Är det våra huvudstads-medier som är problemet?

Var ligger systemfelet i ‘SANNINGS-Ministeriet’ SVT/Pravda?
Hur kan det komma sig att propagandakanalen TV1/TV2/SR fått fem minuters tolkningsföreträde för sina politiska experter i Aktuellt mitt emellan de två avsnitten av partiledardebatten förra söndagen? Jo för att slö-tittarna ska få en sammanhängande bild av hur de ska lära sig hata Sverigedemokraterna, det enda växande demokratiska partiet efter DecemberÖverenskommelsen!

Varför behövde Jimmie Åkessson sjukskriva sig ett halvår för att kunna komma igen så starkt under Almedalsveckan? Jo, SVT/Pravdas tolkningsföreträde i den rödblågulgröna partiröran! Har ni märkt hur programledarna är instruerade att höja rösten i anklagande ton när de börjar tala om, och med SD?

Har SVT/Pravda uppgiften från alla i DecemberÖverenskommelsen att tysta landets mogna beresta elit och invandrare om att det finns många bättre politiska lösningar än de som ryms i Svenska Modellens dubbelspel mellan höger och vänster?

Är det dags att ‘SanningsMinisteriet’ Sveriges Television AB lämnar över Public Service-uppdraget till någon bättre lämpad, mer objektiv kanal? Var finns den i så fall? Olof Palme valde skickligt ut en karismatiskt kommunist för att som rektor för Journalisthögskolan sätta rätt färg på debatterna i MSM under enpartiväldets femtio år.

P.S. Har du som äldre läsare anat att det var den svenska rasrenheten efter bildandet av ett Rasbiologiska Institutet i Uppsala 1922, och tvångs-steriliseringar, som gjorde att Hitler tvekade och inte genomförde sin planerade invasion av Sverige? Vårt rasrena land med sina främlingsfientliga myndigheter var en förebild för alla de internationella politiker som för hundra år sedan insåg att det inte går att jämka samman en mångkultur inom tidsramen för en till tre generationer.

Motsatsen är Vallonerna: smeder och bergsmän, som med sina kunskaper, verktyg, familjer och tjänstefolk från norra Katolska Frankrike under 1600-talets första decennier invandrade till Sverige med sin kreativitet.

Varför stöttade både statsministrarna Persson och Reinfeldt att Sverige skulle vara positiva till en ökad invandring? Jo båda fick pengar i egen ficka av den finansiella eliten bakom både EU och Wall Street Banksters för att säga det som statsministrarna sa, när de sa och agerade det! (viskar hovnarren gäckande i örat på de makthavare som behöver veta sanningen/ Pravda)!

Publicerat i Pengar, politik, Sagan om en bättre värld | Lämna en kommentar

Lars Bern: En klar röst i Landets Lagom grumliga vatten

ANTHROPOCENE

Ett partipolitiskt oberoende libertarianskt forum för debatt och opinionsbildning

DEMOKRATIMORAL&ETIK

Väst har förlorat sitt moraliska tolkningsföreträde

max_iv_invigning_stefan_lofven_20160621_0032_27748980202

Efter Andra Världskriget hade västvärlden ett betydande moraliskt tolkningsföreträde i världspolitiken. Man hade satt stopp för en kejserlig japansk diktatur som länge plågat länderna i bortre Asien och fått den ersatt av en fungerande demokrati. Man hade även ihop med Sovjets Röda Arme satt stopp för nazismens drömmar att skapa ett tusenårsrike med världsdominans. Västvärlden lyckades därefter tack vare sina nya kärnvapen och terrorbalansen, även stoppa världskommunismens planer på globalt herravälde. I Koreakriget försvarade man med framgång Sydkorea vid den kommunistiska attacken från Nordkorea som stöddes av både Kommunistkina och Sovjet. Resultatet blev att den kontroversiella Sydkoreanska Syngman Rhee regimen efter folkliga protester ersattes av en mer stabil demokrati.

Västvärldens moraliska övertag stod på sin topp när John F. Kennedy valdes till USA:s president och han med framgång satte stopp för Sovjets försök att skjuta fram sina militära positioner med kärnvapenmissiler på Kuba. Han började även en dialog med Sovjets ledare Nikita Chrusjtjov för att försöka åstadkomma en avspänning i det pågående kalla kriget mellan Sovjetkommunismen och västvärlden.

Mordet på Kennedy år 1963 blev en vändpunkt. Genom en s.k. false flag operation i Tonkinbukten i Sydkinesiska havet året efter, skapades en förevändning för USA att anfalla det kommunistiska Nordvietnam som hotade den västvänliga korrumperade regimen i Sydvietnam. Därmed inleddes Vietnamkriget som USA och väst förlorade trots massiva terrorbombningar och giftbesprutningar av det fattiga landet. Kriget blev det första steget i ifrågasättandet av västvärldens moraliska tolkningsföreträde. Inte minst markerade den svenska Palme-regeringen starkt mot USA och liknade terrorbombningarna vid nazisternas krigsförbrytelser.

Efter Vietnamkriget kom kriget i Afghanistan, där USA tillsammans med Pakistan rustade och tränade en proxyarmé med jihadister som sattes in mot den sekulära sovjetstödda kommunistregimen på 80-talet. Proxyarmén slog kommunisterna och det då sönderfallande Sovjet drog sig ur kriget. Någon demokrati lyckades man dock inte inrätta. Makten togs över av de muslimska fundamentalistiska talibaner som växte fram ur USA:s proxyarmé.

Under hela perioden fram till Sovjetkommunismens kollaps upprätthölls västs moraliska övertag genom motståndet mot det kommunistiska förtrycket i det dåvarande östblocket. Man kunde utan betydande ifrågasättanden utmåla sig i MSM som moralens väktare mot ondskans imperium. Västliga intressen dominerade helt medierna och slapp bli ifrågasatta. Detta övertag användes flitigt för att legalisera ingripanden mot regimer som stod i vägen för västs ekonomiska och geopolitiska intressen. Kommunisterna kunde inte upprätthålla sina regimer utan förtryck och förföljelse av oliktänkande och de hade ett rejält underläge i medierna. Uppförandet av Berlinmuren blev en viktig symbol för kommunismens moraliska förfall. Höjdpunkten för väst var när president Reagan kunde uppmana Sovjets siste ledare Michail Gorbatjov to tear down this wall.

Västs problem med sitt moraliska tolkningsföreträde började på allvar efter murens fall. Vi fick plötsligt en unipolär värld där det var Lex Anglo-Americana som styrde världsordningen och som backades upp av MSM som kontrolleras av den härskande förmögna eliten. Framväxten av Internet och den fria debatten och opinionsbildningen via nätet öppnade plötsligt upp för ett ifrågasättande oligarkernas maktutövning. Opinionen blev allt mer medveten om de uppenbara bristerna i västs moraliska överlägsenhet och den geopolitiska maktutövningen mot ofta små sårbara stater blev allt mer ifrågasatt.

Den ekonomiska utvecklingen av västvärlden ändrades så att nästan hela den lilla ekonomiska tillväxten hamnade hos den rikaste procenten av folken, medan medelklassen för första gången i industrisamhällets historia får det sämre än sin föräldrageneration. Förutsättningarna för den ekonomiska vingkantringen har varit tillskapandet av odemokratiska överstatliga organ som EU och försöken att driva igenom handelsavtal som ensidigt gynnar den förmögna elitens intressen. Detta tillsammans med den växande medvetenheten om omoralen i västs geopolitik, har skapat den opinion mot västvärldens styrande etablissemang som växer för var dag. Missnöjespartier etableras överallt och är på väg att skaffa sig ett avgörande politiskt inflytande i en rad västländer.

Den styrande angloamerikanska oligarkin inser att deras ställning är hotad av det framväxande folkliga missnöjet. Strategin för att möta detta förefaller att vara att frammana ett nytt kallt krig med dagens Ryssland som ställt sig i vägen för planerna på ett globalt Lex Anglo-Americana. Ju mer rädsla men kan skapa ju lättare kan man kontrollera en allt mer missnöjd befolkning. Förhoppningen är givetvis att man på detta sätt skall återfå kontrollen över folkopinionen i väst med hjälp av en i media demoniserad fiende.

Vi ser dagligen exempel på västs geopolitiska övergrepp på land efter land i Mellanöstern som legaliseras med den starkes rätt – Lex Anglo-Americana. Västa besinningslösa korståg under 15 år har kostat minst 2 miljoner liv, varav flertalet civila. De flyktingströmmar det har ställt till med skall bara inte nämnas. Nu har Ryssland blandat sig i krigen och gått in till försvar för sin allierade, den legitima Assad-regimen i Syrien. Omedelbart anklagas ryssarna för krigsförbrytelser för att de gör exakt samma sak som väst ägnar sig åt i Mosul och i Jemen och exakt samma sak som vi svenskar medverkade till i Libyen för några år sedan. I dagens västliga vokabulär är ett brott mot Lex Anglo-Americana i detta sammanhang liktydigt med krigsbrott.

I dagens Mellanösternkonflikt försvinner det sista som var kvar av västvärldens moraliska övertag. Denna utveckling understryks av allt fler tecken i västvärlden på att etablissemanget på olika sätt nu försöker begränsa yttrandefriheten. Medan forna kommunistdiktaturer går från slutenhet mot ökande öppenhet, går utvecklingen i väst åt motsatt håll. Demokratin i många västländer inklusive Sverige manipuleras ogenerat av det gamla etablissemanget för att stoppa det folkliga missnöjet.

Som en symbol över våra styrandes moraliska kollaps åker nu Sveriges statsminister Stefan Löfven till Saudiarabien på officiellt besök. Landet har tillsammans med USA skapat IS, den mest bestialiska terrororganisationen i modern historia. Samtidigt utför man hänsynslösa terrorbombningar av folket i Jemen. Detta legaliseras av det svenska besöket och drar skam över det land som Carl Bildt i ett utslag av högmod, en gång döpte till en humanitär stormakt.

Sverige är idag bara ett fegt litet lydrike under Lex Anglo-Americana och västvärlden har inte längre något moraliskt tolkningsföreträde kvar.

Publicerat i Energi, Hälsa, Maktmissbruk, Pengar, politik, Tro, VärldsGemenskap | 2 kommentarer

Konsten att vara frisk i ett sjukt land

 

Att vakna andligt gör själen frisk,
men det klassas ofta som en sjukdom som behöver medicineras bort
i det materialistiska, ateistiska och alltför jämlikade Sverige.

Varför och hur gick Sverige i baklås?  
Varför tvångsomhändertas över trettio tusen barn per år? Sex gånger fler per capita än i det jämförbara grannlandet Tyskland?
Svar:  Människohandeln via LVU/HVB-Systemet är så lönsam!

Att agera för  Barnets Bästa förordas av FN:s Barnkonvention sedan 1950.
Men, är det verkligen för barnets bästa, om endast några få procent av alla LVU-drabbade familjer får tillbaks sina barn efter ett grymt, brutalt tvångsomhändertagande?

Vart försvinner resten, huvuddelen, av de LVU-klassade barnen?

* Till sexuella övergrepp, från fosterfamiljer, föreståndare av HVB-hem, som inte vill förlora en listig sidointäkt? Eller till adoption, medicinska försök eller organtransplantation?

* Till Socialsekreterare som både har rätten att göra en orosanmälan, och med polisens transporttjänst gömma barnen i ett HVB-hem där samme kommunanställde  är delägare i vinsten?

* Till Pedofil-ringarna i Samhällets topp?
  (Geijeraffären på riksnivå på 1970-talet, mörkares effektivt, se: Wikipedia)

Fins det liknande ringar i dag på kommunal nivå i Sverige? Pedofiler gömmer sig i samhällets topp. Påven Franciskus måste inför en tribunal i Bryssel år 2014 erkänna att 8 000 pedofiler finns bland präster, Biskopar och Kardinaler inom Katolska Kyrkan.

Är det ett dolt ekonomiskt/politiskt/juridiskt/etiskt/moraliskt  samspel mellan Förvaltningsdomstolar, Polisen och Socialförvaltningarnas anställda som är det smarta systemfelet bakom det korrupta LVU/HVB-Systemet, och som därmed ligger bakom den Lönsamma Kommunala Människohandeln i Sverige?

Hur många pedofiler gömmer sig i maktpyramidens topp inom landets korrupta kommuner? (Fd Riksrevisionens modiga chef Inga-Britt Ahlenius sa i TV-programmet: Min Sanning,  att det var just i kommunerna som korruptionen är allra värst)

Hur många socialsekreterare och enhetschefer mår i dag illa inom Kommunens Socialförvaltning? Får de ofullständigt stöd uppifrån, motarbetas de, eller får de rent utav falskt underlag för sitt arbete från socialnämndens ordförande eller socialchefen? Har de politiska rötäggen i toppen kanske något kriminellt att dölja?

Efter att under några år ha granskat Romernas situation i Europa, överväger Europeiska Rådet (Council)  nu även att granska RättsOsäkerheten  i Sverige.

Hur ska Sverige klara Europeiska Rådets framtida granskning
av det smarta LVU/HVB-Systemet? 

Källa: Filosofens blogg:  www.peace.se/blogg/    Kategori LVU
Femtio mödrar och fem fäder till tvångsomhändertagna med LVU, har har under 21 år berättat sin historia för mig. Sedan 2010 har jag systematiskt byggt upp bloggen med mina inlägg och fått god hjälp från hundratals stödjande kommentarer om de kränkande, hämmande och ibland livshotande följderna av ett tvångsomhändertagande av barn från sina föräldrar. Sverige har ett allvarligt systemfel att hantera, innan vi är i närheten av den Humanitära Stormakt som propagandakanalen SVT/Pravda lockar oss tro att vi är.

Publicerat i LVU, Maktmissbruk, Människa, MOR, politik | 8 kommentarer

DÖ: DecemberÖverenskommelse, DÖ ut det gamla…

Hur skapades DÖ, DecemberÖvereenskommelsen i Sveriges toppstyrda Demokrati?

Jo, genom att erbjuda det allrasom Gottaste till de tidigare så kallade folkvalda: Full Pension fram till 65 års ålder efter att ha varit till lags till den lydiga juntan kring Partiledaren! Antingen han finns till Vänster, till Höger eller hon styr i Centerns mitt. Ligg lågt i fyra plus fyra år med ett tydligt vänster-höger skifte i halvtid. Detta är DÖ-förslaget till den lamslagna Riksdagen som söker följa den smarta medelvägens råd i boken: Sweden the Middle Way, av Marquis Childs, 1936.

Och eftersom DecemberÖverenskommelsen: DÖ inte följer några lagar eller paragrafer eller riksdagsbeslut, vet ju ingen av de 349 ledamöterna om eller hur länge den smarta överenskommelsen gäller, eller vem den ansvarige bakom DÖ är egentligen?

Några utdrag ur den oskrivna DÖ-lagen:
Undvik att driva frågor för dina väljare. Utnyttja Tjänstemanens ansvarsfrihet fullt ut. Sök samförstånd med rötäggen bland 7-klöverns Partitoppar. Förtala det enda demokratiska parti som växer i röstetal efter varje val. Lita mer på de sju partier som enats i fördelarna av att ligga lågt. Så lågt att alla sju partier har den saken gemensam: De gick bakåt i senaste valen! Men en feg svensk tiger om sina och myndigheternas rasistiska och främlingsfientliga rötter.

Skaparen av DecemberÖverenskommelsen gömmer sig själv på ett välutrustat Torp i ett naturreservat, och behöver inte visa sig annat än när han blir inbjuden av SVT/Pravda, alltsedan en karismatisk kommunist blev utsedd till rektor för första Journalisthögskolan. Detta grundlade de senaste femtio årens vänstervind av den smarte ikonen O. Palme med credot: Politik är att vilja! Låt Sveriges Television producera sanningen på löpande band i sina välregisserade, såpade PropagandaProgram!

Ja på det sättet blev Sverige mer kommún-nistiskt än Sovjetväldet hann bli, när det väl  föll som ett korthus. Varför blev det då på 1990-talet ingen diskussion ens om motsättningarna i vår smarta svenska blandekonomi?

Hur länge kommer nuvarande DÖdläget i svensk politik att råda? Sannolikt till valet 2022, då Europeiska rådet (Council) kan komma att rekommendera att Drottning Victoria får en folkvald President vid sin sida för att med kraftiga nypor leda den Kungliga Republiken Sverige.

Vad blir den folkvalde presidentens viktigaste uppgift? Ja, det är nu riksdagens viktigaste grundlagsuppdrag att utreda under nästa mandatperiod.

Vi väluppfostrade Väljare i det lama Landet Lagom har i flera generationer vant oss vid att de ansvarsbefriade politiker, som missköter sig kan sitta kvar vid makten i evighet, genom att komma överens med en medarbetare att denne tar på sig skulden och belönas med ett väl tilltaget avgångsvederlag för den goda sakens skull.

Men låt oss pröva ett alternativt scenario: Tänk er att vi bryter mönstret om vår medfödda hjälplöshet, och ger Presidenten rätten att landsförvisa en, två eller max tre politiska rötägg under sin fyraåriga första mandatperiod?

Hur skulle Sverige må efter ett sådant kraftigt nyp? Skulle vi se politiker börja tävla om att ta ansvar inför sin glada och tacksamma hejarklack av förtroendefulla väljare?

I yttrandefrihetens förlovade land vem eller vilka skulle Du själv vilja se landsförvisade?

Det kan väl inte vara fel att pröva, lite tyst för sig själv åtminstone! Tillsvidare…

Publicerat i Framtid, Hälsa, LVU, Maktmissbruk, Människa, Pengar, politik, VärldsGemenskap | 2 kommentarer

Framgångsrikt renrasiga Sverige!

Från svensk rasism och främlingsfientlighet till DÖ, DecemberÖverenskommelsen.

Socialdemokratin i Sverige började som en god framgångsaga. Vår modell blev en internationell förebild i femtio år, fram till att Ecklesiastikministern (för Kyrka och skolfrågor) Olof Palme ville, och fick stöd för att göra landet mer mångkulturellt.

Gråsossarna i början av 19-hundratalet var skötsamma nykterister med två böcker på sin bokhylla: Partiboken och Bibeln. Och pionjärerna kunde villkoren i bägge böckerna: Individen måste inordna sig, lyda signalerna uppifrån, för att en samlad LO-(S)-SAP arbetarrörelse skulle ha framgång.

Under 1920-talet var strejkerna i Sverige de värsta i hela Europa. Lösningen var Saltsjöbadsavtalet 1938 när Arbetsgivarna SAF gjorde Fackföreningsledarna delaktiga i företagsvinsten, och därmed fick dem att dämpa de vilda, lokala strejkerna!

Tjänstemän och förtroendevalda politiker arbetade efter sunt förnuft och de kunde sin protestantiska Bibel. De visste vad som skapade ordning och reda i samhället: ärlighet, nykterhet, skötsamhet i yrket och i gillet (dvs yrkesgemenskapen). De förtroendevalda hade en samvetes inre röst som talade förnuft med sin husbonde och tog sitt ansvar i bygemenskpen. De självägande bönderna hade stor respekt under ståndriksdagens 18-hundratal. Övergången till ett Bondeförbund som senare bytte namn till Centerpartiet byggde på landsbygdens sunda förnuft med Bondepraktikan som rättesnöre för storfamiljen snarare än på lagarna.

När Sverige skapade ett Rasbiologsikt Institut 1922 låg det helt i tidens anda. Hitler såg det som föredömligt att med tvångssteriliseringar hålla folkstammen ren från inblandning av undermåliga raselement. Under femtio år genomfördes ett framgångsrikt program för steriliseringar. En effekt var att Sverige slapp invasion ifrån det NationalSozialistiska Tyskland under hela andra världskriget. Även om det var nära ögat tre gånger.

Efter 40-talets världskrig och Gustavs V samlingsregering kan man säga att  Partidebatterna i Vasaparken i Stockholm mellan Ohlin, Hjalmarson, Hedlund och Erlander var den svenska Parlamentarismens höjdpunkt.  Det kan illustreras av en demokatin som kunde nå ända ut till folket via Sveriges Radio.

Olof Palme var den smarte som såg att arbetarrörelsen kunde gå ännu längre med lagar, lokala förvaltningsdomstolar, och muntliga överenskommelser på lokal nivå mellan ärliga läskunniga människor som styrdes av ett SVT/Pravda med politiskt tolkningsföreträde. Och det var genom att anlita en karismatisk kommunist som Rektor för Journalistskolan som Sveriges MSM, MainStream Media, blev så uttalat vänstervridna under de senaste femtio åren …

Justitieministern Lidbom skapade detaljerade lagar för LO:s medlemmar och yrkeskategorier som krävde att trekammarbrunnar inspekterades varje år antingen det behövdes eller ej, osv i den stilen. Lagarna blev rörelsens stöd. Men Lidbommeriet gick snart till överdrift…

Och den fräcka blandekonomin sköttes smidigt på högsta nivå genom att Marcus Wallenberg Sr på torsdagskvällen promenerade över till finansministerns Gunnar Sträng kontor, så att denne var fullt informerad om näringslivets önskemål och krav, när han deltog i Fredagskonseljen med Kung Gustaf VI Adolf dagen därpå.

I boken: Sverige, Sluten Anstalt beskriver författaren Ulf Nilsson elegant hur den fräcka Kapitalismen med A- och B-aktier kunde fortgå i decennier utan att rörelsens fotfolk insåg att Stockholms Enskilda Bank, juridiskt sett, var en skickligt dold del av en skattebefriad stiftelse. ( På liknande sätt som Rockefeller Foundation tillkom när det integrerade Standard Oil blev för mäktigt och måste delas upp i Sju Systrar 1911.)

Och på 1970-talet hade Sverige sen kommit så långt i sitt Socialdemokratiska Enpartivälde att det var möjligt att göra en grundlagsändring inför ögonen på en splittrad maktlängtande Höger. Sverige blev en Konstitutionell Monarki med en statschef med munkavle, som inte fick yttra sig i politiska frågor. Tanken var att materialistiska och ateistiska Socialdemokratiska Regeringar skulle ersätta varann i det lyckliga landet lagom.

Men korruptionen bland ansvarsbefriade tjänstemän och rättsrötan växte bland landets olika förvaltningsdomstolar, vilka med lydiga händer ur det statsbärande partiet, utan större åthävor eller diskussion flyttade över mer och mer makt till den kommunala nivån.

Sverige smygsocialiserades ock blev mer kommún-nistiskt (observera betoningen kommún snarare än riksdag) än Sovjetväldet någonsin fick bli innan det kollapsade 1991!

Och i vår alltmer Materialistiska Totalitära Demokrati lockas politiker till välbetalda tjänster utan personligt ansvar att ligga lågt under två mandatperioder för att maximera sin förtida pension osv …

Vem var arkitekten bakom den listiga DecemberÖverenskommelsen? Hur lyckades han(?) få sju partier att enas i en utomparlametarisk överenskommelse som DÖ, som bland annat lyckas tysta ner den lönsamma Kommunala Människohandeln med Tvångsomhändertagande av över 32 000 barn per år, till landets många dolda pedofiler och sexmissbrukare?

Hur då, och varför då?

Ja följ med i de följande inläggen i Filosofens blogg så kan du inse vidden i hela den historia om Svenska Modellen, som nu kommer att börja granskas systematiskt i Europeiska Rådet (Council) och i EU Parlamentet av den alltmer mäktiga och handlingskraftiga ordföranden Donald ‘Tusk’ som börjar röra omkring i Europas rättsröta med sina ‘betar’…

Se mera från EU-mötet i Bratislava rapporterat i Bakom Kulisserna och Filosofens blogg den 17 september:

Tusk: ”Aldrig mer kan vi tillåta våra gränser bli översvämmade av våg efter våg av illegala invandrare”

16.09.2016 23:08

EU-TOPPMÖTET I BRATISLAVA

 

Publicerad 16 september 2016 kl 10.49
Av Mattias Albinsson 

Europeiska rådets ordförande DonaldTusk uttrycker oro över att många EU-politiker tycks obekymrade över det folkliga motstånd som finns mot den stora invandringen från tredje världen och det otrygga samhälle som den skapat.

Uttalandena gjordes igår, inför det EU-toppmöte som idag hålls i Slovakiens huvudstad

– Vi har inte kommit till Bratislava för att trösta varandra eller förneka de verkliga utmaningar vi möter,sade Tusk inför ett pressuppbåd.

– Det enda vettiga just nu är att se nyktert och brutalt ärligt på situationen.

Den polske konservative politikern, som ibland brukar kallas för EU:s ”president”, upprepade därefter för journalisterna att EU:s ledare måste förstå varför britterna valde att lämna unionen. Att det berodde på asylkaoset, terrorhotet och den otrygghet som mass­invandringen av araber och afrikaner medfört för Europa.

– En sak måste vara absolut klart här i Bratislava. Vi kan inte inleda samtalen i en lycksalig övertygelse om att ingenting är fel, att allting var och är okej, sade Tusk.

– Jag är övertygad om att vi här i Bratislava, efter mötet, måste lyckas övertyga våra medborgare om att vi lärt oss läxan från Brexit. Att vi kommer bringa tillbaka stabilitet och en känsla av säkerhet och effektivt skydd.

Få EU-toppar är så insatta i hur EU:s olika regeringar resonerar och tänker kring invandring och terrorhot som Tusk. Under sensommaren har han rest runt i Europa och träffat den ena regeringen efter den andra.

Förra veckan var han i Stockholm och träffade statsminister Stefan Löfven.

– Utifrån mina konsultationer så här långt så råder ingen tvekan om att våra tre främsta utmaningar är den okontrollerade illegala invandringen, terrorismen och fruktan för globaliseringen, sade han då.

– För mig är det uppenbart att vår första prioritet måste vara att säkra våra yttre gränser, fortsatte han innan han slog fast:

– Aldrig mer kan vi tillåta våra gränser bli översvämmade av våg efter våg av illegala invandrare som de gjorde 2015.

Tusk föreslår därför att EU:s medlems­stater tar ett gemensamt ansvar för EU:s yttre gränser. Bland annat genom att skicka gränspoliser till framför allt Bulgarien för att stoppa invandrarna redan vid gränsen till Turkiet, innan de tar sig in i Europa.

Läs mer: http://www.bakom-kulisserna.biz/news/tusk-aldrig-mer-kan-vi-tillata-vara-granser-bli-oversvammade-av-vag-efter-vag-av-illegala-invandrare/

Publicerat i Energi, LVU, Maktmissbruk, Pengar, politik | 2 kommentarer

Sverige: från politisk stormakt till ambitiös industrination

Låt oss med några snabba glimtar stega oss förbi Gustav II Adolf och hans strategiska mål för: Mare Dominii Balticum: Att Dominera Östersjön efter Trettioåriga kriget, med hjälp av de skräckinjagande Wasaskeppet: Att i föhandlingsposition få regera över Nordkalotten med hjälpa av de följande framgångsrika krigarkungarna i Stormaktsväldets Sverige från Ishavet ner till Svarta Havet var ju den STORA STRATEGISKA DRÖMMEN.

Ja det gick ju skapligt bra fram till Karl den tolftes seger i Narva år 1700, som effektivt hindrade Peter den Store att nå ut till finska vikens strand. Men Stormaktsdrömmen fick ju ett snöpligt slut i och med förlusten i Poltava 1709 som gjorde att den svenska krigarkungen inte ens vågade visa sig i sin egen huvudstad mer under resten av sitt krigarliv fram till sidoskottet i skallen 1718, då krigarsjälen kunde avsluta sin karriär på ett ståndsmässigt sätt vid ‘Norska fronten’ med stövlarna på!

Men århundradet lade grunden för ett dugligt Ämbetsmannasverige som med stämpeln: Kungl. Majestät regerades av ansvarstagande adelsmän och läskunniga bönder som själva skrev under sin självdeklaration på heder och samvete. Den starka protestantiska svenska statskyrkan skötte etiken, undervisningen, folkbokföringen, samt försåg krigsmakten med indelta soldater från varje kyrkby i god ordning.

Franska Revolutionen passerade Centraleuropa utan att ge några större avtryck i Sverige. När en dold Europeisk finansmakt började ersätta ärvda Kungafamiljer med valda presidenter, så enades Sverige om att söka sin nationella trygghet, med att inbjuda Napoleons mest framgångsrikaste Marskalk Bernadotte att bli Kung i arvsriket Sverige år 1810.

Och redan år 1825 kontaktade Karl den XIV Johan, Bankfamiljen Rothschilds för att få ordning på Sveriges Riksbank, och säkerställa kungafamiljens växande privata kapital.
( I vår Grundlags Successionsordning står det i klartext att ”prins JOHAN BAPTIST JULII av Ponte Corvo manliga bröstarvingar skola äga rätt till den kungl. svenska tronen,”…)

Artonhundratalets industriella utveckling från brukssamhällen vid lokala vattenkraftverk fick en kreativ knuff framåt från invandrande familjer från Vallonie i dåvarande Norra Frankrike (nu en del av södra Belgien). Denna måttliga men mycket medvetna rasblandning och långsiktiga integration av katolsk kreativitet i det svenska samhället har vi i dag att tacka för de lönsamma exportframgångarna från den uppfinningsrika svenska stål- och verkstadsindustrin under senaste århundraden.

Artonhundratalets Sverige började som ett bondesamhälle utan egentlig borgerlig stadsbefolkning. Vi transformerades snabbt till industriarbetare utan att passera södra Europas feodala mellanform, med en borgarklass med kulturella vanor och intressen. Svenska självägande bönder blev egenföretagere med industriella sidoinkomster och företag som växte organisk. En ny folklig adel av storbönder från de erövrade Danska godsen i söder, bildade ett Lantmannaparti och var grunden till Högern.

Jag är själv vallonättling och med stort intresse besökte jag under mina sju år i Bryssel även Vallonmuseet i Liège och upplevde det vi i Sverige nu kallar Smålandsanda eller driftig egenföretagsamhet i Dalabyarna eller eller brukstäta Bergslagen och Värmland. Två bröder De Geer organiserade en ordnad öveflyttning av smeder och bergsmän, deras verktyg, familjer och tjänstefolk till det nya landet som lovade rikare malmförekomster, än det norra Frankrike de lämnade.

Min mormor hette Toll i efternamn, och gjorde mig till sextondels kreativ Vallon i själ och hjärta. Min mormors pappa Anton Mauritz Toll var en egensinnig invandrare som 1871 förlorade sin gård och försörjning: Fiskeså i Uppland, på kortspel och måste flytta till Uppsala med sina två pojkar och min mormor Alma. Pojkarna utbildade sig till läkare och tandläkare samt flyttade till USA för att komma igång ekonomiskt. Hugo Toll blev så småningom överläkare på Ersta sjukhus. Mot slutet av sitt liv kunde han inte hålla tillbaks sin kreativitet från Vallonie och skrev den kotroversiella boken: Dog Jesus på Korset? En läkarstudie. (Läkaren i Hugo såg att människan Jesus inte kunde dö så snabbt som den katolska sagan beskriver. LÄSARE BLEV ARGA PÅ ATT DOKTORN TOG DERAS TRO IFRÅN DEM. Nu förstår jag bättre, varifrån den kreativa internationella bråkstaken i mig kommer)!

Och det kanske även ger en försmak till er läsare av Filosofens Blogg om de kommande inläggen som kommer att beskriva Sverige som ett rasistiskt och främlingsfientligt hemland för människor och myndigheter som är rädda för Ryssen och all förändring av rådande falskspel i politik, finansväsende samt vår skenheliga tillit till en jämlik neutralitet…

För att kittla er läslusta prövar jag nu denna min titel till morgondagens mer  djärva inlägg i Filosofens blogg: Från svensk rasism och främlingsfientlighet till DÖ, DecemberÖverenskommelsen.

Publicerat i Framtid, LVU, Maktmissbruk, Människa, MOR, Pengar, politik, Tro | Lämna en kommentar

Beam Yourself Down from Spaceship New Jerusalem, Jesus.Sananda@peace.se

Kära Jesus Sananda
Kom ner till oss på Jorden, snart!
Vi har trasslat till livet för oss själva:

Nu behövs Du för att reda ut alla de konflikter som vi försatt oss i globalt:

1. Lös det Amerikanska Presidentvalet diplomatiskt/kosmiskt, samt få igång NESARA, ett nationellt fungerande rent pengasystem utan ränta och inflation i Kapitalismens eget hemland.

2. Ta bort den sista resten av den svarta Kabalen av omogna finanskrafter. Skapa en Global valuta baserad på ädla metaller via: GESARA, Global Economic Stabilization and Recovery Act.

3. Visa oss en föredömligt ‘klar’ lösning på Palestina/Israel-konflikten!

4. Ge människor på Moder Jord en enande etik, baserad på en sann insikt om de intelligenta relationerna mellan Kropp, Själ och Ande som de manifesteras bortom religioner, vetenskap samt de nya kanaliserade texterna som vi fått del av under senaste decennierna.

5. Vi anar att en ny VärldsGemenskap är i vardande med de starka kosmiska energier som strålas in till oss nu denna sommar.

6. Peka ut de ljusarbetare och hjälp fram de projekt som behövs för ett paradigmskifte och värdig transformation av Moder Jord till en gyllende tidsålder.

7. Ge oss allt det stöd vi behöver för att bli en fungerande civilisation med ett allmänt giltigt Kristus-medvetande !?!

——–

Dear Jesus.Sananda@peace.se

Beam yourself down to Mother Earth,
from Your Spaceship New Jerusalem!

1. Your Christ Consciousness and Con-Science is now well needed for a joint Ascension of Humanekind.

2. Please show a mature solution for the rather  ‘wild’ Presidential Campaign at present in the USA.

Create A National Economic Stabilization and Recovery Act, NESARA, in the homeland of an outdated New World Order Capitalism. It will also be needed for future Global GESARA Governments and a mature Golden Age Civilization.
Yes You Can!

3. Present us a ‘Clear’ functional solution to all Humanekind for the infected Israel-Palestine Conflict! Explain the common ground of different systems approach to temporary concepts like ‘God’ and ‘Messiah’ to Jews, Christians and Muslims alike of the Abrahmic Faiths and beyond.

4. Present the outline for World Unifying Ethic beyond Religions, Science, Cultural patterns and recent Cosmic Channelled Messages to us.

5. Show us how a bold World Peace Foundation Idea of a Peace Center in Brussels can be advantageous, after the BREXIT and Western ‘Wall Street’ financial Petrodollar collapse, in parallel with a creative rise of the Eastern Silk Road Economies?

6. Show humanekind the way back to Health in the widest possible way beyond the Big Pharma and Big Food scams. Reveal the hidden Energy, Transport and Communication Innovations from the Atlantis’ Civilization needed for the Golden Age!

7. Respect, reward and help creative Lightworkers, with their feet on the ground, that patiently have managed financial risk and endured ridicule, before your arrival.
Ascension: Yes We Can – Together!

8. John 1:1 ”In the beginning was the Word, and the Word was with God …” Let the lessons from all Cosmic Life, from Alfa to Omega, return to the Source filled with feedback insight to the Supreme Creator.

9. Have Command of Language! Let it be Light over all our Cosmic Creativity!

Publicerat i Framtid, Människa, Pengar, Sagan om en bättre värld, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Något vi svenskar bör veta innan vi lurats in i NATO

USA: En ledande terroriststat, CIAs internationella brott och USAs hemliga allians med talibaner och krigsherrar

CIA

Denna artikel avslöjar den amerikanska imperialismens rötter i de ekonomiska, politiska och strategiska behoven hos den dominerande sektorn i den amerikanska härskande klassen, med Council on Foreign Relations, CFR, i spetsen. Sedan slutet av andra världskriget har USA agerat genom ombud för att antingen ni omintetgöra vänsterrevolter eller för att störta ”fientligt sinnade” regeringar, t.ex. de stater som Washington och de multinationella företag de tjänar anser utgör ideologiska konkurrenter.

”Vi ska ha en världsregering, oavsett om vi gillar det eller inte. Frågan är bara om världsregeringen kommer att uppnås genom samtycke eller genom erövring” – CFR-medlemmen James Paul Warburg, inför Förenta staternas kommitté för utländska relationer 1950.


USA:s samarbete med Tyskland före, under och efter andra världskriget belyses av denna bok:

Simpson, C. 1988. Blowback: America’s recruitment of Nazis and its effects on the Cold War. New York: Weidenfeld & Nicholson.

”Efter kriget skapade den amerikanska regeringen sin underrättelsetjänst genom att rekrytera tiotusentals före detta nazister. Många nazistiska kollaboratörer från Östeuropa, ledare för fascistiska grupper och regeringar i Östeuropa och ledare för pro-fascistiska emigrantgrupper från Östeuropa blev snart politiskt aktiva i USA och fick anmärkningsvärd tillgång till de mäktigaste underrättelsecheferna, politikerna, affärsorganisationerna och mediemogulerna i Amerika.

En av de viktigaste nazistiska tillgångarna som CIA lade beslag på var Reinhard Gehlen, en krigsförbrytare av stora mått som under andra världskriget var chef för underrättelsetjänsten på östfronten (Fremde Heere Ost). Enligt de frisläppta amerikanska regeringsdokumenten ”samarbetade Gehlen-organisationen direkt efter kriget med arméns underrättelsetjänst, men blev sedan CIAs ansvar, och de fortsatte samarbetet till 1956.” Vad hände 1956? ”Gehlens organisation blev Bundesnachrichtendienst (BND), Västtysklands underrättelsetjänst utomlands” i samband med att CIA överlät Gehlen-organisationen till västtyskarna.

CIA säkerställde alltså att en av de värsta nazistiska krigsförbrytarna, och hans organisation, blev den västtyska underrättelsetjänsten utomlands.. USAs styrande elit skapade inte bara CIA genom att värva tiotusentals nazistiska krigsförbrytare, utan de säkerställde även att det land vars naziregering hade störtat hela världen in i ett utrotningskrig fortsatte att styras av samma nazister efter kriget!”


Mer nyligen, bekräftade en hemlig US Army Special Operations Field Manual, som läckte i december 2008, att penetrationen och mobiliseringen av kriminella nätverk och terroristnätverk är en grundläggande pelare i USAs okonventionella krigsföring (UW), definierat som: verksamhet som bedrivs av, med eller genom irreguljära styrkor till stöd för en motståndsrörelse, ett uppror, eller konventionella militära operationer ”.

De informerar läsaren rätt och slätt att UW etablerar ett ”lackmusprov” som är krigföring ”av, med eller genom ställföreträdare” och att de föredrar ”icke-konventionella trupper”. ”Icke-konventionella trupper” är individer eller grupper av individer som inte är medlemmar av den reguljära armén, polisen eller annan intern säkerhetsstyrka. De är vanligtvis inte sponsrade av staten och inte bundna av oberoende nationers lagar och gränser. Dessa trupper kan inkludera, men är inte begränsade till, specifika paramilitära styrkor, kontraktsarbetare, individer, företag, utrikespolitiska organisationer, motstånds- eller upprorsrörelser, utvandrare, transnationella terroristiska motståndare, desillusionerade transnationella terroristmedlemmar, svarta börshajar, och andra sociala och politiska ”oönskade personer” (Unconventional Warfare, s. 1-3)

Läs mer: http://www.bakom-kulisserna.biz/news/usa-en-ledande-terroriststat-cias-internationella-brott-och-usas-hemliga-allians-med-talibaner-och-krigsherrar1/

———–

Som trogna läsare av maktpolitik vet om är det vissa mycket viktiga teman som utforskas här, bl.a. de som rör skärningspunkten mellan företags- och militärmakt och hur dessa makter interagerar på det nutida politiska planet för att undergräva demokrati och rörelser för social rättvisa. Faktiskt är det så att det som har kommit att identifieras som den korporatistiska ”djupa staten” ofta omnämns: dvs. det objektiva gränssnittet mellan politiska eliter, multinationella företag, militären, underrättelsetjänster och organiserad brottslighet. Dessa kopplingar är en del av det krig som Washington fört i årtionden mot vänsterrörelser för social rättvisa i allmänhet och demokratiska och socialistiska gräsrotsrörelser i synnerhet.

I Belgien har RTBF, den nationella TV-kanalen av regeringen i Vallonien-Bryssel, tagit ett modigt steg att börja dokumentera CIA-finansierat terror i Europa med den franska filmen av Emmanuel Amara från december 2010: ”Les armées secrètes de l’Otan – 1950-1990 Le scandale des armées secrètes de l’OTAN”. Dokumentären kastar nytt ljus över en serie mord, människohandel och övergrepp, vilka kan tillskrivas NATO’s hemliga arméer. Det nya ljuset ger oss en möjlighet att bättre förstå Europa där vi bor. Ett Europa som delvis är baserad på lögner. Ett ”demokratiskt” Europa som i namnet av frihet, engagera sig i manipulation, politiska mord och statsterrorism.

Den historia som här beskrivs väcker tvivel om hela vår förståelse av ”kriget mot terrorn”. Hur kan vi utkämpa ett krig mot en fiende som våra egna regeringar i hemlighet finansierar för kortsiktiga geopolitiska intressen? Om ‘kriget mot terrorn’ ska få ett slut kan det inte vinnas genom att utkämpa nästa meningslösa oljekrig. Det kommer att vinnas genom att ställa hemlighetsfulla regeringsstrukturer inför rätta och åtala tjänstemän som har varit medhjälpare till terrorism – oavsett om det är medvetet eller på grund av kriminell oaktsamhet. I slutändan är det bara detta som kommer att tygla ”säkerhets” tjänster som främjar den ‘fiende’ som det är meningen att vi ska bekämpa.

Låt oss avsluta med ett citat från USA-generalen Smedley D Butler som 1935 talade dessa orden:

”Jag tillbringade 33 år och 4 månader i aktiv tjänst som medlem av en av vårt lands mobilaste militära enheter – marinkåren. Jag tjänstgjorde i alla officersgrader från 2:e-löjtnant till generalmajor. Merparten av den tiden fungerade jag som ’societetsmuskel’ för storfinansen, Wall Street och bankerna. Kort sagt, jag var kapitalismens torped… Jag såg till att säkra Mexiko, speciellt Tampico, för amerikanska oljeintressen 1914. Jag bidrog till att Haiti och Kuba blev bekväma platser för National City Bank att plocka profiter från… Jag medverkade till att rensa upp i Nicaragua för bankfirman Brown Brothers 1909-12. 1916 förde jag ’ljuset’ till Dominikanska Republiken för amerikanska sockerexploatörers räkning. 1903 deltog jag i ’högervridningen’ av Honduras för att tillfredsställa amerikanska fruktbolag. Kort sagt var jag en utpressare, en gangster för kapitalismen.”

De ovanstående utdragen är ca en procent av veckans inlägg i Yrsa Häggströms Bakom Kulisserna.

Läs mer: http://www.bakom-kulisserna.biz/news/usa-en-ledande-terroriststat-cias-internationella-brott-och-usas-hemliga-allians-med-talibaner-och-krigsherrar1/

P.S.  Fundera nu igenom varför vi, lilla blåögda Sverige, blev inbjudna att deltaga, under NATO befäl, i både kriget i Afghanistan och CIA-statskuppen i Libyen?

Var det för att rättfärdiga USA:s roll som världspolis? Var det för att dölja den enda kvarvarande supermaktens massmord? Kanske båda delarna? Tänk efter!!! 

 

 

Publicerat i Energi, Maktmissbruk, Pengar, politik, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk om flyktingfrågan

Tusk: ”Aldrig mer kan vi tillåta våra gränser bli översvämmade av våg efter våg av illegala invandrare”

16.09.2016 23:08

EU-TOPPMÖTET I BRATISLAVA

 

Publicerad 16 september 2016 kl 10.49
Av Mattias Albinsson 

Europeiska rådets ordförande DonaldTusk uttrycker oro över att många EU-politiker tycks obekymrade över det folkliga motstånd som finns mot den stora invandringen från tredje världen och det otrygga samhälle som den skapat.

Uttalandena gjordes igår, inför det EU-toppmöte som idag hålls i Slovakiens huvudstad

– Vi har inte kommit till Bratislava för att trösta varandra eller förneka de verkliga utmaningar vi möter,sade Tusk inför ett pressuppbåd.

– Det enda vettiga just nu är att se nyktert och brutalt ärligt på situationen.

Den polske konservative politikern, som ibland brukar kallas för EU:s ”president”, upprepade därefter för journalisterna att EU:s ledare måste förstå varför britterna valde att lämna unionen. Att det berodde på asylkaoset, terrorhotet och den otrygghet som mass­invandringen av araber och afrikaner medfört för Europa.

– En sak måste vara absolut klart här i Bratislava. Vi kan inte inleda samtalen i en lycksalig övertygelse om att ingenting är fel, att allting var och är okej, sade Tusk.

– Jag är övertygad om att vi här i Bratislava, efter mötet, måste lyckas övertyga våra medborgare om att vi lärt oss läxan från Brexit. Att vi kommer bringa tillbaka stabilitet och en känsla av säkerhet och effektivt skydd.

Få EU-toppar är så insatta i hur EU:s olika regeringar resonerar och tänker kring invandring och terrorhot som Tusk. Under sensommaren har han rest runt i Europa och träffat den ena regeringen efter den andra.

Förra veckan var han i Stockholm och träffade statsminister Stefan Löfven.

– Utifrån mina konsultationer så här långt så råder ingen tvekan om att våra tre främsta utmaningar är den okontrollerade illegala invandringen, terrorismen och fruktan för globaliseringen, sade han då.

– För mig är det uppenbart att vår första prioritet måste vara att säkra våra yttre gränser, fortsatte han innan han slog fast:

– Aldrig mer kan vi tillåta våra gränser bli översvämmade av våg efter våg av illegala invandrare som de gjorde 2015.

Tusk föreslår därför att EU:s medlems­stater tar ett gemensamt ansvar för EU:s yttre gränser. Bland annat genom att skicka gränspoliser till framför allt Bulgarien för att stoppa invandrarna redan vid gränsen till Turkiet, innan de tar sig in i Europa.

Läs mer: http://www.bakom-kulisserna.biz/news/tusk-aldrig-mer-kan-vi-tillata-vara-granser-bli-oversvammade-av-vag-efter-vag-av-illegala-invandrare/

Publicerat i Framtid, Hälsa, Maktmissbruk, politik, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

EU:s konkreta mål på fjorton års sikt

Globala målen och Agenda 2030 för Sverige

09.09.2016 20:54De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/

17 globala mål för hållbar utveckling


Illustration: FN

Globala mål för hållbar utveckling

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.


Illustration: FN

Ingen fattigdom

Mål 1 är att avskaffa all form av fattigdom överallt.


Illustration: FN

Ingen hunger

Mål 2 är att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.


Illustration: FN

Hälsa och välbefinnande

Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.


Illustration: FN

God utbildning för alla

Mål 4 är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.


Illustration: FN

Jämställdhet

Mål 5 är att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.


Illustration: FN

Rent vatten och sanitet

Mål är 6 att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.


Illustration: FN

Hållbar energi för alla

Mål 7 är att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.


Illustration: FN

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 8 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.


Illustration: FN

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.


Illustration: FN

Minskad ojämlikhet

Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och mellan länder.


Illustration: FN

Hållbara städer och samhällen

Mål 11 är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.


Illustration: FN

Hållbar konsumtion och produktion

Mål 12 är att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.


Illustration: FN

Bekämpa klimatförändringen

Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.


Illustration: FN

Hav och marina resurser

Mål 14 är att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.


Illustration: FN

Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 15 är att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.


Illustration: FN

Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.


Illustration: FN

Genomförande och globalt partnerskap

Mål 17 är att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Läs mer: http://www.bakom-kulisserna.biz/news/globala-malen-och-agenda-2030/

Publicerat i Energi, Framtid, Hälsa, Pengar, politik, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar