Riksdagens makt att stifta lag

Maktdelningsprincipen, maktfördelningsläran, är en doktrin som innebär att den offentliga makten i en stat konstitutionellt fördelas på olika maktpoler, för att dessa ska uppväga och utöva kontroll över varandra i syfte att förhindra maktmissbruk. Maktdelningsprincipen är ett fundamentalt begrepp i moderna parlamentariska demokratier och utgör en av dess grundvalar.
*  Sverige och andra nordiska länder är del av några få länder som inte tillämpar en tydlig maktdelningsprincip, då dessa istället tillämpar folksuveränitetsprincipen vilken innebär att all makt utgår från folket (Regeringsformen, RF 1:1) och där folkets representanter i Riksdagen har den slutgiltiga makten i samtliga frågor, detta då den verkställande och dömande makten i praktiken utgår ifrån parlamentet. USA och Storbritannien är länder med en tydligt maktdelning och där principen om denna har fått ett stort genomslag.
*  Filosofen Montesquieu menar att folket i demokratier verkar göra vad de vill men den politiska friheten betyder inte att man får göra vad man vill. ”Frihet är rätten att göra allt som lagarna tillåter; och om en medborgare kunde göra det som är förbjudet, skulle han inte längre ha någon frihet, eftersom de andra på alldeles samma sätt skulle ha denna befogenhet.” Friheten finns i demokratier men den finns där bara man inte missbrukar makten. Varje människa som har makt är benägen att missbruka den.
Baron Montesquieu skrev boken ”Om lagarnas anda” (De l´esprit des lois), 1748.
*   Filosofen Ove Svidén ber er jämföra ovanstående lärorika text med den nedanstående, djärvare och rakare, som en ren övningsuppgift för dig som läsare:

P.S. In the Spirit of the Law:  English common law and Western traditions thought, stressig the rights of the individual! Hence the individual has to accept subjugating himself to the state in Sweden
*  There is also a real danger in having a society founded on secular values, not recognizing  a God who created man and endowed him with unalienable rights. Though Western thought generally presupposes natural law, Sweden in particular has endorsed the opposite – ’legal positivism’.
*  This philosophy is summed up in three words Might is Right!
*  Totalitarian societies have always had their eyes on the youth, whose world views haven’t been cemented yet.   Olof Palme more than any other popularized soft totalitarianism. Governmental power is called ’common good’ i Swedish Newspeak

 

Det här inlägget postades i politik. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *