’förklä sina grundlagsbrott till nitisk ämbetsmannaplikt’

”JO pekar slutligen på den självgodhet och arrogans som Regeringskansliet visar inför grundlagen”

Stefan Wahlberg
Stefan Wahlberg

LEDARE – av Stefan Wahlberg

Efter fem år som justitieombudsman avslutar Hans-Gunnar Axberger sin gärning med ett beslut som riktar sig direkt mot maktens högborg – Regeringskansliet. Han gör det i en av sina hjärtefrågor och på ett sätt som gör att han kan lämna vaktposten som demokratins ombudsman med flaggan i topp.

I sitt beslut slår Hans-Gunnar Axberger, utan omsvep, fast att regeringskansliet systematiskt ägnar sig åt ”grova åsidosättanden” av svensk grundlag.

Och trots att höga jurister vid Regeringskansliet gör sitt yttersta för att försöka förklä sina grundlagsbrott till nitisk ämbetsmannaplikt i sina yttranden så klär JO framgångsrikt av deras undanflykter in på bara skinnet med hjälp av juridikens ABC.

I sak handlar det om hur offentlighetsprincipen fungerar – eller snarare inte fungerar – när organisationer, allmänhet och media försöker få en kontinuerlig och konkret insyn i regeringens arbete. I de fyra fall som JO har gått till botten med har några av Sveriges största medier – Dagens Nyheter, TV 4 och Aftonbladet – gång på gång försökt att göra sitt arbete men gått in i en kompakt vägg av hemlighetsmakeri och politisk byråkrati.

JO stannar dock inte vid dessa fyra enskilda fall i sin kritik. Han konstaterar i stället att situationen inom Regeringskansliet – från operativa detaljer och hela vägen upp till den högsta strategiska nivån – är förödande när det gäller möjligheten till insyn enligt svensk grundlag. Han slår till och med fast att Regeringskansliets organisation inte är anpassad till de krav på offentlighet som följer av grundlagen och som statsmakterna själva kräver att underlydande myndigheter ska följa.

Och även om man kan tycka att det borde kännas fullkomligt överflödigt – nära nog pinsamt – att behöva påpeka det mest självklara så väljer JO ändå att göra det med en papegojas ogenerade envishet:

”Det är av särkild vikt att just regeringens kansli respekterar allmänhetens insynsrätt. I motsatt fall är risken stor att inte heller andra myndigheter anser sig behöva leva efter grundlagens bokstav”.

Handlingar som enligt JO borde kunna lämnas ut efter en snabb och rutinmässig handläggning visar sig alltså ta månader att processa inom Regeringskansliet. Någon form av allmän ängslighet får dessutom tjänstemännen att skicka runt handlingarna inom departementen – och för säkerhets skull hela vägen upp till ministrarnas politiska staber för bedömning.

Ofta fattar Regeringskansliet överhuvudtaget inte något beslut förrän en JO-anmälan sätter fart i korridorerna.

Rättschefen vid Statsrådsberedningen har i sina yttranden till JO förklarat att det i själva verket skulle vara ”tidsödande sekretess-prövningar” som har fått grundlagens omedelbarhetsprincip att förvandlats till månader av politisk byråkrati. JO konstaterar dock att dessa undanflykter inte håller och är ”mindre övertygande”.

I ett av de granskande ärendena handlar det till exempel om två listor med uppgifter om intern och extern representation. En av listorna var på fyra sidor och den andra på sju sidor. Handlingarna lämnades ut efter elva veckor – och först sedan den reporter på Dagens Nyheter som hade begärt ut uppgifterna hade vänt sig till JO.

JO är givetvis inte omedveten om de resurser som finns inom Regeringskansliet. Med 6,6 miljarder kronor i årlig budget och så många anställda att de siffror som presenteras brukar variera mellan 3 500 och 5 000 personer – ”beroende på hur man räknar” – så är det svårt att hävda att man inte skulle hinna med det som enligt JO är en av Regeringskansliets kärnuppgifter – nämligen offentlighetsprincipen.

JO understryker också att det inte kan vara bristen på ”kompetens eller resurser i övrigt” som är orsaken till Regeringskansliets sövande långrandighet: ”I det hänseendet måste anspråken på snabb handläggning i princip ställas högre på Regeringskansliet än på de flesta andra myndigheter”, skriver han.

Eftersom JO är ämbetsman och inte politisk debattör så hänfaller han dock inte till några spekulationer kring vad orsaken då skull kunna vara till Regeringskansliets ovilja till öppenhet i ärenden där man inte själv har sökt offentlighetens ljus.

Ett tragiskt faktum i sammanhanget är att detta inte är första gången som Regeringskansliet får den här typen av kritik utan att bättra sig. JO har tidigare slagit ner som en hök i maktens korridorer och även Konstitutionsutskottet har vid upprepade tillfällen riktat förödande kritik mot Rosenbad för att man inte följer en av demokratins mest grundläggande principer – väljarnas möjlighet att kontrollera hur den offentliga makt som de har anförtrott åt regeringen förvaltas.

JO avslutar sin kritik med att peka på den självgodhet och arrogans inför grundlagen som regeringskansliet visar prov på i sina egna yttranden. Hans-Gunnar Axberger beskriver saken på ett… JO-mässigt sätt:

”Det är från JO:s synpunkt ovanligt att uppenbara brister i handläggningen av frågor som gäller offentlighetsprincipen uppdagas inom en myndighet utan att myndigheten själv vidgår och beklagar det som brustit. I de här granskade fallen synes Regeringskansliet anse att dess handläggning varit normal och godtagbar”.

Man får ju utgå ifrån att denna inställning till grundlagen inte är någonting som rättschefer och andra höga befattningshavare inom statsmakternas toppskikt bara slänger ur sig utan att den också är förankrad hos Regeringskansliets högsta chef innan den saluförs offentligt – nämligen hos statsministern.

Det här inlägget postades i LVU, Maktmissbruk, politik. Bokmärk permalänken.

8 kommentarer till ’förklä sina grundlagsbrott till nitisk ämbetsmannaplikt’

 1. Ove Svidén skriver:

  Socialcefen i Hörby, utförsäkrade ett obekvämt vittne S., år 2006.
  Jag gjorde en fullständig anmälan med bilagor till JO, och skickade per post måndag eftermiddag. Samma fredag fick jag i ett svarsbrev reda på att ärendet var avslutat och nedlagt, utan att jag fått ens ett kvitto på att anmälan inkommit! Då anmälde jag JO för JK, och fick ett kristallklart svar ungefär: ’Försök inte din Djävel’, skrivet på Oklanderlig Byråkratiska, förstås.
  En månad senare fick jag av en vän i Socialnämnden veta att Socialchefen erhållit ett avgångsvederlag på 2,2 miljoner kronor samt 150 tusen kronor för att flytta från Hörby. Så går det till bakom kulisserna i det lömskt lugna Landet Lagom.

 2. Anna skriver:

  Sedan dyker de upp i LVU-bolaget VOB-Syd med sin ironiska slogan:
  ”-vi bryr oss mer”.

 3. Ove Svidén skriver:

  Ja, det är rent ut sagt för djävligt att smarta socialsekreterare kan gå samman i delägandet av ett HVB-hem, och därmed slussa över pengar från en svart marknad av sexmissbrukare och pedofiler för drabbade LVU-barn, som bonus till sig själva som i sin tjänsteutövning hade rätten att kidnappa de icke ont anande barnen från sina familjer.

  Förstår ni nu mitt stora engagemang denna sommar i Initiativ MOR?
  Jag vill få hem årets trettio tusen LVU-barn redan innan Jul!
  Som Riksdagsledamot med likasinnade, vet jag att vi kan….

 4. mail till red skriver:

  Ja Ove Sviden. De enda som har nytta av pengarna i vår välfärd är bovarna som håller varandra bakom ryggen. Den ene efter den andre plockar ut miljoner, medan de berättigade blir utan.
  JO går vanligtvis bovarnas ärenden. De lyssnar endast på myndighetsförövarnas manipulationer. De går ej att få veta vilka handlingar de haft som beslutsunderlag.
  När vi nu står inför ett val bör politikerna svara på om de tänker ställa krav på myndighetsmaffian att de skall börja följa lagstiftningen i stället för att ställa sig som motpart till medborgarna. Det är en av de viktigaste frågorna för att ett demokratiskt samhälle skall fungera.
  Attityder och fördomar skall inte stå över lagar och dess intentioner som de gör i dag. Vi skall inte behöva ha ”legoknektar” som för krig emot oss med hjälp av våra egna pengar.

 5. Ove Svidén skriver:

  Nu börjar jag verkligen inse att Intiativ MOR, behövs.
  Tänk er en en ny typ av Rejäla Rena Riksdagsmän, Kloka Kommunalråd och Läraktiga LandstingsLedare som rensar upp i samhällets alla sjuka surdegar.
  Under den närmaste mandatperioden bör vi ha fått fram riktlinjer för ett Ärligare Sverige, genom att fängsla eller landsförvisa de värsta rötäggen.
  Vill vi det? Vill Du det? Börja med att rösta fram Initiativ MOR den 14 september.
  Skriv gärna ordet MOR på en blank valsedel, det räcker.
  P.S. Du har rätt till att skriva ditt eget namn under MOR också.

 6. Och här två ytterligare anonymiserade kommentarer från ett starkt nätverk kvinnor:
  Ser fram emot den dagen Vi får SKRATTA åt Trollen!!!
  Märkligt ? att Dagens Juridik skriver
  om JO men har inte hört el läst ngt i något annat media……
  Det kommer nog MERA, MYCKET MERA i den ”upp o nervända” världen.

  TACK o STOR KRAM Barbro o M-B för de fantastiska insiktsfulla kvinnor Ni är , jag är glad o tacksam att ni finns o hoppas att genombrottet för upprättelse
  värd namnet kommer SNART!!!

  29 apr 2014 kl. 12:03 skrev M-B :

  Så är det Barbro. Det sitter en korrupt elit och lever på ärvda pengar varför de ej behöver lyfta ett finger för att bli försörjda. De lever lyxliv på andras arbete och för att döva sitt samvete projicerar de sina dåliga egenskaper på dem med minst makt. En del blir politiker eller har vänner i den gruppen. De är troll som lägger över sin lättja på sjuka och arbetslösa. Självförtroendet i den senare gruppen ligger redan på botten och genom att lägga på dem skuld blir de tyngda av skam och kan aldrig mer resa sig. Detta drabbar familjen i generationer. Deras försäkringspengar går till höga löner och bonus till lättjefolkets vänner och släktingar.

  Vi har i början av April i flera artiklar i Expressen fått följa Generaldirektören på Försäkringskassan modell för att förvandla sjuk-och arbetsskadeersättning till höga löner åt inkompetenta chefer, deras sambos och släktingar och till miljardlöner till självhjälpgurus vars religion går ut på att ”allt är ditt eget fel” Deras enda mål är att lära handläggarna att avslå alla ansökningar för att den lättjefulla gruppen skall kunna behålla deras pengar själva.

  Robert Aschberg bör jaga trollen ibland lättjefolket, hos politiker och på myndigheter i stället för bland frustrerade maktlösa medborgare som kanaliserar sin frustration på den närmaste omgivningen. Då skulle programmet ge massor med tittare och dessutom skulle han göra en enormt viktig samhällsinsats.

 7. Ove Svidén skriver:

  Som redaktör för inägg och kommentarer till Filosofens blogg vill jag nu summera arbetsdagen i dag den 29 april med ett ord: Fantastisk!

  För en månad sen, deltog jag i en Demonstration på Mynttorget i Stockholm mot kränkande tvångsomhändertaganden inom LVU/HVB-Systemets ram.

  Idag känner jag att vi har ett livskraftigt Initiativ MOR, som kan ge sig i kast med de juridiska och politiska falskspelen bakom kidnappningarna.

  Kommentarerna ovan som droppat in i dag via bloggen och som e-brev visar på ett starkt nätverkande mellan väl insatta LVU-drabbade. Som redaktör fylls jag med den kraft som behövs för att hjälpa till med att få in en grupp framtida Riksdagspersoner/mödrar till kontakt med de Fulaste Fiskarna i Landet Lagom.

  Ambitionen är att fråga årets ca 30 tusen LVU-drabbade: Vill ni komma tillbaks hem till mamma, pappa i den familj ni blev kidnappade ifrån, eller har ni det bättre i den nya HVB-milön? Den frågan till de drabbade barnen har IVO inte vågat ställa förut. Men den är avgörande för hela LVU/HVB-Systemets framtid, eller hur?

  Och frågan kan bara ställas av landets högsta ansvariga ledare i Riksdag, Kommuner och Landsting. Och det enda giltiga svaret kan ges av de drabbade barn och ungdomar som hittills inte hörts av Socialförvaltningar, som enväldigt hävdar att de ’arbetar för barnens bästa’. En formulering som kommer ifrån FN:s Barnkonvention, som Sverige undertecknat för länge sedan, men fortfarande tvekar om den ska behöva införa som lag i Sverige…

  Jag hävdar efter dagens arbete med Filosofens blogg, att Sverige nu i och med ’Initiativ MOR’, och dess dugliga aktivister, har det politiskt verktyg som behövs för att få slut på de kriminella kidnappningar av barn som görs för en dold marknad av adoptioner, sexmissbrukare, rika pedofiler, samvetslösa medicinska experiment och en korrupt lönsam Läkemedelsindustri.

 8. Jan-olof skriver:

  Tack ! Detta som artikeln handlar om är säkert många samhällsmedborgare medvetna om, men känner vanmakt inför, trots alla larmrapporter här och där i samhället. Kanske blir det fler som nu följer exemplet Hans Gunnar Axberger och vill träda fram och visa på stort mod och civilkurage. Tackar dig Ove för din vaksamhet i detta så viktiga ämne där vi ser hur rättsstaten har kollapsat , brytande mot grundlag-konstitution- Europakonvention-Barnkonvention. Artikeln och ämnet så viktigt att jag önskar den vidarebefordras till så många som möjligt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *