Systemfelet i det sjukt smarta LVU/HVB-Systemet

Tack Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter för allt juridiska forskningsarbete ni gjort För Barnens Bästa under NKMR 20-åriga verksamhet!

Varför tvångsomhändertas mer än trettio tusen barn per år i Sverige? Det är mer än sex gånger fler per capita än i vårt grannland Tyskland?

Varför är det tyst om saken i DecemberÖverenskommelsens alla sju partier? Medan SverigeDemokraterna anordnar kurser att skriva motioner mot LVU-omhändertagande!

Varför växer SD demokratiskt, medan DÖ-partierna alla går bakåt i valen?

Varför får endast ett fåtal procent av LVU-omhändertagna barn komma tillbaks till sina föräldrar?  När nu FN:s Barnkonvention uttryckligen säger att detta är Bäst för Barnet!

Varför är FN:s Barnkonvention inte godkänd som lag i Sverige?

Varför kunde, ville och vågade Sofia Rapp Johansson på NKMR Årsmöte 2013 säga, att tio av de elva familjehems-föreståndare som hon haft, hade våldtagit henne? Varför blir Sofia skadestånds-skyldig när hon stämmer Staten för vanvården?

Varför måste Påven Franciskus erkänna 2014 att det fanns 8 tusen pedofiler bland Katolska Kyrkans präster, biskopar och kardinaler?

Efter 22 års studier av LVU/HVB-Systemets bakomliggande SYSTEMFEL, ser jag att det är alltför lätt att med en enkel orosanmälan bryskt kunna tvångs-omhänderta ett barn med Polisens hjälp för ‘utnyttjande’ i en dold Lönsam Kommunal Människohandel!

Den svenska KOMMUN-nismen har i dag nått längre än
Sovjetväldet någonsin vågade föra sitt totalitära enpartivälde?

Varför kollapsade Sovjetmakten 1991, när Socialdemokratin fortsatte stärka sitt vänsterexterma/marxist-leninistiska äventyr?

Varför försvann Göran Mys Pys så snabbt från makten efter valförlusten 2006?

Varför försvann Fräcka Fredrik så snabbt från borgerliga makten år 2014?

Jo, de kunde ju båda tjäna grova pengar i egen ficka på att sälja flyktingbarn från var sin variant av smart materialistisk arbetslinje;

Vart säljer man ett ensamkommande LVU-drabbat flyktingbarn bäst vidare till?

Till rika sex-köpare bland:

 1. Medlemmarna i Kommunernas hemliga Pedofil-Ringar, med mönster från den effektivt nedtystade Geijer-affären på regeringsnivå?
 2. Till Landets utspridda LVU/HVB-hem, privata familjehem
  eller till övriga sexkunder, som inte hittat de bordeller de sökte?
 3. Till Polisens Transporttjänst som vet var de tvångsomhändertagna LVU- barnen finns gömda för senare konsumtion av en privat sex-bonus ?
 4. Till Förmedlingscentraler för adoption av föräldralösa barn?
 5. Till Kliniker för fula medicinska försök och organtransplantationer?
 6. Till  Black and Brown Inn på Hornsgatan i Stockholm (Fastigheten är ett fd barnsjukhus som ägs av Calle Lind, (fingerat namn) smart dubbel-utbildad socionom och civilekonom som ofta reser till Katolska Kyrkans påkostade semesteranläggning på Malta)
 7. osv … ända till finanspatriarkens David Rockefellers sex hjärttransplantationer för att han som hundraåring ska må prima …
  Varifrån kom de friska hjärtana? Från våra LVU-barn?

Allt detta kan vara förmedlat via socialtjänstens dubbla möjlighet för sina skyddade tjänstemän att med en enkel oros-anmälan fånga in ett LVU-barn
och som delägare sen i tveksamma familjehem, Hem för Vård och Boende eller kriminella kliniker få en sidointäkt och BMW tjänstebil för att dölja sitt dubbelspel och sin sexuella bonus.

Hur länge kan denna lönsamma kommunala människohandel få fortsätta? Hur länge godkänns avgångsvederlag i miljonklassen för de ‘så kallat ansvariga’  bland myndigheter, förvaltningsdomstolar och politiker/ nämndemän? …

Jo, ända till att den valda Presidenten vid Drottning Victorias sida,
i den Kungliga Republiken Sverige, har folkets fulla stöd för att landsförvisa
de tre värsta korrupta politiska rötäggen i samhällstoppen!

Jag har blivit utslängd ur två politiska partier för idéerna ovan.
I valet 2018 vill jag nu fortsätta kampen genom ett nytt parti. Vilket?    ALLA!

Detta inlägg är slutsidan i min mer än två decennier långa System-Fels-Utredning.
resten kan du finna i omvänd tidsföljd om du söker på Kategorin : LVU i den högra kolumnen i Filosofens Blogg: www.peace.se/blogg/

VärldsFreden börjar i familjen. Här kan människor lära sig konfliktlösning, tala sanning, ta ansvar, uppleva samhörighet och få känna trygghet i liten skala. Inre frid är en grundförutsättning för yttre fred.

Publicerat i Framtid, LVU, Maktmissbruk, Pengar, politik, VärldsGemenskap | 8 kommentarer

Kanaliserade kosmiska budskap

Skrämmer sådana här texter Dig som läsare?

There are millions of Galactics now living on Nibiru. Our MotherShip is in your Earth’s orbit. We each have a job to carry out which assists in bringing Earth to this change point. We work with the Sirian Commander, U.S. President Barack Obama. He has prepared many lifetimes for the role he now plays.
He has special abilities and will carry Earth into a new era of One Race. We help coordinate the Master Plan for Worldwide Peace.

Nyfiken? Vill du läsa lite mer? Vilka är ‘We’ bakom planen?

Gå till: Peace Philosophers Blog: www.peace.se
i inlägget publicerat den November 30, 2016 så hittar du källan!

Publicerat i Framtid, NESARA, Pengar, politik, Sagan om en bättre värld, Tro, VärldsGemenskap | 1 kommentar

KnapptryckarKompaniets DÖ lever vidare

1. DÖ LEVER (enligt Nättidningen: Contra)
Förra året röstade Kristdemokraternas riksting nej till den destruktiva Decemberöverenskommelsen, som lät S styra landet, även om de bara har en minoritet av röster och mandat bakom sig. Den nyvalda partiordföranden Ebba Busch Thor stod visserligen formellt fast vid DÖ när frågan debatterades på rikstinget, men ingen kunde missuppfatta att hon i själva verket var emot DÖ. Sedan kristdemokraterna sagt sitt följde de övriga tre allianspartierna efter på några timmar och överenskommelsen var död och begraven innan dagen var slut.

Men hur blev det i praktiken? I förra veckan avhölls årets omröstning om nästa års statsbudget. Regeringen hade ett förslag och de fem oppositionspartierna hade var sitt. Enligt DÖs logik skulle regeringens budget gå igenom genom att oppositionen skulle lägga ner sina röster när deras eget förslag fallit. Omröstningen går till så att de fem olika förslagen ställs mot varandra i tur och ordning, varefter det vinnande alternativet ställs mot regeringens förslag. Eftersom Moderaterna är största oppositionsparti var det moderaternas förslag som fick utmana regeringens förslag.

Vid voteringen la C, KD och L ner sina röster, precis som DÖs logik krävde. Men DÖ var ju död? Formellt ja, men i praktiken lever DÖ uppenbarligen vidare. Inte ens kristdemokraterna, som hade rikstingsbeslut på att DÖ skulle upphävas, röstade på annat sätt än vad som hade krävts av DÖ. SD valde att lägga sina röster på Moderaternas förslag, eftersom de tyckte att det var bättre än regeringens förslag. Uppenbarligen hade de tre andra oppositionspartierna en annan uppfattning, eftersom de valde att lägga ner sina röster. Det hade räckt med att två av partierna stött Moderaternas förslag, så hade det segrat. Men inte ens ett enda parti stödde förslaget.

I slutvoteringen vann regeringen med 140 röster mot 122. Hade regeringen förlorat omröstningen hade den rimliga utgången varit att Stefan Löfven avgått som statsminister.

Men Sverige är i den fullständigt unika situationen att oppositionen inte ens anstränger sig för att ta över regeringsmakten. Det gör oppositionen i alla andra demokratiska länder.

2. CONTRA PÅ TWITTER OCH FACEBOOK
Contra på Twitter. Kolla in på https://twitter.com/contranu

Contra på Facebook! Du kan söka efter ”Contra” (söker Du på Facebook i Sverige hittar Du det genast) eller använda hela adressen:https://www.facebook.com/pages/Contra/128635870583878 På Contras Facebook-sida kommer fortlöpande uppdateringar och länktips! Klickar Du i ”gilla” får Du dessutom meddelande om när det finns något nytt på sidan.

Publicerat i Framtid, Maktmissbruk, politik | 1 kommentar

Svensken: Uppfostrad i Herrans tukt och förmaning?

Ser vi slutet på Sveriges historia närma sig?

gustav_vasa

Jag upprepar vad jag tidigare skrivit om hur de politiska partierna i Sverige gradvis förvandlats från folkrörelser till exklusiva yrkesföreningar för en politisk yrkesklass. Denna klass består mest av karriärister som i stort sett saknar yrkeserfarenhet och någon betydande bildning. Journalisten Anders Isacsson döpte dem en gång mycket riktigt till den politiska adeln, som likt den gamla adeln skaffade sig toppositioner i samhället utan andra meriter än sin klasstillhörighet.

Förr sköttes statens åtaganden av en kvalificerad och bildad kader av välavlönade statstjänstemän som arbetade under tjänstemannaansvar. Adeln såg i dessa välavlönade topptjänster en chans att öka sina inkomster, så de avskaffade tjänstemannaansvaret och tog själva de välavlönade jobben, men då utan personligt ansvar. Där har ni en av förklaringarna till den allt sämre fungerande myndighetsutövningen i dagens samhälle.

De politiska adelsmännen har numer starkare gemensamma intressen över partigränserna att bevaka, än de intressen som är folkets – deras väljares. I den här miljön gäller det att minimera riskerna som skulle uppstå om man tillät vanligt folk att påverka politiken. Debatten mellan partierna handlar inte längre om idéer hur samhället bäst skall formas. Den begränsas stegvis till en allt tunnare fasad – politikeradelns egna s.k. värdegrund, där bjuder man någon enstaka procent upp och ner för att ge sken av olika ståndpunkter. I vissa frågor gör man inte ens det, utan där tystats alla avvikande åsikter med överenskommelser som DÖ. Politiken är idag ett populistiskt plakatviftande utan verklighetsförankring.

Ett sätt för adeln att minimera de politiska riskerna har varit att underordna landet en rad överstatliga organisationer såsom EU och FN – att ansluta landet till den av oligarker styrda globalismen. Man har frånhänt sig nationell makt genom att ingå en rad internationella avtal inom t.ex. handel och klimat. Allt fler främmande makthavare fattar de viktiga besluten. Om det sedan uppstår ett folkligt missnöje tvår adeln sina händer och skyller ifrån sig på det överstatliga.

I utbyte mot att adeln frånhänt sig viktiga delar av makten över vårt land, bjuds de in att närvara vid vår tids kejserliga hov i Brüssel på ett liknande sätt som en gång den gamla äkta adeln frotterade sig vid de kungliga hoven. Brüsselhovet tillhandahåller rader av obscent väl arvoderade förläningar utan någon reell makt. Vår högste adelsman Löfven har fått se hur totalt innehållslöst detta hov är och hur alla vänt honom ryggen när han behövt verklig hjälp för att lösa ett nationellt problem som han inte kunnat springa ifrån.

Det senaste påhittet från den politiska adeln efter att man i åratal har misskött landets försvar, är att vi nu skall bryta en tvåhundraårig framgångsstrategi som alliansfritt land. Genom att inordna försvarspolitiken under det amerikanska militärindustriella etablissemangets NATO-sköld, räknar man med att slippa ställas till ansvar för den usla försvarspolitiken. Huvuddelen av all krig som startats under efterkrigstiden har startats av NATO-kretsen och det största hotet mot världsfreden utgörs idag av NATO-landet Turkiet och USA/NATO:s proxyarméer i Mellanöstern som IS. Så hur vi skall få en fredligare utveckling med NATO är svårbegripligt. Och problemet är att för att accepteras av NATO måste Sverige dubblera sina försvarsanslag till 2% av BNP. 40 miljarder skattekronor till utan existensen av något verkligt hot – men vi måste ju spela med i globalisternas maktanspråk trots att Ryssland minskar sin försvarsbudget med 30%.

Var skall de nya 40 miljarderna tas nu när Reinfeldts och Löfvens migrationspolitik slukar alla våra reserver och mycket därtill. Politikreadeln lever inte längre i verkligheten.

Inom hälsa och sjukvård har adeln viljelöst låtit multinationella läkemedelsföretag ta över inflytandet över utbildning och forskning och multinationella livsmedelsjättar styr allt mer av det vi äter samtidigt som världshistoriens värsta pandemi rasar p.g.a. den politiken. Politikerstyrda myndigheter som borde tillvarata allmänhetens intresse blir för var dag allt mer beroende av dessa globala företag.

Den politiska adelns ledare låter sig bjudas in till den styrande angloamerikanska oligarkins olika slutna sällskap där de säljer ut nationens intressen mot en plats i solen bland de rikaste av de rika. Försvarsminister Hultqvist springer som barn i huset och bländas av allt brass i Pentagon. Fredrik Reinfeldt kom hem och hånade Sveriges kulturella traditioner och värderingar. Han uppmanade svenska folket att öppna sina hjärtan för avnationaliseringen av landet enligt de ritningar för den Nya Världsordning som oligarkerna ritat upp för honom.

Skapandet av en för den politiska adeln gemensam politisk doktrin upa har kommit att helt diktera det politiska livet. Folkets möjlighet att öva inflytande över politiken har smält ihop och demokratin dör och människorna blir allt mer otrygga och frustrerade.

Den här olyckliga utvecklingen är ett resultat av en noga vald politisk strategi från adelns sida. Om vi medborgare inte lyckas sätta stopp för deras ansvarslösa framfart med vårt samhälle förlorar vi vår frihet och landet hotas av den typ av upplösning som är kännetecknade för övriga länder där Den Nya Världsordningen under oligarkernas styre tagit över.

Många sätter sin tilltro till Sverigedemokraterna, men det är en fåfäng förhoppning. Deras ledare vågar och vill inte ta steget fullt ut av rädsla att förlora sina feta arvoden. Vad landet behöver mer än något är ett trovärdigt politiskt alternativ till DÖ-koalitionen och den odemokratiska globalism som hotar att avsluta kapitlet Sverige i historien. Försöket att flirta med etablissemanget kan bara leda till att de själva blir en del av det.

P.S. Är svensken: Uppfostrad i Herrans tukt och förmaning?

Så ville Sveriges första envåldshärskare Gustaf Vasa ha sitt underdåniga folk uppfostrat av den nya Protestantiska Svenska Kyrkan

Publicerat i Framtid, Hälsa, Maktmissbruk, Pengar, politik, Tro | Lämna en kommentar

Nytt räntefritt Pengasystem på väg

 

Sheldan Nidle

för

Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin

22 November 2016

Originaltext: www.paoweb.com

 

2 Cib, 19 Xul 13 Caban

Selamat Jalwa! För närvarande pågår en operation med målet att isolera de återstående illuminatskurkar som finns kvar i maktposition inom ”koncernen” USA:s regering. Den här processen har tagit längre tid än vad Kinesiska och Europeiska Äldste och Kungligheter först väntat sig. Preliminärt proklamerades en ny laglig amerikansk regering under den senare delen av den gregorianska kalendermånad som ni kallar oktober. Det som återstår är ett mer formellt införande, vilket sker inom kort. Samtidigt pågår en utrensningsprocess. Vi övervakar allt detta och för in parametrar som ska göra den här operationen framgångsrik. Vi förväntar oss att detta ska bana väg för den nya Amerikanska Republiken och att NESARA ska offentliggöras. Vi har fortsatt att noga övervaka utvecklingen och att ge en fullständig rapport till det särskilda råd som ska bli väktare över de nya GESARA-regeringarna (Ö.a. Global variant av NESARA). Våra samarbetsparter utgör en viktig del i denna viktiga rådsförsamling för de Äldre och de Kungliga. Vårt mål är att se de här nya regeringarna komma till makten så effektivt som möjligt. Den här åtgärden för även disclosure (avslöjandet) allt närmare.

Hela den här processen handlar helt och hållet om att förbereda den här globala världen för att acceptera ett ständigt växande medvetande. Detta medvetande är det som gör det möjligt för er att acceptera oss som era lärare. Anunnaki hade länge fått er att tro att ni var underlägsna varelser. På så sätt kunde de lätt manipulera er. Vi har ofta upprepat att den nu kommande tiden är den då ni får förmågan att acceptera era förmågor och se oss som er framtid. Alla de teknologiska apparater som ni har accepterat i er verklighet är bara toppen på ett gigantiskt isberg med nya innovationer som plötsligt kommer att visa sig för er. De här nya teknologierna kommer slutligen att låta er se hur fantastisk den här nya verkligheten blir. Det kommer att bli en värld som lätt kan acceptera det som vi har för avsikt att undervisa er om. Ni behöver snabbt kompensera er för den snigelfart som 1900-talet är känt för. En snabbare framfart ger er möjligheten att se det breda användningsområdet hos denna nya elektronikteknologi. Ändå ger den bara en liten glimt av det som er snara framtid innehåller!

Er värld växer från ett samhälle som baseras på primitiv teknologi till ett samhälle som bygger på elektroniska apparater. Detta förändrar den till en värld som primitivt efterliknar våra. Vad som kommer att hända härnäst är att den här elektroniska teknologin blir global, en utveckling som nu kommer att ske i en mycket högre takt. Vi ser ut över den här världen och ser hur elnäten breder ut sig alltmer dag för dag, både i Asien, Afrika och Amerika. Dessa elnät kan då utgöra grunden för den trådlösa elektroniska revolutionen. Även om den här processen fortfarande går långsamt i större delen av världen, så kommer det nya välståndet att få slut på sådana begränsningar. Er värld på planetens yta har till stor del kontrollerats av de västbaserade Illuminaterna. En sådan centraliserad kontroll kommer att bli mycket svårare att upprätthålla under en tid med stort globalt välstånd. Det är den här verkligheten som är den verkliga grunden för GESARA. Det är väsentligt att den begränsande maktbasen elimineras och att ett nytt, mera öppet koncept kommer i dess ställe. Allteftersom makten vidgas kommer världens förmåga att acceptera nya realiteter att öka. Den blir även mera öppen inför disclosure (avslöjandet) och masskontakt.

Första Kontakt är det primära målet för vårt uppdrag; Välkommen Hem. Vi hjälper hängivet dem i er värld som är fast beslutna att göra slut på den kontroll som upprätthålls av dem som blev de mäktiga hantlangarna åt era tidigare mästare, Anunnaki. Modiga Själar har under decennier arbetat för att skapa ett sätt att uppnå detta magnifika mål. När vi anlände började vi omedelbart leta upp dem och arbeta för att vinna deras förtroende. Endast så kunde vårt uppdrag snabbt genomföras. Som vi påpekat i tidigare rapporter lyckades vi till viss grad uppnå detta förtroende. Det som nu behövs är att vi går bortom vårt nuvarande förtroendeuppdrag och verkligen hjälper dem att lyckas på alla tänkbara sätt. Den nuvarande inbromsningen kommer att avhjälpas genom en gemensam kraftinsats från alla som arbetar för att uppnå framgång. Den här koalitionen kommer att möjliggöra välståndet och ett nytt regeringssätt, vilket gör att vi kan fullfölja vårt uppdrag – att erkännas av er och sedan öppet kunna möta er. Detta gör Himlen mycket lycklig och låter oss se över hur vi bäst ska anpassa våra nuvarande tidplaner.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Det är dags att tacka Himlen för det som är på väg att inträffa. Den gamla korrupta politiska processen är ämnad att försvinna och lyckligen ersättas med en ny, kallad NESARA och GESARA. Den är sannerligen en barmhärtig välsignelse. Därigenom kommer ett ovärderligt välstånd att manifesteras, och frihet från skuldslaveri kommer att framstå som en stor och strålande jubelfest vilken kommer före ett nytt globalt banksystem. Detta är en helig gåva till mänskligheten på ytan! Den avslutar ett system som först stack upp sitt huvud i det gamla Babylonien. Detta tyranni är nästan över. Ni kommer att få sola er i frihetens gudomliga ljus, med förmågan att uppfylla er glädje. Det är denna inre passion som driver er. Det är denna stora inre glädje som kommer att bli Himlens största gåva. Den är ett tecken på hur mycket Himlen älskar er och djupt önskar er största personliga framgång! Den är er belöning för allt ni gör för att tacka Himlen för dess underbara arbete med att uppfylla era drömmar!

Det gudomliga syftet med allt detta är att ni ska använda det här nya välståndet till att höja ert medvetande och er glädje. Man brukar ofta säga att den kollektiva energin i det här globala samhället höjs genom att lyfta dess glädje. Den här processen fungerar genom att släppa loss er passion, så att ni lätt kan föreställa er vad ni kan åstadkomma när ni slutligen genomför era personliga projekt. Allteftersom ni börjar virvlar de begynnande energierna runt i världen ger ni ännu mer uppmuntran till den kollektiva prestationen. Den aktiva processen att genomföra dessa projekt är mycket kraftgivande. En slags global energi fortsätter att växa fram och stiger spiralformad uppåt. Det är den här utvecklingen som är kärnan i det hela. Allteftersom ni känner er alltmer kraftfulla bildas nätverk och en ny gudomlig attityd manifesteras. Denna omformade verklighet är i själva verket er föreställningsförmåga i aktion.

Denna gudomliga operation är den som vi började med för många årtionden sedan. Er verklighet befinner sig nu vid en stor vägkorsning. Vi ber er helt enkelt att fortsätta hålla er vision, och inom kort kommer ni att kunna se de underbara resultat som vi länge har beskrivit för er. Amerika är i själva verket ett testområde för hur det här nya medvetandet ska manifesteras. Våra medarbetare har börjat distribuera våra resurser över den här världen. Ha tålamod. Var medvetna om att en betydelsefull helig plan pågår som är tänkt att sopa undan alla som starkt motsätter sig det som planen representerar. Det som utspelar sig är reformeringen till den här nya och välmående verkligheten. Varje dag har många heliga dekret uttalats och utvecklats. En ofördärvad ny värld kommer att manifesteras, och alla nuvarande hinder kommer att omvandlas. Njut av det som är på gång och låt denna nya härliga verklighet visa sig. Låt oss göra detta i namnet av allt som är heligt och djupgående! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi vår allmänna rapport om den nuvarande globala situationen. Mycket händer som på ett underbart sätt kommer att förändra den här världen. Vi ber er bara att ni förblir tålmodiga, fokuserade och villiga att stödja denna underbara sak. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander

NESARA: National Economic Security and Reformation Act

In 1998 A 250 page document known as the National Economic Security and Reformation Act (NESARA) was authored (from 1993 – 1998) by then Members of Congress including: Barack Obama, Bernie Sanders, Barbara Boxer, Harry Reid, Charlie Rangel, Maxine Waters, Nancy Pelosi … Continue reading 

Publicerat i Energi, Framtid, Maktmissbruk, NESARA, Pengar, politik, Sagan om en bättre värld, UFO | Lämna en kommentar

DEN NYA SIDENVÄGEN ÄR MÄNSKLIGHETENS STÖRSTA BYGGPROJEKT – STÖRRE ÄN KINESISKA MUREN

Brage:  DEN KINESISKA MUREN ÄR OFATTBAR!
Pyramiderna i Egypten, Taj Mahal i Indien, Machu Picchu i Peru – alla är fantastiska storverk. Men den kinesiska muren är så väldig att man blir stum. När kineserna bygger verkar de kunna bygga precis vad som helst. Jag är helt förstummad.

Jag har jobbat i Kina under cirka 10 år – med start 1999. Jag såg de sista åsnorna som tidigt på morgonen drog vagnar fullastade med tegel in till Peking. Sedan tog tvåcylindriga traktorer över. De kom i oändliga rader. Milslånga lastbilskolonner överlastade med kol gjorde vägarna svårframkomliga. Snart tog fyrfiliga järnvägar över koltransporterna. Med lok fram och bak transporterade enorma tågset fram bränslet till kolkraftverken. Jag har sett Peking byggas om på nolltid. Samma exposion har jag fått bevittna i Hohhot i Inre Mongoliet. Jag är bländad av Kinas kapacitet.

HISTORIENS STÖRSTA INFRASTRUKTURPROJEKT – DEN NYA SIDENVÄGEN.
Kinas framgångssaga har smittat av sig i hela Asien. Ingen kan formulera ord som beskriver vad som nu sker i Asien, Flera miljarder människor har börjat marschera i takt. Hela Asien håller på att explodera. ”One Belt – One Road” är det kinesiska namnet på det sanslösa projektet – den nya sidenvägen. Projektet är större än den kinesiska muren..

DET BERÖR ALLT. Pärlband av hamnar växer fram för framtidens fartygstransporter i Asien. Pärlband av nya flygplatser byggs. Massor av järnvägar för höghastighetståg byggs på rekordtid. Massor av nya gruvor startas för produktionen av råvaror som behövs inom metallindustrin. Kinas industriella mega-kapacitet i kombination med Ryssland oändliga energiresurser gör hela detta enorma projekt möjligt. Irans väldiga olje- och naturgastillgångar är en annan nyckelfaktor.

Det långsiktiga syftet är att förena folken i Europa och Asien i en gemensam jättemarknad. Tre fjärdedelar av jordens mineral- och energitillgångar finns på denna stora sammanhängande landmassa. Det ”Eurasiatiska århundradet”  har startat. Det amerikanska århundradet är över.

De förbannade krigshetsande svinen på Wall Street – liksom alla deras sinnessjuka krigshetsare i EU – lever i en svunnen tid. Drömmen om ett amerikanskt världsherravälde har redan kollapsat. En fredlig värld i öst växer fram med stormfart. Om inte EU slutar upp med den CIA-styrda krigshetsen skadas EU svårt.

Vi borde spärra in alla krigshetsare och ställa en enda fråga till dem  – varför strömmar miljoner flyktingar in i EU? . De krigshetsare oligarkerna får inte släppas ut igen förrän de svarar rätt: Det är på grund av alla de krig och inbördeskrig som CIA organiserar i världen. De länder som lydigt ställt upp måste rensas från ansvariga politiker. Krigshetsare är faktiskt massmördare. Det är den nakna sanningen.

Tack och lov – krigspsykosen i EU verkar äntligen släppa. USA:s försök att avskärma EU från öst håller på att misslyckas. Land efter land i EU är på väg att bryta med krigshetsarna i Pentagon. Vi måste fatta – det finns inga kommunister mer i öst. Det finns bara kapitalister som vill lyckas med sin business. Politiska makthavare av alla slag önskar välfärd i sina länder. Detta stärker makthavarnas positioner. Det är i öst precis som det är i väst – förutom att väst driver alla krig och inbördeskrig i nästan hela världen. Mordors rike USA drivs av sionisternas mål – krigets fasa överallt på jorden.

DET ÄR I DETTA PERSPEKTIV VALET AV TRUMP MÅSTE ANALYSERAS.
Sionismens krigshysteriska falang i USA – de neokonservativa – måste krossas. Mänsklighetens värsta fiender är koncentrerade på Wall Street, inom den amerikanska militären, inom landets säkerhetstjänster – inom USA:s ”militärindustriella komplex”. Dessa mänskliga odjur måste stoppas. Samma mörka krafter finns i varenda land i hela ”den fria demokratiska världen”.

Husbondens röst i Sverige Aftonbladet går i spetsen för ett gammalt rysshat som är från en svunnen tid. Världen har förändrats. Stalin styr inte Ryssland – det är Putin. Putin är idag troligen den mest respekterade människan i världen. Putin kommer i framtiden att få Nobels Fredspris – när den norska Nobelkommittén har renats från CIA:s språkrör.

Jag VET att Trump är USA:s sista chans. Jag är ledsen för att han kom in för sent. Jag suckar djupt. Det är i USA den stora striden väntar. Där finna de verkliga hjältarna. Sverige är tomt på hjältar. Vi vandrar omkring som enögda cykloper som drabbats av starr. Vi är förblindade av Mordors hjärntvätt.

Brage Norin – Skogså Tankesmedja

Publicerat i Energi, Framtid, Maktmissbruk, Pengar, politik, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Fantastiskt, Presidenter börjar be om förlåtelse!

Tack Brage för att jag får jag tidigt får del av dina djärva inlägg.
Genom att återge dem på min Filosofens blogg, så har jag dubblerat antalet besökare per dag från ca 40 till 80 under senaste veckorna!

FILIPPINERNAS PRESIDENT DUTERTE BER ÖDMJUKT PUTIN OM FÖRLÅTELSE.

Dutertes möte med Putin vid sidan av det nyss avslutade Apec-mötet i Peru var rörande. Kulturen i öst är så annorlunda. Filippinerna har länge varit en amerikansk koloni. Duterte sörjer helt öppet inför Putin över sitt lands historia.  Västvärlden häpnar över Dutertes uppträdande. Väst kan inte förstå. En president som ber om förlåtelse från djupet av sitt hjärta. Han framför sina landsmäns sorg över landets förflutna. Putin var inte förberedd inför ett så märkligt möte. Mötet filmades och kan ses på YouTube.

TURKIETS PRESIDENT BAD PUTIN OM FÖRLÅTELSE FÖR NEDSKJUTNINGEN AV ETT RYSKT FLYGPLAN.

Erdogan gör detta uppriktigt. Han förklarar att de ansvariga för detta terrordåd nu sitter fängslade. Samma piloter deltog nämligen i militärkuppen i Turkiet som misslyckades. Erdogan ber Ryssland om förlåtelse och han ber även den familj som förlorade sin son om förlåtelse. Något liknande har sällan inträffat. Erdogan ursäktar sig med att han inte hade full kontroll över militären – ”den var nedsmutsad” av CIA-agenter.

TURKIET OCH FILIPPINERNA ÄR INTE VILKA STATER SOM HELST.

USA har förlorat två ”nyckelallierade” – en i Mellanöstern och en i Sydostasien. Alla geopolitiska experter häpnar. Man måste vara politiskt blind om man inte förstår att USA har drabbats av två utrikespolitiska megakatastrofer. Men dessa amerikanska förluster är bara toppen på ett isberg. På en enda ”historisk sekund” håller jorden på att förändras. USA är på väg att förlora världen. Ett historiskt scenskifte är nära förestående.

EN EXTREMT OBEHAGLIG SANNING SKAKAR MORDORS RIKE.

Att ISIS är CIA:s skapelse vet nu hela den sanna världen. ISIS är den förljugna världens verk. Uppbyggnaden av ISIS var CIA:s största projekt efter andra världskriget. Nästan hela världen vet idag att det var Saudiarabien, Qatar och Israel som under CIA:s ledning skapade ”den största legoarmén i modern tid” – ISIS. Även Turkiet var indragen i denna operation – före den misslyckade militärkuppen. CIA var spindeln i nätet. Skapelsen av ISIS blev också den dyraste operationen i CIA:s efterkrigshistoria. Alla har fått beskåda vem som räddade det syriska folket från det helvete som CIA:s legoarme skapade i Syrien – det var Putin.

Många länder i den ”fria världen” deltog i den förljugna ”kampen mot terrorn” i Syrien. I själva verket satsade den sjuka västvärlden på att med ISIS hjälp krossa den syriska regimen. Hur mycket den prostituerade pressen i väst än ljuger, är sanningen på väg att segra. Många miljoner människor har börjat vända sig till oberoende medier på nätet. Där sipprar sanningen fram. Faktum är att det är flera miljarder människor i världen idag förstår att ISIS var CIA:s verk. Trumps påstående att ISIS var ett verk av Obama och Hillary har påverkat det amerikanska folket djupt. Hans otroliga – men sanna uttalande – kommer att gå till historien.

USA ”SKET FÖR NÄRA VÄGEN”.

Nu darrar Wall Streets giriga psykopater. Nu darrar de neokonservativa sionistiska krafterna i USA. Nu darrar imperiets säkerhetstjänster. USA:s oundvikliga fall skrämmer makteliten i landet. USA:s fall skrämmer EU:s ledning. USA:s fall skrämmer hela den förljugna ”fria” världen.  ”Vem ska nu skydda oss för ryssen” – skriver den prostituerade pressen i EU. Pressen har blivit helgalen och borde få mental vård.

Varken Ryssland eller Kina har krig på agendan. Bägge stormakterna har fredlig samexistens på agendan – inte krig. Det absolut mest kontraproduktiva som kan tänkas i öst är krig. De har ett enda hägrande mål – att industrialisera hela Asien och samarbeta med Europa. Vi lever redan i det ”eurasiatiska århundradet”. En fredlig värld växer sig allt starkare i öst. Europa och öst hör samman. Så har det varit i många århundraden och så kommer det att bli igen.

VILKEN SENSATION! Presidenter börjar be om förlåtelse – i Nelson Mandelas anda.

En bättre värld är på väg. IMF-s terror är på väg att brytas. Inte ett enda land i världen har räddats av IMF:s ”lån”. Alla har blivit offer för den giriga eliten på Wall Street. Det ruvar en fruktansvärd hämnd i många fattiga länder i världen. Människorna i massor av länder hatar den amerikanska utpressningspolitiken som skett i IMF:s regi. Grekerna ruinerades av Wall Streets banker. Detta vet varenda grek. Italiens folk får snart vara med om ett lite annorlunda bokslut. Italiens banker har ruinerats av landets egen maffia. Tysklands banker som drunknat under s k derivat – ruinerades också av Wall Street. Det tyska folket börjar äntligen fatta. Världen är i uppror.

Det jäser i hela världen. Sanningens jäst har fått ”den stora världsdegen” att börja jäsa. Äntligen börjar folk i väst förstå att Wall Streets vampyrer själva har skapat USA:s öde – The Fiscal Cliff. Den stenrika ”eliten” stal för mycket. De fattiga blev för många. Mordors rike har blivit en kvarnsten runt halsen på EU. USA drar med oss i avgrunden om vi inte bryter banden med fallande imperiet i väst så fort som möjligt.

Brage Norin – Skogså Tankesmedja.

Publicerat i Framtid, Maktmissbruk, Pengar, politik, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Det blir inget tredje världskrig!

 

Brage Norin:

”THERE WOUN´T BE A WORLD WAR III.”

Så kan man sammanfatta valet av Trump till ny president i USA.

 

FOLK EFTER FOLK BÖRJAR VAKNA UPP POLITISKT – TRUMPS SEGER FUNGERAR SOM EN KATALYSATOR.

Folket i Turkiet kan andas ut. Folket i Grekland jublar. Folket i Italien jublar. Folket i Frankrike jublar. Folket i Bulgarien jublar. Folket i Ungern jublar. Sist men inte minst – folket i Storbritannien börjar jubla. Den förljugna västvärldens massmedia är paralyserad. En massmedial förvirring utan like har uppkommit. Vad i helvete ska de skriva? CIA ger inga besked längre.

”THE NEW WORLD ORDER” har blivit nedslagen – men den är inte uträknad. Den planerade globala maktkuppen har ställts in tillfälligt. Wall Street – den stenrika ”eliten” – har fått ett svärdshugg rakt i hjärtat. Den så kallade globaliseringen är knockad – men den är bara uträknad till åtta.

Maktapparaten i USA är paralyserad av inre motsättningar. Ett inbördeskrig har brutit ut inom FBI och CIA. Militärapparaten i Pentagon är djupt splittrat. En serie av historiska misslyckanden av den amerikanska utrikespolitiken har skapat kaos hos den verkliga makten – ”de som bestämmer”. Imperiet faller sönder bit för bit överallt i världen. Detta har utlöst paniken. Mordors rike skakas i sina grundvalar.

Turkiet har redan placerat hela CIA:s femtekolonn i landet i fängelse.  Filippinerna är på väg att bryta med USA – med absolut säkerhet. Egypten börjar frigöra sig från USA. Bulgarien och Ungern likaså. Utvecklingen i Frankrike exploderar – en sensation närmar sig. Marine le Pen blir landets nästa president. ”Five Star-rörelsen” i Italien har på nolltid blivit landets största politiska parti. Partiets popularitet rusar i höjden efter Trumps seger. Den 4:e december åker det sargade EU-projektet på en nådastöt. Italien röstar ”no”. DET LÅTER OFATTBART – men EU är dödsdömt.

PUTIN EN KOMMANDE FREDSPRISTAGARE.

Även Norska Nobelkommittén kommer att rensas från CIA-agenter. När denna städning är klar kommer Nobels Fredspris att utdelas till den ryske presidenten Vladimir Putin. Han är värd hela världens hyllning.

DEN FÖRLJUGNA FRIA VÄRLDEN FÖRSÖKTE KROSSA SYRIENS REGIM – MEN MISSLYCKADES.

ISIS är CIA:s största legoarmé i historien. Ungdomar från hela världen strömmade till. CIA:s geniala idé – Kalifatet – såg ut att bli framgångsrikt, men i sista stund gick det åt helvetet. Putin lovade plötsligt i FN att även Ryssland skulle ställa upp i kampen mot ISIS. Hela den fria demokratiska världen tystnade. Putin menade allvar.

Bara på ett enda år hade USA gjort närmare 40 000 stridsuppdrag (enligt egna rapporter) i kampen mot terrorn.

Dagligen fick vi i TV i den förljugna världen skåda USA:s kamp mot terrorn. Under denna period växte sig ISIS allt starkare i provins efter provins i både Irak och Syrien. Efter 3 000 ryska flyguppdrag var ISIS slagna i spillror. Mordors väldiga legoarmé i Syrien och Irak har krossats. Syriens folk och Iraks folk kan snart slippa den fasansfulla terror som CIA har organiserat i sina länder.

VILDDJURET ÄR SVÅRT SKADAT OCH RESER SIG ALDRIG MER.

Folk i hela världen har börjat hata Mordors rike – USA. Folken hatar Mordors alla krig. Folken reser sig mot de mänskliga skal som driver krigets agenda. De krigshetsande psykopaternas tid är snart över. En värld i fred står för dörren. 

Bara tanken att öst skulle börja kriga är sinnessjuk. Ska Kina eller Ryssland eller Indien – börja kriga? De storsatsar på historiens största industriella projekt någonsin – den nya sidenvägen. Denna gigantiska infrastruktursatsning kraftsamlar alla nationer i öst. Kinas enastående framgångssaga har smittat av sig i hela Asien. Alla folk i öst vill bygga upp sitt välstånd. Den som tror att länderna i öst vill kriga är hjärntvättad. Alla de som sprider dessa lögner tillhör Mordors krafter. Krig är det mest kontraproduktiva som tänkas kan i öst.

Den glädje som jag nu känner är så stor att jag inte finner ord. Jag visste det – Mordors onda krigarmaskin går under. Alla Mordors agenter i väst kommer att avslöjas. De kommer att försöka gömma sig men sanningen kommer att finna dem. 

De krafter som nu ingripit är icke av denna världen. Tro det eller ej – så är det.

Brage Norin – Skogså Tankesmedja.

Läs mer: http://www.bakom-kulisserna.biz/news/jag-tar-mig-en-stankare-och-firar-mordors-krigsplaner-har-stoppats/

Publicerat i Framtid, Maktmissbruk, Pengar, politik, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

En fredlig VärldsGemenskap behöver friska nya pengar

För att hindra presentationen av ett radikalt nytt pengasystem utan inflation och ränta, verkställde Pappa Bush och President George W. Bush en illusion om att två flygplan flögs in New Yorks Tvillingtorn så att även WTC byggnad 7 kollapsade några timmar efteråt, för att förstöra CIA-bevisen för sin skuld i ‘terrorist-attacken’!

Låt nu Presidenterna Obama och Trump med ett handslag bekräfta införandet av NESARA, i USA. Det kan bli det avgörande uppvaknade som den Amerikanska befolkningen behöver. Och när de inser att det är deras egna rika finansiella superelit som ligger bakom den Svarta Kabalens falskspel, så kommer den Globala Nya Finansiella VärldsGemenskapen sen att kunna följa efter.

 1. Ove Svidén says in a response posted on his Peace Philosophers Blog: www.peace.se/blog/,  November 10, 2016 at 3:56 pm

  ”Dear I AM Sananda !
  In the coming months, the most appropriate time will arrive, to launch the NESARA: National Economic Security and Transformation Act.   Yes Indeed!

  And Furthermore: Let it be a joint White House presentation including a handshake between both Presidents Obama and Trump.   On January 20th?

  God Bless America and a Peaceful New World Order!
  With a Global GESARA financial scheme following suit;
  This gesture will certainly help make America Great Again.”

  NESARA: National Economic Security and Reformation Act

  In 1998 A 250 page document known as the National Economic Security and Reformation Act (NESARA) was authored (from 1993 – 1998) by then Members of Congress including: Barack Obama, Bernie Sanders, Barbara Boxer, Harry Reid, Charlie Rangel, Maxine Waters, Nancy Pelosi … Continue reading 

  3. Jesus sade: »Det är saligare att giva än att att taga» (Apg 20:35)

Publicerat i Framtid, Pengar, politik, Sagan om en bättre värld, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Trump har trumf på sin hand

Den största förloraren är – SVERIGE!

10.11.2016 18:32
https://anthropocene.live/2016/11/10/den-storsta-forloraren-ar-sverige/

 

imgres

USA:s presidentval kommer sannolikt att leda till den största omorienteringen av amerikansk politik sedan Andra Världskriget. Det stora landet kommer under president Trump att mest prioritera det egna folkets levnadsvillkor. Trumps USA kommer förhoppningsvis att upphöra att främst fungera som ett rent geopolitiskt maktinstrument för en handfull hyperrika oligarker med drömmar om en global hegemoni. Den omorienteringen kommer sannolikt att tona ner motsättningen med Ryssland, som ju på intet sätt hotat den amerikanska medelklassens livsvillkor. Man kan ana att huvudmotståndaren i världspolitiken i större utsträckning blir Kina som upplevs ha tagit jobben från amerikanerna. Militära konfrontationer kommer att minska medan vi kommer att se mer restriktioner för den globala handeln. Globalismen kommer att möta hårt motstånd.

Nu oroar sig Sveriges statsminister Löfven för vilka konsekvenser detta kommer att få för vårt land – med all rätt. Han missar dock huvudskälet varför vi i vårt lilla land bör vara mycket oroade inför framtiden. De problem som Löfven tycker sig se på handelns område kommer att vara en bisak när det gäller konsekvenserna för oss. Hela vårt etablissemang från höger till vänster har nu i decennier lierat sig med globalisterna styrda av den hyperförmögna oligarkin med sin hänsynslöse torped och intrigmakare Soros i spetsen. Våra politiker är helt insyltade med dessa maktspelare och flera av dem står på deras payroll och frotterar sig med dem i deras slutna sällskap. Soros m.fl. har satsat enorma belopp för att försöka stoppa Trump, varför hans vänner givetvis måste räkna med att betraktas av Trump som fiender. Fundera på det ett tag Carl Bildt, Fredrik Reinfeldt, Stefen Löfven m.fl..

Hela det politiska etablissemanget inklusive Sverigedemokraterna har som en man ställt upp på den hatkampanj som globalisternas MSM bedrivit mot Trump under valkampanjen. Det officiella Sverige har totalt ensidigt tagit ställning mot den man som nu skall leda USA i sannolikt 8 år och därför måste räkna med att han betraktar oss som sina fiender. Att vår statsminister som igår står i TV och utmålar Trump med det förnedrande tillmälet klimatförnekare bara för att han har en annan övertygelse i klimatfrågan än den ensidiga svenska opinionen, gör inte relationen bättre. Klimatfrågan kommer att vara helt död inom kanske bara något år, nu när solen går in i en fas som vetenskapen bedömer skall leda till en lång kall period. Klimathysteriker som alla våra politiker kommer att sitta med Svarte Petter inom bara något år, tro mig.

Samma etablissemang har även helhjärtat ställt sig bakom den hatpropaganda som globalisternas monopolmedia sedan några decennier bedriver mot Rysslands president Putin. Han står ju i vägen för deras dröm om global hegemoni. Ingenstans i övriga västvärlden är hatpropagandan mot Putin så intensiv som i Sverige. Vi måste alltså inse att lilleputtlandet Sverige befinner sig i ett propagandakrig mot världens två mäktigaste politiska ledare. Hur smart är det, med tanke på att Trump sannolikt normaliserar förhållandet till Ryssland och sätter stopp för NATO:s löjeväckande vapenskrammel mot landet?

På order från de svenska globalisterna i familjen Wallenberg har Löfven nyligen besökt världens grymmaste och brutalaste diktatur Saudiarabien och fjäskat för att vi skall få sälja vapen till det landet som just nu är involverat i folkmordet i Jemen. Samma land har i nära samarbete med Obama/Clinton-gänget beväpnat och finansierat de grymmaste och brutalaste folkmördarna i modern tid – IS. Detta är det sällskap som Carl Bildts humanitära stormakt söker, ett hyckleri som saknar motstycke. Att ha bra relationer med halshuggarna och pedofilerna i Gulfen är inte ens en merit i Washington längre, eftersom dessa satsat miljardbelopp för att stoppa Trump genom sitt ekonomiska stöd till den genomkorrumperade Clinton. Ingen ledande svensk politiker har motsatt sig denna svenska självmordspolitik.

Vad vi nu måste räkna med är att de Trump-vänliga krafterna inom EU kommer att stärkas kraftigt och att även EU inom kort kommer att normalisera sitt förhållande till Ryssland. Det finns starka intressen i en rad EU-länder som ligger på för att återuppta ett ekonomiskt samarbete med ryssarna. De som förlorat mest på oligarkernas sanktioner är nämligen en rad EU länder. Frankrike väljer sannolikt Marine Le Pen till nästa president.

NATO-hökarna visar en tydlig oro inför de nya tongångarna från Trumps USA, så de svenska politikernas försök att smyga in landet i NATO mot folkviljan, är även det totalt feltajmat. Med Trump som president är inte ett närmande till NATO ett sätt att klara det svenska försvaret med dagens budget. Trump kräver att NATO-staterna själva satsar minst 2% av sin BNP på det egna försvaret, vilket Sverige är långt ifrån. För att leva upp till de kraven måste vår försvarsbudget dubbleras och Trump lär knappast ge sina fiender i Stockholm någon rabatt.

Det odugliga svenska politiska och mediala etablissemanget ser ut att ha målat in landet i ett hopplöst hörn, där vi bränt alla skepp till världens två mäktigaste ledare och där utvecklingen i resten av den värld vi tillhör snabbt kommer att anpassa sig bort från oss.

Dessvärre kommer det svenska folket att få betala ett högt pris för våra ledares huvudlösa politik. Och värst av allt, vi kan inte ens rösta bort dessa odugliga ledare eftersom alla inklusive SD står bakom den förda utrikespolitiken.

Läs mer: http://www.bakom-kulisserna.biz/news/den-storsta-forloraren-ar-sverige/

Publicerat i Framtid, Maktmissbruk, Pengar, politik | 2 kommentarer