VÄXANDE ANTISEMITISM

Nio av tio europeiska judar upplever att antisemitismen har ökat under de senaste fem åren. Sverige sticker ut bland de länder där flest upplever en ökad antisemitism. I Sverige är dessutom sju av tio förövare bakom trakasserierna muslimska extremister eller vänsterextremister.EU:s byrå för mänskliga rättigheter har tagit fram den största enkätundersökningen någonsin i sitt slag. Över 16.000 judar i tolv EU-länder, där majoriteten av Europas judar bor, har fått en enkät om antisemitism. De vittnar om trakasserier, hot, våld och förolämpningar i vardagen.Förövarna
När det gäller vilka som är förövarna bakom hatet mot judarna under de senaste fem åren, uppges muslimska extremister stå för 40 procent i Sverige, vilket är mer än genomsnittet i Europa som ligger på 30 procent. Den näst största gruppen som utövar trakasserier mot judar är vänsteraktivister (Someone with a left-wing political view) som står för 27 procent i Sverige, medan snittet i Europa är 21 procent. Tredje största gruppen är kollegor på arbetsplatser, 20 procent i Sverige och med ett snitt på 16 procent i Europa. Därefter kommer gruppen högerextrema (18 procent i Sverige), tonåringar (16 procent), bekanta (16 procent), kunder eller klienter (5 procent).

Rödgröna får underkänt
På frågan om regeringen tar säkerhetsbehov för det judiska gruppen på allvar, hamnar Sverige sist av alla 12 länderna. Bara 21 procent anser att svenska regeringen gör det, 74 procent att den inte tar ansvar. Det kan jämföras med genomsnittet i de 12 länderna där en majoritet på 54 procent upplever att det egna landets regeringen gör tillräckligt. I Danmark anser hela 78 procent att regeringen som regerar med stöd av Dansk Folkeparti tar judars säkerhet på allvar.

Så ser det växande hatet ut
Antisemitismen ökar mest i Storbritannien, Tyskland och Sverige. Bland de svenska judar som besvarat enkäten uppgert 82 procent att antisemitism är ett ganska eller väldigt stort problem, jämfört med 60 procent 2013. En majoritet av alla som besvarat enkäten, 90 procent, uppger att antisemitismen är särskilt problematisk på nätet.

Nästan 30 procent uppger att de utsatts för trakasserier av något slag. Men en stor majoritet, nästan 80 procent, säger att de inte rapporterar allvarliga incidenter till varken polis eller någon annan organisation eller institution, eftersom de upplever att detta inte gör någon skillnad.

Över en tredjedel uppgav också att de undviker att delta i judiska evenemang eller besöka judiska platser på grund av rädsla.

Störst är problemen i Frankrike, där 95 procent av de tillfrågade nu upplever antisemitism. 88 procent vittnar i studien om vandalisering av judiska byggnader, begravningsplatser och institutioner. Hela 91 procent säger att de upplevt verbala hot på offentliga platser.

Publicerat i DÖ DecemberÖverenskommelsen, Fria Sidor, judiska lobbyn, Maktmissbruk, sionism, Socialdemokrati, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Roosevelts bluff: Perl Harbor bakom USA:s krig mot Japan

Hem Historia Andra Världskriget Pearl Harbor – falskspelet att lura det amerikanska folket

Pearl Harbor – falskspelet att lura det amerikanska folket

I åratal pågick debatten skenbart i kongressen, i media, i radio, i publika forum, i hemmen och bland politiker om USA skulle gå med i andra världskriget eller inte. I verkligheten hade USA redan två år innan Pearl Harbor attackerades den 7 december 1941, genom en exekutiv order av Franklin D. Roosevelt dragit in USA i kriget. Det enda man väntade på var rätt tillfälle. Då en majoritet av USA:s befolkning var emot att gå med behövdes en händelse som 9/11 för att få med majoriteten. Tyskland vägrade låta sig dras in i fällan och gå till attack alla de gånger USA hade beskjutit dem till havs men Roosevelt och de som styrde honom bakom kulisserna siktade in sig på en tysk allierad – Japan – som man under lång tid utsatt för ekonomiskt embargo. Kunde man provocera Japan till en attack skulle en kraftig mobilisering och vändning av den amerikanska opinionen kunna ske. Arkivdokument har visat att det var detta som man hade som en av de centrala metoderna att dra in USA i kriget. Den amerikanska allmänheten fördes bakom ljuset och hade ingen aning om vad som pågick.

Se mer:  http://friasidor.is/pearl-harbor-falskspelet-att-lura-det-amerikanska-folket/

Publicerat i Fria Sidor, korruption, Maktmissbruk, MORDOR Ondskans Rike, politik, Terrorism | Lämna en kommentar

LVU i Sverige: Lekstuga för pedofiler eller start av WW III?

1993 hörde jag talas om LVU: LAGEN OM VÅRD AV UNGA, som en storindustri.

Vishetslärare Sai Baba var verksam till 2011 i Puttaparthi, Indien
1998 besökte jag hans Ashram – och lärde mig att han var pedofil!
Sai Baba förgrep sig sexuellt på sina elever i sin pojkskola,
samt på barn till tusentals hängivna besökare på Sai Baba Ashram.

Efter moget övervägande och filosoferande skrev jag två böcker i ämnet:
LVU, Lönsam Kommunal Människohandel, Vulkanmedia 2013,
samt i samverkan med ICC, International Criminal Court, The Hague:
Profitable Municipal Kidnapping in Sweden, Ove Svidén, for World Peace Foundation.

År 2006 när Regeringen Reinfeldt tillträdde, tvångsomändertogs 16 000 barn i Sverige. Åtta år senare hade antalet LVU-fall ökat till 36 tusen! Varför? George Soros ville det! Hur mycket tjänade den avgående statsministern för sina ord: ”öppna era hjärtan för flyktingarna …”

I år kan antalet LVU-fall bli ca 40 tusen i både Sverige och Tyskland.
Det betyder att vi har ca sex gånger fler tvångsomhändertaganden, per capita. I Sverige omsätter den Lönsamma Kommunala Människohandeln med sex-slavar ca 1-2% av BNP. Det är en storindustri. Ja, tom en exportindustri!

Påven måste 2014 erkänna att åtta tusen pedofiler fanns bland präster, biskopar och kardinaler.

År 2015 skickades ett min engelska LVU-bok ovan med kurirpost till Vita Huset i Washington via Mark Brzezinski, USA:s ambassadör i Sverige..

President Donald Trump kunde i Januari 2017 åklaga 1500 pedofiler i Washington-träsket med en Executive Order. Antalet hemliga åklaganden hade i november 2018 vuxit till 61 tusen. Pedofiler, Satanister och Wall Street Banksters som snart ska ställas inför rätta i de militärdomstolar som anordnas av den djärve President Trump i början av 2019.

Inbördeskriget börjar i företaget USA Inc. bakom CIA, NATO och EU
Ett nytt ärligt pengasystem NESARA är skapat som broms: Se mer:  http://www.peace.se/blog/2014/10/18/national-economic-security-and-reformation-act-nesara/

 

 

Publicerat i Barnets Bästa, CIA, DÖ DecemberÖverenskommelsen, LVU, Maktmissbruk, MORDOR Ondskans Rike, NATO, NESARA, Socialdemokrati, Trump, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Lars Bern varnar DN:s läsare om George Soros

DN vilseleder läsarna om globalismens främsta torped

DN:s hyllning av den ytterst skadliga verksamhet som bedrivs av Soros och tidningens krav på att det land som mer än något annat försvarar sin nationella självständighet mot globalisternas attacker, skall uteslutas ur EU, är ett pinsamt lågvattenmärke för det globalistiska propagandabladet DN, skriver Lars Bern.

Den judiske miljardären George Soros har donerat över 300 miljarder kronor till organisationer och verksamheter som arbetar för att öppna Europa gränser

Publicerad idag 7:12
Uppdaterad idag kl. 22:57

I fredagens ledare med rubriken George Soros är en förebild som EU bör försvara gör sig DN skyldig till att grovt vilseleda sina läsare om globalismens främsta torped och vad han står för.

Det är riktigt att han i sin ungdom undkom förintelsen men knappast på något sätt som hedrar honom, vilket han själv erkänt i en TV-intervju. Redan där föll han på sned som förebild, det nämner inte DN. Tidningen fortsätter att svepande förklara att han därefter flyttade till USA och gjorde sig en förmögenhet på finansmarknaderna som han sedan använt i sin filantropiska verksamhet genom sin egen organisation Open Society. Han har totalt överfört ca. 300 miljarder SEK till organisationen.

DN utelämnar nogsamt den viktigaste uppgiften om hur Soros kom att på kort tid kunna bygga upp sin enorma förmögenhet, för någon entreprenör och företagsbyggare är han inte. Förklaringen är den att han tidigt blev den enormt mäktiga bankirdynastin Rothschilds vänstra hand med uppgift att manipulera finansmarknaden och politiken efter deras tycke. Hans mycket nära relationer med Rothschilds har i detalj dokumenterats av den världskände kolumnisten och historikern William Engdahl. Soros försågs, enligt Engdahl, av Rothschilds med ytterst initierad insiderinformation som gav honom möjlighet att bygga upp sin enorma förmögenhet via hänsynslösa spekulationer på finansmarknaderna. Knappast någon imponerande bedrift.

Självklart förväntade sig bankirerna inom Rothschilds dynasti utdelning på sina investeringar i Soros imperium. Jag har i olika krönikor redogjort för hur de globala bankerna och företagen i över hundra år bedrivit lobbyverksamhet för att påverka den politiska utvecklingen, så att den maximalt gynnar dessa företag och bankers ekonomiska intressen. Det vi idag kallar globalismen är den politiska inriktning i väst som blivit resultatet av denna politiska påverkan. Den finns väl beskriven i boken When corporations rule the world. I takt med den enorma växande förmögenhetskoncentrationen till de globala företagen och bankerna har globalisternas inflytande vuxit och kommit att vida överträffa det inflytande som merparten av världens nationalstater kan utöva. Soros påstådda filantropi har varit en mycket viktig och framgångsrik del i denna påverkan. Den har dock inget att göra med idealism.

För globalismen är det främsta hindret för deras fortsatta övertagande av makten och inflytandet i världen, att det fortfarande finns suveräna nationalstater som försvarar sin självständighet och sina gränser. Den uppgift deras vänstra hand Soros haft, har varit att på olika sätt understödja en utveckling som försvagar nationalstaternas möjlighet att i demokratisk ordning bedriva en självständig nationell politik. I Sveriges fall har detta varit ytterst framgångsrikt.

Exempel på Soros aktiviteter har varit spekulationer som torpederat nationalstaters möjligheter att bedriva en egen finans- och penningpolitik. Han spekulerade i början av nittiotalet mot bland annat ekonomierna i Storbritannien och Sverige och mot Thailand och Malaysia vid Asienkrisen 1997. Detta bidrog till ekonomiska kriser och sänkt levnadsstandard i dessa stater. Svenska skattebetalare förlorade mångmiljardbelopp och svenska demokratiskt valda politiker tvingades ge upp sitt försvar av kronan och kontroll över kapitalrörelser in och ut ur landet.

Globalisterna har varit en stark kraft bakom USA/NATO:s globala bombpolitik under de senaste 30 åren. Nationalstater som visat en ambition att föra en från globalismen självständig politik har på olika sätt raserats. Länder som Serbien, Irak, Libyen och Syrien har man bombat sönder och samman. Ryssland och Iran har man förgäves försökt destabilisera och i Ukraina iscensattes en statskupp som störtade den demokratiskt valde presidenten.

Flyktingströmmen från USA/NATO:s bombpolitik utnyttjade Soros genom att samtidigt sjösätta det projekt som kallats Wellcome to EU – w2eu (finansierat av hans Open Society). Det gick ut på att locka lycksökande unga män att blanda sig med krigsflyktingarna för att ta sig in i EU. W2eu tryckte upp miljontals skrifter på olika språk som instruerade dessa migranter om hur de skulle ta sig in i EU och hur de skulle lura sig förbi ländernas gränskontroller. Denna migration slog två flugor i en smäll för globalisterna, genom att den destabiliserade en rad nationalstater (där Sverige och Tyskland drabbades värst) och det överflödade EU:s arbetsmarknad med billig arbetskraft som underminerar välfärdsstaternas arbetsmarknadspolitik.

Det DN ondgör sig över i ledaren är de länder med Ungern i spetsen som försvarat sin nationella suveränitet mot den av globalisterna iscensatta invasionen av migranter, genom att stänga sina gränser. Intrycket DN försöker ge är att Ungern är ensamt vilket knappast är fallet, en rad östliga EU-stater är helt inne på Ungerns linje. I land efter land slänger man därför ut organisationer som är finansierade av Soros och som därför betraktas som fientliga främmande agenter. Detta motstånd mot Soros påverkansnätverk är ingalunda begränsat till Ungern utan gäller ett halvdussin EU-stater, Ryssland, Indien m.fl.. Vi kommer säkert att få se att detta motstånd kommer att sprida sig vidare.

Soros påverkansaktiviteter i Europa har även sin motsvarighet i USA, där Soros stödjer aktiviteter för att destabilisera den amerikanska nationen genom att underblåsa våldsamma upplopp som Black lives matter och att även där stimulera migranter att ta sig in i USA illegalt. Soros har i den andan varit en av huvudfinansiärerna av Donald Trumps motståndare. Han stödde bl.a. både Obama och Clintons.

DN skriver att Soros fiender hävdar att hans egentliga mål är att översvämma Ungern och resten av Europa med invandrare från Afrika. Jag frågar mig om DN:s redaktion aldrig hört talas om w2eu? Sedan fortsätter man skriva att tarvligheterna och konspirationsteorierna är legio. Häpnadsväckande billiga argument, självklart avfärdas alla som visar på globalismens politiska program som konspirationsteoretiker. Jag upprepar vad jag alltid visat, att politiken inte behöver några konspirationer, det räcker att följa de globala bankirernas egenintressen. Och sedan spelar DN ut det billiga antisemitkortet med att antisemitismen är tydlig. Det senare faller på det enkla faktum att ett av de många länder som vänt sig mot Soros manipulativa skadliga verksamhet är just Israel. Dåligt DN!

DN:s hyllning av den ytterst skadliga verksamhet som bedrivs av Soros och tidningens krav på att det land som mer än något annat försvarar sin nationella självständighet mot globalisternas attacker, skall uteslutas ur EU, är ett pinsamt lågvattenmärke för det globalistiska propagandabladet DN. Och det säger inte så lite.

 

Lars Bern

Krönikan har tidigare publicerats på Anthropocene.

Publicerat i George Soros, Lars Bern, Media, migration, Pengar, politik, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Tänkvärt på Lars Berns blogg: Anthropocene

DEMOKRATI, INTERNATIONELL POLITIK

Vart är vi på väg?

När man försöker följa de politiska skeenden som pågår i världen, och sedan försöker att sammanfoga dessa trender, för att kunna göra en förutsägelse vart världen är på väg, blir åtminstone jag rejält bekymrad. Jag har tidigare på detta forum skrivit två artiklar om yttrandefriheten. (Art1 och Art2). Detta är en uppföljning.

Pelaren i all demokratisk verksamhet är en grundlagsfäst tryck- och yttrandefrihet, som tillsammans med tillhörande lagar om föreningsfrihet, likhet inför lagen etc., utgör grunden i ett demokratiskt samhälle. Vad vi nu ser i Europa och USA är ett försök från de etablerade politikerna att ändra på detta. Vad, som fått de etablerade politikerna att aktivera sig mot dessa självklara rättigheter, är förmodligen uppkomsten av de nya möjligheterna att kommunicera via internet. Valet av Trump som president i USA kom som en chock för etablissemanget. Nu har det blivit bråttom att på olika sätt förhindra spridningen av information till undersåtarna. Hitintills har ju politikerna kunnat kontrollera väljarkåren med floskler och rena lögner, men det är inte lika enkelt längre. Internet når alla blixtsnabbt och internet minns vad man lovade förra gången. Väljarkåren, framförallt utanför Sverige, har blivit mycket mer lättrörlig.

Vad är det då, som gör, att etablissemanget är så ivriga att kunna kontrollera oss. Svaret på den frågan är säkert, att etablissemanget försöker att påtvinga oss en politik, som vi som väljare inte stöder. Jag är övertygad om, att när konsekvenserna av den nya globalistiska politiken blir känd (eller kännbar) av gemene man, sympatierna för de partier som förespråkar denna politik kommer att avta rejält. Tyvärr visar ju det senaste valresultatet, att väljarna I Sverige är så trögrörliga, så det kan ta årtionden innan vi ser en omsvängning här och då är det säkerligen för sent. Det som nu pågår i världen, där etablissemanget försöker påtvinga väljarna sin politik, förklaras av att de försöker att fördröja uppvaknandet så länge som möjligt. Om vi betraktar det som pågår runt om i världen med dessa ögon får väldigt mycket sin förklaring.

TV skatten

Etablissemanget vill ha ett fritt flöde av propaganda, där deras åsikter får stå oemotsagda. För att åstadkomma detta måste ju SVTs finansiering säkras och inte kunna ifrågasättas. Den gamla licensmodellen har ju visat sig var för ihålig, allt fler avstod ju från att betala. Att SVT inte längre är oberoende och opartisk visades ju klart i sista valet, när programledaren uppmanade tittarna att inte rösta på SD. Man behöver ju inte titta länge på TV för att konstatera att TV har blivit en megafon för etablissemanget. TV skatten är därför ett logiskt beslut, för att säkra ett fritt flöde av propaganda för etablissemanget och för att säkra att ”felaktiga” nyheter censureras på ett mycket effektivt sätt utan att behöva ändra grundlagarna och införa officiell censur. Blanda sedan ut programutbudet med billiga såpoperor, så man får upp tittaskaran.

 

Presstödet

Presstödet är en liknande åtgärd som TV skatten. För att säkerställa att megafonerna skall kunna förkunna ostört utan att bli granskade och kritiserade och för att kunna bli oberoende av inkomsterna från eventuella läsare delar man ut ett generöst av skattebetalarna finansierat bidrag till den etablerade (MSM) pressen. Samtidigt försöker man att starta drev mot dem, som stöder alternativa media, t.ex. genom att göra utfall mot deras annonsörer eller rent av portförbjuda dem på de sociala mediernas distrbutionskanaler. Alternativa media blir givetvis också utan allt statligt stöd, eftersom de, som sätts att dela ut pengarna, är just de som får ta emot dem. Tala om korruption. Trots detta så har de alternativa medierna blivit en mycket viktig del av nyhetsförmedlingen, även om jag tror att i just Sverige vi ligger mycket efter t.ex. USA. Utan dessa nya media hade aldrig Trump blivit vald och de senaste protesterna mot skattehöjningarna i Frankrike hade inte uppstått.

 

Sociala media

De sociala medias oblyga censurering av konservativa åsikter är en viktig del av samma mediekrigföring. Genom att stifta lagar med drakoniska böter tvingar lagstiftarna i Europa de sociala medierna till att införa censur, vilket i första hand drabbar skribenter med konservativa åsikter, som kritiserar det rådande globalistiska synsättet.

 

FNs migrationsavtal ”Global compact”

I och med detta nya avtal, som är ytterligare ett steg i globalistisk riktning, försöker etablissemanget nu att via FN uppnå sina mål. Detta mycket viktiga och mycket långtgående avtal skall ju skrivas under om några dagar. Från svensk sida skall det skrivas under av en expeditionsministär. Detta avtal, som nu kallas ”icke bindande” för att det inte skall låta så allvarligt, kommer ju att bli ett första steg införandet av en lång rad åtgärder, som kommer att förändra livet i Sverige rejält om några år. Om man någonsin skall ha folkomröstningar i ett land borde ju ett avtal av denna art bli föremål för en omfattande debatt och sedan en bindande folkomröstning. Jag tror att svenska folket har väldigt lite kännedom om vad detta avtal kommer att innebära och har svårt att föreställa sig vad det egentligen kommer att hända långsiktigt. En jämförelse med hur EU har utvecklats från att vara ett handelsavtal till att bli en överstatlig institution med planer på en egen armé kan vara på sin plats.

Detta avtal kommer att skapa mycket stora problem inom Europa och kanske också USA, om nu inte Trump orkar hålla emot. Vad som sker just nu i Frankrike är bara en lite försmak av vad som komma skall. Jag har däremot svårt att se att detta avtal kommer att kunna implementeras i Asien. I Kina, Indien och Japan är an mycket mer nationalistiska, och att ge upp sin nationella suveränitet finns förmodligen inte på kartan. Titta bara på hur många migranter i världen som flyttar till dessa länder. I China satsar man istället på att utveckla de fattiga länderna lokalt. Delvis för att gynna sig själva och få tag i billiga råvaror, men också för att undvika begå kollektivt självmord. Även i länder som Kina är man beroende av vad folk tycker och tänker för att regimen skall kunna bestå långsiktigt.

 

Censur och trakasserier

För att stävja en fri debatt och kväsa oliktänkande har man utvecklat olika metoder för att förhindra att oliktänkande får yttra sig. Jag tänker framför allt aktioner riktade mot

exempelvis Assange, Tommy Robinson och många andra icke PK kritiker. Det skulle vara intressant att se turerna kring de svenska anklagelserna mot Assange och se vilka politiska spel och påtryckningar som ligger bakom.

Sverige har vi ju skapat lagen ”Hets mot folkgrupp”, som vi första påseendet kan tyckas värna om minoriteter, men som de facto nästan uteslutande används för att tysta kritiker, t.ex. svenska pensionärer som uttrycker sig lite vårdslöst på sociala medier. Anklagelserna polisanmäls inte av de förfördelade utan av politiska aktivister, som sitter och granskar nätet. Att sedan polisen i dagens situation har tid att utreda dessa anmälningar förvånar mig. Pressen använder sig av liknande metoder för att hänga ut oliktänkande. Detta har allvarligt påverkat möjligheterna till att för en vettig politisk diskussion i Sverige. Jag såg en intressant intervju med den moderate politikern Hanif Bali, där han av reportern anklagades för att säga vad han tycker och tänker i stället för att tala i intetsägande politiska floskler, som de flesta andra politiker gör.

Lagen ”Hets mot folkgrupp” borde ju ersättas med en lag mot förtal, som också kan stävja boulevardpressens påhopp på oskyldiga människor där den förfördelade parten får driva målet.

 

Trump

Jag hade vissa förhoppningar att Trump skulle infria sina vallöften och ändra lite på världsordningen och göra debatten mer öppen. Men det är ju ganska uppenbart idag att han inordnat sig under etablissemanget och inte kommer att påverka världsordningen i den utsträckning som jag hade hoppats på, även om jag fortfarande tror att Clinton hade varit en än större katastrof.

Alla ovan nämnda åtgärder har väl var för sig inte en så stor inverkan på livet i Sverige. Men om vi granskar helheten, ser man ett tydligt politiskt mönster, som driver landet i en omvälvande riktning. Jag tror inte svensken i gemen har förstått detta och när det sovande folket vaknar upp, är det nog för sent.

6 december 2018

Anders Thorén

 

Publicerat i DÖ DecemberÖverenskommelsen, korruption, Lars Bern, Maktmissbruk, Människa, Mind Control, Sagan om en bättre värld, Socialdemokrati, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

40 000 barn Tvångsomhändertas per år med LVU/HVB-Systemet i Sverige

800 000 barn försvinner i USA varje år – 8 miljoner över hela världen

► Många av barnen kidnappas av pedofila nätverk och satanister. Siffran inkluderar inte barn som föds in i nätverken eller barn tillhörande barn till illegala immigranter som inte kan anmäla att deras barn försvunnit

Källa: newspunch
Publicerat i LVU, Maktmissbruk, MORDOR Ondskans Rike, Pedofili, Pengar, politik, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Benamin Fulfords tidigare geopolitiska rapporter

Benjamin Fulford Komplett Rapport, 3 december 2018

Per Staffan 6 december 2018

Ett historiskt drag, P2 Frimurarna—Svart Sol dyrkarna—stämmer för fred

Av Benjamin Fulford, White Dragon Society
2018-12-03

Vilket framtida historiker kommer att se tillbaka på som en stor vattendelare, P2-frimurarna-tillbedjarna av den Svarta Solen och skaparna av både fascismen och kommunismen – stämmer för fred, säger White Dragon Society källor. Detta, tillsammans med att Rothschildfamiljen avlägsnas från kontroll över centralbankerna, betyder att världen kommer att komma in i tidigare outforskade historiska vatten.

P2-frimurarna föreslår att världen ”ska ledas av ett triumvirat av sönerna till den Svarta Solen, sönerna till Stora Horus och Drakens söner”, enligt förslaget som förmedlas av Vincenzo Mazzara, en riddare av den Tyska Ordern och den mest ledande P2-medlemmen som kontaktat WDS.

”Svarta Solens söner” refererar till P2-frimurarna, som ger order till påven och världens 1,5 miljoner eller så katoliker. ”Stora Horus söner” refererar till ögat på toppen av pyramiden på den amerikanska endollarsedeln, som förmodligen refererar till icke-P2-frimurare som Scotch Rite och Grand Orient som kontrollerar mycket av den engelsk- och fransktalande världen. ”Drakens söner” refererar till asiatiska hemliga samfund som kontrollerar större delen av Östra Asien.

Vid den här punkten är de flesta läsare troligen, och med rätta, bestörta över tanken på tre hemliga samfund som samverkar för att fortsätta att styra i hemlighet. WDS vill naturligtvis att allt ska vara öppet och med fullt offentligt deltagande. Ändå är P2 kraftfulla; de berättade i förväg att de skulle avskeda påven ”Maledict” (Benedict XVI) och de gjorde det. P2 skröt också till WDS att de var de som ansvarade för att arrangera den 11 mars 2011 Fukushima tsunamin och den nukleära terror mord attacken. Således det faktum att de nu stämmer för fred innebär att de vet att nätet slutligen omringar dem.

Detta drag är också nära relaterat till meddelandet att det nazistiska Fjärde Rikets Führer George H.W. Scherff (Bush) är död. Som Pentagon-källor säger det, ”medan G20 förberedde världen för en global valutaåterställning, gav den 41: e presidenten Bush Sr. upp andan den 30/11, för 11 + 30 = 41”. I själva verket dog Bush Sr. i juni, men tillkännagivandet försenades tills alla förberedelser var gjorda för att arrestera senior nazis (Khazarian maffia) underhuggare som Hillary Clinton och Barack Obama, säger källorna.

Det är därför USA: s president Donald Trump retweetade den här kända bilden den 27 november med etiketten ”Nu när Rysslandsmaskopin är en bevisad lögn, när börjar åtalen för förräderi?”

Svaret på den frågan, säger Pentagonkällor, är att ”massarresteringar kan inträffa efter Bush-begravningen, eftersom Gitmo är överbemannat och Trump kan sätta igång militärdomstolar före den nya Kongressen är på plats den 3 januari 2019.”

Det officiella meddelandet om Bush Sr.-död är viktigt, eftersom Bush Sr., till skillnad från andra medlemmar i hans grupp som Hillary Clinton eller Bush Jr., hade mycket kraft och respekt överst i det amerikanska militärindustriella komplexet. Med honom borta har de förlorat sin sista livlina.

Publicerat i BENJAMIN FULFORD, CIA, Framtid, Fred, judiska lobbyn, korruption, Maktmissbruk, MORDOR Ondskans Rike, Pengar, politik, SaudiArabien, Trump, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Ashtar Command med den galaktiska federationen av ljus

I ljuset ” välsignelser
Rolf Lagercrantz 
 

Ashtar command, Arkturierna, Sananda med Galaktiska Federationen av ljus och San

Hej

Detta är Ashtar command med skeppsbesättning som talar till er. Vid min sida har jag Sananda med den galaktiska federationen av ljus men även mångtalet andra uppstigna mästare och ljusvarelser som anslutit sig till oss. Ljuset kommer från norr då jorden på dessa delar av världen inte är lika tung i energierna. Det är härifrån vi kommer att kunna landa så småningom och det är härifrån vi tillsammans med er kommer att kunna sprida ljuset vidare till världen. Vi befinner oss nu med tre skepp över Norden, Mitt skepp Ashtar Silver Fleet, Arcturius starship och ytterligare ett skepp ännu okänt för er idag då det inte är så många som haft kontakt med det.

Hej. Detta är….. vi har inga namn utan kommunicerar helt med våra vibrationsenergier. Man kan säga att vi heter det som vi känns energimässigt. Vi kommunicerar helt på energetiska känslosignaturer som verkar som symboler. Men vi har iakttagit er och kommer att ta till nya verktyg för att kunna kommunicera med er på den nivån som ni verkar ifrån. Det är därför inte lätt för oss att kommunicera med er idag men vi är här med glädje för att assistera i Gaias uppstigning. Vi är från den 15 dimensionen och uppåt och har mycket att dela och lära er för er hjälp.

Detta är Ashtar som tar ordet igen. Ni är många inkarnerade mästare i de nordiska länderna som planerat för att hjälpa till med ljuset som ska ankras från Norr och vidare. Att minnas ÄR ni ljuset som ska spridas. Vakna nu mästare, vakna och se er omkring. Slut er till varandra. När ni har vaknat och enat er kommer ni få hjälp utav den ekonomiska fonden som St. Germain har undanlagt för er. Då kommer ni liksom i andra länder kunna arbeta mer utifrån er mest väsentliga uppdrag. Var vakna mästare, det är dags nu, tiden är inne.

Med glädje, kärlek och ljus detta är St. Germain som talar till er genom vackra Angel. Mitt hjärta flödar av glädje för att jag nu kan komma igenom. Ni bär alla den violetta flammans transformerande kraft, vishet och styrka. Denna ligger invävd i er energistruktur precis som vi bestämt innan ni åtagit er uppgiften att hjälpa Gaia och stiga ned på jorden i denna sista inkarnation för er. Ni är mig, den violetta flammans brinnande ljus inkarnerad på jorden i fysisk energetisk form. Det är en sådan fantastisk dag då jag kan nå er på detta sätt. Jag jublar, Angel jublar då vår kontakt har varit tvivelaktig innan. Men jag är här, jag är St. Germain, jag är Merlin, jag är Shakespeare, jag är er vän, er älskade, er ljuskrigare.

Jag Sananda tar ordet över från St. Germain med en lika stor glädje och inre fest över denna kontakt som vi idag har med er, tillsammans alla samlade, precis som ni snart kommer att vara på olika platser på jorden. Världen över kommer det och har nu börjat att bildas grupper av mästare som nu naturligt har nått frekvenser höga nog att kunna arbeta tillsammans utifrån de syfte som de har i uppstigningsprocessen.

Ni har ofta hört siffran 144:000. Som det ser ut idag är det ca 120:000 uppstigna mästare på jorden, inkarnerade änglar och ljusvarelser. Dessa kommer från dimensioner högre än den femte dimensionen och har således mycket lättare än andra att transformera egots illusioner och nå den femte dimensionen och högre. De kommer verka från en högre medvetenhetsnivå än den femte dimensionen på jorden också. Detta för att det kommer att behövas kraftfulla mästare, likt fadrar, mödrar och inspirationskällor när det är dags för mänskligheten att uppstiga ur en mer påtaglig nivå.

Detta är San som talar, jag befinner mig med Ashtar Command och de tre skeppen och vill dela ett par ord med er. Kära vackra mästare på jorden, det är av största väsentlighet att ni börjar att öppna era övre hjärtchakran, detta då det är vägen till er fulla kraft och minne över vem ni egentligen är.

Lägg handen över era hjärtchakran och känn in i den känslan djupt och sant. När du känner dig helt intonad i det, dra då handen sakta uppåt och känn efter vart det känns som du har ditt övre hjärtchakra. Det ligger strax ovanför och du kan känna det först som en obehaglig plats, många av er kan komma att bli arga när ni försöker känna in i det då ert ljus därifrån varit släkt under en sån lång tid.

Det är en otroligt sårbar, subtil men lika kraftfull energicentral på er energetiska kropp. Många av er kanske börjar gråta eller kanske genast känner en subtil känsla av att minnas det där, det där som ÄR allt. Jag ber er att dagligen göra små cirkulerande rörelser över det övre hjärtchakrat med intuitionen av att, öppna och läka det.

Glädjen kommer från det övre hjärtchakrat så när ni känner den överväldigande glädjen som fyller ert hela väsen med enhetens sanning så har ni börjat att öppna upp det. Men naturligt kommer det först komma upp stagnerade energier och obalanser men mästare, detta är vägen nu för er sammankomst. Jag är med er, med den största ambitionen att se er ALLA bli dem ni är menade att vara denna spännande tid på jorden.

Vi är glada över att fått ha kontakt med er// San, Ashtar, Silverfleet, Arcturius Starship, Galaktiska Federationen av ljus och ……

 

Galaktiska Federationen av Ljus – Inkarnerade änglar och stjärnfrön

Var hälsade älskade jordbor.

Vi är Galaktiska Federationen av ljus som talar till er. Vi består utav hundratusentals olika representanter från olika galaxer, planeter och stjärnsystem. Idag vill vi träda fram med meddelandet om att ni många på jorden kommer från andra ursprung, Speciellt ni dedikerade ljusarbetare. Detta för att det krävs en viss kunskap, vishet och själsfrekvens för att utföra det arbete som ni nu gör denna gyllene tid på planeten jorden.

Denna information är för många utav er välkänd men vi vill ändå trycka på och påminna er om det större perspektivet som ni alla innefattar i och även påminna er om era hemplaneter, hemfrekvens och hemvarande. Detta då vi vet att det för er alla finns specifika specifikationer som utmärker er själsfrekvens och detta gör att det inte alltid är så lätt här på jorden att passa in och mest utav allt att bli förstådd och kunna förmedla era upplevelser.

Även ljusarbetare emellan arbetar ni från olika perspektiv av guds seende, vetande och varande vilket gör att ni även sinsemellan inte alltid känner er hemma trots ert gemensamma uppdrag. Detta är precis som det är och anledningen av Galaktiska Federationens ursprung där vi olika representanter kan arbeta ihop och dela våra själsfrekvenser, kunskap, vishet och läror. Detta lär ni nu er också på jorden då ni alla inkarnerade stjärnfrön och änglar arbetar som grundpatrullen, som den Jordiska federationen av ljus.

Älskade vackra jordbor ni kommer alla från så många olika ställen, vi ber er att se inåt och uppåt mot rymden och öppna upp er för kontakten med er hemfrekvens för att få en bättre kontakt med ert ursprung och på så sätt kunna integrera mer utav er själsenergi in i er fysiska tredimensionella verklighet. Ni har alla guider från er hemplanet och hemplats med er, redo att hjälpa er. Öppna upp er, sök er hemåt och dra in er egna energi i er fysiska och eteriska kropp.

Vi är Galaktiska Federationen av Ljus och vi är glada över att ha fått kontakt med er idag.

Kärlek och ljus.

Publicerat i Ascension, Människa, Ny Andlighet, Sananda, spirituell tillvaro, Tro, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Vilken regering vågar vi ”släppa fram”? I Landet Lagom …

Regeringskrisen – Negativ parlamentarism osund och speciell för Sverige

3
Riksdagen, plenisalen. License: CC BY-SA 3.0. Wikimedia Commons
Riksdagen, plenisalen. License: CC BY-SA 3.0. Wikimedia Commons

Ordsammansättningen ”släppa fram” har kommit att användas flitigt i media de senaste veckorna. Det som gemene man fram till nyligen förknippade med att vara en god trafikant har nu blivit en beskrivning av vad partier i riksdagen gör när de varken vill regera eller opponera. I stället har man funnit ett mellanläge. Var så god, jag släpper fram dig, förutsatt att du något sånär följer den väg som jag har markerat på kartan. Kör försiktigt.

Text: Det Goda Samhället, redaktionen | Återpublicerad med tillstånd

DGS skribent
DGS skribent

Den svenska regeringsformen har en egenhet som mig veterligen sticker ut vid en internationell jämförelse, nämligen vad som kallas för negativ parlamentarism när det gäller regeringsbildningen. Det krävs inte en majoritet ja-röster i riksdagen för att en av talmannen föreslagen statsminister ska kunna tillträda, varken en absolut eller relativ sådan. Ja, faktum är att det behövs inte någon majoritet över huvud taget. Det enda som kan hindra talmannens förslag från att gå igenom är att ett absolut flertal röstar nej.

Ordningen syftar till att underlätta regeringsbildningen i lägen då inget regeringsbildande block har egen majoritet. En statsminister ”släpps fram” genom att ett eller flera partier väljer att avstå från att rösta när man inte finner förslaget över hövan aptitligt, men samtidigt inte har någonting mer gångbart att erbjuda. Likväl är landet i dag i praktiken ledarlöst, snart tre månader efter valet. Vadan detta?

Frågan kan besvaras på två sätt. Vi kan naturligtvis titta på de särskilda omständigheter som råder just nu och finna en förklaring där. Men vi kan också lyfta blicken från dagens intriger och se på regelverket som sådant och vilka beteenden som detta främjar, eller – för all del – släpper fram.

Om vi börjar med det förstnämnda, är dagens situation förstås en följd av att ingen vill förhandla med Sverigedemokraterna trots goda förutsättningar för överenskommelser i sak- och personfrågor, medan förhandlingar mellan allianspartier och Socialdemokraterna är den väg som anses farbar, trots dåliga förutsättningar för överenskommelser i sak- och personfrågor.

Om vi då, enligt vad som nämndes ovan, i stället vidgar våra vyer en smula och betraktar spelreglerna och hur partierna ser på sin egen roll i den parlamentariska demokratin, är det kanske så att den negativa parlamentarismen inte längre tjänar sitt syfte. Reglerna tycks passa politiker som är mer på det klara med vad de inte vill ha än vad de vill ha; som tvår sina händer och är beredda att ”släppa fram” andra för att göra grovjobbet, villkorat att den framsläppte efterkommer vissa krav.

Vad som nu har hänt är att kraven om vad som inte kan accepteras har blivit tillräckligt många och tillräckligt oförenliga för att en historisk låsning ska uppstå. Detta trots att vi har ett system där en statsminister skulle kunna tillträda utan en enda stödjande röst i riksdagen.

Handtvagningsparlamentarismen är inte sund. En av riksdagens främsta uppgifter är att utse en regering som svarar inför riksdagen, som i sin tur svarar inför folket. Att aktivt bidra till att landet får en regering som är duglig och kan få igenom en budget borde vara regeringsformens ändamål och riksdagsledamöternas strävan. Måhända är det därför dags att se över bestämmelsen i regeringsformen om statsministervalet.

Att åtminstone en relativ majoritet i riksdagen aktivt stödjer en statsministerkandidat för att denne ska kunna väljas kan synas leda till fler regeringskriser, men jag undrar jag. En sådan ordning kan nämligen också framtvinga ett mer ansvarsfullt förhållningssätt bland riksdagspartierna och ett parlamentariskt underlag som gör att statsbudgeten kan gå igenom. Framsläppta statsministrar kan nämligen inte räkna med samma framsläppande attityd när budgeten ska beslutas och viktiga budgetpåverkande lagar ska stiftas.

Text: Det Goda Samhället, redaktionen

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Det här är den Gudomliga Kvinnans tid

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 5 december 2018

Per Staffan 5 december 2018

Ta Emot Det Ni Har Bett Om ∞Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vi sträcker oss ut till mänskligheten för en anslutning som vi vill känna, lika mycket som ni sträcker er ut för en anslutning till oss och alla andra väsen i de högre världarna. Vi ser er som våra barn, och vi älskar er ovillkorligt. Därför finns det inget som någon av er någonsin kan göra, eller säga eller tro som skulle hålla oss ifrån att älska er. Föreställ er bara hur mycket Källan älskar er och hur fria från dömande ni alla är.

Vi påpekar det här eftersom vi vill att ni alla betraktar er som tillräckligt värda att ta emot allt som kommer till er från oss alla i de högre världarna. Vi vill att ni ska veta att ni inte behöver förtjäna det. Ni behöver inte förtjäna er plats i de högre världarna, och ni behöver inte förtjäna det ni ber oss om. Vi är glada att ge och ge och ge lite mer.

Men vi ser att många av er avböjer det ni har bett om, och några av er är bara för upptagna med allt som ni tror att ni måste göra för att kunna luta er tillbaka, slappna av och ta emot det ni har bett om. Så vi uppmanar er att ta en stund och göra det nu, eftersom vi projicerar så mycket kärlek, så mycket energi och så många nedladdningar, och vi skulle gärna se att fler av er faktiskt får det vi skickar.

Det här är den Gudomliga Kvinnans tid. Det är dags för er alla att lägga ner era verktyg, att lägga åt sidan era rutiner, såvida inte ni verkligen tycker om dem, och att bara släppa in det som är ert. Det är ert för att ni är skaparna av er verklighet, och det är ert eftersom vi älskar er så mycket. Vi vill också se vad ni gör med allt ni har bett om. Vi är väldigt nyfikna på det.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glatt oss åt en förbindelse med er.

https://danielscranton.com

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar