Medkänsla Omsorg Respekt

Medkänsla Omsorg Respekt  

MOR står för Medkänsla,
Omsorg,
Respekt

och Moderskärlek över generationerna,
samt en radikal systemförnyelse
.

Initiativ MOR vill in i
Riksdagen 2014!

Vad vill vi göra där?
  Jo:

Ändra på Socialtjänstens lömskt kränkande LVU/HVB-System! Kriminalisera den Kommunala Människohandeln med barn, Hjälpa LVU-omhändertagna barn tillbaks till sin familj, samt ge Ekonomisk kompensation för det lidande familjen utsatts för!

Vill du att Initiativ MOR gör något för de barn och familjer som utsatts för polisens och socialtjänstens brutala, kränkande tvångsomhändertaganden?

Vi ser familjen som den bästa övningsplatsen för fredligt samarbete i den Internet – och WWW-förstärkta byn och samhället. Vi vill Fred över Hela Moder Jord.
Ge familjemodern marknadsmässig lön
för sin ansvarsfulla uppfostran av framtidens människor!

Visste du att trettio tusen barn och ungdomar tvångsomhändertas per år i Sverige? Det är sex gånger fler än i Tyskland per invånare.  Vi är världsbäst på tvångsomhändertagande.
Det är dags att vi vaknar upp och stoppar den Kommunala Människohandeln!

Initiativ MOR kan verka som ett enfrågeparti. Men skenet bedrar. Vi vill bli moderparti för ett antal åtgärder för att rensa bort systemfelen i Landet Lagom efter femtio år av materialistiskt, ateistiskt enpartivälde!

Vill du liksom ca en halv miljon svenska LVU-drabbade, föräldrar, släktingar och vänner stödja oss riksdagskandidater i Initiativ MOR?

Är du en kreativ systembyggare
med samhällsansvar?
Rösta på MOR i Riksdagsvalet!
För den egna välfärden, rösta som vanligt i Kommunal – och Landstingsvalen.

Hittar du inte en förtryckt valsedel
Tag en blank valsedel till RIKSDAGEN och skriv:   M O R
– det räcker!

 

Det här inlägget postades i LVU, Maktmissbruk, MOR, VärldsGemenskap. Bokmärk permalänken.

9 kommentarer till Medkänsla Omsorg Respekt

 1. Bevis skriver:

  Socialistiska kommunanställdas uppgift är visst trycka ner och förnedra medborgare. Här nedan beskrivning av vilka egenskaper person måste ha för att anställas på Socialnämnden. Det är ju korrupta, psykstörda eller avtrubbade personer som eftersöks för jobb som socialisternas socialtjänstemän. Eftersom annan sorts personer skulle inte kunna kidnappa barnen och förnedra unga människor.
  Jag läste om Umeå socialtjänsteman idag, ex. Kommunanstäållda jobbar hårt och går på knäna på riktigt, eftersom man måste ju länge tänka efter och hitta på olika sjuka saker som de kan göra mot medborgare.
  Kommunen krävde uppehållstillstånd – av svensk
  En person i Umeå sökte försörjningsstöd, men ombads komplettera med uppehållstillstånd. Den sökande är dock svensk medborgare och behöver inte visa papper på det. Nu kritiseras kommunen av Inspektionen av vård och omsorg, IVO.

  Ansökan om försörjningsstöd gjordes för sommaren 2012, ett kortvarigt bistånd särskilt för studenter. Personen hade haft försörjningsstöd tidigare, varför personuppgifter och annat fanns i socialnämndens verksamhetssystem.
  Men studenthandläggaren saknade bevis på uppehållstillstånd och ringde upp den sökande som hänvisade till att Migrationsverkets som regel inte utfärdar sådana åt svenska medborgare. Handläggaren stod på sig och fick som hon ville några dagar senare.
  Då fick hon emellertid veta att den sökande tillfälligt var bortrest till en annan kommun och nekade till att bevilja försörjningsstöd. Försörjningsstödssökande har inte rätt att resa bort ens en kort tid, hävdade handläggaren.
  Nästa problem för den sökande uppstod vid återkomsten till Umeå. Handläggaren lät meddela att svartarbete misstänktes. Orsaken var insatta pengar på den sökandes konto, men dessa var lån i väntan på stödet. Långivarna har skriftligen intygat saken.
  I ett beslut kritiseras nu Umeå av IVO. Myndigheten anser inte att det är relevant att kräva beslut om uppehållstillstånd från personer med svenskt medborgarskap, särskilt inte från någon vars uppgifter redan finns i systemet. Dessutom är det visst tillåtet för biståndssökande att tillfälligt lämna sin hemkommun.
  www@dn.se

 2. Jan-Olof skriver:

  Vad skall förändra den väg som politikerna slagit in på med den LVU- behandling av barn o föräldrar som sker med metoder liknande tortyr o terrorism ?

  Har Sveriges lagstiftare o politiker någonsin förstått vad som faktiskt sker både i de drabbade familjernas kroppar neurologiskt och ner på molekylärbiologisk nivå ? Effekter som förändrar barns utseende o aura totalt när omhändertagandet skett ! Jag har sett mina egna barns ansikten och kroppar totalt förändras och sett andra föräldrars barn genomgå samma fysiska kroppsliga förändring och jag anser DETTA ÄR NÅGOT AV DET MEST VIDRIGA JAG IAKTAGET. Skapat av kopplingen sociala myndigheter – politiker – lagstiftare o fosterfamiljer

  Förändring sker på så låg nivå att även generna kan stängas av respektive kopplas på t.ex. så att föräldrarnas gener blockeras i barnet. Detta sker genom påfrestning av de tankar- känslor och sinnliga tillstånd som regleras av hypotalamus – hypofysen samt det limbiska systemet. Resultatet blir att det skapas peptider ( ett kemiskt ämne o molekyl ) som sätter sig på cellmembranen och skriver om DNA.. Låter det konstigt va ?

  Nä inte alls ! Tänk på vilka effekter placebo (sockerpiller) har på människor och den effekt trosuppfattning har både mentalt och kroppsligen och som då förändrar allvarliga sjukdomstillstånd. Eller tänk på datorn som du förändrar totalt när du bara ändrar en liten del i den så blir det en ny annorlunda dator. Eller tänk på kaos-teorin där mycket små förändringar kan förorsaka katastrofala tillstånd.
  Psykoneuroimmunologi är ett område inom medicinen som studerar tankar känslor på vår biokemi… Så även cancer o allvarliga sjukdomar mm kan skapas genom att dessa faktorer slår ut vårt immunsystem ..

  Stress av detta slag påverkar hippocampus. Kännetecknande för människor som levt en längre tid i en påfrestande miljö och under stark psykisk stress, är att de upplever stora problem med trötthet, minnesrubbningar och en nedsatt tids- och rumsuppfattning. stresshormonet kortisol leder till skador på hippocampus, ett viktigt område för känslor, minne och inlärningsförmåga i hjärnans limbiska system. Barnens skolgång och föräldrarnas utbrändhet och familjens totala trauma är totalt samma som att leva under hot och tortyr.

  Den totala effekten av ett LVU kan för barnets del leda till att barnet identifierar sig med hotet och under bearbetning av fosterfamiljerna och socialens redskap
  ( Stockholms syndromet ) vänder sig emot sina biologiska föräldrar och förkastar dom totalt i en överlevnadsprocess . Föräldrarna kan anklagas för de värsta tänkabara saker och barnet kan fås att klart ta avstånd från sin biologiska familj som också ytterligare smärtar föräldrarna.
  Samma sak händer i krigförande länder där barn kidnappas av armeer eller någon gorilla organisation eller paramilitära grupper där barnen tränas att skjuta sina barndomsvänner mm

  De oerhörda skador som uppkommer för barnen kan ju omvänt också ske när en biologisk familj underlåter att älska sina barn samt vid skilsmässor hindrar en förälder likt socialen att ha kontakt med barnet
  (Parentalt alienationssyndrom ej erkänt som någon störning) är bara ett av många syndrom i dessa falla

  I samtliga fall som uppstår då barnen ”omhändertas” enligt LVU skadas barnen och biologiska familjen så gravt att deras liv förstörs och det sker grava genetiska kroppsliga förändringar – mentala förändringar. Så hur än de nuvarande regerande politikerna försöker rationalisera bort vad de åstadkommer och tro sig vinna på sina terrorliknande – tortyr metoder så är dom inga vinnare. Detsamma gäller eventuella kommande politiker i en ny regeringsbildning.

  De nu åldrande barnen som skadats under åren 1920 till 1980 har 50% fått avslag för ersättning trotts grava psykologiska övergrepp som slag, kallade horungar mm och att föräldrarna inte var tillräkneliga. Förnekande till telefonkontakt med sina släktingar och de eventuella telefonsamtalen avlyssnades , sexuella övergrepp och övertalanden. i Norge gavs alla omhändertagna barnen ersättning och det var aldrig tal om att diskriminera något barn på grund av att någon ej berättigad skulle av misstag få ersättning. Berättelser o handlingar visande de grymheter som användes och dessa får avslag. Det har varit uppe i riksdagen och självaste statsministern menar att någon enstaka som som inte har rätt till det skulle få så motiveras detta med att nu 50% av de sökande fått avslag. Jag frågar mig varje dag hur mår dessa politiker ?!

  Det finns en rad samling vetenskapliga studier och uppsatser som visar vad som händer med människor som utsätts för den yttersta stress och känslomässiga sinnliga påverkan o samhällets prägling under sådana förhållanden som just skapas av kidnappsliknande LVU.

  Referenser :

  stamcellsforskaren Peter Eriksson http://www.dagensmedicin.se/nyheter/stamceller-i-hippocampus-skadas-av-stress/

  Stockholms-syndromet
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholmssyndromet

  Dr. David Hamilton
  http://drdavidhamilton.com/can-your-mind-influence-your-genes/

  Nobelpristagare Eric kandel mfl.
  http://ww2.lakartidningen.se/ltarkiv/2000/temp/pda21826.pdf

  Jan-Olof // 70

 3. Jan-Olof skriver:

  Ytterligare Referens till ovanstående artikel :
  http://en.wikipedia.org/wiki/Masaru_Emoto

 4. Ove Svidén skriver:

  Redan Tage Erlander förordade mer reschusser till forskningen för att övertyga folket om det ’goda’ i den socialdemokratiska ingenjörskonsten.
  Med ’Lidbomeritet’ ville sen Palme med lagarnas hjälp stötta de sina i SAP, LO och Socialdemokratin.
  Göran Persson gjorde som kommunalnämndsordförande i Katrineholm ridskolorna och hästgårdana till sin väg för att fånga in ridtokiga flickor till ofrivilliga offer i sexhandeln i HVB-hemmen. Och som Statsminister kunde HSB: Han Som Bestämmer, utvidga LVU/HVB-Systemet till en lönsam storindustri ….

 5. när Gud ska hjälpa Sverige skriver:

  Här video live på hur socialtjänster gör sina LVU tvångsomhändertagander av barnen hemifrån://www.youtube.com/watch?v=EYmlQdoi-k8. Det var filmat i ett annat land än Sverige, men barnets tvångsbortförande hemifrån är likadant i alla länder, inkluderat Sverige. Det finns massor av sådana video på internet och man inser att socialen mfl. tjänstemän är onda, kanske besatta av satan, eftersom trevliga människor skulle aldrig kunna göra sådana djävelskaper.

 6. Anna skriver:

  Läste en insändare i Hallands nyheter, HN:
  http://hn.se/asikter/debatt/1.3438639-nagot-har-blivit-trasigt-i-sverige
  Personligen har jag inte några invändningar. Snarare skrämmande klarsynt.
  /Anna

  Debatt
  Dåligt. Aldrig sedan 1985 har svenska ungdomar mått så dåligt som nu, skriver artikelförfattaren.

  Något har blivit trasigt i Sverige
  Publicerad 17 september 2014 Uppdaterad 17 september 2014

  Aldrig sedan mätningarna inleddes 1985 har svenska ungdomar mått så dåligt, rapporterar Folkhälsomyndigheten i ”Skolbarns hälsovanor”. Andelen ungdomar med psykiska besvär har fördubblats sedan dess, sämst mår flickorna i 15-årsåldern. Sverige skiljer därmed ut sig från omvärlden, inklusive våra grannländer.

  Man kunde ju vänta sig att dessa allvarliga problem skulle ha avspeglat sig i valdebatten. Och jo, i Alliansens valmanifest fanns en satsning mot psykisk ohälsa bland unga, en miljard kronor 2016-18. Barngruppernas storlek i förskolan ville vissa minska på, och frågan om jobb för unga arbetslösa nämndes ideligen, vilket är bra förstås.

  Men detta är inte åtgärder som visar att man förstått hur djupt trasigheten går. Det är ju knappast arbetslöshet som bekymrar en 15-åring. Kanske måste man titta på andra faktorer för att förstå varför allt fler ungdomar har själsliga problem. Enligt World Values Surveys mätningar är Sverige världens mest sekulariserade, minst familjeorienterade och minst traditionsmedvetna land. Svensken är alltså den individ som står ensammast, kan man säga, utan stöd av religiös förankring, familjenätverk och historisk medvetenhet som kan ge förmåga att sätta nuet i perspektiv.

  Vilken livsförklaring serveras en ung svensk, uttalat eller outtalat? Att du är ett slumpartat resultat av blind evolution, en tillfällig molekylanhopning som upplöses vid döden. Äta, sova, dö. Hur mycket mening med livet ger det? Surrogaten blir ofta pengar, sex och status. När människan slutar tro på Gud börjar hon inte tro på ingenting – hon tror på vad som helst, säger Chesterton. Hälsa & fitness, framsteg, det senaste – att ”hänga med i utvecklingen” är väl svenskens credo.

  Men unga är inte avtrubbade, de har inte resignerat inför livsfrågorna än. De märker och lider av den andliga tomheten i landet.

  ”Den första ateistiska civilisationen är på väg mot en katastrof om inte dagens mänsklighet besinnar sig”, sade Tjeckiens president Vaclav Havel kort före sin död. Och i Tomas Tranströmers dikt ”Den skingrade församlingen” säger Jesus på besök i Sverige: ”Ni bor bra. / Slummen finns invärtes i eder.”

  I ett land där en partiledare får stå med plakatet ”Död åt familjen” utan att förverka sitt förtroende sitter familjen trångt. Att på alla sätt stärka familjen är det enda sättet att vända trenden med ungdomarnas psykiska ohälsa, det är jag övertygad om.

  Viktigast där är att återge mödraskapet dess centrala roll och värdighet. Ingen kan ersätta modern under de första levnadsåren. För denna uppgift ska också ekonomisk ersättning ges och pensionen inte bli lidande för att en kvinna stannat hemma med sina barn. Det sparar samhället stora kostnader senare om barn får en trygg start i livet, för att inte tala om mänskligt lidande. Hur många mödrar gör inte i dag våld på sina innersta känslor när de lämnar på dagis?

  För att laga det trasiga i Sverige räcker inte höjd a-kassa och fler ungdomsmottagningar. Det förutsätter en total omvärdering av de värden som nu styr de flesta svenskars liv. ”Dessa är vår framtid” sa Stefan Löfven om ungdomarna under valrörelsen. Då ser vår framtid inget vidare ut för närvarande.

  Jan Sture Neuman

 7. Ove Svidén skriver:

  På märgfull tyska och med tryckta Biblar, kunde Martin Luther nå ut till folket,
  som törstade efter andlig kunskap, för fem hundra år sedan.

  På SvEngelska söker jag nu översätta samtidens rika kanaliserade andliga budskap på Internet och World Widde Web, för en vilseförd svensk befolkning, dold bakom kanslisvenskans maktövergrepp.

  Välkommen som prenumerat må Filosofens Blogg. Det är gratis för Dig med bredband.

 8. När skriver:

  Vem exakt skulle MOR kämpa mot? Socislsekreteraren, kommunens politiker på socialnämnden, mot RFSU alt.pedofili, mot socialistiska-ateistiska-materialistiska mål? När jag röstade, det fanns 2 vanliga invandrarfamiljer framför och bakom mig som inte talade svenska med varandra och röstade på S och på MP, dvs., det är lurat folk.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *