Ett hotbrev kom från Taby socialkontor

Avd Social Omsorg

Stämplat 2013-04-10 (men utan något ärendenummer?!).

Anmälan avseende ungdom som riskerar att fara illa.

Måndagen den 8 april var jag på hembesök hos Marianne A. … Orsaken till hembesöket är dels ta reda på huruvida Marianne vill ansöka om särskilt boende och dels följa upp hennes nutritionsstatus. Marianne äger en bostadsrätt som består av 3 rum och kök. I lägenheten bor sedan flera månader Mariannes dotter Eva samt hennes dotter född 1996. Dessutom finns det två katter och en hund i bostaden. Lägenheten är i miserabelt skick, det är smutsigt och det ligger kattbajs på flera ställen. Det finns inget fungerande kylskåp så maten förvaras på balkongen. Eva har tagit på sig ansvar för att hjälpa till med städning och tvätt men det sköter hon inte.

Marianne har sen en tid en förvaltare som har uppdrag att sköta hennes ekonomi samt sörja för person. Förvaltaren heter U-M, hon har ordnat så att dottern Eva inte längre har tillgång till Mariannes pengar. Marianne har stora skulder och hennes lägenhet ska utmätas av kronofogden. Detta innebär att Marianne inte kan bo kvar, hon kan dock få en förtur till en seniorbostad, vilket vi kan ordna från äldreenheten. Vid samtal med förvaltaren idag kan hon inte uppge hur stora skulderna är. Hon håller på att inhämta uppgifter från alla inkassobolag.

Det som oroar mig är hur Eva och hennes dotter ska ta vägen. Dessutom vet jag inget om Evas ekonomiska situation. Hon har ju hittills levt på Mariannes tillgångar. Jag vill därför anmäla oro över denna flickas situation.

Taby den 9 april 2013
(signatur) eva.p@taby.se, biståndshandläggare”

Ett äldre medborgarvittne läser mellan raderna och tolkar brevet ovan så här:

1. Meningen ’Anmälan avseende ungdom som riskerar att fara illa’ betyder att Kommunen vill tjäna pengar på att fånga in Evas dotter i ett lönsamt LVU.

2. Meningen ’Marianne har sen en tid en förvaltare som har uppdrag att sköta hennes ekonomi’ betyder att mormodern har tvingats signera en blankett med en i förväg ikryssad ruta Förvalta egendom. Med sitt undertecknande godkänner Marianne att förvaltaren har full rätt att gå in i hennes bankkonton och länsa dem för egen räkning!

3. Meningen ’att Marianne inte kan bo kvar, hon kan dock få en förtur till en seniorbostad, vilket vi kan ordna från äldreenheten’ betyder att förvaltaren kan flytta Marianne till ett dyrare lägenhet i kommunens eget byggföretag för att på detta sätt se till att Mariannes mödosamt hopsamlade sparkapital snabbast möjligt hamnar i fickan hos ägaren till det kommunala bostadsbolaget.

4. De avslutande meningarna visar tydligt avsikten att LVUa dottern för att huvuddelen av de ca fyrtio tusen kronorna per månad som kommunen får från Staten, ska hamna hos den anlitade HVB-ägaren som avser att göra sig en privat vinst från Eva och hennes tonårsdotter, samtidigt som kommunen förstör mormoderns privatekonomi.

5. Vad är det dolda skälet bakom allt det ovanstående? Jo, Marianne ägde en redovisningsbyrå med ett komprometterande arkiv för kommunens olika historiska skamgrepp. Med ett inbrott förstördes arkivet. Genom att skylla på dotterns oförmåga att ta ansvar för sin egen dotter byggdes det falska scenariot upp för att både röja mormodern ur vägen, utblottad på sina besparingar, samt med dotter och dotterdottern fångade i ett falskt LVU, kunde man i den sociala ingenjörskonstens land få den moderata kommunens fräcka dubbelspel, att se ut som att allt är iscensatt för barnets bästa!

6. Att på detta sätt bryta ned en hel familjs heder, ekonomi och hälsa, är det ingen normal kommunaltjänsteman som har moralisk integritet, empati och medkänsla att förstå. Det ingår inte i den svenska modellen: Kör på. Kör över! Jämlikhet med ångvält! Platta till dem som redan ligger ner.

7. Vad blir nästa steg i LVU-koreografin? Att se en hårt trängd socialnämnds ordförande försöka utpeka sin socialchef som den skyldige? Att ge henne ett mångmiljonbelopp i avgångsvederlag? Allt kan börja hända snabbt, redan i sommar…

Det här inlägget postades i LVU, Pengar, politik. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Ett hotbrev kom från Taby socialkontor

  1. en gång skriver:

    Från brevet framgår att det finns en hund och några katter i trerumslägenhet. Det är ju klart att socialsekreterare ska skriva att ”det finns bajs av katter på fl.ställen”. Och att ”lägenhet är smutsig”,det kan ju vara så att socialsekreterare kom på oanmäld hembesök på torsdag till ex.. Om hon ”könner oro” för en ”smutsig lägenhet ”som hon bara sett 1 gång och har ändå magen att skriva att ”Eva sköter inte städning och hennes mor måste förflyttas till kommunal boende, samt familjens bostadsrätt säljas”.Det är inte normalt att göra sådana drastiska beslut sådär spontant. Särskild att socialkontoret beslutade så att familjen hade inte rätt till sina egna ekonomiska tillgångar, utan de förvaltades av en kommunanställd från socialkontoret. Denna kommunal förvaltare verkar inte gett pengar till familjen, för att de skulle kunna köpa en ny kylskåp. Eftersom socialsekreterare skriver i sitt hotbrev sådana saker som att ”orolig för dålig skick av lägenhet, efetrsom det finns inte någon fungerande kylskåp och familj håller sina livsmedel på bakongen”.Jaha….det säger ju allt, om hur kommunanställda planerar och förvaltar familjens tillgångar. Men det går inte att göra nåt mot socialistiska kommunanställda, eftersom vanliga hederliga medorgarna är 0 värda inför Sveriges statliga anställda diktatoriska beslut, som gynnar ”kommuanala företag”. Eftersom de kommunala företag tillhör ju till statliga anställda, inte till vanliga ej korrupta och ”politiskt inte bekväma” medborgarna. Socialdemokrater är ju socialister och ursprungligt är Marxiter-lenininster, dvs. kommunister. Denna familj som blev förstört och ska förstöras ännu mer av socialkontorets tjästemän, var säkert inte politiskt korrekt. Alla barnomhändertagande och LVU med tvång,hot och våld mot barnen sker inte mot vilka som helst medborgarna utan mot dem som är inte politiskt korrekta. LVU , medborgarens utdrivning hemifrån (tvinger till försäljning av familjens bostadsrätt och skriver in medborgare med tvång till någgontt kommunal boende), förbjud till egna banktillgånger (tvångsförvaltas av kommunanställd kallad för ”godman eller likn,))ät inte ”för barnets bästa” utan är POLITISKA beslut. Socialkontoret är skapad för politiska ändamål. Socialkontoret är socialisternas myndighet, precis som alla andrra myndigheter, inkluderat skolor occh förskolor. Politikerna beslutar ju vilka barn ska LVUas , vilka medborgarna ska drivas hemifrån och vilka värderingar förskolor och kommunens skolor ska driva på. Socialistiska, förstås. En känd filosof sa redan för 200 år sen: ”det är lätt att se vem som har maktt i landet. Det är bara att observera vilka tjänstemän som jävlas mot vanliga hederliga medborgare”.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *