Karl XIV Johan skapade neutraliteten med Norge-unionen

Dag Sebastian Ahlander klargör bättre än andra vad som hände före och efter statskuppen 1809. Foto: Dick Erixon.

SÅ RÄDDADES SVERIGE EFTER KUPPEN 1809

Aldrig har väl dynamiken kring den svenska krisen 1809 skildrats med sådan tydlighet och klargörande språk som i Ahlanders senaste bok. En ren fröjd att läsa. Folkbildning av bästa sort. Pensionerade diplomaten Dag Sebastian Ahlander har i sin senaste bok gett sig i kast med en av vårt lands mest tumultartade tidsperioder, Sverige vid avgrunden 1808-1814 (Historiska media, 2019).

Många har inte förstått hur nära det var att Sverige upphörde som stat 1809-1810. Ryssland tog Finland, invaderade Norrland och planerade att ockupera Stockholm från Åland. I Norge stod danska trupper redo att gå in i Sverige från väster. I syd stod danska och franska trupper redo att invadera Skåne från Danmark.

Den danske kungen drömde om att ta södra Sverige upp till Motala ström. Och den norra halvan av landet skulle likt Finland bli ryskt. Kungariket Sverige skulle upphöra.

Mitt i denna utrikespolitiska kris startade befälhavaren för västra armén, överstelöjtnant Georg Adelsparre, en revolt mot kung Gustav IV Adolf genom att marschera från Värmland till Stockholm. I syfte att förhindra inbördeskrig stoppade general Carl Johan Adlercreutzkungen från att fly till Skåne för att leda sitt försvar därifrån.

Detta är välkänt. Men den som läst en hel del böcker om denna statskupp och dess huvudaktörer sitter ändå till slut med en mängd med frågor obesvarade. Varför kom revolten av sig? Hur kunde den unge löjtnanten Carl Otto Mörner på eget initiativ uppsöka en fransk marskalk och fråga honom om han vill bli kronprins? Varför kastade inte Jean Baptist Bernadotte ut honom? Och varför i herrans namn valde riksdagen att godkänna löjtnantens förslag mot regeringens vilja?

Ahlander sätter skeendet i ett sammanhang där dessa frågetecken skingras.

En fråga jag ställt mig är varför riksdagen valde en kronprins som man trodde var Napoleons man, när Napoleon var Sveriges ärkefiende?

Ahlanders svar är, i ett ord: ”oduglighet”. De svenska etablissemangen var i början på 1800-talet lika odugliga som dagens politiska majoritet. Han skriver:

”Det var som om svenskarna fortfarande inte kunde fatta att Napoleon låg bakom Rysslands angrepp och förlusten av Finland. Så här i efterhand ger det ett beklämmande intryck av okunnighet och naivitet inom den svenska eliten… Underdånigheten i förhållande till allt utländskt [var] generande.”

Detsamma kan ju sägas idag, fast på ett annat sätt.

En riksdagsmotion berörde den verkliga kärnfrågan: ”ämbetsmännens ansvar för den gamla regimens kris” och krävde ”ämbetsmannaräfst” för att granska de högre ämbetsmännens agerande.

”Denna form av ansvarsutkrävande ville dåtidens svensk ämbetsmän lika litet veta av som dagens. Många av 1809 års män hade i så fall strukit med”, skriver Ahlander.

På ett lysande sätt beskriver författaren alla paradoxer och motstridigheter som omgärdar ”palatskuppen”, som han kallar Adlercreutz gripande av kungen. Adlercreutz var konservativ och agerade för att förhindra inbördeskrig, inte genomföra revolution. Adlersparres armé kunde ha gjort revolution, men ledaren var en fjant som inte förstod politik och istället för att försöka leda landet smet undan för att skriva kärleksbrev.

Etablissemangets handlingsförlamning skapade ett vakuum som den unge löjtnanten Mörner kunde fylla genom att traska upp till en av Europas stora krigshjältar – men då för Sveriges ärkefienden Frankrike – och be honom bli kronprins åt den åldrige hertig Karl som blivit kung Karl XIII.

Ödets nyck hade sett till att den energiske Bernadotte då inte hade några uppdrag. Han hade kommit på kant med Napoleon och var sysslolös. Därför visade han intresse för platsen som kronprins av Sverige.

Riksdagen valde Bernadotte, till stor del därför att man trodde det skulle blidka Napoleon. Istället blev Bernadotte den som Napoleon senare i fångenskap skulle ge största skulden till sitt eget fall.

Ahlander menar att Bernadottes insats för att få Sverige på rätt köl efter förlusten av Finland är grovt underskattad. En orsak kan vara att Bernadotte handlade i strid med vad svenska etablissemang ville. Bernadotte ansåg Finland gång på gång skulle dra Sverige in i krig. Därför ville han hellre inkorporera Norge eftersom den Skandinaviska halvön var lättare att försvara.

Genom att bli arméchef i en av de tre Europeiska arméer som drev Napoleons franska trupper tillbaka, skapade Bernadotte förutsättningar för att tvinga Danmark att överlämna Norge. Det var viktigt för Sveriges självkänsla. Bernadotte blev på det sättet också den som först i storpolitiska sammanhang talade om Norge som ett eget land, istället för att se det som en dansk provins. Nationalismen tog fart i Norge.

Så länge familjen Bernadotte var fransk uppskattades de i Norge, men när de blev svenska ökade självständighetskraven som ledde till unionsupplösningen nästan hundra år senare.

Ja, det är svårt att kort beskriva alla förvecklingar, som att ryske tsaren Alexander I på ålderns höst ser Bernadotte som den ende verklige vännen. Detta trots att svenska riksdagen trodde att man med valet av Bernadotte skulle kunna anfalla Ryssland för att ta tillbaka Finland.

Att tydliggöra dessa paradoxer är ingen lätt uppgift, men Ahlander gör det väl. Han går rakt på kärnan, utan tröttande utvikningar.

Något som akademiska historiker som Dick Harrison ogillar: ”men Ahlander tonar ned mängder av strukturella och allmäneuropeiska fenomen som hade minst lika stor, eller mycket större, relevans för det historiska nettoresultatet”. Harrison menar i sin recension att Ahlander borde skrivit några hundra sidor till.

Men det är just att Ahlander inte faller i yrkeshistorikernas fälla att dränka beskrivningen i detaljer som gör boken så läsvärd. Ändå är Ahlander inte så ytlig som journalister ofta blir när de skriver historia. Som pensionerad diplomat har Ahlander lärt sig att fånga det väsentliga i storpolitik och diplomati. Det viktiga är att Harrison medger att han ”håller med” Ahlander i hans bedömningar. Den korta och raka versionen landar inte fel.

Ja, Ahlander lever faktiskt upp till de svallande beröm han fick över sin förra bok, om finske överbefälhavaren och presidenten Gustaf Mannerheim (se Samtidens recension av den här).

Den som är intresserad av svensk historia borde absolut läsa Ahlander. Det är både lärorikt och riktigt underhållande.

Publicerat i Europa, Historiska läxor, Karl XIV Johan | 1 kommentar

Ansvariga mor Åsas raka ord om det korrupta social-Sverige

From: Åsa Harryson,  asa.flas@hotmail.se
Sent: Tuesday, Augu,st 20, 2019 11:00 AM
To: Ove Svidén <ove@peace.se>
Subject: Det här börjar jag att skicka ut idag så du kan publicera nu om du vill med överskriften
– Robin Hoodskatt hjälper inte Sverige så länge landet har ett kriminalitets och skuld-skapande system!

Den allmänna oron över Sverige har inte kommit utan anledning – för Sverige har ett Kriminalitets – och skuldskapande system! Det är just därför som Sverige står inför en totalkollaps……..

PS!  DET HÄNDER MER PER CAPITA HÄR I SVERIGE ÄN I NÅGOT ANNAT LAND I VÄRLDEN…..
Men det finns saker att göra om vi gör det nu!
Jag ska försöka mig på att förklara för er vad det är för krafter som styr vårt land rakt ned i avgrunden.
 1. Systemet i Sverige är uppbyggt på att kommunerna inte ska behöva följa vare sig sin egen Socialtjänstlag eller Sveriges rikes lag. Givetvis har de själva insett att de sitter skyddade oavsett hur de än gör, på grund av att:
2. Tjänstemanna-ansvaret inte existerar i Sverige. Palme plockade bort Tjänstemanna-ansvaret den 1 Januari 1976. Jag vill nog gå så långt att jag antar att mordet sannolikt hade med samhällsutvecklingen att göra som blev efter att tjänstemanna-ansvaret plockades bort.  För att kommunerna ska kunna kriminalisera barn och ungdomar ( för att det skapar en del jobb) så har:
3Staten inrättat en rättspraxis på Länsrätter och Kammarrätter som innebär att det inte krävs någon bevisning för vad kommuner påstår och för fram mot föräldrar och barn vid till exempel LVU och LVM mål. Vem tror ni då att de tror på? En ensam förälder/par eller två handläggare ifrån Socialtjänsten?
4. Domare  och Lagmän anmäler inte heller ärenden där kommuner har hanterat fel eller maktmissbrukat. Dessa är förmodligen tystade ifrån högre ort för att det finns högre krafter som har intresse av att bevara ett icke fungerande system på grund av att det skapar vissa jobb samt inte gagnar viss politik.
5.På grund av de ekonomiska fördelarna politikerna erhåller då de sitter kvar så att de erhåller inkomstgaranti/pension, så väljer de att följa det som partiledningen vill istället för det som kan rädda landet. Man vill sitta kvar så att man får de ekonomiska fördelarna. 
 6. Denna pension gör att man inte följer sitt hjärta och det man vet kan rädda vårt land, utan de följer då vad partiledningen tycker och vill,  för att få sitta kvar så pass länge att man får sin pension.
På grund av detta så finns det ingen som kan rädda vårt land.
7. Media är statsbidragsfinansierade och vågar därför h​eller ej gå för hårt ut. Jag har försökt med några hundra journalister nu, men ingen vågar säga det jag ska säga till er nu.
8. Barnen som omhändertas i Sverige skickas inte sällan runt på 10 – 20 olika ställen och de lär sig absolut ingenting på de ställen de kommer till. De lär sig vare sig att hantera pengar eller livet.
9. De missar ofta många år av skolan eftersom de skickas runt så mycket. De här barnen känner sig alltid utanför och kastade åt vargarna, vilket de också är. Stat och kommun är den sämsta vårdnadshavare ett barn kan få, och statistiken visar också att nästan 80 % av dessa barn går in i kriminalitet, blir psykiskt förstörda och Socialbidragstagare.
10.Dessa barn får ofta börja sina liv med stora skulder, trots att det inte ens är deras eget fel att de fått skulderna. Det är enbart cirka 3 % av fallen som är felhanterade som någonsin får någon uppmärksamhet genom JO och andra myndigheter. Man skapar på det här sättet en ny underklass i Sverige. Men den underklassen som kommunerna skapar nu kommer vi andra inklusive kommunerna själva få anledning att frukta konsekvenserna för att man skapat.

Kommunerna bara fortsätter och fortsätter med kriminaliseringen av barn eftersom:

11. kommunrevisorerna också har ett hårt tryck på sig att släppa igenom det som Socialnämnden vill ha igenom. Jag skrev till Riksrevisionen och begärde att kommunrevisorerna behöver granskas i våra kommuner och hur de har anställts då det verkar existera mycket jäv och svågerpolitik inom professionen. Denna jäv och svågerpolitik håller på att förstöra vårt land.

Men det stannar tyvärr inte där……

12. Hade det inte funnits ett system i detta att skapa kriminalitet så hade cirka 50 % av barnen återlämnats till sina föräldrar igen, då man inser att man inte klarar av vården, utan att göra dem kriminella. Men det görs inte! Nej, det är:

13. Enbart cirka 5 % av dessa barn som någonsin lämnas tillbaka igen.

 Detta trots att man ofta ser resultaten framför sig på att barnen blivit förstörda och kriminella av placeringarna.
Givetvis så skapas det vissa jobb av den här barn och ungdomskriminaliseringen, men kostnaderna som kommer utav detta är betydligt större, än kostnaden som skulle bli om dessa personer gick arbetslösa. Dessutom så kan det ju vara trevligt för oss andra att kunna gå ute på kvällarna utan att utsättas för våld. Men det kommer bara att vara historia, om det här får fortsätta som nu.
14. Det här får fortsätta för att regering och riksdag skyddar jobben åt vissa grupper i samhället. Det är dock inte statens sak att skydda jobben åt vissa grupper, utan de kan säga till dem som de säger till alla andra  – det vill säga  – starta eget! För inte vill väl vi andra att vårt land ska få förstöras av kriminaliteten samt att sjukvård och äldrevård ska bli/vara minimerad ?
15. Polisen i Sverige säger inte ifrån till Socialtjänsten trots att kommunerna skapar kriminalitet så att Polisen får mer att hantera än de klarar av.
16. Polisen lämnar ogärna ut polisregistret på ditt barn trots att det är under 18 år. På det sättet kan man som förälder inte se vad ens barn sysslar med i olagligheter och på så sätt då inte heller hjälpa barnet på rätt väg igen.
17. Social-utredningarna innan man omhändertar barn ska enligt lagen vara sakliga, opartiska och rättssäkra, vilket de väldigt sällan är. 
18. Att Socialtjänstemän och de som sitter i Socialnämnden faktiskt har rätt att vara och inte sällan själva är familjehem eller delägare i HVB-hem och sitter på dubbla stolar. De kan på det sättet också vara med och besluta vilket barn de vill ha i sitt hem.
19.Att kommunerna enbart får lite böter som straff om de har maktmissbrukat eller felhanterat barn, vilket de struntar i eftersom detta inte drabbar dem som enskilda personer.
20. Att Socialtjänstemännen har rätt att ta del av tidigare utredningar ifrån tidigare kommuner. Detta gör att ett tidigare felhanterat ärende oftast fortsätter att bli felhanterat på grund av att det har vinklats fel i första kommunen. Den nya Socialtjänsthandläggaren blir då färgad av den gamla utredningen och kan inte hålla sig saklig, opartisk och rättssäker då man får förmoda att denne respekterar andras arbete inom professionen. 
21.Att staten till och med tillskjuter pengar till kommunerna för att barnhandeln ska gå runt då de placerar ADHD barn på familjehem och HVB och SIS-hem. Detta gör de trots att de vet att föräldrar är extra viktiga för utvecklingen i ett ADHD barns liv, om de inte ska bli kriminella och hamna snett. Därför är också fängelserna idag fulla av människor med ADHD som sitter där för att de inte fick rätt hjälp av kommunerna utan på detta sätt hänvisades in i det kriminella livet – och de blir på grund av vår sjuka system ordning bara fler och fler. 
Nu är det dessutom på förslag att höja straffen i Sverige, vilket då alltså kommer att slå emot sjuka människor för att de inte har fått rätt hjälp.
22. Man är också dålig på att integrera kriminella in i samhället igen. Det kostar pengar och då vill man inte vara med längre eftersom kommunerna går med ett underskott på EN MILJARD. Men detta är ett arbete som borde vara minst lika viktigt som att integrera invandrarna. Vilket borde vi då prioritera? Integration eller det kommunala kriminalitets-skapandet?
Med de här ungefärliga siffrorna så inser man snart hur det kommer att gå för Sverige:
23. Minst 40 000 barn omhändertas varje år. Jag har dock fått uppgifter på att det ska ha ökat snabbt  så  att det omhändertagits mellan 80 000 – 85 000 barn i år. Varje barn kostar minst 87 000 kronor i månaden. Det ska finnas 1 – 1,5 miljoner barn omhändertagna i landet. Kostnaderna för detta bör därför ligga på minst ETTUSEN-MILJARDER OM ÅRET UTAN RÄTTEGÅNGSKOSTNADER OCH KRIMINALITET SOM MEDFÖLJER. Omhändertagningarna ökar med 1 000 – 1 500 per år. Det är nästan 80 % av dessa som efter att ha haft staten som vårdnadshavare går in i kriminalitet, droger, blir psykiskt förstörda och socialbidragstagare. Ofta blir familjen runt omkring också långtids-sjukskrivna och får sina liv förstörda både ekonomiskt och på andra sätt.  Så när är det dags att inse att vi måste omforma det system som skapar så mycket kriminalitet?
Jag har skrivit en bok som heter Kampen om Sverige-Sveriges moment 22! Den kan du bara googla fram och köpa via nätet eller om du hellre beställer den via mig så går det också bra.
Men jag behöver skriva flera………
Jag fick veta allt det här om LVU/HVB-systemet på grund av följande:
En psykotisk man började att jävelskapsanmäla 3 kvinnor han hade blivit avvisad av (som bodde grannar med honom). Han anmälde oss för samma saker. Eftersom han hade blivit vän med en Socialtjänstkvinna (alltså jäv) i Linköpings kommun så lyssnade hon mera på mannen än på de 3 kvinnorna. Då Socialtjänsten tog barnen ifrån den första kvinnan, så sade Socialtjänsten till henne att barnen klarade sig bättre utan henne, vilket hon kom att lyssna på och slängde sig framför tåget i Ryd i Linköping. OBS! Detta fall har blivit mycket hårt kritiserat och kallas Linköpingsfallet och finns att hämta på Örebro Universitet om man vill.
Man kom sedan på att den psykotiske mannen hade ljugit och skulle lämna tillbaka barnen till mamman men då hade hon redan hunnit att ta sitt liv. 
Nio år efter detta så hade den psykiskt sjuka mannen vid det laget gjort så många anmälningar även mot mig att man inte längre kunde avfärda detta utan att ta mina barn. Jag sade då till Socialförvaltningen i Linköping att nu har ni två val! Antingen så kan ni förstöra barnens liv eller så kan ni ge denna psykiskt sjuka man vård. Linköpings kommun valde då att förstöra båda mina söners liv samt att göra dem båda kriminella.
Båda mina söner har idag ett mycket gediget kriminalregister bakom sig och har även sysslat med narkotika. Har man väl provat den kriminella världen, så är man ofta både hotad och rädd för att inte fortsätta göra som de som styr den världen. Vare sig Linköping eller Mjölby kommun skötte skolgången mina söner borde ha fått. De har aldrig lärt sig att hantera pengar och har ingen utbildning. Barnen var så förstörda av sina placeringar då de kom hem att den ena gjorde en knarktillverkningscentral av min lägenhet (under tiden jag bodde på annan ort) och den andra drog en machetes under hakan på mig med hot om att han skulle skära halsen av mig om han inte fick mina pengar. Jag fick också stryk många gånger.
Mina söner har skulder som de aldrig kommer att kunna betala.
OBS! Gör man ett barn kriminellt för en mamma så kan det vara en tillfällighet, men gör man båda kriminella så är det ingen tillfällighet längre……
Två personer som fanns med i min yngsta sons ärende har nu fått sparken. Jag har fått reda på att Linköpings kommun ska ha fått betala ut stora skadestånd till sina offer, men att stämma en kommun är något som de flesta inte vågar att riskera, eftersom man får stora skulder om man förlorar.
Linköpings kommun valde att tro mera på en psykiskt sjuk man än på 3 mammor – förmodligen för att de ville utnyttja mina barn till den här kriminaliseringen av barn de sysslar med, för att skapa arbete. Istället för att erkänna att man hade placerat ett barn som hade haft det bättre hemma hos sin mor, så plockade Mjölby kommun ur friskintyg på mig inför rättsprocess. Jag fick nämligen en ny advokat efter några år. Det är Socialnämndens sak att skicka alla handlingar i det nya målet till den nya advokaten för att denne ska kunna försvara en i målet. Mjölby kommun skickade då med alla handlingar utan den handling som jag skulle ha fått hem min son på, det vill säga friskintyget. Hade det varit någon av de andra handlingarna de hade plockat bort, så hade man kunnat tro att det var ett misstag. Min advokat (Alexander Barkman på SJP Haglunds advokatbyrå i  Falköping) satt alltså i flera förhandlingar och trodde att han hade alla handlingar han behövde för att försvara mig, medan jag själv utgick ifrån att kommuner i Sverige inte var kriminella. Men jag hade tyvärr fel!Bara dessa förhandlingar lär ha kostat runt miljonen för er skattebetalare. Är du beredd att betala för sådant när det bara leder till kriminalitet och när du inte ens får en ordentlig vård som gammal? Efter cirka 30 år av felhantering och hopplös väntan, fick jag till sist ett erkännande att det inte hade gått rätt till i mitt fall, men ingen ersättning trots att jag och mina barn har förlorat hela uppväxten och allt som de hade behövt lära sig av mig för att klara av livet.
 Det är omöjligt att förstå den smärta en mor går igenom då man skadar hennes barn på det här sättet och jag ber er inte heller att förstå detta.
Då Socialtjänsten började att misstro och förfölja mig på grund av (jävet) och vänskapen som fanns mellan den psykotiske mannen och Socialtjänstkvinnan. Socialtjänsten skapade mycket problem i min familj som inte fanns. Jag var dessutom tvungen att flytta runt för att få vara ifred samt att ha posten på annan plats än den jag bodde på för att lyckas freda mig mot denna sjuka mans ständiga förföljelse av mig och mina barn. Som tur är så är jag mycket robust och råstark som person. Hade jag inte varit det så hade jag inte levt idag, och det hade inte mina söner gjort heller.
Hade det gått rätt till, så hade man aldrig kunnat omhänderta mina barn eftersom det inte fanns några flera problem än den psykiskt sjuke mannen. Då Linköping och Mjölby kommun hade hjälpts åt att göra barnen kriminella så ville de inte vara med längre. Det var samma chef som flyttade över sitt arbete ifrån Linköping till Mjölby kommun och därför följde mitt ärende med, eftersom jag då hade flyttat till Mjölby. Till råga på allt så är denna chef, som för inte så längesedan fick gå för att han inte klarade sin uppgift i Mjölby, faktiskt gift med en kvinna som sitter i Socialnämnden i Linköpings kommun. Detta bidrar till att de inte kan hantera ärenden professionellt, vilket alltså hände i mitt fall.
Det bör också tilläggas att jag anställdes av Mjölby och Motala kommun strax efter att man hade omhändertagit min yngsta son. Den ena handen visste nämligen inte vad den andra sysslade med.
Är det så här vi ska ha det i Sverige? Eller ska vi börja att samarbeta så att vi kan få ordning på vård, kriminalitet och sjukvård.
En sista fråga? Är ni på myndigheterna överhuvudtaget medvetna om hur illa det är och går till i Sverige? Om ni inte är det så har jag lite att säga er om den saken.
Ett ytterligare bevis jag har är att ni gärna får mitt tillstånd att kontrollera mina barns kriminalregister – här är deras födelsenummer 900111-4959 och 990222-2596.
Eftersom de inte är uppfostrade av mig – utan av staten och de båda har ett ganska så gediget kriminalregister vid unga år båda två så är det ju ett bevis i sig.
Vill ni ha ytterligare verifiering/bekräftelse av det här så kan ni kontakta NKMR (Nordiska Kommittén för mänskliga rättigheter telefonnummer  031 753 73 50.
Det finns även andra organisationer som fick ta hand om mina söner då de släppts ifrån sina LVU,  som skulle kunna intyga att jag talar sanning – till exempel KRIS i Falkenberg och Halmstad har sett hur förstörda mina två söner var då de kom till dem.
Det här är en riktigt ond cirkel eftersom kriminalitet skapar ännu mera kriminalitet!  
Det är bara vi/folket som kan kräva en systemförändring nu! 
Ska Sverige ha en chans så måste vi omforma hela systemet!
Nummer 1. är att återinsätta Tjänstemanna-ansvaret.
Nummer 2. är att ta bort alla ekonomiska trygghets garantier för Riksdag och regering.
Nummer 3. är att flytta alla LVU -omhändertagande till Tingsrätt och Hovrätt där det krävs bevisning för vad kommuner påstår om föräldrar, då deras utredningar oftast är för bristfälliga.
Nummer 4. Sätta lag på att kommunanställda inte ska få sitta på flera stolar samtidigt eller vara delägare i HVB-hem/alternativt själva vara familjehem.
Nummer 5. är att man behöver sätta in minst en psykolog på varje Socialkontor för att utredningarna ska kunna kompletteras med en psykologbedömning av föräldrar och barn.
Nummer 6, är att man behöver knyta pastorer/frikyrkan till det sociala arbetet/kommunarbetet med de familjer som har problem, så att dessa familjer får någon att prata med som har tystnadsplikt. I de familjer som socialen gör utredningar på så tappar familjerna förtroendet  för tjänstemännen, vilket  gör att andra krafter måste komma in i systemet. Kommunerna har heller inte tillräckligt med tid för att hjälpa. 
Ta gärna kontakt med mig om ni undrar något mera…(asa.flas@hotmail.se)
P,S.    DET HÄNDER MER PER CAPITA HÄR I SVERIGE ÄN I NÅGOT ANNAT LAND I VÄRLDEN…..
P.P.S. Hur har Åsa klarat av påfrestningarna? En stark Kristen tro och konstnärlig humoristisk kreativitet. Ge Åsa en liten budget för att nyskapa Det Sjuka LVU/HVB-Systemet. Donera gärna en peng till Åsas konto: 8480-6 903 362 510-5 på Swedbank
Framtidshälsningar från  filosofen Ove Svidén,   ove@peace.se
68946246_455741198349255_3306500471409082368_n.jpg67098334_2319268941483951_6558312157870555136_o.jpg13239207_1031749746902550_4646231969925395312_n.jpg37674699_1791431934267657_1088773019830059008_o.jpg
Publicerat i Ansvar, Barnets Bästa, Hälsa, Kastrera pedofilerna!, Kvinnofrid, LVU, Maktmissbruk, migration, MORDOR Ondskans Rike, Palme, Pedofili, Pengar, politik, Rasism, Socialdemokrati, The New Totalitarians, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Helena Palena om kämpen Brage Norin, in memoriam

Ryssland det andra ekonomiska underverket! Sverige betyder nästan ingenting

Det ekonomiska megaunderverket i öster- Kina – har slagit sig ihop med Ryssland. Historien har bäddat för denna allians. Länderna passar så förbannat bra ihop, skriver Brage Norin i detta inlägg.

Brage Norin har gått ur tiden. Det var hllviken som la in dödsannonsen som en kommentar med frågan: Har du sett det här? Det hade jag inte. I mars april skrev Norin åtta långa kommentarer. Den sista skrev han 21 april i år. Han dog den 7 maj. Han brukade tystna på våren och återkomma på hösten. Lasse mejlade för ett tag sedan och undrade om jag hört något från Norin. Jag skrev att han är död. Lasse svarade: Det var tråkigt för även om vi hade olika åsikter så var han en frisk fläkt i debatten om vår gemensamma framtid. Han skrev ju att detta år skulle ju ljuset komma, och det har de då gjort för honom. Må han vila i frid.

Norin brukade skriva att solen går upp över öst och ner över väst. Genom siffror belös han vad som händer i världen. Kort skulle man nog kunna säga att handelstullarna som Amerika lägger in mot Kina är som ett straff för att öst är på G och väst på decline. Sanktionerna mot Ryssland t ex har fått till följd att Ryssland är självförsörjande på det mesta. Nu har Kina slutat exportera och importera jordbruksprodukter från USA. Nu ska dom handla med Ryssland. Hur kommer det att bli för Amerikas bönder? Brage kom tillbaks och skriv om det!

Jag tänker publicera några av Norins långa kommentarer. Vet inte vad han dog av. Han blev 74 år. Men det var mycket han ville ha sagt. Vila i frid kära drabant! Här kommer ett om handelskriget som han skrev 24 mars i år.

SVERIGE ÄR EN PYTTELITEN PUSSELBIT I DET GLOBALA PUSSLET.

HALVA VÄRLDENS BEFOLKNING BOR I ASIENS TILLVÄXTEKONOMIER.
+ Sydostasien – hem för cirka 650 miljoner människor – är en av världens snabbaste tillväxtregioner. Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Thailand och Vietnam är regionens viktigaste ekonomier. Den årliga BNP-tillväxten de senaste åren ligger runt 5 %.

+ Indien – hem för cirka 1 350 miljoner människor – är en asiatisk tungviktare med mycket hög BNP-tillväxt. Det fjärde kvartalet 2018 motsvarade tillväxten 6,6 % ”på årsbasis”.

+ Kina – hem för cirka 1 400 miljoner människor – är den asiatiska giganten – det ekonomiska underverket i öster. I flera årtionden har BNP-tillväxten varit skyhög. Absolut ingenting rubbar den fortsatta ekonomiska tillväxten. Tillväxten i år 2019 väntas hamna mellan 6 och 6,5 %.

+ Pakistan – hem för cirka 200 miljoner människor – har under de tre senaste åren haft en årlig BNP-tillväxt på 4,6 %, 5,4 % respektive 5,2 %.
.
+ Bangladesh – hem för cirka 170 miljoner människor – antas under innevarande år 2019 hamna på en BNP-tillväxt över 8 % – för första gången i landets historia.

RYSSLAND BLIR DET ANDRA EKONOMISKA UNDERVERKET I ÖSTER.
Trots att hundratals ekonomiska experter i väst har arbetat intensivt i många år för att finna metoder för att knäcka den ryska ekonomin har landet lyckats med det ofattbara – Ryssland står nu starkare ekonomiskt än någonsin tidigare. Det senaste året har flera ekonomiska institut tvingats konstatera ett mycket smärtsamt faktum – Rysslands finansiella situation har förbättrats avsevärt. Det ekonomiska megaunderverket i öster Kina, har slagit sig ihop med Ryssland. Historien har bäddat för denna allians. Länderna passar så förbannat bra ihop. De positiva ”synergieffekterna” är så uppenbara.

Det är bara att konstatera faktum. USA:s handelskrig har förändrat världen och detta har gått överraskande snabbt. USA har på några få år lyckats isolera sig överallt i världen. Jordens sista krigarimperium tvingas snart dra sig tillbaka från jordens alla hörn och kanter. USA kraschar ekonomiskt och övergår till en militärdiktatur. Det är Gud i himlen som håller t trådarna. Det är därför allt sker med blixtens hastighet.

SVERIGE BETYDER NÄSTAN INGENTING I DET GLOBALA SKEENDET.
Sverige är en av Mordors imperiums trognaste vasallstater. Vi har haft en minister i regeringen som sett fler ryska ubåtar i svenska farvatten än alla andra politiker i FN:s samtliga medlemsstater tillsammans. Vi är så ofattbart hjärntvättade att vi tror att Ryssland är ute efter svenskt territorium – att Ryssland utgör ett militärt hot mot Sverige! Våra militära analytiker och massor av politiker måste vara fullständigt utbombade i hjärnan. Ryssland har inte en enda molekyls intresse av att annektera vårt land eller Finland eller Danmark eller något annat land för den delen. Sådant tänkande finns inte ens i fantasin hos någon enda politiker i Ryssland.

DET ÄR BARA ATT VÄLJA VÄG.
Det finns bara fyra ”vinstmaskiner” i världen – länder som tjänar bergskedjor av pengar genom sin framgångsrika handel med omvärlden – Kina, Ryssland, Tyskland och Saudiarabien. De berg av kapital som nu investeras av ”The Big Four” i österns väldiga freds- och utvecklingsprojekt ”den nya sidenvägen” förändrar snabbt hela världen. Land efter land i Mellanöstern och i Afrika dras nu med i Homo Sapiens största industrialiseringsprojekt någonsin. Saudiarabien ansluter sig. Turkiet likaså. Egypten omfamnas av projektet.

Land efter land efter land bryter sig lös från USA och hoppar på framtidens tåg. Tågets slutstation heter ”världsfredens ändstation”. Det är ett vackert namn. Framtidens viktigaste ekonomiska marknader finns i Asien. Det är bara att acceptera faktum. Solen går upp i öster medan solen går ner i väst.

DET INVESTERAS INGENTING I EN VÄRLD SOM STÅR STILLA.
EU har hamnat i recessionens dimma. Tillväxten håller på att stanna av. Det är på samma sätt i hela USA:s forna imperium. Japan står stilla. Nya Zeeland och Australien rapporterar snabbt fallande BNP-tillväxter tre kvartal i sträck. Kanadas BNP-tillväxt har sjunkit sex av de sju senaste kvartalsrapporterna. Data ser ut som en brant stege nedåt. Hela den förljugna världen – USA:s före detta imperium – är snart ekonomiskt förlamade. I särklass värst är det i USA.

Tillståndet är perverst. ALL BNP-tillväxt sker med lånade pengar. Att låna sig till tillväxt har de sysslat med under många år. Alla skuldbubblor har nu drivits till bristningsgränsen. Denna helgalna ”tillväxt” tar emellertid snart slut. Förtroendet för dollarn är förbrukat.

Ett land kan mycket väl låna pengar till kostsamma infrastruktursatsningar som uppenbart kommer att stimulera ekonomin i framtiden. Men att som USA år efter år efter år trycka bergskedjor av egna dollar för att klara sin ekonomi betyder att landet BNP-tillväxt är ett stort lurendrejeri – precis som all annan ekonomisk information från USA. Arbetslösheten, inflationen, BNP-tillväxten – allt är storlögner.

Nåväl – vad händer med Sverige? Det går åt helvetet med buller och bång. CIA:s femtekolonn är för stark. Vårt land är chanslöst. Vi kommer att drabbas svårt när dollarn kollapsar. Precis allt pekar på att kraschen är nära. Jag bävar.

Brage Norin – Skogså Tankesmedja

Publicerat i Brage, BRI nya sidenvägen, Framtid, Maktmissbruk, MORDOR Ondskans Rike, Pengar, politik, Putin, Trump, Xi | Lämna en kommentar

Illuminaterna enligt ett moget inlägg från 2007

Benjamin Fulford är väl för de flesta redan känd genom att jag publicerar hans veckobrev här på sidan. Detta fick jag mig tillsänt av en läsare. Artikeln är dock skriven redan år 2007 men den är lika aktuell idag, dessutom bekräftar den sådant han har berättat om senare i sina veckobrev.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

av Henry Makow PhD
30.6.2007
från Rense webbplats 

Ett kinesiskt hemligt sällskap med 6 miljoner medlemmar, inklusive 1,8 miljoner asiatiska gangsters och 100 000 professionella mördare, har målinriktat Illuminati-medlemmar om de fortsätter med sina världsavfolkningsplaner, säger den i Tokyo-baserade journalisten Benjamin Fulford , 46. De kontaktade Fulford, en kanadensisk ex pat efter att han varnade för att Illuminati planerar att minska den asiatiska befolkningen till bara 500 miljoner med rasspecifika biologiska vapen.

”Illuminati, med undantag av Japan, är ett väldigt vitt mansdominerat,” säger Fulford.

Det hemliga sällskapet bekräftade Fulfords information och bad honom om råd. Han tillhandahöll en lista med 10 000 personer associerade med Illuminati, främst medlemmar för Bilderberg, CFR och Skull and Bones. De nykonservativa är också högprioriterade mål.

”Jag har blivit lovad att inte en enda person kommer att dö om de förhandlar i god tro”, säger Fulford.

Fulford är den tidigare asiatiska Stillahavsbyråchefen för tidningen Forbes. Han slutade med avsky när Forbes vägrade att driva en skadlig händelse om en av dess annonsörer. Fulford har sedan dess skrivit 15 böcker på japanska. Hans senaste är en dräpande analys av sprattet med 9-11.

Fulford säger att Japan har kontrollerats i hemlighet av Illuminati genom användning av mord och mutor. Underjordiska källor berättar för honom att amerikanerna har mördat över 200 japanska politiker och inflytelserika medborgare sedan slutet av andra världskriget.

Bland offren finns tidigare statsministrar Tanaka, Takeshita, Ohira och Obuchi. De mördades alla med hjälp av en speciellt drog som förorsakar stroke. Illuminati har varnats om att det kinesiska hemliga sällskapet inte kommer att tolerera fler mord. De har också utökat sitt skydd till sanningssökande i väst.
GAMMALT HEMLIGT SÄLLSKAP

Det kinesiska hemliga sällskapet kallas ”The Green and the Red Sociations”, säger Fulford.

Det kan hittas i historieböckerna. När Manchus invaderade Kina år 1644 blev Ming-armén ett underjordiskt sällskap som syftade till att störta Qing (Manchu) och återställa Ming. De stödde Boxer-upproret men avsattes av imperialistiska makter. Senare lyckades sällskapet med hjälp av utländska kineser och den japanska kejsarfamiljen störta den sista kejsaren och installera Sun Yat Sen på hans plats. De beskrevs senast i historieböckerna som det gröna gänget och det röda gänget som hårt kämpade mot kommunisterna i Shanghai på 1940-talet. De besegrades av kommunisterna år 1949 och blev återigen en underjordisk organisation.

Sedan 1949 har de ständigt ökat sitt inflytande i hela Kina och resten av världen. De har medlemmar på de högsta nivåerna i den kinesiska regeringen, men de är av naturen inte etablerade och är inte en officiell kinesisk regeringsorganisation …

Sällskapet har djupa rötter i Japan på grund av kopplingen mellan Yakuza kriminella grupper och den japanska kejsarfamiljen. Den japanska kejsarfamiljen härstammar från 900-talets koreanska inkräktare. De ursprungliga inkräktarna hade svårt att ta ner de infödda Jomon-folken så att de tog över ett tufft, krigiskt minoritetsfolk från det asiatiska fastlandet. Dessa är förfäderna till Yakuza. De har historiskt använts för hemligt arbete och för jobb som att samla in skatter. När japanerna beslutade att hjälpa till med att störta den sista kinesiska dynastin, använde de Yakuza i ett samspel mellan det kinesiska hemliga sällskapet, av vilka många medlemmar var gangsters. Till dessa dagar är många av de ledande medlemmarna i denna grupp faktiskt japanska, inte kinesiska.

Det måste dock göras mycket tydligt att det inte är ett brott. Även om många medlemmar är Triad- och Yakuza-medlemmar, är över 2/3 tredjedelar av medlemmarna intellektuella universitetsprofessorer, forskare och statliga byråkrater. Varje medlem förtjänar sitt eget levebröd och medlemskap i sällskapet är som att tillhöra en akut brandkår. Deras regelbok innehåller en etikbok fylld med instruktioner om att göra saker som att hjälpa de svaga, bekämpa orättvisa, hjälpa dina kamrater etc.

De närmade mig och frågade mig om de kunde hjälpa efter att jag hållit ett tal i Tokyo där Bush-regimernas användning av rasspecifika biologiska vapen beskrevs. För mig var det som ett spöke från historieböckerna jag hade framför mig. Först tänkte jag på dumma saker som att låta dem spela 911 sanningsfilmer i Chinatowns runt om i världen. Men jag kom ihåg scenen från filmen Kill Bill där Uma Thurman rycker ut motståndarens öga. Jag insåg snart att dessa människor kunde rädda världen genom att direkt attackera ögat på toppen av pyramiden på en dollarsedel.

Tänk på det, Illuminati och deras högst anställda har ett totalt medlemskap på cirka
10 000 medan den kinesiska gruppen har över 6 miljoner medlemmar. Det är 600 mot en odds. De 6 miljonerna har dessutom namnen och adresserna på de 10 000 medan de
10 000 inte vet vem eller vilka de 6 miljonerna är.

FULFORD OM ILLUMINATI

Nedan följer en kort sammanfattning av den underrättelse som jag har fått från källor inklusive: tidigare japanska premiärministrar, äldre Yakuza-gangstrar, äldre japanska frimurare, västerländska underrättelsetjänster etc.

För det första är Illuminati verkligen inavlagd i familjer i europeiska och nordamerikanska traditionella aristokrati- och bankfamiljer. De kontrollerar USA, England, Europa (med undantag för de skandinaviska länderna, Tyskland och Italien (Italien sparkade ut dem på 1970-talet), Japan, Afrika, Iran, Kanada och Mexiko. De kontrollerar inte Kina, Indien, Sydostasien, Sydamerika, Kuba, Ryssland (Putin sparkade ut dem för första gången sedan 1917) etc.

Deras mål är att skapa en världsregering. Fram till för två år sedan var planen den Nya Världsordningen. Den beskrivs ganska tydligt i Project for a New American Century. Men med krisen i Irak ändrade västerländsk hemliga regering till en ny plan som är en världsregering baserad på EU. För att göra detta kommer de att sabotera den amerikanska ekonomin.

Men det finns en stor schism inom den hemliga regeringen. Jay Rockefeller och Philip Rothschild stöder en fraktion, Global Warming Faction. Motståndare mot dem är kriget mot terrorismen-fraktion med stöd av David Rockefeller och JP Morgan-ättlingar (Bush, Harriman, Walker etc.). De ”warming”-människorna vill sälja 500 kärnkraftverk till Kina och en liknande mängd till resten av världen. Terrorismarna vill behålla den amerikanska dominansen genom att behålla kontrollen över oljan. Putin var ett stort bakslag för dem.

De är också nynazister som vill minska mängden färgade människor i världen med minst hälften genom sjukdom, svält och krig. Det kinesiska hemliga sällskapet fick tag på detta och förbereder sig för att stoppa dem.

TYSKLAND OCH SKANDINAVIEN TILLHÖR INTE ILLUMINATERNA?

Jag utmanade Fulford på Tyskland, Italien, Skandinavien och eventuellt Ryssland att inte kontrolleras av Illuminati. Han svarade att ”kvaliteten på min underrättelse  varierar”.

Jag kan säga med säkerhet att Kina, Ryssland och Indien är fria. När Putin sparkade ut Nieslev och Bereshovsky och arresterade Khordokovsky, sparkade han i grunden Rockefellers och Rothschilds ur Ryssland. Jag har bra ryska källor och är övertygad om att Putin är en nationalist som kämpar mot Illuminati med all sin kraft. När ex-NSA-chefen Bobby Inman talade på den utländska korrespondentklubben i Japan den 26 juni, gjorde han det mycket tydligt att han förväntade sig en utdragen kamp med Ryssland.

Indien sparkade ut dem på Ghandis tid och de har aldrig tillåtits återvända. Efter att ha befriat sig efter 300 år av Illuminati (East India Company) styret, avser de inte att låta sig falla under deras kontroll igen.

Det har gjorts många försök från Illuminati att infiltrera och dominera Kina. De finansierade ordförande Mao men han sparkade ut dem sedan på 1960-talet (det är därför som Kina och Sovjetunionen nästan gick i krig då). De försöker nu skapa en finanskris i Kina som skulle öppna vägen för dem att infiltrera det kinesiska finanssystemet. De kommer inte att lyckas.

Italien rensade i grund och botten sig själv under den stora P2-frimurerlogsskandalen på 80-talet och ny-infiltrering har endast varit delvis framgångsrikt.

Tyskland är en del av Nato-alliansen och kontrolleras därmed indirekt. Det finns en kraftfull filial till Rothschild-familjen som styr där. Men Tyskland visas inte på ett topphemligt Illuminati-strömningsdiagram som jag har fått.

När det gäller Iran vet jag att de finansierade Ayatollah Khomeinioch Iran visas på det flödesschemat jag har. Min förståelse är att de vill provocera fram en konflikt mellan islam och väst så att de kan befästa sin kontroll över de muslimska och kristna världarna innan de avslutar världsövertagningen genom att ta över i Kina och Indien.

SLUTSATS

Fulford säger att ett möte arrangeras med Rysslands Vladimir Putin för att säkerställa att KGB också samarbetar i denna plan för att riva ögat ur pyramiden.

Hittills har jag sagt till Illuminati att de inte längre får mörda japanska politiker. Jag planerar nu att utöka detta skydd till alla politiker i väst. Om Illuminati mördar eller försöker att mörda Ron Paul, Barak Obama eller någon politiker, kan Gud förlåta deras själar.

Eftersom jag är en fredsälskande, avslappnad kanadensare som plötsligt hamnar i en situation med stort ansvar, känner jag att jag måste agera som en tjänare för de svagaste människorna och varelserna på planeten. Jag har också förhandlat i hemlighet med Illuminati i hopp om att de ska avstå från makten utan någon blodsutgjutelse i utbyte mot en allmän amnesti.

Jag tror att vi  har nu en verklig chans att avsluta den Nya Världsordningen och starta den nya tidsåldern. Den nya tidsåldern skulle vara en där krig, fattigdom och miljöförstöring bara hittades i historieböckerna.

Jag applåderar Benjamin Fulfords mod, idealism och trots. Han är dock ny inom detta område och kan ha blivit vilseledd.

  • Han borde inte använda Illuminati-terminologi som ”Nya tidsåldern.”
  • Illuminati kontrollerar centralbankerna i Ryssland, Kina, Indien och Venezuela.
  • De kontrollerar EU.
  • Tyskland kanske inte visas på Illuminati-diagrammet eftersom det är högst upp.
  • Barak Obama är en sionistisk underhuggare.
  • Illuminati Li Ka-Shing (och familj) har haft en viktig roll i Kina.
  • Skit, kommunisterna är Illuminati.

Jag trodde att Illuminati kontrollerade organiserad brottslighet. Jag kan inte tänka mig ett verkligt välvilligt hemligt sällskap. Det skulle vara uppmuntrande om detta var så.

Det är möjligt att Fulford är uppriktig men används för att förvirra och / eller skapa uppdelningar. Eventuellt vill de ta upp inhemsk terrorism som en ursäkt för krigslagar. Nu kan österländska såväl som muslimer vara med på vaktlistan. Detta kinesiska sällskapet utmanar den förrädiska västerländska etableringen. Vi pratar om statsapparaten! Var snäll och kritisk. Det kanske eller kanske inte är sant. Tiden får avgöra.

I alla fall är det dags att vi vägrade böja oss för tyranni och kallade en spade för en spade.

Föreställ dig, i Japan skriver han sanningen i mainstream media! Kanske gör vi det i Amerika en dag. Benjamin Fulford är en inspiration och han förtjänar vårt tack.

Return to The Illuminati
Publicerat i Bakom Kulisserna, BENJAMIN FULFORD, Historiska läxor, judiska lobbyn, Kina, Maktmissbruk, Putin, sionism | Lämna en kommentar

Avsluta pedofilin i Sverige; Kastrera pedofilerna !!!

Kastrera pedofiler omedelbart efter ett sexuellt övergrepp !!!

Ge politiker och myndigheter uppdrag och skyldighet att först och främst skydda sin egen befolkning från svaga, ynkliga män: dvs de omogna som måste förgripa sig på barn, kvinnor och mödrar för att hävda sig inför sina pedofila socialkärringar och rättsvidriga myndigheter utan ansvar.

En riktig fred kan inte komma via trasiga människor som njutit av att förstöra andras liv. Familjen är övningsplatsen för konfliktlösning och fredsskapande i liten skala. Det räcker inte ens med två föräldrar, det behövs en hel by för att uppfostra ett barn, enligt olika indiankulturer.

Världsfreden kan komma när mogna respekterade mammor leder sina samhällen som visa presidenter!

Genom att Katolska präster, biskopar och kardinaler hindras att bilda sunda familjer, tvingades Påven år 2014 erkänna att Katolska Kyrkan skyddade 8ooo pedofiler!

I Jesus Sananda Självbiografi säger författaren att han inte ville skapa en religion. Men, han måste under alla sina år hemlighålla sin skapande relation med Maria Magdalena, som först fick sitt erkännande som god kreativ sekreterare i kretsen av lärjungar. Senare  blev hon erbjuden att leda en Mysteriskola i Frankrike. DET KRISTUS-MEDVETNA PARETs tre barn kunde samtiden och Vatikanens pedofiler aldrig erkänna.

Luthers proteströrelse mot påvemakten ledde till att han hittade en nunna att gifta sig med efter att han bränt upp Påvens bannbulla inför sin nyskapande förståndiga Protestantism för de läskunniga.

Europa börjar nu tröttna på sina former av Socialism/ Kommunism. Sverige gör en sista desperat vänstervridning med JÖKen. Med trettio års eftersläpning är det sen dags för våra materialistiska och ateistiska svenska myndigheter och politiker att vakna. Valåret 2022, kommer vindkantringen att bli uppenbar till den senfärdiga totalitära demokratin utan personligt ansvar i Norden.

Enligt visionären Nostradamus väntas det nya andliga ljuset komma från norr !!!

Publicerat i Ansvar, Ascension, DÖ DecemberÖverenskommelsen, Fred, JÖKen:, Kastrera pedofilerna!, LVU, Människa, Ny Andlighet, Pax Mare Baltikum, Pedofili, Socialdemokrati, The New Totalitarians, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Ukraina: Ny lag tvingar sexbrottslingar bli kastrerade

Ukraina: Ny lag tvingar sexbrottslingar bli kemiskt kastrerade

 

https://www.expressen.se/…/ny-lag-kemisk-kastrering-av-domda-pedofiler/
19 juli 2019 – En ny lag i Ukraina kan tvinga de som döms för sexualbrott mot barn till kemisk kastrering. … Ny lag: Kemisk kastrering av dömda pedofiler.

kastrering av dömda pedofiler

Foto: TT NYHETSBYRÅN
Foto: SERGEY DOLZHENKO / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Ukrainska parlamentet röstade nyligen för en lag där sexbrottslingar kan dömas till kemisk kastrering.

Det är främst de som döms för sexualbrott mot barn som kan få straffet.

– Lagen är bara ett billigt trick att ragga röster till parlamentsvalet på söndag, hävdar människorättsgruppen Human Rights in Ukraine, i ett uttalande.

Det är personer mellan 18 och 65 år som döms för övergrepp, våldtäkter eller sexuellt utnyttjande av barn som kan dömas till kemisk kastrering i Ukraina enligt den nya lagen.

”Human Rights in Ukraine” skriver i ett uttalande att Radikala partiet i alndet ligger under spärren för att stanna kvar i parlamentet och att lagen skulle öka deras chanser att sitta kvar efter valet på söndag.

– Lagen är ren populism, säger Evgenij Sacharov, generaldirektör på ukrainska organisationen Kharkiv Human Rights Protection Group, som kräver att presidenten Volodymyr Zelenskyj ska lägga in sitt veto och dra den tillbaka, enligt Sveriges Radio.

– Kemisk kastrering är en behandling av de personer som fått diagnosen pedofili men alla som begår sexualbrott mot barn är inte pedofiler och bör därför inte behandlas medicinskt för det, säger Evgenij Sacharov.

Den som döms får ett sexlusthämmande preparat injicerat i kroppen vilket medför minskad sexdrift under en viss tid.

Att tvinga sexualbrottslingar till kemisk kastrering tillämpas i ett tiotal länder, i Europa bland annat i Polen och Ryssland. I Sverige används det som en frivillig kompletterande behandling, men inte som ett straff. Så även i Danmark och Tyskland.

SvD har tidigare skrivit om att Polen varit det första landet i EU som tillåtit kemisk kastrering mot den dömdes vilja.

Publicerat i KASTRERING, Larouche, LVU, Pedofili | Lämna en kommentar

Benjamin Fulford via Bakom Kulisserna, augusti 2019

 

Special “X” Report
2019-08-12

https://benjaminfulford.net/

I tusentals år har monoteismen förutspått någon slags förändringshändelse på jorden. Vissa kallar det tidernas ände, andra en hänryckningarnas tid och andra för Messias återkomst (eller ankomst). Idag finns det New Age-versioner som talar om saker som moderskap från galaxen som kommer att introducera oss för ett helt nytt universum.

Som en verklighetsbaserad reporter som samlar in information från den verkliga världen, faller religiösa trosuppfattningar (antingen gamla eller New Age) ur min uppfattning. Ändå har över tre decennier av rapportering från de högsta nivåerna av världsmakten gett mig tillräckligt med hårda bevis för att vara övertygad om att vi åtminstone går in i en ny tid.

Låt mig börja med några av de mer otäcka saker som jag har stött på innan jag kommer ner till bekräftelsebevisen här och nu. Det finns en hylla som jag har i hjärnan där jag lagrar information som inte passar in i min världsbild och som jag är inte säker på vad jag ska göra med.

Image result for PlejadernaTill exempel finns det en japansk gentleman som ibland kommer till mina offentliga  engagemang som hävdar att han har arbetat på Mars, med terraforming. Bortsett från att göra dessa påståenden verkar han vara en mycket sund japansk regeringstjänsteman. Han säger att nyligen har all tillgång till Mars avbrutits.

Det finns också människor som hävdar att de har kommit från Plejaderna och har detaljerade minnen från sina hem där. De säger att de nu är strandsatta på denna planet och kan inte återvända hem. Utöver detta är de funktionella, uppenbara förnuftiga människor.

 

adnan-khashoggi-1
Den berömda vapenhandlaren Adnan Khashoggi skickade en gång en honungsfälla i min väg (hon klädda av sig naken framför mig, försökte locka mig till sex och jag sa sedan nej i sista minuten med det uppenbara hoppet att jag skulle korsa linjen till våldtäkt och bli infångad). Efter att hon misslyckats med det här uppdraget berättade hon för mig att gigantiska humanoider, liknande beskrivningen Anunnaki, hade experimenterat med hennes livmoder.

Japanska gangster och professionella mördare har också berättat för mig att de har minnen av att ha experimenterats med. En professionell nordkoreansk mördare berättade en gång för mig att han hade dödat sin ”judiska hanterare”, bara för att få samma person att dyka upp några månader senare.

Det här är människor som jag personligen har träffat. Jag vet inte vad jag ska göra med deras vittnesbörd annat än att säga att de inte hade andra, låt oss säga, psykiska hälsoproblem, och tro mig, jag har blivit kontaktad av många människor med sådana problem.

Detta är några av de första vittnesbörd som jag har fått. Det finns också en hel del vittnesmål från flera offentliga personer som talar om utomjordingar och ett ”hemligt rymdprogram”. Det finns över ett dussintal tidigare amerikanska astronauter, till exempel, som har gått med på att berätta att de har sett utomjordingar och att vår planet befinner sig under deras observation.

Den mest anmärkningsvärda offentliga personen sin avslöjar utomjordingar är troligen Paul Hellyer, den tidigare kanadensiska försvarsministern som säger att utomjordingar har besökt vår planet i tusentals år.

Det var exakt vad jag fick höra när jag besökte P2-frimurarna i Vatikanen. De sa till mig att de hade varit i kontakt med dessa utomjordingar i årtusenden och kände dem som ”änglar, djävlar, djin, fen, etc.” P2 berättade för mig att utomjordingarna skulle avsätta påven Benedict (den förbannade) XVI och de demonstrerade detta genom att tvinga honom att avgå och därmed bevisa att de verkligen är mäktiga.

Vincenzo Mazzara, en riddare för de Teutoniska Riddarna och topp P2-agent, visade mig bilder på enheter som de rapporterade fanns avbildade på väggarna i katedralen i Milano. Här är en (suddig) bild av några av bilderna:

Det som är mest intressant ur min synvinkel är att jag senare träffade dessa enheter personligen. Jag skulle inte nämna detta om jag inte hade tagit fotografier av dem. Fotografierna kan ses nedan.

 

Dessa foton togs nära Shibuya, Tokyo. Dessa enheter rörde sig långsamt upp och ner och tycktes kommunicera med mig telepatiskt. ”Alexander Romanov” från Gnostic Illuminati påstår sig också att ha stött på dessa varelser.

Här, för vad det är värt, är det jag lärde mig från dessa plasmaenheter.

Jag fick information om att vår verklighet är resultatet av extremt komplexa matematiska ekvationer. Dessa ekvationer har gjorts om otaliga gånger med mindre variationer. Det är därför som många av oss, inklusive den här författaren, har minnen från något olika versioner av den nuvarande verkligheten. Hos vissa fick människorna utforska och kolonisera andra stjärnor. Hos andra utplånades det mest av kärnvapen.

Det som händer nu, som jag har hört från dessa och andra källor, är att olika scenarier håller på att förvandlas till en. Det är därför som människor med minnen från olika historier plötsligt befinner sig ”strandsatta” på denna planet och i just denna verklighet.

Related image  manbil.jpg
van Allen Belt                                                              Månbil

Okej, låt oss komma tillbaka till vad vi kan bekräfta från vår nuvarande ”officiella” verklighet. En sak som vi alla vet, till exempel, är att vi på 1960- och 70-talet skickade astronauter till månen. Vi skulle skicka människor till Mars på 1980-talet, men plötsligt blev det ett skrikande stopp. Ändå har NASA också erkänt flera gånger att människor inte kan komma förbi den elektriska barriären eller jonosfären som omger vår planet.

Paul Laine från Pentagons avdelning för psykisk krigföring berättade en gång till och med för mig att NASA står för ”Not A Space Agency.” Det finns otaliga bilder på (kaniner, ödlor, gravstenar etc.) som visar att de så kallade Mars-bilarna troligtvis rumlade runt på Grönland eller någon amerikansk öken, inte på Mars. Fotografier av den senaste kinesiska resan till månens baksida visade också tydliga bevis för att det hela gjordes i en studio.

Det är uppenbart att ingen av läsarna till denna rapport kan gå till en närliggande uppskjutningsramp och få en biljett till ett rymdskepp för att besöka en annan planet. De kan inte heller fara till den lokala ”stargate” och resa till en annan dimension (och om någon läsare hävdar att de kan, skulle jag vilja följa med för att spela in det).

Oavsett hur du ser på det, verkar det som om vi befinner oss i karantän på denna planets yta. Det finns flera möjliga förklaringar till detta. Den ena är att hela verkligheten är en digital simulering och att vi, är som figurer i ett videospel, och inte kan ta sig utanför spelet.

En annan är, som Paul Hellyer hävdar, att vi är krigiska och förstörande, varför vi inte tillåts komma utanför planeten. Precis som vi inte låter lejon och tigrar vandra runt i centrala New York, tillåter utomjordingarna inte de militärindustriellt krigsutövande människorna utanför planeten.

De utomjordingar som jag mötte berättade för mig en helt annan historia. De sa att ett intergalaktiskt krig hade pågått i årtusenden och att ledarna för en grupp som var kända för oss som Satan och hans fallna änglar hade jagats ned till denna planet. Planeten Jorden befinner sig i karantän så att de äntligen kan fångas och därmed skulle det gamla kriget ta slut. När detta hänt skulle karantänen lyftas och mänskligheten släpptes ut i universum.

Oavsett vilket av dessa alternativ du föredrar, eller även om du tror att inget av ovanstående är sant, finns det ett praktiskt, här-och-nu-sätt att starta en New Age- eller ändens tid genom våra egna handlingar i en här-och -nu verklighet, som vi alla delar.

Det första vi behöver göra är att uppnå världsfred. Detta är något vi människor bör kunna göra utan något ”gudomligt” ingripande. Det bör inte finnas någon motivering för militär-industriellt massmord på denna planet. Mäktigaste militära styrkor på planeten har redan – de i USA, Ryssland och Kina – gått med på detta och världsfreden förhandlas äntligen i Mellanöstern, Ukraina, i delar av Afrika och andra krigshärdar.

Den andra saken vi behöver göra är att stoppa miljöförstörelsen. Återigen är detta mycket lätt att uppnå om vi tar ett kollektivt beslut för att göra det. Det kommer att innebära att man skickar specialstyrkor till platser som Brasilien och Indonesien för att stoppa ytterligare nedbränning av regnskogarna. Det kommer också att innebära att dessa styrkor distribueras för att skydda hotade arter i skyddade zoner. Detta händer redan i stor utsträckning.

Det andra vi behöver göra är att få ett slut på världens fattigdom. Fattigdom bedömer människans potential. Även svältande bönder som bränner ned skogar för att mata sina familjer är en av de största orsakerna till miljöförstörelsen. Indien har lyft 271 miljoner människor ur fattigdom under det senaste decenniet. Världen måste nu koncentrera sig på Afrika och några andra platser för att slutligen få ett slut på fattigdomen.

När den akuta planethushållningen är klar kan vi börja skapa ett paradis här på jorden. Det finns ingen anledning till, att vi inte till exempel, kan uppnå odödlighet och superkrafter med vår nyligen konstaterade kontroll av det mänskliga genomet.

Relaterat:

Avslöjande Dimension, konferens 23 – 25.8 2019 i Californien

https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/07/24/avslojande-dimension-konferens-23-25-8-2019-i-californien/

Månlandningen – har vi landat eller inte?

https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/03/13/manlandningen-har-vi-landat-eller-inte/

WikiLeaks-dokument exponerar: En ”hemlig amerikansk bas på månen”

https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/07/26/wikileaks-dokument-exponerar-en-hemlig-amerikansk-bas-pa-manen/

Pentagon erkänner att de forskar i UFOn genom ett hemligt program

https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/05/30/pentagon-erkanner-att-de-forskar-i-ufon-genom-ett-hemligt-program/

Terraformning av jorden – Årets mest skrämmande konspirationsteori?

https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2018/12/15/terraformning-av-jorden-arets-mest-skrammande-konspirationsteori/

Bob Lazar: USAs regering anklagade mig för att ha avslöjat hemligheter om UFOn och Area 51. Avslöjanden om utomjordiskt liv mm

https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2018/12/29/bob-lazar-usas-regering-anklagade-mig-for-att-ha-avslojat-hemligheter-om-ufon-och-area-51-avslojanden-om-utomjordiskt-liv-mm/

Annonser

Publicerat i Bakom Kulisserna, BENJAMIN FULFORD, Maktmissbruk, Media, Mind Control, Pengar, politik, Tro, UFO, VärldsGemenskap, Vatikanen | Lämna en kommentar

Regeringen, Åklagare och Polismyndigheten skyddar sina pedofiler

Regeringen, Åklagare och Polismyndigheten skyddar sina pedofiler…

on Vimeo

https://vimeo.com/203579416
https://vimeo.com/203579416?ref=fb-share&1

P.S.   I Amerika ställs nu 110 000 pedofiler, satanister och Wall Street Banksters inför Nürnberg II-rättegångar, med hjälp av President Trumps Executive Orders.

I Sverige heter motsvarande skamgrepp:  LVU/HVB-Systemet där drygt 40 tusen barn tvångsomhändertas per år, i landet med den Lönsamma Kommunala Människohandeln.

Publicerat i Fria Sidor, JÖKen:, korruption, LVU, Maktmissbruk, Mind Control, Palme, Pedofili, Pengar, politik, Rasism, Socialdemokrati, Trump | Lämna en kommentar

Lejonporten: Vi tjänar i enhet genom hela tidsrymden,

Lejonportens Väktare via Galaxygirl, 8 augusti 2019

Lejonportens Väktare via Galaxygirl, 8 augusti 2019

Per Staffan 10 augusti 2019

Galaxygirl channeled texts

Lejonportens väktare 8/8/2019

Vi är väktarna för Lejonporten genom vilka emissarier av ljus kan passera. Vi är den Siriska Kattdjursrasen, kungligt blod och prästerskapslinje för ljuset av allting. Vi tjänar i enhet genom hela tidsrymden, hängivna i service till ljuset. Portalen är öppen, mänskliga barn av form. Vi ser er djupt, för vi har bevakat och tjänat ert slag i eoner som mästare av ljusportalerna på de dolda vägarna. För ert rike var för nedsänkt i mörkret för att förstå, för att ta emot ljuset, men inte längre. Se, en ny sida i livets bok vänds. Ser ni? Allt är inte som det verkar. Ni måste se med den inre synen av den inre kunskapen. Ni kanske vill arbeta med oss när dessa energier smeker och bombarderar, när de slår och rör upp och skapar den stora övergången från osäkerhet till säkerhet, från mörker till ljus. För ljuset är allt som finns. Illusionen är krossad.

Vi är portvakterna för lejonporten. Ingen kommer att passera utom de som är värdiga, som innehar de Kristnade ljuskoderna av en som har sett sitt inre mörker och valt ljuset. För ljuset är allt som finns. Kosmos, universum snurrar, allt ni ser är illusionen – den är krossad.

Vi är portens väktare. Vi är mäktiga, gamla, starka! Ingen ska passera som är ovärdig! Endast de himmelska varelserna av det Kristnade ljuset vars vibratoriska kodningar matchar i resonans ska kunna ansluta. Med det sagt välkomnar vi er anslutning till oss. För vi känner er och vi har arbetat tillsammans med er under eoner, med och utan er vetskap, för er inre kunskap var höljd i matrisens tomrum. Vi ser inte längre detta som livskraftigt, för ni är vakna och medvetna resenärer och ljuskrigare! Stora, kosmiska, enorma förändringar kommer – avancerar – och ni, dimensionsvandrare, överbryggar tidslinjer med nåd och lätthet.

Uttala:

”Vi välkomnar de vibrerande förbättringarna av Lejonportportalen för att främja vår anknytning till Källan inombords och för att avancera vidare mot vår egen inre resa till ljuset.

Vi inbjuder våra själsgrupper att arbeta nära med oss under denna tid av gudomlig sammanslagning när allt blir ännu mer ljus. ”

Vi ser ljuset från er stjärna. Sirius är er systerstjärna. Vi är er ljusfamilj. Vi välkomnar er hem till de högre dimensionella gångvägarna av ljus. Välkomna hem! Möt oss i era sömn/drömtillstånd för vi ser att ni är redo för denna återförening av inre och yttre ljus. Vi välkomnar er anknytning till oss, uppstigande mänsklighet, änglar i form. För ni för in ljuset till Gaia på nya och spännande sätt. Vi välkomnar er anslutning. Vi är portvakterna. (Rytande)

 

~ galaxygirl

Publicerat i Ascension, Sananda, Socialdemokrati, spirituell tillvaro, VärldsGemenskap | Lämna en kommentar

Astana, Kazakstan; enligt Anonymous Patriots ‘Citizens’

Vi har precis undvikit WWIII, inte på grund av Astana Syrian Peace-samtal , utan för att Trump har brutit baksidan för den nya världsordningens försök att trollbinda Bush Oil Cartel till sitt globala CIA-huvudkontor i Astana, Kazakstan. Nu måste vi folket göra ytterligare en sak för att se till att våra valda tjänstemän vet att vi inte kommer att leva i träsket de skapade. Men låt oss först kolla in ett träsk som börjar stinka i Kazakstan.

Om du aldrig har hört talas om Astana, är det dags för dig att lära dig vad de äldre (MSM) medierna håller dig ifrån. För er som följer Anonymous Patriots ‘Citizens’ Intelligence Reports , kommer du att lära känna den höga intelligensen som vi tillhandahåller med för medpatrioterna så att du kan beväpna dig med sanningen som de gamla medierna inte kan berätta för dig eftersom de befinner sig i opposition. Oavsett om CNN, NBC eller Fox fungerar, fungerar de som bedrägerier för att hindra att We the People lär känna den djupa sanningen om vår värld och dess ledare. Om vi ​​ska stödja den nya administrationen för att utplåna världens gemensamma fiende, måste vi veta VEM fienden är och hur deras stridsplan ser ut. Vi måste också veta de djupa brott de har begått mot mänskligheten.

Astana (på lämpligt sätt är dess anagram A Satan ) är ett arv från George HW Bush Sr och Dick Cheneys olagliga manipulation av oljereserven i de tidigare länderna i Sovjetunionen som nu styrs av despoter och kleptokrater finansierade genom oljekarteller.

I Astana pågår också en strid mellan påven Francis och Kazakstans president, Nursultan Nazarbayev för en världsreligion – eller Global Theocracy. Nazarbayev vill använda Congress of World and Traditional Religionsför att upprätta sin globala kontroll över religionen i Astana. Påven har dock en annan idé.

På en avlägsen plats i Kazakstan kolliderar alla dessa avskräckande globala fraktioner – CIA, Bush, Cheney, oljekartellerna, Vatikanen och påven, FN, bankirerna och de smutsiga hemligheterna från 9/11. För att förstå vad som utspelar sig där idag och hur Trump-administrationens åtgärder har förhindrat det tredje världskriget, måste du lära dig HISTORIEN som MSM-media inte har berättat för dig. Tyvärr är den genomsnittliga amerikanska medborgaren okunnig eftersom vår korrupta regering under årtionden har misslyckats med att åtala de inhemska terroristerna som fortfarande går fritt bland oss ​​och våra medier har behållit medborgarna i okunnighet.

I denna långa, men mycket värdefulla, ”Medborgarnas underrättelsesrapport” kommer du att få lära dig om:  

Varför Trumps seger dämpade förhoppningarna från både den nya skurken i CIA-huvudkontoret i Astana och planerna för den nya Gråa Påven Francis att ta över världens religioner.

Bush Oil Cartel:s roll i att skinna olja och guld från Kazakstan och Azerbajdzjan.

Hur Kazakstans president Nazarbayev blev en av världens rikaste man och varför han har valts att utveckla FN:s globala antiterrorplan.

Hur George Bush Sr utvecklade ett falskt CIA som omvandlades till privata underrättelsebyråer som kontrollerar olje- och guldintressen över hela världen.

Hur Kazakstans International Financial Center är CIA:s senaste krokiga bankkomplex för att dölja sin bedrägliga verksamhet i Eurasien.

Varför har Kazakstan valts som det nya hemmet för FN:s ansträngningar för en världsreligion. Striden mellan påven Francis och president Nazarbayev om vem som kommer att styra den nya världsreligionen, en teokrati som är en korsning mellan påven Francis socialistiska befrielseteologi och president Nazarbayevs välvilliga diktatur.

See more: >https://aim4truth.org/2017/02/19/how-wwiii-was-averted-in-a-remote-place-called-astana/

Publicerat i Ansvar, Astana, CIA, City of London, Fred, QFS, Trump, VärldsGemenskap, Vatikanen | Lämna en kommentar