Ett Scenario för ett Mänskligt Sverige i Fred

Öppet brev till Utbildningsminister Jan Björklund !

*      Låt oss titta framåt. Tänk er en framtid bortom systemskiftet när det nuvarande pengasystemet kollapsat, den finansiella hierarkin förlorat makten, partipolitiker tappat greppet och en fredlig ny världsordning inträtt. Det följande scenariot ger ett antal inblickar i livets gång i en tid när tiden respekteras som en gemensam värdebas snarare än pengarna. I detta samhälle blir då tiden och Internet de resurser som varje människa vårdar ömt, gör storfamiljen till en lärorik fristad, som ger näringslivet sin rytm, som ger hela samhället en ny balans och en ny form av rättvisa. Människans livstid blir den nya enheten och värdenormen för den Ekonomiska Demokratin.

*       Systemet med garanterad baslön för alla under hela livstiden gör det både meningsfullt och ekonomiskt att värna om storfamiljen över generationerna. När den materiella välfärden alltmer automatiseras, kan det sociala välbefinnandet skapas i de frigjorda familje- och byrelationerna. Det kan löna sig att ta ansvar för sina egna barn. Föräldrar får ansvaret för sina barns basinkomst tills dessa själva mognat till ansvar. Far- och morföräldrarnas generation finns även närvarande med sin baslön för gruppens bästa. Deras visdom och tid för barnbarnen gör dem till hedrade medlemmar i byn. Näramhället slipper de avarter som resulterades av att familjen krossades politiskt bara för att den var bärare av borgerliga värderingar. Unga föräldrar må känna ett glädjerus av att skapa barn, men de är vanligtvis för unga för att uppfostra barnen. Denna uppgift tillkommer far- och mor-föräldrarnas generation när de inte orkar fysiskt så mycket längre. I besvikelsen över att barn inte blir lyssnade till blev 1900-talets kärnfamilj en krigszon för juvenil frigörelse. Med närvarande visdom från mor- och farföräldrar kan den Internet-utvidgade bygemenskapen bli kreativ bortom de gamla genetiska ramarna för en familj. Storfamiljens ekonomiska regel följer det pengafria givandets princip. Med denna familjedynamik växer samhällena gradvis vidare för att kunna accumulera de livstider på upp till tusen år som människan är konstruerad för!

*      Ungdomarnas skola innebär att  de lär sig läsa, skriva och räkna på sin skoldator. Ju äldre man blir, desto mer arbete sker på distans vid hemdatorn. Skolarbetet blir alltmer en kreativ lek med datoriserad kunskap. Datorn är ju en maskin som kan minnas. Den kan även via Internet kommunicera med stora databanker, som minns ännu mer. Datorn minskar behovet av inlärning. Den individuella nyfikenheten är vägledaren för sökandet av kunskap. Kunskapsprov är meningslösa. Livsfärdighetsträningen i skolan går ut på att kombinera kunskapsfragment från olika ämnesområden till meningsfulla projekt. Kreativiteten belönas. Barnens intuitiva skaparkraft ger mening åt föräldraskapet och lärargärningen. Avgångsbetyget har ersatts med en personlig portföljdator med hela universitetsvärldens alla utbildningar åtkomliga – gratis. Under åren i skolan har eleven fått chansen att lära sig söka och använda den datoriserade kunskap som finns i samhället.  osv….

( hela scenariot finns på: www.peace.se/?p=36 )

 

Framtidshälsningar Ove Svidén

Det här inlägget postades i politik. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Ett Scenario för ett Mänskligt Sverige i Fred

  1. Sara skriver:

    Jag tror inte på någon fred i Sverige, så länge finns ingen rättvisa i landet.

  2. Ove Svidén skriver:

    Bästa Sara: Samma tror jag. Inte förrän vi hjälpt till att avslöja LVU-skandalen och satt de skyldiga i fängelse, får vi frid i sinnet och i familjerna. Det behövs innan vi kan agera vidare konstruktivt på landets 200-åriga fredsförsprång. Att ta barn från sina föräldrar, göra dem till en lönsam affär i den kommunala människohandeln, är en skamfläck för landets rättsväsende. Och likaså för Svensk Media som lärt sig hålla tyst om LVU-skandelen för att kunna utkvittera sitt villkorade presstöd! Media berömmer Sverige för att vi står bakom FN:s Mänskliga Rättigheter. Verkligheten är ju raka motsatsen!

    Jag drömmer om att Sverige blir det femte landet efter Irland, Norge, Canada och Australien som erkänner att det är fel ta bort barn från sina biologiska föräldrar. Nästa steg är ersätta familjerna för det lidande de fått utstå. Håll ut alla kära vittnen! Sanningen ska göra oss fria!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *