Enpartiväldet i Sverige, och i Sovjet

Land ska med lag byggas var kung Karl XV:s valspråk. Uttrycket återfinns i några av Sveriges gamla landskapslagar: ”land skal mæþ laghum byggias” Kungen fullföljde därmed idén från Franska Revolutionens och dess maktfördelningslära. För att en demokrati ska fungera måste nämligen den lagstiftande makten, verkställande makten och den dömande makten balanseras omsorgsfullt mot varann. Och i lagens bokstav ser vi ut att göra just detta, men i praxis ej.

”Sveriges Grundlag utgår från dessa principer: All makt utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Det förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under lagarna.”

Efter 70 års utveckling av Enpartiväldet i Sovjetstaten kollapsade Kommunismen i Europa. Nomenklaturan hade fått en opposition. Efter Berlinmurens fall hade Sverige behövt rannsaka den juridiska/ekonomiska grunden för vår blandekonomi. Men det gjorde vi inte.

Efter 65 års mogen utveckling av det Socialdemokratiska enpartiväldet, är det nu dags för Sverige att moderniseras. Varför?  Jo, med hjälp av utnämningsmakten har Socialdemokratin via ’sina’ domare gjort att landets lagar verkställs av en enväldig domstolsprocess. Domarna behöver inte följa landets lagar. Det räcker med att domarna följer enpartiväldet solidariskt!

Under sina många riksdagsår kunde Göran Person systematiskt välja ut ’sina’ bästa kvinnor och män för de höga domarpositionerna. Och vad mer är, fortsättningsvis under de kommande, säg tio åren, kan HSB enkelt per telefon ifrån sitt Torp få deras stöd för rörelsen och sig själv. Underskatta inte kraften i Socialdemokratins strategiska utnämningsmakt!  Ove Svidén

P.S. Kalla Fakta (14/3 2005) har visat ett skakande reportage om vad som händer när domare i svenska domstolar begår brott. Oftast blir det inga påföljder alls, så domarna kan fortsätta att döma andra som om inget hade hänt. Ibland när de blir tagna på bar gärning och hotas av disciplinära åtgärder, väljer de att avgå i det tysta. Men, i vissa fall har domare, trots fällande domar, fått högre tjänster och prestigefyllda utnämningar – en blev t o m kammarrättspresident.

*   Det förvånar säkert ingen att domare också kan ertappas med olika slags brott. Man säger urskuldande att de är ju bara människor de också. Men, för att samhället ska kunna upprätthålla lag och ordning – och särskilt respekt för domstolarna – måste det till krafttag i dagens Sverige. Vi måste ha en oförvitlig domarkår.

*   Det är ett vida känt faktum att gemene man, sedan början av 1970-talet då Carl Lidbom med bifall av Sveriges regering och riksdag massproducerade lagar med generalklausuler, annars kallat ”lidbomeriet”, saknar respekt för politikerna, lagarna, polisen, åklagarväsendet och domstolarna…

*   Men domare med fl höga ämbetsmän får sympati och medlidande från sina kollegor. Här följer ett par uppmärksammade fall som togs upp i Kalla Fakta reportaget: Hösten 2004 dömdes en tingsrättsdomare i Malmö till höga dagsböter för att vid upprepade tillfällen ha köpt sex av en narkotikaberoende prostituerad. Efter att ha hotats med avsked sade domaren upp sig. Domaren krävde att få avgångsvederlag vilket godkändes såväl av personalnämnden som av Domstolsverket. Han fick lön t o m februari 2005.

*   En domare i kammarrätten i Stockholm togs på bar gärning i ett buskage på en kyrkogård när han ägnade sig åt sexuella tjänster som han hade köpt av en prostituerad kvinna. Han dömdes för brottet men har kunnat fortsätta att döma i bl a mål om tvångsvård av missbrukare (LVM-mål) och tvångsomhändertagande av barn (LVU-mål).

( hämtat från artikeln: Rättvisans kris av jur. kand Ruby Harrold-Claesson, ordf. i NKMR, Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter)

 

Det här inlägget postades i LVU. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Enpartiväldet i Sverige, och i Sovjet

 1. Lina skriver:

  Välkommen till Socialen´s Barn
  http://socialensbarn.blogspot.com/2011/01/socialens-barn.html

  Barnen´s rätt i samhället

  Omhändertagen på mycket tveksamma grunder

  Vi vänder oss sig till de som har barn eller är barn som är omhändertagna på mycket tveksamma grunder och många gånger utan att få någon rimlig förklaring.

  I dag är det dom barnen som har det bra i egna hemmet som blir omhändertagna dom barnen som verkligen far illa ser socialtjänsten inte idag.

  Vi anser att varje barn har rätt till sina föräldrar och sitt nätverk – att föräldrarna i första hand ska få allt stöd och all hjälp så att alla möjligheter först är uttömda innan en placering sker.

  Vi anser också att barnen ska placeras på besöksavstånd, så att inte det ska bli ett hinder och orsaka att kontakten bryts med föräldrar eller syskon. Vi vet hur viktig den kontakten är.

  Den är till för samtliga drabbade av sociala myndigheters sjabblande och bristande ansvar i det de gör. I dagens Sverige verkar ju sanningen inte vara en primär prioritet hos dem som har beslutande befattning eller hos dem som gör underlagen för dessa beslut. Denna brist på sanningshalt i utredningar som leder till omhändertaganden av barn i sverige leder till att många barn och föräldrar traumatiseras för resten av sina liv. Att försöka få en rättelse till stånd är i det närmaste omöjligt då utredarna snart har omplacerats och de som tar över har ryggen fri med orden; det var inte jag som gjorde utredningen. eller; Jag kan tyvärr inte uttala mig för jag var ju inte med vid det aktuella tillfället.
  Uppgifter som ligger till grund för utredningar och omhändertaganden är allt som oftast andra och tredjehands uppgifter och kan därför inte räknas som fullt tillförlitliga men används dock flitigt för att få till stånd LVU-omhändertaganden. I domstolar i hela Sverige har man en allt för stor tillit till de uppgifter som enskilda handläggare har lagt fram och som i många fall tyvärr säger mer om handläggaren själv än om den det handlar om. Bristen på tid och äkta engagemang hos både handläggare på socialförvaltningarna och i domstolarna är kanske en del av problemet men detta är ett problem som måste lyftas fram och åtgärdas för det handlar om människors liv, inte om ting man kan slänga och skaffa nytt. Föreningen vill skapa dels en sammanhållande bild av hur dåligt systemet fungerar i Sverige när det gäller socialens agerande och samtidigt verka som en stödjande och granskande organisation för att hjälpa dem som blir utsatta för detta.

  Behöver ni stöd och råd, tänk efter en extra gång innan ni kopplar in de sociala myndigheterna. Detta kan kosta er familjen och dra ner er i ett socialt träsk ni inte ens visste fanns. Vi finns till för att ge er information om hjälp som finns att få från andra instanser utan socialens inkopplande och för att stötta er om socialen redan är inkopplad av en eller annan anledning. Vi fungerar även som stödpersoner och utomstående vittnen vid möten på socialförvaltningen för att skydda er från att de inte står för sitt ord eller använder sig av undertryckta hot. Vi har även kontaktpersoner ni kan vända er till om ni behöver tala med någon om det som är svårt just nu eller bara för att fråga om något…..

  Med Vänliga Hälsningar
  Camilla, Ann-Britt, Marie
  http://socialensbarn.blogspot.com/2011/01/socialens-barn.html

 2. Sara skriver:

  Så länge svenskarna regeras genom makt och inte genom rätt, kan det omöjligt skapas fred. Visserligen kan den underlägsna makten tvingas till stillestånd genom överlägsen makt. Därför tävlar människorna om att skapa den mest överlägsna mordiska krigsberedskapen. Ett sådant med vapenmakt frambragt stillestånd, som alltså förekommer här och var i världen, är absolut inte fred. Det håller människorna i ständig fruktan. I samma mån som fruktan dominerar är freden saboterad. Fruktan skapar krigsberedskap, upprustning eller mobilisering av motstånd mot fruktans orsak, vilket i värsta fall åter resulterar i krig, mord och dråp.
  Ur Martinus ”Världsfredens skapelse”,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *