar.

Kartbilden är förvånansvärt konstant över tid: de nordiska länderna hamnar i det så kallade högerkrysset, med låg religiositet och en hög andel av befolkningen som har så kallade emancipativa värderingar (ung. frihetliga värden), ett mönster som avviker ganska kraftigt från andra länder.

Sverige är mest extremt uppe, ute i det protestantiska hörnet!

Det förklarar att arbetslinjen fått starkt stöd både från den politiska vänstern och högern. Luther krävde av sina protestanter att de skulle arbeta i sitt anletes svett. Och Gustav I Wasa gav kyrkan uppgiften att fostra oss i: Herrans Tukt och Förmaning!

I nästa val kommer Enhet.se att få folkets stöd för sin unika Existenslinje…

Det här inlägget postades i Framtid, Människa, Sagan om en bättre värld, VärldsGemenskap. Bokmärk permalänken.

23 kommentarer till Se på Extrema Sverige, i övre högra hörnet av VärldsGemenskapen

 1. Socialisternas lakejer från RFSU vill införa polygamie under gamla vanliga täckmantel "jämställdhet" skriver:

  I dagens socialisttidning läser vi om att C företrädare vill införa polygami i Sverige, allt under ”jämställdhetens” namn.

  Öppna föräldraförsäkringen för fler än två
  Replik från Alfred Askeljung (C) om jämställdhetspolitik
  Det är mycket glädjande att vi får en debatt inom borgerligheten om hur vi ska öka arbetskraftsdeltagandet för kvinnor och hur vi ska arbeta för ökad jämställdhet. Bodil Sidéns förslag är i stort bra och jag delar hennes ambition.
  Tyvärr verkar debatten om föräldraförsäkringens utformning fortfarande föras utifrån ett heteroperspektiv, och än mer beklämmande, utifrån en förlegad tvåsamhetsnorm. Jag vill se en föräldraförsäkring som inkluderar även stjärnfamiljer. Det är ovärdigt ett modernt land som Sverige att vi fortfarande har enskilda människor och familjer som står utanför våra offentliga trygghetssystem.

  Kampen för jämställdhet och likla rättigheter för alla, oavsett sexuell läggning, har kommit långt i Sverige. Vi ligger tursamt nog före de flesta andra länder. Fortfarande ignoreras dock stjärnfamiljers rätt till samma villkor och förutsättningar som de familjer som följer tvåsamhetsnormen.
  En modern föräldraförsäkring får inte låsa fast människor i politiskt påbjudna strukturer eller förneka alla människor samma och lika rättigheter. Jag vill ha en modern föräldraförsäkring där barn kan ha fler än en vårdnadshavare och alla dagar är fullt överförbara mellan föräldrarna, även om de skulle vara fler än två stycken.

  Centerpartiet har chans att forma framtidens Allianspolitik och framtidens borgerlighet i stark opposition. Jag söker förtroendet att bli förbundsordförande för Centerstudenter för att kunna bygga Centerrörelsen starkare. Jag vill vara en röst för en politik byggd på liberalism, jämställdhet och lika rättigheter. Det har borgerligheten allt att vinna på.

  Alfred Askeljung (C)
  Kandiderar till förbundsordförande för Centerstudenter
  12 januari 2015

 2. Barnupfostran på socialistisk kommunal skola,enligt RFSU moraliska värderingar skriver:

  Till högstadiet svenska elever bli såpass förstörda av kommunanställda på skolorna, att sedan de kan få arrangera tillsammans sådana satanististiska ”anti-julfester”
  Från dagens tidning dn.se.
  Sex och smisk under julfest på skola upprör ålänningar

  Publicerad i dag 18:01

  Högstadieskolans sexinramade julshow har mötts av förundran även bland ledamöter i åländska parlamentet Lagtinget. Foto: Johannes Jansson / Wikimedia Commons (CC BY 2.5 DK)
  En julfest vid Övernäs högstadieskola på Åland handlade mer om sex och naket än om julefrid, rapporterar tidningen Nya Åland. Exempelvis avrundades en julsång med smisk på tre nunnors bara rumpor. ”Det är sorgligt”, säger Sia Åkermark, föräldraföreningens ordförande.

  Annons:

  Elever i klass nio i skolan i Mariehamn hade tillsammans med lärare satt ihop en rad sketcher. I en framförde tre nunnor en julsång, ett uppträdande som ändade med att en präst smiskade nunnornas bara rumpor, skriver Nya Åland. I en annan tog en elev strypgrepp på en klasskamrat med ett bälte i en anspelad sexscen.

  I en video till en poplåt presenterades två elever som ”porrstjärnor”. Vid flera tillfällen följde ”modevisningar” med killar klädda i underkläder, svängandes sina bakdelar ute bland publiken.

  I slutet av föreställningen hade en lärare iklätt sig rollen som tysk sexdoktor som svarade på frågor.

  Upprörda föräldrar har hört av sig genom föräldraföreningen Övernäs Hem och skola.

  – Det är sorgligt. Min personliga åsikt är att detta är väldigt olämpligt, säger föreningens ordförande Sia Åkermark.

  Igge Holmberg, folkvald politiker för partiet Ålands socialdemokrater i parlamentet Lagtinget och vice ordförande i dess justeringsutskott, skriver indignerat i en insändare:

  ”I en skola där 40 procent av flickorna säger sig ha upplevt sexuella trakasserier, så väljer man att släppa fram en hypersexualiserad julfestshow.”

  Skolans rektor Peter Holm försvarar festens showinslag med att eleverna ville skapa en överdriven parodi på sådant de ser i tv och på webben varje dag. Han säger till Ålands Radio:

  – Ingen elev har hittills sagt att han eller hon känt sig uthängd eller kränkt.

  Kalle Holmberg

  kalle.holmberg@dn.se

 3. Anna skriver:

  Sverige:

  Fördomsfullt är allt avvikande.

  Tolerant och inklusivt är allt som passar in i nuets accepterade uppfattning.

  Fördomsfyllda personer skall marginaliseras för att elimineras.

  Så skapar vi toleranta och fördomsfria ett inklusivt och tolerant samhälle.

 4. RFSU tvingar elever till samtal om självmord skriver:

  Forskare ska hitta försökskaniner på skolorna. Eftersom barnen har ju skolplikt och självmordslektioner bli lika obligatoriska som sexlektioner. Elever kan tvingas till psykiatri i onödan, direkt från skolorna, där de verkligen kan bli deprimerade. Socialtjänsten känner ju till forskarna i psykiatri på skolorna. Makt över barnen missbrukas på alla instanser.

  Det går att förebygga självmord bland unga
  Debattörerna: Medvetandeträning bidrar till bättre psykisk hälsa

  I Sverige är självmord den vanligaste dödsorsaken för personer mellan 15 och 24 år, för både män och kvinnor. Till skillnad från i äldre åldersgrupper, där självmorden blivit färre under det senaste decenniet, visar de en stigande tendens bland unga.
  En tidigare stor okänd riskgrupp för självmordsbeteende har nyligen identifierats. I den karaktäriseras riskbeteendet av mediemissbruk, stillasittande och för litet sömn, och i den här gruppen är depression, ångest och självmordstankar lika vanligt som i högriskgruppen, där riskbeteendet karaktäriseras av alkohol- och drogmissbruk.

  Svenska forskare från NASP vid Karolinska Institutet har nu tillsammans med europeiska kollegor utarbetat en metod där man genom medvetandeträning kan stärka den psykiska hälsan och förebygga självmord hos ungdomar (the Youth Aware Mental Health Programme, YAM). Studien genomfördes i samband med ett stort forskningsprojekt som omfattade tio europeiska länder, om ungdomars psykiska hälsa och självmordsbeteende. Totalt deltog 11 100 ungdomar mellan 14 och 15 år från 168 olika skolor.

  YAM har som mål att göra ungdomar medvetna om vad psykisk hälsa är och hur den kan vårdas, om psykiska problem, både intellektuellt och emotionellt, samt ge kunskaper om friskvård och sunda livsvanor. Programmet beskrivs i en broschyr riktad till eleverna som tar upp sex specifika ämnesområden: medvetenhet om psykisk hälsa, råd om självhjälp, stress och kriser, depression och självmordstankar, hur man bäst hjälper en vän som mår psykiskt dåligt och till sist hur man söker råd och hjälp.
  I fem timmar under fyra veckor fick ungdomarna en vuxenledd undervisning i dessa ämnesområden, i kombination med rollspel. I rollspelen fick ungdomarna tillfälle att spela upp vanliga motsättningar och konflikter i en tonårings liv och sociala umgänge. De behöver aldrig visa sin egen utsatthet och spelar aldrig upp en situation de själva har upplevt. Deltagandet var också frivilligt, men alla deltog aktivt eller passivt i små grupper. Allt skedde under överinseende av tränade instruktörer som också, tillsammans med en assistent, gav eleverna träning i att hantera konflikter.

  YAM är inte ett behandlingsprogram utan ett förebyggande program som riktar sig till alla ungdomar. Det syftar till att förhindra självdestruktiva handlingar innan något har hänt. Unga som identifieras med akut psykisk sjukdom eller självmordsbenägenhet remitteras till professionell bedömning.
  Resultaten visade att för ungdomar som genomgått programmet var antalet självmordsförsök efter ett år bara hälften så många som i kontrollgruppen (där de unga inte fått samma träning). Forskarna anser att en av orsakerna bakom programmets effektivitet är att medvetandeträning ger ungdomarna verktyg att hantera stress och kriser samt tränar dem i att uttrycka och med sina egna ord öppet diskutera psykisk ohälsa, och även självmordstankar och att söka hjälp.

  Det är inte ovanligt att vuxna anser att det är obehagligt, skamligt och stigmatiserande att tala om självmord. Många tror på den felaktiga myten att tal om självmord skulle stimulera till självmordsbeteende. Sådana åsikter påverkar naturligtvis ungdomarna och hindrar dem att söka hjälp av vuxna. Ungdomarna uppskattade programmet och rollspelet uppfattades som en bra utgångspunkt för samtal. Ungdomarnas generella uppfattning, att det inte finns någon som man kan tala med när man mår psykisk dåligt, förändrades av träningen.
  Med programmet medvetenhetsträning har vi nu har ett fungerande verktyg, som vi kan införa i våra skolor och som kan hjälpa våra ungdomar till en bättre psykisk hälsa.

  Gergö Hadlaczky
  Rigmor Stain
  Danuta Wasserman
  21 januari 2015 16:13

 5. Lärarna undervisar inte mer, utan... skriver:

  Skolanställda är inte till för eleverna och föräldrar utan ska jobba mest för socialtjänstemän, för socialisternas lakejer-RFSU forskarna och anställda i psykiatri/vården och nu för Säpo också. Kanske dags att byta ordet ”skolanställd på kommunal skola” till ”barnleverantörer” och ”spioner”?

  IS framryckning i Irak och Syrien
  Säpo informerar lärare om IS

  dn.se
  Publicerad i dag 05:40

  Säkerhetspolisen informerade nyligen lärare och rektorer i Umeå om extremiströrelsen Islamiska staten (IS) och radikalisering bland unga. Lärare uppfattade mötet som att Säpo vill att lärarna ska rapportera om ungdomars åsikter.

  Faktaruta:

  Ett par hundra lärare deltog i informationsmötet. En av dem säger till SR Ekot det framgick att Säpo vill att lärarna ska vara polisens ögon och öron bland ungdomarna.

  Men Säpos pressinformatör Fredrik Milder förnekar att syftet skulle vara att förmå lärare att rapportera sådant de hört från eleverna.

  – Att tycka radikala saker, att ha så kallat extrema åsikter är inget som säkerhetspolisen följer. Och det finns absolut ingen återrapporteringsskyldighet på det sättet. Man får ha vilka åsikter som helst. Säkerhetspolisen kommer in när det handlar om brottslig verksamhet. Vad vi kan bidra med är kunskapsökande samtal till lärare och rektorer. Och det är något som är viktigt för oss och säkert viktigt för dem också, säger Milder till Ekot.

  Syftet är alltså i stället att sprida kunskap till lärare och rektorer, enligt Säpo. Myndigheten vill inte uppge om liknande informationsmöten hållits eller planerats på flera platser i landet.

  Säpo menar att den viktigaste insatsen är att prata med ungdomarna ”om det de vänder sig emot och upplever som problematiskt” och att lyssna på deras åsikter.

 6. Anna skriver:

  Är detta extremt?
  Eller, är jag bara lite känslig mot allt politiskt korrekt? Kan någon förklara detta för mig, jag förstår allt mindre i detta land…
  /Tack Anna

  (bilden kommer inte med)
  Här kommer länken: http://www.friatider.se/12-ringar-ska-f-byta-k-n

  Rosenbad i Stockholm.

  Statlig utredning: Låt 12-åringar byta kön
  Publicerad 22 januari 2015 kl 21.27
  Inrikes.
  Sänk åldersgränsen och gör det möjligt för barn över 12 år att byta juridiskt kön och för något äldre barn att operera bort sina könsorgan. Det föreslår en statlig utredning som under torsdagen kom med sitt betänkande.

  Enligt utredningen, som genomförts av socialdepartementet på uppdrag av regeringen, bör personer som har fyllt 15 år få möjlighet att själva bestämma om ändring av sitt juridiska kön, genom ansökan till Skatteverket.

  Även från 12 års ålder ska det finnas möjlighet att genomgå ett juridiskt könsbyte, med vårdnadshavares tillstånd, enligt betänkandet.

  Ett juridiskt könsbyte innebär bland annat att man får ett nytt personnummer. Utredningen föreslår dock också att ungdomar över 15 år ska kunna ges tillstånd till ”ingrepp i könsorganen eller avlägsnande av könskörtlarna”, förutsatt att det finns ett godkännande från Socialstyrelsen samt från föräldrarna. Tidigare har det funnits en 18-årsgräns för den typen av operationer.

  Skattefinansierade RFSL, som länge bedrivit lobbyarbete för sänkt åldersgräns vid könsbyte, välkomnar förslaget. Organisationen beklagar dock att betänkandet inte föreslår att åldersgränsen helt tas bort.

  – Under de år som RFSL Ungdom har drivit frågan kring åldersgränsen för byte av juridiskt kön har flera riksdagspartier hänvisat till att en utredning med ett expertteam får komma fram till vilken väg som är bäst att gå. Vi hoppas därmed att politikerna nu sätter sig in i utredningens förslag och fattar beslut enligt den linje som presenteras i betänkandet, eller ännu hellre föreslår att åldersgränsen helt tas bort, säger Gisela Janis, förbundsordförande för RFSL Ungdom i ett pressmeddelande.

  RFSL och RFSL Ungdom kräver också en utredning om möjligheten att införa ett ”tredje juridiskt kön” eller att på sikt helt avskaffa juridiska kön.

 7. Sverige går åt helvete skriver:

  Socialisterna manipulerar barnen på alla sätt. Man kan intala barnen vad som helst, för att uppfylla olika politiska syften. Deras politik verkar gå ut på att minska människoantalet.

 8. Anna skriver:

  Frågan är om det inte redan gått åt helvete, vi är nog redan där…

  Lånat från en intressant blog:
  ”Att sätta kvinnor mot män är nog bland det effektivaste för att söndra familjer och befinner sig kanske egentligen i ett slutskede av söndrande av hela samhällen, där först olika s.k. klasser skulle utmejslas som fiender, inom samhället, för att kunna uppviglas.
  Tidigare historiskt fanns ingen fiendebeskrivning så uttalat inom samhället, som istället på ett naturligt vis befann sig i olika grupperingar utan att dessa mejslats ut som en definierbar fiendekonstellation, en klass. Dessa ideér kom nog med det kommunistiska hatiska och krigande språket, klasskamp, och klass mot klass, osv., som ett verktyg att söndra nationer.
  Detta språk övergick väl senare i samma krigande och stridande kamppropaganda, mellan kvinnor och män, inom feminism.
  Helt befängda ismer, deras uppviglande och hjärntvättande språk är humbug alltsammans.”
  Förmodligen är de konstruerade för att kunna just åstadkomma söndring av samhällen, familjer och deras förmågor till sammanhållning som nationer.
  Vilket tråkigt nog har lyckats ganska så bra på det stora hela.”
  /Klok reflekterande man

 9. Vård/skolanställda levererar barn med hjälp av LVU tvångslag skriver:

  Vilka vårdnadshavarna ska skriva under dokument om ett litet barns könsbyte? RFSU folket och kommunanställda som bortförde barnen hemifrån med hjälpen av LVU tvångslag. Till exempel, om pedofiler på fosterhemmet eller på ungdomshemmet önskar sig ett transsexuel barn eller bisexuel eller då bara extra bestraffa homofobiska fötäldrar och för barnupfostringssyfte, för barnets bästa och för Jämställdhets skull byta ut LVU tvångsomhändertagen 5-åringens könsorgan. Varför annars statliga/kommunala RFSU vårdnadshavarna skulle annars byta könsorgan på en 12åring eller ett-åring? Barnets riktiga föräldrar skulle aldrig skriva under frivilligt på socialernas papper, om att de godkänner litet barns könsbyte: bara under socialernas hot om barnets bästa och LVU tvång inkl.barnets tvångssterilisering eller tvångskastrering.

 10. Statistik om socialistiska samhällets psyke skriver:

  Trefaldigande av unga med psykiska besvär

  Andelen unga, åldrarna 16-24 år, med psykiska besvär har nästan ­trefaldigats från 7-8 procent under 90-­talets början till dagens 20-22 ­procent.
  1992-2010 fördubblades andelen kvinnor i åldrarna 15-24 år som blev ­in­lagda i den psykiatriska slutenvården – från 400 till 800 per 100 000 individer.
  Enligt SCB:s statistik låg andelen unga i åldrarna 16-24 år med sömnproblem, oro eller ångest under 80-­talet på nivån 7-8 procent. Sedan dess, och framför allt under 90-talet, har ­andelen stigit till över 20 procent.
  2009-2011 vårdades i genomsnitt 1 665 kvinnor i åldrarna 15-24 år samt 735 jämnåriga män per år för själv­skadebeteende i slutenvården.
  Källa: SCB

 11. Anna skriver:

  Ove- det var visst rätt i tiden, hoppas på mera mediaaktivitet som kan leda till att flera sovande börjar vakana!!!
  /Hälsningar Anna

  Dagsfärskt:
  Lyssna gärna på vad Sveriges radio har att säga om extremistlandet lagom!!!
  Länk: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=6074835&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

  Eller vad SVT skriver om att glömma landet lagom:
  http://www.svt.se/nyheter/sverige/sverige-inte-landet-lagom

  Sverige inte landet lagom
  (Foto)
  Jante-Sverige där Svensson sitter i sin stuga, äter filmjölk och knäckebröd och vägrar sticka ut. Ja, så beskrivs ofta vårt land, som ett blekt och lite fegt land där man håller sig i mittenfilen. Men en ny kartläggning av världens värderingar visar att vi svenskar är långt ifrån lagom – vi är faktiskt ett av världens mest extrema länder.

  Det är organisationen World Values Survey som studerat värderingar världen över och sammanställt dem. Och årets mätning visar att Sverige sticker ut – rejält. Det rapporterar Sveriges Radios Radio Sweden.

  – Det som är förvånande för många är att Sverige sticker ut – vi är verkligen inte landet lagom. Vi är så olika som man kan vara, till exempel i migrationsfrågan. Trots att vi i Sverige har en sådan diskussion kring invandringen just nu, så är vi ett land som ligger väldigt lågt när det gäller negativa attityder till invandring, säger Bi Puranen, generalsekreterare på World Values Survey, till Radio Sweden.

  Vår frihet viktig

  Organisationens kartläggning utgår från vanliga människors uppfattning i olika frågor, som de samlar in via ett frågeformulär i 100 av världens länder. Sammanlagt intervjuas nästan 400.000 människor världen över, och resultaten används i forskning och politik.

  Sverige sticker ut i årets mätning, och kallas faktiskt för ett av världens mest extrema länder. Det för att svenskar generellt är väldigt sekulariserade, och tycker att självförverkligande och individuell frihet är viktigt.

  Vår motsats på värderingskartan är Marocko, där medborgarna värderar överlevnad före egen frihet.

  Välfärden en anledning

  Undersökningen visar dessutom att Sverige är ett förhållandevis jämställt land, men däremot har vi inte lika hög akting för våra äldre som de har i andra länder.

  Men här känner vi hos fortfarande trygga, trots en ökande hotbild i världen; rädslan för terror och krig har globalt sett vuxit.

  Varför Sverige skiljer sig så från andra länder har flera förklaringar, säger Bi Puranen till Radio Sweden. En är att vi fortfarande har ett starkt välfärdssystem.

  – Vi har byggt upp ett välfärdssystem som gör att man både kan arbeta och ha barn, och det gör att kvinnors situation blir mycket bättre än vad den hade varit annars. Dessutom har vi institutioner som skyddar utsatta, och kan skilja oss om man behöver det. Relativt sett är det väldigt fritt, men det finns ju hemskt mycket kvar att göra, säger Bi Puranen till Sveriges Radio.

  Johanna Eklundh johanna.eklundh@svt.se

  Publicerad:24 januari 2015 – 08:20

  Uppdaterad:24 januari 2015 – 10:11

 12. Vad menar Johanna Eklund med? skriver:

  Texten som du presenterar här, så Sverige sticker inte alls ut i ES angående frihet , välfärden eller kvinnornas situation. Om man jämför med aftikanska länder, då kanske europeiska länder har mer välfärd eller kvinnofriheter, men vad vet vi egentligen om människornas mentalitet om? Olika kulturer har olika värderingar och kanske olika upfattningar. Sverige är ändå bland de mest efterblivna i moraliska värderingar och sex-socialistextrema länder. Välfärd och kvinno-barnsituation är inte bland de bästa, utan bland de sämsta i EU. Om man vet nåt om hur livet fungerar i praktiken, inte på papper.

 13. Universitets forskare(RFSU)hånar skattebetalarna skriver:

  Svensk genusstudie om sexistiska tågstationer hånas i Danmark
  Publicerad 26 januari 2015 kl 12.13
  UTRIKES.En skattefinansierad svensk avhandling i genusvetenskap visar att tågstationer i Sverige ”reproducerar könsmaktsordningen”. Nu hånas studien i den danska tidningen Berlingske, som i en artikel med rubriken ”Är din järnvägsstation också manschauvinistisk?” förundras över den senaste svenska ”forskningen”.

  I den 260 sidor långa doktorsavhandlingen ”Rum, rytm och resande” från Linköpings universitet undersöker Ann-Charlotte Runnvik svenska järnvägstationer som ”fysiska platser och sociala rum ur könsperspektiv”.

  I slutsatsen framkommer att ”järnvägsstationerna reproducerar könsmaktsordningen och att detta påverkar både män som kvinnor som vistas där”.

  Det är resultatet av åratal av arbete som gått ut på att genusforskaren Runnvik låtit ”bekanta, bekantas släktingar, vänner eller kollegor” vistas på Kimstad pendeltågsstation, Norrköpings järnvägsstation och Stockholms Centralstation för att ta tempen på ”genusrytmen” på dessa offentliga platser.

  ”Genus verkade som dimension i konsumtionsrytmen genom att reklam och marknadsföring återspeglade den normerade heterosexuella manliga blicken och framställningen av kvinnliga kroppar som sexuella objekt”, står det att läsa i doktorsavhandlingen.

  En passage beskriver hur en manlig resenär ”exotiserar och rasifierar” en svart kvinna med sjal genom att säga att han måste ”gå på muggen” innan kan hjälpa henne med att hitta dit hon ska:

  ”Avståndstagandet visade sig i form av en avspisning genom att nämna att han var tvungen att gå på ’muggen’. Här tolkas uttalande innehålla avstånd i såväl klass- som genusserialitet. Genom att hänvisa till toalettbesök markerade han en gräns mot oss som kvinnor som i princip innebar att det var omöjligt för kvinnan att följa honom.”

  Det finns en lösning på problemet med de sexistiska tågstationerna, enligt Ann-Charlotte Runnvik – nämligen ”utbildning”.

  ”Eftersom de normerande föreställningarna kring genus upprepas på ett oreflekterat sätt bland resenärer och förvaltare, föreslås även fortbildning av olika personalkategorier, så att genusmedvetna värderingar kommer att dominera hos väktare, polis och annan personal som planerar för och möter resenärer”, skriver hon.

  Doktorsavhandlingen har tidigare uppmärksammats av den svenske bloggaren Ekvalist.

  ”En doktorand har alltså ägnat minst 4-5 år och flera miljoner skattekronor åt att besöka järnvägsstationer och komma fram till att ’järnvägsstationerna reproducerar könsmaktsordningen’. Doktorandens chef har planerat detta arbete och chefens chefer har godkänt det. Dessutom har en betygskommitté med externa granskare bedömt och skrivit under på att doktorsavhandlingen håller måttet”, konstaterar bloggaren.

 14. Anna skriver:

  JA, DET ÄR SANT!!!
  Här finns hela avhandlingen:
  (sorligt att inte dessa genus?? märkligheter är utkastade från universiteten i brist på evidens).
  Kort:
  Här finns avhandlingen i Universitetes datasökningsportal.
  http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:742447/FULLTEXT01.pdf

  Nedan lånat från en fin och klok blog:
  Järnvägsstationen som patriarkatets knutpunkt

  Vad är en ekvalist? Vi har i ärlighetens namn ingen aning mer än att det låter som någon som vill att något skall vara lika med något annat. På en sådan blogg hittade vi dock en kommentar på en genusdoktorsavhandling på 278 sidor som förklarar varför järnvägar är genusförtryck. Tror vi – för i ärlighetens namn kan vi inte förmå oss att läsa särskilt långt, då risken för paralyserande skrattsalvor eller slut på lust att leva är påtaglig. Om någon hugad läsare törs ta sig igenom den och skriva en sammanfattning på 3 a4 så skulle vi vara mycket tacksamma om denna sammanfattning sedan omedelbart kördes genom en papperstugg, och under inga omständigheter skickades till oss. Som inspiration bifogar vi följande citat som tydligt belyser det svagsinta tillstånd som många av dagens akademier befinner sig i.

  I teorikapitlet utvecklade jag hur Ahmed (2011) menar att samhället är normerat efter en vit fientlig blick som rasifierar, exotiserar och ser kroppar som inte uppfattas som vita som ‘främlingar’ eller ‘nyligen anlända’, även om de varit närvarande i rummet under hela sitt liv. I den ovan återgivna händelsen blir det tydligt att även jag använder mig av denna kollektiva blick, som jag lägger på kvinnan. Genom att beskriva henne som ‘svart’ och låta mig hänföras av hennes schal kan jag sägas såväl exotisera som rasifiera henne och betrakta henne likt en färgsprakande exotisk växt i förhållande till övriga närvarande på Norrköpings järnvägsstation”.

 15. Anna skriver:

  Könsbyte i 12-årsålder kommenterar en anonym, humor och förmåga att tolka ställs av läsaren:

  Och Gud lekte slumpmässigt med materieklumpar, som han kallade Människa. Och han sade till hen:
  -Jag ger dig makt att konstruera och välja kön allt efter tycke och smak. Allt är tillåtet. Av trädet i lustgårdens mitt må du fritt äta, och av alla de andra träden. Du skall icke bli utdriven ur lustgården, och i ditt anletes svett behöver du icke arbeta. Ånger och skam må du icke känna, ej heller medvetande om din nakenhet, ty livet är underbart när underlivet är bart.
  Sedan skapade Gud slumpmässigt RFSL, och han såg att hans verk var gott.

  (Ur 1Mos1 efter certifiering av RFSL)

 16. Socialisternas skola förstör barnen skriver:

  Lärarnna, rektorer och kommunanställda lägger skulden på eleverna och på föräldrarna, för dålig skola,undermålig skolanställdas arbete, dålig undervisning och otrevlig arbetsmiljö för eleverna.
  Om föräldrar skickar emajl, det är inte för att de inte har nåt att göra, utan för att skola bli bättre. Men skolanställda brukar inte åtgärda saker utan börjar bråka och hota föräldrar och trakassera deras barn, dvs eleverna.
  Därefter anmäler de eleverna till socialen. Normalt, blir eleverna skrämda och kan inte må bra på skolorna och föräldrar bli upprörda. Desutom lärarna tvingar eleverna för att lära sig olika glåpord, läsa fula texter, prata och skriva om sex , titta på porr.

  Det är en ond cirkel för kommunal skola, eftersom den är politiskt styrd, ofta av onda. Och rektorer som bryr sig inte att samarbeta med föräldrar, utan bara tvinga föräldrar till olika saker som eleverna inte vill ha och inte behöver.
  Därefter kommunanställda klagar om att de får kritiska mejl som de hatar och kritik bara störande. Det är socialistisk tjänstemannens mentalitet att den är viktigare person än alla andra skattebetalarna som bara borde lyda ovillkorligt kommunanställdas order, vilka de än är. Utan att ifrågasätta.
  Eleverna och föräldrar akcepterar redan för mycket äckligheter och otrevligheter som skolorna belägger dem med. Därefter de får inte ens säga sin mening om allt det här.
  Lärare och rektorer drunknar i e-post från arga föräldrar

  Publicerad i dag 07:36

  Nina Jonsson, rektor:
  Mejl från arga föräldrar, sms och telefonsamtal är en tung stressfaktor för lärare i Stockholms skolor.

  Nio av tio skolor i länet får bakläxa från Arbetsmiljöverket. De gör för lite för att motverka stress och hög arbetsbelastning, visar myndighetens nya granskning.

  Annons:

  – Det stämmer verkligen, säger Nina Jonsson, rektor för Södermalmsskolan i Stockholm, en innerstadsskola med goda resultat vad gäller betyg, nationella prov, brukarundersökningar, personalnöjdhet med mer.

  – Jag får runt 100 till 150 mejl om dagen, många av dem från föräldrar. Trots att det här är en extremt väl fungerande skola är man väldigt snabb på att kommentera saker som inte fungerar, och jag får mejl långa som uppsatser från föräldrar. Gärna i mejlcirkel med kopior till hela klassen.

  – Jag önskar ofta att de kunde lita på att vi är professionella och klarar att driva skolan.

  Under det senaste året har Arbetsmiljöverket inspekterat ett par hundra grund- och gymnasieskolor i Stockholms län, både kommunala och friskolor. 90 procent har fått krav på åtgärder. Särskilt vad gäller riskbedömning, förebyggande arbete, dokumentation och uppföljning.

  Flera skolor har pekat på ett delvis nytt riskområde, särskilt för skol- ledare: nämligen just det stora inflödet av mejl, sms och telefonsamtal, ofta i form av negativa synpunkter, där föräldrar kräver omedelbar återkoppling.

  En viktig slutsats är att inte bara lärarnas utan även skolledarna är överraskande hårt pressade.

  Nina Jonsson välkomnar föräldrarnas engagemang, och slår fast att många synpunkter är helt befogade.

  – Men andra vill gå in och peta på detaljnivå i lektionernas upplägg och skolans inre organisation. De ifrågasätter prov, betyg och utformningen av olika uppgifter. Genomför vi en förändring kan jag behöva sitta en hel helg och rensa mejlkorgen. Till vardags stannar jag ofta här till sju, halv åtta på kvällarna för att hinna svara på allt. För mig kan det också innebära att jag får mindre tid att vara ute och besöka klassernas lektioner.

  Även lärarna får extremt mycket e-post från föräldrar, konstaterar hon.

  – En del mejlar varje dag och kräver svar direkt. Det är ohållbart, det tar tid som lärarna behöver vara med eleverna. De ska inte sitta och svara på mejl i en timme per dag i stället för att lägga den timmen på barn som behöver extra stöd. Då blir det en ond cirkel.

  Fler rektorer vittnar om att det bitvis kan vara svårt för dem att hinna med sitt huvuduppdrag, att leda och styra skolaon. Omsättningen av rektorer är hög.

  Nina Jonsson konstaterar att en hel del rektorer väljer att kliva ned och hellre söka jobb som biträdande rektor för att inte behöva ha det övergripande ansvaret.

  – Jag brukar säga att jag har ett utmanande och roligt men omöjligt uppdrag, men att jag gör det bästa av det: jag försöker att inte jobba mer än 50 timmar i veckan.

  Tove Nandorf

  tove.nandorf@dn.se

 17. Anna skriver:

  Jag har hört att Telia ska avveckla sina telefonkiosker. De kan byggas om till kyrkor där alla får plats-
  Etik och moral ligger inte högt i vår tid.
  Det kostar både nu, men än mera framåt i tiden.

 18. Anna skriver:

  BISART, så används skattemedel…
  Oavsett vad man tycker, eller inte tycker om tiggare, detta absurda kan bara ske i lagomlandet. VI förbjuder, men bara nästan…
  Så klart situationen är bisarr.

  http://www.expressen.se/kvallsposten/hemlosa-far-inte-sova–vacks-av-vaktare/
  Några av de hemlösa EU-migranterna hade satt upp en banderoll i protest mot att de väcktes av väktare mitt i natten.
  Några av de hemlösa EU-migranterna hade satt upp en banderoll i protest mot att de väcktes av väktare mitt i natten. .

  Hemlösa får inte sova – väcks av väktare

  Publicerad 31 jan 2015 04:28

  En grupp EU-migranter protesterade i natt mot att de inte får sova på golvet i Folkets hus i Sofielund i Malmö.

  Enligt Malmö stad är lokalen inte lämpad som sovsal av brandsäkerhetsskäl.

  Däremot tillåts de hemlösa att sitta upp och hålla sig vakna hela natten – vilket kontrolleras av inhyrda vakter.

  -Det är en bisarr situation, säger Saskia Gullstrand i nätverket Solidaritet med EU-migranter

  Rekommendera149 Tweeta12
  .

  Bråket om sovplatserna i Folkets hus har pågått sedan i onsdags. Malmö stad förbjöd då EU-migranterna att sova på madrasser på golvet i Folkets hus. Många av dem sitter ute och tigger i kylan på dagarna och har uppskattat ett varmt och säkert ställe att vistas i på nätterna.

  Inte lämplig som sovsal

  Orsaken till förbudet är bland annat att nödutgångar riskerar att blockeras. Därför är kafélokalen inte lämplig som sovsal, hävdar räddningstjänsten. Ett inhyrt vaktbolag kontrollerar att ingen bryter mot reglerna, något som orsakat protester bland EU-migranterna.

  -En brandingenjör var där och förklarade att ingen får ligga ner på golvet, eller ens sitta på en stol och sova. Ska man vara i lokalen på natten måste man sitta upp och hålla sig vaken, säger Saskia Gullstrand, aktiv i nätverket som stöttar EU-migranterna.

  Klockan 03 natten mellan torsdag och fredag ska Malmö stads inhyrda väktare ha tänt ljuset i taket och väckt dem som låg och sov på golvet. De uppmanades då att sitta upp resten av natten. Tilltaget beskrivs som ”ren terrorism” av en utomstående som befann sig i lokalen.

  Hängde upp banderoll

  Protesterna lät inte vänta på sig. På fredagskvällen hade några av de hemlösa EU-migranterna hängt upp en banderoll med texten ”Vi vill sova” i lokalen. Då ringde vaktbolaget polisen som skickade en patrull och en brandingenjör till platsen. Efter en stunds samtal lämnade polisen utan att problemet lösts.

  -Många är ledsna och besvikna över förbudet. De är jättetrötta efter att ha varit ute i kylan en hel dag. Nu är det vissa som väljer att gå tillbaka till tältlägren igen, uppger Saskia Gullstrand.

  Mats Nilsson, inre befäl vid Räddningstjänst Syd, bekräftar för Kvällsposten att man varit i Folkets hus och utfärdat förbud mot övernattning av brandsäkerhetsskäl.

  -Men det är väl osäkert om det efterlevs, konstaterar han.

  -Lokalerna är inte avsedda att sova i. Nu får Malmö stad lösa det här.
  .
  Av Patrik Micu
  Av Patrik Micu
  patrik.micu@gt.se

 19. Härbergen för bostadslösa och kyrkor? skriver:

  Det är inte bostadslösas problem, att staden inte kan erbjuda dem härbergen för övernattning. Kyrkornas agerande är helt under all kritik. Vi ser nu också, hur det skulle bli om kriget eller en katastrof bryter ut i Sverige. Ingen ska få hjälp: Varken kyrkornas och stadens dörrar bli stängda för behövande. Inget byggs för att hjälpa för de fattiga heller, som om människor inte existerar. Fy bara för socialister, på alla sätt.

 20. RFSU socialistnormer:på liv och död skriver:

  Inte så att jag tycker om sadister, men socialistisk-feministisk mentalitet är lika extrem och människofientlig, genomsyrad med RFSU moralnormer och av marxismen, satanismen och stalinismen.
  Det är vidrigt att RFSU folket (socialister-kommunister-feminister) är glada för att någon begick självmord och de uppmuntrar det. Feminister verkar verkligen hata och tycká om att mobba nån tills döden. Precis denna socialustisk RFSU folkets mentalitet genomsyrar kommunerna, dagisar, skolorna, myndigheter och svenska samhälle: ” den som är inte med oss, den är mot oss”.

  Feminist på Twitter: ”Sverigedemokrater borde typ ta livet av sig”
  Publicerad 8 februari 2015 kl 16.12

  POLITIK.Efter SD-politikern Mattias Philipsons tragiska självmord skriver en anonym feminist på sitt Twitterkonto att ”sverigedemokrater borde typ ta livet av sig”.

  SD-politikerns självmord
  Tog sitt liv efter Expressens hetsjakt
  Twitterkontot Feminism i Sverige har hundratals följare, framförallt unga feminister. Några av dem som följer Twitterkontot – ett konto som ofta fylls av arga kommentarer riktade mot i synnerhet män – sticker däremot ut från mängden.

  De officiella Twitterkontona för flera av FI:s lokalavdelningar, Miljöpartiet i Borås, SSU i Trollhättan, Vänsterpartiet på Södermalm och RFSU i Stockholm tillhör Twitterkontots följare. Bland toppolitiker som följer kontot på Twitter kan bland andra nämnas Martina Skrak som är vänsterpartistiskt kommunalråd i Malmö, Sebastian Wiklund som är samma partis gruppledare i Stockholms stadshus samt riksdagledamöterna Angelika Bengtsson (SD), Linda Snecker (V) och Karin Rågsjö (V).

  Efter beskedet om att Sverigedemokraternas lokale ordförande i Båstad tagit livet av sig under veckan kan man på Twitterkontot läsa inlägg som ”Sverigedemokrater borde typ ta livet av sig” och ”jag vill helst inte att nån ska ta livet av sig. Men SDare borde det om dom inte slutar med sin vidrighet!”.

  När några opponerar sig mot det som skrivs på Twitterkontot blir svaret: ”Du kanske accepterar SD:are, det gör inte jag. Vidriga kräk är dom som borde tas om hand och förgöras”.

 21. Skola skäms för sina egna RFSU-värderingar skriver:

  Först och främst, det är på skolorna som ungdomar tvingas acceptera olika socialistiska/feministiska RFSU/Skolverkets omoraliska värderingar och fula ord. Därefter, när eleverna uppvisar allt de lärt sig på skolan: fula ord propagandaartiklar om att det är ”ungdomarna som är psykiskt sjuka”, ”att sex är bra” och ”hbtq är bättre än traditionela” etc, etc.dvs. saker som barnen inte ens skulle behöva lära sig eller ha som skolämnen, utom matte, fysik, Engelska, etc. anpassat till barnen. Då är en gammaldags rektor inte nöjd heller, utsn lägger skulden på ungdomarna för RFSU kultur och språk: dvs.hyllning till feminism/socialism, fula ord, sex och psykiatri. Se här

  Åsa Beckman: Fascinerande att följa dragkampen om olika ord
  Publicerad i dag 06:31
  Åsa Beckman
  Stockholm Direkt skrev i veckan om tre hög­stadietjejer som hamnat i konflikt med sin rektor. De hade satt upp affischer i skolan där de bjöd in alla ”fittbärare” till en samtalsgrupp om sexism, psykisk ohälsa och hbtq-frågor.
  Skol­ledningen ansåg att det var ”fula ord” och plockade ner affischerna. Tjejerna var upprörda. De menade att de vill använda ”fitta” i icke- negativa sammanhang. ”Vi för­söker avdramatisera det och använda det som något positivt”, hävdade de.

  Med jämna mellanrum läser man om ord och begrepp som olika grupper på det här sättet försöker ta tillbaka. På 60-talet var den amerikanska medborgarrättsrörelsen tidigt ut med ”Black is beautiful” som sedan följdes av ”Gay is good” – och den listiga metoden att uppvärdera nervärderade ord har sedan spritt sig. ”Bög” har återtagits, ”blatte” och, i hiphopkretsar, ”nigger” likaså.

  Är inte det otroligt fascinerande? I realtid kan man följa dragkampen om olika ord, om språket. Det är som ett slag som böljar fram och tillbaka.

  Jag skulle våga slå vad om ett exemplar av Akademiens ordlista att det svenska vardagsspråket aldrig varit en så levande materia som just precis nu. Den digitala samtiden har gjort att det aldrig har skrivits och pratas så mycket och obekymrat som nu.

  På 50- och tidiga 60-talet var det som att språket fortfarande hade hatt. Det var lite fint och uppklätt. Politiken var full av talarstolar och tidningar och etermedia pratade utpräglat korrekt. Riksspråket var mer offentligt, ja mer officiöst.

  Så är det inte längre. I dag anser många fler att de har rätt till språket. Och har man inte fått den rätten tar man sig den. Tycker man att ett ord används fel så börjar man genast dra det åt sitt håll, använda det på sitt eget sätt, försöka ta tillbaka makten över det. På ett mycket mer medvetet sätt har det utvecklats en smart och rolig språkaktivism.

  Titta bara på de senaste årens starka feminism. Allt fler säger ”hen”, ”en” eller väljer att exempelvis säga att en kvinna ”befinner sig i prostitution” i stället för att hon är prostituerad, för att inte reducera henne. Följer man språkdrabbningarna hör man hur samhället håller på att förändras.

  Och kanske är det därför folk blir så arga. Min arme farfar, som jag aldrig hann träffa, var präst i den lilla byn Rämmen i nord­östra Värmland. Redan 1927 hade kungen utfärdat en kungörelse om ortsnamn som innebar att Rämen, som byn då hette, skulle stavas med två m. Hela trakten delades i två läger. På ena sidan stod enkel-m-arna och på den andra dubbel-m-arna. De slutade att hälsa på varandra i handelsboden eller på rälsbussen till Filipstad.

  Farfar var enkel-m-are. Han kämpade bittert mot de mer fri­sinnade som ville att byn äntligen skulle kliva in i moderniteten. På ett möte i kommunfullmäktige i början av 50-talet blossade m-kriget upp igen. När farfar kom hem fick han den hjärtinfarkt han dog av. Han hade förmodligen fått den ändå – men striden om ett litet m bidrog till hans död.

  Och hur gick det? Jo, moderniteten och framtiden vann, men fortfarande finns det kämpande enkel-m-are kvar i Rämmen.
  Åsa Beckman
  asa.beckman@dn.se

 22. Sveriges rättsväsendet står på mobbarens sida skriver:

  http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article20542296.ab
  Vi läser idag om att svensk rättsväsende står på mobbarens sida. Och vilka galningar är anställda på kommunerna.
  INRIKES
  idag 10:51
  Tvingades ner i låda – ingen åtalas
  En anställd vid en kommunal verksamhet i Hofors tvingades ner i en låda av sina kollegor, ibland flera gånger om dagen, ibland flera timmar i skräck. Nu har åklagaren kommit fram till att brott inte kan styrkas och åtalet läggs ner, rapporterar lokala medier.
  Enligt åklagaren Lars Göransson har ingen av de personer som förhörts kunnat bekräfta den målsägandes uppgifter.
  – De säger att ”det där har jag inte sett, det där har jag inte upplevt”. De har pratat om att det har varit skämtsamt och lite smågrabbiga situationer, men absolut inte sådana situationer som målsäganden har berättat om, säger han till SR Gävleborg.
  TT Aftonbladet
  28 mars 2015 10:51

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *