Om Stiftelsen

Vår Vision

Utveckla en mångkulturell fredlig livsstil för VärldsGemenskap. Visa den i skapande handling, sång, musik, dans, studiecirklar, föredrag, seminarier, skrifter, bilder och film i lämpliga media. Skapa filmen "Sound of Peace" som en vision för freden. Fredsuppgiften för en VärldsGemenskap kan bli landets vändpunkt. Håglöshet och utbrändhet är försignaler till nya uppgifter. Sveriges uppgift är fred! Hänger du med? Vill du hjälpa till? Hur? När? Nu! Sänd några rader om din fredsvision till: world@peace.se

Politik

Politik är att vilja: Våga, Vill, Välj - VärldsGemenskap.
Vad kan vi göra i Sverige? Arbeta fram ett fungerande politiskt förhållningssätt till den kommande freden i världen! Prioritera fredsfrågan. Förslag: Skapa ett fredsutskott i Sveriges Riksdag. Se till att landets fredsvilja får ett internationellt erkännande.

Bakgrund

World Peace Foundation grundades i New York County år 1999 av Chun Dam Master, Buddhistmunk från Korea. Insamlingsstiftelsen World Peace Foundation är en fristående gren som registrerats i Stockholms Län den 13 november år 2001. Vi är filosofiskt, religiöst, politiskt och ekonomiskt obundna. Världsfred är vårt syfte.

"Stiftelsen integrerar ett antal kvalificerat allmännyttiga ändamål såsom vetenskaplig forskning för fred, undervisning och utbildning i fredlig samexistens, icke-våld för barn, ungdom, föräldrar och lärare över hela Sverige, samt främjar nordiskt samarbete." Insamlingsstiftelsen grundades av Ove Svidén fredsfilosof, och Jade Ekström, medlem i Advisory Group, Planetary Citizen, United Nations, New York.

World Peace Foundation har ett konto i Handelsbanken
nr. 6170-309 306 698
Donationer mottages tacksamt på Bankgiro 5020-4841

Visa din fredsvilja. Ge oss en gåva! Stöd vårt långsiktiga fredsarbete. Hjälp oss att stimulera fredsviljan med föredrag, seminarier, stipendier, anslag till forskningsprojekt och stöd till filmskapande. Möjliggör diplomatiska uppdrag och resor för freden. Det är Din fredsvilja som bestämmer kraften i fredsrörelse inom insamlingsstiftelsen World Peace Foundation.

Med vänliga framtidshälsningar
Ove Svidén

Insamlingsstiftelsen World Peace Foundation
Vesslevägen 40, lgh 25, SE-167 67 BROMMA
E-mail: world@peace.se
Hemsida: www.peace.se
Bankgiro 5020-4841