https://friasidor.is/ vågar forska om en Judisk världsordning

Hem Åsikter Ledare Fria Sidor tar paus och gör bokslut

Fria Sidor tar paus och gör bokslut

Fria Sidor tar paus och gör bokslut

Sanningssökandet tar nu paus på obestämd tid men upphör inte helt. Någon artikel då och då kan du räkna med, uppdatering av prognosen för uppehållstillstånd sker som vanligt månadsvis och de mest sevärda videos kommer att läggas in löpande. Fria Sidor fyller tre år våren 2019 och det har varit en spännande, intensiv period av fri forskning inom de mest skiftande områden. Detta inlägg kommer att summera detta arbete, ge skälen till pausen och några allmänna reflektioner.

Allmänna reflektioner

Sanningssökare behövs

Inom område efter område styrs vårt samhälle i en viss riktning baserat på ett antal oantastliga sanningar. När etablissemanget vill argumentera inom politiken eller andra områden vill de alltid hänvisa till något påstått objektivt, något självklart som alla vet är sant, annars blir vad de säger i allmänhetens ögon enbart ett påstående eller tro.

Ett bra exempel är klimatfrågan. Vårt politiska etablissemang har gjort bekämpandet av koldioxid till en ödesfråga för svenska folket baserat på, som de påstår, ovedersägliga fakta. Man hänvisar till modeller och rapporter som tagits fram av regimtrogna forskare och påstår sedan att den samlade vetenskapen inom området är entydig, något som är fel. Kan sanningssökare visa att dessa påstådda fakta är helt eller delvis felaktiga och att man använt vetenskapligt undermåliga metoder (eller fuskat) faller grunden för både argumenten och den förda politiken.

Invandringen är ett annat exempel. Man använder sig av statligt sanktionerade kriminologer för att berätta för oss att otryggheten eller brottsligheten inte ökar i samhället och att invandringen inte har med saken att göra. Den rådande regimen hänvisar till rapporter, framtagna av svenskt näringsliv, att Sverige måste ha öppna gränser och omfattande arbetskraftsinvandring samt utredningar, av någon tankesmedja, att vi svenskar blir utan pensioner utan massinvandring.

Lägg märke till att metoden alltid är att hänvisa till något man påstår redan är oantastligt belagt för att ge ett alibi åt den förda politiken.

Problemet är att inom många områden, kanske de flesta, har etablissemanget under decennier politiserat vetenskapen vilket gör att det är, i princip, omöjlig att få fram vetenskapliga och objektiva fakta som går emot den sanktionerade värdegrunden. Därför sker idag sanningssökande nästan alltid av enskilda individer och mindre sammanslutningar helt utanför systemet.

Få men viktiga

Oberoende sanningssökare är idag få men oerhört viktiga. De fakta och bevis som redovisas av dessa oberoende forskare, ofta med höga akademiska meriter, utgör fundamentet där många kan känna sig trygga i att de tankar och funderingar som finns eller de frågor man försöker driva har bäring.

Fria Sidor hade aldrig kunnat komma till insikt utan alla dessa, ofta högt meriterade och skolade, oberoende forskare och sanningssökare som alla värnar den vetenskapliga integriteten och friheten att pröva inom de mest skiftande områden.

Striden på Internet

Det stod klart tidigt för Fria Sidor att Internet var en sanningssökares största välsignelse och innebar, i dess begynnelse, en outsinlig källa till kunskap och information för alla. Just detta faktum skulle på sikt leda till att den rådande regimen i västvärlden måste falla. Det skulle självklart på sikt vara helt omöjligt för Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven att hålla tal till svenska folket där man påstår vissa saker om vem som helst bara en knapptryckning bort, enkelt kan ta reda på hur det verkligen förhåller sig.

Därför var det en följdriktig utveckling att systemet aldrig skulle tillåta denna utveckling att fortsätta. Man måste, med varje till buds stående medel, få bort alternativ information och kunskap från den breda allmänhetens synfält. Vi befinner oss mitt i denna utrensningsprocess som påbörjades för några år sedan.

Det finns enorma stordriftsfördelar på Internet. Redan på 50-talet fanns en omfattande styrning och kontroll av de få massmedier som då fanns. När nu allt fler lägger sin tid på Internet istället för att bläddra i Tv-tablån befinner sig de flesta på några få gigantiska världsomspännande plattformar. Kontrollen över informationen där är därför nödvändig för det rådande systemet.

Google är den dominerande sökmotorn och företaget kan genom sina algoritmer styra vilka sökresultat som ska komma överst och vilken information som inte ens ska vara sökbar. Det har skett en markant försämring under de tre år Fria Sidor varit verksamt. Google är idag mer eller mindre ett värdelöst verktyg för den breda allmänheten. Endast om du exakt vet vad du ska söka efter eller vet vilken sida du vill nå, kan du, eventuellt, få fram något intressant. Allmänna sökningar resulterar enbart i sida upp och sida ner med hundratals regimtrogna källor, bortsett från några få undantag.

På YouTube, inom samma koncern som Google, har vi exakt samma utveckling. Här nöjer man sig dock inte med att enbart visa kritiska videos långt ned i sökresultaten, utan tar helt sonika bort hela kanaler, ger restriktioner för kontot, utfärdar varningar samt tvingar den som vill se en video att logga in och registrera sig.

Facebook, det moderna torget mitt i stan där alla vill vara, hindrar helt och hållet varje form av avvikande uppfattning från att framföras.

Sammantaget har denna utveckling gjort att den explosion i medvetande vi kunde bevittna för några år sedan kommit att avta i takt. Tyvärr ser utvecklingen ut att fortsätta. Det handlar om åtal mot dem som uttrycker sig oförsiktigt, nedsläckningar av sidor och kanaler, nya lagar som hindrar användandet av s.k. upphovsrättskryddat material (fair use) och i förlängningen, vilket Fria Sidor är övertygad om kommer att ske, ett lagligt krav på att behöva logga in med t.ex. Bank-ID för att ens komma ut på nätet. Med den nuvarande riktningen är frågan inte om, utan när det kommer att ske.

Det är bråttom

Det är aldrig för sent, men faktum kvarstår att den rådande regimen just nu sågar av den gren vi alla sitter och kvittrar på. Man går gradvis, ibland stötvis fram för att undvika att dra till sig allt för stor uppmärksamhet.

Visst kan vi se en positiv utveckling lite här och där vad gäller motståndet, defaitism är vår största fiende, men vi ser i USA att systemets attack mot dissidenter är skoningslös. Se bara på Charlottesville, ett försök av regimkritiker att samlas, som brutalt slogs ned. Se på Donald Trump, som trampar sig allt mer ner i kvicksanden för varje dag som går. Han föreslog nyligen att öka den legala invandringen till rekordnivåer. Det är numera olagligt, med långa fängelsestraff och skyhöga böter som följd, att kritisera Israel i många delstater och rätten att bära vapen är på väg att försvinna.

I EU driver man på hårt för att begränsa friheten på nätet och att få alla länder att implementera lagar som helt förbjuder kritik mot Israel och judiskt inflytande. Samma lag gör varje form av kritik mot någon annan grupp också olaglig. Självklart omfattas aldrig européer av detta lagskydd.

I Sverige samarbetar massmedierna, Expo, AFA, myndigheter, polisen, rättsväsendet, utbildningsväsendet och regeringen i olika informella och formella konstellationer för att tysta motståndet. Det viktiga är inte att hindra varenda individ att förstå, utan att hålla majoriteten, den breda allmänheten, i mörkret.

Många talar om att den fysiska världen nu blir allt viktigare men vi kommer från en situation, för 15 år sedan, där dissidenter enbart kunde verka i den fysiska världen, med magert resultat. Den stora höjningen av medvetandet kom med Internet. Vi måste därför fortsätta försöka hitta vägar fram där så länge det bara går. Med tanke på den utveckling som beskrivits ovan är det därför bråttom. Den fysiska världen finns alltid kvar när och om dörren helt stängts på Internet.

Kanske kan vi säga att vi måste försöka komma före verkligheten. Om stödet till invandringskritiska partier enbart ökar i takt med massinvandringen som allt fler möter i sin vardag, är det redan för sent. Stödet till SD har visserligen ökat med en miljon sedan 2009 men under samma period har minst lika många invandrare fått uppehållstillstånd. Vi måste således få betydligt fler att vakna än vad som fylls på under varje mandatperiod.

Det är därför Fria Sidor varit kritisk mot SD. Partiet har fått många svenskars förtroende men har sedan 2014 helt upphört att vara en pådrivande opinionsbildare, utan bara passivt inhöstat de röster som uppstått till följd av en ökad invandring och framväxten av alternativa medier. Vi har därmed förlorat dyrbara år där SD ägnat sig åt att tysta ned, rensa ut och anpassa sig, istället för att strunta i etablissemanget och rikta sig direkt till den enskilde medborgaren och då kunnat väcka betydligt fler.

Det är tragiskt att SD inte ännu förstått att samtliga andra riksdagspartier under alla år medverkat till dagens situation, alltid haft partiledare som, i själ och hjärta stått bakom politiken och endast i ord är beredda att, då och då, slänga ut ett köttben till de blinda följarna för att undvika att tappa röster. Är SD också blinda? Frågan är berättigad. Den gruppledare, vars grupp (ECR) de ingår i EU-parlamentet, uttalar sig helt öppet positivt till att Europa måste ta emot fler invandrare, samtidigt som SD vägrar att ansluta sig till den nya nationalistiska grupperingen i EU som nu växer fram. Något har gått fruktansvärt fel med det parti som begär folkets stöd för att rädda Sverige.

Varför vaknar så få?

Det finns ett antal förklaringar som samverkar. Specifikt för Sverige gäller att etablissemanget, från representanter för svenskt näringsliv, fackföreningsrörelsen, massmedierna, universiteten och politiker tidigt bestämde sig att, i samråd, göra allt för att motverka att kritik mot invandringen skulle vara legitim. När några orter i södra Sverige, de som först fick ta emot asylsökanden i slutet av 80-talet, protesterade (t.ex. Sjöbo) – hängdes de ut som ondskefulla nazister på löpsedlarna och där och då påbörjades det till våra dagar pågående propagandakriget mot svenskar som är kritiska mot den förda politiken.

De som inte själva hade ett asylboende inpå knuten kunde bara följa några få mediekanaler som alla ständigt visade bilder på arga skinheads med VAM på bomberjackan. Vanliga Svenssons som protesterade (nästan alla) visades aldrig i massmedia. Under en hel generation översköljdes Sverige med ständig propaganda om de onda mot det goda och att kritik mot massinvandring är något fult. Detta gjorde svenskarna så hjärntvättade att många inte ens vaknar upp om deras eget barn skulle bli våldtaget.

Därför har också stödet till invandringskritiska partier endast ökat i takt med att allt fler drabbats av dess konsekvenser. Några av dem som drabbats eller kommit i kontakt med den går vidare och börjar ta reda på mer. De allra flesta stannar dock vid att enbart känna missnöje med just den invandring man själv kommer i kontakt med utan att intressera sig för varför vi har den.

En annan viktig förklaring som kanske inte är specifik för Sverige är att de flesta har ett väldigt kortsiktigt perspektiv. Vi är helt upptagna med vardagliga bestyr och att få den att gå ihop. När vi ägnar tid åt att inhämta information är det oftast nyheter, något som skett här och nu. De flesta tänker inte på detta men det är sannolikt en viktig förklaring. Skulle fler ställa sig frågan – vilket land vill jag att mina barn och barnbarn ska leva i om 10, 20 och 50 år? – då skulle perspektivet ändras och vi skulle också rösta mer långsiktigt.

Det är med viss förvåning vi kan observera att det inte sällan är de mest välutbildade som tycks ha svårast att förstå. Det finns tre huvudsakliga förklaringar. Dels har man utsatts för fler år av hjärntvätt, dels läser man mer och insuper därmed mer regimtrogen propaganda och dels bor man kanske mer skyddat.

Tre år av sanningssökande

Det har varit tre ganska intensiva år med fri forskning som sträckt sig över ett brett spektrum. Vad har då Fria Sidor kommit fram till?

Folkmordet

Den kanske viktigaste insikten är att det pågående folkutbytet är ett medvetet försök att krossa nationalstaten och den etniska homogeniteten, inte bara i Sverige utan i alla västländer. Vi förstår enkelt vad som hänt om vi granskar USA. Där fanns strikta regler för invandringen som enbart fick ske från Europa och bara i proportion till hur många som redan fanns i landet. Bestod USA av 10 % tyskar då skulle de också utgöra 10% av invandrarna – allt för att bibehålla den etniska balansen.

Allt detta ändrades, efter en hård kamp, i början på 1900-talet och på 1960-talet lades politiken helt om – nu skulle istället USA satsa på utomeuropeisk invandring. Utan minsta tvekan var och är det judiska påverkansgrupper som ligger bakom utvecklingen. Samma utveckling som vi sett i USA har också skett i alla andra västeuropeiska länder. De skryter själva om att de ligger bakom men vi får inte påtala det.

I Europa började folkutbytet omedelbart efter andra världskriget, då britterna gjorde om beslagtagna tyska krigsfartyg som genast hämtade migranter från bl.a. Västindien. En våg av arbetskraftsinvandring följde sedan, inte minst till Tyskland och Sverige. Denna följdes i sin tur av asylinvandring som i sin tur, idag, helt domineras av anhöriginvandring. Exakt samma utveckling, men i olika grad, ser vi i alla västländer och nästan alltid ledda, synligt eller mer i skymundan, av judiska påtryckargrupper.

Det står klart att den av EU så hyllade greven Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi, sponsrad av Rothschild och hans klan, uttryckligen och tydligt skrivit att visionen är att Europas befolkning på sikt ska bli en euro-asiatisk negroid blandras, styrd av den judiska ädla rasen. Varje år delar EU ut pris till dem som verkat i hans anda. Det räcker med att titta på listan för att få en uppfattning om vilka som varit mest skadliga för Europa. Två sentida pristagare är t.ex. Storbritanniens f.d. premiärminister Tony Blair och tidigare förbundskanslern i Tyskland Angela Merkel, båda ivriga massinvandringsförespråkare.

Allt detta är helt öppet, det är inget man döljer. Man hyllar det istället men all kritik och alla påpekanden från nationalistiskt håll är förbjudet och klassas omedelbart som rasism, antisemitism och nazism.

När du inser planen, den medvetna, är det lättare att förstå varför vi har massinvandring, migranter på Medelhavet och att det som nu sker faktiskt är ett planlagt folkmord. Det är ett folkmord som dessutom kostar oss enormt mycket i lidande såväl som ekonomiskt. Det är ett oförlåtligt brott mot våra egen och framtida generationer svenskar.

Första- och andra världskrigen

Vi har fått lära oss att det första världskriget var ett krig som behövdes för demokratin och för att få slut på alla krig. Det kallas i USA – The Great War. Det andra världskriget behövdes för att bekämpa ondskan. Det kallas i USA – The Good War. I skolan får barnen lära sig att i Tyskland fanns sadistiska nationalister som var rasbiologer, gasade sex miljoner judar och strävade efter världsherravälde. Dagens politik går ut på att det aldrig ska få hända igen och här är bekämpandet av varje form av nationalism och värnandet om EU centrala komponenter.

I själva verket var andra världskriget ett direkt resultat av det första som i sin tur handlade om makten över den världsomfattande handeln. Rothschild, med bas i City of London, med bihang dominerade och kontrollerade världshandeln som då skedde på världshaven. Efter att de tyska delstaterna enats i mitten på 1800-talet blev Tyskland snabbt den ledande nationen – vetenskapligt, kulturellt och industriellt. Tyskland blev ett hot mot City of Londons dominans. Planer fanns också att helt kringgå världshaven och sluta Europa och Asien samman landvägen genom järnväg. Detta fick bara inte ske.

Rothschild slog två flugor i en smäll och krossade Tyskland, med hjälp av USA och gav judarna ett hem i Palestina, genom Balfourdeklarationen. Vid den konferens i Versailles som följde på kriget, fanns en judisk bisittare till varje intressent vid förhandlingsbordet. Tyskland togs sedan över, mer eller mindre, av judiska intressen. Ett helvete följde med förnedring, svält, dekadens, hyperinflation och enorma förmögenhetsöverföringar, från tyskar till huvudsakligen de judiska ockupanterna och tyska folket delades upp i sex olika länder.

Fria Sidor har ännu inte hunnit forska så mycket om Hitler, som var den som skulle leda motståndet, men kan säga så mycket att inte mycket av det vi får lära oss idag stämmer vad gäller andra världskriget. Den ständigt gnagande frågan, där Fria Sidor måste forska mer, är varför Hitler tilläts att samla ett motstånd när Tyskland redan var helt besegrat och krossat? Vi vet idag att Tysklands krigsmaskin var vida underlägsen, många gånger användes häst och vagn vid förflyttningar, samtidigt som USA hade rustat för krig i ett decennium och dessutom försett Sovjet med enorma mängder krigsmateriel. En annan fråga som väcker funderingar är nazisternas samarbete med sionisterna för att kolonisera Palestina. Det är något i den här bilden som fattas innan den blir klar.

Fria Sidor lutar sig mot de forskare som granskat tusentals originaldokument och som dessutom personligen intervjuat de personer som stod Hitler nära och ingenting tyder på att försöken att resa sig mot det judiska tyranniet skulle vara något oäkta. Nästan alla som kände honom hade den största respekt för hans gärning och person, hundratusentals, från jordens alla hörn, stred, sida vid sida, med tyskarna och faktum är att den tyska armén var den mest mångkulturella av alla.

När Hitler kom till makten, 1933, var det med folkets stöd och mandat. Han hade ytterst kort tid på sig att visa resultat för tyska folket. Därför var det helt nödvändigt att stifta lagar där tyskar, återigen, skulle inneha de ledande positionerna i samhället. Det fanns bara ett sätt att snabbt tvinga bort det judiska inflytandet som hade infiltrerar i stort sett varje del av samhället och som aldrig skulle acceptera att bli av med sin makt – att basera medborgarskapet på ras och sedan föreskriva att endast tyska medborgare fick inneha ledande befattningar.

När dessa lagar instiftades, 1933, förklarade den judiska Världskongressen krig mot Tyskland. De arbetade sedan, i enighet och i varje land, för att få till ett krig som slutgiltigt skulle krossa Tyskland. Ingenting hindrade judar att lämna Tyskland. De kunde fritt utvandra och fritt verka i samhället, med undantag från ledande befattningar inom vissa samhällskritiska områden. Några omfattande nationaliseringar av t.ex. banker skedde inte heller, däremot en medveten och lika nödvändig kontroll och styrning av hela ekonomin för att kick-starta den.

Det var först vid krigets utbrott 1939 som Tyskland var tvunget att inrätta särskilda platser dit man tog de man ansåg kunde vara en inre fiende, det vi kallar koncentrationsläger. Exakt samma sak skedde i USA och Storbritannien. I Tyskland var det inte sällan kommunister men den Judiska Världskongressen hade förklarat Tyskland krig så det låg i farans riktning att många judar stod på motståndarens sida.

Tyskland var definitivt inte emot varje jude utan emot att de, som grupp, tagit över landet. Hitler hade judiska medarbetare, den egna chauffören för att bara ta ett exempel och tiotusentals personer med judiskt påbrå stred på Tysklands sida under kriget. Många kunde länge röra sig helt fritt i samhället.

Det är uppenbart att många tyskar, enskilt och på direkta order, begick fasansfulla övergrepp under kriget men det står utom allt tvivel att det var de allierade som alla styrdes och kontrollerades av judiska grupper, som begick de överlägset mest vidriga handlingarna.

En av de kanske mest oerhörda förbrytelserna skedde efter kriget genom att demonisera och ond-förklara ett helt folk, det tyska, genom att påstå att de gasat och på andra sätt medvetet utrotat sex miljoner judar.

”förintelsen”

”förintelsen” är kanske den mest ondskefulla och utstuderade lögnen som mänskligheten någonsin skådat. Myten om de sex miljoner gasade judarna får under inga omständigheter falla för då skulle den judiska maktens agerande och inflytande uppenbaras för den breda allmänheten.

Det är värt att notera att de tre memoarer som skrevs av dåtidens ledare Churchill, Eisenhower och De Gaulle, inte med en enda mening, trots tiotusentals sidor, nämner något om gaskammare. Är inte bara detta en högst märklig omständighet?

Idag har oberoende forskare, historiker, kemister, fysiker och experter på gaskammare, bevisat att de aldrig ens funnits. De var helt enkelt tekniskt omöjliga att fungera och om de skulle ha fungerat fanns kapacitet endast för en bråkdel av de offer man påstås ha gasats. Världens då ledande expert på gaskammare från USA, redogjorde redan 1985, i en rättegång, för att gasningar i de utrymmen man påstår är en teknisk och praktisk omöjlighet.

De judiska historieförfalskarna har gång på gång dessutom påkommits med att ljuga. Först påstods att det fanns gaskammare i västra Tyskland, inte bara i Polen, det är en bevisad lögn. Sedan påstod man att det fanns gasbussar, elektriska bassänger, bränngropar, tåg där man gasade ihjäl resenärerna i tunnlar, o.s.v. – allt är bevisade lögner. Centrala nyckelvittnen, nödvändiga för att berättelsen ska hålla ihop, har i rättegångar fått erkänna att de fabulerat fritt och andra överlevare har, gång på gång, visat sig ha fantiserat ihop sin berättelse.

De allierade tog tusentals flygfoton och inte ett enda visar på minsta tecken på att några gaskammare fanns. Det fanns inga gigantiska högar med kol och kocks som behövdes för brännugnarna, det fanns inga gigantiska rökpelare från ugnarna och inga ringlande ormar med människor i väntan på att gå in.

Det är oförlåtligt att använda denna lögn för att inhösta sympatier för den judiska saken och Israel och lika skamligt att tvinga en hel värld att böja sig för den. Det är det enskilt viktigaste slagträt mot nationalister och alla som kämpar mot det pågående, utstuderade och medvetna, folkmordet. Det är också den enda historiska händelse som det är förbjudet att kritisera enligt lag i allt fler länder, med långa fängelsestraff som följd.

En historisk händelse behöver aldrig lagens skydd om den är sann, den kan stå på egna meriter och klara varje form av granskning, utan att rasa ihop som ett korthus.

Falska flaggor

En falsk flagga eller psykologisk operation som vissa föredrar att kalla dem är när någon utför en handling med syfte att skylla den på någon annan för att uppnå ett eget syfte. De har funnits genom alla tider. Det klassiska exemplet är den brittiska flottan som attackerade sig själv, under spansk flagg, för att få en förevändning att sedan gå i fullskaligt krig mot spanska kolonier.

Europaparlamentet avhandlade så sent som på 90-talet det faktum att NATO, i något som kallas Operation Gladio, iscensatte sprängningar på bl.a. tågstationer där hundratals dog eller skadades med syfte att skylla det på kommunister.

USA iscensatte en helt falsk attack på en jagare utanför Vietnam för att få en anledning att attackera landet. På 60-talet fanns avancerade planer att beskylla Kuba för att ha skjutit ner ett passagerarplan i något som kallas Operation Northwoods. Det går att fortsätta länge.

Har då dessa, bevisade, falska flaggor plötsligt upphört? Nej, självklart inte. Fria Sidor är övertygad om att majoriteten av alla större skjutningar, sprängdåd och s.k. ”terroristattacker” är just falska flaggor. Det är psykologiska operationer (PsyOps) för att uppnå ett syfte och genomförs helt eller delvis med säkerhetstjänsternas hjälpande hand. Ibland dör oskyldiga på riktigt, ibland är allt teater och ibland både och.

Idag är det förbjudet att sprida kunskap om dessa på till exempel Youtube så medvetandet om dem har minskat. När Fria Sidor började 2016 fanns det oerhört många videos som mycket bra, i detalj, dissekerade varje falsk flagga. Fria Sidor har skrivit om främst tre.

Det råder inte minsta tvivel om att 9/11 (2001) är en falsk flagga. Det finns enbart olika uppfattning om exakt hur den genomfördes och av vilka. I USA finns det intresseföreningar med tusentals prominenta och välutbildade experter som bevisat att 9/11 omöjligt kan ha skett såsom man påstår. En stor del av den amerikanska befolkningen tror inte heller på den officiella versionen. Konsekvensen av 9/11 blev ökad övervakning av medborgarna, utökade rättigheter för säkerhetstjänsterna att agera utan domstolsbeslut mot ”hot” i hela världen och att USA, med allierade, gick ut i krig mot bl.a. Afghanistan, Irak och Libyen. Allt tyder på att det är intressen som står Israel nära som ligger bakom.

En annan helt uppenbar falsk flagga var den i London 7/7 (2005). Syftet med den var att få opinionens stöd för Storbritanniens fortsatta deltagande i Irak. Många britter önskade dra sig ur men efter attacken fick man opinionens och politikernas stöd att vara kvar.

Boston Marathon är en annan falsk flagga som Fria Sidor skrivit om. Det finns många, många fler men det tar mycket tid och kraft att granska bara en enda och Fria Sidor kan inte med gott samvete säkert påstå att något är en falsk flagga om det inte är det.

Klimatet

Fria Sidor är en varm anhängare av att förbättra miljön och känner inte till en enda ledande nationalist som inte vill lägga resurser på detta – mycket dessutom. Det handlar om att stoppa giftiga utsläpp, rena sjöar och vattendrag, tänka småskaligt, närodlat, naturligt och ekologiskt samt att värna djuren. Den rådande agendan ägnar sig dock föga åt just miljöfrågorna utan har helt snöat in på klimatet och koldioxiden. Det är en helt annan fråga.

Vi vet att klimatet varierat oerhört under jordens historia. Det har varit både betydligt varmare och kallare än idag, speciellt på våra breddgrader. Vi vet att vi just nu befinner oss i en längre istid som pågått i några miljoner år där regelbundna istider inträffat med ca: 100 000 års intervall. Just nu befinner vi oss i en s.k. interglaciär. Det är en period av kraftig uppvärmning som brukar vara ca: 10 000 är. Vi är i slutet av denna.

Vi vet också att halten koldioxid sakta men säkert minskat på jorden och befinner sig idag på nivåer som är farligt nära då många växter, först på de högre höjderna, slutar att existera. Erkända forskare talar om kritiska nivåer på 200 ppm (delar per miljon) och vid 100 ppm är läget kritiskt. Historiskt har halten koldioxid varit betydligt högre på jorden.

Det mest troliga är att vi nu står ganska nära en ny istid men detta är skeenden som tar mycket lång tid och är oförutsägbara, i varje fall exakt när de inträffar. Historiskt har temperaturen, efter en istid, stigit snabbt men tagit betydligt längre tid på sig att sjunka, efter de regelbundna interglaciärerna.

Den första frågan att ställa är om det ens är dåligt om vi får mer koldioxid i atmosfären? Fria Sidor svarar ett tydligt nej på den frågan. Halterna är på tok för låga idag och mer koldioxid leder till en ökad växtlighet och produktivitet för jordbruket. Den andra frågan är om den ökade halten leder till en katastrofal uppvärmning och därmed en avsmältning av landisarna med en förhöjning av havsnivån som följd? Återigen ett tydligt nej som svar. I Sverige och Norden har vi oerhört prominenta forskare på området som bevisat att någon höjning av havsnivåerna inte alls skett och det är kartlagt att just koldioxidens påverkan på uppvärmningen halveras varje gång halten fördubblas.

Klimatlögnen har förmodligen fyra huvudsakliga syften. Det första är att skapa ännu ett överstatligt projekt. Det andra är att göra oss rädda. Vi ska titta upp mot våra makthavare och böna och be om att de ska rädda oss från katastrofen. Det tredje är att det motiverar omfattande skattehöjningar. Det fjärde är att vi ska ge enorma summor till utvecklingsländerna. Globalisterna får mer överstatlighet, politikerna mer skatt att köpa röster för plus en skräckslagen lydig befolkning och Afrika miljarder i bistånd.

Sverige är idag i det läget att vi som land inte släpper ut någon koldioxid. Vi har kärnkraft och vattenkraft som huvudsaklig energikälla och skogen suger upp stora mängder koldioxid. Vi skulle i lugn och ro kunna utveckla energitekniken i takt med att nya uppfinningar kan kommersialiseras. Istället har vi tagit på oss rollen bror duktig – att vara det land i världen som ska gå längst i utrotandet av koldioxiden till enorma kostnader. Resurser som skulle kunna läggas på något annat.

Allt detta sker samtidigt som gigantiska länder som Kina och USA fortsätter bygga kolkraftverk och borra efter fossila bränslen i marken och våra politiker åker land och rike runt, med flyg, på olika klimatkonferenser. Hyckleriet i Sverige kunde inte vara större.

Pengarna

Det är talande att det inte finns en enda kurs på våra universitet som avhandlar frågan om vad pengar är och dess historiska betydelse. Det är som om man vill stoppa ner denna kunskap i minneshålet. Pengar är en icke-fråga, de bara finns där. Detta väcker självklart en sanningssökares intresse.

Pengar fyller många funktioner. De ska vara en mätare på våra tillgodohananden, de ska fungera som betalningsmedel och de ska, helst, vara en värdebevarare, åtminstone på kort- och medellång sikt. I tider av krig och instabilitet måste vi enbart lita till pengarnas värde som t.ex. ädelmetall (mynt). Det finns ingen som vill sälja något mot en papperslapp om man inte är säker på att motsvarande värde fungerar att använda inom överskådlig tid.

Vi ser detta tydligt i länder med stark inflation, där staten trycker pengar helt fritt, att ingen vill ha dessa lappar utan tyr sig till guld eller andra, mer värdesäkra valutor. Det stora problemet med ädelmetall, främst guld, är att den som då sitter på den har en enorm makt. Det finns ett skäl till att de som suttit på guldet också gärna startat krig, dels för att stjäla, dels för att destabilisera samhällen som valt att inte använda guld som sin grund för valutan.

I ett stabilt samhälle behövs inte guld som bas. Istället kan valutan vara ett socialt kontrakt, ett accepterat betalningsmedel, som garanteras av staten. Det är det system vi har i Sverige. Det fungerar så länge vi inte hamnar i krig. Då blir värdet på kronan osäkert och många kommer att söka sig till andra former för sina betalningar.

Vi ser genom historien att kampen om pengarna varit helt central. Rätten att skapa pengar har kommit att med tiden huvudsakligen tillfalla privata affärsbanker. Systemet bygger på att nya pengar skapas genom skuld. Detta var olyckligt, såtillvida, att de som hade denna rätt dels kunde styra penningmängden (ge och dra in krediter) och därmed medvetet skapa både hög- och lågkonjunktur, dels bestämde vem som skulle få lån och därmed gynnas, till exempel vid en depression och därmed kunna köpa tillgångar billigt men framför allt att staten hamnar i privata aktörers händer för sin egen finansiering. Det är det senare som enligt Fria Sidor är det överlägset största felet. Det är utlåningen till just staterna som gjort att man drivit på för krig, en gigantisk offentlig sektor och att länder ska skuldsätta sig.

Den familj som redan för hundratals år sedan kom att bli oerhört förmögen genom detta är Rothschild. De vi aldrig hör talas om och vars förehavanden är höljt i dunkel. Fria Sidor är övertygad om, men saknar bevis, att familjens förmögenhet som redan för mer än 100 år sedan var världens överlägset största har förräntat sig väl. Som alla förstår diversifierade man till många andra branscher. Idag har man säkerligen betydande innehav i allt från läkemedel, råvaror till krigsindustrin och ägande över hela världen. Samtidigt har ägandet i bankerna diversifierats och idag ägs de flesta banker också av stora pensionsfonder med sparare från många olika länder.

Nu har det gått flera hundra år sedan denna ”kupp” och det finansiella systemet är idag oerhört komplext. Det sker dagligen miljoner olika transaktioner över landsgränserna på en rad olika sätt och former. Vi kan inte säga att de som styr pengarna idag styr samhället i lika hög grad som tidigare.

De svenska, eller nordiska, bankerna har aldrig agerat för att staten ska dra på sig skuld, varken för krig eller genom att öka skuldsättningen. Det som skett de sista 20 åren är att räntan kommit ner från 15 till 1,5%. Detta har gjort att din inkomst ger dig möjlighet att låna mer, något som drivit upp priserna på fast egendom. De som gynnats av detta är de som ägt fastigheter, de som missgynnats är de som kliver in på marknaden idag. Skulle priserna sjunka finns betydande risk för att lånen överstiger fastighetens värde. I USA har man systemet att låntagaren då kan lämna nyckeln till banken, ett kanske bättre system, medan svenska banker har ett evigt krav på att få lånet återbetalt, med ränta.

Tyvärr agerar aktörerna i samhället, från näringsliv, politiker till hushåll ofta i grupp, antingen i optimism eller pessimism. Detta har lett till ett antal fastighetskriser, både i Sverige och i andra länder. Den senaste, vilken var oerhört allvarlig, skedde 2008 och hade sitt epicentrum i USA. Det var inte bankerna där som var boven i dramat utan s.k. skuggbanker och speciella bostadsutlånare. Hela det internationella finansiella systemet hotades varför staten gick in och stöttade bankerna, både i USA och Sverige.

Det är en myt att staterna gjorde detta för att rädda ägarna. Varken i USA eller i Sverige har staten förlorat något, man tog bra betalt för sitt stöd. Istället var det aktieägarna som fick skjuta till stora summor. Idag har man stramat upp systemet avsevärt i hela västvärlden.

När banken skapar pengar, ur tomma intet, sker det ibland då du ber om ett lån. Har du tillräcklig säkerhet kan banken ”trycka” pengar utan att ha en krona på kontot. Någon ny förmögenhet skapas dock inte. Du har pengar på kontot och en skuld till banken som i sin tur är skyldig dig pengarna som står på kontot och har en inteckning i din bostad.

Det går att tänka sig att staten istället agerar utlånare men måste då också ha lokaler, personal, IT-system, bedöma säkerheten, o.s.v. Vill man hindra banker att ge ut nya pengar mot säkerhet, d.v.s. skapa likviditet, måste du som sparare välja att avstå dina pengar i t.ex. en bostadsfond. Bankerna finansierar i hög grad sina lån därför redan med obligationer. Alla nya lån skapar dock inte nya pengar, det är en missuppfattning. Det är endast ökningen i mängden krediter som gör det.

Fria Sidor anser att, logiskt, kan varken staten eller de privata bankerna skapa värde ur tomma intet. Staten kan inte i någon högre grad trycka pengar och ge ut, utan att samtidigt dra in köpkraft genom skatt, utan att skapa inflation. Det går inte att både ha och äta kakan. Det skulle få oerhörda konsekvenser för Sverige om vi skulle nationalisera, konfiskera eller förstatliga hela penningsystemet och vinsterna är ytterst tveksamma. Hela svenska näringslivet är beroende av att ha tillgång till snabba och effektiva finansiella tjänster. Fria Sidor tror inte att staten är mer lämpad som partner.

Det finns däremot ingen anledning att staten själv ska låna av privata banker, då man också kan låna från sin egen bank, till exempel en statlig infrastrukturbank. Den dagen vi lämnat EU är vi inte längre förhindrade att göra det och har då förhoppningsvis politiker som kan ta ansvar och använder denna möjlighet ansvarsfullt, till exempel att renovera skolor och sjukhus.

Det finns också ett annat skäl till att staten bör kunna skapa pengar. I ett längre perspektiv måste målet vara att allt fler hushåll kan bygga en ekonomisk buffert, att på sikt öka hushållens tillgångar och minska dess skulder. Med dagens system skulle en stor del av pengarna förvinna om vi betalade tillbaka skulderna, något som skulle hämma den ekonomiska utvecklingen. I takt med att skatterna sänks och allt fler kan amortera sina lån behövs då en gradvis påfyllnad av pengar till exempel genom en statlig infrastrukturbank men också, vid behov, en begränsad mängd nytryckta ”helikopterpengar”.

Månlandningarna

Det finns ett löjets skimmer över hela denna historia. Idag skulle oberoende forskare på en dag smula sönder denna myt enkelt om man fick tillgång till alla ritningar och beräkningar för farkosterna. Men, hoppsan, de har råkat försvinna. Någon har förlagt dem eller kastat dem av misstag. Det är synd för med dem skulle vi enkelt kunna konstruera samma farkoster och åka tillbaka också idag. Dessa maskiner är med dagens mått mätt tekniskt antagligen oerhört enkla konstruktioner som t.o.m. Sverige skulle kunna tillverka för att skicka våra egna mångubbar.

Det världen fick se då, 1969-1972, var en utsändning där en kamera fick, på avstånd, filma en stor bildskärm som i sin tur visade en grynig bild av vad som pågick. Resten fick vi helt enkelt lita på NASA och ett fåtal intervjuer med astronauterna. Idag finns tillgång till mycket bättre fotografier men det är oklart varför det är först på senare tid vi fått tillgång till dem.

Det är omöjligt att tro att USA åkte till månen sex gånger och spelade golf samtidigt som detta inte upprepats sedan dess, varken av USA eller något annat land. Hade detta varit sant skulle vi självklart ha fortsatt utveckla projektet som var så enkelt och framgångsrikt och varje stormakt haft egna baser på månen för länge sedan.

Det övergår allt förnuft att tro att bara en så enkel sak som bränslet skulle räcka dit och hem eller att man kunde fjärrstyra en kamera från jorden som helt perfekt filmade när månlandaren lyfte från månen. Det är talande att vi idag enkelt skulle kunna visa bilder av de övergivna farkosterna, flaggan, månbilen och golfklubban men att ingen hittills presenterat bilderna och därmed bevisen för allmänheten.

Spiken i kistan är ändå den av misstag läckta filmen där astronauterna bevisligen försöker skapa intrycket att de är på månen men i själva verket är i en omloppsbana runt jorden. Man mörklade kapseln invändigt och filmade på avstånd ut genom ett litet runt fönster för att visa jorden långt där borta, samtidigt som Neil Armstrong säger att – ”nu är vi 300 000 miles bort och nu ser vi jorden där på avstånd”.

Det säger något och är skrämmande att denna film inte lett till en bredare debatt i USA och krav på att sanningen ska komma fram. Det är lika skrämmande att stormakter som Kina och Ryssland är helt tysta i frågan. Det troliga svaret är att alla har hållhakar på varandra. Det finns naturligtvis saker både i Ryssland och Kina som dess regimer inte vill ska komma ut till allmänheten. Det kallas terrorbalans.

De värdsliga frågorna

Några spännande områden att forska om var inom de lite större existentiella frågorna. Det har visat sig att man ljugit om och förfalskat fynd som påstås bevisa evolutionsteorin. I själva verket var dessa fynd, vilka man hänvisar till ännu idag, inte någon halvt utvecklad människoapa utan helt vanliga benrester från antingen en människa eller en apa. T.o.m. fyndets egen upphovsman, i egen hög person, drog sedan tillbaka påståendet om dess bevis för ett tidigare utvecklingsstadium.

Evolutionsteorin är något som sitter långt inne att tvivla på. Allt levande har samma byggstenar och delar DNA och med miljarder år till förfogande låter den högst plausibel. Det finns här några problem som vi inte kommer ifrån. Det ena är att vi inte har fynd på mellanformer. Jorden borde krylla av skelett som bevisar hur, i princip, varje djurart har utvecklats. Vi har ju fynd från dinosaurierna så varför finns inte alla dessa mellanformer? När teorin lanserades påbörjades en frenetisk jakt på dessa mellanformer, mellan apa och människa, men hittills finns inget presenterat. Varför?

Det andra är att med upptäckten av DNA på 60-talet förändrades allt. Vi förstod då att de levande tingen inte är som klumpar som formas av en hård och skoningslös omgivning utan istället är ett resultat av en ytterst avancerad kod – DNA. Det är detta DNA, som finns i varje cell i din kropp, som styr det mesta. Här infinner sig ett, hittills, olösligt problem.

Evolutionsteorin säger att det är slumpen som genom mutationer skapat mer livsdugliga organismer. Forskare har dock kunnat bevisa att mutationer i princip alltid ger fel, inte skapar helt nya lösningar. Skulle det ändå vara så att mutationer skapar helt nya egenskaper infinner sig ett ännu större problem. För att något ska vara en evolutionär fördel måste det fungerar direkt. Vi skulle t.ex. förblöda om blodet inte koagulerade. Då måste denna avancerade process ha funnits redan från början.

När vi tittar i mikroskop på de hundratals komponenter som behövs i varje cell bara för att replikeringen av DNA ska fungera där varje del, i enorm hastighet, har sin bestämda uppgift och där inget får gå fel för att det ska fungera inser du ganska snart att alla dessa delar inte kan ha uppstått av en slump (en mutation) – samtidigt. Systemet är så finstämt och precist att minsta lilla fel omedelbart skulle leda till att det upphör att fungera.

Fria Sidor är därför idag helt övertygad om en intelligent design. Det finns ett naturligt urval, självklart, men evolutionsteorins mutationer kan inte vara förklaringen till det vi dag vet och förstår om DNA. Människan är intelligent men i jämförelse med det vi ser saknar vi alla förmåga eller sinnen att förstå. Det finns helt uppenbart något som vi inte kan begripa, bara se resultatet av. En del skulle kalla det gud.

Kanske är det just detta som överraskat Fria Sidor mest under dessa tre år av fri forskning – att t.o.m. evolutionsteorin inte är så självklar och att det måste finns något där ute någonstans vi aldrig kan begripa och som är oerhört intelligent.

Många andra ämnen

Ovanstående är bara ett urval av allt det Fria Sidor forskat om och du hittar det mesta under rubriken Fri forskning på huvudmenyn, ca: 400 artiklar.

Varför paus?

Sanningssökande handlar om att ta in, läsa, tänka och ge tid för bilden att klarna – att driva en egen sida är att ge sig in på en stenhård marknad där du ständigt måste göra kunden/läsaren nöjd för att den ska komma tillbaka. Det är två helt skilda faser att söka och att förmedla, två helt olika mentala tillstånd. Det ena kan ske i lugn och ro med tiden som vän, det andra ställer krav på att ständig komma ut och att förmedla relevanta och intressanta artiklar. Dessa tillstånd har svårt att samexistera.

Fria Sidor kommer fortsätta vara en del av det svenska motståndet, skriva något inlägg då och då, lägga in de mest intressanta videos och i övrigt uppdatera sidan. Men på obestämd tid kommer siktet vara att nu ägna betydligt större del av tiden åt att ta in ny information, att läsa och bättre följa med intressanta svenska och utländska sidor, videos och poddar. Med tiden faller också helt nya pusselbitar på plats.

Tack och lov finns idag många andra som gör detta minst lika bra som Fria Sidor och har sin egen vinkel på saker och ting. Allt fler mycket kunniga, välutbildade och meriterade personer kliver nu fram och kräver att vetenskapen avpolitiseras inom varje område. Sverige har fortfarande en av världens kunnigaste befolkning och en av världens mest spännande alternativa media med både bredd, djup och höjd. Detta trots regimens totalitära försök att stoppa den.

Publicerat i Fria Sidor, judiska lobbyn, korruption, Maktmissbruk, sionism, Socialdemokrati, Terrorism | Lämna en kommentar

PAX MARE BALTIKUM & BRI: Belt and Road Initiative

En ringväg av Neutrala Nordiska länder, Baltländerna tillsammans med Ryssland, Tyskland och Polen kan förstärka Infrastruktur-projektet Den Nya Sidenvägen från Fjärran Östern ända till Europas NordVästra hörn:

 

bai-iniative

Således är det värt att notera, att P2-frimurarna har nyligen lovat att samarbeta med asiatiska hemliga sällskap. Händelserna i Italien, verkar åtminstone vara sanna. Till exempel har Italien blivit det första G7-landet som har formellt gått med på att ansluta sig till Kinas massiva ”Belt and Road Iniative” (BRI) värt 21 miljarder dollar. Italienska källor uppger att deras beslut har gjort det oundvikligt för de andra G7-länderna att följa efter och gå med i BRI.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel har redan gjort positiva kommentarer om att bli medlem i BRI. Tyskland försöker också försiktigt vända resultaten från det andra världskriget genom att ta över i Frankrike igen. I själva verket har franska motståndskrafter som ligger bakom proteströrelsen Gula Västarna, hävdat att landet redan har tagits över av Tyskland. Till skillnad från det andra världskriget, har de den här gången använt sig av obligationer och inte bomber för att göra detta. Det faktum, att både Tyskland och Frankrike, har anmält sina parlament och militära styrkor till denna enda organisation, utgör ett offentligt bevis på att detta verkligen händer.

Också stadd i utveckling, och som endast rapporterats om i den italienska pressen är, att Bank for International Settlements (BIS) och centralbankernas Central Bank tyst har meddelat, att guld återigen anses ha samma värde som den amerikanska dollarn och Euron. Detta går direkt stick i stäv emot Richard Nixons beslut för år 1971 då han avskiljde den amerikanska dollarn från guldet. Detta tyder på att Bank for International Settlements (BIS) accepterar en direkt utmaning till petrodollarn och den kinesiska guld-uppbackade oljehandeln i praktiken. För mer information, använd Google Translate eller liknande verktyg för att läsa den italienska artikeln.

Pentagon-styrkor bekräftade för sin del, att finanssystemet Kvantum, den globala valutaåterställningen och uppkomsten av guldmynt-valutor alla är tecken på att petrodollarsystemet är på tillbakagång. ”En multi-polär värld ser dagens ljus, USA förlorar sitt uni-polära tillstånd”, erkänner de. Att USA har förlorat sin makt, har bekräftats genom flera händelser såsom det misslyckade försöket att blockera Huawei, Iran och Venezuela, uppger de.

Källa:

Benjamin Fulford Report, April 1st, 2019
översatt till svenska enl ovan i Yrsas Bakom Kulisserna

Se även 2019-Brevet till President Trump om Pax Mare Baltikum/BRI:

Pax Mare Baltikum, as a part of BRI: Belt and Road Initiative

Dear President Trump! Congratulations to your effective first years in the White House! Please receive here some new bold Sound of Peace Film Scenario ideas: With a single handshake between yourself and President Putin at a Pax Mare Baltikum Peace … Continue reading

Publicerat i Bakom Kulisserna, BENJAMIN FULFORD, BRI nya sidenvägen, Pax Mare Baltikum, Putin, Trump, Xi | 3 kommentarer

Lars Bern om hur NATO lurat skjortan av Sverige

Försvar&Säkerhet

Är Försvarsdepartementet en säkerhetsrisk?

Defense Secretary Jim Mattis stands with Sweden’s Minister for Defence Peter Hultqvist before a meeting at the Pentagon in Washington, D.C., May 18, 2017. (DOD photo by U.S. Army Sgt. Amber I. Smith)

För ett år sedan tog jag i några krönikor här på bloggen upp det utomordentligt diskutabla beslutet att svenska försvaret planerade att köpa USA:s föråldrade luftvärnssystem som kallas Patriot. Beslutet har nu fattas och precis som jag förutskickade kommer systemet att bli flera gånger dyrare än vad försvarsminister Peter Hultqvist uppgav när han drev igenom det. Jag tror inte han haft någon som helst kontroll över vad han dragit igång. Han har varit helt förblindad av det spännande umgänget med den amerikanska krigsindustrins generaler.

Enligt en hittills hemligstämplad rapport från Försvarets materielverk saknas både resurser, tydlig styrning och beräkningar av hur dyrt luftvärnssystemet blir. Denna försvarsorder är en pinsam skandal som kommer att kosta svenska skattebetalare tiotals miljarder till ingen nytta. Den kommer att urgröpa och kraftigt försvaga våra möjligheter att åter bygga upp ett fungerande försvar, efter först Persson- och sedan Reinfeldtregeringarnas nedrustning.

Patriot-systemet är 40 år gammalt och helt omodernt. Dess förmåga att bekämpa dagens moderna stridsflyg och robotar är ytterst begränsad. Under Gulfkriget 1991 anföll Irak Israel med sina ytterst primitiva Scud-misiler. Israel försvarade sig redan då med sitt Patriot-system med ganska dålig framgång. Misstron mot det amerikanska luftvärnssystemet är utbredd och USA närstående länder som Saudiarabien och NATO-landet Turkiet vänder det ryggen för att istället köpa det avsevärt mer sofistikerade ryska S-400-systemet. Även Indien som är i färd med upphandling av ett nytt luftvärnssystem väljer det ryska S-400. USA har inget motsvarande det ryska systemet att erbjuda. Ryssarna däremot har ett ännu mer avancerat system på gång som har namnet S-500.

I Syrien där amerikansk och israeliskt stridsflyg under senare år vant sig vid att operera fritt, har detta plötsligt blivit mycket svårare sedan ryssarna utrustat Syriska armén med det äldre och något enklare S-300-systemet, som ändå är långt bättre än Patriot-systemet. Israeliskt flyg opererar nu mest utanför den Syriska gränsen och skjuter på avstånd sina robotar in över syriskt territorium av rädsla för att bli nerskjutna.

 

Total inkompetens i Försvarsdepartementet

Det mildaste man kan säga om försvarsminister Peter Hultqvist är att han verkar vara totalt okunnig om vad han håller på med och att beslutet att köpa Patriot-systemet i bästa fall är ett tecken på total inkompetens. Jag utesluter dock inte att det kan röra sig om ren korruption, som ju är brukligt inom krigsindustrin, men det har jag inga bevis för. Vi har sett upprepade pinsamma bilder på, hur Hultqvist har för vana att frottera sig med amerikanska generaler som av allt att döma har en stor lockelse på honom och får honom att känna sig betydelsefull.

Hur tongångarna går inom Hultqvists departement fick jag tydligt illustrerat när jag för två veckor sedan debatterade Sveriges förhållande till Ryssland vid ett seminarium med anledning av 300-årsjubileet av rysshärjningarna i Stockholmstrakten, med departementsrådet Katarina Engberg. Hon har gjort en brokig resa från en gång millitant KFML(r)-aktivist till varm anhängare av USA/NATO:s krigspolitik.

Engberg påstod att USA besegrat IS i Syrien. Hon förnekade bestämt min uppgift att IS under amerikansk överinseende i flera år vuxit och frodats i såväl Syrien som Irak ända fram till den dag då ryskt flyg började bomba dem. Att det ingripandet utgjorde den avgörande vändpunkten för IS expansion, förnekade hon bestämt. Av Engberg fick seminariedeltagarna veta att ryskt flyg bedrivit hänsynslös terrorbombning av mål i Syrien i samband med sina ingripanden där. Vi övriga vet att de som jämnade såväl Mosul som Raqqa med marken och dödade tusentals oskyldiga civila var amerikanska bombningar och inte ryska som hon frenetiskt påstod.

Jag nämner detta för att illustrera den verklighetsflykt,  det rysshat och det förhärligande av USA:s krigspolitik som florerar på Hultqvists försvarsdepartement. Engberg lät som en megafon från NATO:s propagandaorgan StratCom. Det är ytterst skrämmande att vi har ett försvarsdepartement i det alliansfria Sverige som på detta sätt hetsar mot vår mest näraliggande stormakt och världens ledande kärnvapenmakt.

Är det någon som tror att svenska folket blir tryggare av att våra politiker utan något demokratiskt mandat, på detta sätt lierat sig med USA/NATO:s krigsallians? Det är den alliansen som numer startar nästan alla krig i vår värld.

Den ruinerade Patriot-affären skall ses mot denna skrämmande bakgrund. Det hela blir inte mindre skrämmande av att till och med Hultqvist, Engberg och övriga rysshetsare på Försvarsdepartementet lätt borde kunna konstatera att dessa dyra Patriot-robotar inte kommer att kunna bekämpa ett enda modernt ryskt stridsflygplan och än mindre moderna hypersnabba ryska kärnvapenmissiler, om det blir en konflikt.

Lars Bern

Publicerat i Brage, CIA, DÖ DecemberÖverenskommelsen, Maktmissbruk, MORDOR Ondskans Rike, NATO, Pengar, politik, Socialdemokrati, Val 2018 | Lämna en kommentar

Brage om: KINA – DET OFATTBARA MIRAKLET

Enligt Freds- & Konfliktforskningens gudfader prof. Johan Galtung är över 90 % av all terror organiserad av stater – nästan alltid i CIA:s regi

Ingen vågar ifrågasätta hans påstående. Han vet nämligen vad han säger och vad han skriver. Han framför alltid den nakna sanningen även om den är obekväm. Men det finns ett ljus i mörkret. Soluppgången i Kina förebådar fred på jorden. Kina är snabbt på väg att bli världens i särklass starkaste ekonomi. Samtidigt kollapsar USA:s ekonomi mitt framför ögonen. Dessa händelser skapar fred på jorden. Terrorns gissel ebbar därför snart ut.

KINA – DET OFATTBARA MIRAKLET.
BruttoNationalProduktionen “ BNP” – data IMF / World Bank gällande år 2018.
Kina: 13 500 miljarder dollar (13,5 “triljon” USD). Indien: 2 700 miljarder dollar (2,7 “triljon” USD). Kinas BNP år 2018 var FEM gånger större än Indiens BNP – (10,8 ”triljon” US-dollar större).

ANTA FEM ÅR MED 6,5 % ÅRLIG TILLVÄXT. Då har Kinas BNP vuxit till från 13,5 till 18,5 triljoner dollar, medan Indiens BNP vuxit från 2,7 till 3,7 triljoner dollar. Skillnaden i BNP har därigenom vuxit från 10,8 till 14,8 triljoner dollar under de fem åren. Kinas BNP är fortfarande fem gånger större, men skillnaden mellan ländernas BNP har ökat högst avsevärt. Så fungerar det för Asiens jättar.

Det är som om två hundar – den ena väger 10 kg och den andra 50 kg – går upp 50 % i vikt. Då väger den ena hunden 15 kg medan den andra väger 75 kg. Skillnaden i vikt har ökat med hela 50 % (från 40 kg till 60 kg). Den tyngre hunden väger fortfarande fem gånger mera än den lättare hunden, men skillnaden i vikt har ökat högst avsevärt.

DEN BRUTALA SANNINGEN.
För att hålla skillnaden i BNP (10,8 triljoner dollar) konstant i tiden måste Indiens BNP öka med sanslösa 32,5 % om Kinas BNP ökar med 6,5 %. När Indiens BNP något enstaka kvartal ökat mera än Kinas skriver alla mutade journalister i upphetsning – ”Indien tar över ledningen i Asien”. Sådana rubriker haglar på nätet. Kanske de sovande journalisterna tror på sina ord – jag vet inte.

Nästa ingen ekonomisk journalist som finns att läsa på CIA:s sökmotor Google klarar av enkel matematik. Därför blir det i det närmaste omöjligt att förstå ekonomi om man inte finner artiklar som skrivits av begåvade personer som av någon märklig anledning sökt in på handelshögskolorna. Kanske är det så att de ekonomer som söker sig till journalistyrket valt den enkla vägen att finna sin försörjning. De accepterar spelreglerna – att hålla allmänheten borta från obehagliga ekonomiska sanningar. I orostider anses detta beteende som helt korrekt. De har heller ingen chans att ta sig in i avancerade tankesmedjor eller storföretag som fångar in de bästa studenterna.

Kina har lyckats hålla en BNP-tillväxt i närheten av 10 % under flera årtionden i sträck. Detta är det ofattbara. Eftersom vi bor på en enda planet kan inte sådana extrema tillväxtsiffror hålla i sig i längden. Att Kinas tillväxt bromsas upp något är både naturligt och självklart. När man läser rubriker som att Kinas tillväxt har sjunkit till ”30-års lägsta” – då är det bara att kräkas rakt ut i luften. En tillväxt på 6,0 – 6,5 % i år 2019 är ett rent mirakel. Hur är detta möjligt? USA:s ekonomiska krigföring mot Kina har knappast påverkat landet överhuvudtaget. Vilket historiskt stormfiasko för CIA.

Vad hände under finanskrisen 2008 – 2009 när nästan hela västvärlden drabbades av en svår ”recession” (BNP faller flera kvartal i sträck). Kina dippade ner till en tillväxt på drygt sex procents – medan nästan hela västvärlden rapporterade kraftiga BNP-fall. Sverige hamnade på minus 6 procent flera kvartal i sträck i slutet av år 2009 (liksom många av andra länder i världen). Den nakna sanningen är att Kina räddade världsekonomin från att falla ner i en förödande depression. Denna obekväma sanning är lika svår att finna på nätet som att finna en nål i en höstack. Så är det när man lever i den förljugna världen där nästan enbart lögner är tillgängliga via CIA:s sökmotor Google.

IDAG ÄR KINA OERHÖRT MYCKET STARKARE ÄN ÅREN 2008 – 2009.
De flesta som skriver om USA:s ekonomi nämner aldrig att landets tillväxt år efter år efter år sker med lånade pengar. Detta perversa tillstånd beskrivs som ”tillväxt”. Det är sjukt. Det handlas som fan i USA med rena luftpengar. Alla skuldbubblor växer och växer och växer. Det är USA:s köprally med lånade pengar som ger upphov till att BNP växer. Belånar vi våra hus långt upp över skorstenen så kan konsumtionen höjas – liksom landets BNP, men en vacker dag hinner räkningarna ifatt oss.

Att komma på tanken att beräkna ”Brutto National Produktionen” i ett land som år efter år trycker bergskedjor av luftpengar – var fullständigt omöjligt att föreställa sig. Ett sådant ekonomiskt tillstånd fanns inte ens i fantasin hos någon ekonom. Men nu är detta verklighet i USA. Den som inte fattar att skuldbubblorna snart kommer att brisera som ett smatterband – saknar förstånd.

USA ÄR VÄRLDENS I SÄRKLASS SJUKASTE EKONOMI.
USA:s förluster i handeln med omvärlden berättar om en ekonomi i mycket snabbt förfall. Landets nationella skuld ökar med cirka en trillion dollar per år. Landets BNP faller därför i storleksordningen 5 % per år. (Landets BNP är i storleksordningen 20 triljoner dollar – 5 % av 20 triljoner är 1 triljon). Den nakna sanningen är att USA:s totala skuldsättning ökar dubbelt så snabbt jämfört med landets ”National Debt” – som nyss passerat 22 triljoner dollar. Landets verkliga skuldsättning ökar i verkligheten över 2 triljoner per år. Utan dessa lånade luftpengar hamnar USA:s fall av BNP på cirka 10 %. Detta groteska BNP-fall blir verklighet i samma stund som sedelpressarna avstannar. Det går fort utför. Allt spricker när världen fått nog av galenskaperna och överger dollarn som valuta.

Den ekonomiska katastrofen kommer som en stormvind. Massor av länder i hela världen överger nu dollarn i sin handel. Dråpslaget kommer när Saudiarabien överger dollarn i handeln med världens största importör av olja – Kina. Läs följande ord noga – detta beslut är redan fattat. Officiellt är det ännu inte tillkännagivet men jag VET att denna affärsöverenskommelse är undertecknad!

USA är totalt desperat, men det spelar ingen roll vilka pjäser USA flyttar på schackbrädet – CIA är schackmatt. Muhammed bin Salman låter sig inte luras ännu en gång. Han har fått nog. Aramco Oil – Saudiarabiens kronjuvel – kommer att offentliggöra företagets affärsuppgörelse med Kina när det anses lämpligt. ”Petroyuan” är på väg att ersätta petrodollar. Därmed är dollarns öde beseglat.

VI MÅSTE SE UPP.
CIA jobbar intensivt med att prångla ut US-bonds till bankerna i hela den så kallade ”fria världen”. Flera märkliga specialerbjudanden har väckt uppmärksamhet, men hemlighetsmakeriet är massivt. Island var nära att fastna i Wall Streets bankbedrägerier men lyckades komma loss. För Grekland gick det betydligt sämre. Grekland förråddes och omvandlades till ett så kallat ”U-land”. De inblandade bankdirektörerna lämnade landet efter kuppen och bosatte sig i andra länder. Vårt land riskerar att gå samma öde till mötes. Att riksdagen har noll koll på våra banker kan bli Sveriges ruin.

VEM STÄNGER AV USA:s RESPIRATOR?
Hör och häpna – USA fortsätter att trycka dollar utan att finna köpare av US-bonds. Snacka om alarmerande ekonomiska nyheter. Ingen normal människa placerar sina pengar i finansiella dasspapper, men det finns gott om tomma mänskliga skal som gärna spolar ner andras pengar i toaletten. Det vimlar av sådana psykopater inom bankvärlden. Utplundringen av världens folk kan bara stoppas när USA:s respirator stängs av – men när sker detta och vem drar ut sladden?

HELA DEN FÖRLJUGNA VÄRLDEN LIGGER SNART I RUINER.
Världens fredsälskande politiker vill gärna att jordklotets sista krigarimperium försvagas ytterligare – för att minimera riskerna när bankkraschen slår till med full kraft. De fredsälskande folken vill naturligtvis också att de ekonomiska tungviktarna i öster ska hinna växa sig ännu starkare för att minimera skadorna när västvärldens ekonomi kollapsar. Alla folk med framtidsdrömmar vill undvika ett ekonomiskt Harmageddon på jorden.

Problemet är att USA:s fall är förutbestämt av krafter som är osynliga. Vi har för länge sedan tappat kontrollen över utvecklingen. Det plötsliga kaos som nu förlamar United States of America ”USA”, Storbritannien ”UK”, Frankrike, Italien, Spanien, Portugal, Grekland – är blixtar från himlen. Det är på samma sätt med fredens blixtar i Afghanistan, i Syrien, i Libanon, i Libyen, i Irak … – även dessa händelser är blixtnedslag från himlen. Samma fenomen pågår i hela östra Asien och Sydostasien. Blixtnedslaget i Korea hördes i hela världen. Kulblixten som nyss slog ner i Saudiarabien lyste upp hela Mellanöstern. Gud i himlen har ingripit.

Den förljugna världen är andligt blind. Vi står där och gapar och fattar ingenting eftersom vi tappat tron på Gud. Vi tror inte på någonting vackert och heligt. Vi hatar alla religiösa levnadsregler som utformats under årtusenden. Vi låter oss styras av onda andar som hatar våra budord. Det är därför som Aftonspyan och Sveriges Television vräker ut reklam om drogmissbrukande ”kändisar”. Det är därför som äcklig pornografi förnedrar den gudomliga kärleken, det är därför vi får läsa om kvinnor som får orgasm vid förlossningen i Aftonspyan, det är därför som alla folk och alla kulturer måste snabb-blandas. Mord efter mord efter mord – det ena värre än det andra – flödar mot oss i alla djävulens nyhetskanaler. Våra barn bedövas av våldet som strömmar mot dem. Det är därför som våldet exploderar i vårt land. Det svenska folkets framtid är becksvart.

Motsatsen till ondskans krigföring ser vi överallt i Asien, i Mellanöstern och i Afrika. Folk efter folk vaknar upp i vackra framtidsdrömmar. Det vi skådar i Zimbabwe är en himmelsk föreställning. Hela folket ställer upp för att hjälpa varandra efter den tropiska stormen. De allra fattigaste ger sin sista skärv för att hjälpa andra i ännu värre nöd. Girighetens demoner i ”den fria demokratiska bankvärlden” är en andlig spya inför Gud i himlen.

Krigens demoner börjar bli desperata. Vi måste fånga in fler ryska agenter – det är bråttom. Vi måste se fler ryska ubåtar i svenska farvatten. Vi måste hata ryssar. Vi måste lära oss att hata både ryssar och kineser. Dessa folk äro lömska. Detta inpräglas i våra stackars hjärnor från morgon till kväll – dag ut och dag in – år ut och år in. Vi är offer för Mordors rikes hjärntvätt.

MIN BILD AV SVERIGE.
Det jag ser i den svenska akademin, på Dramaten, i Riksdagen – det jag ser i massor av invandrartäta stadsdelar i Sverige, det jag ser i Aftonspyan och de nyheter jag ser i TV – allt detta gör mig illamående. Jag ser en svensk variant av ”Gökboet” – ett svenskt sinnessjukhus. Jag ser en framtid som är mycket skrämmande. Jag är i grunden en mycket glad människa. Men verkligheten omkring mig verkar onekligen dyster. Jag ser ett förlorat land. Det är min bild av Sverige.

Brage Norin – Skogså Tankesmedja.

Publicerat i Bakom Kulisserna, Brage, Framtid, Fred, Kina, Ledarsidoena.se, MORDOR Ondskans Rike, Pengar, politik, SaudiArabien, Trump, VärldsGemenskap, Xi | 2 kommentarer

Yrsa Bakom Kulisserna om Fulfords Geopolitik

Förhandlingar om att skapa en ”världsförbundsregering” når en kritisk punkt samtidigt som sionismen imploderar

Detta är en översättning av Benjamin Fulfords veckobrev. Eftersom brevet ligger bakom en betalvägg kan jag inte ange den exakta länken till den.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2019-03-25
By  

Månaden mars fortsätter med sin galenskap av en tidigare historisk händelse – man har bildat den första världsregeringen någonsin – mitt framför ögonen på oss. Vad som skedde är, att frimurarlogen P2, människorna som skapade monoteismen, fattade en överenskommelse med de asiatiska hemliga sällskapen om att skapa en  ”världsförbundsregering”, bekräftar P2 och hemliga asiatiska sällskap. De enda personer som nu står i vägen, är dessa Satans-dyrkare och fanatiska sionister som fortfarande klamrar sig fast vid antika vidskepelser.

Det finns flera nyhetskanaler som bekräftar detta. Titta till exempel på denna bild från förhandlingarna mellan Kina och Monaco i den officiella kinesiska nyhetstidningen Xinhua.

kina-monacoKinas president Xi Jinping håller samtal med prins Albert II, statschef för Furstendömet Monaco, om att stärka förbindelserna mellan Kina och Monaco. Monaco den 24 mars 2019. (Xinhua / Xie Huanchi)

Ser det ut som förhandlingar mellan ett land med två kvadratkilometer och med en befolkning på 38 400 invånare och en regering med 1,4 miljarder kineser? Det som i själva verkligheten hände är, att Monaco som är huvudkontor för den mycket kraftfulla och hemliga Monaco Freemason Lodge, mer känd som P2. Det betyder att Monaco är en kraftfull stat i staten och är rival till Washington DC, staden London och Vatikanen, säger P2 källor. De diskuterade samarbeten ”inom områden såsom vetenskap och teknik, innovation, ekologi och miljöskydd, bevarandet av vilda djur och förnybar energi.”

kina-italien
Kinas president Xi Jinping och hans italienska motsvarighet Sergio Mattarelli samtalar i Rom, Italien, den 22 mars 2019. (Xinhua / Ju Peng)

Kinesiska officiella medier talar också öppet om ”en ny era”, som om den redan fanns här. I samband med den kinesiska presidenten Xi Jinpings besök i Italien rapporterade Xinhua: ”Kina står redo att tillsammans med Italien gå in i en riktning mot bilaterala förbindelser inom den nya eran, och att förhandla om viktiga frågor kring FNs angelägenheter kring global styrning, klimatförändringar och Agenda 2030 för en hållbar utveckling”.

De hemliga asiatiska källorna beslöt att förhandla direkt med de italienska hemliga sällskapen efter det misslyckade toppmötet den 27 februari mellan USAs president Donald Trump och Nord Koreas starke man Kim Jong Un. Vid det toppmötet stod det klart för dem att Trump inte var riktigt redo, uppger MI6 och asiatiska hemliga källor. Därför avbröt Xi Jinping sitt planerade möte i mars med Trump och åkte istället till Italien för att ”träffa de verkliga cheferna”, företrädarna för de 13 blodlinjerna, uppger MI6-källor.

kim-italien
Kim Jong Un och Andrew Kim

Nu berättar man om det ytliga mötet mellan Trump/Kim och kallar det för ett möte där en fattig nation med 25 miljoner människor och världen supermakt faller samman. Till exempel, avslöjade CIAs uppdragschef Andrew Kim såpass mycket, när han berättade inför publik i Seoul i Korea i förra veckan, att Kim hade krävt en fullständig demilitarisering av både Hawaii och Guam samt en nedmontering av den amerikanska Stillahavsflottan.

Det faktum att Kim, regeringschef för en liten uppenbarligen konkursmässig nation, kunde framställa denna önskan bekräftar att han i själva verket är en asiatisk hemlig agent, precis som NSA-källor sedan länge har uppgett för oss.

Bones_logo

I vilket fall som helst kom det ett annat ovanligt slut för Robert Muellers undersökning om ”rysk inblandning i valet”. Detta meddelades det om den 22 mars, eller i Skull and Bones-numret 322.

Skull and Bones är allmänt känt som ett hemligt sällskap vid Yale University, men P2 frimurarna påstår att den ursprungliga skallen och benkotorna finns i en kyrka byggd av kejsar Konstantins mor år 322 i Rom. Nedan finns en bild av originalet som ligger där.

untitled

Datumet valdes av P2-medlemmarna som ett tecken för de invigda om en grundläggande förändring, uppger P2 frimurarkällor.

Det är inte heller av någon slump som Japan kommer att tillkännage namnet på sin nya era den 1 april och den 1 maj installerar de en ny kejsare, säger asiatiska hemliga samhällskällor.

Födelsen av den nya eran kommer också att ses med sionismens implosion, är flera källor överens om. Pentagon-källor säger att om det israeliska folk återvalde den Satan-dyrkande massmördaren Benjamin Netanyahu som premiärminister, så …

… blir det en kort men skarp militäraktion för att avlägsna de kriminella israeliska och saudiska regimerna. Den sannolika utlösaren kunde vara ett drag från Ryssland, Turkiet, Iran, Syrien, Irak, Jordanien och Egypten för att återta Golanhöjderna, uppger Pentagon-källor. Källorna tillägger, att Trumps ”olagliga” erkännande av israelisk suveränitet till Golanhöjderna inte stöds av USAs militära styrka, och detta isolerar Israel ytterligare med en massiv internationell opposition från FN, EU, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Egypten, Ryssland, Turkiet , Iran, etc. Källorna uppger att Trump spelar rollen av israeliskt marionett fram till den dag han inte längre gör det.

Frågan om Golanhöjderna är ytterligare ”en spik i sionismens kista”, fortsätter källorna. De noterar, att den sionistiska tankepolisen Southern Poverty Law Center håller på att implodera, och demokratiska partipolitiker bojkottar ett möte som hålls av AIPAC-lobbygruppen (American Israel Public Affairs Committee). De bojkottar, eftersom de flesta amerikanska judar har vaknat upp till det faktumet att det var sionisterna som var de verkligt ansvariga till Förintelsen och nu vänder de dem ryggen.

robert-kraft  patriots
Robert (Bob) Kraft

Andra tecken på sionstisk kollaps sågs också i förra veckan när den ”sionistiska donatorn Bob Kraft kan bli tvungen att sälja sitt Patriot football team, och Brown University blir den första Ivy League-skolan där eleverna röstade med 69 % av rösterna för att avyttra företag som gör affärer med Israel”, noterade källorna.

Pentagon-källor uppger att frisläppandet av Mueller-rapporten som befriar Trump, kommer att leda till avklassificering av FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act). Man kommer också att lämna ut Justitieministeriets inspektörsrapport, avveckla åtal och militärdomstolar. Vi har hört om allt detta tidigare, men tror att dessa tribunaler kommer att fortgå.

666

En god start skulle vara att arrestera Jared Kushner. Glöm inte, att det var i Kushners byggnad, på 666 Fifth Avenue, som man utvecklade ”vilddjurets märke” – microchippet för inplantat i människornas huvuden. Det finns tillräckligt med bevis på Kushners brottslighet, några påstår även att han är Antikrist.

Den fd CIA-operatören Robert David Steele noterar detta:

”Boken Kushner Inc. har skapat en storm av medieartiklar som påpekar att Jared Kushner kommer att följa sin far i hans fotspår rätt in i fängelset. Han har använt WhatsApp för att kommunicera med världsledare, för att kringgå alla officiella protokoll och kommunikationskanaler. Han har förrått presidentens förtroenden på ett flertal nivåer, begått flertalet bedrägerier mot skatter och fastighetslagar vilka har lett till att han blivit fråntagen sina rättigheter i Vita huset och dessa bäddar för misskrediterande beslut. Hans fru – presidentens dotter – har blivit utsatt för en verklig bimbo med rättigheter som trotsar tilltron.

Förutom att avskeda Kushner, frågar sig folk, varför högprioriterade pedofiler inte fängslas. På Quantas webbplats har man helt nyligen lagt fram mycket bevis med länkar från högkvalitativa kändisar till Jeffrey Epsteins pedofilö. Eftersom Trump har besökt denna ö och för att han är Kushners svärfar, måste han själv avlägsnas om han inte vidtar åtgärder på dessa fronter, säger CIA-källor.

shanahan
Patrick Shanahan

Brottsutredningen angående Boeings joystick-kapningar och flygplanskrascher är åtminstone ett tecken på att vissa åtgärder ha påbörjats mot kabbalen i USA. Även den nuvarande försvarssekreteraren Patrick Shanahan befinner sig under granskning för sitt engagemang, uppger Pentagon-källor.

Källor uppger att denna undersökning kommer att ”leda till att man granskar sin överdrivna militär-rustning”, korruptionen inom försvarsdepartementet och det militärindustriella komplexet, liksom korruption inom företag och amerikansk regering.

Den pågående offentliga exponeringen av kriminella handlingar gällande högteknologiska oligopoler är ett annat tecken. Det senaste exemplet, är hur tekniska företag olagligen och systematiskt använder sig av mobiltelefoner för att avlyssna människor för kommersiella och andra ändamål. Om du inte tror mig, försök då att prata om produkter du planerat att köpa och ta sedan en titt på vilka annonser som dyker upp på din skärm nästa gång som du surfar på webben.

5G.jpg

Självklart kommer inte sionisterna att gå tyst ut i natten. De högteknologiska företagen försöker till exempel få kinesiskt skydd i utbyte mot tekniköverföringar till Kina. En del av detta innebär löften om att ge kineserna fullständig kontroll över världens befolkning genom 5G mind-control-teknik, säger Pentagon-källor. Pentagon gör sitt bästa för att stoppa detta, tillägger de. Ytlig bekräftelse på detta kan ses här.

Sionisterna kommer också att fortsätta med att försöka använda datorgrafik till att sprida desinformation och propaganda. Det senaste exemplet är ytterligare en falsk Neil Keenan-video. Märk väl, att Keenan på den här videon bär en judisk kippa, medan den verkliga Keenan är romersk katolik. Min CIA-kontakt i Indonesien, som pratar språket och har bott där i 20 år, har bekräftat att de indonesiska myndigheterna inte känner till att Neil Keenan har anlänt till deras land. Han noterar också att den senaste videon och utskicket av den sammanfaller med cirkulationen med reella aktier till ett värde av 91,173 ton indonesiskt guld. ”Det här är ytterligare ett sätt för det (konkursmässiga) Rothschild när de försöker få tillgång till (guld) bunkrarna, men det kommer inte att se”, säger han.

Det kommer sannolikt att förekomma fler explosioner, sabotage, planerade väderkatastrofer och mer, som det döende sionistiska djuret sprider ut i alla riktningar.

Storbritannien, till exempel, är redo för en stormande hård Brexit med planer på att evakuera sitt ledarskap till bunkrar, säger MI6 källor. Den brittiska militären förbereder sig för att ta över logistik såsom mat och bränsleleveranser, ifall de finansiella systemdatorerna (bankomater, etc.) stängs av, säger de.

Som en sista notering för den här veckan, kan jag nämna att vi har fått många noteringar från våra läsare som påstår att vi är ”globalister”. Jag vill påminna mina läsare om, att allt jag gör är att jag rapporterar för världen hur den ser ut, inte sådan jag önskar att den vore. Hur som helst, behöver världen samarbeta för att få ett stopp på den pågående massförstörelsen av planeten, och det är vad världens ledare har börjat förstå.

See more: Benjamin Fulford Reports, March 2019,
also to be published in Peace Philosophers Blog March 28, 2019

Publicerat i Bakom Kulisserna, BENJAMIN FULFORD, Europa, judiska lobbyn, Kina, Maktmissbruk, Mind Control, MORDOR Ondskans Rike, Ny Andlighet, Pedofili, Pengar, Sananda, SaudiArabien, sionism, Terrorism, Trump, VärldsGemenskap, Vatikanen, Xi | Lämna en kommentar

Återinför Ämbetsansvaret

Återinför Ämbetsmannaansvaret
Landsförvisa de ”Politiska Arkitekterna”
bakom DecemberÖverenskommelsen och JÖK.

Skapa en ringväg av neutralitet runt Östersjön
som ansluter till fredens nya sidenväg BRI:
Belt and Road Initiative från President XI;s bro
mellan Hong-Kong-Ön och Kinas fastland
samt Europas fredliga NW Östersjö-Länder
i ett Pax Mare Baltikum av NEUTRALITET.

See mer i Fredsbrevet 2019 till President Trump:

www.peace.se/blog/ February 16, 2019

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Publicera i mars

Fria Sidor om massinvandring, Sjuklövern, DÖ och JÖK

För Fria Sidor spelar det ingen roll vilken av de sju partierna i Sjuklövern som regerar landet, det kommer bli massinvandring oavsett.

Sverige förloraren

Sjuklövern, med Löfven som härförare, vann striden och lyckades hålla SD utanför allt inflytande men förlorade slaget. Inget av dessa sju partier förtjänar att någonsin igen få svenska folkets röster. De har alla, på olika sätt, svikit sitt uppdrag att göra Sverige till ett bättre land för kommande generationer svenskar.

En dag som denna har vi rätt att känna förakt och avsky mot Sjuklöverns politiker och kalla dem vid dess rätta namn – landsförrädare. Ett starkt ord kan tyckas men är det inte ett landsförräderi dessa politiker i Sjuklövern håller på med?

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Brage Norin: CIA och USDollarns fall 2019

Vilken bank i Sverige förlorar mest på CIA och dollarns fall?

Det är något magiskt över dollarn!

Gissa själv vilken bank i Sverige som klarar dollarns fall sämst. Gissa vilken bank som garanterat måste räddas av pensionskapital eller via skattsedeln. Det är i panik som USA nu tvingas överge sina slaktplatser i Afghanistan, i Syrien, i Irak och i Libyen, skriver Brage Norin som är kommentarer under det här inlägget om räven och hönorna – Swedbank.

SAUDIARABIENS VÄGVAL MOT ÖST – FÖRÄNDRAR HELA VÄRLDEN.
År 2017 uppgick landets export till 170 miljarder – medan importen uppgick till 96 miljarder dollar. Detta gav upphov till ett handelsöverskott på hela 74 miljarder dollar.
År 2012 – fem år tidigare – var exporten 674 miljarder dollar och importen 151 miljarder dollar. Detta gav upphov till ett ”grymt” handelsöverskott – över 500 miljarder dollar.

”VAD I BLANKA HELVETET” ÄR FÖRKLARINGEN TILL DETTA?
SVAR – priset på olja och volymen av oljeexporten (i första hand).
SAUDIARABIEN STÅR OCH FALLER MED SIN OLJA. Den våldsamma ökningen av USA:s oljeutvinning har förändrat världen. Alliansen mellan Saudiarabien, Kina och Ryssland innebär landets räddning. Världens största oljeimportör Kina är snabbt på väg att bli världens ”i särklass största” importör. Varenda oljeanalytiker vet detta. Kinas enorma oljebehov limmar samman en ny allians i öster. Ryssland, Kina och Saudiarabien är grundpelarna i denna strategiska ”oljeallians”.

De ofantliga ryska naturgastillgångarna limmar samman Kina och Ryssland ännu starkare. Kina och Ryssland är som enäggstvillingar – de behöver varandra. De passar ihop som hand i handske – på väldigt många sätt. Den ryska björnen och den kinesiska draken har funnit varandra. En större historisk händelse går inte att tänka sig. Den ryska naturgasen är även på väg att knyta samman EU med Ryssland. USA har under många år gjort sitt yttersta för att förhindra detta, men nu har även denna politik slutat med ett totalt fiasko. Tyskland blir transitland för den ryska naturgasen in till EU i norr och Turkiet blir transitland i söder. Detta betyder väldigt mycket för bägge länderna.

PAKISTAN VINNER BINGO. Ytterst få länder har fått vara med om något liknande – landet omfamnas av BÅDE Kina och Saudiarabien. Snacka om ett historiskt ”flyt”. Den nya sidenvägen är ett helt spindelnät som är på väg att binda samman Asien, Europa, Mellanöstern och Afrika. Vägen från Asien mot Mellanöstern och vidare mot Afrika passerar genom Pakistan. Detta är ödets ”fru Fortuna”. Saudiarabiens kronprins hyllades nästan som en Gud i Pakistan och i Indien och i Kina under sin veckolånga konungafärd i öster. Men under veckoslutet hyllades även kronprinsens åldrade fader – Saudiarabiens kung – med samma fantastiska värme när han gjorde ett statsbesök i Egypten. Detta möte skakade om Egypten rejält. Äntligen – äntligen – äntligen – omfamnas även Egyptens folk av äkta vänner – till råga på allt äkta stenrika vänner.

Vilka enorma framtidsplaner som nu ska förverkligas. Bland många gemensamma satsningar ingår ett broprojekt som kommer att förbinda Saudiarabien med Egypten. Detta gigantiska broprojekt skapar en väldigt viktig landförbindelse mellan Saudiarabien och Afrika – av stor strategisk betydelse för handel och ekonomi.

DET ÄR SÅ MÅNGA LÄNDER SOM LÄNGTAR EFTER FRED OCH VÄLSTÅND.

Libyens folk kan snart andas ut efter CIA/NATO:s fasansfulla terror. Rysslands gudabenådade fredsdiplomati har varit avgörande. Egyptens stöd till ”landets räddning” – den libyska generalen Khalifa Haftar – har varit av stor betydelse. Vladimir Putin framstår som en fredens ängel i Libyen. Det är precis på samma sätt i Syrien. Putin betraktas nästan som en gud i landet. Putin kommer med fred. Vladimir Putin älskas av väldigt många folk i Mellanöstern. Vilken fantastisk heder för Rysslands folkkära president.

ÅTER TILL SAUDIARABIEN.
I fjol 2018 hamnar Saudiarabiens handelsöverskott sannolikt nära 200 miljarder dollar – att jämföra med 74 miljarder dollar året innan. Saudiarabiens ekonomi räddas. Detta beror i första hand på samarbetet mellan Saudiarabien, Ryssland och Kina inom oljans område. Saudiarabien är och förblir en av ”THE BIG FOUR” – Kina, Ryssland, Tyskland – och Saudiarabien. Världens alla stora vinstmaskiner drar åt samma håll. Den nya sidenvägen smälter samman hela ”den gamla världen”. Vår planets största sammanhängande landmassa är på väg att återförenas i handeln ännu en gång i historien.

USA:s ENSAMRÄTT ATT TRYCKA DOLLAR ÄR ÖVER.
Detta monopol var sanslöst fördelaktigt för USA. I praktiken köpte landet allt mot betalning i tryckta papper. Detta kunde fortgå så länge det fanns förtroende för dollarn. Men nu är detta förtroende snart över – mycket snart faktiskt. Redan i år 2019 inträffar en förödande händelse som drabbar den ”fria demokratiska världen” i första hand. I särklass mest djävulskt blir det i USA. Ett kokande helvete är oundvikligt.

ALLA NORMALT FUNTADE MÄNNISKOR VILL UNDVIKA DETTA SCENARIO.
Tyvärr är det omöjligt. USA:s totala sönderfall går inte att undvika. USA:s imperium har redan kollapsat. Inga vasallstater vill ställa upp på ännu fler krig. USA har tvingats till reträtt överallt i världen. Många länder ligger i ruiner och miljoner människor ligger i jorden efter CIA/NATO:s ”fredsbevarande insatser” – men folken har överlevt den fasansfulla terrorn. De känner freden i luften. Den sinnessjuka ”fria världens länder” har gjort sitt. De följde Uncle Sam ända fram till gravkanten – vilt hojtande om mänskliga rättigheter hela vägen.

NÄR SKA VI VAKNA?
Vi vaknar inte förrän den andra STORA världsdepressionen är över oss. Då först vaknar vi upp ur vår djupsömn. Tack och lov – vi vaknar med stor sannolikhet upp redan i år 2019.

Helena Palena:  Tänkte just: Va´fan har Saudi att sälja mer än kvinnoförtryck o s v – men så var det ju det här med oljan. Synd att människor far illa i det landet. Och den amerikanska drömmen – var ska den ersättas med? För en ung människa i Sverige t ex som vill ha ett jobb? Det kanske blir ett låglönejobb som au pair i ett kinesiskt hem rentav! 😛

Brage Norin: INOM ETT ENDA ÅR BRAKAR HELVETET LÖS – ÄVEN I SVERIGE.
Varför är det så svårt att se vad som sker mitt framför ögonen?

CIA:s förlust är en politisk mega-katastrof för USA. Försöket att omringa Kina med kärnvapen – med hjälp av norra Koreas ständiga kärnvapenhot – har misslyckats. Hoten ha plötsligt upphört. Norra Korea är inte en amerikansk vasallstat längre. Det är svårt att föreställa sig ett större politiskt misslyckande för CIA än förlusten av norra Korea.

CIA har förlorat sitt väldiga agentnät i Turkiet. Hela Mellanöstern skakade till. Även denna förlust är en politisk mega-katastrof för USA. Försöket att genom en militärkupp störta Erdogan misslyckades. Turkiet är inte en amerikansk vasallstat längre. Förlusten av Turkiet är även en mega-katastrof för NATO. Det handlar om ett amerikanskt misslyckande av ”Guds nåde”.
Förlusten av norra Korea var enorm – men frågan är om inte förlusten av Turkiet var ännu större. Hela Mellanösterns schackbräde förändrades som genom ett blixtnedslag.

CIA HAR FÖRLORAT SAUDIARABIEN!

Denna amerikanska politiska katastrof förändrar i ett slag hela världen. Förlusterna av norra Korea och Turkiet var bägge katastrofala, men att tappa greppet om Saudiarabien var det djävligaste som kunde inträffa. Det globala schackbrädet förändrades på en historisk sekund. Förlusten av Saudiarabien är sista spiken i kistan. Den amerikanska skutan läcker som ett såll. Den är på väg att sjunka.

USA TVINGAS DRA SIG TLLBAKA – IMPERIET HAR KOLLAPSAT.
Det är i panik som USA nu tvingas överge sina slaktplatser i Afghanistan, i Syrien, i Irak och i Libyen. Inga ord kan beskriva hur mycket blod och hur mycket lidande som Mordors rike har skapat i dessa länder. Det djävligaste som tänkas kan ur svenskt perspektiv är det faktum att vårt land ställde upp i NATO:s ”fredsbevarande insatser”. Det gick inget vidare. Överallt där vi deltog i NATO:s kamp för frihet och demokrati ligger länderna i ruiner. Detta är den nakna sanningen inför Gud.

När USA bombar ett stort bröllop i Afghanistan med 75 döda som följd ville Afghanistans president Karzai att USA skulle ersätta de efterlevande ekonomiskt. ”Det är sånt som händer i krig” – blev svaret från USA:s befälhavare. När Obamas dataexperter styr drönare som tog livet av flera barn som samlade ved åt sina föräldrar – teg alla mutade journalister i hela ”den fria världen”. Oändliga rader av vedervärdiga mord har tystats ner – allt för att inte störa husbonden i väst.

VÅRA HJÄRNOR LEVER KVAR I EN VÄRLD SOM INTE EXISTERAR LÄNGRE. När Muhammed bin Salman ”circled the wagons” – gick i försvarsställning mot USA – förändrades världen. Petrodollarns epok är över. Dollarn förlorar sin ställning som världsvaluta. Världens handel kommer att överge dollarn. Nu går det fort. Snart – mycket snart – är lavinen igång.

VILKA BANKER DRABBAS VÄRST?
De som innehar stora kvantiteter av US-bonds drabbas värst. Det är amerikanska statsobligationer som först kollapsar. Det är därför som tyska och japanska storbanker tvingas förklara ”bank holiday” först av alla. Oj, oj, oj – solen går snart ner i väst. Solen går ner även i vårt land.

hllviken: Hur mycket US-bonds har de respektive bankerna i Sverige?

Brage Norin:  Jag nöjer mig med att granska hur det gick förra gången Wall Street var nära att krascha världens ekonomi. Den gången hade även öst drabbats hårt, men idag är öst mycket bättre förberedda på dollarns kollaps – liksom många andra länder i världen. Den kommande kraschen drabbar i första hand USA och de länder som dränkts av US-bonds.

VID FINANSKRISEN 2007 – 2009 FÖLL A-AKTIERNA HOS:
* Swedbank – nästan 90 % (från cirka 250 skr ner till 26,50 skr – botten den 3;e jan 2009)

* Handelsbanken – nästan 55% (från cirka 69 skr ner till 31,75 skr – botten 23:e jan 2009).
Swedbanks aktie nästan utplånades medan Handelsbanken kom undan lindrigt.

JÄMFÖR MED BANKER SOM ÄR DROGADE AV US-BONDS:
Fallet av Danske Banks aktier – cirka 85 % – på grund av finanskrisen
Deutsche Banks aktier föll från cirka 110 Eur till 19 Euro – ett fall på över 80%.

JÄMFÖR MED EUROPAS STÖRSTA PENNINGTVÄTT I ESTLAND:
Danske Bank har det senaste året fallit från 250 dkr till 120 dkr (över 50%).
När krisen nådde Swedbank för en vecka sedan har aktien rasat med 20%.
(19 feb 2019 – 210,80 kr —- 26 feb 2019 – 166,60 kr).

SWEDBANKS DYSTRA HISTORIA.
SvD – näringsliv: 21:a mars 2016: (Jag citerar).
”Fyra toppar har fallit – detta har hänt i Swedbank
Anders Sundström kommer inte att bli omvald som styrelseordförande i Swedbank. Han är därmed den fjärde chefen som avgår sedan banken hamnat i blåsväder för omstridda fastighetsaffärer och misstänkt insiderbrott”.SLUT CITAT

Ja – gissa själv vilken bank i Sverige som klarar dollarns fall sämst. Gissa vilken bank som garanterat måste räddas av pensionskapital eller via skattsedeln. Vad händer när dollarn totalkraschar? Jag bävar. Det värsta av allt – alla verkar blinda.

 

 

 

 

Brage Norin

Publicerat i Brage, CIA, Europa, korruption, Maktmissbruk, MORDOR Ondskans Rike, Pengar, politik, SaudiArabien | 2 kommentarer

Benjamin Fulfords dramatiska veckobrev i mars

Påven Francis liksom 13 blodfamiljer är avsatta. Illuminati förhandlar om slutet på västvärldens inbördeskrig

Image result for påven franciskuspellBildresultat för philippe barbarinBildresultat för nationellt säkerhetscentrum, argentina

 

 

Bildresultat för golanhöjder

Publicerat i Bakom Kulisserna, BENJAMIN FULFORD, CIA, judiska lobbyn, korruption, Maktmissbruk, Mind Control, Pedofili, Pengar, politik, VärldsGemenskap, Vatikanen | Lämna en kommentar

Från DÖ till JÖKEN: två Politiska Skamgrepp i rad!!!

Hem Åsikter Ledare Jöken: Löfven vinnaren – Sverige förloraren

Jöken: Löfven vinnaren – Sverige förloraren

Källa: Jan Milld

2014, i december, tre månader efter valet slöt Sjuklövern en uppgörelse, den s.k. Decemberöverenskommelsen (DÖ). Tillkomsten berodde helt och hållet på dessa sju partiers önskan att utestänga Sverigedemokraterna från allt inflytande. Något annat skäl fanns inte. Metoden då var att de sju partierna enades att fram till valdagen 2022 skulle det block som hade flest mandat i riksdagen få bilda regering, varvid det andra blocket lade ned sina röster. Hela mandatperioden tillät således det som då var Alliansen (M+C+KD+L) att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet styrde landet, trots att man när som helst kunde bilda en alliansregering med stöd av SD. Facit för den enskilt viktigaste frågan för Sveriges framtid, invandringen, var förödande. Under perioden 2015-2018 delade Sverige ut 528 198 uppehållstillstånd, att jämföra med 431 394 för perioden 2011-2014 och 365 497 för perioden 2007-2010. I början av januari 2019 slöts en ny överenskommelse, återigen, för att stänga ute Sverigedemokraterna. Skälet är att de borgerliga partierna, trots att de blev mindre än de Rödgröna, inte längre stod bakom DÖ från 2014.

Farsen som aldrig tar slut

Svensk politik kan inte beskrivas annat än som en dålig fars som aldrig tar slut. De olika piruetterna, pardanserna, otrohet mot de egna väljarna, sin egen politik och bristen på anständighet, allt för att kunna fortsätta med invandringsexperimentet har inte lett till något annat än att Sverige idag begåvats med världens, i särklass, mest extrema invandringspolitik.

Konsekvensen är förödande för Sverige inom alla områden. Skatterna kommer att behöva höjas, välfärden ansträngas ännu mer, skolan blir ännu mer kaosartad, otryggheten på gator och torg ökar, o.s.v. Vi ska heller inte utesluta att vi under kommande mandatperiod t.o.m. kan tvingas låna med en ökad statsskuld som följd.

Överenskommelsen

Jöken innehåller en önskelista där de i överenskommelsen ingående partierna (S+MP+C+L) har listat sina hjärtefrågor. Det viktigaste står dock redan i punkt 1 – att det finanspolitiska ramverket ska hållas. Det är ett antal principer för budgetarbetet som ska garantera att underskott inte skapas över en konjunkturcykel, snarare överskott. Därmed faller i princip alla andra förslag på önskelistan, eftersom något utrymme för allt som står på den inte finns med dagens invandringspolitik.

Det låter visserligen lockande med;

Bättre villkor för företagande och entreprenörer (punkt 2), En omfattande skattereform (3), Sänkt skatt på arbete och grön skatteväxling (4), Förstärkning av bidrag till kommuner och landsting (5), Bättre villkor för pensionärer (6), Införandet av familjevecka (7), Gynnsam beskattning av växande företag och utökat RUT (16), Bygga ut den digitala infrastrukturen i hela landet (22), Bygga ut infrastrukturen i hela landet (28), Ökad punktlighet för svensk järnväg (29),  Nyanlända snabbare in på arbetsmarknaden (40), Ta bort flyttskatten (45), Förbättra kunskaperna i skolan (49), Skapa studiero (53), Reformera lärarutbildningen (56), Korta kötiderna i vården (58), Primärvårdsreform (60), Investera i personalen i vård och omsorg (62), Bekämpa psykisk ohälsa (63), Säkerställa den personliga assistansen (64), Förstärkning av försvaret (68), Fler poliser (69) och att Öka biståndet (71).

Detta känns dock mer som en önskelista ett barn skriver till jultomten, med vackra fraser och ytterst lite substans. De konkreta förslagen lyser med sin frånvaro och i många fall ska frågorna utredas och beredas så att ny lagstiftning kan vara på plats tidigast 2020 – 2022..…om det finns resurser och om det ryms inom det finanspolitiska ramverket. Jöken som skrivits av de fyra partierna S, MP, C och L är ett närmast skrattretande uruselt underlag, ett flumdokument, endast värdigt en bananrepublik där ledarna saknar all heder, sans och respekt för sina väljare.

T.o.m. ett barn förstår att ytterligare 600 till 700 000 nya utdelade uppehållstillstånd under perioden med en kärvare bostadsmarknad, ett tryck uppåt på räntorna och en åldrande befolkning på sin höjd ger utrymme för några få punkter på denna lista att genomföras.

Sverigedemokraterna inte utan skuld

Sverigedemokraterna står, enligt Fria Sidor, inte utan skuld till dagens katastrofala utveckling. Istället för att, efter riksdagsinträdet 2010, ägna all kraft åt att opinionsbilda riktat mot hela svenska folket, vara ett kritiskt och högljutt oppositionsparti, att flytta åsiktskorridoren, fortsätta bygga upp folkrörelsen, ingå samarbeten och ekonomiskt stödja fria alternativa medier har man valt vägen att tona ned, att blidka och att vilja bli rumsrena. Man byter t.o.m. till en grupp i EU-parlamentet (ECR) som enbart vill reformera EU och med en talesperson som förespråkar massinvandring, allt för att man hoppas på ett nytt konservativt block i svensk politik. Trots alla dessa försök till anpassning har man ständigt fått kalla handen och står idag helt utan politiskt inflytande och massinvandringen har aldrig varit högre.

Det är en obegriplig strategi att söka samarbete med samma partier som gjort allt för att utestänga SD och accelerera massinvandringen till Sverige. Vi har nu facit, redan åtta år och snart fyra till. Slutsatsen måste vara att det kommer krävas en majoritet med invandringskritiska partier i Sveriges riksdag innan vi får se någon förändring. Då är det full gas varje dag, som SD faktiskt utlovade 2015. Det duger inte att enbart passivt fånga upp det missnöje som följer i takt med den ökande massinvandringen.

Löfven vinnaren

Löfven är vinnaren eftersom han dels kan sitta kvar som statsminister och basa för regeringen, dels för att de borgerliga partierna splittrats. Vänsterpartiet har samtidigt spelat ut sitt enda kort redan innan spelt börjat, eftersom man aldrig kommer att rösta för en M+KD-budget istället för en S+MP. Med en rambeslutsmodell, vilket gäller budgeten, kan V inte välja ut enskilda förslag man inte gillar och rösta emot, utan måste då stödja en budget som läggs av M+KD, vilket aldrig kommer att ske. Sjöstedts snack om inflytande är således inte vatten värt.

De stora förlorarna är dock Centerpartiet och Liberalerna. De har försakat att kunna driva en borgerlig politik i utbyte mot ett värdelöst papper med punkter som sannolikt aldrig ens kommer att kunna genomföras, annat än symboliskt samtidigt som de idag är paria bland borgerligt sinnade väljare. Något Fria Sidor tror inte kommer att avta med tiden, som Björklund hoppas på.

Moderaterna och KD kommer sannolikt att öka i opinionen på bekostnad av C och L men Åkessons konservativa block är enbart en dröm. Han bortser helt från att Moderaterna är ett parti som historiskt varit för öppna gränser och invandring med starka kopplingar till näringslivet och i förlängningen Wallenberg, samma ägarfamilj som bjuder in Lööf/Löfven till Bilderberggruppens årliga möten. Han glömmer också att KD har en stark kristen falang för vilka medmänsklighet till de s.k. flyktingarna (eg. ekonomiska migranter) aldrig kommer att upphöra.

För Fria Sidor spelar det ingen roll vilken av de sju partierna i Sjuklövern som regerar landet, det kommer bli massinvandring oavsett.

Sverige förloraren

Sjuklövern, med Löfven som härförare, vann striden och lyckades hålla SD utanför allt inflytande men förlorade slaget. Inget av dessa sju partier förtjänar att någonsin igen få svenska folkets röster. De har alla, på olika sätt, svikit sitt uppdrag att göra Sverige till ett bättre land för kommande generationer svenskar.

En dag som denna har vi rätt att känna förakt och avsky mot Sjuklöverns politiker och kalla dem vid dess rätta namn – landsförrädare. Ett starkt ord kan tyckas men är det inte ett landsförräderi dessa politiker i Sjuklövern håller på med?

Publicerat i DÖ DecemberÖverenskommelsen, Fria Sidor, korruption, Maktmissbruk, migration, politik, Val 2018 | 2 kommentarer