Makt utan ansikte

Så dog Sovjetväldet: Nomenklaturan missbrukade makten genom att dela upp byråkratin i små, små, bitar. När så tjänstemannen inte längre har något egentligt inflytande kan han ju ändå njuta av den lilla makt, som han kan missbruka? När så den ansiktslösa byråkratiska makten fick styra, så rasade hela korthuset.

*   En svensk socialchef har rätten att ta ett barn från sin mor om det inte finns tillräckligt med leksaker kring barnet. En socialsekreterare kan hävda paragrafen, utan att ens besöka barnet, för att undersöka saken. Det står ju i Socialens instruktioner. Basta/ Verkställ!

*   Sverige är nu den sista sovjetstaten. Hälften av blandekonomins legitimitet föll bort, när Berlinmuren föll.

*   Men svensken tror fortfarande på landets myndigheter.

*   LVU-skandalen är en omöjlighet, därför att SVT/Pravda säger så.

*   Vår konstitutionelle monark har munkavle. Får inte yttra sig i politiska frågor.

*   Landets statsminister blir anklagad för ministerstyre, om han ingriper i ett enskilt fall.

*   Sen ett Riksdagsbeslut 1974 är varje liten byråkrat befriad från personligt ansvar.

*   Snart kommer den förbannade och hunsade svensken att kräva en handlingskraftig president – kanske lite försiktigt, i ett P.S.,  på sin blogg, till att börja med, men i alla fall

Ove Svidén

Det här inlägget postades i politik. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Makt utan ansikte

 1. Sara skriver:

  ANKLAGAD
  ”Utredningar baseras på skvaller”
  Publicerad 2006-11-16 00:00

  Den som blir utredd av socialtjänsten har rätt till en opartisk bedömning. Men i många fall är det utredarnas egna tolkningar och känslor som styr. Det hävdar Bo Edvardsson, docent i utredningsmetodik.

  Skriv ut Textstorlek

  Dela med andra:
  SÅ BÖR EN UTREDNING GÅ TILL
  För att en anklagelse ska vara sakligt godtagbar måste den vara rimligt tydlig och preciserad. Den ska kvarstå efter motfrågor och kritisk granskning. Den som utreder an­klagelsen ska aktivt leta efter sådant som kan tala emot att den stämmer, och försöka tänka ut andra möjligheter.
  Den som är anklagad ska själv få ge sin version på alla punkter i anklagelsen. Uppgifter som förekommer i utredningen ska ha en tydlig avsändare. En bra fråga är ”Hur vet du det?”
  Varningssignaler om osaklighet i utredningar är exempelvis tvärsäkra generaliseringar som ”aldrig”, ”ständigt”, ”överallt”. Man ska också se upp med bedömningar och slutsatser som har sin grund i att utredaren eller någon uppgiftslämnare ”känner” eller ”upplever” att det är på ett visst sätt.
  Innan en slutbedömning görs måste alla viktiga uppgifter ha kontrollerats. Metoder och källkritisk granskning ska öppet redovisas.
  Psykologiska teorier och tester som används i bedömningar och slutsatser bör ha vetenskapligt stöd. Det är viktigt att förklara på vilket sätt teorierna har med fallet att göra. Teorier kan användas till att ställa upp en hypotes som kan prövas, inte som bevismaterial. Om psykologiska tester använts ska en beskrivning av dem finnas med i utredningen.
  Sammanställning från Bo Edvardssons bok ”Kritisk utredningsmetodik”, Liber 2003.
  BILD

  ANKLAGAD
  LÄSARREAKTIONER
  Anklagelser berör och upprör
  FLER ARTIKLAR
  Mot rädsla finns inget försvar
  ”Jag trodde aldrig att pappa mördat”
  Försäkringsbolaget dömer där rätten friat
  De oskyldiga glöms bort
  Prästen lyssnar utan att fördöma
  ”Jag är stämplad som rånare för resten av livet”
  ”Kollegerna trodde att jag stal från dem”
  Ung, kränkt och oskyldig
  Vi skäms fast vi inte är skyldiga
  ”Jag anklagades för att ha gjort min dotter sjuk”
  Att motbevisa subjektiva, luddiga och osakliga anklagelser kan vara mycket svårt. För den som utsätts för felaktiga, negativa omdömen och påståenden i utredningar som görs av exempelvis socialtjänsten eller psykiatrin kan det vara snudd på omöjligt att få upprättelse. Det säger Bo Edvardsson, docent i psykologi vid universitetet i Örebro, som specialiserat sig på utredningsmetodik.

  – Självklart blir folk som utsätts för detta både förtvivlade, frustrerade och förbannade. En del blir deprimerade av den vanmakt de känner. Även när felen är uppenbara vägrar ofta myndigheten att rätta till dem, säger Bo Edvardsson.

  Det händer att barn far illa i sina hem och att socialtjänsten inte ingriper i tid, eller på rätt sätt. De senaste åren har medierna berättat om flera upprörande fall där barn misshandlats till döds i sina familjer.

  Men det händer också att social­tjänsten omhändertar barn på felaktiga grunder. Ett sådant ingripande med separation mellan föräldrar och barn kan också få mycket svåra konsekvenser för framför allt barnen, säger Bo Edvardsson.

  Båda problemen – att socialtjänsten inte ingriper tillräckligt, och att den ingriper ”för mycket”, har samma bakgrund, hävdar han: undermåliga utredningar där uppgifter inte kontrollerats, där man låtit bli att hämta in viktiga uppgifter, där man bygger på subjektiva omdömen och ”skvaller”, och där man ofta har strävat efter att bekräfta en bild som man bestämt sig för redan på förhand.

  – Jag har sysslat med det här i 25 års tid och har granskat väldigt många utredningar, säger Bo Edvardsson. Dålig kvalitet är snarare regel än undantag. Det saknas styrande frågeställningar och urvalet av uppgifter är skevt. Man missar kontroller som är lätta att göra, man skiljer inte på fakta och egna tolkningar, man låter inte männi­skor bemöta kränkande påståenden eller anklagelser. Allt sådant som är elementärt i utredningsarbete.

  – Speciellt allvarligt är att man gör slutbedömningar utan att på ett rimligt sätt ha säkerställt uppgifterna som de bygger på. Utredare ska följa grundlagens princip om opartiskhet och saklighet. Det gör de tyvärr alltför sällan i den här typen av utredningar.

  Det kan vara svårt och tidsödande att bemöta luddiga och orättvisa utredningar, till exempel när det gäller ens lämplighet som förälder, säger Bo Edvardsson. De jurister som ska bistå föräldrarna får inte betalt av samhället för att lägga ner den tid och energi som behövs. För många klienter är det omöjligt att själva betala hela kostnaden.

  Att vara subjektiv är mänskligt. Att ens egna känslor, åsikter och fördomar kan färga hur man uppfattar omvärlden är väl känt inom psykologin. När man arbetar med känsliga utredningar är det därför viktigt med kontrollsystem och kvalitetssäkring, säger Bo Edvardsson. Att utbilda socialsekreterare i kvalitetsgranskning skulle förbättra situationen. Men även till exempel domstolarna borde ha bättre kunskaper om utredningsmetodik och högre kvalitetskrav, anser han.

  – Alla som är med i processen har ett källkritiskt ansvar. Utredningar, intyg och dokument, till exempel från barnpsykiatrin, som inte håller måttet ska inte accepteras, vare sig av chefer eller domstolar.

  Enligt Bo Edvardsson förekommer det att utredningar urartar till ren förföljelse av de personer som utreds – när det handlar om omhändertagande av barn gäller det ofta föräldrarna.

  – Man plockar fram allt som talar emot dem, ofta även triviala saker, utan att kontrollera uppgifterna ­eller sätta in dem i ett sammanhang. Man undanhåller mycket som är positivt. Uppgifter kan överdrivas och till och med fabuleras fram, man har exempelvis ”upplevt” eller ”känt” att det förhåller sig på ett visst sätt. Man använder negativa personliga omdömen om klienterna. Utredningarna görs då på samma sätt som propaganda eller reklam, ofta med upprepningar av samma uppgifter.

  Bakom sådana fall kan det till exempel ligga en maktkamp mellan socialtjänsten och föräldrarna, säger Bo Edvardsson. Utredarna kan känna sig personligt kränkta av föräldrarna, eller känna stark antipati mot dem.

  Socialsekreterarna söker stöd hos varandra och enas om en negativ bild av dem som utreds, en bild som blir till en övertygelse. Stress i arbetssituationen kan bidra till processen.

  – Man kan ibland tala om en ”organisationspsykos”, säger Bo Edvardsson. Gruppsykologiska processer gör att enigheten blir viktigast, man bortser från verkligheten och kan drabbas av ett slags kollektiv förföljelsemani där man ser klienterna och andra kritiker som onda.

  – En stark enighetssträvan är ingen bra miljö för kritiskt tänkande, det blir svårt att ha civilkurage och våga ha en annan åsikt. Det behövs en bättre kontroll och reglering av den makt som socialtjänsten har.

  Men kan det inte vara oro för att missa allvarliga missförhållanden som gör att socialsekreterare lyfter fram det negativa, för att det kan signalera att barnet far illa?

  – Jo, och självklart ska sådana signaler tas på allvar, säger Bo Edvardsson. Men det gör man bäst genom ett metodiskt och seriöst utredningsarbete. Det finns inget som helst stöd i forskningen för att subjektiva metoder, där man åsidosätter logiken och inte kontrollerar uppgifter och källor, skulle vara bra för någon. Visa mig ett enda fall där barn har gagnats av en osaklig utredning.

  Kritiken av socialtjänstens utredningar är inte ny, och på Social­styrelsen är man medveten om att det finns problem, säger Åsa Börjesson, chef för Socialstyrelsens social­tjänstavdelning.

  – Det förekommer i olika hög utsträckning att man inte styrker källor och så vidare. Vi försöker råda bot på det på flera sätt. Vi har just tagit fram en ny handbok om barnavårdsärenden som ska ut till kommuner i hela landet efter nyår, i samband med konferenser på temat. Vi har även tagit fram ett datoriserat utvecklingssystem med manualer och rutiner för utredningar, som också ska ut till kommunerna.

  Något speciellt kontrollsystem är svårt att införa, menar Åsa Börjesson. Det viktigaste är att socialtjänsten har bra rutiner och arbetar systematiskt. Bristande kompetens hos utredarna är ett av problemen, och även där går Socialstyrelsen nu ut med råd till kommunerna.

  Malin Nordgren

 2. Linda skriver:

  Sverige tappar ansiktet när poliser blir tjuvar!
  Rånarna stjäl pengarna för att de inte har jobb – dvs för att kunna överleva. Men polisen har jobb och makt de kan överleva ändå.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *