Bästa Stadsdelsdirektören i Skärholmen

Bästa Steinunn À Håkansson, Stadsdelsdirektör i Skärholmen!
Låt de två tvillingdöttrarna få chansen att träffa sin mamma och morföräldrar på Nyåret.
De har inte fått träffas eller kramas sen de brutalt kidnappades med ett ännu icke godkänt LVU den 16 december för nästan ett år sedan!
Visa barmhärtighet. Visa att Du inte är en av de korrupta ’socialcheferna’ i landet som framgår av den bifogade artikeln ’Kafka i Tensta’. Ove Svidén http://www.nkmr.org/artikel_kafka_i_tensta_av_ulf_sandmark.htm

P.S. Detta inägg ledde till en E-brev dialog som finns återgiven i kommentaren nedan / Ove

Det här inlägget postades i LVU. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Bästa Stadsdelsdirektören i Skärholmen

 1. Ove Svidén skriver:

  Bästa Steinunn À Håkansson! E-brev den 12 dec 2011

  LÅT TVILLINGDÖTTRARNA M. och N. FÅ TRÄFFA SIN MAMMA NATALIA NU I JUL!

  Som Du säkert kan förstå av P.S. nedan, så kommer ni snart att granskas internationellt, av Internarional Criminal Court i Haag, långt bortom räckvidden för det Svenska Sociala Systemet, SSS. Dessutom, Du har en kriminell SSS-junta inom ditt fögderi att hantera. Och, det kommer alltså inte att räcka med att friställa en socialchef med ett rejält avgångsvederlag den här gången!

  Personligen tror jag på min filosoferande förmåga, samt dess följeslagare: den tysta diplomatin.

  Som Du redan vet har jag formulerat idén: LEX Skärholmen!
  Jag tror att fallet ’Natalia’ kan få en positiv upplösning. Hur då?
  Begrunda skillnader mellan Nordisk och svensk syn på kommunal människohandel och fosterhemsbarn!

  Låt mig få chansen att förklara mig i ett konstruktivt samtal oss emellan.
  När, var och hur passar det Dig?

  Som pensionär är jag lätt att nå alla dagar framöver, även under Jul-Nyår
  Framtidshälsningar

  Ove Svidén
  P.S. Ett utdrag ur ICC-brevet som bör intressera Skärholmen:

  ’The second case is ’Natalia,’ a war journalist and documentary film maker with two 13 year twin daughters. They left Kiev with a UNHCR document as a guarantee to be well treated and allowed to return to Russia, stay on in Sweden, or move to any country of their choice, that have signed the UNHCR treaty. But a corrupt SSS Junta in Stockholm, have been able to kidnap the children, and hide them from their mother since 16th December 2010! Why so? The SSS Junta is led by a clever Karl Lindgren, trained social worker, smart economist and owner of B&B Pub/Inn (org.nr: 556527-2100). He knows the value of two teenager twins before their age of consent on the shady sex market and among wealthy pedophiles. Furthermore, one-egg identical twins represent a very high value for medical experiments by Big Pharma.’

  —-

  E-brev från: Ove Svidén
  Skickat: den 13 december 2011 08:47
  Till: Stadsdelsdirektör Steinunn Á Håkansson,
  Kopia: Natalia Petrova
  Ämne: Kidnappningen av tvillingsystrarna M. och N.

  Bästa Steinunn À, med Nordiska rötter i det Isländska kulturarvet!

  Årets tre fredspristagare inspirerade världen med att rekommendera sina medsystrar, döttrar och vänner att våga höja sina röster för en mer rättvis och varaktig fred. De betonade alla sin avsky för att moderna krig, även inbördeskrigen, innebär våld mot kvinnor och oskyldiga barn.

  Situationen i Sverige är att Riksdagens Talman bad om ursäkt för att samhället inte skyddat sina barnhemsbarn under tiden 1920-80. Samtidigt sökte Regeringen därigenom mörka det eskalerande LVU-System som numera stöttas av effektiva skenrättegångar i Förvaltningsdomstolarna och i tysthet nu kan bedrivas i avsides belägna privatägda HVB-hem.

  I Sverige råder ett inbördeskrig i stor skala mellan Socialförvaltningar som tagit sig rätten att kidnappa barn och sälja dem till högstbjudande fosterföräldrar med vinst, invigda familjehem, via de smarta HVB-hemmen ända till påtvingad adoption utan föräldrarnas medgivande. I Sverige är det först och främst mödrarna som är offren. Deras inneboende kärlek till sina värnlösa barn, missbrukas på det mest kränkande sätt hos oss. De räcker med att de höjer rösten, så blir de polisanmälda på blanketten HOT MOT TJÄNSTEMAN. Så kan de bli dömda för skyddstillsyn, komma in i straffregistret och effektivt hindrade på arbetsmarknaden, brytas ned fysiskt, psykiskt och socialt. Men, de tusentals mödrar som drivits till självmord är ju ingen ekonomisk belastning längre för den Kommunala Människohandeln! Det är en kalkylerad bonus.

  Bästa Steinunn, allt det ovanstående har jag som medborgarvittne också sett ske i SSS, den Svenska Sociala System-junta som får agera inom Skärholmen det senaste året. B&B Pub/Inn på Hornsgatan 50B i Stockholm och ’HVB’-anläggningen på Malta kan vara smarta gränsytor till de verkligt stora kriminella pengarna.

  Det är för mig uppenbart att Du döljer SSS-juntan! Men frågan är om du dessutom har ekonomisk fördel av den? Vilket som, Du har nu i årsskiftet en unik möjlighet att visa att du tar avstånd från juntan! Med din Isländska Business Management-examen, behöver du inte nödvändigtvis också svälja hela den svenska socionom-utbildningens syn på socialsekreterars makt över LVU-barnen.

  På liknande sätt som Island inte lät sig luras av den Internationella Bank-Kartellen, kan Du personligen nu bli del av den Unika Kraft som tillsammans med ICC, International Criminal Court i Haag, hjälper till att avsluta LVU-skandalen i Sverige! Lycka till med Ditt beslut:

  Låt de två tvillingdöttrarna få chansen att träffa sin mamma
  och båda morföräldrar nu på Nyåret – innan det är försent.

  Steinunn, Ditt beslut kan inspirera Den Svenska Våren 2012!

  Framtidshälsningar Ove Svidén

  P.S. Jag förväntar ett samtal med dig, innan jag ger mediadrevet en godbit efter nyåret 2012.

  —–

  Stadsdelsdirektörens korta svar dagen efter var:

  Hej,
  Jag har inte möjlighet att diskutera enskilda ärenden med dig varken via telefon, mail eller samtal.

  Jag kan förvissa dig om att avdelningschefen för socialtjänsten i Skärholmen, Lena Thorsson, tillsammans med medarbetare sätter alltid barnens bästa i fokus.

  Mvh Steinunn À Håkansson,

  ——

  Öppet E-brev till den Svenska Sociala System-juntan inom Skärholmens Stadsdelsförvaltning, den 14 dec 2011

  Gratulerar till den framgångsrika kidnappningen av tvillingdöttrarna för nästan ett år sen!
  Varför snodde ni deras mobiltelefon och har haft barnen gömda för sin mor i ett helt år på okänd adress?

  Hur kommer ni att fira årsdagen i övermorgon den 16 dec?
  Skålar ni i Champagne för den Bonus som ni kan kvittera ut?
  Diskuterar ni vilka som ska kunna smita iväg från sitt ansvar med ett avgångsvederlag på några miljoner?

  Inser ni att ni skadat hela landets Sverige internationella rykte, genom att inte respektera UNHCR-Kiev beslut 2008-07-17 att hjälpa och skydda familjen Petrova/Umarova under sin tid i Sverige med sitt permanenta uppehållstillstånd? De tre kvinnorna har ju haft FN-Kommissionärens beskydd att stanna i Sverige, resa tillbaks till Ryssland eller vidare till annat UNHCR-land.

  De tre kvinnorna behöver nu gemensamt diskutera saken och i lugn och ro, för att sen tillsammans kunna besluta sig för den bästa lösningen!

  Ove Svidén, medborgarvittne

  * Observera! Mediadrevet på Nyåret 2012 mot er kommer inte att accepterna några avgångsvederlag till SSS-juntan. Miljonerna behöver anlitas för ett rejält skadestånd till modern Natalia och de drabbade tvillingdöttrarna för det trauma och PTSS, PostTraumatisk StressSyndrom, som ni orsakat dem.
  * Vem tar på sig ansvaret för att SSS-Juntan fått operera så här inom Skärholmens Stadsdelsförvaltning?
  * Vem har det operativa ansvaret för att ni gömmer tvillingbarnen för sin mor på hemlig adress?
  * Varför har inte ens normalt LVU-umgänge tillåtits?
  * Det är något mycket sjukt som är på gång i Skärholmens Stadsdelsförvaltning i ’Fallet Natalia!’

  E-brev till Lena Thorsson och SSS-Juntan i Skärholmens stadsdelsförvaltning

  Er chef Steinunn À Håkansson har utpekat dig Lena som huvudansvarig, för att de LVU-drabbade barnens bästa tillgodoses. UNHCR-garantin innebär att ’flyktingarnas välbefinnande och att deras rättigheter beaktas.’ För att mildra effekten av ett kommande mediadrev beträffande den svenska LVU-skandalen, rekommenderar vi er nu:

  * Att tvillingarna M&N får träffa sin mamma Natalia för att fira gemensam Ortodox Kristen Jul den 7 januari!

  * Att familjen gemensamt får bo i en värdig bostad i närheten av den skola de väljer.

  * Att familjerna Petrov/Petrova/Umarova (morföräldrar, Natalia och barnbarn), kan fira födelsedagen den 26 januari tillsammans i Sverige i en UNHCR-representativ lägenhet.

  * Natalia, den djärva krigskorrespondenten och prisbelönta kreativa dokumentärfilmaren, kommer tillsammans med sina älskade konstnärliga tvillingdöttrar snart att kunna skapa en intressant film om LVU-kidnappningar i Sverige för en världspublik.

  Stockholm 15 december, 2011
  Ove Svidén, fredsmäklare,
  Insamlingsstiftelsen World Peace Foundation
  ove@peace.se
  Filosofens blogg: http://www.peace.se/blogg/

  P.S. Kom också ihåg att era förehavanden granskas av ICC, International Criminal Court i Haag.
  LVU-situationen i Sverige hanteras nu av Information and Evidence Unit, Office of the Prosecutor,
  under ärendenummer: OTP-CR-600/09

  —-

  E-brevsvar från Skärholmens stadsdelsförvaltning på mail den 14 december 2011:

  Med anledning av flera mail till Skärholmens stadsdelsförvaltning vill jag klargöra några omständigheter som är uppenbart oriktiga.

  Inom Skärholmens stadsdelsförvaltning finns ingen ”Svenska Sociala System -junta”. Jag är avdelningschef för stadsdelens socialtjänst och inget annat. Jag har ansvar för de ärenden som handläggs inom socialtjänsten. Inom socialtjänsten föl-jer vi de lagar och riktlinjer som är avsedda för vår verksamhet. Personer som är missnöjda med de beslut som vi eller förvaltningsrätten fattat, ska överklaga. Att skriva sin uppfattning i mail eller på nätet ändrar inte några beslut. Om uppfatt-ningen är felaktig kan den uppfattas som förtal och polisanmälas. På så sätt är din uppfattning att flickorna som omnämns i texten har kidnappats av socialtjänsten felaktig och kommer att lämnas till polisen.

  Du skriver i din mail den 7 december till Stadsdelsdirektören Steinunn Á Håkans-son, att den Internationella brottsmålsdomstolen i Haag, ICC, har fått sin fjärde anmälan LVU-situationen i Sverige. Där bifogar du ett utdrag där en socialsekrete-rare från Skärholmen påstås låta pedofiler använda flickorna som omnämns i tex-ten. Dessa uppgifter är djupt kränkande och osanna. Sådana påståenden kan inte stå oemotsagda och kommer att polisanmälas. Socialsekreteraren arbetar vid ung-domsenheten och är inte någon ledare för ”SSS-junta”. Jag är förvissad om att de ungdomsplaceringar som Skärholmens socialtjänst gjort inte utnyttjas av pedofiler.

  Det jag med detta brev vill tydliggöra är att du med dina skrivningar på nätet ute-lämnar en familjs situation utan att detta på något sätt påverkar myndighetens be-dömning.

  Hälsning

  Lena Thorson
  Avdelningschef Socialtjänsten
  Skärholmens Stadsdelsförvaltning,
  15 dec 2011

  —-
  Mitt E-svar: Tack Lena Thorsson, för ditt föredömligt snabba, klara svar!

  Jag måste be om att få hela helgen, 4:e advent, på mig för att fundera ut mitt E-svar.

  Jag behöver fundera lite mer över Karl Lindgrens förhållande till polisen.
  Varför lade polisen omedelbart ned KL polisanmälan av hans påstådda HOT MOT TJÄSTEMAN i våras?
  Varför la polisen ned det så effektivt att inga polisprotokoll eller diarienummer ens finns i ärendet?
  Varför lyder Polisen inte Socialens officiella önskemål i polisanmälan, efter att de hört mitt vittnesmål?
  På vilket sätt skyddas Karl Lindgren för de extra-tjänster han möjligen kan ge till polisen?
  Dolda skäl för de saker han gör för polisen bakom ryggen på socialförvaltningen?
  Varför skyddas han av stadsdelsdirektören Steinunn?

  Ja de här måste jag använda mer än en natt att fundera på…

  Framtidshälsningar
  Ove Svidén

  P.S. I dag är det precis ett år sedan tvillingarna bryskt togs från sin mammas ortodoxt kristna vård.
  I ett år har familjen inte fått träffas och utbyta sina erfarenheter av ’LVU-vården’ i det ateistiska Sverige.
  Är detta VERKLIGEN i enlighet med lagen om umgänge med den biologiska föräldern och tonåringarna?
  Definitivt följer ni inte skyddet från UNHCR! Sverige kommer åter igen att bli stämda för att inte följa FN:s Deklaration om Mänskliga Rättigheter som landet undertecknade 1950.

  Bästa medarbetare på Skärholmens Stadsdelsförvaltning. Hur känns det att arbeta på en arbetsplats som blandar ihop UNHCR internationella skydd, med den lönsamma svenska kommunala människohandeln?
  Hur skulle du känna det om dina barn var tagna av ’socialen’ en dag när du skulle hämta barnen på skolan?
  Känner du dig medansvarig till myndighetens beslut och metoder för tvångsomhändertagande?

  Du kan hjälpa familjen stråla samman under sin Jul – den 7 januari 2012. Gör Det! / Ove Svidén

 2. Anonym skriver:

  allt har tagits ifrån mig, företag, hem och pengar, och nödvändig medicin för att jag ska klara av vardagen – inom loppet av ett år. Och mitt barns lycka- jag lever varje dag i skräck inför dagen som de bestämmer sig för att ta barnet(anger inte kön) ifrån mig. Det var uppenbarligen förutbestämt. fantastiskt sofistikerat spel, om man bara hade ”förstöra liv” som hobby.

  enda sammanfattningen jag får utav detta är att dessa utövare(som de med all rätta bör kallas) saknar själva kärlek under första barnaåren, utan utvecklade istället njutningen av att skada. och skada barn skapar desto fler sociopater. (manipulativt med att ange MIG som en otillräcklig förälder – i syfte för att bryta ner mig tills de har tillräckliga underlag för att även kalla mig galen och därmed kunna förstöra mitt barns liv i ett fosterhem)

  detta är min första kommentar på nätet – hur riskabelt är det för att detta ska bli använt emot oss av utövarna? hursomhelst är vi redan på väg att förlora vårt barn ändå – tystnaden har inte hjälpt.

Lämna ett svar till Ove Svidén Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *