Biblioteket

  • Sagan om krigen och scenarier för fred
    Kapitlet Sagan om krigen och scenarier för fred beskriver våra idéer för en ny svensk fredsrörelse. I sagans form kan ondskan i världen hanteras som en moralisk övningsuppgift. I scenariots form kan alternativa framtider skissas. Möjliga, sannolika och önskvärda scenarier för fred kan prövas.
  • Skapa Fred
    En samling uppsatser för att vidga fredsbegreppet.
  • LEX SUNNE
    Brobygget mellan Kyrkan och Nyandligheten, mellan Mystiken och Nutidsmänniskan tog ett stort kliv framåt i September 2005.