DÖ: DecemberÖverenskommelse, DÖ ut det gamla…

Hur skapades DÖ, DecemberÖvereenskommelsen i Sveriges toppstyrda Demokrati?

Jo, genom att erbjuda det allrasom Gottaste till de tidigare så kallade folkvalda: Full Pension fram till 65 års ålder efter att ha varit till lags till den lydiga juntan kring Partiledaren! Antingen han finns till Vänster, till Höger eller hon styr i Centerns mitt. Ligg lågt i fyra plus fyra år med ett tydligt vänster-höger skifte i halvtid. Detta är DÖ-förslaget till den lamslagna Riksdagen som söker följa den smarta medelvägens råd i boken: Sweden the Middle Way, av Marquis Childs, 1936.

Och eftersom DecemberÖverenskommelsen: DÖ inte följer några lagar eller paragrafer eller riksdagsbeslut, vet ju ingen av de 349 ledamöterna om eller hur länge den smarta överenskommelsen gäller, eller vem den ansvarige bakom DÖ är egentligen?

Några utdrag ur den oskrivna DÖ-lagen:
Undvik att driva frågor för dina väljare. Utnyttja Tjänstemanens ansvarsfrihet fullt ut. Sök samförstånd med rötäggen bland 7-klöverns Partitoppar. Förtala det enda demokratiska parti som växer i röstetal efter varje val. Lita mer på de sju partier som enats i fördelarna av att ligga lågt. Så lågt att alla sju partier har den saken gemensam: De gick bakåt i senaste valen! Men en feg svensk tiger om sina och myndigheternas rasistiska och främlingsfientliga rötter.

Skaparen av DecemberÖverenskommelsen gömmer sig själv på ett välutrustat Torp i ett naturreservat, och behöver inte visa sig annat än när han blir inbjuden av SVT/Pravda, alltsedan en karismatisk kommunist blev utsedd till rektor för första Journalisthögskolan. Detta grundlade de senaste femtio årens vänstervind av den smarte ikonen O. Palme med credot: Politik är att vilja! Låt Sveriges Television producera sanningen på löpande band i sina välregisserade, såpade PropagandaProgram!

Ja på det sättet blev Sverige mer kommún-nistiskt än Sovjetväldet hann bli, när det väl  föll som ett korthus. Varför blev det då på 1990-talet ingen diskussion ens om motsättningarna i vår smarta svenska blandekonomi?

Hur länge kommer nuvarande DÖdläget i svensk politik att råda? Sannolikt till valet 2022, då Europeiska rådet (Council) kan komma att rekommendera att Drottning Victoria får en folkvald President vid sin sida för att med kraftiga nypor leda den Kungliga Republiken Sverige.

Vad blir den folkvalde presidentens viktigaste uppgift? Ja, det är nu riksdagens viktigaste grundlagsuppdrag att utreda under nästa mandatperiod.

Vi väluppfostrade Väljare i det lama Landet Lagom har i flera generationer vant oss vid att de ansvarsbefriade politiker, som missköter sig kan sitta kvar vid makten i evighet, genom att komma överens med en medarbetare att denne tar på sig skulden och belönas med ett väl tilltaget avgångsvederlag för den goda sakens skull.

Men låt oss pröva ett alternativt scenario: Tänk er att vi bryter mönstret om vår medfödda hjälplöshet, och ger Presidenten rätten att landsförvisa en, två eller max tre politiska rötägg under sin fyraåriga första mandatperiod?

Hur skulle Sverige må efter ett sådant kraftigt nyp? Skulle vi se politiker börja tävla om att ta ansvar inför sin glada och tacksamma hejarklack av förtroendefulla väljare?

I yttrandefrihetens förlovade land vem eller vilka skulle Du själv vilja se landsförvisade?

Det kan väl inte vara fel att pröva, lite tyst för sig själv åtminstone! Tillsvidare…

Publicerat i Framtid, Hälsa, LVU, Maktmissbruk, Människa, Pengar, politik, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Svenska myndigheter är framgångsrikt renrasiga!

Från svensk rasism och främlingsfientlighet till DÖ, DecemberÖverenskommelsen.

Socialdemokratin i Sverige började som en god framgångsaga. Vår modell blev en internationell förebild i femtio år, fram till att Ecklesiastikministern (för Kyrka och skolfrågor) Olof Palme ville, och fick stöd för att göra landet mer mångkulturellt.

Gråsossarna i början av 19-hundratalet var skötsamma nykterister med två böcker på sin bokhylla: Partiboken och Bibeln. Och pionjärerna kunde villkoren i bägge böckerna: Individen måste inordna sig, lyda signalerna uppifrån, för att en samlad LO-(S)-SAP arbetarrörelse skulle ha framgång.

Under 1920-talet var strejkerna i Sverige de värsta i hela Europa. Lösningen var Saltsjöbadsavtalet 1938 när Arbetsgivarna SAF gjorde Fackföreningsledarna delaktiga i företagsvinsten, och därmed fick dem att dämpa de vilda, lokala strejkerna!

Tjänstemän och förtroendevalda politiker arbetade efter sunt förnuft och de kunde sin protestantiska Bibel. De visste vad som skapade ordning och reda i samhället: ärlighet, nykterhet, skötsamhet i yrket och i gillet (dvs yrkesgemenskapen). De förtroendevalda hade en samvetes inre röst som talade förnuft med sin husbonde och tog sitt ansvar i bygemenskpen. De självägande bönderna hade stor respekt under ståndriksdagens 18-hundratal. Övergången till ett Bondeförbund som senare bytte namn till Centerpartiet byggde på landsbygdens sunda förnuft med Bondepraktikan som rättesnöre för storfamiljen snarare än på lagarna.

När Sverige skapade ett Rasbiologsikt Institut 1922 låg det helt i tidens anda. Hitler såg det som föredömligt att med tvångssteriliseringar hålla folkstammen ren från inblandning av undermåliga raselement. En effekt var att Sverige slapp invasion ifrån det NationalSozialistiska Tyskland under hela andra världskriget. Även om det var nära ögat tre gånger.

Efter 40-talets världskrig och Gustavs V samlingsregering kan man säga att  Partidebatterna i Vasaparken i Stockholm mellan Ohlin, Hjalmarson, Hedlund och Erlander var den svenska Parlamentarismens höjdpunkt.  Det kan illustreras av en demokatin som kunde nå ända ut till folket via Sveriges Radio.

Olof Palme var den smarte som såg att arbetarrörelsen kunde gå ännu längre med lagar, lokala förvaltningsdomstolar, och muntliga överenskommelser på lokal nivå mellan ärliga läskunniga människor som styrdes av ett SVT/Pravda. Och det var genom att anlita en karismatisk kommunist som Rektor för Journalistskolan som Sveriges MSM, MainStream Media, blev så uttalat vänstervridna under de senaste femtio åren …

Justitieministern Lidbom skapade detaljerade lagar för LO:s medlemmar och yrkeskategorier som krävde att trekammarbrunnar inspekterades varje år antingen det behövdes eller ej, osv i den stilen. Lagarna blev rörelsens stöd. Men Lidbommeriet gick snart till överdrift…

Och den fräcka blandekonomin sköttes smidigt på högsta nivå genom att Marcus Wallenberg Sr på torsdagskvällen promenerade över till finansministerns Gunnar Sträng kontor, så att denne var fullt informerad om näringslivets önskemål och krav, när han deltog i Fredagskonseljen med Kung Gustaf VI Adolf dagen därpå.

I boken: Sverige, Sluten Anstalt beskriver författaren Ulf Nilsson elegant hur den fräcka Kapitalismen med A- och B-aktier kunde fortgå i decennier utan att rörelsens fotfolk insåg att Stockholms Enskilda Bank, juridiskt sett, var en skickligt dold del av en skattebefriad stiftelse. ( På liknande sätt som Rockefeller Foundation tillkom när det integrerade Standard Oil blev för mäktigt och måste delas upp i Sju Systrar 1911.)

Och på 1970-talet hade Sverige sen kommit så långt i sitt Socialdemokratiska Enpartivälde att det var möjligt att göra en grundlagsändring inför ögonen på en splittrad maktlängtande Höger. Sverige blev en Konstitutionell Monarki med en statschef med munkavle, som inte fick yttra sig i politiska frågor. Tanken var att materialistiska och ateistiska Socialdemokratiska Regeringar skulle ersätta varann i det lyckliga landet lagom.

Men korruptionen bland ansvarsbefriade tjänstemän och rättrötan bland landets olika förvaltningsdomstolar som med lydiga händer i det statsbärande partiet, utan större åthävor eller diskussion flyttade över mer och mer makt till den kommunala nivån.

Sverige smygsocialiserades ock blev mer kommún-nistiskt (observera betoningen kommún snarare än riksdag) än Sovjetväldet någonsin fick bli innan det kollapsade 1991!!! Och i vår alltmer Materialistiska Totalitära Demokrati lockas politiker till välbetalda tjänster utan personligt ansvar att ligga lågt under två mandatperioder för att maximera sin förtida pension osv …

Vem var arkitekten bakom den listiga DecemberÖverenskommelsen? Hur lyckades han(?) få sju partier att enas i en utomparlametarisk överenskommelse som DÖ, som bland annat lyckas tysta ner den lönsamma Kommunala Människohandeln med Tvångsomhändertagande av över 32 000 barn per år, till landets många dolda pedofiler och sexmissbrukare?

Hur då, och varför då?

Ja följ med i de följande inläggen i Filosofens blogg så kan du inse vidden i hela den historia om Svenska Modellen, som nu kommer att börja granskas systematiskt i Europeiska Rådet (Council) och i EU Parlamentet av den alltmer mäktiga och handlingskraftiga ordföranden Donald ‘Tusk’ som börjar röra omkring i Europas rättsröta med sina ‘betar’…

Se mera från EU-mötet i Bratislava rapporterat i Bakom Kulisserna och Filosofens blogg den 17 september:

Tusk: ”Aldrig mer kan vi tillåta våra gränser bli översvämmade av våg efter våg av illegala invandrare”

16.09.2016 23:08

EU-TOPPMÖTET I BRATISLAVA

 

Publicerad 16 september 2016 kl 10.49
Av Mattias Albinsson 

Europeiska rådets ordförande DonaldTusk uttrycker oro över att många EU-politiker tycks obekymrade över det folkliga motstånd som finns mot den stora invandringen från tredje världen och det otrygga samhälle som den skapat.

Uttalandena gjordes igår, inför det EU-toppmöte som idag hålls i Slovakiens huvudstad

– Vi har inte kommit till Bratislava för att trösta varandra eller förneka de verkliga utmaningar vi möter,sade Tusk inför ett pressuppbåd.

– Det enda vettiga just nu är att se nyktert och brutalt ärligt på situationen.

Den polske konservative politikern, som ibland brukar kallas för EU:s ”president”, upprepade därefter för journalisterna att EU:s ledare måste förstå varför britterna valde att lämna unionen. Att det berodde på asylkaoset, terrorhotet och den otrygghet som mass­invandringen av araber och afrikaner medfört för Europa.

– En sak måste vara absolut klart här i Bratislava. Vi kan inte inleda samtalen i en lycksalig övertygelse om att ingenting är fel, att allting var och är okej, sade Tusk.

– Jag är övertygad om att vi här i Bratislava, efter mötet, måste lyckas övertyga våra medborgare om att vi lärt oss läxan från Brexit. Att vi kommer bringa tillbaka stabilitet och en känsla av säkerhet och effektivt skydd.

Få EU-toppar är så insatta i hur EU:s olika regeringar resonerar och tänker kring invandring och terrorhot som Tusk. Under sensommaren har han rest runt i Europa och träffat den ena regeringen efter den andra.

Förra veckan var han i Stockholm och träffade statsminister Stefan Löfven.

– Utifrån mina konsultationer så här långt så råder ingen tvekan om att våra tre främsta utmaningar är den okontrollerade illegala invandringen, terrorismen och fruktan för globaliseringen, sade han då.

– För mig är det uppenbart att vår första prioritet måste vara att säkra våra yttre gränser, fortsatte han innan han slog fast:

– Aldrig mer kan vi tillåta våra gränser bli översvämmade av våg efter våg av illegala invandrare som de gjorde 2015.

Tusk föreslår därför att EU:s medlems­stater tar ett gemensamt ansvar för EU:s yttre gränser. Bland annat genom att skicka gränspoliser till framför allt Bulgarien för att stoppa invandrarna redan vid gränsen till Turkiet, innan de tar sig in i Europa.

Läs mer: http://www.bakom-kulisserna.biz/news/tusk-aldrig-mer-kan-vi-tillata-vara-granser-bli-oversvammade-av-vag-efter-vag-av-illegala-invandrare/

Publicerat i Energi, LVU, Maktmissbruk, Pengar, politik | Lämna en kommentar

Sverige: från politisk stormakt till ambitiös industrination

Låt oss med några snabba glimtar stega oss förbi Gustav II Adolf och hans strategiska mål för: Mare Dominii Balticum: Att Dominera Östersjön efter Trettioåriga kriget, med hjälp av de skräckinjagande Wasaskeppen: Att i föhandlingsposition få regera över Nordkalotten med hjälpa av de följande framgångsrika krigarkungarna i Stormaktsväldets Sverige från Ishavet ner till Svarta Havet var ju den STORA STRATEGISKA DRÖMMEN.

Ja det gick ju skapligt bra fram till Karl den tolftes seger i Narva år 1700, som effektivt hindrade Peter den Store att nå ut till finska vikens strand. Men Stormaktsdrömmen fick ju ett snöpligt slut i och med förlusten i Poltava 1709 som gjorde att den svenska krigarkungen inte ens vågade visa sig i sin egen huvudstad mer under resten av sitt krigarliv fram till sidoskottet i skallen 1718, då krigarsjälen kunde avsluta sin karriär på ett ståndsmässigt sätt vid ‘Norska fronten’ med stövlarna på!

Men århundradet lade grunden för ett dugligt Ämbetsmannasverige som med stämpeln: Kungl. Majestät regerades av ansvarstagande adelsmän och läskunniga bönder som själva skrev under sin självdeklaration på heder och samvete. Den starka protestantiska svenska statskyrkan skötte etiken, undervisningen, folkbokföringen, samt försåg krigsmakten med indelta soldater från varje kyrkby i god ordning.

Franska Revolutionen passerade Centraleuropa utan att ge några större avtryck i Sverige. När en dold Europeisk finansmakt började ersätta ärvda Kungafamiljer med valda presidenter, så enades Sverige om att söka sin nationella trygghet, med att inbjuda Napoleons mest framgångsrikaste Marskalk Bernadotte att bli Kung i arvsriket Sverige år 1810.

Och redan år 1825 kontaktade Karl den XIV Johan, Bankfamiljen Rothschilds för att få ordning på Sveriges Riksbank, och säkerställa kungafamiljens växande privata kapital.
( I vår Grundlags Successionsordning står det i klartext att ”prins JOHAN BAPTIST JULII av Ponte Corvo manliga bröstarvingar skola äga rätt till den kungl. svenska tronen,”…)

Artonhundratalets industriella utveckling från brukssamhällen vid lokala vattenkraftverk fick en kreativ knuff framåt från invandrande familjer från Vallonie i dåvarande Norra Frankrike (nu en del av södra Belgien). Denna måttliga men mycket medvetna rasblandning och långsiktiga integration av katolsk kreativitet i det svenska samhället har vi i dag att tacka för de lönsamma exportframgångarna från den uppfinningsrika svenska stål- och verkstadsindustrin under senaste århundraden.

Artonhundratalets Sverige började som ett bondesamhälle utan egentlig borgerlig stadsbefolkning. Vi transformerades snabbt till industriarbetare utan att passera södra Europas feodala mellanform, med en borgarklass med kulturella vanor och intressen. Svenska självägande bönder blev egenföretagere med industriella sidoinkomster och företag som växte organisk. En ny folklig adel av storbönder från de erövrade Danska godsen i söder, bildade ett Lantmannaparti och var grunden till Högern.

Jag är själv vallonättling och med stort intresse besökte jag under mina sju år i Bryssel även Vallonmuseet i Liège och upplevde det vi i Sverige nu kallar Smålandsanda eller driftig egenföretagsamhet i Dalabyarna eller Värmland. Två bröder De Geer organiserade en ordnad öveflyttning av smeder och bergsmän, deras verktyg, familjer och tjänstefolk till det nya Bergslagen som lovade rikare malmförekomster, än det norra Frankrike de lämnade.

Min mormor hette Toll i efternamn, och gjorde mig till sextondels kreativ Vallon i själ och hjärta. Min mormors pappa Anton Mauritz Toll var en egensinnig invandrare som 1871 förlorade sin gård och försörjning: Fiskeså i Uppland, på kortspel och måste flytta till Uppsala med sina två pojkar och min mormor Alma. Pojkarna utbildade sig till läkare och tandläkare samt flyttade till USA för att komma igång ekonomiskt. Hugo Toll blev så småningom överläkare på Ersta sjukhus. Mot slutet av sitt liv kunde han inte hålla tillbaks sin kreativitet från Vallonie och skrev den kotroversiella boken: Dog Jesus på Korset? En läkarstudie. (Läkaren i Hugo såg att människan Jesus inte kunde dö så snabbt som den katolska sagan beskriver. LÄSARE BLEV ARGA PÅ ATT DOKTORN TOG DERAS TRO IFRÅN DEM. Nu förstår jag bättre, varifrån den kreativa internationella bråkstaken i mig kommer)!

Och det kanske även ger en försmak till er läsare av Filosofens Blogg om de kommande inläggen som kommer att beskriva Sverige som ett rasistiskt och främlingsfientligt hemland för människor och myndigheter som är rädda för Ryssen och all förändring av rådande falskspel i politik, finansväsende samt vår skenheliga tillit till en jämlik neutralitet…

För att kittla er läslusta prövar jag nu denna min titel till morgondagens mer  djärva inlägg i Filosofens blogg: Från svensk rasism och främlingsfientlighet till DÖ, DecemberÖverenskommelsen.

Publicerat i Framtid, LVU, Maktmissbruk, Människa, MOR, Pengar, politik, Tro | Lämna en kommentar

Beam Yourself Down from Spaceship New Jerusalem, Jesus.Sananda@peace.se

Kära Jesus Sananda
Kom ner till oss på Jorden, snart!
Vi har trasslat till livet för oss själva:

Nu behövs Du för att reda ut alla de konflikter som vi försatt oss i globalt:

1. Lös det Amerikanska Presidentvalet diplomatiskt/kosmiskt, samt få igång NESARA, ett nationellt fungerande rent pengasystem utan ränta och inflation i Kapitalismens eget hemland.

2. Ta bort den sista resten av den svarta Kabalen av omogna finanskrafter. Skapa en Global valuta baserad på ädla metaller via: GESARA, Global Economic Stabilization and Recovery Act.

3. Visa oss en föredömligt ‘klar’ lösning på Palestina/Israel-konflikten!

4. Ge människor på Moder Jord en enande etik, baserad på en sann insikt om de intelligenta relationerna mellan Kropp, Själ och Ande som de manifesteras bortom religioner, vetenskap samt de nya kanaliserade texterna som vi fått del av under senaste decennierna.

5. Vi anar att en ny VärldsGemenskap är i vardande med de starka kosmiska energier som strålas in till oss nu denna sommar.

6. Peka ut de ljusarbetare och hjälp fram de projekt som behövs för ett paradigmskifte och värdig transformation av Moder Jord till en gyllende tidsålder.

7. Ge oss allt det stöd vi behöver för att bli en fungerande civilisation med ett allmänt giltigt Kristus-medvetande !?!

——–

Dear Jesus.Sananda@peace.se

Beam yourself down to Mother Earth,
from Your Spaceship New Jerusalem!

1. Your Christ Consciousness and Con-Science is now well needed for a joint Ascension of Humanekind.

2. Please show a mature solution for the rather  ‘wild’ Presidential Campaign at present in the USA.

Create A National Economic Stabilization and Recovery Act, NESARA, in the homeland of an outdated New World Order Capitalism. It will also be needed for future Global GESARA Governments and a mature Golden Age Civilization.
Yes You Can!

3. Present us a ‘Clear’ functional solution to all Humanekind for the infected Israel-Palestine Conflict! Explain the common ground of different systems approach to temporary concepts like ‘God’ and ‘Messiah’ to Jews, Christians and Muslims alike of the Abrahmic Faiths and beyond.

4. Present the outline for World Unifying Ethic beyond Religions, Science, Cultural patterns and recent Cosmic Channelled Messages to us.

5. Show us how a bold World Peace Foundation Idea of a Peace Center in Brussels can be advantageous, after the BREXIT and Western ‘Wall Street’ financial Petrodollar collapse, in parallel with a creative rise of the Eastern Silk Road Economies?

6. Show humanekind the way back to Health in the widest possible way beyond the Big Pharma and Big Food scams. Reveal the hidden Energy, Transport and Communication Innovations from the Atlantis’ Civilization needed for the Golden Age!

7. Respect, reward and help creative Lightworkers, with their feet on the ground, that patiently have managed financial risk and endured ridicule, before your arrival.
Ascension: Yes We Can – Together!

8. John 1:1 ”In the beginning was the Word, and the Word was with God …” Let the lessons from all Cosmic Life, from Alfa to Omega, return to the Source filled with feedback insight to the Supreme Creator.

9. Have Command of Language! Let it be Light over all our Cosmic Creativity!

Publicerat i Framtid, Människa, Pengar, Sagan om en bättre värld, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Något vi svenskar bör veta innan vi lurats in i NATO

USA: En ledande terroriststat, CIAs internationella brott och USAs hemliga allians med talibaner och krigsherrar

CIA

Denna artikel avslöjar den amerikanska imperialismens rötter i de ekonomiska, politiska och strategiska behoven hos den dominerande sektorn i den amerikanska härskande klassen, med Council on Foreign Relations, CFR, i spetsen. Sedan slutet av andra världskriget har USA agerat genom ombud för att antingen ni omintetgöra vänsterrevolter eller för att störta ”fientligt sinnade” regeringar, t.ex. de stater som Washington och de multinationella företag de tjänar anser utgör ideologiska konkurrenter.

”Vi ska ha en världsregering, oavsett om vi gillar det eller inte. Frågan är bara om världsregeringen kommer att uppnås genom samtycke eller genom erövring” – CFR-medlemmen James Paul Warburg, inför Förenta staternas kommitté för utländska relationer 1950.


USA:s samarbete med Tyskland före, under och efter andra världskriget belyses av denna bok:

Simpson, C. 1988. Blowback: America’s recruitment of Nazis and its effects on the Cold War. New York: Weidenfeld & Nicholson.

”Efter kriget skapade den amerikanska regeringen sin underrättelsetjänst genom att rekrytera tiotusentals före detta nazister. Många nazistiska kollaboratörer från Östeuropa, ledare för fascistiska grupper och regeringar i Östeuropa och ledare för pro-fascistiska emigrantgrupper från Östeuropa blev snart politiskt aktiva i USA och fick anmärkningsvärd tillgång till de mäktigaste underrättelsecheferna, politikerna, affärsorganisationerna och mediemogulerna i Amerika.

En av de viktigaste nazistiska tillgångarna som CIA lade beslag på var Reinhard Gehlen, en krigsförbrytare av stora mått som under andra världskriget var chef för underrättelsetjänsten på östfronten (Fremde Heere Ost). Enligt de frisläppta amerikanska regeringsdokumenten ”samarbetade Gehlen-organisationen direkt efter kriget med arméns underrättelsetjänst, men blev sedan CIAs ansvar, och de fortsatte samarbetet till 1956.” Vad hände 1956? ”Gehlens organisation blev Bundesnachrichtendienst (BND), Västtysklands underrättelsetjänst utomlands” i samband med att CIA överlät Gehlen-organisationen till västtyskarna.

CIA säkerställde alltså att en av de värsta nazistiska krigsförbrytarna, och hans organisation, blev den västtyska underrättelsetjänsten utomlands.. USAs styrande elit skapade inte bara CIA genom att värva tiotusentals nazistiska krigsförbrytare, utan de säkerställde även att det land vars naziregering hade störtat hela världen in i ett utrotningskrig fortsatte att styras av samma nazister efter kriget!”


Mer nyligen, bekräftade en hemlig US Army Special Operations Field Manual, som läckte i december 2008, att penetrationen och mobiliseringen av kriminella nätverk och terroristnätverk är en grundläggande pelare i USAs okonventionella krigsföring (UW), definierat som: verksamhet som bedrivs av, med eller genom irreguljära styrkor till stöd för en motståndsrörelse, ett uppror, eller konventionella militära operationer ”.

De informerar läsaren rätt och slätt att UW etablerar ett ”lackmusprov” som är krigföring ”av, med eller genom ställföreträdare” och att de föredrar ”icke-konventionella trupper”. ”Icke-konventionella trupper” är individer eller grupper av individer som inte är medlemmar av den reguljära armén, polisen eller annan intern säkerhetsstyrka. De är vanligtvis inte sponsrade av staten och inte bundna av oberoende nationers lagar och gränser. Dessa trupper kan inkludera, men är inte begränsade till, specifika paramilitära styrkor, kontraktsarbetare, individer, företag, utrikespolitiska organisationer, motstånds- eller upprorsrörelser, utvandrare, transnationella terroristiska motståndare, desillusionerade transnationella terroristmedlemmar, svarta börshajar, och andra sociala och politiska ”oönskade personer” (Unconventional Warfare, s. 1-3)

Läs mer: http://www.bakom-kulisserna.biz/news/usa-en-ledande-terroriststat-cias-internationella-brott-och-usas-hemliga-allians-med-talibaner-och-krigsherrar1/

———–

Som trogna läsare av maktpolitik vet om är det vissa mycket viktiga teman som utforskas här, bl.a. de som rör skärningspunkten mellan företags- och militärmakt och hur dessa makter interagerar på det nutida politiska planet för att undergräva demokrati och rörelser för social rättvisa. Faktiskt är det så att det som har kommit att identifieras som den korporatistiska ”djupa staten” ofta omnämns: dvs. det objektiva gränssnittet mellan politiska eliter, multinationella företag, militären, underrättelsetjänster och organiserad brottslighet. Dessa kopplingar är en del av det krig som Washington fört i årtionden mot vänsterrörelser för social rättvisa i allmänhet och demokratiska och socialistiska gräsrotsrörelser i synnerhet.

I Belgien har RTBF, den nationella TV-kanalen av regeringen i Vallonien-Bryssel, tagit ett modigt steg att börja dokumentera CIA-finansierat terror i Europa med den franska filmen av Emmanuel Amara från december 2010: ”Les armées secrètes de l’Otan – 1950-1990 Le scandale des armées secrètes de l’OTAN”. Dokumentären kastar nytt ljus över en serie mord, människohandel och övergrepp, vilka kan tillskrivas NATO’s hemliga arméer. Det nya ljuset ger oss en möjlighet att bättre förstå Europa där vi bor. Ett Europa som delvis är baserad på lögner. Ett ”demokratiskt” Europa som i namnet av frihet, engagera sig i manipulation, politiska mord och statsterrorism.

Den historia som här beskrivs väcker tvivel om hela vår förståelse av ”kriget mot terrorn”. Hur kan vi utkämpa ett krig mot en fiende som våra egna regeringar i hemlighet finansierar för kortsiktiga geopolitiska intressen? Om ‘kriget mot terrorn’ ska få ett slut kan det inte vinnas genom att utkämpa nästa meningslösa oljekrig. Det kommer att vinnas genom att ställa hemlighetsfulla regeringsstrukturer inför rätta och åtala tjänstemän som har varit medhjälpare till terrorism – oavsett om det är medvetet eller på grund av kriminell oaktsamhet. I slutändan är det bara detta som kommer att tygla ”säkerhets” tjänster som främjar den ‘fiende’ som det är meningen att vi ska bekämpa.

Låt oss avsluta med ett citat från USA-generalen Smedley D Butler som 1935 talade dessa orden:

”Jag tillbringade 33 år och 4 månader i aktiv tjänst som medlem av en av vårt lands mobilaste militära enheter – marinkåren. Jag tjänstgjorde i alla officersgrader från 2:e-löjtnant till generalmajor. Merparten av den tiden fungerade jag som ’societetsmuskel’ för storfinansen, Wall Street och bankerna. Kort sagt, jag var kapitalismens torped… Jag såg till att säkra Mexiko, speciellt Tampico, för amerikanska oljeintressen 1914. Jag bidrog till att Haiti och Kuba blev bekväma platser för National City Bank att plocka profiter från… Jag medverkade till att rensa upp i Nicaragua för bankfirman Brown Brothers 1909-12. 1916 förde jag ’ljuset’ till Dominikanska Republiken för amerikanska sockerexploatörers räkning. 1903 deltog jag i ’högervridningen’ av Honduras för att tillfredsställa amerikanska fruktbolag. Kort sagt var jag en utpressare, en gangster för kapitalismen.”

De ovanstående utdragen är ca en procent av veckans inlägg i Yrsa Häggströms Bakom Kulisserna.

Läs mer: http://www.bakom-kulisserna.biz/news/usa-en-ledande-terroriststat-cias-internationella-brott-och-usas-hemliga-allians-med-talibaner-och-krigsherrar1/

P.S.  Fundera nu igenom varför vi, lilla blåögda Sverige, blev inbjudna att deltaga, under NATO befäl, i både kriget i Afghanistan och CIA-statskuppen i Libyen?

Var det för att rättfärdiga USA:s roll som världspolis? Vart det för att dölja den enda kvarvarande supermaktens massmord? Kanske båda delarna? Tänk efter!!! 

 

 

Publicerat i Energi, Maktmissbruk, Pengar, politik, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk om flyktingfrågan

Tusk: ”Aldrig mer kan vi tillåta våra gränser bli översvämmade av våg efter våg av illegala invandrare”

16.09.2016 23:08

EU-TOPPMÖTET I BRATISLAVA

 

Publicerad 16 september 2016 kl 10.49
Av Mattias Albinsson 

Europeiska rådets ordförande DonaldTusk uttrycker oro över att många EU-politiker tycks obekymrade över det folkliga motstånd som finns mot den stora invandringen från tredje världen och det otrygga samhälle som den skapat.

Uttalandena gjordes igår, inför det EU-toppmöte som idag hålls i Slovakiens huvudstad

– Vi har inte kommit till Bratislava för att trösta varandra eller förneka de verkliga utmaningar vi möter,sade Tusk inför ett pressuppbåd.

– Det enda vettiga just nu är att se nyktert och brutalt ärligt på situationen.

Den polske konservative politikern, som ibland brukar kallas för EU:s ”president”, upprepade därefter för journalisterna att EU:s ledare måste förstå varför britterna valde att lämna unionen. Att det berodde på asylkaoset, terrorhotet och den otrygghet som mass­invandringen av araber och afrikaner medfört för Europa.

– En sak måste vara absolut klart här i Bratislava. Vi kan inte inleda samtalen i en lycksalig övertygelse om att ingenting är fel, att allting var och är okej, sade Tusk.

– Jag är övertygad om att vi här i Bratislava, efter mötet, måste lyckas övertyga våra medborgare om att vi lärt oss läxan från Brexit. Att vi kommer bringa tillbaka stabilitet och en känsla av säkerhet och effektivt skydd.

Få EU-toppar är så insatta i hur EU:s olika regeringar resonerar och tänker kring invandring och terrorhot som Tusk. Under sensommaren har han rest runt i Europa och träffat den ena regeringen efter den andra.

Förra veckan var han i Stockholm och träffade statsminister Stefan Löfven.

– Utifrån mina konsultationer så här långt så råder ingen tvekan om att våra tre främsta utmaningar är den okontrollerade illegala invandringen, terrorismen och fruktan för globaliseringen, sade han då.

– För mig är det uppenbart att vår första prioritet måste vara att säkra våra yttre gränser, fortsatte han innan han slog fast:

– Aldrig mer kan vi tillåta våra gränser bli översvämmade av våg efter våg av illegala invandrare som de gjorde 2015.

Tusk föreslår därför att EU:s medlems­stater tar ett gemensamt ansvar för EU:s yttre gränser. Bland annat genom att skicka gränspoliser till framför allt Bulgarien för att stoppa invandrarna redan vid gränsen till Turkiet, innan de tar sig in i Europa.

Läs mer: http://www.bakom-kulisserna.biz/news/tusk-aldrig-mer-kan-vi-tillata-vara-granser-bli-oversvammade-av-vag-efter-vag-av-illegala-invandrare/

Publicerat i Framtid, Hälsa, Maktmissbruk, politik, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

EU:s konkreta mål på fjorton års sikt

Globala målen och Agenda 2030 för Sverige

09.09.2016 20:54De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/

17 globala mål för hållbar utveckling


Illustration: FN

Globala mål för hållbar utveckling

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.


Illustration: FN

Ingen fattigdom

Mål 1 är att avskaffa all form av fattigdom överallt.


Illustration: FN

Ingen hunger

Mål 2 är att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.


Illustration: FN

Hälsa och välbefinnande

Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.


Illustration: FN

God utbildning för alla

Mål 4 är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.


Illustration: FN

Jämställdhet

Mål 5 är att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.


Illustration: FN

Rent vatten och sanitet

Mål är 6 att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.


Illustration: FN

Hållbar energi för alla

Mål 7 är att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.


Illustration: FN

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 8 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.


Illustration: FN

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.


Illustration: FN

Minskad ojämlikhet

Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och mellan länder.


Illustration: FN

Hållbara städer och samhällen

Mål 11 är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.


Illustration: FN

Hållbar konsumtion och produktion

Mål 12 är att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.


Illustration: FN

Bekämpa klimatförändringen

Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.


Illustration: FN

Hav och marina resurser

Mål 14 är att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.


Illustration: FN

Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 15 är att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.


Illustration: FN

Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.


Illustration: FN

Genomförande och globalt partnerskap

Mål 17 är att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Läs mer: http://www.bakom-kulisserna.biz/news/globala-malen-och-agenda-2030/

Publicerat i Energi, Framtid, Hälsa, Pengar, politik, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Den verkliga agendan bakom EU?

EU
Europaparlamentet i Bryssel

”Händelser på världsarenan sker inte av en tillfällighet. De är skapade, vare sig det handlar om nationella eller ekonomiska frågor. De flesta av dem är iscensatta av de som sitter på pengarna.”

Denna sanning uttalades av Denis Healy, den förre försvars och -finansministern i Storbritannien.

I den här artikeln ska jag fokusera på Bilderberggruppen, vars första medlemmar var huvudarkitekterna bakom EU.

Låt oss börja från början:

Under andra världskriget samlade den brittiska armén några av de skarpaste hjärnorna i landet för att arbeta med att knäcka tyskarnas och japanernas koder.

En av dessa var Harry Beckhough. Han var egentligen expert på språkvetenskap och studerade vid universitetet i Freiburg i Tyskland redan 1933, där han såg Hitlers väg till makten. Beckhough tjänstgjorde senare i det kungliga artilleriet i Indien innan han började som kodknäckare i general Montgomerys 8:e artilleri i Afrika där han knäckte Rommels och tyskarnas kod.

Redan innan krigsslutet arbetade den polske socialisten Joseph Retinger, en frimurare av 33:e graden, frenetiskt på att få med politikerna på tanken om att ena kontinenten och fick senare till stånd flera träffar mellan höjdare från olika håll i Europa.

Hur en oansenlig exilpolitiker från Polen lyckades ordna informella möten mellan representanter från Europas mäktigaste länder kan man ju fråga sig. Precis som man kan fråga sig varför han valde en nazist, som trivdes att marschera med Hitlers SA-trupper och sedemera blev medlem i Himmlers SS att organisera grundbulten till det som skulle komma att bli EU.

Efter krigsslutet stationerades Beckhough vid britternas utländska kontor med uppgift att utbilda befolkningen vid universiteten i Rhenlandet vid Cologne och Bonn i demokrati.
Där lärde han känna och blev förtrogen med Dr. Konrad Adenauer, Tysklands förste förbundskansler, som ledde den nybildade staten mellan 1949 och 1963.

Dr Adenauer avslöjade för Beckhough att han hade flera nazister i sitt kabinett. Adenauer berättade också hur väl mottagen han blev i USA eftersom de amerikanska politikerna (de oinvigda naturligtvis) fruktade det ryska hotet, (vilket inte existerade, som Beckhough insiktsfullt påpekar) och att de trodde att Adenauer kunde prata förstånd med dem.

Beckhough berättar hur Adenauer hade regelbunden kontakt både med ryssarna och de undkommande nazisternas underjordiska kvarter i Madrid. Han visste hur han skulle spela ut olika sidor mot varandra och fick enorma bidrag från USA för att motverka bl.a ”Det ryska hotet.”

Med tiden insåg Beckhough vad den egentliga tanken med att ”ena” Europa var. Syftet med skapandet av ett förenat Europa, en europeisk superstat, förklarar Beckhough, är att bereda vägen för en kommande världsregering styrd på ett totalitärt sätt.

Efter den chockterapi som andra världskriget innebar för Europas folk la eliten snart upp planerna för nästa traumatisering av massorna. De sponsrade kommunisterna i såväl Sovjet som Kina och via den hegeliska dialektiken skapades två ”oppositionella” sidor, kommunismen och kapitalismen. I flera år skrämde man sen folk med hotet om de eventuellt fasansfulla konsekvenserna av ”Det kalla kriget.”

Vägen låg nu öppen för att lansera ”Europas förenta stater.”
Naturligtvis skulle man kalla det något annat för att inte den vanlige individen skulle ana vad slutsyftet var:

Ett federalt Europa, med samma valuta, samma lagar och så småningom en utsuddad självständighet.

I maj 1954 ordnade prins Bernhard av Nederländerna, den förre SS-officeren hos nazisterna, som inledde sin karriär hos IG Farben, företaget som försåg koncentrationslägrena med gas, ett möte där han bjudit in ett 70-tal ledande direktörer, bankirer och politiker till Hotel de Bilderberg i Oosterbeek, Holland.
De inbjudna kom från såväl USA som Europa. Tillställningen. Finansierades av företaget Unilever samt CIA.

Det officiella syftet med mötet var att reda ut aktuella slitningar i den transatlantiska alliansen. Deltagarna beslöt att träffas igen, och så var Bilderberggruppen skapad. Ett av de uttalanden som prins Bernhard gjorde var:

”Det är svårt att omskola folk som är uppväxta med fosterländska känslor till att överge sin självständighet till förmån för en överstatlig superkropp.”

Sedan dess har Bilderberggruppen träffats varje år med undantag för 1976, då uppmärksamheten kring prins Bernhards inblandning i mutskandalen kring Lockheed, blev för pinsam och mötet ställdes in.

Den amerikanske oljedirektören och diplomaten George McGhee skrev i sina memoarer att:

”Romfördraget, som lade grunden till EU, tog form vid Bilderbergmötena.”

Vad det handlade om var att fritt från störande opinioner lägga upp detaljerna i världspolitiken. Alla de viktigaste politikerna är med på mötena, inklusive de inflytelserikaste företagarna och mediamogulerna i världen. Mötena är HELT slutna och såväl allmänheten som journalister är bannlysta från att närvara eller att få någon som helst insyn i vad som sägs eller diskuteras.

Professor Carroll Quigley skriver följande om Bilderberggruppen i sin monumentala bok ”Tragedy & Hope: A history of the world in our time”:

”De monopoliserade hela historiebeskrivningen och därigenom automatiskt undervisningen i sin egen tid.”

Quigley bekräftade i boken att världen styrs av en elit vars mål är en världsregering. Gordon C Tether, en ansedd journalist på Financial Times i Storbritannien med mångårig erfarenhet började undersöka Bilderberggruppen. Hans artiklar var så avslöjande att de t.o.m censurerades. I artikeln ”The Prince and the Bilderbergers” skrev Tether följande:

”Det är den här nära identifikation med megahöjdarna inom den internationella affärsvärlden som lett till tanken att Bilderberg är en arm av en rörelse som syftar till att skapa ”en värld för storkapitalister att leva i”- vilka mycket väl kan se sig själva som spjutspetsen för etablisserandet av en världsregering.”

Efter 20 år på Englands mest erkända finanstidning fick Tether sparken då han envisades med att exponera Bilderberggruppen.
Han skrev bla:

”Om inte Bilderberggruppen är någon form av konspiration. Då måste den vara ledd på sådant vis, för den ger en anmärkningsvärt och oerhört bra imitation av en sådan.”

David Rockefellers öppningstal på Bilderbergmötet i juli 1991 i Baden-Baden läckte ut och det säger väl egentligen allt:

”Vi är tacksamma mot Washington Post, New York Times, tidskriften Time och andra framstående publikationer, vilkas direktörer har deltagit i våra möten och hållit tyst i nästan 40 år.

Det hade varit omöjligt för oss att utveckla vår plan för världen, om vi hade blivit utsatta för publicitetens skarpa ljus under dessa år. Men världen är nu mer förfinad och förberedd att marschera i riktning mot Världsregeringen.

En intellektuell elits och världsbankirernas övernationella suveränitet är förvisso att föredra framför det nationella självbestämmande som tillämpats i gångna århundraden.”

Där har ni det mina damer och herrar, elitens egna ord i svart på vitt.

Den prisbelönte journalisten Daniel Estulin har undersökt Bilderberg i 15 år och skrivit den internationella bästsäljaren ”The True story of the Bilderberg Group” som valdes till ”Book of the year” i Kanada.

Estulin, som har källor inom både Bilderberggruppen och den amerikanska underrättelsetjänsten, säger att ett av Bilderberggruppens mål är att reducera världens befolkning med över hälften. Därför tillåts människor fortsätta dö i svält och sjukdomar i tredje världen, menar Estulin.

Krisen i världsekonomin är ingen tillfällighet, hävdar Estulin. Den är medvetet skapad för att kunna driva igenom agendan. Man vill hindra befolkningsutvecklingen i världen, krossa medelklassen och skapa ett samhälle av ”ägare och tjänare” som Zbigniew Brezizinski uttryckte det.

Bilderberg kontrollerar IMF, Världsbanken, FN och alla europeiska centralbanker. Det handlar om skapa total kontroll över människor och slutmålet är en världsregering styrd av eliten, förklarar Estulin.

Estulin gör helt klart att de här människorna kommer att använda alla till buds stående medel – lagliga eller olagliga – för att driva igenom ”Den Nya Världsordningen” – eller Världsföretaget, som de föredrar att kalla det:

”Krig, statskupper, mord, bankkontroll, finans, affärer, media, religion och utbildning (för att dumma ner allt som inte eliten vill att ni ska veta) för att hålla massorna i schack.”

”Kriget är inte mot Bin-Laden” säger Estulin, ”Det är mot oss.”

Den brittiske EU-skeptikern och politiske kommentatorn Rodney Atkinson skrev i sin bok ”Fascist Europe Rising” bl.a om de tekniker man använder för att underminera och förstöra de fria nationerna i Europa och om EU:s korporativsteg mot fascism.

Tidningen The Morning Star skrev så här i sin recension:

”En förödande exposé över det förakt för demokrati som en arrogant självutnämnd elit har utövat för att skinna nationerna i Europa.”

The Times gav faktiskt en överraskande ärlig och träffsäker definition på Bilderberggruppen redan 1977 genom följande ord:

”En klick av de rikaste, ekonomiskt och politiskt mäktigaste människorna i västvärlden, som i hemlighet träffas en gång om året för att planera saker som sedan råkar inträffa.”

Källor:

Artiklar av Gordon C Tether m.fl:

http://www.bilderberg.org/bilder.htm

Rodney Atkinsons bok ”Fascist Europe Rising”:

http://www.freenations.freeuk.com/publications.html

http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_bilderberg.htm

 

Läs mer: http://www.bakom-kulisserna.biz/news/den-verkliga-agendan-bakom-eu/

Publicerat i Maktmissbruk, Pengar, politik, Sagan om en bättre värld, VärldsGemenskap | 1 kommentar

Sverige har gått i baklås. Vi är en SLUTEN ANSTALT

http://ulfnilson.bahnhof.se

Ulf Nilson SVERIGE: SLUTEN ANSTALT    sid1

Varudeklaration:

Allting börjar med en idé. Den här boken började med en idé från Jan Stenbeck. På sommaren 1996 bad han mig att skriva en bok om Sveriges industriella problem som vi båda fann plågsamma. Stenbeck betalade omfattande research och – med stor frikostighet! – mitt arbete.

Jag säger tack ur djupet av mitt hjärta. Arbetet med boken blev en oförglömlig resa genom mitt eget land och min egen tid – en resa jag aldrig skulle ha kunnat göra utan Jan Stenbecks stöd. Samtidigt är det viktigt att slå fast att Stenbeck inte tillhör de många dussin personer i politik och näringsliv som jag intervjuat för boken. Hans input begränsar sig till den ursprungiga idén och han har inget ansvar för vare sig formuleringar eller slutsatser.

Ansvaret är uteslutande mitt. För den som vill göra kommentarer eller öppna en dialog är min e-mail adress ulfnilson@bahnhof.se

Ulf Nilson   SVERIGE:  SLUTEN ANSTALT

Tillägnan

Boken tillägnas Jan Stenbeck som inte kunde veta att svenska bokförlag inte minst ägnar sig åt att bestämma vilka böcker som man inte bör ge ut – för att inte störa det etablis- semang som alltid avskytt folk som han.

Titel: SVERIGE: SLUTEN ANSTALT

en bok som förklarar – för den som vågar läsa
– varför Sverige ligger illa till inför 2.000-talet .

Har vi censur i Sverige?

Nej, det har vi inte, formellt sett. Däremot har vi en stark benägenhet att tiga ihjäl all kritik som inte är välkammad, system-anpassad och därför egentligen inte kritisk allls.

Den här boken är ett exempel på detta. Manuskriptet har erbjudits alla ledande förlag – och flera inte så ledande. Alla har sagt nej.

Tyvärr vet jag mycket väl varför. Förläggarna är fega, från Bonniers via Nor- stedts, Timbro, Ekerlid , DN:s Förlag
och många andra. Man skyller på marknaden men menar i allmänhet något helt annat. Som:

– Vi vill inte stöta oss med familjen Wallenberg ( genom att publicera sanningen om affärerna under kriget ).

Så sa en förläggare rentut, sak samma vem. Flera andra sa:

– Faen, det här går för hårt åt sossarna ( genom att berätta hur man med bidragens hjälp skapade västvärldens mest heltäckande maktmaskin ) .

Min bok ifrågasätter alltså det heligaste av alla: det omskrutna svenska syste- met . Den påstår att Sveriges nedgång, som är dramatisk, beror på att näringslivet (inklusive den där familjen! ) bara alltför väl anpassat sig till ett samhälle där man valde att socialisera människorna istället för företagen. Sverige blev med alla bety- dande makthavares goda minne den mjuka ofrihetens land. Eller annorlunda ut- tryckt:

Svensken blev lurad, så in i helvete lurad .

Staten (läs: s ) blev en maktmaskin, beroende av att skapa ständigt mer hjälplös- het, beroende – och därmed ofrihet .

Detta är beska ord. Boken visar ( för den som gitter läsa ) att de är sanna. Jag följer utvecklingen från den dag då Per Albin Hansson först
talade om folkhemmet till början av 1998. Normalt sett
skulle Du ha kunnat köpa den för 250-300 kr i bokhandeln. Nu kan åtminstone Du som har dator läsa den gratis här.

Censur har blivit en omöjlighet, äntligen. Och själv har jag aldrig tänkt låta det svenska etablissemanget tiga ihjäl mig!

Paris i maj 1998 Ulf Nilson

Innehåll

Kapitel 1: Vi ljög så vi trodde oss själva! …………………………………………..9

Under det andra världskriget förvandlades folkhemmet till AB Sverige med Per Albin som styrelseordförande och bröderna Wallenberg som VD:ar. Man valde att tiga ihjäl judeutrotningen, glömma demokratin och bli krigsprofitör i stor skala.

Kapitel 2: Fällan gillras… ……………………………………………………………….. 27

I största hemlighet träffades Gunnar Sträng och Marcus Wallenberg på torsdagskvällarna för att göra upp i de stora frågorna. De fortsatte en lång tradition av maktmygel över vanligt folks huvuden.

Kapitel 3: Samhällsingenjörerna …………………………………………………… 45

I början på 30-talet trodde de flesta på Hitler. Och herrskapet Myrdal ville lägga livet tillrätta för vanligt folk – bland annat genom att sterilisera bort de ovärdigas barn.

Kapitel 4: Neutralare kan ingen vara ……………………………………………… 67

Varför teg alla inblandade om att Sverige var Hitlers viktigaste handelspartner?

Kapitel 5: Det var vi som vann kriget! …………………………………………….. 83

Både Tage Erlander och Olof Palme kände till det omfattande samarbetet med NATO. Men både landsfadern och hans efterträdare föredrog att ljuga för folket.

Kapitel 6: Vi (s)ocialiserar natten! …………………………………………………. 100

Istället för att socialisera företagen bestämde man sig för att ta människorna, svenskarna själva. Det började i nattens mörker.

Kapitel 7: Malmö: Sveriges Chicago …………………………………………………. 118

Hur Sveriges städer bombades för att ge bättre plats för HSB och Domus. Och för att ge alla medborgare möjlig- het att bli precis lika.

Kapitel 8: Den svenska högfärdens betydelse …………………………………. 133

Var det sossarna som lurade direktörerna? Eller var det tvärtom? I varje fall blev svensken i allmänhet lurad.

Kapitel 9: Världen slår till! …………………………………………………………………. 153

Sveriges direktörer var illa förberedda för 70-talets kriser. De togs på sängen – och tävlade sen mest om att tigga miljarder av staten.

Kapitel10: VarförSverige sov………………………………………………………………..172

Allting hade gått alldeles för bra alldeles för länge. Alltså fortsatte Sverige i blixtfart – på en väg som tagit slut.

Kapitel 11: Olof Palmes Nio Misstag ………………………………………………… 183

Med hjälp av 68:orna – och de borgerliga – gjordes Sverige till en sluten anstalt.

Kapitel 12: Segrare:Wallenberg (Marcus, Jacob, Peter, Marcus, Jacob! ….  220

Hur Wallenbergs besegrade alla medtävlare och gjorde en hemlig deal med regeringen. Men håller den överens- kommelsen?

Kapitel 13: Nej till Sverige …………………………………………………………………. 242

De stora svenska företagen är inte alls svenska och har inte varit det på länge. De små har svårt att växa och måste teckna försäkringar mot skattmasen.

Kapitel 14: Statsindividualismens konstiga land ………………………… 260

…där människorna har tillkämpat sig friheten att skita i varandra…och skattmasen diskriminerar mot de egna medborgarna.

Kapitel 15: Blågul framtid? ……………………………………………………………… 276

Nej, det finns ingen. Om Sverige ska överleva måste vi locka till oss betydligt fler invandrare än nu – men av rätt slag!

 

          Ulf Nilson SVERIGE: SLUTEN ANSTALT

   Kapitel 1: Vi ljög så vi trodde oss själva!

Om nån snor historien vet vi inte ens vilket land vi lever i …

Så säger farfar Martin, en gammal man i Kjell Espmarks senaste roman, Glädjen som utspelas i Sverige ett tiotal år efter mordet på Olof Palme. Boken beskriver en verklighet som många helst vill slippa se men som för miljoner svenskar och så gott som alla 1990-talets invandrare blivit en del av vardagen. Arbetslösheten har bitit sig fast på en nivå som rätt nyligen skulle ha ansetts som skamlig. Delvis på grund av detta – men också av en rad andra skäl – har bidrags- beroendet har vuxit till den grad att flera ledande debattörer, bland dem professor Bo Södersten, konstaterat att många svenskar lever i en ny och skrämmande form av ofrihet som man kallar för inlärd hjälplöshet. Företagen flyttar sin produk- tion utomlands, skolan fungerar dåligt och på listan över världens rikaste har vi fallit från tredje till sjuttonde plats.

Sverige, som under den långa perioden 1870 till 1970 var världsekonomins klarast lysande stjärna, håller inte längre farten. Varför?

Den här boken kommer att visa att Sverige inför 2.000-talet har mycket små – om ens några – chanser att vinna tillbaka det vi förlorat. Motsatsen är mera trolig.

Svenskarna blir färre och färre. Bara med hjälp av en mycket större invand- ring kan vi få tillväxt mot ett nytt välstånd; men invandring är de flesta svenskar bestämt emot.

Dessutom vill de kvalificerade utlänningar som näringslivet behöver bara inte alls komma till Sverige, där de nästan alltid skulle få det sämre än i sina egna länder. (Framtidsproblemen diskuteras utförligt i bokens sista kapitel.)

En fråga som tränger sig på är om nedgången till någon del, stor eller liten, kan förklaras med att vi läst historien fel – eller att vi skrivit och läst fel historia, lurat oss själva. Den som förvanskar det förflutna, även om det sker omedvetet, får en felaktig bild av varför nuet är som det är och därför också en missvisande karta mot framtiden. Man handlar fel därför att de antaganden man utgår från är fel. Om världen utvecklas på ett annat sätt än politikerna antog i sin planering har de axiomatiskt satsat på fel problemlösningar. Om industrimännens progno- ser visar inkorrekta kurvor kommer de osvikligt att tillverka fel produkter och försäljarna att försöka sälja till kunder som inte finns; om nån snor historien ver vi inte ens vilket land vi lever i.

Det är nästen genant självklart att om en regering, ett parti, en lednings- grupp eller ett helt land under lång tid envist intalat sig att man gjort allting bättre

än alla andra, så får man också mycket svårt att hänga med när verkligheten för- ändras i oförutsedd riktning. Man är oförberedd på kris – och hämmad av sin egen högfärd. Boken ger i fortsättningen en lång rad exempel; här en snabbskiss av det viktigaste:

Om neutralitetspolitiken inte blivit helig kunde Sverige ha blivit medlem av EU, redan då det hette EEC, alltså redan på 50-talet. Resultatet skulle ha blivit en tidig och trygg plats i den europeiska gemenskapen. Vi skulle ha också ha fått ett inflöde av nya idéer, nya processer och metoder, hårdare konkurrens, liksom nya kulturella och mänskliga kontakter. Krigsårens isolering skulle ha brutits och det intellektuella klimatet blivit både gladare och mera spännande.

Istället valde det härskande partiet, som i praktiken haft makten sen 1932, att ställa landet – och därmed oss, svenskarna – vid sidan av utvecklingen i den del av världen som alltid betytt mest för oss, och alltid kommer att göra det.

Anledningen till att Sverige valde utanförskap istället för gemenskap var i första hand nationell högfärd. Vi, Sverige skulle inte ansluta oss till det bor- gerliga , konservativa och socialt underutvecklade Europa, det framhöll till och med kloka och hederliga ledare som LO-chefen Arne Geijer, som borde ha vetat bättre men möjligen inte gjorde det. Norrland fick inte förvandlas till ett strövområde för 200 miljoner västeuropéer, menade ekonomen Nils Lundgren (även han klok och hederlig) och varnade bestämt för medlemskap. Nästan reflexartat och efter en snöpt och otillfredsställande debatt gick den svenska igelkotten i skyddsställning så snart förändring tycktes hota.

Varför blev det så? Varför upplevdes förändring som hot istället för utma- ning ? Varför vägrar man nu att erkänna att man hade fel?

Svaret är att de som hade den politiska makten, alltså socialdemokraterna, onekligen var för förändring, men bara rätt förändring, alltså den omvandling som skedde på deras egna villkor. När Per Albin Hansson och hans medarbetares satsade på folkhemmet var avsikten att modernisera Sverige. Man ville skapa ett nytt, effektivt och omutligt rättvist samhälle. Man trodde helt ärligt att man rev för att få luft och ljus – även om det nog aldrig var riktigt meningen att bor- gare skulle anses som lika goda medborgare som arbetare.

Fram till världskriget fungerade Sverige, kort uttryckt, mycket bra. Så öpp- nade sig infernot på hösten 1939. Dock gjorde Hitler – av anledningar som aldrig blivit helt klarlagda – ett undantag för just Sverige. Överallt omkring oss, även i grannländerna Finland, Norge och Danmark, utsattes människor för fruktansvära lidanden och övergrepp. I Sverige infördes ransonering och höjd beredskap – båda åtgärderna plågsamma för många – men kriget kom aldrig. Sverige förblev oförstört och politkerna var, inte oväntat, snabba att ta åt sig äran. Det var neutralitets- politiken som räddat oss, hette det. Man glömde nogsamt att lägga till att en anledning till detta var att vi beslutsamt, ja, nästan krampaktigt vägrat att ta ställning för eller emot nazismen, judeutrotningen (som ganska snart blev känd, men lika snart ihjältigd) och andra vidrigheter. Ibland tillfogades det att alla ju ändå visste vem vi, Sverige, egentligen höll på, vi var ju i jösse namn ett demokra- tiskt land. Jodå: men det som bet sig fast och stannade kvar, var att vi räddat oss genom att inte välja sida. Vi hade varit rakryggat själviska; smartare under depres- sionen, smartare under kriget, smartare efter kriget; kunde någon motsäga detta?

Nja, riktigt så enkelt var det inte. Eldsjälar som Ture Nerman och Torgny Segerstedt fördömde tyskfjäsket och många instämde . Själv är jag övertygad om att den stora grupp vanliga svenskar som ibland kallas den tysta majoriteten var nazistfientlig.

De som protesterade ( så gott det gick i kamp mot hård censur) var inte starka nog att rubba etablissemangets beslut. Däremot lyckades de – särskilt sedan Hit- lers grymheter blivit uppenbara – att skapa ett behov hos makthavarna att i alla fall rättfärdiga sig. Det är fult att vara feg. Därför hette det snart att svenskarna inte alls varit fega, utan försiktigt kloka . Om de (för att använda Per Albins uttryck) varit fredsegoister så var det därför att det var rätt att förhålla sig så. Dieter Strand, som inte kan beskyllas för att vara (s)-fientlig beskrev inställningen bra i en liten bok som heter Per Albin linjen och kom ut 1970:

Per Albin såg ett egenvärde, en moralisk (min kurs) överlägsenhet i den svenska neutraliteten. Ibland kunde det verka som om han ansåg att svenskarna var neutrala därför att de var svenskar. En vilja till fullständig neutralitet ́ besjälar vårt folk ́ predikade Per Albin, omgiven av blågula fanborgar.

Sett i backspegeln är föreställningen om en neutral själ onekligen både skräm- mande och avskyvärd, men det känndes naturligtvis annorlunda när Hitler var stark.

** *

Historien är segrarnas historia, sägs det, och i princip är det väl så. Den eller de som fått makten i ett land får ett behov av att framställa sina egna handlingar som särskilt hugnesamma. Man kanske inte överallt snor historien, lika brutalt som

Josef Stalin och hans drängar gjorde det, men man vinklar och lägger tillrätta. Egna misstag förnekas, andras förstoras. Om Vi inte fått regera skulle Ni alla ha haft det mycket sämre, är en valslogan som regerande partier ofta använder, om också sällan i den korta och snärtiga form som Harold Macmillan vann med i Storbrittannien:You never had it so good!

När socialdemokraterna kommit till makten i Sverige proklamerade man snart armslängds lucka inte bara till omvärlden med dess krig och andra obehagligheter. Även gamla tiders svenskar fick hjälpa till att illustrera den egna förträffligheten. Allting hade strängt taget varit fel i landet, åtminstone fram till August Palm och Hjalmar Branting. Kort sagt: en karikatyr. Eller som Magnus Karaveli skriver i Blågul framtid (Arena 1997):

Den masochistiska attityden till det förgångna är logiskt förankrad i folkhems- traditionen. Att ta avstånd från den försocialdemokratiska historien, rentav bespotta den var (och är) ett uttryck för den självgoda överlägsenhet som det framgångsrika folkhemsbygget gav upphov till. Denna politiska anspråksfullhet kände ofta inga gränser vare sig i nuet eller historien; folkhemmets politiker och intellektuella nöjde sig inte med att vara läromästare för andra länder och folk i fjärran världsde- lar. Övertygade som de var om det moderna Sveriges förträttlighet blev de också våra fäders uppläxare. Den svenska modellen kunde inte exporteras bakåt i tiden, men den tjänade i gengäld som en moralisk måttstock på historien. Historien tyck- tes inte ha något att erbjuda ett land som var i färd med att uträtta stordåd i nuet. Den kunde möjligen tjäna som ett avskräckande exempel som gav relief åt det framgångsrika, moderna projektet.

Men det var, som jag redan sagt, under och efter det stora kriget som behovet att manipulera historien blev mera akut. Uppgiften var inte särskilt svår. Så länge kriget pågick var radion under kontroll, tidningarna kuvade. Så kallad undersö- kande journalistik förekom inte och skulle inte ha tolererats. När man efter freden i god ordning lyfte restriktionerna fanns det mera intressanta ämnen att slösa tryck- svärta på. Tyskarnas permittenttåg, liksom malmexporten och Huset Wallenbergs ur flera synpunkter tvivelaktiga roll avfördes från progammet. Eller bättre uttryckt: kom inte in i programmet förrän många år senare.

Bröderna Jacob och Marcis Wallenberg fick regeringens uppdrag att sköta Sve- riges krigshandelsförhandlingar. Valet var mer eller mindre självklart. Wallenbergs hade ställning och prestige, enorm kommersiell kompetens (som regeringen helt saknade) och särklassiga personliga förbindelser världen runt (som regeringen ännu mer saknade ). Följden blev att bröderna i praktiken kunde dirigera varu- strömmarna från företag i Tyskland som de i långa tider haft goda förbindelser med, till företag som de själva kontrollerade i Sverige. Och tvärtom. En klassisk conflict of interrest uppstod. Att regeringen var beredd att svälja den är lätt att förstå med tanke på Wallenbergs nyckelställning. Däremot är det näst intill obegripligt att situationen inte beskrivs i någon bok som används i svenska skolors historieundervisning. Där står inte heller att samlingsregeringen i åtminstone ett särskilt tveksamt fall tycks ha ställt upp med garantier för ett lån som idag skulle betraktas som en krigsförbrytelse.

Man kan med bara lätt överdrift säga att kriget förvandlade Konungariket Sverige till AB Sverige, ett konglomerat med statsministern som ordförande och bröderna Wallenberg som VD för utbytet med respektive Tyskland (Jacob) och Storbrittannien (Marcus). I ett tjugotal luslästa böcker i historia och samhällskun- skap har jag, som ovan antytts, inte funnit någon som helst rättvisande genomgång av dessa förhållanden.

Helt stilenligt glider skolböckerna genomgående över judeutrotningen som om den varit en oväsentlig bisak. I flera böcker används ordet Förintelsen överhu- vudtaget inte och ingen bidrar med det internationellt vedertagna Holocaust. Att det stora, tyska kemiföretaget IG Farben, som tillverkade bland annat Zyklon B- gasen för Hitlers gaskammare ( som förbigås snabbt ) i Sverige representerades av Wallenbergs skymtar ingenstans. Inte heller förekommer uppgifter judeguld eller Gestapo-samarbete – det var inte förrän långt in på 90-talet som media nästan mot- villigt började intressera sig för ämnet, huvudsakligen beroende på att pinsamma rapporter började läcka ut från USA och Schweiz.

Om dessa rapporter inte börjat strömma in skulle tystnaden, alltså lögnen, ha segrat. Grunden var solitt murad. Sanningen är att ingen av de promienenta memoarskrivare (se sid ) som personligen deltog i det stora spelet gjort några allvarliga försök att fördjupa, förklara – eller avslöja. Den okritiske läsaren får intrycket att varenda en av Sveriges ledande politiker, diplomter och direktörer var duktiga och framgångsrika, för att nu inte tala om allas omutliga heder. Allt sköttes med andra ord bra: om det inte varit så skulle de fredsegoistiska svensk- arna ha råkat mycket illa ut. Ungefär så lyder omkvädet, formulerat av män ( inga kvinnor deltog ) som alla visste bättre. I kapitel 4 kommer en långt mera detaljerad genomgång av krigsårens lögner.

Varför vann lögnen? Man kan bara spekulera. Kanske kan personliga hänsyn- staganden ha spelat in. Kanske hade någon behov av att mörklägga affärer som var tvivelaktiga eller direkt olagliga (vinstmöjligheterna var ju enorma). Spioneri kan ha förekommit. Med stor sannolikhet spelade förhoppningar om välbetalda efter- krigsjobb i industrin en roll vad diplomaterna beträffar; för att nu inte tala om att det svenska etablissemanget alltid varit noga med att leva efter principen till bröd- ers hjälp. Jag är övertygad om att respekt för hemligstämpeln också ingår i bil- den . Svenska ämbetsmän tillhör de mest väldisciplinerade i världen – för att inte tala om att indiskretion har satt stopp för mången lovande karriär. Hur som helst

var den accepterade sanningen redan före Tysklands kapitulation den 8 maj 1945 att svenskarna helt enkelt varit klokare än alla andra; vi utnyttjade landets geo- grafiska läge och attraktiva naturtillgångar, så att vi inte bara klarade oss utan också kunde tjäna på katastrofen.

Det fula ordet krigsprofitör är självklart nog bannlyst, men krigsprofiterande var precis vad Sverige ägnade sig åt.

Kriget gick med vinst för oss, i pengar och standard räknat.

Vill du läsa mer?  Ladda ner:  http://www.gluefox.com/min/slutenanstalt.pdf

Publicerat i Framtid, Maktmissbruk, Pengar, politik | 3 kommentarer

Brage: Syrien, om och när sanningen får tala

SYRIEN ÄR ETT ENKELT PUSSEL. DET ÄR INTE SÅ MÅNGA PUSSELBITAR ATT LÄGGA IHOP.

* Den största legoarmen i modern tid skapades för några år sedan – ISIS. Från hela världen strömmade legosoldater för att kriga för det nya kalifatet. Lönen betalades i dollar. Hypermodern oljeutvinningsteknik installerades i både Irak och Syrien. Detta gick på rekordtid. Extremt välavlönade oljeexperter från hela den fria demokratiska västvärlden såg till att ISIS oljehandel skulle komma igång. Transporten av den stulna oljan liknade karavaner utan slut.

Den väldiga satsningen på ISIS kostade astronomiska pengar. Legoarmen byggde träningsläger, underjordiska fort, fältsjukhus, vapenlager och ammunitionslager på hundratals platser i både Irak och Syrien. Logistiken var extremt komplicerad. Massor av experter hjälpte till.

USA bevakade hela tiden ISIS uppbyggnad. Bara på ett enda år gjordes närmare 40 000 flyguppdrag enligt officiella amerikanska rapporter. I den förljugna västvärlden visades dag ut och dag in USA:s desperata kamp mot ISIS. I själva verket jobbade CIA på alla tänkbara sätt för att se till att ISIS skulle störta Syriens regim och upprätta en amerikansk marionettregim i Damaskus. Detta var det primära målet. Därefter skulle Iran sättas på plats.

* Så meddelade Putin snällt i FN att även Ryssland ska ställa upp i kampen mot terrorgruppen ISIS. Den förljugna västvärlden tystnade – Ryssland menar allvar. Den fria demokratiska västvärlden stod snart med byxorna neddragna. ISIS stridskrafter i Syrien tillfogades fruktansvärda förluster. Militära installationer för hundratals miljarder dollar bombades i smulor. Hela den väldiga oljetrafiken stannade upp inom några månader. Efter 4 000 ryska flyguppdrag var ISIS i Syrien slagna i spillror. (Det ryska stridsflyget bombade ISIS i verkligheten!)

* De väldiga flyktinglägren inne i Turkiet blev en ny rekryteringsbas för CIALägren fylldes med miljoner flyktingar och flyende legosoldater. Nya träningslägren byggdes inne på turkisk mark. Tiotusentals nya krigare rekryterades till fronterna i Syrien. Flera tusen skickades in i miljonstaden Aleppo inte långt från den turkiska gränsen. CIA:s satsning på ISIS hade misslyckats – men ”moderata” muslimska krigare blev den nya storsatsningen.

* Den 15:e juli 2016 förändrades allt. CIA misslyckades att mörda Erdogan i en misslyckad militärkupp. Ryssland varnade Erdogan i grevens tid för den planerade kuppen. Det helt otroliga inträffade – varenda turkisk CIA-agent spärrades in bakom lås och bom. Hela armen och polisen och åklagarväsendet – rensades från landsförrädare. Det turkiska folkets vrede mot kuppmakarna formligen exploderade. Erdogan kunde rensa rent från CIA:s femtekolonn tack vare det massiva folkliga stödet. Detta förändrade Mellanöstern i ett enda slag.

RYSSLAND OCH TURKIET ENAS – STOPPA KRIGET I SYRIEN.

* CIA:s rekrytering av nya krigare stoppas inne i flyktinglägren. Det är över. Nu går det snabbt. Desperat amerikansk diplomati följer, men precis allt är förgäves. Nu finns ingen återvändsgränd längre för CIA. Säkerhetspolitiska experter i USA rekommenderar nu en ny strategi – bomba ryska styrkor och syriska militära anläggningar med amerikanskt stridsflyg. Men denna militära strategi är så galen att det inte ens vinner gehör inom CIA:s ledning. CIA och Pentagon grälar inför öppen ridå. Splittringen i USA är nu total. Ännu en amerikansk utrikespolitisk megakatastrof är ett faktum.

HUR SLUTAR DET I SYRIEN?

USA tvingades till slut att delta i fredsförhandlingar och besluta om fred – tillsammans med Ryssland. De hade inget val. Inga alternativ fanns kvar. USA tilläts komma undan med hedern i behåll – åtminstone delvis. Fy fabian så många miljoner människor i världen som har förstått vad som hänt. Det spelar ingen roll att hela den förljugna västvärldens massmedia fortsätter att trumpeta ut lögner i en strid ström – folk har vaknat i miljontal – även i den fria demokratiska västvärlden. USA:s anseende har störtdykt i hela världen.

TRO MIG

Inom en snar framtid bryter alla krigs moder USA samman – under mycket dramatiska former. Detta innebär att blodsdollarn kollapsar. Det är kört för väst! Denna stund är mycket nära. Vad som händer med den svenska kronan vet ingen. De svenska bankernas exponering mot amerikanska skuldväxlar blir avgörande. Gissar att vi ligger illa till. Det finns nästan ingenting att göra nu – det är för sent.

Brage Norin – Skogså Tankesmedja.

Publicerat i Energi, Framtid, Maktmissbruk, Pengar, politik, Sagan om en bättre värld | 1 kommentar