Svenskt fusk i EU-domstolen

Sverige fälls i EU-domstolen – struntade i att följa tidigare dom

EU-domstolen dömer Sverige att betala två miljoner euro plus vite. Orsaken är att Sverige har struntat i att följa en tidigare dom från domstolen.

 

År 2012 meddelade EU-domstolen en dom där det fastställdes att Sverige inte hade införlivat Europaparlamentets och rådets direktiv (2008/1/EG) om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar – även kallat IPPC-direktivet.

Kommissionen uppmanade Sverige att inom två månader vidta nödvändiga åtgärder för att följa domen och Sverige svarade senare genom att komma in med uppgifter om att 27 av de 29 anläggningar som omfattades av domen numera uppfyllde kraven i IPPC-direktivet.

Kommissionen ansåg dock att Sverige inte hade uppfyllt sina skyldigheter enligt domen och väckte ny talan.

Sverige bestred det påstådda fördragsbrottet och motsatte sig kommissionens yrkanden och som grund anförde Sverige bland annat att det enligt artikel 260.2 i Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt, FEUF, är möjligt att anse att en medlemsstat har vidtagit alla åtgärder som är nödvändiga för att följa en fördragsbrottsdom – även om åtgärderna ännu inte fått full effekt.

Sverige hävdade också att den tidsfrist som kommissionen hade gett Sverige för att vidta nödvändiga åtgärder för att följa domen var alltför kort.

EU-domstolen bedömer dock att det faktum att det var mycket få anläggningar som fortfarande inte uppfyllde kraven, inte utgör hinder mot att fastställa att medlemsstaten inte har uppfyllt sin skyldighet att följa domen.

Sverige har därmed underlåtit att uppfylla sina skyldigheter, konstaterar EU-domstolen och dömer Sverige att betala ett schablonbelopp på två miljoner euro.

Sverige döms också att betala ett löpande vite på 4 000 euro per dag som går utan att 2012 års dom följs.

Det här inlägget postades i Maktmissbruk, Pengar, politik. Bokmärk permalänken.

7 kommentarer till Svenskt fusk i EU-domstolen

 1. Ove Svidén skriver:

  ”Under åren t.o.m. 1994 har Sverige fällts ett tjugotal gånger i Europadomstolen. Särskilt många domar, omkring femton, har slagit fast brott mot art. 6 i konventionen, kränkning av rätten till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag”. Fällningarna torde inte till ringa del ha berott på att Europadomstolen har tillagt uttrycket ’civil rights and obligations’ en vidare innebörd än den svenske lagstiftaren hade räknat med.” (källa: Boken Sveriges Grundlagar och Riksdagsordningen 1999)

  Sverige är ett rikt land, normalt sett betalar vi böterna, och går vidare som om inget hänt. Det gäller ju att hålla fasaden välputsad utåt. Men man kan nu ana att EU börjar tröttna på våra tricks.

 2. Ärender om LVU tvångsomhändertagande i Strasbourg skriver:

  Man kan fundera på varför att inte så många ärenden om LVU-tvångsomhändertagande kommer upp på europeiska juridiska bordet? Socialen och svenska domstolar som skiljer barnen ifrån deras föräldrar och kör barnen hemifrån med hot och tvång, med beväpnade poliser, är ju flera hundratusen fall sådana. Flera av föräldrar och av barnen som lyckas överleva allt det här terror, skickar ju sina berättelser till Strasbourg och vädjar om hjälpen mot svenska tjänstemannens maktmissbruk. Och hur det hår sedan? De ärenden skrivna på Engelska och på Svenska hamnar först hos någon av Sveriges politikerna förordnad jurist eller politiker där i Strasbourg. Hen bestämmer ofta att lägga ner ärender i tidigt skede. Det är som tur är, för att inte hjälpa till privatpersoner utan till sina kollegor. Därför ärender borde översättas till något annat språk, som de Sveriges förordnade personer i Strasbourg inte känner till. Då det finns större chanser att ärender ska gå vidare och utredas av Europeiska gemensamma rådet.

  • Ove Svidén skriver:

   Att Europeiska Rådet fått en ny ordförande den 1 dec 2014, Donald Tusk, är ett gott tecken på att något börjar hända. Och att han just lämnat premiärministerposten i Polen, är ett tecken på den styrka han har. Desutom var han med i rörelsen Solidaritet som tillsmmans med Katolska Kyrkan lyckades få stopp på femtio års ockupation av den kommunistiska/ ateististiska centralmakten i Kreml. Nu kan det komma att hända något kraftfullt mot rättsrötan också i vårt lilla land. Tro mig. Tusk måste ha valts med stor omsorg!

   • Mirza Ramic skriver:

    GE OS TILLBAKA VÅRA BARN !!!!

    Mirza Ramic
    9. pro (prije 1 dan)

    prima riksdagsinform.
    Prime Minister of Poland
    In office 16 November 2007 – 22 September 2014
    Född Donald Franciszek Tusk 22 april 1957 (57 år) Gdańsk, Polen
    Politiskt parti Medborgarplattformen
    Maka Małgorzata Tusk
    Yrke Historiker
    Religion Romersk-katolsk
    Donald Tusk tog universitetsexamen i hemstaden Gdańsk och har en masterexamen i historia. Redan under studenttiden var han politiskt aktiv och aktivist för Solidaritet.[1]

    De svenska Förvaltningsdomstolarna tillsattes under 1600-talet för att skrämma folket till lydnad under en enväldig kung som var utomlands och krigade för Sverige. Efter de två världskrigen under förra århundradet, har dock Europeiska länder utom Sverige, gjort sig av med sina förvaltningsdomstolar till förmån för domstolar som dömer i brottsmål inför lagen.

    Svenska Förvaltningsdomstolar med

    • Mirza Ramic skriver:

     Svenska Förvaltningsdomstolar med gummiparagrafer och ‘muntliga’ förhandlingar/ överenskommelser är inte rättssäkra. Tex när två mutade politiska nämndemän för en tusenlapp kan bilda majoritet mot domaren för att förlänga ett LVU-fall med många månader som kan ge Kommunen 40 tusen kronor i månaden per LVU-barn!

     ”Under åren t.o.m. 1994 har Sverige fällts ett tjugotal gånger i Europadomstolen. Särskilt många domar, omkring femton, har slagit fast brott mot art. 6 i konventionen, kränkning av rätten till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag”. Fällningarna torde inte till ringa del ha berott på att Europadomstolen har tillagt uttrycket ’civil rights and obligations’ en vidare innebörd än den svenske lagstiftaren hade räknat med.” (källa: Boken Sveriges Grundlagar och Riksdagsordningen 1999)

 3. aweis skriver:

  Aweis mohammad mostafaGatuadress: bellmansplan 2bPostnr: 63237Postort: eskilstunaTelefon: 0764374757Mobiltelefon: 0735732580Epost: altowxiid22@hotmail.comJag vill att save the children granskar Arbetsmarknads och familjeomsorgen i Eskilstuna kommuns arbete i ett ärende gällande placering av mina 2 söner, Dawud och Yakub.Jag är medveten om att ni ej kan ändra på socialnämnds beslut eller domstols dom. Däremot kan ni granska om Arbetsmarknads och familjeomsorgen i Eskilstuna uppfyller* sin plikt att verka för de omhändertagna barnens behov av kontakt med sin biologiska förälder tillgodoses.* sin skyldighet att respektera kultur och religionsskillnader och placera barnen i en familj där de får en vistas i en muslimsk miljö och leva efter muslimsk lära, i enlighet med vårdnadshavarens önskemålJag upplever mig utsatt för ett rättsövergrepp p.g.a. kulturella skillnader som finns mellan det svenska och muslimska/somaliska kulturen. Hela denna situation ( omhändertagandet) har uppstått p.g.a. kulturskillnader där Arbetsmarknads och familjeomsorgen i Eskilstuna har tillskrivit mig egenskaper jag inte har.I april 2013 omhändertogs mina två pojkar. Sedan dess har socialtjänsten verkat för att kontakt mellan mig och pojkarna ska försämras. Enligt socialtjänsten är det bättre om pojkarna helt avskärs från sitt ursprung och börjar leva på ett helt annat sätt på annan ort i Sverige.Beslutet om total umgängesbegränsning har prövats i domstol och då barnen uttrycker att de ej vill träffa mig ( till socialtjänsten) så har domstolen inte ändrat socialnämndens beslut om total umgängesbegränsning. Jag ifrågasätter att det är barnens egentliga vilja ( att ej ha kontakt med mig) och tror att det är ett resultat av socialtjänstens hantering av ärendet. Jag vill att en oberoende part träffar barnen och frågar om deras egentliga inställning.Det är också helt obegripligt för mig varför barnen påstår om missförhållanden i hemmet när sådana ej har förelegat. Det handlar om kulturella skillnader, såsom besök i moské, grundläggande krav om att barnen sköter skolan och ej vistas ute sent om kvällarna.Det har gått prestige i ärendet hos Arbetsmarknads och familjeomsorgen i Eskilstuna. Man har helt bortsett från att jag är juridisk vårdnadshavare för barnen och önskar -dels reparera den märkliga relation som uppstått mellan mig och mina barn och dels ha insyn i hur det går för mina barn, vilket jag idag nekas.Då jag är muslim, är det av vikt för mig att barnen ( i egenskap av vårdnadshavare har jag rätt till inflytande avseende detta) lever enligt vissa muslimska seder och traditioner, exempelvis avseende mat och besök i moské. Detta har Arbetsmarknads och familjeomsorgen i Eskilstuna helt struntat i.Jag önskar att IVO utreder detta ärende. Jag har i egenskap av juridisk vårdnadshavare rätt till insyn i mina barns tillvaro, skolgång m.m. samt även rätt att få gehör för mina önskemål avseende hur fostran av mina barn sker med hänvisning till den religiösa och kulturella aspekten. Anmälan motSocial tjanst eskilstuna Beskrivning24-06-2014 de skickade ett beslut som finnsyakub onskade vill han att kontakt med sin mama men vi lat inte att yakub ska ha kontakt med nag folken som kanner papa,2014-07-20 utrednin som komma till mig fran yakub och davud var ovriga uppfattningfamiljhemmet uppfattar yakub har svart att prata om sina kanslor efter att ansvariga handlaggare varit pa besok i familjhemmet sov yakub oroligt han svettats yakub har mardrommar om natterna vet vi inte vad som orsakade hans oroliga somn Familjehemmet sa igen yakub att har blir ledsen men han har annu inte gratit yakub har svart att se sin egna identitet yakub fatt hora kommentarer gallande sin hudfarg i utredning acksa funnit yakub sjalv vill tilbaka somalia det ar kort men jag kan skicka alla utredning yakub aldrig inte traffat sina syskon som ar 7 person mamma och papa gamla kompisar och ala familjnatvark so nu markerar att snart han fa deperetion tillstand som sina eldre btoder 2014-05-05 de fatatt et bealut ingen byt ingen alternativ samma aven de vill inte forsoka anan alternativjag har ackso en anan bojk som de tagit ach redan han fatt depretion tellatand sist utrednin finsdawud aweis mohammad uppfattning dawud uppger atta i alla sammanhang blir sarbehandlad pa grund av sin hudfarg Igen finns dawud nu finns fortfarande situation da han tolkar samtal mellan familj hemmet och sociantjansten som skitprat om honom any wy jag onskar bara att ni bara lassa utrednig som ar myket de behandlade mina barn som djur jag ar en bra papa som har bra jobb aldrig polisen inte stopad mig eller dom inte doma mig tackDe sa i utredning   Papa  ar activ i en eskilstuna maske   och varje gang De sa  han ar religiouska Anmälarens syn på händelsenJag har ratt att mina barn placera folken  jag och barnen  vill min barn att ha kontakt socialnatvark och familj natvarkjag och mama att ha umgang med varan barn ha riktiga information minst i manaden engang nagan som kan rebarera relation mellan barn oh mig kontakt person min barn fa fotballa lag minbarn fa modersmal sparak och kultur att stopa medicine som dom behover inte min barn som bor hos mig ar 6 person de har lika rattighet som de tva omhandertagad tack god bles min barnÖvrig informationJag kannaer tryg sverige anda jag kanner (sverige demokrat) finns overallt i soc grejerna som är konstiga för mig som jag inte kan förstå mina två söner som socialstjänsten har omhändetagit en gång . De två sönerna har aldrig träffat varandra eller talat med varanndra från  2013 0430

 4. Ärender om LVU tvångsomhändertagande i Strasbourg skriver:

  Aweis, Du måste överklaga alla beslut och begära Ombud hos Förvaltningsrätten. Eller du måste kontakta någon advokat, det finns flera som jobbar i LVU frågor. Slå upp på Google eller likn.. Beskriv allt till DO (diskrimineringsombudsmannen) och till IVO allt som de gjort mot dig. Skicka e-post till myndigheter, hitta deras adresser på Google. Du måste överklaga sålänge själv alla de socialisternas gestaposocialnämndernas beslut till Förvaltningsrätten, Tingsrätten, sen bli andra domstolar, upp till Högsta Domstolen. Därefter du får skicka hela ärende med deras frågeformulär till Strasbourgs Domstol. Adress finns att hitta på nätet. Kan åberopa diskriminering och Noll respekt till Barnkonventionen. Har du någon advokat? Kommunens socialen har däremot advokater på skattepengar. Du kan polisanmäla socialen, eller fosterfamilj eftersom de verkar ha skrämt upp dina barn , kanske de slår på dem om de inte säger vad socialen beordrar. Du borde anmäla dina misstankar om misshandel hos socialen och begära att kanske man ska hämta barnen till vårdcentralen för untersökning om de fick skador eller blåmärken på socialernas hem och untersöka om de blev inte sjuka, om de får gå till skolan. Polisanmäl fosterfamilj och socialen för barnmisshandel, för säkerhetsskull. Jättemånga fosterhemsbarnen vittnar om att de bli slagna och misshandlas i socialernas hem. Lycka till, och hoppas att barnen friska och får gå till skolan!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *