Månadsarkiv: mars 2012

Korporatism och Individualitet

Mussolini skulle ha jublat om han fått uppleva gruppväldets Sverige, här i de starka fackföreningarnas land. Via de sociala medierna, vågar svensken nu försiktigt pröva sin befriade individualitet. Snart kommer den manipulerade svenskens ursinne fram. Den Svenska Våren 2012 kommer … Läs mer

Publicerat i politik | 2 kommentarer

Naturrätten enligt Montesquieu

Montesquieu anser att det finns fyra naturlagar. Dessa lagar fanns i naturtillståndet. *  Freden är den första naturlagen, enligt Montesquieu. Han kritiserar Thomas Hobbes pessimistiska syn på naturtillståndet som allas krig mot alla. *  Den andra naturlagen är att människan … Läs mer

Publicerat i Framtid, politik | Lämna en kommentar

Skenrättegången

Skenrättegången i Eskilstuna Tingsrätt, i september 2007 Rådmannen Rebecka Wiking hotade den kärande parten Emma under det förberedande muntliga förhandlingen, med att hon skulle bli skyldig att betala rättegångskostnaderna. Det verkade avsvalkande på biträdet. Tänk så listigt från domaren, att … Läs mer

Publicerat i LVU, Maktmissbruk, politik | 4 kommentarer

Riksdagens makt att stifta lag

Maktdelningsprincipen, maktfördelningsläran, är en doktrin som innebär att den offentliga makten i en stat konstitutionellt fördelas på olika maktpoler, för att dessa ska uppväga och utöva kontroll över varandra i syfte att förhindra maktmissbruk. Maktdelningsprincipen är ett fundamentalt begrepp i … Läs mer

Publicerat i politik | Lämna en kommentar

Att vara i balans

Med vårt personliga Ego, och dess sex sinnen kan vi orientera oss i miljön: *  Synen, ögonen och hjärnans synsinne sammanfogar bilder av omvärlden *  Hörselns ljudvågor överförs till meningsfulla neurala mönster i vår hjärna *  Lukten varnar oss för … Läs mer

Publicerat i Framtid, Människa, VärldsGemenskap | 1 kommentar

Legal Positivism

Svenska Staten stiftar lagarna efter majoritetsbeslut i Sveriges Riksdag Regeringen har folkets/Riksdsgens uppdrag att verkställa lagarna. Domstolsverket har uppgiften att som en serviceorganisation till sittande regering utse de domare som bäst tjänar landet. *  Filosofen Montesquieu talar i sin maktfördelningslära … Läs mer

Publicerat i politik | Lämna en kommentar

VärldsGemenskap

Jordens Naturresurser – för vem och hur? I dag anser sig det dolda internationella kapitalet vara ägaren. De med riskvilja kan söka, gräva fram, transportera och förädla de materiella resurserna till produkter för en marknad som är villig att betala. … Läs mer

Publicerat i Framtid, politik, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Moder Svea

Vad är den poetiska meningen bakom begreppet Moder Sverige? Finns det en ny stor uppgift för oss bortom det befriade feminina? Ja; Moderskärlekens unika familjeansvar som brygga till nästa generation! Moget ansvar är Moderns stora gåva till sina barn när … Läs mer

Publicerat i Framtid | Lämna en kommentar

Andlighet, bortom Religion och Tro

Andlighet, bortom Religionerna och övertron på den förståndiga Vetenskapen Internet, World Wide Web, Google och Wikipedia, öppnar dörren för det som Grekerna kallade Apokalyps, förklaringens tidsålder: * Maya Kalendern talar om den 21 december 2012, som den avgörande tidpunkten * … Läs mer

Publicerat i Människa, Okategoriserade, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Skapa Framtiden!

Botanisera i det senaste århundradets medvetandeforskning! Inse tallkottkörtelns centrala cybernetiska roll som centrum för hjärnans tänkande, känslolivets biokemiska blodomlopp, och den fria viljans kontakt med medvetandet i Kosmos. Detta, som i gamla visdomsläror kallades: Det Tredje Ögat! Ove Svidén P.S. … Läs mer

Publicerat i Framtid | Lämna en kommentar