BREXIT, som Anthrpocene Lars Bern ser det

Brexit har blottat etablissemangets totala förakt för folket

images

Den brittiska folkomröstningens efterbörd kommer kanske att vara den viktigaste lärdomen från denna historiska händelse. Den har blottat det totala förakt som dagens politiska etablissemang tillsammans med sin svans av uppvaktande journalister i MSM (main stream media), visar för folkviljan och demokratin. Vi – folket bevittnar i dagarna hur en odemokratisk härskarklass kommit ut som hysteriska antidemokrater. När SVT ringde upp Centerns purunga ledare Annie Lööf efter valet så fick vi veta, att detta var en mardröm som stöddes av alla mörka intressen i Europa som hon kunde komma på.

EU har visat sig vara en verklig guldkalv för politikeradeln. EU eliten har med stor list och skicklighet räknat ut hur man skall minimera politikernas eventuella motstånd mot den överstatliga hydra som växer fram i Bryssel. Genom tiotusentals obscent högt arvoderade befattningar som parlamentariker och tjänstemän, har de skaffat sig ett instrument för att köpa våra politikers lojalitet. Man har t.o.m. lyckats korrumpera svenska miljöpartister som svikit tidigare ståndpunkter och idag framstår som unionens främsta försvarare mot folkviljan. När nu guldkalven är hotad genom Brexit reagerar politikeradeln med ursinne. De demonstrerar att de inte tillmäter folket någon som helst förmåga att bedöma sitt eget bästa.

En svensk politiker skriver på Facebook: Folkomröstningar är sällan ett bra sätt att lösa politiska frågor med. Storbritanniens framtida medlemskap i EU kom att handla om främlingsfientlighet och nationalism. Och med det följer nya problem som nu de förtroendevalda politikerna och det politiska systemet förväntas hantera… Mönstret känns igen från andra folkomröstningar.

Tysklands president menar i sammanhanget att eliten inte är något problem, det är folken som är problemet och EU parlamentets ordförande Martin Schultz deklarerar Engelsmännen har brutit mot regelverket. Det är inte EU:s filosofi att massan kan besluta dess öde. Berthold Brechts kända strof står som i eldskrift: Om ni tycker att folket sviker, när folket trycker på, så välj er då, ett nytt folk som ni kan lita på.

Folkviljan avfärdas med att den kommit att styras av främlingsfientlighet och nationalism. Detta tar etablissemanget som ursäkt för att inte lyssna på folket, trots att ansvaret för att dessa värderingar vuxit fram vilar tungt på dem själva.

Politikeradeln och MSM-svansen har i decennier inpräntat värderingar som bl.a. religionsfrihet, åsiktsfrihet, jämställdhet, feminism, tolerans mot människors olikheter och försvar av landets gränser. Man har kriminaliserat diskriminering, djurplågeri, pedofili m.m.. Man har med framgång övertygat folket om värdet av att bygga ett samhälle på dessa humana normer och det gav ett tag ett tryggt och harmoniskt samhälle. Politikerna utropade högmodigt Sverige till en humanitär stormakt på samma grund.

Påverkade av starka internationella krafter efter EU-inträdet har våra ledande makthavare plötsligt övergivit vakthållningen om deras egna tidigare värderingar som hållit samman vårt samhälle och gjort det starkt. Ledande politiker som t.ex. Reinfeldt och Sahlin har t.o.m. förnekat existensen av en svensk kulturtradition. Intresset av att ställa sig in hos EU-eliten har blivit viktigare än att representera folkintresset.

Programmerade av bl.a. de rikaste av de rikastes lobbyorganisationer som t.ex. Bilderberggruppen har man svängt och övergivit nationella intressen för att bli globalister. De multinationella företagens behov av öppna globala marknader utan besvärande inflytande från valda parlament och nationella värderingar har kommit i första rummet som vi ser nu i förhandlingen om det s.k. TTIP-avtalet. Den förhandlingen leds f.ö. av den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström som kläckt ur sig i en tidningsintervju att: Jag har inte mitt mandat från Europas folk.  

Denna omsvängning bort från folkviljan blev övertydlig under ministären Reinfeldt och har fortsatt under Löfven. Den kröntes med den s.k. Decemberöverenskommelsen som var ett ytterst skrämmande avsteg från den parlamentariska demokratin. Moderatledaren lever fortfarande efter den överenskommelsen trots att den är formellt uppsagd. Hon har givetvis en ny överenskommelse med Löfven – under bordet.

Plötsligt fick vi – folket höra att Sverige inte längre tillhör oss och att gränserna skulle öppnas på vid gavel för alla andra som ville slå sig ner här. Reinfeldts regering släppte med stöd av vänsterpartierna, in horder av lycksökande unga män och några riktiga flyktingar med totalt motsatta värderingar mot dem som hittills hållit landet samman. Folket manas nu att visa förståelse för kvinnoförtryck, pedofili, sextrakasserier, knivskärningar, förföljelse av sexuellt avvikande, religiös fundamentalism, djurplågeri, patriarkala sedvänjor som hedersmord i multikulturalismens namn. De s.k. granskande journalisterna och deras MSM försöker undanhålla verkligheten om hur många av de nykommandeuppför sig från allmänhetens kännedom. Eftersom detta ändå inte lyckas, havererar trovärdigheten för den granskande journalismen.

Min vän den tidigare kurdiska kvinnan Sara Mohammad driver genom sin organisation GAPF en otacksam kamp mot hedersmord på unga kvinnor som försöker frigöra sig från de importerade inhumana normerna. Hon får ett svagt stöd att det politiska etablissemanget och de infödda feministerna. När FN nyligen gav henne ett pris för sin kamp, dök det upp hatiska angrepp på henne i olika medier där hon utmålades som islamofob och rasist för sin kamp för de värderingar som en gång gjorde Sverige starkt.

När folket reagerar mot denna multikultur och dess inhumana normer stämplas de och skuldbeläggs av etablissemanget för att vara främlingsfientliga och nationalistiska. Om den ansvariga politiska adeln och deras svans av journalister och krönikörer reagerat och stått upp för våra vedertagna värderingar mot dessa importerade företeelser, hade givetvis inte främlingsfientligheten och nationalismen vuxit sig så stark som den nu gjort. Att så skett är det politiska och mediala etablissemangets fulla ansvar och inte folkets.

Den nedlåtande reaktionen på att bara 52% av britterna mot hela sitt etablissemang röstade för ett utträde ur den odemokratiska EU-organisationen visar ett förakt mot folkviljan. Något sådant förakt visade man sannerligen inte när vi svenskar en gång röstade in landet i samma organisation med samma procentsats. Dubbelmoralen och hyckleriet är talande, folkets röst och folkets åsikter passar ibland, men om de går emot den nya adeln är de inte av intresse för beslut i politiska frågor.

Nu vältrar sig etablerade medier i spekulationer att britterna redan ångrat sitt beslut och att man därför inte skall följa det. Bl.a. hänvisas till s.k. opinionsundersökningar som fortfarande visar vad de visade före valet. Sannolikt är de lika fel idag som valet visade att de var före valet.

Det är inte uteslutet att flertalet britter drar en lättnandens suck över att äntligen vara på väg ut ur mardrömmen EU. Om inte annat kommer de snart att göra det när denna hopplösa EU-skapelse havererar under sin egen tyngd. Rest EU är ju sannerligen inte utan inre sönderslitande problem.

Publicerat i Framtid, Maktmissbruk, Pengar, politik, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Antropocene och Västvärldens förfall:

Västvärldens förlorade heder

images

Västvärldens dominans inom världspolitiken de senaste hundra åren har i stor utsträckning vilat på ett moraliskt övertag som byggt på ländernas demokratiska statsskick. Våra politiska företrädare har kunnat agera på den världspolitiska arenan med större legitimitet, än politiker från länder med svagt eller inget folkligt inflytande över politiken. Inte minst i kampen mot kommunismen under det kalla kriget hade vi ett moraliskt övertag som var viktigare än armédivisioner.

Kommunistdiktaturerna klarade inte av öppna gränser eftersom medborgarna då flydde till väst. Varje flyende som sköts ner av järnridåns gränsvakter var ett nederlag kommunismen. Kontrasten mellan våra demokratier och kommunisternas diktaturer blev även en sammanhållande faktor för västvärlden i beslutsamheten att stoppa kommunismens ambitioner att nå världsherravälde.

Människors frihet och demokratiska statsskick i västvärlden skapade en fantastisk grogrund för fritt företagande och ekonomisk tillväxt som gjorde oss starkare än kommunistblocket. Ekonomin i kommunisternas planekonomiska diktaturer gick kräftgång. Till slut gjorde våra fria ekonomiers överlägsenhet att Ronald Reagan kunde lura in Sovjetunionen i en rustningsfälla som knäckte dess ekonomi.

Efter järnridåns och Berlinmurens fall stod västvärlden på toppen av sin överlägsenhet. Högmodet hos våra politiker grodde och man drog upp planerna för en värld där en supermakt – USA hade ledningen och där västliga intressen regerade. Under påtryckningar från de styrande ekonomiska intressena forcerades uppbyggnaden av Europas förenta stater i nära allians med USA. EU skapades och assimilerade snabbt nästa alla länder i Europa och länderna började inlemmas i USA:s militärallians NATO. Brådskan gjorde att länder togs upp i EU som absolut inte var mogna för det. Med införandet av Euron försökte man därtill inlemma diametralt olika ekonomier under en valuta, ett vansinnigt och dödfött projekt.

NATO som en gång skapats för att bilda en enig front mot kommunistisk imperialism kom till ny användning. För att få in alla europeiska länder i alliansen, har det politiska och ekonomiska etablissemanget dragit igång en ny krigspsykos där de skrämmer med Ryssland på samma sätt som man en gång skrämde med Sovjetunionen. Problemet denna gång är dock att man inte har bråkdelen av det folkliga stöd man en gång hade i kampen mot kommunismen. T.ex. har etablissemanget genom värdlandsavtalet anslutit Sverige till den numer aggressiva NATO-alliansen mot folkviljan. Att dagens Ryssland skulle vara ett hot mot Sverige är ett historielöst påhitt för att legitimera ett odemokratiskt fattat beslut. Ryssland behöver inte längre spärra in sina medborgare och dess politiska ledning åtnjuter ett folkligt stöd som aldrig kommunisterna hade.

Det forcerade bygget av en sammanhållen och integrerad västlig hegemoni som pågår för fullt, är tänkt att säkra västvärldens fortsatta dominans i världspolitiken. EU, Euron, NATO, TTIP m.m. är viktiga byggstenar. Västvärldens politiska etablissemang har blivit de högmodiga planernas fångar. Att högmod går före fall har ordspråket lär oss. Denna gång blir det början till västvärldens fall.

Det västliga politiska etablissemanget har haft sådan brådska i sitt imperiebygge att man bortsett från mannen på gatan och vilka önskemål han har. Demokratin – folkstyret har fått stå tillbaka för brådskan i skapandet av den nya integrerade västliga hegemonin. En etablerad politikerklass med starka gemensamma egenintressen har slutit sig samman med den ekonomiska eliten över huvudet på sina väljare. Över hela västvärlden jäser det folkliga missnöjet över att vanliga medborgare tappat sitt inflytande. Det politiska etablissemanget väljer att i fråga efter fråga undvika demokratisk förankring av politiken. Stora förändringar av människors villkor drivs igenom med hänvisning till överstatliga beslut. Det svaga demokratiska inflytandet via EU-parlamentet kompenserar inte på långa vägar för det urholkade nationella väljarinflytandet.

När väljarna reagerar genom att välja nya politiker som går i opposition mot etablissemanget, då reagerar det gamla etablissemanget genom att manipulera den demokratiska beslutsprocessen så att folkviljan inte skall få något genomslag. I Sverige har detta ett namn – Decemberöverenskommelsen, som visserligen sägs vara bruten men fortfarande är tillämpad av sossar och moderater. De folkliga missnöjespartierna växer som svampar ur jorden inom EU och etablissemanget från vänster till höger går samman för att hindra dem från att få sitt legitima demokratiska inflytande. Vi ser samma fenomen i USA där etablissemanget gör sitt yttersta för att manövrera undan folkliga politiker som Donald Trump och Bernie Sanders.

Det som nu sker är att västvärlden är på väg att tappa sitt absolut viktigaste moraliska övertag och våra politikers legitimitet urholkas allt mer för var dag. Samtidigt sker en politisk rörelse åt motsatt håll i resten av världen. Där man tidigare har haft hårt centralstyrda diktatoriska statsskick ökar nu för var dag friheten. Kina må vara en enpartistat men friheten i jämförelse med det kommunistiska Kina är enorm och ekonomin är i snabb takt på väg att köra förbi västvärldens. Ryssland är, om än primitiv, så ändock en demokrati som är väl i nivå med USA:s oligarki. Den dominerande politikern Putin åtnjuter en folklig popularitet som ingen ledare ur det västliga etablissemanget ens kan drömma om.

Till den allt mer försvagade demokratiska legitimitet hos väst, skall läggas skamfläckar som den av väst iscensatta statskuppen i Ukraina. Där har man störtat en vald president ihop med nazistiska och andra odemokratiska extremister, för att kunna pressa Ryssland och inlemma även Ukraina i den västliga hegemonin. Vidare har av väst startade krig mot länder i Mellanöstern som vägrat underordna sig den västliga hegemonin, helt underminerat västpolitikens legitimitet.

Om västvärlden skall ha en chans att behålla initiativet i världspolitiken, måste den förda politiken ha en långt bättre folklig förankring än den har idag. Hade vårt politiska etablissemang varit klokt, borde de ha funderat över hur de skulle säkrat demokratiska funktioner som tryggat en folklig delaktighet innan man började bygga det nya överstatliga imperiet. Nu riskerar allt att falla samman som ett korthus. Ett första test ser vi i Storbritanniens Brexit-omröstning om en vecka.

Publicerat i Framtid, Maktmissbruk, politik, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Sanningen ska göra människan fri

Hur mycket öppenhet tål Storebror-samhället innan det kollapsar?

Vad kommer att avslöjas av den Svarta Kabalens dolda finansiella syfte, när sanningen framkommer bakom tvillingtornens i New York kollaps den 11 september år 2001?

Kommer den svenska modellens falskspel mellan de partipolitiska ‘halv-sanningarna’ att leda till ett inbördeskrig? Eller kan en ny form av svensk ärlighet och myndighetsansvar skapa grunden för en fredlig utveckling av VärldsGemenskapen, och samtidigt  göra vår kommande Kungliga Republik till en förebild?   

I en debatt med Thomas Bodström 2008 argumenterade filosofen Torbjörn Tännsjö kraftfullt emot övervakningssamhället. Idag har han bytt ståndpunkt och lägger fram sina tankar i boken ”Privatliv”. Han granskar några av de mest kontroversiella frågorna om integritet och statlig kontroll inom till exempel datakommunikation, övervakning av fångar och lagring av biologiskt material. Torbjörn Tännsjö intervjuas av Per Enerud.

Se hela den lärorika intervjun på programmet En Bok, En Författare:
http://urskola.se/Produkter/160632-En-bok-en-forfattare-Torbjorn-Tannsjo

Publicerat i Maktmissbruk, Människa, politik, Sagan om en bättre värld, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

SverigeDemokraterna växer

SD växer sig starkt.

För en månad sedan anordnade SverigeDemokraterna en kurs i att skriva motioner. Första temat var: LVU-lagen, och dess missbruk för att tvångsomhändertaga barn från sina fungerande familjer.

Är detta en taktisk början till att SD söker vinna en halv miljon ytterligare väljare för sin sak i de allmänna valet 2018?

Motkraften är DÖ; DecemberÖverenskommelsen mellan alla de sju riksdagspartier, som hade det gemensamt att de gick bakåt i valet 2014? Att gemensamt hålla tyst om tvångssteriliseringar, rasism, främlingsfientlighet och lönsam kommunal människohandel med LVU-barn, var en viktig del av den grymt smarta överenskommelsen.

Visar sig DÖ vara ännu ett dödfött missfoster från tankesmedjan Torp i Södermanland?

P.S. Lyssna noga på: 

Jimmie Åkessons tal

Sverigedemokraterna    7/7 2016, 19:00 – 20:00 Almedalen,
”Scenen” Sverigedemokraternas dag i Almedalen
Publicerat i Framtid, LVU, Maktmissbruk, MOR | 4 kommentarer

Sexuella övergrepp på barn, av FN:s fredsbevarande soldater!

Rika Pedofiler styr världen från maktpyramidernas topp!

Förenta Nationerna tvingas nu avskeda ärliga visselblåsare för att inte gå miste om sina intäkter från betydelsefulla rika medlemsländer!

Påven Franciskus behövde år 2014 erkänna att det fanns åtta tusen pedofiler bland Katolska Kyrkans präster, biskopar och kardinaler!

Nu är det tydligen dags att erkänna att även Förenta Nationernas och FN:s Barnkonvention Etik för att värna om Barnets Bästa, inte fungerar!

Den växande Lönsamma Kommunala Människohandel via det smarta LVU/HVB-Systemet, har gradvis accepterats i Sverige efter femtio års Socialdemokratiskt enpartivälde. Det avslutades med åtta års ännu fräckare övergrepp från Regeringen Reinfeldt och hans allians av stölder från statskassan, välfärden och tryggheten, ända fram till lönsamheten med de ensamkommande flyktingbarn, som smidigt kan användas av: pedofiler, sexmissbrukande familjehem, Hem för Vård av Boende, adoptionsbyråer, tvivelaktiga medicinska försök, organtransplantationer eller andra dolda former av mord. 

EXCLUSIVE: The ethical failure – Why I resigned from the UN

Anders Kompass on the UN’s failure to uphold its principles

Anders Kompass

By the time I reported the sexual abuse of children by peacekeepers in Central African Republic in 2014, I had worked for the UN for nearly 20 years.

There is no hierarchy in the horror and brutality I witnessed during those two decades – massacres, torture, killings, the displacement of populations – but an eight-year-old boy describing in detail his sexual abuse by the peacekeepers meant to protect him is the kind of account I wish I’d never had to read.

I’d also seen a lot of the UN’s dysfunction over the years, but I wasn’t prepared for how the organisation would deal with these events, with the ensuing scandal – and with me.

Cholera in Haiti, corruption in Kosovo, murder in Rwanda, cover-up of war crimes in Darfur: on too many occasions the UN is failing to uphold the principles and standards set out in its Charter, rules and regulations. Sadly, we seem to be witnessing more and more UN staff less concerned with abiding by the ethical standards of the international civil service than with doing whatever is most convenient – or least likely to cause problems – for themselves or for member states.

Why?

Principally, because the cost to the individual of behaving ethically is perceived as too great. Put another way, the benefit to the individual of not behaving ethically is perceived as greater than the cost of taking an ethical stance.

See: Top UN whistleblower resigns, citing impunity and lack of accountability

Fear and a feeling of worthlessness

Staff are afraid. This fear is based on widespread experience. Many staff members have been the victims of retaliation or have witnessed retaliation against those who have taken unpopular ethical stances (including reporting on internal unethical conducts), in the form of sidelining, harassment, sudden transfers, poor evaluations, and non-renewal of contracts. They are convinced that the system does not protect them.

”The UN rarely holds employees to account for unethical actions, particularly those in positions of power.”

What has happened to me has greatly strengthened this conviction. I acted ethically when I reported the child sex abuse in CAR to external law enforcement authorities. I provided them with the details they needed, in the midst of a civil war, to quickly find and protect the victims; stop the perpetrators; and get information from UN investigators. And yet I was asked to resign, I was suspended from my job following my refusal to do so, and I was publicly pilloried by UN senior officials and their spokespersons over a period of months while being investigated for improperly disclosing confidential information.

In spite of this, more staff would brave this fear if taking the risk led to serious follow-up, including investigations and punishment. But, from the top down, the UN leadership fails to take principled stands, particularly when there might be political ramifications. A clear recent example was the secretary-general’s decision to remove Saudi Arabia from a list of parties that kill or maim children because of threats to withdraw funding.

”The UN’s accountability system is broken. It simply doesn’t work.”

The UN rarely holds employees to account for unethical actions, particularly those in positions of power. Even when it does, meaningful punishment seldom follows. The UN’s accountability system is broken. It simply doesn’t work.

The UN claimed the internal system of justice worked in my case. This is preposterous. Under sustained pressure by member states, the secretary-general was forced to appoint an external panel to independently investigate the issue. It found that the chief of the very UN entity that should, by mandate, have investigated the case abdicated the body’s independence and abused her authority. But neither she nor many others who abused their authority to varying degrees, including by ignoring the horrific reports of children sexual abuse, were punished.

The inevitable result of cases such as this is that the staff members experiencing or witnessing this impunity lose their faith in the system – I know I did.

In my country, Sweden, ministers quit over allegations of misappropriating the equivalent of $10 of public money. In contrast, at the UN, staff found to have concealed the sexual abuse of children, or to have displayed questionable conduct, do not feel it necessary to resign; nor does the organisation seek their dismissal.

To make matters worse, those who take an ethical but unpopular stance, including by reporting the misconduct of others, have learned that the pain of disclosure and retaliation far exceeds any benefit: the system is cumbersome, the process is protracted, structural changes to address the issues highlighted do not necessarily ensue and compensation is often minimal.

”Ethical standards within the UN will not improve until those responsible… are personally made to suffer for their actions.”

After months of agonising wait, I was exonerated by both the external and internal entities that investigated my case. This means that having been portrayed as guilty by the UN – over what felt like a very long period of time – and then having been recognised as innocent, there was a reasonable expectation that the principles of justice that the organisation preaches to member states would have been applied. However, to my knowledge and up to this date, the UN has neither taken any initiative to address the systemic issues of internal accountability raised by the behaviour of UN officials towards me, nor initiated any process of redress for the “very real negative consequences” suffered by me and my family and recognised by the external panel.

I could have applied to the United Nations Dispute Tribunal for redress, but, if granted, this would have consisted almost exclusively of monetary compensation, with the money coming from the UN budget – generously provided by taxpayers all over the world – rather than from the salary of those who actually committed offences.

Ethical standards within the UN will not improve until those responsible for misconduct, rather than the organisation, are personally made to suffer for their actions.

So if going through the UN system is ineffectual or even harmful to oneself, what do staff who feel strongly about unaddressed ethical issues do? Well… they leak.

Leaking as last resort

Leaks force the UN to act upon ethically compelling issues that are purposefully ignored or hidden by those internally responsible. A leaker uses the leverage of public opinion. This means that UN staff entrust the defence of ethics to the public outside rather than to the managers inside the organisation. 

This is how bad it is.

Had a number of indignant staff members not leaked information about my case to NGOs and the press, I would likely have been fired in 2015 or resigned out of desperation and humiliation, with my – and my family’s – moral strength sapped. Were it not for those organisations, press outlets, and unknown individuals, the truth would have been buried inside the UN. I am enormously grateful to all of them – but equally sad that their intervention was necessary.

”If I cannot be useful and continue to fight for what I have always believed in, then it is my time to go.”

Human rights violations in the Democratic Republic of Congo, corruption and exploitation in Bosnia and Herzegovina, ongoing abuses by peacekeepers in a number of peace missions – the world only knows about them because someone broke the silence and leaked. This is quickly becoming a systemic response to the UN’s ethical failure.

And yet the organisation reacts to these scandals by punishing those who try to hold an ethical stance, hiding the truth to the extent possible, and striving to tighten its control over information. Instead of creating a culture that welcomes whistleblowing as an opportunity to strengthen organisational values and standards, the UN promotes an atmosphere of fear and marginalises individuals seen as not toeing the line.

Even after all the dust had settled on my case, I was never made to feel that I was fully accepted back on board as a valuable staff member. Indeed, it became impossible for me to meaningfully contribute any longer. And, if I cannot be useful and continue to fight for what I have always believed in, then it is my time to go.

That is why, after 21 years of service, I have resigned from the United Nations.

I still believe in the defence of human rights. I still believe that a universal organisation is needed to improve the chances of world peace and progress. But I also believe that without great changes aimed at resurrecting ethical behaviour within the UN, the organisation will not be able to successfully address the challenges of today and of tomorrow.

And, on that last point, my experience has unfortunately left me sceptical.


Anders Kompass recently resigned from the UN Office of the High Commissioner for Human Rights, where he ended a 17-year career as the director of field operations. Formerly a Swedish diplomat, he had also previously served as the UN’s representative in El Salvador.

Publicerat i Hälsa, LVU, Maktmissbruk, MOR, VärldsGemenskap | 7 kommentarer

Det politiskt totalitära greppet av SAP över svenskt rättsväsende

Socialdemokratiska Arbetsplatsombudsorganisationen skapar sitt grepp över domarna genom att varje viktig domare också anses inneha en säkerhetsklassad tjänst enligt det hemliga regelsystem som byggts upp under SAPO:s styrning. Därigenom kan en domare avsättas när helst det passar SAPO även om en domare officiellt är oavsättlig.

”Vad är det då som styr landet och som står för kontinuiteten med SAP som formell uppdragsgivare? Av det material som tagits fram är det uppenbart att Krigs-IB och dess förhållandevis aktiva funktion i fredstid är en viktig faktor men det är inte där makten sitter. Istället har det visat sig att SAPO, Socialdemokratiska Arbetsplatsombudsorganisationen, är den egentliga boven i dramat. Denna organisation har utretts noggrant enligt det material som framlagts och det är klarlagt att denna organisation har såväl en öppen som en dold roll. Sten Andersson och på sin tid Olof Palme, som båda varit dess chef under många år, har till exempel båda förnekat dess existens. Varför? Jo, därför att där ligger sanningen om den osynliga svenska regeringsmakten som styr och ställer över alla gränser, som använder olagligheter och grovt kriminella förfaranden för att befrämja sin roll i förhållande till USA och CIA och som därför också sköter den grovt olagliga svenska domarstyrningen. Direktiven kommer från SAPO och varje viktig domare passerar kanslihuset och prövas inför sin utnämning till chefsdomare. Det är bara att läsa i Nationalencyklopedin eller Vem är Det eller någon annan publikation för att snabbt inse att kanslihusperioden är en viktig del i en betydelsefull domares karriär. Det hemliga, som innebär en effektiv styrning, är att SAPO skapar sitt grepp över vederbörande genom att varje viktig domare också anses inneha en säkerhetsklassad tjänst enligt det hemliga regelsystem som byggts upp under SAPO:s styrning. Därigenom kan en domare avsättas när helst det passar SAPO även om en domare officiellt är oavsättlig. Därigenom har 11 kap 2 § regeringsformen helt satts ur spel.”  ( Ur https://web.archive.org/web/20120530203756/http://www.bankrattsforeningen.org.se/sapo-15.html (obs, inte SÄPO utan SAPO),  del av ”jur kand Thorsten Senntons inlaga till Södra Roslags Tingsrätt i mål T 3014-98  14 augusti 2000”, https://web.archive.org/web/20120426232249/http:
//www.bankrattsforeningen.org.se/statistaten.html
 .)

 

Thorsten o Marie Sennton mot Nordbanken

Hemlig stat i staten skyddar bankerna!

Bankrättsföreningen startades för ca 4 år sedan av 3 från varandra fristående entreprenörer och egna företagare, som hade drabbats av bankernas maktövergrepp och orättvisa domslut efter tillsammans ca 75 års prickfri verksamhet.

Motparternas osanna och förvrängda bevisning och domstolarnas medvetna vägran att pröva åberopade grunder,  muntlig och skriftlig bevisning  har väckt misstankarna om att det finns en hemlig makt som råder över rättsväsendet för att skydda staten, bankerna och kapitalet.

Bankrättsföreningen har under åren mottagit tusentals telefonsamtal från förtvivlade bankkunder och aktiviteten på föreningens debattsida – Brf debatt – har stundom varit mycket kritisk mot bankerna och rättsväsendet.

Rätts- och maktövergreppen är uppenbara och de drabbade ställer sig frågan hur kan en rättsstat som Sverige behandla sina medborgare på sätt som dagligen sker i våra domstolar, banker,  etc.

Paret Thorsten och Marie Sennton är två av tiotusentals personer som drabbats av bankernas maktövergrepp och domstolarnas orättvisor. Under nu mer än elva år har de fört en kamp för ersättning och upprättelse, efter att ha drabbats av Nordbankens förföljelse och övergrepp.

Under bank- och finanskrisen har Nordbanken försökt att förneka detta, vilket lett till att Nordbankens tjänstemän begått mened inför olika domstolar. Nordbanken har även förmått andra banker att deltaga i de förföljelser och övergrepp, som Nordbanken startat mot Thorsten och Marie.

Thorsten och Marie har förlorat i alla rättsinstanser och har nu sökt rättvisa i Europadomstolen med ett tjugotal anmälningar mot svenska staten (Konungariket Sverige)  för brott mot Europakonventionen och de mänskliga rättigheterna.

Thorsten som varit en aktad advokat och Marie, med omfattande akademiska studier i statsvetenskap, har med beslutsamhet sökt den underliggande orsaken och motiven till bankernas och domstolarnas orättfärdiga agerande i tvistemål. Svaret finns nu i en inlaga den 14 augusti 2000 till Södra Roslagens tingsrätt i mål T-3014-98.

Bankrättsföreningen finner innehållet i åberopad inlaga häpnadsväckande och har därför beslutat att göra den tillgänglig på Internet trots dess omfattning om 288 sidor.

Komplett inlaga kan också beställas från Södra Roslags tingsrätt, se adress nedan.

Varning!
Den som tror blint på det svenska samhällets förträfflighet skall sluta här.

Vad Thorsten och Marie avslöjar i sin inlaga ger bilden av ett förljuget samhälle, som visar en intellektuell korruption utan gränser och värdighet.

Inlagan är offentlig handling. För riktigheten i uppgifterna svarar Thorsten Sennton och åberopade vittnen som skall styrka de olika sakförhållandena som åberopas i målet.

Styrelsen
Bankrättsföreningen

 

Inlaga 14 augusti 2000 

Mål nr T 3014-98, Nordbanken AB ./. Marie Sennton, ang fordran (6 sidor)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bakgrund, historik och övriga omständigheter

1. Det socialdemokratiska partiets relation till USA/ CIA och Nato efter andra världskriget och fram till mitten av 70-talet (19 sidor)

2. IB – affären (15 sidor)

3. CIA i Sverige (4 sidor)

4. IB och Säpo (14 sidor)

5. Sjukhusspionaffären i Göteborg 1975 (6 sidor)

6. Det socialdemokratiska partiets relation till de egna medlemmarna, USA/ CIA och Nato på – 70 och 80 – talen (19 sidor)

7. Ebbe Carlsson-affären (3 sidor)

8. SÄPO (65 sidor)

9. Omvärlden (11 sidor)

10. Rotaryorganisationen (14 sidor)

11. Kungahuset  (10 sidor) 

12. Wallenbergimperiet (25 sidor)

13. Bankerna (14 sidor)

14. GE – General Electric (2 sidor)

15. SAPO:s (ej SÄPO:s) roll som Sveriges osynliga regering 
(4 sidor)

16. USA:s världsherravälde (29 sidor)

17. Den svenska modellen (2 sidor)

18. Sverige som ombud för USA (6 sidor)

19. Slutsatser (9 sidor

20. Faktaunderlag (19 sidor)

21. Appendix till bakgrund, historik och övriga omständigheter (11 sidor)

22. Kommentarer till tingsrättens protokoll 2000-04-03 
(2 sidor) 

23. Kommentarer i sak avseende aktbilaga 161 (2 sidor) 

24. Rättslig inställning (2 sidor)

25. Bevisuppgift (12 sidor)

26. Rättens opartiskhet (1 sida)

27. Ansökan om genstämning/ansökan om stämning (1 sida)

 

 

Inlaga 14 augusti 2000

Jur kand Thorsten Sennton
Box 73, 182 05 Djursholm

 

 

Södra Roslags tingsrätt
Rotel 8
Box 27328
102 54 Stockholm

 

 

Mål nr T 3014-98, Nordbanken AB ./. Marie Sennton, ang fordran

I anledning av föreläggande i protokoll 2000-04-03, aktbilaga 163, skall bevisning anges för Marie Sennton i rubricerat mål. Inlagan uppdelas i en genomgång av sakförhållandena, de processrättsliga aspekterna på det aktuella förfarandet och en redogörelse för de bevis som Marie Sennton åberopar i målet.

Den första synnerligen viktiga principiella frågan är hur målet egentligen hittills handlagts och hur det kommer att handläggas i fortsättningen. Detta med tanke på hur 11 kap 2 § regeringsformen och de regler med grundlagsdignitet som numera gäller med direkt verkan i Sverige enligt den europeiska konventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Var och en skall vara berättigad till en rättvis förhandling inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag. Eftersom de svenska allmänna domstolarna inte längre fungerar på det sätt som föreskrivs i 11 kap 2 § regeringsformen och enligt artikel 6 punkt 1 i angivna konvention angivna sätt måste rätten först och främst överväga hur detta systemfel skall hanteras fortsättningsvis. I annat fall blir det fråga om att Sverige som stat kommer att bli fälld för de medvetna och uppenbara fel som skett i förevarande mål och som fortsättningsvis kommer att ske enligt det schema som undertecknad kunnat konstatera tillämpas så snart som Nordbanken eller någon annan av den, som den avslöjats under senare år, hemliga kartellen mellan det socialdemokratiska partiet, kungahuset och Wallenbergssfären skyddade parterna är part i ett mål i Sverige.

I förevarande mål har redan frågan varit uppe till behandling vid flera tillfällen. Tidigare framtaget material med femton skrivelser med bilagor till Sveriges samtliga riksdagsledamöter samt det av Nordbanken och SÄPO upprättade förtalsregistret har ingivits till rätten. Först har dessa frågor behandlats processrättsligt som en jävsfråga eftersom föreliggande partiskhet och beroende är en grov kränkning av de ovan angivna reglerna. Därefter har den genstämningsansökan, som Marie Sennton ingivit, ogillats i strid med angivna regler och i strid med det rättsfall NJA 1998 s 278 som klart uttalar och bekräftar att de angivna reglerna är tillämpliga och i högsta grad gällande för all domstolshandläggning i Sverige. Ogillandet av Marie Senntons genstämning innebär att domstolen givit uttryck för en synnerligen partisk och förutfattad mening i målets huvudfrågor. I förevarande situation måste således rätten överväga hur detta skall hanteras så att kravet på en rättvis förhandling verkligen skall kunna ske inför en oavhängig och opartisk domstol. Som den angivna konventionens regler, Europadomstolens perspektiv och angivna regels i regeringsformen uttryckliga stadgande är kan det inte ske med Södra Roslags tingsrätt som handläggande domstol om målet fortsätter att handläggas på det sätt som hittills skett.

För undertecknad är det enkelt att peka ut de fel som hittills skett och som kommer att ske enligt detta felaktigt, orättvisa, beroende och partiska handlingsschema som Södra Roslags tingsrätt genom sitt hittillsvarande agerande i förevarande mål visat sig följa. Det som skett hittills i förevarande mål och i andra parallella mål har nu konkretiserats ytterligare genom att ett stupstocksföreläggande meddelats utan saklig grund, uppenbarligen endast därför att Nordbanken vill det och därför att varje av Nordbanken som av den hemliga kartellen skyddad part alltid skall få sin vilja igenom enligt de hemliga direktiv som uppenbarligen gäller för Södra Roslags tingsrätt. Det bör i det sammanhanget särskilt noteras att stupstocksföreläggandet avgivits utan kommunikation och att därför beslutet är ett grovt brott även mot den kommunikationsprincip som sedan mycket lång tid tillbaka utgör en av hörnstenarna i de svenska processreglerna! Av det formella förfarandet framgår således att Södra Roslags tingsrätt varit partisk och jävig, helt enkelt direkt styrd av Nordbanken. Att detta kunnat ske beror på den sammanblandning som under årens lopp vuxit fram mellan SAP:s (Sveriges socialdemokratiska arbetarparti, även Socialdemokratiska Arbetare-Partiet) och den svenska statens intressen. Den svenska staten skall borga för det svenska folkets sanna intressen av en rättvis och korrekt hantering men SAP har intresse av att motverka detta med hänsyn till dess roll som företrädare för de ekonomiska intressen som ligger bakom den svenska bankvärlden, således även Nordbanken, och som innebär att varje av den hemliga kartellens skyddad part genom SAP:s makt över den svenska staten ser till att vårt domstolssystem fungerar helt odemokratiskt och i grunden endast skyddar de intressen som ekonomiskt ligger bakom/gagnar SAP. Mer om detta nedan.

För att målet skall kunna handläggas i fortsättningen, på ett sätt som inte olagligt skadar Marie Sennton och som således annars kommer att leda till att den svenska staten blir skadeståndsskyldig för dessa i odemokratisk ordning uppkomna skador, yrkas att rätten tar ställning till detta enligt följande.

  1. Tidigare ingiven genstämning har ogillats i strid med gällande rätt. Detta kommer att leda till att Sverige av Europadomstolen fälls för ett felaktigt agerande i flera avseenden. Eftersom detta beslut är laga kraft-vunnet är denna del av förfarandet redan anmält till Europadomstolen. Skadan kommer att uppgå till omstämt belopp och de följdskador som uppkommer av att tidpunkten för erhållen upprättelse förskjutes med 3 – 4 år jämfört med den tidpunkt då en dom först borde ha meddelats av en rättvis, opartisk och oberoende svensk domstol, nämligen av Södra Roslags tingsrätt. Med de ekonomiska förhållanden som gällt i landet under denna 3 – 4 år långa period blir även följdskadorna avsevärda.

  2. Bara för att undertecknad som ombud för Marie Sennton försökt strukturera upp målet så att Nordbankens medvetet framlagda felaktiga uppgifter inte skall leda till en felaktig dom i målet finns ingen grund för ett stupstocksföreläggande. Dessutom har förordnandet skett utan kommunikation, vilket leder till att förordnandet redan av det skälet omedelbart skall undanröjas. I en sant demokratiskt och lagligt handlagd process enligt gällande regler i Sverige skall inte ett stupstocksföreläggande utfärdas bara därför att Nordbanken vill det. Det måste först finnas ett skäl för stupstocksföreläggandet och det har hittills inte förekommit något i målet som utgör ett sådant skäl. I Sverige skall en objektiv teleologisk lagtolkning ske och vid granskning av förarbetena till 42 kap 15 § rättegångsbalken finns det ingen sådan grund angiven att det passar in på vad som hittills förevarit i målet från Marie Senntons sida. Det faktum att Nordbanken medvetet vilseleder rätten skall inte läggas Marie Sennton till last. Hon skall trots Nordbankens felaktiga agerande behandlas rättvist, oberoende och opartiskt. Sammanfattningsvis menar undertecknad att stupstocksföreläggandet måste undanröjas om inte handläggningen skall anses orättvis, partisk och beroende. Om ett stupstocksföreläggande skall övervägas måste en kommunikation ske först men eftersom det inte finns några relevanta skäl för ett stupstocksföreläggande kan det ogillas redan utan kommunikation enligt de regler, kommunikationsprincipen, som gäller i svensk processrätt.

  3. Utifrån det schema som undertecknad erfarit tillämpas under det senaste decenniet i det svenska styrda orättvisa, partiska och beroende rättssystemet, så snart som en av den hemliga kartellen skyddad part deltar i ett mål, kommer de bevis – som anges av berörd part efter ett stupstocksföreläggande – därefter att avvisas i de delar som de är relevanta.

  4. Den slutliga fasen i att uppnå en orättvis rättegång inför en beroende och partisk domstol är att de bevis som är perifera och som kan manipuleras av Nordbanken, sedan den relevanta bevisningen avvisats, kommer att få finnas kvar som alibi för det enligt punkt 3 föregående felaktiga avvisningsbeslutet. Nordbankens bevis kommer givetvis också att få finnas kvar och användas i målet.

  5. Det bör särskilt noteras att det skett en viss ”produktutveckling” under det senaste decenniet när det gäller denna medvetet felaktiga handläggning, då tidigare inte ogillande eller avvisning av ansökningar om genstämning skett för den part som är motpart till den som skyddas av den hemliga kartellen. Numera har till och med det synnerligen uppenbara felet att direkt avvisa en ansökan om stämning från den motstående av den hemliga kartellen oskyddade parten blivit vanligt eftersom högre instanser släppt alla hämningar när det gäller att acceptera olika former av övergrepp.

Sedan bakgrunden, förklaringen av och syftet med den orättvisa, beroende och partiska handläggningen utretts följer en genomgång av de bevis som åberopas från Marie Senntons sida och som med största sannolikhet i alla avgörande delar kommer att felaktigt avvisas av rätten om inte rätten enligt yrkanden ovan, trots föreliggande domarstyrning, bestämmer sig för att i fortsättningen följa gällande regler om att prövningen skall vara rättvis, oberoende och opartisk.

Givetvis bör handläggningsfrågornas prövning föregås av en prövning om rätten verkligen, mot angiven bakgrund och de omständigheter som anges nedan, kan anses vara oberoende och ojävig även enligt Södra Roslags tingsrätts egen uppfattning. De övergrepp som bevisligen satts i system på SAP:s och dess underorganisationers direktiv måste rimligen få ett slut och även Södra Roslags tingsrätt måste ta i sin situation och försöka få ordning på dessa medvetna och systematiska handläggningsfel.

När det gäller Nordbankens sätt att argumentera i förevarande mål bör särskilt beaktas att fakta kan hanteras på olika sätt:

  1. att ljuga om allt

  2. att tiga (not 1)

  3. att underkänna källan eller den som gjort studien

  4. att använda osakliga argument som riktas mot svagheter i motståndarens karaktär i stället för mot giltigheten eller ogiltigheten i sakfrågan (not 2)

  5. att argumentera i sak. Inom filosofin finns begreppet argumentationsanalys. Det filosofiska studiet av argument och deras giltighetsanspråk. Viktiga begrepp inom argumentationsanalysen är hållbarhet och relevanstolkning ochprecisering samt olika typer av systematiska argumentöversikter. Det viktiga är giltigheten eller ogiltigheten i sakfrågan. När argumentationsanalys skall användas som underlag för ställningstagande och beslut kan man ställa samman olika argument i en s.k. pro et contra-översikt, uppställd så att man dels ser vilka argument som är för (pro) respektive mot (contra) tesen, dels hur dessa argument hänger samman inbördes som över- och underordnade. En god argumentation kännetecknas av att flertalet argument hänför sig direkt till tesen och att alltför långa kedjor av underordnade argument saknas.(not 3) Argument = skäl, grund för påstående – argumentation, bevisföring. Argumentera, anföra skäl.(not 4)

Av de fakta som numera är allmänt veterliga är det uppenbart att Nordbanken försöker undanhålla rätten väsentliga fakta, som om Nordbankens inställning vore självklar. Nu när Nordbankens felaktiga agerande avslöjats i varje detalj och det därmed har givits en förklaring till hur de av Nordbanken styrda övergreppen skett är det uppenbart att rätten måste agera helt oberoende och opartiskt och måste rättvist pröva målet utan någon hänsyn till Nordbankens makt över det svenska rättssystemet. Om Södra Roslags tingsrätt nu väljer att rätta sitt tidigare felaktiga agerande måste dessutom bestämmas vilka delar av materialet som är allmänt veterligt (jfr 35 kap 2 § rättegångsbalken) och vilka omständigheter som därför inte behöver ledas i bevis. En separat muntlig förberedelse/del av muntlig förberedelse för denna fråga torde oundgängligen behövas.

Nedan redogöres först för bakgrunden och för förklaringen till de övergrepp som skett i rättsligt och sakligt hänseende, och som således även utgör den direkta orsaken till att Nordbanken, hittills utan påföljd och utan rannsakan, kunnat ägna sig åt hemlig registrering av olika personer, som en del av en direkt kommersiellt motiverad förföljelse. Nordbanken har använt registret dels för att uppsåtligen skada utvalda personer, dels för att tjäna pengar på registret i förhållande till andra som önskat utnyttja det i motsvarande syfte. Vidare kan genom den bevisning som framlägges i målet nu SAP:s och dess underorganisationers roll i sammanhanget klarläggas i för målet erforderliga delar. Orsaken till att Nordbanken kunnat bygga upp detta förföljelsesystem är följande.

______________________

Not 1. Argume´ntum e sile´ntio (lat., eg. ”bevis från tystnaden”), argumentum ex silentio, en bl.a. inom historisk vetenskap förekommande men omdiskuterad form av bevisföring: med ledning av tystnad i källorna drar man slutsatsen att någonting icke har ägt rum. Nationalencyklopedin, Bokförlaget Bra Böcker, Första Bandet 1989.

Not 2. Kallas Argume´ntum ad ho´minen på latin enligt Nationalencyklopedin, Bokförlaget Bra Böcker, Första bandet 1989.

Not 3. Argumentationsanalys enligt Nationalencyklopedin, Bokförlaget Bra Böcker, Första bandet 1989.

Not 4. Lilla Uppslagsboken, Förlagshuset Norden AB, Malmö 1964.

 

Publicerat i LVU, Maktmissbruk, Människa, Pengar, politik, VärldsGemenskap | 7 kommentarer

‘För Barnens Bästa’ är målet för FN:s Barnkonvention!

För Barnens Bästa! 

Tänk om Sverige skulle ta FN:s Barnkonvention på allvar och anordna en Social Service i Kommunerna, inrättad så att barnens naturliga, medfödda förmåga att locka fram moderskärleken, omvårdnaden och det maskulina ansvaret ur sina föräldrar?

Skulle detta även kunna locka fram en god familjepolitik, kreativ skola, ett rikare arbetsliv och mer sann VärldsGemenskap under en Ny Enad Kosmisk Andlighet för hela Moder Jord? Menade Moder Gud och Fader Gud att familjen skulle vara den övningsplats för fredlig samvaro i liten skala, som den Gyllene Tidsålderns tusenåriga fred utmålar?

Eller är det resterna av det Globala NWO, New World Order, med sin kabal av finansfamiljer, korrupta banker och tvivelaktiga finansiella system, som är den materialistiska giriga grunden till de politiska skamgreppen för i Sveriges nya storindustri:
En Lönsam Kommunal Människohandel? Omsättning: storleksordningen en procent av BNP, eller trettio – fyrtio miljarder kr per år?

Vårt smarta nationella LVU/HVB-System kräver och kränker nu mer än trettio tusen tvångsomhändertaganden per år, mer än sex gånger mer omfattande per capita än i vårt germanska grannland Tyskland! Tidskriften Der Spiegel beskrev det brutala Sverige 1983, som ett Kindergulag in Sozial-Staat Schweden. Är detta månne den slutliga Svenska Modellen: Ungdomsfängelser med Sovjets arbetsläger i Sibirien som förebild?

Eller kan Sverige mogna upp till kraven på ett civiliserat samhälle genom att införa FN:s Barnkonvention som lag? Räcker det? Eller behövs det något mer, tex att myndigheternas tjänstemannaansvar återinförs? Krävs det förbud för att socialtjänstemän kan få bli delägare i lönsamma HVB-hem där LVU-drabbade barn säljs som sexslavar till pedofiler, som aningslösa barn för adoption, läkemedelsförsök, eller organtransplantation?

Kan Sverige bibehålla sitt unika system med förvaltningsdomstolar med mutbara advokater, nämndemän och stängda dörrar för att inte falskspelet ska läcka ut, utanför de invigdas krets?

FN:s Barnkonvention skall bli lag även i Sverige, enligt en motion till Statsrådet Åsa Regnér. Socialtjänstlagen (SOL) och lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om Vård av unga (LVU), påverkas av detta. Myndigheter såsom Kommunala Socialtjänster, Polis, Åklagare, Domare, Förvaltningsdomstolar, Advokater och politiskt tillsatta nämndemän har missbrukat den lagen för egen vinning, i många decennier. Många har vittnat om det, även internationellt i EU-Parlamentet i Bryssel samt av FN i New York och Généve.

Många familjer i Sverige har förlorat sina barn helt, till familjehem eller Hem för Vård och Boende, HVB, där barnen blivit sexuellt missbrukade. Hundratals drabbade föräldrar och barn har i förtvivlan tagit sina liv, andra har tagit fel väg för att söka lycka genom att missbruka narkotika, bli kriminella, osv. Många ser att barnmisshandeln från sociala myndigheter har ökat. Tusentals barn per år fastnar numera för gott i det smarta LVU/HVB-Systemet. Knappt fem procent kommer tillbaks till sina familjer, trots att detta är vad FN:s Barnkonvention säger med sitt motto: att göra det som är bäst för barnet!

Vad kan, vill och behöver BarnetsBästa*Org: www.barnensbasta.org, göra för att förbättra de LVU-utsatta familjernas situation?

 

Publicerat i LVU, Maktmissbruk, MOR, Pengar, politik, Tro | 13 kommentarer

Andligt Uppvaknande på Moder Jord under närmaste månader!

 
Kära Läsare av Filosofens blogg
Nu börjar något stort att ske på Moder Jord
Mer Kanaliserad text om förändringen har jag publicerat på Peace Philosophers Blog:  www.peace.se/blog/ i dag den 28 maj, 2016.

Här följer några smakprov av det som kan ske j juni-juli!

Se mer från min källa::  http://www.whoneedslight.org

”I can confirm, as we have told you through many other beloved channels, that the coming two months will be an enormously important window in many arenas – financial, yes, but also many, many other areas of life will also be massively impacted by the events that now hover on the horizon.  The excitement in the air is real.  Allow your joyful anticipation to soar.  In doing so, you create the slipstream that carries events to completion, and formerly uninvolved observers to come to attention in wonder.” ~ Father God
Your Victory Is in Sight!
Update by Sheldan Nidle for The Galactic Federation of Light and Spiritual Hierarchy 

Our desire is thus to bring to a conclusion a set of false beliefs that have made it possible for the dark and its minions to control you for nearly 13 millennia. The key to this is the vast growth in your consciousness. This one element has made you more able to support the Light and its numerous actions to end the power of the dark and its minions on this surface realm. This point has become the primary action. Permitting the NESARA governance to come to power is truly essential to our success. On this matter, we have sent out our liaisons to confer daily with our allies and put together a jointly sponsored action that is now on the very verge of success. A number of actions are taking place that promise us the much-desired point of final success. The dark has been a most elusive enemy. It has created delays that we initially believed impossible. This latent resilience has been factored into our strategy. We intend to announce shortly that we have succeeded. With that under control, we can secure this realm for the much-needed lessons of your Ascended Masters!

As time progresses your friends from Space will provide you with suitable technologies, to deal with any changes that may seriously affect you. They closely monitor how matters are proceeding, and where needed help Mother Earth with adjustments that are required. You may be sure that Humanity is closely protected to ensure minimum damage and loss of life. Some occurrences are karmic in nature in which event we cannot interfere. We will otherwise help to protect all life forms and if necessary move you to a safe area. Some upheaval is unavoidable but any inconvenience to you will be more than offset by your eventual gains.
There can be few people who have not felt that time has speeded up and it will continue to do so, as it propels you into the higher dimensions. Already the changes are being noted and it includes a higher level of consciousness. Not all souls will go through this experience, as some are not ready and are unable to move out of their present level. All will find their correct level as time passes and that will result in Ascension that many are preparing themselves for now. Do not concern yourselves regarding which level you have reached, as all will find themselves exactly where they are meant to be.
Your chosen leaders for this period are David Wilcock and Corey Goode, and you are advised to note their messages of Love and Light if you wish to be to be up to date with them. Use them to measure others as to their acceptability and know that you are going through a critical time. Be aware that those of the dark Forces are desperately trying to frighten you into believing you are going to be attacked by Aliens, when in fact they are ”make believe” and fake simply to fool you.
This message comes through my Higher Self, and I leave you with love and blessings. May the Light brighten your days and path to completion.
In Love and Light.
Mike Quinsey.
 
Community Corner
You Are All Beautiful Beings of Intense Light 
by Jesus through John Smallman
 
 
”What has lain hidden for so long can no longer be kept hidden, and as more and more of the endemic corruption is exposed it becomes apparent to all sane beings that change is essential. Therefore, change will occur. We have been telling you this for some time now so that you will be ready, and many changes are imminent.” ~ Jesus through John Smallman
22 May 2016
These are interesting times! Much is happening in the physical realms that is quite unprecedented. The stability of many of your ”democratic” governments is no longer assured as dissatisfaction with the whole political process among the citizens of these various countries increases. And the elected officials seem either unaware of the situation or are unwilling to address it. From such situations revolutions arise. Enormous changes are about to occur that will amaze and shock you as the real agendas of many in positions of power and authority over you are disclosed by disaffected minions and employees. Whistle-blowers are appearing everywhere with information that has been withheld but which should have been in the public domain. As this continues so does people’s dissatisfaction and that leads to change. In this case to enormous change!
All the disclosures about endemic corruption in high places are happening as a result of humanity’s collective decision to awaken from the dream. What has lain hidden for so long can no longer be kept hidden, and as more and more of the endemic corruption is exposed it becomes apparent to all sane beings that change is essential. Therefore, change will occur. We have been telling you this for some time now so that you will be ready, and many changes are imminent.
When you accept yourselves you are accepting God into your lives and then His infinite Love completely suffuses you and flows from you out into the world at large, directly affecting everyone with whom you interact in any way at all. You are presently on Earth to do just this. You all chose to be here in this moment for this divine purpose, and your part in it is absolutely essential.
Dismiss all negative self-judgment and discount any negative judgments that others attempt to impose upon you. Be loving in every moment, in other words, be yourselves! That is why you are here. And as you live honestly as yourselves the whole world changes as the unreal just falls away and Love pervades everything.
Your loving brother, Jesus.
 
Art Credit of Galactic Ship Unknown

Se mer från min källa::  http://www.whoneedslight.org

 

Publicerat i Framtid, Pengar, politik, Tro, UFO, VärldsGemenskap | 1 kommentar

Folkomröstningen om basinkomst i Schweiz

Folkomröstningen om basinkomst i Schweiz ägde rum den femte juni 2016. Resultatet i folkomröstningen blev 23.1 procent ja mot 76.9 procent nej.[källa behövs]

Omröstningen föregicks av en namninsamling och en kampanj med flera spektakulära inslag. Aktivisterna bakom kampanjen ville med initiativet främja en debatt om synen på arbete, pengar och värdighet. Schweiz regering Förbundsrådet, som såg en rad problem med reformen, rekommenderade avslag.  Wikipedia

Publicerat i Pengar, politik, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Sverige, en framtida Kunglig Republik?

Sverige är världens fräckaste blandekonomi.

Landet Lagom kombinerar världens extremaste socialism, med en extrem privat kapitalism, dold och gömd under en skattebefriad stiftelse under det stora dugliga flockens enpartiväldiga dagar.

Hur klarade vi det konststycket? Jo Marcus Wallenberg senior brukade ta en kvällspromenad till Gunnar Strängs bakdörr på torsdagskvällarna,
så att finansministern var fullt uppdaterad om näringslivets planer och idéer, när han deltog i Kung Gustaf VI Adolfs fredagskonselj dagen efter…

Genom denna kortslutning mellan den fräckaste kapitalismen med sina smarta A- och B-aktier, så kunde en privat bankfamilj styra landet genom att verka utan att synas giriga inför en alltmer vänsterextrem socialdemokrati. Det fungerade så bra att vi tom slapp uppleva kommunismens oblodiga sammanbrott 1991. Sovjetväldet föll ju som ett korthus, saknad av ingen, eller ja, några få kanske. Men Sverige fortsatte målmedvetet, aningslöst åt vänster.

Genom en smart lönsam kommunal människohandel, allt sedan Gejeraffärens dagar, kan det statsbärande partiet tillfredsställa pedofilerna i samhällets topp med kidnappade barn för sexuella lekar med underåriga innan myndighetsåldern.

Genom att även tillåta invigda socialsekreterare att bli delägare i familjehem och HVB-företag, har dessa även rätten att med en enkel orosanmälan anlita Polisens Transporttjänst så att de drygt trettio tusen tvångsomhändertagna per år kan göras ‘tillgängliga’ för sexmissbruk, polis-bonus, adoption, läkemedelsförsök, organtransplantation, mm, via LVU/HVB-Systemets förmedling, allt under skyddet av en aga-lag, sexköpslag och skenrättegångar under förvaltningsdomstolarnas sekretess.

Jo-jo, i den konstitutionella demokratin med en kung som inte får yttra sig i politiska frågor, blir det fritt fram för en toppstyrd totalitär parlamentariska demokrati av knapprtyckare som styrs uppifrån av en Partijunta kring Den Starke PartiLedaren till höger eller vänster ( Fürer, som det hette i vårt grannland för 60-70 år sedan). Och Så kan vi nu även förstå DÖ: Decemberöverenskommelsen där den forna svenska demokratin avblåstes i nio månader till förmån för idén om en åttaårig borgfred i två mandatperioder med ett riggat maktskifte i halvtid, samt full pension för alla förtroendevalda som tyst förmodades lyda signalerna uppifrån….

Vem var arkitekten bakom DÖ? Den väl utspridda gruppegoismen? Det dolda ansvarsbefriade kommunala maktmissbruket? Statsministern? Eller var det kanske hans dolda Husse på ett Torp i Södermanland, som med fast hand styrde de sina: generaldirektörer, domare, polischefer, kommunchefer och socialnämndsordförander med sin mobiltelefon efter ett drygt decennium vid den politiska utnämningsmakten. Där satt han, HSB: Han Som Bestämmer!

Oh, du sköna nya värld av materialistisk och ateistisk enfald som tillåter oss att agera utan medkänsla, empati eller samvete! Hur ska detta sluta?

Ett anarkistiskt inbördeskrig?

Eller kommer Drottning Victoria att vilja ha en kapabel folkvald President vid sin sida, i den framtida Kungliga Republiken Sverige?

Publicerat i Framtid, LVU, Maktmissbruk, MOR, Pengar, politik | 6 kommentarer