Legal Positivism

Svenska Staten stiftar lagarna efter majoritetsbeslut i Sveriges Riksdag
Regeringen har folkets/Riksdsgens uppdrag att verkställa lagarna.
Domstolsverket har uppgiften att som en serviceorganisation till sittande regering utse de domare som bäst tjänar landet.
*  Filosofen Montesquieu talar i sin maktfördelningslära om balans mellan de oberoende institutionerna: Lagstiftande, Verkställande och Dömande Makten. Men detta behöver ju inte respekteras eftersom grundlagsreformen, som trädde i kraft de 1 januari 1975, skapades för att passas till ett evigt Socialdemokratiskt maktinnehav. Det är således den 50-årliga utnämningsmakten från EnPartiväldet som styr landet långsiktigt, efter enkammarriksdagens införande! Inte den tillfälliga regeringen i Rosenbad.
*  Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare. Nämnden ska också bedriva ett aktivt och långsiktigt arbete för att tillgodose rekryteringsbehovet av ordinarie domare. Men i rapporten ”Intern styrning och kontroll inom Domarnämnden” går Riksrevisionen till hårt angrepp mot Domarnämnden. I granskningen påpekar Riksrevisionen att nämndens protokoll inte ger någon tydlig bild av hur meritutvärderingen gått till: ”Motiveringen för en viss kandidat är ofta resonerande och generell.” Det är uppenbart att rättssituationen i Sverige inte är tillfredsställande: ”Under åren t.o.m. 1994 har Sverige fällts ett tjugotal gånger i Europadomstolen.” (citerat ur boken Sveriges Grundlagar, 1999)
Ove Svidén

P.S.  Wikipedia: Rättspositivism är en riktning inom rättsfilosofin som ser rätten som en konstruktion och inte grundad på en universell moral. Enligt rättspositivismen kan inte en lag vara orätt, eftersom rätt bara är en idé eller känsla som skapats genom till exempel uppfostran, eller ett instrument för makthavare att utöva makt.

*  Sverige är ett land där folket har lämnat över sin rättskänsla, moralitet och sanningssökande till regeringen.  – De vill bli matade med det nya sociala evangeliet. (Saxat och översatt: ur Daniel Hammarbergs bok ’The Madhouse,’   http://www.danielhammarberg.se/?tag=darhuset)

*  Svenskarna vill underordna sig Statens Överhöghet ända sedan Gustav Wasas krav att vi alla måste bli Protestanter för att inte landsförvisas, och överlämna alla ägodelar, ja just det, till Staten…

 

Det här inlägget postades i politik. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *